| | SLO | ENG | Cookies and privacy

Bigger font | Smaller font

Search the digital library catalog Help

Query: search in
search in
search in
search in
* old and bologna study programme

Options:
  Reset


1 - 10 / 25
First pagePrevious page123Next pageLast page
1.
Politika družinskega podjetja ETS Pregl, d. o. o.
Monika Kovač, 2022, undergraduate thesis

Abstract: V diplomskem projektu preučujemo politiko družinskega podjetja ETS Pregl, d. o. o. Družinsko podjetje, ki ga obravnavamo, zaposluje okoli 60 ljudi in na trgu uspešno posluje že več kot 30 let. Podjetje se ukvarja z izvedbo vseh vrst električnih instalacij in trgovinsko dejavnostjo. Diplomski projekt je sestavljen iz teoretičnega in praktičnega dela. V prvem delu (teoretičen del) smo podrobneje preučili in zapisali opredelitve različnih avtorjev na temo vizije družinskega podjetja in politike družinskega podjetja (poslanstvo, smotri in temeljni cilji podjetja) ter v nadaljevanju predstavili izrazne oblike politike podjetja. Nadaljevali smo s preučitvijo raziskovalno-prognostičnih izhodišč, ki so pomembna pri planiranju politike družinskega podjetja, torej vrednot ključnih udeležencev v družinskem podjetju, opredelitvijo prednosti in slabosti družinskega podjetja ter določitvijo zunanjih okolij družinskega podjetja in opredelitvijo iz njih izhajajočih priložnosti ter nevarnosti. Teoretičen del diplomskega projekta končamo z opisom prognostične obdelave izhodiščnega in prognoziranega položaja podjetja, ki je potreben za planiranje politike podjetja. Drugi del diplomskega projekta posvetimo praktičnemu delu, v katerem raziskano teorijo preverimo v praksi na obravnavanem družinskem podjetju ETS Pregl, d. o. o. Najprej smo preučevano družinsko podjetje podrobneje predstavili in nadaljevali s predstavitvijo vrednot ključnih udeležencev preučevanega družinskega podjetja ter za podjetje določili vrednote podjetja. V nadaljevanju smo določili prednosti in slabosti preučevanega družinskega podjetja. Pridobljene informacije o vrednotah podjetja in o podjetju smo pridobili s pomočjo intervjuja lastnika. Ovrednotili smo tudi razvoj in razvitost okolja, da smo lažje prognozirali priložnosti in nevarnosti preučevanega družinskega podjetja, ki izhajajo iz (zunanjega) okolja podjetja. Diplomski projekt smo zaključili z zapisano vizijo in politiko družinskega podjetja ETS Pregl, d. o. o. – opredelitev vizije, poslanstva, smotrov in temeljnih ciljev preučevanega podjetja. Podali smo tudi predlog izbrane izrazne oblike politike obravnavanega družinskega podjetja.
Keywords: vizija družinskega podjetja, politika družinskega podjetja, vrednote ključnih udeležencev podjetja, prednosti in slabosti podjetja, priložnosti in nevarnosti podjetja.
Published in DKUM: 14.07.2022; Views: 706; Downloads: 92
.pdf Full text (1,14 MB)

