| | SLO | ENG | Cookies and privacy

Bigger font | Smaller font

Search the digital library catalog Help

Query: search in
search in
search in
search in
* old and bologna study programme

Options:
  Reset


1 - 10 / 20
First pagePrevious page12Next pageLast page
1.
Prenova poslovnih procesov
Marija Ratkovac, 2023, undergraduate thesis

Abstract: Prenova poslovnih procesov je ključni korak k izboljšanju organizacije in njenega konkurenčnega položaja na trgu. Ta naloga se bo osredotočila na pomen prenove poslovnih procesov, koristi, ki jih prinaša, in ključne korake pri njegovi implementaciji. Prenova poslovnih procesov predstavlja sistematičen pristop k redefiniranju, optimiziranju in izboljšanju obstoječih procesov v organizaciji z namenom doseganja boljših rezultatov, povečanja učinkovitosti, znižanja stroškov in izboljšanja kakovosti izdelkov ali storitev. V današnjem dinamičnem poslovnem okolju se organizacije soočajo z nenehnimi spremembami in izzivi, zato je prenova poslovnih procesov nujna za prilagajanje novim zahtevam trga. Z odpravo nepotrebnih korakov, uvedbo avtomatizacije in optimizacijo virov lahko organizacija doseže boljše rezultate z manj truda. Prav tako lahko to privede do skrajšanega časa izvajanja storitev, kar izboljša zadovoljstvo strank. Z bolje definiranimi procesi se lahko organizacija hitreje odziva na spremembe v okolju, pa tudi na nove priložnosti in izzive. To je ključnega pomena za dolgoročni uspeh in vzdržnost na trgu. Diplomsko delo najprej obsega teorijo, kjer razložimo od osnov, natančneje kaj so poslovni procesi, načine prenove in morebitne izboljšave le-teh. Poslovni procesi so kompleksen del, ki zahteva natančno razlago tako v teoriji kot v praksi. Teorija in praksa ne gresta ena brez druge, saj lahko podjetje tako najbolje deluje brez večjih izpadov, ki ga lahko stanejo dobrega in uspešnega dela. Prav tako je pomembno upoštevati želje, možnosti in trud zaposlenih, brez katerih podjetje ne more delovati. Predstavili bomo primere izboljšave in rešitve problemov. Ti primeri ilustrirajo različne načine, kako lahko prenova poslovnih procesov prinese pozitivne spremembe, optimizira delovanje podjetja ter prispeva k večji uspešnosti in konkurenčnosti. Ugotovimo lahko, da prenova poslovnih procesov pomembno vpliva na organizacijo dela in samo počutje v gostilni. Poleg organizacije dela je zelo pomembna perspektiva strank in kako stranke dojemajo prenovo poslovnih procesov. Dosedanje izkušnje so pokazale pozitivne odzive na prenovo poslovnih procesov in njihovo zadovoljstvo. Zadovoljstvo se je odražalo v vseh delih, ki so prenovljeni in opaženi, kot so hitrost naročanja, izboljšana ponudba, izgled in sama kvaliteta hrane.
Keywords: prenova, poslovni procesi, gostinska panoga.
Published in DKUM: 27.10.2023; Views: 292; Downloads: 44
.pdf Full text (1,82 MB)

