| | SLO | ENG | Cookies and privacy

Bigger font | Smaller font

Search the digital library catalog Help

Query: search in
search in
search in
search in
* old and bologna study programme

Options:
  Reset


1 - 10 / 27
First pagePrevious page123Next pageLast page
1.
Kolesarska strategija v mestu Ormož
Luka Hošnjak, 2019, master's thesis

Abstract: V magistrski nalogi je predstavljena kolesarska strategija, ki bi se v prihodnosti lahko izvedla v občini in mestu Ormož. Na začetku naloge je opredeljena problematika ter namen in cilji, ki smo jih želeli doseči. V nadaljevanju so prikazane teoretične in prometno-tehnične specifikacije, ki jih moramo upoštevati pri načrtovanju kolesarske infrastrukture, prikazane pa so tudi dobre prakse iz Slovenije in tujine. V sklopu naloge je bilo preučeno trenutno stanje kolesarskih površin v mestu in občini Ormož, določene pa so bile tudi linijske kolesarske povezave iz okoliških krajev, ki gravitirajo proti Ormožu. Zaključni del je prikaz priporočljivih ukrepov in financiranja, ki bi bilo potrebno, da bi se kvaliteta kolesarjenja v občini in mestu Ormož lahko dvignila na višjo raven, hkrati pa bi se sklenila celota, ki je trenutno še nedokončana.
Keywords: trajnostna mobilnost, kolesarska strategija, kolesarske površine, Ormož
Published: 14.05.2019; Views: 480; Downloads: 51
.pdf Full text (5,92 MB)

2.
Zemljiško gospostvo ormož v luči virov od 16. do 19. stoletja ter analiza spremembe rabe tal na šestih pilotnih območjih nekdanjega gospostva
Sabina Novak, 2018, master's thesis

Abstract: Magistrsko delo predstavlja zgodovinski in geografski razvoj gospostva Ormož in njegovih naslednic, sedanjih občin Ormož, Središče ob Dravi in Sveti Tomaž. Glavno pozornost bom v nalogi namenila zlasti virom od sredine 16. do sredine 19. stoletja – davčnemu registru 1562–1566, popisu imetnikov hiš iz leta 1754, in kartam franciscejskega katastra za šest izbranih katastrskih občin, ki služijo kot pilotna območja za analizo spremembe rabe tal od sredine 19. stoletja do danes. Analizo omenjenih virov sem poskušala podkrepiti z zgodovinskimi in geografskimi dejstvi.
Keywords: gospostvo Ormož, davčni register 1562–1566, popis imetnikov hiš 1754, franciscejski kataster, sprememba rabe tal, katastrske občine
Published: 16.11.2018; Views: 573; Downloads: 64
.pdf Full text (7,56 MB)

3.
Ureditev kopališča Ormož
Monika Rajh, 2017, master's thesis

Abstract: Magistrska naloga obravnava problematiko kopališča Ormož. Kopališče je umeščeno ob mestnem parku in v bližini gradu Ormož ter Grajske pristave, v bližini centra mesta, železniške in avtobusne postaje. Kljub dobri lokaciji pa ne izpolnjuje svojega potenciala, saj kopališče postaja premajhno za številne obiskovalce, ne omogoča pa niti kopanja v zimskem obdobju. Teoretični del obsega kratek opis zgodovine mesta Ormož, pregled življenja in dela arhitekta Dušana Moškona, ki ima velik pomen za ormoško arhitekturo, pregled prenove projekta Grajske pristave Ormož, ki je lep prikaz dobre prenove v neposredni bližini območja obdelave, zgodovino hotelirstva in velnesa, referenčne primere kopališč v Sloveniji in po svetu ter splošno zgodovino kopališč ter kopališča Ormož. V nalogi predstavljamo tri konceptualne zasnove oziroma rešitve, pri katerih poskušamo prikazati različne možnosti ureditve kopališča, ki se razlikujejo po obsežnosti posegov v kopališče ter višini za izvedbo potrebne investicije.
Keywords: kopališče, Ormož, ureditev, velnes
Published: 31.01.2018; Views: 770; Downloads: 176
.pdf Full text (20,11 MB)

4.
VPLIV EVROPSKIH FINANČNIH SPODBUD NA RAZVOJ TURIZMA NA PODEŽELJU - PRIMER OBČINE ORMOŽ
Urška Smej, 2016, undergraduate thesis

