| | SLO | ENG | Cookies and privacy

Bigger font | Smaller font

Search the digital library catalog Help

Query: search in
search in
search in
search in
* old and bologna study programme

Options:
  Reset


1 - 10 / 31
First pagePrevious page1234Next pageLast page
1.
2.
Poznavanje dvoživk v 3. triadi devetletke
Martina Kos, 2009, undergraduate thesis

Abstract: Dvoživke so izredno raznolika in hkrati tudi zelo ogrožena skupina živali. Če želimo pripomoči k njihovi ohranitvi in varovanju, moramo takoj ukrepati. Kot učitelji imamo nalogo učence vzgajati in izobraževati. V okviru prvega jim pomagamo izoblikovati stališča in vrednote, v okviru drugega pa jim posredujemo znanje. Da bi lahko začeli z ukrepi za zaščito dvoživk, ki jih lahko izvajamo kot učitelji v šoli, je potrebno ugotoviti, kakšna stališča imajo učenci do predmeta in pouka biologije, dvoživk in narave na splošno ter kakšno je njihovo znanje o dvoživkah. To je bil predmet naše raziskave, v kateri smo izvedli anketo med učenci 7., 8. in 9. razredov na sedmih osnovnih šolah po Sloveniji. Izbrali smo šole iz različnih okolij, da bi dobili čim bolj jasno sliko o tem, kakšno je poznavanje dvoživk pri učencih v 3. triletju. Ugotovili smo, da med učenci ni večjih razlik v poznavanju in da na to ne vplivajo spol, razred in okolje, v katerem se nahaja šola, pač pa ima veliko vlogo učitelj, ki s svojim pristopom lahko zelo vpliva na zanimanje učencev do predmeta biologije in posledično na njihovo poznavanje določene tematike, v našem primeru dvoživk.
Keywords: Amphibia, dvoživke Slovenije, ogroženost dvoživk, zaščita dvoživk, stališča, poznavanje dvoživk
Published: 11.05.2009; Views: 5538; Downloads: 202
.pdf Full text (1,41 MB)

3.
POZNAVANJE IN PREPOZNAVNOST KOROŠKE REGIONALNE TELEVIZIJE
Renata Robnik, 2009, undergraduate thesis

Abstract: Predstavljeno diplomsko delo opredeljuje pojme izdelek, blagovna znamka, poznavanje, zavedanje, prepoznavnosti in imidž. Televizija je osrednja obravnavana tema. Vsaki televizijski hiši daje pravi pečat televizijska ekipa, ki jo v diplomskem delu prav podrobno predstavimo. V analitičnem delu naloga predstavlja Koroško regionalno televizijo, ter poznavanje in prepoznavnost s strani Korošcev. V analizi so zajete tako občine kjer je občanom omogočen reden tedenski program Koroške regionalne televizije preko lokalnih kabelskih programov, kot tiste občine, kjer lahko občani spremljajo le tedensko informativno oddajo 'Koroški dogodki' preko televizije RTS TV — Tele 59. Izsledki raziskave kažejo sliko poznavanja, zavedanja, prepoznavnosti ter imidža Koroške regionalne televizije. S pomočjo rezultatov ankete so bile tudi sprejete ali ovržene osnovne trditve. Uspešno izpeljana raziskava je pokazala rezultate, ki povedo kaj je gledalcem pri Koroški regionalni televiziji všeč in česa ne marajo. V novi sezoni bo lahko obravnavana medijska hiša s pomočjo opravljene raziskave v svoji programski shemi gledalcem ponudila tisto, kar si želijo in od nje pričakujejo in ne le kot je bilo do danes zanjo tudi značilno, da jim ponudi tisto, kar njeno vodstvo predvideva, da si želijo.
Keywords: izdelek, blagovna znamka, televizija, Koroška regionalna televizija, poznavanje, prepoznavnost, zavedanje, imidž
Published: 08.06.2010; Views: 1631; Downloads: 558
.pdf Full text (1,41 MB)

