| | SLO | ENG | Cookies and privacy

Bigger font | Smaller font

Search the digital library catalog Help

Query: search in
search in
search in
search in
* old and bologna study programme

Options:
  Reset


51 - 60 / 98
First pagePrevious page12345678910Next pageLast page
51.
Izboljšava transportne poti izdelkov v podjetju Hlebček d.o.o.
Jernej Podgornik, 2015, bachelor thesis/paper

Abstract: V diplomskem delu Izboljšava transportnih poti v podjetju Hlebček d. o. o. smo se soočili s problemom izboljšave ustaljenih transportnih poti, po katerih podjetje vsakodnevno dostavlja izdelke v trgovine Hofer po večjem delu Slovenije. Na začetku diplomskega dela smo se dotaknili teoretičnih osnov, vezanih na sekundarno dejavnost podjetja, torej transport. Pri teoretičnih osnovah smo se osredotočili predvsem na transportne stroške, ki predstavljajo velik delež vseh stroškov podjetja. Po preučitvi teoretičnih osnov smo se osredotočili na praktični del diplomskega dela. V posnetku stanja smo nato predstavili transportne poti, ki jih uporablja podjetje vse od začetka poslovanja s trgovinami Hofer. Nato smo s kritično analizo (izbrali smo analizo SWOT) ugotovili slabosti, prednosti, grožnje in priložnosti za vsako od šestih transportnih poti. Ugotovili smo, da so skoraj na vseh relacijah možne izboljšave. Pri iskanju rešitev smo se osredotočili predvsem na skrajšanje dolžine poti. Z optimalnim razporejanjem postankov in različnimi izračuni nam je uspelo večino poti občutno skrajšati. Posledično smo skrajšali tudi čas dostave izdelkov, najpomembneje pa je, da smo občutno zmanjšali tudi transportne stroške, predvsem stroške goriva. Sprememb v voznem parku podjetja nismo predlagali, saj nam finančno stanje podjetja ni povsem znano, zato smo se osredotočili predvsem na izboljšavo, ki ne zahteva investicije.
Keywords: Razkladanje, stroški, transport, vozni park.
Published: 05.10.2015; Views: 778; Downloads: 58
.pdf Full text (1,87 MB)

52.
IZBIRA REŠITVE ZA UPRAVLJANJE ODNOSOV S STRANKAMI NA PRIMERU ŠTAJERSKEGA TEHNOLOŠKEGA PARKA
Tea Šumandl Kostov, 2015, master's thesis

Abstract: V poslovnem svetu je že dolgo znano, da so kupci jedro posla ter da uspeh podjetja temelji na učinkovitem upravljanju odnosov z njimi. Vsi cilji so osredotočeni na zadovoljevanje strank, tako da se te rade vračajo. Pogosto pa ti cilji predstavljajo oviro za podjetja, ki nimajo ustreznih orodij, opreme in metod. V današnjem času tehnologija podjetjem ponuja sisteme, ki zaposlenim omogočajo, da hitro pridobijo vse podatke o strankah. Ta koncept se imenuje upravljanje odnosov s strankami (v nadaljevanju management odnosov s strankami), omenjene računalniške rešitve pa podjetjem omogočijo, da ohranijo stranke ter tako pridobijo strateško prednost pred svojimi tekmeci. V magistrskem delu smo zato podrobneje raziskali koncept managementa odnosov s strankami. Najprej smo ga definirali, opisali njegov razvoj ter strukturo. Nato smo se posvetili še opisu in primerjavi najpomembnejših rešitev za upravljanje odnosov s strankami, ki jih lahko v tem trenutku zasledimo na svetovnem trgu. Prav tako smo se dotaknili uvajanja takšnih rešitev v podjetje. Eno izmed rešitev, Microsof Dynamics CRM, smo podrobneje opisali, analizirali metodo njenega uvajanja, ki se imenuje Microsoft Dynamics Sure Step ter funkcionalnosti, ki jih rešitev ponuja. V zadnjem, praktičnem delu magistrskega dela, pa smo predstavili podjetje Štajerski tehnološki park, njihovo poslovno situacijo, opisali postopek izbire rešitve za upravljanje odnosov s strankami ter podali nekaj primerov podpore poslovnih procesov v podjetju s pomočjo rešitve Microsoft Dynamics CRM. Zavedati pa se je potrebno, da sistem za upravljanje odnosov s strankami ni le še eno informacijsko orodje. Le s pravilno uvedbo in uporabo lahko prispeva k izjemni ekonomski vrednosti za podjetje ter predstavlja konkurenčno prednost. Prav to pa želimo dokazati v magistrskem delu.
Keywords: CRM, upravljanje odnosov s strankami, Microsoft Dynamics CRM, Štajerski tehnološki park, informacijski sistemi, celovite informacijske rešitve
Published: 09.11.2015; Views: 603; Downloads: 135
.pdf Full text (8,43 MB)

