| | SLO | ENG | Cookies and privacy

Bigger font | Smaller font

Search the digital library catalog Help

Query: search in
search in
search in
search in
* old and bologna study programme

Options:
  Reset


41 - 50 / 75
First pagePrevious page12345678Next pageLast page
41.
42.
VLOGA OPERATIVNEGA MANAGEMENTA V PODJETJU PORSCHE INTER AUTO D.O.O., PODRUŽNICA PORSCHE VEROVŠKOVA
Snežana Ovijač, 2010, undergraduate thesis

Abstract: V diplomskem delu smo raziskali kakšna je vloga operativnega managementa v podjetju Porsche Inter Auto d.o.o, za katerega menimo, da je ključnega pomena pri doseganju ciljev podjetja. Želeli smo ugotoviti ali je izvajana strategija ustrezna, kje nastajajo vrzeli ter kaj bi bilo potrebno opustiti in kaj dodati. Prikazali bomo probleme, s katerim se sooča operativni management. Na podlagi rezultatov mnenjske ankete bomo poiskali rešitve, ki bi lahko v prihodnje podjetju pomagale dosegati boljše rezultate oziroma bi pripeljale zastavljene cilje na optimalno raven. V omenjeni organizaciji ima operativni management poglavitno vlogo, saj je v večji meri odgovoren za realizacijo zastavljenih ciljev. Namen diplomskega dela je povezati znanje iz prakse z najnovejšimi dognanji iz literature na praktičnem primeru podjetja. Diplomsko delo je razdeljeno na dva dela — teoretičnega in raziskovalnega. V prvem, teoretičnem delu, smo s pomočjo literature opredelili temeljne sklope pojmov, ki smo jih pojasnili in razčlenili. Ti pojmi so managenemt, modeli strukture operativnega vodenja, vloga operativnega managementa v podjetju in vloga managementa pri opravljanju funkcij. Izluščili smo nekaj pomembnih podpoglavij, za katere smo menili, da se nanašajo na izbrano tematiko. V drugem razsikovalnem delu smo navedli namen in cilj raziskave ter predstavili podjetje Porsche Inter Auto d.o.o., v katerem je bila raziskava opravljena. Poudarek je na analizi in rezultatih mnenjske ankete, ki je bila izvedena v podjetju. Na podlagi rezultatov mnenjske ankete smo prišli do ugotovitev, ki so podane na koncu diplomskega dela.
Keywords: organizacijski management, operativni management, Porshe Inter Auto, d.o.o.
Published: 08.03.2011; Views: 1718; Downloads: 122
.pdf Full text (1,87 MB)

43.
VPLIV TEHNIKE MAPIRANJA VREDNOSTNEGA TOKA NA PRODUKTIVNOST PROIZVODNEGA PODJETJA
Mitja Čuhalev, 2010, master's thesis

Abstract: V magistrskem delu predstavljamo razvoj novega pristopa k operativnemu odločanju v podjetju. Predpostavili smo, da ima strateški management kot vhod v proizvodni proces podani dve osnovni spremenljivki, kot sta tehnologija in tržna struktura. Operativni management mora nato s svojimi orodji voditi proizvodnjo tako, da bo zadovoljila kupce in lastnike. Namen magistrskega dela je predstavitev implementacije orodja, s katerim bi pomagali operativnemu managementu pri sprejemanju boljših odločitev, ki imajo vpliv na povečanje produktivnosti. Kot orodje smo uporabili karto pretoka materiala (VSM1) pri planiranju produktivnosti v samem podjetju. Novo managersko orodje smo implementirali v podjetu Sava Tires d.o.o.
Keywords: Ključne besede: Value Stream Map (VSM1), odločanje, strateški management, operativni management, produktivnost
Published: 03.01.2011; Views: 1471; Downloads: 248
.pdf Full text (3,64 MB)