2.
Planiranje razvoja podjetja Lojtrca, s. p. na ravni politike podjetja
Nina Skrivarnik, 2021, undergraduate thesis

Abstract: V diplomskem delu smo proučevali planiranje razvoja podjetja Lojtrca, s. p., na ravni politike podjetja. Obravnavano podjetje je mikro podjetje, ki je na trgu že 25 let in se ukvarja z inštalacijo elektro napeljav in naprav. Diplomsko delo je sestavljeno iz dveh delov. V prvem obravnavamo teoretična izhodišča izbire politike podjetja in planiranje razvoja podjetja na ravni politike podjetja. Podrobneje smo opisali vizijo, poslanstvo, smotre, temeljne cilje in izrazne oblike politike podjetja. Sledilo je proučevanje vrednot in interesov udeležencev, določitev prednosti in slabosti podjetja, obravnavanje (zunanjega) okolja podjetja in določitev priložnosti in nevarnosti, ki jih lahko v okolju zaznamo. Opisali smo prognostično obdelavo raziskovalno-prognostičnih izhodišč in planiranje politike podjetja. V drugem, praktičnem delu naloge smo zbrano teorijo aplicirali na primeru podjetja. Najprej smo predstavili podjetje Lojtrca, s. p., in njegove značilnosti. Prav tako smo določili tip kulture, ki v podjetju vlada, in izračunali njegovo stopnjo rasti v štirih letih. Za podjetje smo proučili vrednote in interese udeležencev, mu s pomočjo analiz delovanja v podjetju določili prednosti in slabosti ter proučili okolja, v katerih se pojavlja, z namenom ugotovitve priložnosti in nevarnosti. Na osnovi podatkov, pridobljenih iz raziskovalno-prognostičnih izhodišč, smo lahko zapisali planirano vizijo in poslanstvo ter opredelili smotre in temeljne cilje podjetja. Diplomsko delo smo zaključili z zapisom vodil o poslanstvu in smotrih podjetja Lojtrca, s. p. Podjetju Lojtrca, s. p., bomo z izdelavo diplomske naloge pomagali, da bo lahko izboljšalo svoje poslovanje in utrdilo nadaljnji razvoj.
Keywords: vizija podjetja, politika podjetja, vrednote udeležencev, prednosti in slabosti, priložnosti in nevarnosti, razvoj podjetja
Published in DKUM: 28.10.2021; Views: 1073; Downloads: 132
.pdf Full text (679,20 KB)

3.
Planiranje temeljne strategije neprofitne organizacije Dijaški dom Drava Maribor
Patricija Husnjak, 2021, master's thesis

Abstract: Dandanes živimo v času, kjer potreba po spremembi ni le možnost, ampak že skoraj nuja vsake organizacije (profitne in neprofitne). Ker gre za delovanje v okolju, ki je hitro se spreminjajoče, mora vsaka organizacija s pomočjo planiranja razvoja na ravni politike podjetja in strateškega managementa znati zaznavati prednosti pred konkurenti in priložnosti v svojem okolju, hkrati pa odpravljati slabosti ter se zoperstaviti možnim nevarnostim. To daje ključnim udeležencem organizacije, (predvsem lastnikom in vodstvu) sposobnost pravočasnega zaznavanja pomembnih informacij in ukrepanja, če želijo, da je razvoj uspešen. Planiranje razvoja omogoča organizaciji konkurenčno prednost, lažjo pot do zastavljenih ciljev, večje možnosti za uspeh, ki se meri na dolgi rok, in izboljšavo ponujenih produktov ter storitev na trgu. Splošno načelo velja, da naj vsaka organizacija sledi planiranemu razvoju, hkrati pa zre k nenehni izboljšavi organizacije kot celote. Magistrsko delo obravnava organizacijo Dijaški dom Drava Maribor, za katero smo na podlagi teoretičnih izhodišč preučili planiranje razvoja na ravni strateškega managementa ter določili temeljno strategijo. Dijaški dom Drava Maribor se ukvarja z javno vzgojno-izobraževalno dejavnostjo, ki ponuja nastanitvene možnosti dijakom, ki v času šolanja zapustijo svoje domače okolje. Dodatno svoje kapacitete tržijo s pomočjo tržne dejavnosti. V teoretičnem delu magistrskega dela smo predstavili iskanje razvojnih možnosti in določitev izhodiščnih osnov za planiranje strateškega razvoja preučevane organizacije Dijaški dom Drava Maribor. Teoretična izhodišča in raziskovalna spoznanja različnih avtorjev so nam služila kot osnova za planiranje ter ovrednotenje temeljne strategije proučevane organizacije. Osredotočili smo se na planiranje razvoja organizacije na ravni strateškega managementa. Izhodiščne osnove za planiranje razvoja organizacije Dijaški dom Drava Maribor smo pridobili s pomočjo analize vrednot (ključnih udeležencev) preučevane organizacije, okolja – v katerem je in deluje, klasifikacije priložnosti in nevarnosti ter nefinančne in finančne analize za določitev prednosti in slabosti. Izhajali smo tudi iz vizije in politike organizacije. Nato smo na osnovi analiz ob upoštevanju zmožnosti preučevane organizacije določili razvojne možnosti na različnih trgih delovanja – torej smo iskali strateške možnosti razvoja, to ekonomsko ovrednotili in izbrali predlagano temeljno strategijo organizacije. V empiričnem delu magistrskega dela smo izhajali iz plana vrednostnih izidov preučevane organizacije Dijaški dom Drava Maribor za obdobje petih let. Ob tem smo sledili predlagani temeljni strategiji in potencialom, ki jih organizacija ima ter jih potrebuje za nadaljnjo uresničitev strategije njenega razvoja.
Keywords: vizija podjetja, politika podjetja, neprofitna organizacija, temeljna strategija, prednosti in slabosti, priložnosti in nevarnosti, planiranje razvoja, ekonomsko vrednotenje, finančna analiza, nefinančna analiza, vladna organizacija.
Published in DKUM: 21.10.2021; Views: 1005; Downloads: 131
.pdf Full text (3,58 MB)