2.
Značilnosti dobrega vodje v športu
Urban Čakš, 2023, undergraduate thesis

Abstract: Vodenje je pojem s katerim se srečujemo vsak dan. Nekateri se z vodenjem srečujejo v službi, drugi doma spet tretji morda pri kateri drugi panogi kot je na primer šport. Pri športu vsako ekipo in vsakeega posameznika zanima uspeh, dosega ciljev. Zaradi takih ali drugačnih ciljev se osebe odločijo ukvarjati s športom, saj je največji užitek ko dosežmo nekaj kar si želimo. Vodenje je ena izmed glavnih značilnosti, ki vodijo k usephu pri športu. Da smo lahko kot vodje v športu uspšni moramo z vsemi okoli nas imeti dobro komunikacijo, mero spoštovanja ter enake cilje, ki jih želimo doseči. Izjemno pomembno je, da se z vsemi okoli nas razumemo, še posebej, če smo kot vodja ekipe pri ekipnem športu kot je na primer nogomet. V tem primeru delamo z velikim številom ljudi, ki so si med seboj zelo različni zato moramo biti previdni, da vsi delujemo homogeno. Mest športnih vodij in položajev je zelo veliko. Vsak klub ali ekipa ima neko hierarhijo, ki jo sestavljajo vodje, ki drug drugemu postavljajo pravila in navodila, ki se jih je potrebno držati. Oseba, ki deluje kot vodja v športu pa mora prav tako biti tudi pripravljen sprejeti tveganja in odlično delovati pod pritiskom, še posebej, če delujemo v najvišjih ligah, klubih in tekmovanjih.
Keywords: Vodenje, šport, uspeh, značilnosti vodij, športna panoga, komunikacija, avtoritateta, motivacija, želje, vodenje na različnih nivojih, podobnosti in razlike med vodenjem v podjetju in športu, odnos med zaposlenimi, izkušnje, odnos do športa, tveganja, prevzemanje
Published in DKUM: 03.10.2023; Views: 503; Downloads: 27  (1 vote)
.pdf Full text (411,69 KB)

3.
Obvladovanje tveganj v slovenskih gradbenih podjetjih
Maja Leban, 2023, master's thesis

Abstract: V magistrskem delu smo s pomočjo teoretičnih izhodišč, obstoječih študij in lastne raziskave obravnavali najbolj pogosta tveganja in obvladovanje le-teh. Definirali smo tipične lastnosti in značilnosti gradbene panoge. Gradbena panoga je zelo specifična in unikatna, ker se delo večinoma opravlja na prostem pod posebnimi pogoji. Vsak projekt je univerzalen, zato je treba biti pripravljen na različna tveganja. Končni produkt je neponovljiv, vendar ima hkrati veliko skupnih lastnosti s podobnimi projekti. Gradbena panoga je zaradi narave dela zelo nagnjena k različnim tveganjem. Odvisna je od veliko različnih zunanjih in notranjih vplivov, ki lahko ogrozijo podjetja. Veliko je finančnega vložka, nadurnega dela in časovnih odstopanj. Tematika je zelo aktualna, široka in tudi malo raziskana. Problemska stanja se pojavijo zaradi velikosti podjetij, težav pri zaposlovanju pravega in strokovnega kadra, vremenskih vplivov, ogromnih finančnih investicij in predvsem zastarelih tehnologij. Gradbena panoga je v zadnjih letih doživela polžje korake na področju sprejemanja novih metod in veščin, ki bi omogočile lažjo prepoznavo in obvladljivost tveganj. Magistrsko delo podaja določene poglede v slovensko gradbeništvo in izzive, s katerimi se soočajo gradbena podjetja. Za potrebe raziskave smo izvedli intervjuje in na podlagi teh intervjujev, teoretičnih izhodišč in obstoječih študij poiskali odgovore na raziskovalna vprašanja. Rezultati raziskave so dokazali, da je finančno tveganje najbolj pogosto tveganje v gradbenih podjetjih in da je vzajemno povezano s časovnim tveganjem. Sodelovanje projektnih skupin je zelo pomembno za zmanjševanje tveganj, kompetence so pomembne v neki meri, in sicer predvsem karierne lastnosti zaposlenih, kot je poštenost. Večja gradbena podjetja so naklonjena večjim tveganjem zaradi obsega dela. Tveganja na področju dobave so bila prisotna predvsem v času korone, vendar so se podjetja adaptirala na te spremembe hitro, in sicer s povečanjem mreže dobaviteljev, okrepljenimi odnosi z dobavitelji in kupovanjem na zalogo. Glede na raziskavo in obstoječe stanje v Sloveniji prevladujejo mala gradbena podjetja, ki niso posebej naklonjena uvajanju raznih metod in znanj na področju tveganj.
Keywords: tveganje, obvladovanje, gradbena panoga, gradbena podjetja
Published in DKUM: 13.09.2023; Views: 473; Downloads: 49
.pdf Full text (1,94 MB)

