| | SLO | ENG | Cookies and privacy

Bigger font | Smaller font

Search the digital library catalog Help

Query: search in
search in
search in
search in
* old and bologna study programme

Options:
  Reset


1 - 10 / 16
First pagePrevious page12Next pageLast page
1.
2.
Zasebno šolstvo na Portugalskem
Anja Jurgec, 2009, undergraduate thesis

Abstract: Na Portugalskem se je izobraževanje najbolj razvijalo med leti 1933-1974. Ker je bilo to obdobje diktature, so se napredek in inovacije težko uresničevali, pa vendar se je vlada trudila čim bolj izkoreniniti nepismenost portugalskega naroda, vplivala je na primarno in sekundarno izobraževanje in si prizadevala za tesnejše sodelovanje med državo in vzgojno-izobraževalnimi institucijami ter stopnjevala obvezno primarno izobraževanje. Leta 1986 je bil izdan zakon, v skladu s katerim so bili izdani vsi nadaljnji zakoni glede vzgoje in izobraževanja. Izjemno pomemben zakon določa in obsega skupino splošnih in organizacijskih načel. Najpomembnejša načela priznavajo pravico do: izobraževanja in kulture, enakih možnosti vstopa v šolo in šolskega uspeha, ustanavljanja zasebnih in zadružnih šol ter s tem poveča spekter izobraževalnih institucij. Z uveljavitvijo zakona pridobijo na vrednosti zasebne in zadružne izobraževalne ustanove, s tem pa postane izobraževalni sistem bolj svoboden predvsem v smislu poučevanja in učenja. V portugalskem izobraževalnem sistemu je moč najti šole, ki so ustanovljene izključno s strani zasebnih organizacij ali fizičnih oseb, ki so zasebne narave, kot tudi šole, ustanovljene v skladu z veljavnimi pravnimi akti. Prvo skupino omenjenih šol imenujemo zasebne šole ("Escolas particulares"), drugo skupino pa zadružne šole ("Escolas cooperativas"). Institucije zasebnih in zadružnih izobraževanj lahko sledijo učnim načrtom in programom javnega izobraževanja ali sprejmejo lastne načrte in programe, ki morajo biti v skladu s splošnimi načeli, strukturo in cilji izobraževalnega sistema. Do konca prejšnjega stoletja se je zasebno visoko šolstvo pospešeno razvijalo; strokovno izobraževanje se je razvijalo v obdobju od 1986/1987 do 1991/1992 - v večini primerov gre za zasebne šole; zasebne glasbene šole so še eno področje uspešnega razvoja; vse bolj pa so se začele pojavljati zasebne institucije predšolskega izobraževanja. Zasebne izobraževalne ustanove so privlačne in učinkovite glede na potrebe tisočih izobraževalcev, ki vsako leto iščejo poti zagotavljanja svetle prihodnosti.
Keywords: zasebno šolstvo, Portugalska, šolski sistem na Portugalskem, zgodovina, Maria Montessori.
Published: 25.11.2009; Views: 2585; Downloads: 188
.pdf Full text (548,08 KB)

3.
PRIMERJALNA ANALIZA POUČEVANJA ŠPORTNE VZGOJE NA PORTUGALSKEM IN V SLOVENIJI
Leja Arnejčič, 2009, undergraduate thesis

Abstract: Namen diplomskega dela je primerjava predmeta športna vzgoja v Sloveniji in na Portugalskem. Diplomsko delo opisuje način poučevanja in vrednotenja vzgojno-izobraževalnega dela učitelja, metode, ki se najpogosteje uporabljajo, način preverjanje in ocenjevanje znanja učenca. Predstavljeno je tudi, koliko pozornosti učitelj nameni medpredmetni povezavi športne vzgoje z drugimi predmeti ter primerjava temeljnih znanj učencev ob koncu prvega obdobja osnovnošolskega izobraževanja v Sloveniji in na Portugalskem. Z metodo primerjalne analize poučevanja predmeta športne vzgoje v Sloveniji in na Portugalskem je bilo ugotovljeno, da so temeljna znanja in vsebine, ki jih morajo učenci doseči ob koncu prvega obdobja primerljive, le sklopi določene športne vsebine so poimenovani drugače. Pojavljajo se posamezne razlike med dejavnostmi, ki jih na Portugalskem osnovne šole ne ponujajo svojim učencem, zaradi podnebnih, geografskih, zgodovinskih ali drugih dejstev. Metode in načini poučevanja športne vzgoje v Sloveniji in na Portugalskem so primerljivi. Paradigma poučevanja v Sloveniji se ne razlikuje od portugalskega. Učitelji v obeh državah izbirajo enak način poučevanja in glede na temo učne ure, izberejo ustrezno učno metodo. Ocenjevanje učenčevega znanja v prvem obdobju osnovnošolskega izobraževanja je samo v opisni obliki tako v Sloveniji kot na Portugalskem. Kljub nekaterim podobnostim, se slovenski šolski sistem razlikuje od portugalskega, saj državi vendarle izhajata iz različne zgodovinske preteklosti in različnih smeri razvoja šolstva.
Keywords: športna vzgoja, učni načrt, osnovna šola, razredni pouk, Slovenija, Portugalska
Published: 01.12.2009; Views: 2949; Downloads: 284
.pdf Full text (2,15 MB)