4.
KAKOVOST ZAPOSLENIH V POTOVALNIH AGENCIJAH V SLOVENIJI
Urška Vodlan, 2010, final seminar paper

Abstract: V diplomskem seminarju z naslovom »Kakovost zaposlenih v potovalnih agencijah v Sloveniji« obravnavamo zaposlene v potovalnih agencijah, in sicer njihovo za stroko relevantno splošno znanje (geografije), izkušnje, poznavanje storitev in odnos do strank. Glavni cilj diplomskega dela je bilo ugotoviti, kakšen pristop do strank uporabljajo zaposleni in na osnovi spoznanj izdelati predloge za izboljšanje trenutne situacije. V teoretičnem delu tega zaključnega dela smo opisali pojem kakovosti storitev in predstavili pomen standardov kakovosti. Nato smo se osredotočili na management kadrov, kjer smo se dotaknili pomena zaposlenih v storitveni dejavnosti ter prodajnega osebja in njihovih osebnostnih lastnosti, veščin in izobrazbe ter izkušenj. V nadaljevanju smo obravnavali še zadovoljstvo kupcev ter dejavnikov, ki vplivajo nanj. S pomočjo teoretičnih dognanj smo želeli vsem temo malce bolj približati. Ker smo na podlagi osebnih izkušenj v preteklosti predpostavljal, da je kakovost kontaktnega osebja v potovalnih agencijah v pretežni meri nezadostna, smo v praktičnem delu diplomskega seminarja opravili raziskavo s pomočjo metode skritega kupca, s katero smo potrdili osnovno trditev diplomskega dela. Sklepni del naloge predstavljajo priporočila, kaj in kako v analiziranih agencijah izboljšati, da bi dosegli boljšo kakovost storitev ter s tem višje zadovoljstvo kupcev.
Keywords: Kakovost, prodajno osebje, potovalne agencije, poznavanje storitev, odnos do strank, pomen zaposlenih in zadovoljstvo kupcev.
Published: 06.01.2011; Views: 1374; Downloads: 128
.pdf Full text (352,92 KB)

5.
PREGLEDI K SPOZNAVANJU IN RABI MADŽARSKEGA JEZIKA MED ODRASLIMI V DOLGI VASI IN UČENCI GENTEROVSKE ŠOLE V PREKMURJU
Aleksandra Horvat, 2010, undergraduate thesis

Abstract: POVZETEK Diplomska naloga analizira poznavanje in rabo madžarskega jezika med prebivalci Dolge vasi in učenci Dvojezične osnovne šole Genterovci. Glavni cilj moje naloge je bil ugotoviti obseg znanja madžarskega jezika. Podatke sem zbrala s pomočjo dveh različnih anket. Prebivalci Dolge vasi so izpolnili vprašalnik, ki je vseboval šestdeset vprašanj, učenci DOŠ Genterovci pa vprašalnik s petdesetimi vprašanji. V Dolgi vasi sem anketirala 30 oseb treh različnih generacij, v DOŠ Genterovci pa 25 učencev od petega do devetega razreda. Anketirani učenci se madžarščino učijo kot materni jezik, nekateri pa kot jezik okolja. Vprašalnik s 60-imi različnimi vprašanji je vseboval štiri tipe vprašanj, vprašalnik z 50-imi različnimi vprašanji pa pet tipov vprašanj. Tipi vprašanj in odgovori so bili sledeči: a) Pri izbirnem tipu vprašanj so anketiranci morali izbrati med dvema oz. tremi podanimi odgovori. Ta tip vprašanj je bil z vidika zbiranja in analize (obdelave) podatkov najenostavnejši. b) Pri vprašanjih dopolnilnega tipa so anketiranci morali dopolniti povedi z za njih najprimernejšimi besedami. c) Nadomestni tip vprašanj je bil najtežji, saj prav tukaj anketiranci največkrat niso podali nobenega odgovora. d) Pri dopolnjevalnem tipu vprašanj so anketiranci besedi morali dodati primerno končnico in postavili glagol v ustrezno slovnično obliko. e) Popravljalni tip vprašanj je bil navzoč le pri anketi, ki so jo izpolnili učenci. Učenci so morali podano slovensko besedo zamenjati z ustrezno madžarsko besedo. Pri vseh petih tipih vprašanj so se odgovori pojavili v narečni, pogovorni, kontaktni in regijski pogovorni obliki.
Keywords: poznavanje jezika, raba jezika, vprašalnik, anketiranci, tipi vprašanj
Published: 18.01.2011; Views: 1154; Downloads: 86
.pdf Full text (1,51 MB)