4.
Politika podjetja in strateški management družinskega podjetja EDEX, d. o. o.
Tim Ličen, 2019, undergraduate thesis

Abstract: V diplomskem projektu se osredotočimo na planiranje razvoja družinskega podjetja EDEX, d. o. o., in sicer na ravni politike podjetja in na ravni strateškega managementa. Izbrano podjetje je mikro podjetje, katerega začetki segajo v leto 1992. Ima devet zaposlenih in se ukvarja s prodajo oblačil in obutve. V začetnem delu diplomskega projekta predstavimo podjetje EDEX, d. o. o. in značilnosti le-tega. Opredelimo njegovo velikost, dejavnost in prodajne trge. Opravimo tudi premoženjsko analizo podjetja, kjer smo z različnimi kazalniki preverjali finančno sposobnost podjetja EDEX, d. o. o., za nadaljnji razvoj. V osrednjem delu predstavimo pomembna teoretična izhodišča o planiranju razvoja podjetja na ravni politike podjetja in na ravni strateškega managementa. Predstavili smo vizijo podjetja in politiko podjetja, metode planiranja politike podjetja in strategij podjetja, strateška poslovna področja ter temeljno strategijo ter poslovne in splošne strategije podjetja. V zaključnem delu opišemo planiranje razvoja proučevanega podjetja na ravni politike podjetja in na ravni strateškega managementa. Najprej proučimo vrednote ključnih udeležencev v podjetju. Proučimo tudi prednosti in slabosti ter priložnosti in nevarnosti proučevanega podjetja. Na podlagi ugotovljenih raziskovalno-prognostičnih izhodišč na ravni politike podjetja smo za podjetje EDEX, d. o. o., oblikovali planirano vizijo podjetja in politiko podjetja. Pri planiranju razvoja na ravni strateškega managementa smo najprej določili strateška poslovna področja podjetja EDEX, d. o. o., nato pa smo poiskali strateške možnosti in določili strategije podjetja EDEX, d. o. o. Diplomski projekt smo zaključili s predlogom programa razvoja in rasti za to podjetje.
Keywords: vizija podjetja, politika podjetja, strateški management, razvoj podjetja, vrednote udeležencev, prednosti in slabosti, priložnosti in nevarnosti, strateška poslovna področja, strategije podjetja
Published in DKUM: 18.09.2019; Views: 1735; Downloads: 439
.pdf Full text (831,72 KB)

5.
Planiranje razvoja podjetja a, d. o. o. na ravni politike podjetja in strateškega managementa
Alja Gumpot, 2018, undergraduate thesis