53.
Izvajanje transporta v izbranem podjetju
Pia Žigert, 2015, bachelor thesis/paper

Abstract: V diplomskem delu smo raziskovali problem izbire lastnega transporta ali izbire zunanjega izvajanja (outsourcing) transporta v izbranem podjetju. Zastavili smo si tri hipoteze, ki smo jih s pomočjo raziskave v zaključku diplomskega dela potrdili oz. zavrgli. Prvi del diplomskega dela je teoretičen, v katerem smo opredelili zunanje izvajanje (outsourcing). Drugi del pa je praktičen. Na konkretnem primeru smo predstavili vozni park izbranega podjetja, izbiro zunanjih izvajalcev in kritično analizo. V zaključku diplomskega dela smo podali možne rešitve za problematiko v izbranem podjetju.
Keywords: zunanje izvajanje – outsourcing, zunanji izvajalci, vozni park, podjetje
Published: 05.10.2015; Views: 620; Downloads: 47
.pdf Full text (3,08 MB)

54.
NAČRT UPRAVLJANJA ZA ZAVAROVANA OBMOČJA PRIMER TRIGLAVSKI NARODNI PARK
Rok Hrovat, 2015, bachelor thesis/paper

Abstract: V diplomskem delu so uvodoma predstavljena metodološka izhodišča, ki izhajajo iz izbranih teorij avtorjev T. Lee, J. Middleton in strokovnih sodelavcev Javnega zavoda Triglavski narodni park, in se ukvarjajo z različnimi pogledi, kako pripraviti kakovosten načrt upravljanja za zavarovana območja. V prvem delu je predstavljen Triglavski narodni park ter njegovi cilji in nameni. V nadaljevanju so opisane zakonske obveznosti za pripravo in vsebinski obseg načrta upravljanja. Cilji diplomskega dela so opisati postopek priprave, predstaviti in analizirati vse faze pri pripravi načrta upravljanja, ter opozoriti na različne probleme in razvojne trende, ki jih je treba z upravljavskimi nalogami in aktivnostmi vsebinsko rešiti, ter doseči zastavljeno varstvo narave in trajnostni razvoj. Naloge morajo biti oblikovane tako, da bodo z opredeljenimi nosilci in časovnimi roki tudi izvedljive. Za izvajanje načrta upravljanja je zadolžen tako upravljalec narodnega parka kakor tudi drugi deležniki v prostoru, njegovo ustreznost pa je treba spremljati z objektivno merljivimi kazalniki. Ključno je, da je načrt upravljanja pripravljen tako, da je usklajen z veljavnimi predpisi, da obsega varstvene in razvojne vsebine v skladu s cilji in nameni narodnega parka ter da se v njem prepoznajo tudi lokalne skupnosti, saj je narodni park prostor, v katerem je treba domačemu prebivalstvu zagotoviti ustrezne bivalne, socialne in gospodarske razmere.
Keywords: • načrt upravljanja, • zavarovano območje, • prostorski načrt, • Triglavski narodni park, • Zakon o Triglavskem narodnem parku
Published: 23.12.2015; Views: 521; Downloads: 69
.pdf Full text (600,79 KB)

55.
Posodobitev voznega parka v podjetju Avtoprevozništvo Ravnikar Danijel s.p.
Matej Ravnikar, 2016, bachelor thesis/paper

Abstract: V diplomskem delu smo se osredotočili na posodobitev voznega parka v podjetju Avtoprevozništvo Ravnikar Danijel s.p. V uvodu smo predstavili cilje in namen diplomskega dela, zastavili smo teze, predpostavke in omejitve dela ter predstavili problem in metode dela ter opisali okolje. V teoretičnem poglavju smo predstavili pojem zelena logistika, opredelili in razdelili vrste prometa. Predstavili smo politiko Evropske unije zoper onesnaževanje, opredelili smo pojem onesnaževanje ter toplogredne pline in delce, ki nastanejo v prometu. V naslednjem poglavju smo naredili posnetek obstoječega stanja v podjetju. Opisali smo trenutni vozni park podjetja ter naredili analizi povprečne porabe goriva in plačila cestnin. Prav tako smo naredili analizo stanja emisij voznega parka ter izdelali SWOT in kritično analizo. V tretjem poglavju smo podali predlog posodobitve voznega parka. Opravili smo izračune in analize v primerjavi s trenutnim voznim parkom in predstavili rezultate.
Keywords: cestni promet, onesnaževanje, vozni park, emisije, posodobitev
Published: 05.05.2016; Views: 1061; Downloads: 155
.pdf Full text (1,40 MB)