6.
POZNAVANJE BIOLOŠKIH ZNAČILNOSTI V IZBRANIH PRAVLJICAH SVETLANE MAKAROVIČ
Monika Vovk, 2011, undergraduate thesis

Abstract: Glede na to, da letno določene živalske vrste izumirajo, je prvi korak k drugačnemu odnosu do narave, naravovarstvena osveščenost. Živali lahko opazujemo, drugič nas na njihovo prisotnost opozori v jutranji rosi lesketajoča se pajčevina ali kakšna druga sled, velikokrat nam ostajajo skrite ali pa se nam predstavijo v knjigah z magično močjo besed. V skupnem diplomskem delu so raziskane in analizirane živalske pravljice Svetlane Makarovič, v katerih so glavni in stranski literarni liki živali. Osredotočila sem se na zapise karakteristik živali v pravljicah, bodisi realne bodisi izmišljene. V prvi vrsti so pravljice namenjene otrokom. Otroci se s pravljicami seznanijo že v predbralnem obdobju književnega razvoja. V tej dobi otroku ponudimo pravljice, kjer je glavni književni lik otrok ali njegova predmetna stvarnost, pa tudi živalske pravljice. V diplomskem delu, sem poiskala odgovor na vprašanje, ali lahko otroci na podlagi lastnega vedenja, razumejo kdo je glavni in stranski literarni lik. Glede na to, da je vzgojiteljica ena izmed prvih oseb, ki otroke seznani s pravljicami, sem analizirala znanje vzgojiteljic o živalih, ki se pojavljajo v izbranih pravljicah Svetlane Makarovič. Mnenja sem, da je ključnega pomena za nadaljnjo poznavanje pravilna prva seznanitev z določeno živalsko vrsto. Za drugo skupino anketirancev, so bili izbrani osmošolci in devetošolci petih osnovnih šol po Sloveniji. Le- ti končujejo osnovnošolsko izobraževanje in znanje o živalih, ki si ga je posameznik pridobil v osnovni šoli, marsikdo ne bo nadgrajeval, saj vse srednje šole ne vključujejo pouka biologije. Potemtakem bi do takrat pridobljeno znanje moralo zadostovati za splošno poznavanje živali. Ugotovili smo, da med učenci ni večjih razlik v poznavanju in da na to ne vpliva spol ali okolje v katerem se nahaja šola. Prav tako je bilo ugotovljeno, da kljub postopnemu vedno večjemu zanimanju za okolje in osveščanju o živalskih bitjih, je še vedno veliko manjka o poznavanju bioloških značilnosti pri vzgojiteljicah.
Keywords: živalske pravljice, analiza pravljic, Svetlana Makarovič, poznavanje bioloških značilnosti pri osnovnošolcih, poznavanje bioloških značilnosti pri vzgojiteljicah.
Published: 27.02.2012; Views: 1704; Downloads: 224
.pdf Full text (2,77 MB)

7.
Stališča in sprejemljivost ukrepov za upravljanje s populacijami sive vrane Corvus cornix v Sloveniji
Natalija Špur, 2015, master's thesis