Abstract: V diplomskem delu smo se osredotočili na planiranje razvoja podjetja A, d.o.o.. Podjetje je mikro podjetje in se ukvarja z alternativnim zdravljenjem in svetovanjem na področju kitajske medicine. Zaradi varovanja poslovnih skrivnosti smo za podjetje uporabili izmišljeno ime. Izhajali smo iz povsem realnih izhodišč in resničnih podatkov. Diplomsko delo vsebuje teoretični in praktični del. Pred začetkom praktičnega raziskovanja smo zapisali vso potrebno teorijo, ki nam je služila kot izhodišče za proučevanje praktičnega dela. Najprej smo predstavili podjetje A, d.o.o., mu zapisali obstoječo vizijo in politiko podjetja ter obstoječe strategije in strukture. Planiranje razvoja podjetja na ravni politike podjetja smo začeli s preučevanjem vrednot udeležencev, preučili smo njegove prednosti in slabosti ter priložnosti in nevarnosti, s katerimi se podjetje srečuje. Na osnovi na novo pridobljenih podatkov smo mu napisali planirano vizijo in politiko podjetja ter vodila o poslanstvu in smotrih. Na ravni strateškega managementa smo opredelili strateška poslovna področja in strateške možnosti razvoja. Nato smo napisali razvojne strategije in strukture. Poglavje smo zaključili s programom razvoja preučevanega podjetja za obdobje treh let. Podjetje na trgu še ni dovolj prepoznavno, zato mu bomo lahko z vsemi pridobljenimi podatki pomagali, da bo v prihodnosti izboljšalo svoj razvoj in poslovanje ter postalo bolj prepoznavno in uspešno.
Keywords: razvoj podjetja, politika podjetja, vizija, strategije, strukture, vrednote, prednosti in slabosti, priložnosti in nevarnosti, strateški management.
Published in DKUM: 19.11.2018; Views: 1295; Downloads: 190
.pdf Full text (1,30 MB)

6.
PLANIRANJE RAZVOJA PODJETJA ODKUP, PREDELAVA IN PRODAJA LESA ŽVIKART MIRAN S.P. S POUDARKOM NA RAVNI POLITIKE PODJETJA
Natalija Žvikart, 2016, undergraduate thesis

Abstract: Živimo v času posledic krize, ko se veliko podjetij še vedno srečuje s težavami pri svojem poslovanju in nadaljnjem razvoju. Podjetja se velikokrat znajdejo v težavah tudi zato, ker ne planirajo svojih razvojnih dejavnosti in razvojnih sprememb v poslovanju. Da bi se izognili tem neprijetnostim in da bi bila podjetja bolj uspešna, je treba planirati razvoj podjetja. Podjetja bi tako morala imeti razvojni plan, ga po potrebi dopolnjevati in spreminjati ter se tega plana držati. V diplomskem projektu bomo planirali razvoj podjetja Odkup, prodaja in predelava lesa Miran Žvikart, s. p., s poudarkom na ravni politike podjetja. V začetnem delu diplomskega projekta bomo najprej predstavili politiko podjetja, strategije in strukture podjetja Odkup, predelava in prodaja lesa Žvikart Miran, s. p. V nadaljevanju bomo proučevali planiranje razvoja tega podjetja na ravni politike podjetja. Proučevali bomo vrednote udeležencev podjetja, prednosti, slabosti, možnosti in nevarnosti za podjetje. Na koncu diplomskega projekta bomo zapisali predlagano politiko podjetja, vodila o poslanstvu in smotrih ter izjavo o poslanstvu podjetja Odkup, predelava in prodaja lesa Žvikart Miran s. p. Namen diplomskega projekta je proučiti podjetje Odkup, predelava in prodaja lesa Žvikart Miran, s. p., predstaviti njegovo obstoječo politiko podjetja ter planirati razvoj podjetja, s katerim bo podjetje bolj pozorno na svoje vrednote, prednosti in slabosti in se bo seznanilo z več možnostmi za poslovanje v prihodnosti, lažje pa se bo izognilo tudi proučevanim nevarnostim iz okolja. Zapisali bomo tudi predlagano prihodnjo politiko podjetja, vodila o poslanstvu in smotrih ter izjavo o poslanstvu podjetja Žvikart Miran s.p. Za proučitev tega podjetja smo se odločili zato, ker želimo lastniku podjetja Žvikart Miranu s pomočjo planiranja razvoja omogočiti večje možnosti za nadaljnji uspešni razvoj podjetja, saj je njegova želja po uspešnosti in razvoju podjetja zelo velika.
Keywords: politika podjetja, planiranje razvoja, vrednote, prednosti in slabosti, priložnosti in nevarnosti.
Published in DKUM: 07.11.2016; Views: 1559; Downloads: 97
.pdf Full text (1,06 MB)

