| | SLO | ENG | Cookies and privacy

Bigger font | Smaller font

Search the digital library catalog Help

Query: search in
search in
search in
search in
* old and bologna study programme

Options:
  Reset


1 - 7 / 7
First pagePrevious page1Next pageLast page
1.
NOVODOBNIŠKE PREDSTAVE O ČLOVEŠKI DUŠEVNOSTI IN OSEBNOSTNI RASTI NA PRIMERU UDELEŽENCEV DUHOVNE ŠOLE VILIJA RAVNJAKA
Anja Simonič, 2016, undergraduate thesis

Abstract: Namen diplomskega dela je bil raziskati novodobniške predstave o človeški psihični naravi in osebnostni rasti. Za novodobniško duhovnost je značilen poudarek na posamezniku, ki si sam oblikuje svojo duhovno pot, tako da prosto izbira med raznimi novodobniškimi ponudbami. Kot primer takšne novodobniške ponudbe smo analizirali Duhovno šolo Vilija Ravnjaka. S primerjavo študijskega gradiva in socioloških novodobniških teorij smo ugotovili, da duhovna šola vsebuje ključne novodobniške karakteristike in s svojimi dodatnimi idejnimi koncepti celo presega Jungov koncept individuacije in sebstva. V nadaljnji raziskavi smo z intervjuji dveh skupin, udeležencev Duhovne šole Vilija Ravnjaka in njihovih ne-novodobniških vrstnikov, ter s pomočjo metode kodiranja odkrivali razlike v njihovih novodobniških pogledih. Analizirali smo njihove predstave o človeški psihi, njihovo samopodobo, dojemanje lastnih senc ter identifikacijo s konceptom sebstva. Rezultati so pokazali, da pri predstavi o človeški psihi in pri samopodobi ni večjih razlik, saj oboji izražajo pozitivne vidike, medtem ko se pri dojemanju lastnih senc in identifikaciji s sebstvom razlike povečajo v prid skupine novodobnikov. To je posledica tega, da se novodobniki aktivno ukvarjajo z osebnostno rastjo in se zato bolj intenzivno soočajo s svojo notranjostjo. Z dodatnimi vprašanji smo ugotovili tudi, da ima duhovna šola po mnenju udeležencev nanje velik vpliv, in sicer predvsem v smeri boljših medosebnih odnosov, drugačnega pogleda na svet, večje samozavesti ter večjega notranjega miru. Na koncu smo še naredili analizo največjih razlik med obema skupinama, ki je pokazala, da so novodobniki dosti manj družbeno kritični, bolj so osredotočeni vase, da v večji meri poročajo o občutkih notranjega miru in da svoje življenje v primerjavi z ne-novodobniki doživljajo kot bolj harmonično.
Keywords: novodobništvo, novodobniki, novodobniška duhovnost, novodobniško gibanje, Duhovna šola Vilija Ravnjaka, osebnostna rast, individuacija, predstave o človeški psihi, psihologija Carla Gustava Junga, koncept sebstva, sociologija religije
Published: 16.11.2016; Views: 1440; Downloads: 104
.pdf Full text (1,96 MB)

2.
Osebnostna rast in sprostitev
Evalda Bizjak, 2013, higher education textbook

Keywords: Osebnostna rast, Učbeniki za visoke šole
Published: 30.12.2015; Views: 770; Downloads: 64
URL Link to full text

3.
IZOBRAŽEVANJE ZAPOSLENIH V VRTCU VRHNIKA
Jadranka Ribić, 2015, bachelor thesis/paper

Abstract: Z diplomskim delom sem želela ugotoviti in prikazati kakšno je zanimanje in potreba po izobraževanju zaposlenih v Vrtcu Vrhnika. Cilj raziskave je analizirati zanimanje in željo zaposlenih po pridobivanju novih znanjih, hkrati pa dobiti vpogled v zadovoljstvo glede dosedanjega načina izobraževanja v Vrtcu Vrhnika. Predmet raziskovanja je bilo izobraževanje zaposlenih v Vrtcu Vrhnika. Raziskovala sem: ali je v vrtcu organiziranih zadostno število izobraževanj, ali je dosedanji način izbire vsebin izobraževanj dober, ali vsebine izobraževanj ustrezajo zaposlenim v vrtcu, zakaj se zaposleni določenega izobraževanja udeležijo, zakaj se zaposleni določenega izobraževanja ne udeležijo, zakaj se zaposleni izobražujejo in ali zaposleni uporabljajo novo prodobljena znanja pri svojem delu. Pri izdelavi diplomskega dela sem uporabila anketno metodo; raziskavo sem izvedla s pomočjo anketnega vprašalnika. Anketo sem izvedla junija 2014. Anketni vprašalnik sem razdelila le zaposlenim, ki izvajajo vzgojnoizobraževalno in svetovalno delo. Na podlagi odgvorov anketirancev je razvidno, da so zaposleni Vrtca Vrhnika zadovoljni glede števila organiziranih izobraževanj in vsebini le-teh. Dosedanji način izbire vsebine izobraževanja ni všeč vsem anketirancem, všeč pa je večini. Izobraževanja se določijo z letnim delovnim načrtom, ki ga potrdi zbor delavecv in svet zavoda. Izobraževanja pa se določijo v skladu z dokumentom Politika izobraževanja v Vrtcu Vrhnika. Zelo pozitivna pa je ugotovitev, da je razlog izobraževanja anketirancev, izboljšanje kakovosti dela na delovnem mestu ter, da pridobljena znanja uporabljajo na delovnme mestu.
Keywords: Izobraževanje, zaposleni, vzgojno izobraževalno delo, osebnostna rast.
Published: 01.10.2015; Views: 968; Downloads: 135
.pdf Full text (815,52 KB)