Abstract: V diplomski nalogi smo v teoretičnem delu pregledali pomen turizma in podeželja na splošno v Sloveniji ter na obravnavanem območju Prlekije - občina Ormož. Pregledali smo tudi možne finančne spodbude s strani EU, ki lahko dodatno ugodno vplivajo na razvoj turizma na podeželju. V teoretičnem delu smo naredili analizo dveh uspešno izvedenih projektov v občini Ormož, ki sta bila sofinancirana s strani EU (EU skladi). Opravili smo tudi intervju z odgovornimi osebami obravnavanih projektov, kateri so nam podali dodatne informacije o realizaciji projektov. Potenciali za razvoj turizma v občini Ormož in Prlekiji so veliki, stališče lokalnega prebivalstva do razvoja je pozitivno, potrebno je le še dodati tako dobro mreženje med ponudniki in skupnostmi kot boljšo promocijo samega območja Prlekije.
Keywords: turizem, turizem na podeželju, evropski skladi, Občina Ormož
Published: 10.11.2016; Views: 591; Downloads: 63
.pdf Full text (749,01 KB)

5.
RAZVOJ GASILSKE ZVEZE ORMOŽ IN NJENIH PROSTOVOLJNIH GASILSKIH DRUŠTEV
Tamara Štuhec, 2016, undergraduate thesis

Abstract: V diplomskem delu Razvoj Gasilske zveze Ormož in njenih prostovoljnih gasilskih društev sem v uvodu opredelila samo delo in namen diplomske naloge. V osrednjem delu sem na kratko predstavila zgodovino gasilstva in gasilske organizacije na Slovenskem. Najbolj so me zanimala prostovoljna gasilska društva na območju Gasilske zveze Ormož. Večino pomembnih podatkov sem našla v kronikah posameznega gasilskega društva, manjkajoče podatke pa sem pridobila s poglobljenim intervjujem z enim izmed vodilnih članov posameznega gasilskega društva. Ta del naloge je najobsežnejši in najbolj raziskan. Opisala sem, kako so se društva razvijala od ustanovitve naprej, in kakšno je bilo njihovo udejstvovanje. Iz kronik sem povzela najrazličnejše podatke. Osredotočila sem se na organizacijo gasilskih zvez in prostovoljnih gasilskih društev. Zelo so me zanimali podatki posameznih gasilskih društev o nabavi vozil in orodja ter o tem, kako je potekala gradnja gasilskih domov.
Keywords: gasilstvo, gasilci, Gasilska zveza Ormož, prostovoljno gasilsko društvo, gasilske organizacije.
Published: 29.08.2016; Views: 826; Downloads: 85
.pdf Full text (1,13 MB)

6.
OPRAVLJANJE JAVNE SLUŽBE SOCIALNEGA VARSTVA V OBČINI ORMOŽ
Sabina Zore, 2014, undergraduate thesis

Abstract: Občine so po Zakonu o socialnem varstvu dolžne iz proračuna financirati določene storitve in programe socialne varnosti: pravice družinskega pomočnika, pomoč družini na domu, stroški v zavodih za odrasle, kadar je upravičenec delno ali v celoto oproščen plačila, pomoč pri uporabi stanovanja, razvojne in dopolnilne programe. Velik pomen ima institut družinskega pomočnika, ki je bil uveden leta 2004, zaradi ohranjanja kakovostnega življenja starejših invalidnih oseb. Zakon o socialnem varstvu zato določa pristojnosti in naloge organov občine, z izpolnjevanjem katerih omogočijo zagotovitev pravic in storitev upravičencem. Občina Ormož je manjša občina z 12739 prebivalci. V proračunu vsako leto namenja sredstva za financiranje socialnovarstvenih storitev. Individualne vloge za pridobitev pravice do družinskega pomočnika, pomoč družini na domu obravnava Center za socialno delo, občina nastopa zgolj kot financer. Koncesijo za izvajanje storitev pomoč družini na domu in institucionalno varstvo ima Center starejših občanov Ormož. Razvojni program, ki ga občina financira se imenuje Zdravo življenje.
Keywords: javna služba, družinski pomočnik, pomoč družini na domu, institucionalno varstvo, socialno varstvo, socialnovarstvene pravice, občina Ormož, proračunska sredstva, financiranje pravic
Published: 19.12.2014; Views: 1499; Downloads: 124
.pdf Full text (364,18 KB)

7.
Ravnanje z odpadki v centru za ravnanje z odpadki Ormož
Miha Orešnik, 2014, undergraduate thesis

Abstract: V diplomski nalogi obravnavamo še vedno pereči problem slovenskega prostora - to so odpadki. Kljub povečanim prizadevanjem za zmanjšanje nastanka odpadkov, se njihove količine povečujejo. Diploma zajema analizo izvajanja javne službe na obravnavanem območju, kjer so podrobno predstavljene količine in sestava odpadkov. Analizirali smo še obdelavo dotičnih odpadkov in predlagali možne rešitve oziroma izboljšave. Ugotovili smo, da se največ odpadkov pridobi iz gospodinjskega sektorja zato po količinah prevladujejo mešani komunalni odpadki in razdelali pestro masno sestavo zbranih odpadkov. Več odpadkov se odda pogodbenim partnerjem v nadaljnjo obdelavo, medtem ko se jih nekaj odloži.
Keywords: ravnanje z odpadki, odpadki, komunalno podjetje Ormož, obdelava odpadkov, sestava odpadkov
Published: 12.11.2014; Views: 965; Downloads: 121
.pdf Full text (1,34 MB)