7.
Podjetniška vizija in planiranje politike podjetja za vinsko klet Tiveš, d.d.
Valerija Vasileva, 2015, undergraduate thesis

Abstract: V diplomskem projektu smo obravnavali opredeljevanje vizije in planiranje politike podjetja. Diplomski projekt je razčlenjen na dva dela;v prvem delu so teoretična izhodišča oziroma uvod, kjer so predstavljene opredelitve vizije, poslanstva, smotrov, ciljev, procesov planiranja politike podjetja itn. V drugem delu smo predstavili praktični primer, in sicer smo izbrali vinsko klet Tikveš, d. d., s sedežem v Makedoniji ter obravnavali vizijo in politikoizbranega podjetja. V diplomskem projektu želimo poudariti, da dobro opredeljena vizija in politika podjetja vodita podjetje k uspehu ter zagotavljatanjegovo rast in razvoj. To lahko vidimo tudi ob primeru vinske kleti Tikveš, d. d., ki se nahaja v majhni,gospodarsko nerazviti državi, pa je vendarle znana blagovna znamka oziroma uspešno podjetje.
Keywords: vizija, politika podjetja, prednosti in slabosti, priložnosti in nevarnosti, planiranje
Published in DKUM: 06.09.2016; Views: 1054; Downloads: 77
.pdf Full text (839,63 KB)

8.
PLANIRANJE DELOVANJA IN OBNAŠANJA V TRGOVSKEM PODJETJU
Irena Turk, 2016, undergraduate thesis

Abstract: Planiranje je del našega vsakdana. Kot je planiranje prisotno v vsakdanjem življenju pri preprostih opravilih, tako je prisotno pri kompleksnejših odločitvah v podjetjih. S planiranjem se v podjetju srečujemo vse od njegovega nastajanja – ustanovitve, razvoja in rasti, delovanja in obnašanja, samega poslovanja, sanacije in ne nazadnje tudi prenehanja podjetja. Z dobrim planiranjem v času obstoja in razvoja, ter delovanja in obnašanja se znatno podaljša življenjska doba podjetja in se prepreči sanacija. V diplomskem delu smo preučevali trgovsko podjetje in presojali planiranje delovanja in obnašanja v podjetju. Trgovsko podjetje je specializirana trgovina na debelo na področju pekarstva, slaščičarstva in gostinstva. Podjetje spada po Zakonu o gospodarskih družbah med majhne družbe. V začetnem delu diplomskega dela smo na splošno opredelili podjetniško planiranje, delovanje in obnašanja v podjetju. V nadaljevanju diplomskega dela smo predstavili trgovsko podjetje, njegovo vizijo in poslanstvo ter temeljne cilje. V obravnavanem podjetju smo ugotavljali in preučevali planiranje, področja planiranja in planiranje angažiranja. Ugotovili smo prednosti in slabosti ter priložnosti in nevarnosti v podjetju in zunaj njega. Menimo, da je največja prednost kakovost prodajnega blaga in dobro poznavanje prodajnih trgov. Največjo slabost pa smo zaznali v veliki koncentraciji domače in tuje konkurence. Na podlagi analiziranja trgovskega podjetja smo opozorili na nekaj področji, v katerih planiranje ni najbolj optimalno. S tem smo podjetju pripomogli k še boljšemu planiranju delovanja in obnašanja ter posledično k boljšemu poslovnemu rezultatu.
Keywords: trgovsko podjetje, planiranje, poslanstvo, priložnosti, nevarnosti
Published in DKUM: 10.08.2016; Views: 1147; Downloads: 67
.pdf Full text (931,29 KB)