4.
INDIVIDUALNE METODE ZA PREMAGOVANJE STRESA
Sabrina Udrih, 2014, undergraduate thesis

Abstract: Način življenja postaja vse bolj umeten. Ljudje se oddaljujejo od narave, ne poslušajo in ne upoštevajo več sebe, svojega telesa, temveč hitijo, da bi uspeli slediti in postati del sprememb, ki jih prinaša sodobno življenje. Posledično se povečujeta psihična in fizična obremenjenost, kar posameznika vodi v stres. Naravni stres človeku ni škodljiv, medtem ko je umeten stres vzrok številnim boleznim današnjega časa. S seboj prinaša mnoge negativne posledice, ki se kažejo na telesni, vedenjski, miselni, čustveni, zdravstveni in osebnostni ravni posameznika. Vendar pa je stres lahko tudi priložnost, da se posameznik začne kot oseba razvijati in rasti. To je mogoče doseči z individualnimi metodami za premagovanje stresa, saj z njimi ne premagujemo zgolj stresa kot takega, ampak postajamo tudi močnejša, bolj umirjena in ljubeča oseba. Individualnih metod za premagovanje stresa je veliko. V diplomskem seminarju bomo predstavili jogo, meditacijo, vizualizacijo, psihoterapijo, hipnoterapijo, reiki, masažo, aromaterapijo, zdravljenje z zelišči, terapijo s pomočjo živali, ples, življenje v sedanjem trenutku, smeh in številne druge metode, s katerimi se je mogoče učinkovito spopasti s stresom in že preventivno preprečiti njegove škodljive posledice. Predstavili bomo tudi Društvo Joga v vsakdanjem življenju Maribor, ki s ponudbo različnih vrst vadb skrbi za dobro počutje svojih članov, med katere sodijo tudi otroci, nosečnice in starostniki.
Keywords: stres, zdravje, osebnostna rast, individualne metode za premagovanje stresa, Društvo Joga v vsakdanjem življenju Maribor
Published: 17.11.2014; Views: 1514; Downloads: 300
.pdf Full text (1,04 MB)

5.
RAZREDNE URE Z VIDIKA DIJAKOV
Vesna Turičnik, 2013, undergraduate thesis

Abstract: V diplomski nalogi smo obravnavali razredne ure, ki so lahko odlična priložnost za usposabljanje učencev za nadaljnje življenje. Razredne ure se od šole do šole razlikujejo. Nekatere šole izvajajo razredne ure samo z namenom opravljanja administratitnih nalog, medtem ko se na nekaterih šolah obravnava kakovostna tematika. V teoretičnem delu diplomske naloge smo najprej na kratko predstavili razrednika in razred, nato pa smo se osredotočili na razredne ure. Predstavili smo njihov pomen, metode dela, značilnosti, pripravo, namen izvajanja in vsebino. V empiričnem delu je predstavljena raziskava, ki smo jo izvedli med dijaki treh srednjih strokovnih oz. tehniških šol s Koroške. Namen empiričnega dela je bil raziskati pričakovanja učencev glede izvajanja razrednih ur, vsebine, katere si učenci želijo obravnavati na razrednih urah, sodelovanje med učenci in razrednikom pri izbiri vsebin in vpliv razrednih ur na osebnostni razvoj učencev, na odnose s sošolci in razrednikom ter na sposobnost reševanja težav. Prav tako pa smo ugotavljali, kakšne spremembe razrednih ur predlagajo učenci. Pri omenjenih sklopih smo preverjali obstoj razlik glede na spol in letnik učencev. V raziskavi je uporabljena deskriptivna in kavzalno neeksperimentalna metoda empiričnega pedagoškega raziskovanja. Rezultati kažejo, da se učenci, vključeni v raziskavo, na razrednih urah počutijo dobro. Učenci menijo, da bi morale razredne ure potekati enkrat tedensko po 45 minut, da bi morala biti udeležba na razrednih urah obvezna in da je najprimernejša metoda za izvajanje razrednih ur frontalno delo razrednika z vsem razredom. Ugotovili smo, da pri izbiri vsebin ne sodelujejo z razrednikom, saj ta le-te izbere sam. Po mnenju učencev pa so najprimernejše vsebine za obravnavanje na razrednih urah ravno administrativne zadeve, kot je pregled izostankov in pregled ocen. Prav tako smo ugotovili, da razredne ure ne vplivajo na osebnostni razvoj učencev in na njihove odnose s sošolci in razrednikom. Prepričanje učencev o tem, ali so se na razrednih urah naučili reševati težave, je razdeljeno, večina pa jih meni, da na razrednih urah, ki jih obiskujejo, ni potrebe po spremembah.
Keywords: razredne ure, razrednik, razred, osebnostna rast, reševanje težav, vsebina razrednih ur.
Published: 28.05.2013; Views: 2872; Downloads: 313
.pdf Full text (1,54 MB)