4.
Analiza poslovanja in gibanja tržnih cen delnic v času covida-19 v zdravstveni in letalski panogi
Katarina Žerdin, 2023, master's thesis

Abstract: Namen magistrskega dela je analizirati poslovne rezultate in tržne cene delnic za po dve izbrani podjetji iz letalske in zdravstvene panoge ter primerjati rezultate pred in po nastopu pandemije Covida-19. Raziskali smo vplive, ki so jih pandemija in z njo povezani omejitveni ukrepi držav imeli na obe panogi ter tudi kako so se države odzvale in kakšno pomoč so nudile prizadetim podjetjem. Letalska panoga je bila zaradi omejitev gibanja povezanih s pandemijo Covid-19 ena izmed najbolj prizadetih panog. Na drugi strani pa so se višale investicije v zdravstveno panoga in se je kmalu po nastopu pandemije za panogo začelo napovedovati pozitivne rezultate. V letalski panogi smo izbrali enega večjih predstavnikov letalskih družb v Evropi – Air France-KLM, ter največjega v ZDA – Delta. Tudi pri zdravstvenih družbah smo se odločili za po enega predstavnika iz evropskega trga – Bayer ter enega iz ameriškega – Abbott. Obe opazovani regiji sta se odločili za različne oblike državnih pomoči, ki jih v svojem delu tudi predstavim. Za analizo letnih poročil smo preuredili računovodske izkaze v obdobju od leta 2018 do leta 2021 tako, da so bili s podjetjem znotraj panoge primerljivi. Za analizo tržnih cen delnic smo za isto obdobje prenesli podatke o dnevnih gibanjih cen delnic vseh izbranih podjetij. Z analizo smo ugotovili, da sta izbrani podjetji iz letalske družbe po nastopu pandemije doživeli velik negativen finančni vpliv tako iz vidika računovodskih izkazov kot tudi tržnih cen delnic. Pri podjetjih zdravstvene panoge je manjši dolgoročni finančni vpliv doživela le evropska družba Bayer, medtem ko je kratkoročen vpliv na Abbott viden le pri opazovanju cen delnic.
Keywords: Covid-19, analiza poslovanja, tehnična analiza, letalska panoga, zdravstvena panoga.
Published in DKUM: 16.08.2023; Views: 394; Downloads: 31
.pdf Full text (2,62 MB)

5.
Primerjalna analiza dela na domu glede na določena področja dela
Žana Lončarič Rangus, 2022, master's thesis

Abstract: V magistrskem delu smo obravnavali delo na domu kot posebno obliko opravljanja dela, v katerega je bilo v času epidemije na novo vključenih veliko število zaposlenih, in naredili primerjalno analizo dela na domu glede na določena področja dela. V prvem delu smo predstavili zakonodajo, ki ureja področje dela na domu in teoretične osnove, pri čemer smo se osredotočili na pozitivne in negativne vidike dela na domu ter predstavili ergonomske zahteve opremljenosti delovnega mesta. Osrednji del magistrskega dela predstavlja izvedbo intervjujev z bančnim svetovalcem, programerjem, učiteljem, vodjo, varnostnim inženirjem in strokovnim svetovalcem, ki so odgovarjali na vprašanja, povezana z doživljanjem dela na domu. Na podlagi prejetih odgovorov smo v razpravi opravili analizo, pri čemer smo ugotovili prednosti, pomanjkljivosti in razlike dela na domu na različnih področjih dela. V zaključnem delu magistrske naloge smo podali sklepne ugotovitve. Med prednostmi dela na domu izstopata prihranek časa in fleksibilnost, med pomanjkljivosti pa pomanjkanje osebnega stika. Zaposleni doživljajo delo relativno dobro, saj vsi, razen učitelja in vodje, a priori ne odklanjajo možnosti tovrstnega načina dela oziroma razmišljajo o kombinaciji dela na domu in na delovnem mestu.
Keywords: Delovno mesto, delavec, panoga, delo na domu, prednosti in pomanjkljivosti dela na domu
Published in DKUM: 03.05.2022; Views: 873; Downloads: 113
.pdf Full text (1,03 MB)