Abstract: Na odnos ljudi do živali vpliva več dejavnikov, kot so: spol, starost, socialno-ekonomski status, stopnja izobrazbe in kulturne izkušnje. Populacija sive vrane se je v zadnjem času močno povečala zato nas je zanimalo, kakšen odnos imajo ljudje do sive vrane. Zastavili smo si dve široki raziskovalni vprašanji: kateri dejavniki vplivajo na namero ljudi in ali obstajajo razlike v poznavanju vran, v mnenjih o sobivanju vran in človeka, v sprejemljivosti ukrepov za upravljanje z vranami in v čustvih do vran glede na spol, starost, stopnjo izobrazbe, območje bivanja, negativne izkušnje z vranami, članstvo v društvu za proučevanje in opazovanje ptic, lastništvo ali skrbništvo domače živali in glede na članstvo v lovskem društvu. Raziskovanje smo izvedli s spletnim vprašalnikom, ki je zajel 1045 anketirancev. Ugotovili smo, da na poznavanje vran vplivajo samoprepričanja o sposobnosti ločevanja med različnimi vrstami vran, čemur pa ne moremo zaupati. Na mnenja ljudi o sobivanju vran in človeka vplivajo predvsem negativne izkušnje ter članstvo v lovskem društvu. Spol na mnenja vpliva zelo malo. Na sprejemljivost ukrepov vplivajo predvsem negativne izkušnje in članstvo v društvu za opazovanje ptic. Spol, stopnja izobrazbe in članstvo v lovskem društvu vplivajo zelo malo. Na čustva do sive vrane vplivajo negativne izkušnje s sivo vrano. Vsi dejavniki ne prispevajo vedno enako k nastanku namere vedenja. Oblikovali smo model po Ajzenu, vendar s pomočjo multiple regresije nismo dobili rezultatov, s katerimi bi lahko dokazali, da izbrani dejavniki vplivajo na namero, da bi ljudje podpisali peticijo proti ukrepom za zmanjševanje števila vran ali, da bi pri izvedbi ukrepov, za zmanjševanje števila vran, sodelovali tudi sami.
Keywords: vrane, konflikti, poznavanje, mnenja, sprejemljivost ukrepov, čustva, izkušnje, namera vedenja.
Published: 13.10.2015; Views: 1210; Downloads: 189
.pdf Full text (1,19 MB)

8.
POZNAVANJE ZNAMKE TERME ČATEŽ
Tilen Mlakar, 2012, undergraduate thesis

Abstract: Namen tega diplomskega seminarja je bil raziskati poznavanje znamke Terme Čatež, v Sloveniji. Naloge smo se lotili tako z teoretičnega, kot tudi empiričnega vidika. Pri teoretičnem delu smo se seznanili z lastnostmi znamke in njenim pomenom, med katerimi je glavni ta, da se odjemalci z znamko povežejo na osebni ravni, kar vpliva na odjemalčevo izbiro pri nakupu. Ta lastnost ima namreč zelo velik pomen saj znamka povezuje odjemalce s podjetjem, ki je lastnik znamke. V empiričnem delu smo se lotili raziskave poznavanja znamke Terme Čatež. Z raziskavo smo ugotovili, da je poznavanje znamke Term Čatež na najvišjem nivoju med vsemi konkurenčnimi znamkami v Sloveniji.
Keywords: izdelek, znamka, podoba znamke, poznavanje znamke, Terme Čatež
Published: 16.11.2012; Views: 1412; Downloads: 120
.pdf Full text (1,10 MB)

9.
MOTNJE AVTISTIČNEGA SPEKTRA IN STALIŠČA UČITELJEV TER DRUGIH STROKOVNIH DELAVCEV DO UČENCEV Z AVTIZMOM
Katja Hatunšek, 2014, master's thesis