56.
Educationa Park - Technical Academy Maribor
Samanta Rebernak, 2016, master's thesis

Abstract: The Educational Park - Technical Academy Maribor is a new concept with which we wish to enrich the city of Maribor. The main idea is to connect research and education with practical experience, start up companies and the production spaces of big companies. This broad content with multiple additions could be placed in the Business Industrial Zone Tezno, with certain modifications to the existing structures. This thesis deals with the evolution of industrial architecture and especially its importance to the city of Maribor. We present an in depth historical analysis of the company TAM, the predecessor of today’s BIZ Tezno, which was one of the biggest factories with research facilities and educational spaces in the former Yugoslavia. The urban master plan consists of the placement of the afore-mentioned content in the facilities of BIZ Tezno. The idea is to create an open, inviting space that would be a part of city life, with the addition of sports facilities, pool areas, a museum of industrial heritage, a concert hall, etc. As a continuation of the master plan, we also designed an industrial architectural model that shows how the concept of the Educational park can be implemented in the facilities of an established company. We also contemplated the use of renewable materials and, therefore, used timber in the construction. The facility would be an addition to the brand image of any company that values sustainable development and progress.
Keywords: degraded urban areas, brownfield, converting a factory complex, Maribor industrial heritage, TAM, industrial architecture, Science park, Technology Park, Industrial Park, Timber construction, Timber hybrid construction
Published: 20.04.2016; Views: 956; Downloads: 104
.pdf Full text (98,26 MB)

57.
Moderna ureditev Mestnega parka Maribor
Nejc Trstenjak, 2016, master's thesis

Abstract: Mestni parki so odraz vsakega mesta, namenjeni rekreaciji in sprostitvi. Namen magistrskega dela je narediti moderno zasnovo določenih odsekov parka, s čimer bi park lahko revitalizirati in modernizirali. Pregledali bomo obstoječe moderne parke in njihovo parkovno pohištvo ter na podlagi tega zasnovali lastno verzijo moderne arhitekture in pohištva po načelih parametricizma. Prikazan je proces oblikovanja od idejne skice do izdelave računalniškega modela in vizualizacije. Namen je prikazati namembne in estetske možnosti ureditve parka.
Keywords: park, računalniško oblikovanje, parametricizem, ureditev parka
Published: 21.04.2016; Views: 657; Downloads: 83
.pdf Full text (3,98 MB)

58.
Analiza prisotnosti stebrov in elementov start-up ekosistema v Sloveniji in razlogi za odhod start-up podjetnikov iz Slovenije v tuje pospeševalnike
Tanja Kožuh, 2016, master's thesis