6.
Komunikacijsko udobje v podjetju x
Maja Ožbolt, 2019, undergraduate thesis

Abstract: V diplomski nalogi smo poskusili razrešiti problem upravljanja s komunikacijskim udobjem podjetja X, ki deluje v panogi gostinstva. Namen zaključnega dela je bil na podlagi sistematičnega pregleda domače in tuje strokovne literature s področja komunikacijskega udobja, opraviti empirično raziskavo o okolju komunikacijskega udobja. Okolje komunikacijskega udobja tvorijo organizacijska klima, zadovoljstvo zaposlenih, pripadnost zaposlenih, stil vodje in medsebojni odnosi. Cilj empirične raziskave je bil zasnovati predloge za izboljšanje stanja komunikacijskega udobja v konkretnem podjetju, ki deluje v panogi gostinstva v Sloveniji. Predmet raziskovanja je bil gostinsko podjetje X oz. stanje komunikacijskega udobja v omenjenem podjetju ter okolje komunikacijskega udobja. Teoretični del zaključne naloge je bil narejen na podlagi domače in tuje strokovne literature. Pri tem smo se poslužili deskriptivne metode, s pomočjo katere smo opisno predstavili vsebino teoretičnega dela zaključne naloge, komparativne metode, s pomočjo katere smo primerjali dejstva ter odkrivali rezultate na podlagi primerov iz gospodarske realnosti, deduktivne metode, s pomočjo katere smo iz splošnih teoretičnih stališč na danem primeru pridobljenih podatkov v empiričnem delu prihajali do konkretnih sklepov, metode kvantitativne analize, kjer smo iz sekundarno pridobljenih podatkov z različnimi dejstvi pojave strnili v določene količine ter jih med seboj primerjali in vzročno pojasnili, primerjalne metode, na osnovi katere smo glede na pridobljene sekundarne podatke preučevali podobne ali sorodne pojave in strukture z primerjavo enakih ali podobnih dejstev (statističnih pojavov, procesov in odnosov) ter metodo kompilacije, ki smo jo uporabili za povzemanje izsledkov znanstveno raziskovalnega dela oziroma opazovanj stališč, sklepov in spoznanj domače in tuje literature. Za empirični del zaključne naloge so bili zbrani, analizirani in sintetizirani primarni ter sekundarni viri podatkov. Anketa je potekala v mesecu juliju 2018 v Sloveniji na naključnem vzorcu 50 zaposlenih v podjetju X. Vsak udeleženec je v raziskavi sodeloval prostovoljno, z možnostjo odklonitve v kateremkoli delu raziskave. Pridobljeni podatki so bili analizirani s pomočjo programa Microsoft Word, in Microsoft Excel ter SPSS. Pri tem smo se poslužili statistične metode, s pomočjo katere smo raziskovali podatke pridobljene na osnovi ankete. Uporabili smo metodo deskriptivne statistike. Analizirane podatke smo prikazali v obliki tabel in grafov. Posluževali smo se tudi matematične metode, saj smo z uporabo matematične logike, matematičnih formul, simbolov in operacij na eksakten način prikazovali in pojasnjevali zakonitosti pojavov povezanosti primarno in sekundarno pridobljenih podatkov. Ugotovili smo, da v podjetju X komunikacijsko udobje zaposlenih ni zadovoljivo in da na komunikacijsko udobje zelo vpliva poslovno okolje. Na koncu smo podali rešitev kako lahko management podjetja X uspešno vpliva na upravljanje komunikacijskega udobja. Podali smo tudi napotke in korake do oblikovanja strategije upravljanja s komunikacijskim udobjem v podjetju X.
Keywords: komunikacijsko udobje, organizacijski dejavniki, organizacijska klima, panoga gostinstva, strategija upravljanja s komunikacijskim udobje
Published in DKUM: 14.11.2019; Views: 1015; Downloads: 66
.pdf Full text (5,51 MB)