4.
PRIMERJAVA NEKATERIH ELEMENTOV PROMETNE VZGOJE V SKLOPU NARAVOSLOVJA NA PORTUGALSKEM IN V SLOVENIJI
Lea Janžič, 2009, undergraduate thesis

Abstract: POVZETEK Diplomska naloga predstavlja primerjavo nekaterih elementov prometne vzgoje v sklopu naravoslovja na Portugalskem in v Sloveniji. Pri tem je naloga vsebinsko orientirana na primerjavo učnih ciljev, na literaturo, ki jo uporabljajo učenci in učitelji pri obravnavi učne snovi in na izobraževalno-komunikacijsko tehnologijo, ki jo uporabljajo pri pouku prometne vzgoje. Prav tako je naloga osredotočena na potek medpredmetne povezave pri pouku ter na sam vzgojno-izobraževalni proces prometne vzgoje in ali je le-ta na Portugalskem drugače izvajan kot pri nas. Predstavljeni sta tudi državi Portugalska in Slovenija ter njuna zgodovina. V nalogi je opisan šolski sistem od najzgodnejšega izobraževanja do univerzitetne izobrazbe in učni načrt za naravoslovje, kjer je izpostavljeno medpredmetno področje prometne vzgoje. Z metodo primerjalne analize pouka prometne vzgoje v sklopu naravoslovja na Portugalskem in v Sloveniji, je ugotovljena razlika v postavljenih ciljih, literaturi, izobraževalno-komunikacijski tehnologiji in v medpredmetni povezavi. Primerjan je sam učni proces prometne vzgoje na Portugalskem in pri nas, kjer se kaže usmerjenost v vsakdanje življenjske situacije. Z opazovanjem je ugotovljeno, da so nekateri učni cilji primerljivi, ampak jih je na Portugalskem količinsko občutno manj. Ugotovljeno je tudi, da imajo na Portugalskem posebno literaturo namenjeno prav prometni vzgoji ter da je uporaba izobraževalno-komunikacijske tehnologije v prvem ciklu bolj izrazita kot pri nas. Razlike v pouku prometne vzgoje so vidne v sami postavitvi učnih ciljev, v medpredmetnih povezavah, kjer se dnevno prepletajo vsebine pri vseh predmetih in usmerjenosti pouka v praktično uporabo znanja. Generalno lahko zaključim, da so vsebine in znanja, ki jih morajo učenci na koncu usvojiti, primerljiva s slovenskimi, manj primerljiv pa je sam učni proces in uporaba literature, saj je na Portugalskem drugačna.
Keywords: KLJUČNE BESEDE: Prometna vzgoja, Portugalska, Slovenija, razredna stopnja, naravoslovje.
Published: 23.12.2009; Views: 2054; Downloads: 164
.pdf Full text (2,33 MB)

5.
PRIMERJALNA ANALIZA NEKATERIH NARAVOSLOVNIH VSEBIN NA RAZREDNI STOPNJI MED PORTUGALSKO IN SLOVENIJO
Daniela Ćulum, 2010, undergraduate thesis

Abstract: V diplomski nalogi je narejena in predstavljena primerjalna analiza nekaterih naravoslovnih vsebin predmeta spoznavanje okolja na razredni stopnji v Sloveniji in predmeta študij okolja/ Estudo do Meio v prvem ciklu osnovnega izobraževanja na Portugalskem.
Keywords: Slovenija, Portugalska, šolski sistem, razredna stopnja, naravoslovje
Published: 30.03.2010; Views: 2021; Downloads: 127
.pdf Full text (2,90 MB)