44.
VLOGA OPERATIVNEGA MANAGEMENTA V RAZVOJU PODJETJA LPKF D.O.O.
Bernarda Košnik, 2010, undergraduate thesis

Abstract: V zadnjih letih so se zgodile velike spremembe na področju razvoja tehnologije, organizacije in filozofije vodenja podjetij. Kljub visoko razviti tehnologiji je odločanje še vedno v rokah človeka, ki s svojim znanjem, sposobnostmi in izkušnjami upravlja poslovne sisteme. Razvoj trga zahteva stalno prilagajanje podjetja in hkrati je samoumevno, da se to isto pričakuje in zahteva tudi od zaposlenih. Za uspešno poslovanje podjetja je potrebno danes vložiti veliko več znanja kot v preteklosti. Zniževanje stroškov pa je postala stalnica v večini danes uspešnih podjetij. Namen naloge je povezati znanje iz prakse z novimi prijemi vodenja. Cilj diplomske naloge je analizirati obstoječe stanje delovanja operativnega managementa in s pomočjo rezultatov ankete najti optimalne usmeritve. Cilj je doseči rezultat. Uspeh za dosego cilja ne zavisi od tega, kako pogosto vmes pademo, bistveno je, kako hitro se poberemo. Rezultat je sposobnost delovanja podjetja in uresničevanje sprejetih ciljev.
Keywords: Operativni management (OM), Vodenje, Vodja, Izobraževanje, Razvoj
Published: 20.12.2010; Views: 1378; Downloads: 71
.pdf Full text (1,12 MB)

45.
VLOGA OPERATIVNEGA MANAGEMENTA PRI RAZVOJU UNICREDIT BANKE SLOVENIJE D.D.
Metod Horvat, 2010, undergraduate thesis

Abstract: Diplomsko delo predstavlja vlogo operativnega managementa pri razvoju Unicredit Banka Slovenije d.d. Operativni management predstavlja ključen kader, ki s svojim znanjem, sposobnostjo in pripravljenostjo lahko pripelje do realizacije ciljev in razvoja banke. V teoretičnem delu gre za pregled strokovne literature na področju organizacije, managerja, managementa, operativnega managementa, operativnega managementa v Unicredit Banki Slovenije d.d. V empiričnem delu je predstavljena raziskava v Unicredit Banki Slovenije d.d. s pomočjo anketnega vprašalnika. Za ugotovitev sedanjega stanja smo anketirali operativni managerski kader, kader poslovanja s prebivalstvom in kader poslovanja s pravnimi osebami v banki. Namen raziskave je opredeliti in pojasniti pomen operativnega managementa v Unicredit Banki Slovenije d.d. Rezultati so pokazali, da je Unicredit Banka Slovenije d.d. dobro organizirana banka, ima kvaliteten, spodoben in perspektiven kader in ima možnosti izobraževanja in napredovanja.
Keywords: Organizacija, manager, operativni management.
Published: 13.09.2010; Views: 2004; Downloads: 104
.pdf Full text (522,59 KB)

46.
Vpliv operativnega managementa na razvoj podjetja Termoelektrarna Trbovlje d.o.o.
Sabina Dolenc, 2010, master's thesis

Abstract: Magistrsko delo obravnava vlogo in pomen operativnega managementa pri vodenju in razvoju podjetja Termoelektrarna Trbovlje d.o.o.. Za operativni management pravimo, da je to ključen kader v podjetju, ki mora obvladovati veliko različnih znanj in imeti zadostno količino informacij, da bo lahko zadovoljivo opravljal svoje delo. Naloga managementa je, da skuša poiskati ustrezne odgovore na dogodke, ki se pojavljajo tako v internem kot eksternem okolju in pri tem podjetju omogočiti, da bo uspešno konkuriralo na trgu. Na ravni vodenja in operativnega izvajanja nalog so odločilnega pomena kadri. Uspešen manager mora biti aktiven vodja, v podjetju mora ustvarjati pozitivno klimo in dobro delovno okolje in zaposlenim dati možnost in priložnost doseči visoke delovne uspehe. Magistrsko delo je sestavljeno iz uvoda in treh vsebinskih delov. V prvem delu bomo predstavili predmet raziskave, namen in cilj raziskave ter postavili hipoteze in metode, tehnike ter instrumente raziskovanja. V drugem delu bomo predstavili podjetje Termoelektrarna Trbovlje d.o.o. v tretjem delu pa je predstavljena teoretična osnova managementa (osnovna opredelitev managementa, razvoj in temeljne funkcije managementa, vloga operativnega managementa). Četrti vsebinski del pa je namenjen empirični raziskavi s področja operativnega managementa v podjetju Termoelektrarna Trbovlje d.o.o.. S pomočjo ankete bomo ugotovili stanje v podjetju in razumevanje različnih področij dela in nalog s strani operativnega managementa. Iz ankete želimo ugotoviti nivo managerskih znanj ter s tem povezati razvoj in rast podjetja v bodoče. Prav tako pa bo iz ankete razvidno kakšen je pogled operativnega managementa na trenutno stanje v podjetju, njihove povezave, razumevanje in sodelovanje.
Keywords: operativni management, vodenje, organiziranje, načrtovanje, informiranje
Published: 07.09.2010; Views: 2100; Downloads: 135
.pdf Full text (710,98 KB)