Abstract: Magistrsko delo govori o avtizmu, ki je ena najbolj razširjenih nevrorazvojnih motenj in prizadene tako človekovo osebnostno kot tudi socialno funkcionalnost. Natančnega vzroka, kaj botruje nastanku avtizma, žal še ne poznamo. Obstaja veliko teorij, a kljub raziskavam, ki so bile opravljene, zaključkov, ki bi potrdili vzroke za pojav avtizma, ni. Je pa zato znanih veliko dejstev o tem, kako zdraviti oziroma lajšati avtizem in kako ravnati z avtističnimi otroki. Izrednega pomena je zgodnje prepoznavanje avtizma in hitre intervencije, ki sledijo. Magistrsko delo opisuje različne definicije in klasifikacije avtizma, pri katerih si avtorji še vedno niso enotni. V delu smo se podrobneje dotaknili etiologije avtizma in značilnosti, katere razodevajo avtističnega otroka. Prav tako pa nismo zanemarili tega, kako diagnosticirati avtizem in kakšne so prognoze za tovrstne otroke. V empiričnem delu je opisana raziskava, s katero smo proučili stališča do avtističnih otrok, zlasti stališča s strani učiteljev in drugih strokovnih delavcev, ki se vsakodnevno srečujejo z njimi. Preverili smo tudi poznavanje avtizma do avtističnih učencev, učiteljev in drugih strokovnih delavcev. V raziskavi je sodelovalo 220 udeležencev, polovica učiteljev in polovica drugih strokovnih delavcev (socialni delavci, psihologi, specialni pedagogi in defektolog). Rezultati so pokazali, da tako učitelji kot tudi drugi delavci slabo poznajo avtizem. Leta delovnih izkušenj na rezultat znanja o avtizmu nimajo vpliva. Udeleženci raziskave, ki so že imeli izkušnjo z avtistom, so se izkazali kot boljši poznavalci avtizma. Neposreden stik z avtističnimi otroki in leta delovnih izkušenj ne vplivajo na zavzemanje bolj pozitivnih stališč do učencev z avtizmom.
Keywords: otroci z avtizmom, stališča, poznavanje avtizma, stališča do učencev z avtizmom
Published: 22.12.2014; Views: 1399; Downloads: 461
.pdf Full text (1,26 MB)

10.
MOJ DOMAČI KRAJ SLOVENSKE KONJICE - KAKO DOBRO GA POZNAJO UČENCI OSNOVNE ŠOLE POD GORO
Maja Frim, 2013, undergraduate thesis

Abstract: V pričujočem diplomskem delu z naslovom »Moj domači kraj Slovenske Konjice – kako dobro ga poznajo učenci Osnovne šole Pod goro« se dopolnjujeta in prepletata dve zaokroženi celoti – teoretična in empirična. V teoretičnem delu je predstavljena slovenska osnovna šola (njena zgodovina in sedanjost). Poudarjena so njena načela, podrobneje je opredeljen predmetnik osnovne šole in učni načrti za posamezne predmete s stališča predmeta raziskovanja diplomskega dela, torej domačega kraja. V teoretičnem delu so predstavljene Slovenske Konjice (legenda, geografska lega in površina, zgodovina, razvoj šolstva, gospodarstvo, promet, kulturna dediščina, turizem), v empiričnem delu pa predstavljamo rezultate raziskave med konjiškimi osnovnošolci o poznavanju svojega domačega kraja. Izsledki raziskave, v katero je bilo vključenih 180 osnovnošolcev, kažejo, da je izkazano znanje učencev o svojem domačem kraju kar visoko.
Keywords: osnovna šola, moj domači kraj, učni načrti, poznavanje Slovenskih Konjic
Published: 07.10.2013; Views: 2074; Downloads: 284
.pdf Full text (3,07 MB)

Search done in 0.16 sec.
Back to top
Logos of partners University of Maribor University of Ljubljana University of Primorska University of Nova Gorica