9.
POLITIKA PODJETJA B & S KRAMBERGER IN DRUŽBENIKI, D.O.O.
Katja Vodišek, 2015, undergraduate thesis

Abstract: Uspešno planiranje razvoja podjetja vpliva na njegov prihodnji obstoj in razvoj, kot tudi na samo poslovanje podjetja. Uspešnost podjetja je odvisna tudi od pravilno izbrane in oblikovane politike podjetja. Pri planiranju razvoja podjetja ima planiranje politike podjetja temeljni in izhodiščni pomen. Politika podjetja izhaja iz vizij, zato moramo pravilno izbrati in oblikovati tudi vizijo podjetja. V diplomskem seminarju je prikazano planiranje politike podjetja. V teoretičnem delu smo na kratko opisali vizijo, poslanstvo, smotre in temeljne cilje. Prav tako smo opisali nosilce upravljalno-vodstvenega procesa, določanje prednosti in slabosti podjetja, priložnosti in nevarnosti za podjetje ter vrednote podjetja. V empiričnem delu pa smo predstavili politiko v izbranem podjetju B & S Kramberger in družbenik d.o.o., ki se ukvarja z računovodstvom, knjigovodstvom, revizijo in davčnimi storitvami. Preučevano podjetje nima zapisane politike podjetja, zato smo jo zanj predlagali in zapisali mi, predlagali pa smo tudi vizijo, saj iz vizije politika podjetja izhaja. S planiranjem razvoja se v proučevanem podjetju ne ukvarjajo, vendar se zavedajo njegovega ključnega pomena. Tako smo v empiričnem delu zapisali vizijo, preučili podjetje in njegovo okolje ter vrednote ključnih udeležencev in zanj zapisali še politiko podjetja. S preučevanjem, ki smo ga opravili, želimo podjetju pomagati pri uresničevanju politike podjetja ter pri uspešnem vodenju in poslovanju v prihodnje.
Keywords: politika podjetja, prednosti in slabosti podjetja, priložnosti in nevarnosti za podjetje, vrednote podjetja.
Published in DKUM: 20.10.2015; Views: 821; Downloads: 120
.pdf Full text (712,99 KB)

10.
PLANIRANJE RAZVOJA PODJETJA HTM D. O. O.
Mateja Kastelec, 2015, undergraduate thesis

Abstract: Gospodarska moč mora podjetjem predstavljati temeljni cilj, ki ga lahko dosežejo s planiranjem razvoja podjetja. Planiranje razvoja je za podjetja ciljno usmerjen proces, ki mora podjetje voditi k večji uspešnosti in blagostanju vseh njegovih udeležencev. V diplomskem delu smo proučevali podjetje HTM d. o. o. in planirali njegov razvoj na ravni politike podjetja in strateškega managementa. Na podlagi analize podjetja in okolja smo planirali razvojno politiko podjetja s proučevanjem vrednot udeležencev podjetja, njegovih prednosti in slabosti ter analiziranih iz okolja izhajajočih priložnosti in nevarnosti. Zapisali smo vizijo kot izhodišče politike podjetja, poslanstvo, smotre in temeljne cilje ter oblikovali vodila o poslanstvu in smotrih podjetja HTM d. o. o., ki so izrazna oblika politike podjetja. Nadaljevali smo s planiranjem razvoja na ravni strateškega managementa, zato smo proučili programsko-tržna področja podjetja, za njih iskali strateške možnosti razvoja podjetja, opredelili strategije in potrebne razvojne strukture ter svoje delo zaključili s programom razvoja podjetja HTM d. o. o. S to raziskavo ter predlaganimi razvojnimi alternativami želimo prispevati k nadaljnjemu razvoju podjetja HTM d. o. o.
Keywords: razvoj podjetja, politika podjetja, vrednote, prednosti in slabosti, priložnosti in nevarnosti, strukture, strategije, strateški management.
Published in DKUM: 19.10.2015; Views: 1612; Downloads: 207
.pdf Full text (1,53 MB)

Search done in 2.32 sec.
Back to top
Logos of partners University of Maribor University of Ljubljana University of Primorska University of Nova Gorica