7.
Povezave med kakovostjo storitev, zadovoljstvom in zvestobo strank ter poslovno uspešnostjo v avtomobilski panogi
Slavko Ažman, 2017, doctoral dissertation

Abstract: Koncepti, kot so kakovost storitev, zadovoljstvo strank in zvestoba strank so zaradi njihove vloge pri zagotavljanju uspešnosti poslovanja podjetij v središču zanimanja tako raziskovalcev kot managementa. Na teoretični ravni povezave med omenjenimi koncepti obravnava storitvena veriga dobička, ki temelji na teoriji načrtovanega vedenja. Storitvena veriga dobička predvideva, da povišana kakovost storitve vodi do višje ravni zadovoljstva strank, le-ta pa se preko višje zvestobe strank pozitivno odraža v uspešnosti poslovanja podjetij. Povezave med posameznimi elementi storitvene verige dobička so tradicionalno obravnavane kot linearne, posamezne raziskave pa kažejo na možnost, da omenjene funkcijske povezave niso nujno linearne in da bi bila za njihov opis morda ustreznejša uporaba nelinearnih funkcij. Pregled literature je pokazal, da natančna oblika funkcijskih povezav med posameznimi elementi storitvene verige dobička ostaja raziskovalna vrzel. Dosedanje raziskave oblike posameznih funkcijskih povezav so namreč pokazale nasprotujoče si rezultate, nobena raziskava pa še ni proučila oblike povezav za celotno storitveno verigo dobička od zaznane kakovosti storitev do poslovne uspešnosti podjetij, pač pa so se osredotočale zgolj na posamezne povezave. Za popolnoma neraziskano se je izkazalo tudi vprašanje časovne stabilnosti ugotovljenih oblik povezav med elementi storitvene verige dobička, kakor tudi vprašanje oblike navzkrižnih funkcijskih povezav med zadovoljstvom strank in zvestobo strank pri povezanih storitvah. Kot raziskovalno vrzel smo identificirali še vpliv lastnosti kupca in proizvoda ter izbranega merila za zvestobo na obliko funkcijskih povezav kakor tudi vpliv dejanj kontaktnega osebja na zaznano kakovost storitev, zadovoljstvo strank in zvestobo strank. Neraziskano je tudi področje vpliva zadovoljstva s servisno storitvijo na cenovno občutljivost strank ter vprašanje, v kolikšni meri je faktorska struktura zaznane kakovosti storitev odvisna od demografskih in drugih dejavnikov. Na osnovi teh raziskovalnih vrzeli smo oblikovali raziskovalna vprašanja, le-ta pa so predstavljala osnovo za oblikovanje teoretičnega modela, ki je novost na področju kakovosti storitev, saj povezuje dve storitveni verigi dobička in tako raziskuje ne le obliko povezav za celotno storitveno verigo dobička, pač pa preverja tudi navzkrižne povezave med zadovoljstvom strank in zvestobo strank med povezanimi storitvami. V naši nalogi smo raziskali povezave med kakovostjo storitev, zadovoljstvom strank, zvestobo strank in poslovno uspešnostjo podjetij na primeru avtomobilske dejavnosti. Osnovo raziskave predstavljajo rezultati rednega merjenja zadovoljstva strank s prodajnimi in servisnimi storitvami enega od evropskih proizvajalcev osebnih vozil. V analizi je zajeto 11.470 intervjujev za področje prodaje novih vozil in 34.421 intervjujev za področje servisnih storitev, opravljenih v obdobju od leta 2005 do leta 2011. Obliko funkcijskih povezav smo preverjali s pomočjo linearnega in večjega števila nelinearnih regresijskih modelov. Strukturo dimenzij zaznane kakovosti storitev in morebitne vplive nanjo smo preverjali z metodo glavnih komponent, vpliv ravnanj prodajnega in servisnega osebja ter vpliv zadovoljstva na cenovno občutljivost servisnih strank pa smo preverili s T-testom razlike srednjih vrednosti oziroma z analizo variance. Rezultati kažejo, da je prevladujoča konkavna oblika funkcijske povezave, ki jo predvidevata teorija dostopnost – diagnostičnost in teorija zadovoljevanja potreb za cilje nižjega ranga. V tem pogledu so rezultati v nasprotju s predvidevanji koncepta navdušenja strank, ki predpostavlja naraščajoč vpliv zadovoljstva strank na zvestobo strank. Ugotovili smo, da demografski in drugi dejavniki ne vplivajo na obliko povezav, deloma pa vplivajo na moč povezav. V časovnem smislu so se oblike funkcijskih povezav izkazale za izredno stabilne.
Keywords: management kakovosti, kakovost storitev, zadovoljstvo strank, zvestoba strank, poslovna uspešnost, avtomobilska panoga, nelinearnost, funkcijska oblika
Published in DKUM: 24.07.2018; Views: 2106; Downloads: 258
.pdf Full text (5,31 MB)