6.
IDENTIFIKACIJA ZAPOSLENIH S CILJI ORGANIZACIJE
Urša Dremelj, 2010, undergraduate thesis

Abstract: Današnji način življenja v zahodni družbi vse bolj označujejo hiter način življenja, pehanje za čim boljšim zaslužkom in vedno več materializma na vseh ravneh življenja. Poleg naštetega je v času obsežne gospodarske krize, visoke brezposelnosti in posebnih razmer na trgu dela, danes marsikateri posameznik prisiljen v opravljanje določenega dela zgolj zato, da zadosti svojim osnovnim materialnim potrebam. Zato tak posameznik v delu, ki ga opravlja, navadno ne prepozna svojega cilja ali globljega smisla. Tak odnos do dela imenujemo instrumentalen odnos do dela. V tej diplomski nalogi se bomo ukvarjali predvsem z razmišljanjem o tem, kako lahko dobra organizacijska kultura, ugodni delovni pogoji, učinkovit način vodenja, sistem nagrajevanja ter dobre možnosti za karierni razvoj posameznika, pripomorejo k istovetenju posameznika s cilji organizacije. To posledično vodi v tako imenovano vdanost podjetju, kjer posameznik nezavedno uresničuje cilje podjetja. Na tem mestu lahko torej govorimo o sovpadanju osebnih ciljev posameznika s cilji organizacije, pri čemer se posameznik osebnostno in hkrati strokovno razvija, organizaciji pa prinaša dodano vrednost. Z raziskavo, izvedeno v dveh popolnoma različnih organizacijah, smo odgovorili na ključni del zastavljenih vprašanj. Iz zaključka bo razvidno, da se zaposleni, ki so sodelovali v raziskavi, v povprečju istovetijo s cilji organizacije. Ta rezultat smo interpretirali kot posledico ugodne organizacijske kulture, dobrega vodstva, ustreznega načina nagrajevanja in dobrih delovnih pogojev. S pomočjo ankete smo hkrati ugotovili, da se posamezniki ob delu v organizaciji tudi osebnostno in strokovno razvijajo, saj je povprečje odgovorov na določene karakteristike višje od polovice. Rezultat smo interpretirali kot posledico dejstva, da če se večina zaposlenih poistoveti s cilji organizacije, se posameznik ob tem tudi osebnostno in strokovno razvija. Zanimalo nas je tudi, s katerimi strateškimi cilji in v kolikšni meri se zaposleni v obeh organizacijah istovetijo. Dobljene rezultate smo preverili neposredno pri zaposlenih v obeh podjetjih.
Keywords: Strateški cilji, Istovetenje s cilji, Osebnostna in strokovna rast
Published: 17.01.2011; Views: 2300; Downloads: 308
.pdf Full text (2,80 MB)

7.
OSEBNOSTNA RAST KOT POSLEDICA STRESA V DELOVNEM OKOLJU
Majida Garibović, 2010, undergraduate thesis

Abstract: Diplomsko delo obravnava pojmovanje stresa v vsakdanjem življenju, vire in posledice stresa. Predstavi različne definicije in vrste stresa. V nadaljevanju je podrobneje predstavljeno pojmovanje stresa v delovnem okolju in njegove posledice, predstavitev načinov za obvladovanje in premaganje stresa, njegova vloga v življenju posameznika in delovanju organizacije. Velikokrat se niti ne zavedamo, da živimo s stresom in ne prepoznamo njegovih posledic, saj veliko število posameznikov živi v zmoti, da stres doživljamo občasno v življenju, zato so podrobneje predstavljeni viri in posledice stresa. Namreč stres doživljamo tudi takrat, ko vznemirjenja niso velika npr. branje črne kronike, vendar prav tako ne smemo zanemariti tovrstnih vznemirjenj in njihovega vpliva na psihično in fizično zdravje. Vendar pa stres lahko doživljamo tudi v pozitivnem smislu. Z različnimi metodami odpravljanja stresa izboljšamo medsebojne odnose v delovnem okolju in družini, povečamo učinkovitost in kakovost opravljenega dela, kar posledično vpliva na našo samopodobo in osebnostno rast. Torej stres je v določenih primerih dobrodošel, saj nas motivira in nas potiska naprej,da se osebnostno razvijamo da raziskujemo tudi druga znanja, modrosti, vede, ki vplivajo na odnos in sprejemanje stresorjev oziroma postanemo kreatorji svojih življenj.
Keywords: stres, vrste stresa, posledice stresa, delovno okolje, soočanje s stresom in osebnostna rast
Published: 23.11.2010; Views: 2095; Downloads: 272
.pdf Full text (438,20 KB)

Search done in 0.2 sec.
Back to top
Logos of partners University of Maribor University of Ljubljana University of Primorska University of Nova Gorica