47.
Uspešnost operativnega managementa v upravnih enotah
Bojan Miklavčič, 2010, master's thesis

Abstract: Operativni manager ima v javnem sektorju podobne funkcije kot operativni manager v privatnem, vendar pa je dejstvo, da se mora operativni manager v javnem sektorju prilagajati drugačnemu (administrativnemu) okolju kakor manager v tržnem okolju. Če pogledamo okolje javnega sektorja, lahko ugotovimo, da je bolj kompleksno in vsiljuje bolj heterogene cilje (politične, socialne, ekonomske), ki si pogosto med seboj tudi nasprotujejo. Zaradi mnogovrstnost ciljev je tudi težje meriti uspešnost javnih podjetij. Brez dvoma lahko rečemo, da za uspešnega managerja v javni upravi velja oseba, ki ne sprejema samo predpisov kot takih, ampak o njih dvomi v tem pomenu, da želi procese nenehno izboljševati. Operativni managerji v upravnih enotah morajo dovolj pozornosti posvetiti predvsem medsebojni komunikaciji in boljšemu informiranju zaposlenih, njihovo vključevanje v odločanje, ustrezno delegiranje pristojnosti in odgovornosti in oblikovanje delovnih skupin in projektnih timov. Ti elementi zelo vplivajo na vedenje drugih javnih uslužbencev in so ključni za uvajanje sprememb. Managerji vse bolj postajajo generalisti, medtem ko lahko rečemo, da so njihovi podrejeni specialisti. Značilno za operativne managerje je, da so strokovnjaki na področju, ki ga vodijo, kar pomeni, da so hkrati operativci in kreativci v istem procesnem ciklusu. Magistrska naloga skuša podati odgovore o uspešnosti operativnega managementa v obravnavanih upravnih enotah. Opredelili smo se na gorenjsko regijo in v samo raziskavo zajeli sedem upravnih enot. Operativni management, ki je bil preko raziskovanega vzorca vključen v anketo, je zajemal vodje oddelkov, referatov in služb. V teoretičnem delu magistrske naloge smo proučili teoretična in empirična spoznanja v domači in tuji literaturi s področja operativnega managementa ter posamezne vplive na uspešnost njegovega delovanja, ki se refleksirajo predvsem iz uspešnosti opravljanja posameznih managerskih funkcij (planiranja, organiziranja, vodenja in kontroliranja). Te funkcije smo v nadaljevanju razširili še na odločanje, zagotavljanje managerjev, motiviranje, komuniciranje, informiranje in koordiniranje. Naloga raziskave je bila preko stališč operativnega managementa (do segmentov v okviru vodenja in upravljanja v upravni enoti, motiviranosti kadrov, okolja upravne enote, podpore operativnemu managementu, vloge operativnega managementa pri opravljanju funkcij dela in kakovosti in računalništva v povezavi z managementom) ugotoviti uspešnost samega operativnega managementa v upravnih enotah. Na osnovi dobljenih rezultatov so podani predlogi za izboljšanje stanja oziroma predlagani ustrezni ukrepi, ki naj vodijo operativni management pri opravljanju njegovega poslanstva. Z raziskavo želimo opozoriti ključne akterje v upravnih enotah na pomen uspešnosti operativnega managementa in na njene posledice tako za ravnanje uslužbencev upravnih enot kot tudi za uspešnost upravne enote kot celote.
Keywords: operativni management, javna uprava, državna uprava, upravne enote
Published: 19.08.2010; Views: 2090; Downloads: 387
.pdf Full text (3,41 MB)