Abstract: 21. stoletje označuje družba znanja, v kateri znanje predstavlja osnovni vir za razvoj novih idej, izdelkov, storitev in procesov z visoko dodano vrednostjo in sposobnostjo konkuriranja na globalnem trgu. V družbi znanja igrajo pomembno vlogo visoko izobraženi in ustvarjalni posamezniki, ki imajo edinstveno znanje, kompetence, izkušnje in povezave ter so dovolj podjetni in ambiciozni, da svoje ideje razvijejo v inovacije in nove podjeme z globalnim tržnim potencialom. Zanje smo v literaturi zasledili različna imena kot na primer novi mednarodni podjemi, od zagona globalni podjemi, visokotehnološka start-up podjetja, globalna start-up podjetja itd. Odločili smo se, da bomo v magistrski nalogi uporabili ime start-up podjetje. Start-up podjetje smo opredelili kot novonastalo podjetje, običajno mlajše od 3 let, ki izkorišča znanje za ustvarjanje novih inovativnih izdelkov ali storitev v pogojih izjemne negotovosti ter je od samega začetka usmerjeno na globalni trg. Globalno okolje, v katerem delujejo start-up podjetja, je izjemno negotovo in dinamično, stopnja preživetja start-up podjetij pa nizka. V splošnem velja, da naj bi devet od desetih start-up podjetij v prvih letih delovanja propadlo. Ker se za start-up podjetja v splošnem predpostavlja, da bodo v prihodnosti hitreje rasla kot ostala novoustanovljena podjetja ter da bodo ustvarila neproporcionalno več novih zaposlitev kot obstoječa podjetja, jim pripisujemo pomembno vlogo pri rasti gospodarstva. Prav zaradi njihove pomembne vloge so se v svetu pojavili novi načini podpore nastajanju in razvoju start-up podjetij, med katerimi je tudi start-up ekosistem. V Sloveniji imamo vzpostavljene temelje za razvoj nacionalnega start-up ekosistema, ki v zadnjih nekaj letih doživlja hiter in dinamičen razvoj. Podatki kažejo, da število start-up podjetij v Sloveniji narašča, raste pa tudi vrednost kapitalskih vložkov vanje. S ponudbo mednarodno primerljivih programov se krepi tudi inovativno in podporno okolje, kjer vodilno vlogo prevzemajo predvsem tehnološki parki, univerzitetni inkubatorji in podjetniški pospeševalniki, ki v okviru svojih programov povezujejo zasebne in javne vire financiranja, mentorstvo, strokovno podporo, podjetja in raziskovalne institucije ter zagotavljajo fleksibilne prostorske pogoje in infrastrukturo. Kljub temu pa ugotavljamo, da start-up podjetniki iz Slovenije odhajajo v start-up ekosisteme v tujino, zato smo se odločili, da start-up ekosistem v Sloveniji proučimo iz vidika celovitosti in sposobnosti zagotavljanja vseh pogojev, ki so potrebni za podporo start-up podjetjem.
Keywords: start-up podjetništvo, start-up podjetje, start-up ekosistem, podjetniški ekosistem, družba znanja, spill-over teorija podjetništva, Triple/Quadruple/Quintuple Helix, tehnološki park, univerzitetni inkubator, podjetniški pospeševalnik
Published: 07.07.2016; Views: 553; Downloads: 122
.pdf Full text (6,61 MB)

59.
ANALIZA MOŽNOSTI RAZVOJA TURIZMA V OBČINI DUPLEK
Manja Duh, 2016, undergraduate thesis

Abstract: V diplomskem delu smo analizirali potencialne možnosti razvoja turizma v občini Duplek. V prvem poglavju smo opredelili področje raziskave in problem, ki je pritegnil našo pozornost, namen, cilje in osnovno trditev, ki smo jo skozi pisanje preverjali v diplomskem delu. V drugem poglavju, ki predstavlja teoretični okvir naloge, smo podrobneje opredelili pojma destinacijski management in segmentacija trga. Tretje poglavje je bilo namenjeno predstavitvi ponudbe v občini Duplek. Na začetku poglavja smo predstavili naravne znamenitosti občine, kjer smo pisali o krajinskem parku Drava in Kamenščak ter o reki Dravi. Nato smo opisali še kulturne in druge znamenitosti, ki jih občina ponuja in hkrati podali nekaj predlogov, ki bi po našem mnenju izboljšali turistično ponudbo v občini Duplek. Zadnje poglavje je namenjeno kratkemu povzetku celotne diplomske naloge.
Keywords: turistična destinacija, segmentacija, občina Duplek, krajinski park Drava, grad Vurberk, nastanitvene zmogljivosti
Published: 27.10.2016; Views: 911; Downloads: 62
.pdf Full text (1,46 MB)

60.
Parkovna ureditev sprehajalne poti ob Pekrskem potoku
Mateja Žnidarič, 2016, master's thesis

Abstract: Magistrsko delo podaja idejno zasnovo parka ob Pekrskem potoku z namenom preureditve zelene površine v kvaliteten prostor, namenjen zdravemu preživljanju prostega časa. Idejna zasnova vsebuje oblikovanje vodotoka, elementov parkovne ureditve, večnamenskega objekta, piknik prostora, otroškega igrišča, fitnesa na prostem in učne poti. Zasnovano območje ponuja možnost sprostitve, druženja, gibanja, rekreacije, učenja in igre. Park ob potočku bi bistveno vplival na kvaliteto življenja krajanov.
Keywords: park, vodotok, večnamenski objekt, piknik prostor, otroško igrišče, fitnes, učna pot, oblikovanje, vizualizacija
Published: 06.06.2016; Views: 1439; Downloads: 269
.pdf Full text (7,44 MB)

Search done in 0.29 sec.
Back to top
Logos of partners University of Maribor University of Ljubljana University of Primorska University of Nova Gorica