8.
RAZVOJ TURIZMA NA KMETIJAH NA OBMOČJU OBČINE ORMOŽ
Vanja Bokša, 2014, undergraduate thesis

Abstract: V diplomski nalogi obravnavam razvoj turizma na kmetijah v občini Ormož. V prvem delu naloge orišem značilnosti turizma na podeželju, v drugem delu analiziram turistične kmetije v obravnavani občini. Ugotovila sem, da ljudje cenijo počitnice in izlete v neokrnjeni naravi. Radi preživljajo čas z družino na prostem, se ukvarjajo s športnimi aktivnostmi, hodijo na sprehode in spoznavajo tradicionalno kmečko življenje. Ugotovila pa sem, da ima turizem na kmetiji poleg pozitivnih tudi nekatere negativne vplive (na okolje in družbo). Glavne prednosti turizma na kmetiji na območju občine Ormož so: • prijazni domačini, • dobra domača hrana in pijača, • zanimive vinske turistične ceste in tematske poti, • idealna geografska lega. V nalogi sem raziskovala, kakšne vrste turističnih kmetij so v občini Ormož, kaj ponujajo, katere so njihove prednosti in slabosti ter priložnosti in nevarnosti. S pomočjo ankete sem analizirala odnos občanov do turističnih kmetij v občini in kaj je pri odločitvi, da jih obiščejo, pomembno.
Keywords: turizem na kmetijah, turistična ponudba v občini Ormož, SWOT analiza turistične ponudbe, vplivi turizma, zaznavanje turizma na kmetijah pri občanih.
Published: 28.10.2014; Views: 937; Downloads: 104
.pdf Full text (1,57 MB)

9.
RAZVOJ TURIZMA V OBČINI ORMOŽ
Barbara Atelšek, 2014, undergraduate thesis

Abstract: Diplomska naloga obravnava razvoj turizma in mnenja domačinov o turizmu v občini Ormož. Občani so razvoju turizma pretežno naklonjeni, kritično pa ocenjujejo turistično ponudbo. Glavne prednosti turistične ponudbe občine so ugodna geografska lega, bogata naravna in kulturna dediščina, prijazni in gostoljubni domačini ter pestra kulinarična in vinska ponudba. Zaradi teh prednosti občino obiskuje vedno več turistov, ki si želijo aktivnega oddiha v naravi. Pomanjkljivosti se kažejo predvsem v slabo razviti turistični infrastrukturi in premajhni povezanosti turističnih ponudnikov. Naravna in kulturna dediščina občine predstavljata temelj za dolgoročno uspešen razvoj turizma oz. turistične ponudbe. Občina Ormož lahko postane razvita turistična destinacija, ki bo turistu ponudila aktivno preživljanje prostega časa v naravi ob dobri kulinariki.
Keywords: razvoj turizma v občini Ormož, vplivi turizma, turistična ponudba, odnos občanov do turistične dejavnosti.
Published: 27.10.2014; Views: 1565; Downloads: 190
.pdf Full text (2,07 MB)

10.
Prenova hotela Ormož
Marsel Žmauc Rajh, 2014, diploma project paper

Abstract: Projektna naloga obravnava prenovo hotela v Ormožu, ki je ena vidnejših stvaritev arhitekta Dušana Moškona v širšem opusu urbanistično – arhitekturne preureditve mesta Ormož. Žal hotel danes ne služi več svojemu namenu. Preureditve hotela sem se lotil s hotenjem po ohranitvi značilnih elementov Moškonove arhitekture kot so dodatki lesa in opeke ter beli omet. Zaradi večjih možnosti trženja kapacitet sem ga preuredil v večnamenski kompleks, ki vključuje stanovanjski del, poslovne prostore, prostor za družabne in poslovne dogodke ter hostel namenjen prehodnim gostom. Pri preureditvi sem upošteval tudi arheološke ostanke prazgodovinskega nasipa ob stavbi in jih smiselno vključil v zasnovo objekta.
Keywords: Dušan Moškon, hotel Ormož, prenova, arhitektura
Published: 10.09.2014; Views: 2208; Downloads: 172
.pdf Full text (4,68 MB)

Search done in 0.33 sec.
Back to top
Logos of partners University of Maribor University of Ljubljana University of Primorska University of Nova Gorica