8.
Planiranje razvojnih rešitev podjetja : strokovna monografija
2017, professional monograph

Abstract: V strokovni monografiji z naslovom Planiranje razvojnih rešitev podjetja avtorji preučujejo institucijo družine in razvoj družinskega podjetja na primeru slovenskega podjetja, podajajo izsledke naklonjenosti slovenskih podjetij inoviranju, pojasnjujejo panožno analizo bonitetnih ocen kot pomoč pri sprejemanju odločitev o poslovnih partnerjih, analizo zaznane velikosti izvoznih ovir v času finančne in gospodarske krize na primeru slovenskih izvoznikov, raziskujejo prepoznavanje in ocenjevanje novih in kompleksnih tveganj, analizirajo praktično poučevanje študentov in učne metode prenosljivih oziroma prečnih kompetenc v Sloveniji, pojasnjujejo kako se razvija kulturna inteligenca pri študentih in predstavljajo dojemanje pomena okoljskega računovodstva pri študentih poslovne ekonomije. Navedeno predstavlja različne vidike preučevanja, ki lahko usmerjajo k ustreznim možnostim razvoja podjetja.
Keywords: gospodarstvo, podjetje, razvoj, (družinsko) podjetje, panoga, izvoz, tveganja, študenti
Published in DKUM: 26.05.2017; Views: 1342; Downloads: 178
.pdf Full text (2,38 MB)
This document has many files! More...

9.
POMEN EMBALAŽE PRI IZGRADNJI MOČNE BLAGOVNE ZNAMKE
Ana Polanec, 2016, undergraduate thesis

Abstract: V diplomskem delu sem predstavila vlogo embalaže pri izgradnji močne blagovne znamke. Dandanes ima embalaža pri odločanju za nakup zelo pomembno vlogo, saj se veliko izdelkov predstavlja prav z njo. Odjemalec si predstavo o blagovni znamki ustvari pod vplivom embalaže, saj ta na prodajnem mestu predstavlja prvi stik z odjemalcem. Tudi farmacevtska podjetja so se začela zavedati vse večje konkurence med istovrstnimi izdelki in prav tako želijo s svojimi izdelki izstopati. Ravno embalaža in blagovna znamka sta tisti, ki vzbudita odjemalčevo pozornost in ga motivirata za nakup. Teoretični del zajema predstavitev embalaže ter blagovne znamke in njuno vlogo pri nakupu izdelka. Prav tako sem opredelila zdravila, tako zdravila na recept kot prosto dostopna zdravila (OTC-zdravila). V nadaljevanju sem predstavila podjetji Novartis in Lek ter opisali njuno ponudbo zdravil. Z analizo obeh primerov sem ugotovila, da sta podjetji priznani in močni blagovni znamki. Podjetje Novartis se osredotoča bolj na zdravila na recept in bolnišnična zdravila, podjetje Lek pa na OTC-zdravila.
Keywords: embalaža, blagovna znamka, farmacevtska panoga, Novartis, Lek, marketing
Published in DKUM: 28.11.2016; Views: 1671; Downloads: 181
.pdf Full text (1,14 MB)