6.
JAVNI SEKTOR IN JAVNO-ZASEBNO PARTNERSTVO NA PORTUGALSKEM
Sabina Lebar, 2010, final seminar paper

Abstract: Javni sektor je pomemben del sodobne družbe, saj nam nudi vrsto storitev, ki so v vsakdanjem življenju nujno potrebne. Pomembno je, da imamo dobro usposobljen delovni kader, ki nam omogoča, da so storitve opravljeno hitro in hkrati kvalitetno. Nujno potrebno je, da javni sektor dobro sodeluje tudi z zasebnim sektorjem, saj lahko le na podlagi dobre komunikacije nastane javno-zasebno partnerstvo. Javno-zasebno partnerstvo postaja v današnjem času ključnega pomena pri izvedbi določenega projekta. Sodelovanje med obema sektorjema prinaša mnogo koristi, prinaša pa tudi slabosti, ki jih lahko uspešno odpravimo, če jih pravočasno odkrijemo. Največji prednosti javnega sektorja sta financiranje ter znanje, ki jih oba izvajalca pridobita tekom izvedbe projekta. V delu diplomskega seminarja je opisan javni sektor in javno-zasebno partnerstvo na Portugalskem. Portugalska je pri izvajanju javno-zasebnih partnerstev dokaj mlada država, a ima za seboj nekaj zelo uspešnih projektov, ki so omembe vredni.
Keywords: Javni sektor, načela javno-zasebnega partnerstva, javno-zasebno partnerstvo, Portugalska
Published: 21.01.2011; Views: 1535; Downloads: 178
.pdf Full text (233,18 KB)

7.
PRIDOBITEV LASTNINSKE PRAVICE NA PREMIČNINI OD RAZPOLAGALNO NESPOSOBNE OSEBE - PRIMERJAVA SLOVENSKE UREDITVE Z UREDITVAMI NEKATERIH ROMANSKIH PRAVNIH SISTEMOV
Špela Valič, 2011, undergraduate thesis

Abstract: V diplomskem delu je podan primerjalni vpogled v nekatere evropske sisteme pridobitve lastninske pravice na premičnini od razpolagalno nesposobne osebe (a non domino). Tri od skupno petih obravnavanih sistemov pripadajo romanski pravni družini , zato bo težišče naloge usmerjeno v iskanje razlik, pa tudi skupnih imenovalcev ureditev germanskega in romanskega porekla. Med predstavljanjem teme, ki jo mnogi označujejo za »križišče obligacijskega in stvarnega prava« , se bom primarno osredotočila na obravnavo instituta a non domino, vendar je za njegovo učinkovito preučevanje potrebna tudi splošna predstavitev sistemov prenosa lastninske pravice v različnih pravnih redih. Zato bo v začetnih poglavjih vsake obravnavane ureditve kot tematsko izhodišče najprej opisana splošna pridobitev lastninske pravice, zatem pa še podrobnejša predstavitev pridobitve lastninske pravice na premičnini, kadar je odsvojitelj razpolagalno nesposobna oseba (t.i. »non domino«). Razvidno bo, da so si romanski in germanski sistemi glede prenosa lastninske pravice konceptualno precej različni, hkrati pa zaradi korekcij in izjem v vsakdanji praksi ne dajejo dramatično drugačnih oziroma nasprotujočih si rezultatov.
Keywords: a non domino, lastninska pravica, premičnina, razpolagalna nesposobnost, transfer lastnine, načelo nemo plus, romanski sistemi, Francija, Italija, Portugalska, Draft Common Frame of Reference.
Published: 23.09.2011; Views: 2461; Downloads: 387
.pdf Full text (614,16 KB)

8.
PRIMERJAVA POUČEVANJA GLASBENE VZGOJE V SLOVENIJI IN NA PORTUGALSKEM
Iris Forjan, 2011, undergraduate thesis

Abstract: Predmet glasbena vzgoja že po svoji naravi omogoča otroku celosten razvoj. Tako vpliva na otrokov spoznavni, estetski, psihosocialni, psihomotorični in afektivni razvoj. Z glasbenimi dejavnostmi otrok pridobiva in bogati svoje glasbeno znanje in vedenje. Namen diplomskega dela je bil predstaviti glasbene dejavnosti in interes otrok pri pouku glasbene vzgoje, odnos otrok in poznavanje slovenske oziroma portugalske ljudske glasbe. Opisali smo portugalski in slovenski šolski sistem. Prav tako smo predstavili temeljne cilje glasbene vzgoje ob koncu prvega obdobja osnovnošolskega izobraževanja v Sloveniji in na Portugalskem. V raziskavo je bilo vključenih 134 učencev, od tega 76 slovenskih in 58 portugalskih. Za raziskavo sta bili uporabljeni deskriptivna in kavzalna neeksperimentalna metoda empiričnega pedagoškega raziskovalnega dela, rezultati pa so bili pridobljeni na podlagi anketnih vprašalnikov in primerno obdelani v računalniškem programu SPSS. Rezultati raziskave so pokazali, da je poslušanje glasbe najbolj priljubljena glasbena dejavnost slovenskih in portugalskih učencev, slovenski učenci poznajo veliko več ljudskih pesmi kot portugalski, oboji pa so se naučili največ ljudskih pesmi pri pouku.
Keywords: Ključne besede: glasbena vzgoja, učni načrt osnovnošolskega izobraževanja, slovenski šolski sistem, portugalski šolski sistem, Portugalska
Published: 06.02.2012; Views: 1995; Downloads: 173
.pdf Full text (2,25 MB)

9.
10.
Search done in 0.4 sec.
Back to top
Logos of partners University of Maribor University of Ljubljana University of Primorska University of Nova Gorica