10.
PRIHODKOVNI MANAGEMENT V LADJARSKEM PODJETJU
Cvijeta Đukić, 2016, bachelor thesis/paper

Abstract: Dandanes nas prihodkovni management spremlja vsepovsod, tudi v situacijah, ko se tega sploh ne zavedamo. Namen prihodkovnega managementa je povečati dobičkonosnost podjetja v času, ko je ponudba večja od povpraševanja, in sicer za izdelke in storitve, za katere so kupci pripravljeni plačati različno ceno. Danes je prihodkovni management prisoten že skoraj v vseh storitvenih dejavnostih, zanimivo pa je, da ga ni zaslediti v pomorski panogi. Pomorski kontejnerski prevoz se že od leta 2009 sooča z velikimi finančnimi izgubami vseh ladjarjev, ki navkljub investiranju v večje optimalne kontejnerske ladje, zniževanju stalnih stroškov, reguliranju razpoložljivih zmogljivosti glede na sezonska nihanja v povpraševanju še vedno ostajajo »v rdečih številkah«. V panogi, v kateri poleg negotove prihodnosti prevladujejo močna konkurenca, stalna zmogljivost na trgu, visoki stalni in nizki spremenljivi stroški, segmentacija trga, sezonsko nihanje in prodaja izdelkov vnaprej, lahko podjetja izboljšajo svojo izkoriščenost in dobičkonosnost le s prihodkovnim managementom ‒ s prodajo pravega izdelka pravemu kupcu ob pravem času in po pravi ceni. Uvedba prihodkovnega managementa na področju ladjarstva bi podjetjem omogočila boljše napovedovanje pričakovanega povpraševanja glede na običajna sezonska nihanja, vzpostavitev oddelka prihodkovnega managementa in razvoj orodij, s katerimi bi lahko zagotavljali izboljšanje dobičkonosnosti podjetja. Cilj diplomskega dela je raziskati možnosti uvedbe prihodkovnega managementa na področju ladjarstva, predstaviti priporočljivo organizacijsko strukturo, ki zagotavlja fleksibilnost v hitro spreminjajočem se okolju, prenos podatkov in znanja med različnimi oddelki, ter analizirati pomen cene v prihodkovnem managementu. Rezultat diplomskega dela je študija primera, ki je potrdila, da je koncept prihodkovnega managementa, kot ga danes poznamo v letalski panogi, možno vpeljati v pomorski kontejnerski prevoz, da vpeljava le-tega izboljša dobičkonosnost podjetja, da mora podjetje temu primerno spremeniti svojo organizacijsko strukturo za doseganje čim boljših rezultatov in da je postavljanje prave cene pravemu kupcu ključ za izboljšanje dobičkonosnosti. Končni rezultat diplomskega dela je model, ki se lahko uporabi v katerem koli podjetju na področju ladjarstva, pa tudi širše.
Keywords: prihodkovni management ladjarska panoga cenovna elastičnost
Published in DKUM: 13.10.2016; Views: 1503; Downloads: 110
.pdf Full text (1,94 MB)

Search done in 1.04 sec.
Back to top
Logos of partners University of Maribor University of Ljubljana University of Primorska University of Nova Gorica