48.
VLOGA OPERATIVNEGA MANAGEMENTA V PODJETJU GORENJE D.D.
Ivan Zacirkovnik, 2010, undergraduate thesis

Abstract: Vloga operativnega managementa postaja vse bolj pomembna. Lahko bi rekli, da je to ključen kader v podjetju, ki mora obvladati široko paleto znanj in poznati ustrezno količino informacij, če želi uspešno opravljati svoje funkcije dela. V svoji diplomskem delu smo se osredotočili na vlogo operativnega managementa v podjetju Gorenje, d.d.. V prvem, teoretičnem delu, opisujemo teoretične osnove organizacije in managementa ter značilnosti in funkcije vodilnega kadra, kot jih navaja strokovna literatura. Kar nekaj poudarka je dano vodenju kot ključni funkciji pri doseganju in zagotavljanju kakovosti v gospodarstvu in negospodarstvu. Opisane so tudi naloge in vloge managerjev. Poudarjena sta vloga in pomen operativnega managementa, kar je glavna tema diplomskega dela. Drugi, empirični del, zajema predstavitev podjetja Gorenje, d.d. ter rezultate in analizo ankete, ki je bila izvedena v tem podjetju. V anketi so sodelovali operativni managerji, ki so odgovorili na devet sklopov vprašanj. Na podlagi ankete smo prišli do ugotovitev in predlogov, ki smo jih podali v poglavju Ugotovitve in predlogi. Glavni namen diplomskega dela je ugotoviti vpliv operativnega managementa v podjetju, ter na podlagi mnenjske ankete poiskati rešitve, ki bi podjetju pomagale pri doseganju še boljših rezultatov, boljše organiziranosti in uspešnejšem tekmovanju s konkurenco.
Keywords: organizacija vodenje operativni management
Published: 17.06.2010; Views: 1253; Downloads: 110
.pdf Full text (667,74 KB)

49.
OPERATIVNI MANAGEMENT IN RAZVOJ V ZAVAROVALNICI MARIBOR D.D.
Nataša Leimsner, 2010, undergraduate thesis

Abstract: Diplomska naloga z naslovom "Operativni management in razvoj v Zavarovalnici Maribor d.d." predstavlja operativni management v zavarovalništvu. Diplomska naloga je razdeljena na tri poglavja. V prvem delu diplomske naloge gre za pregled strokovne in znanstvene literature na področju organizacije in managementa, operativnega managementa in managementa v zavarovalništvu. V osrednjem delu diplomske naloge je predstavitev Zavarovalnice Maribor d.d. V zadnjem empiričnem delu diplomske naloge pa predstavljam analizo rezultatov mnenjske ankete "Operativni management v zavarovalništvu", izvedene med zaposlenimi v Zavarovalnici Maribor d.d. Cilj diplomske naloge je raziskati vpliv operativnega managementa pri razvoju Zavarovalnice Maribor d.d., ter na podlagi teorije in praktičnih izkušenj izdelati plan aktivnosti, ki bi operativnemu managementu pomagale izboljšati delo in bi prispevale boljši organiziranosti. Izpolnjevanje zahtev zavarovancev mora biti na prvem mestu družbe. Naloga daje odgovor na vrsto vprašanj in tudi nakazuje potrebo po usmeritvah na področjih vodenja in upravljanja. Zastavljene cilje lahko uresniči samo motivirani in usposobljen kader.
Keywords: management operativni management zavarovalništvo storitev
Published: 10.05.2010; Views: 2509; Downloads: 338
.pdf Full text (753,61 KB)

50.
STALIŠČA OPERATIVNEGA MANAGEMENTA K RAZVOJU THERMANE D.D.
Damijan Gorjup, 2010, undergraduate thesis

Abstract: POVZETEK Operativni management je ključni kader za doseganje ciljev podjetja, saj imajo njegove odločitve velik in neposreden vpliv na samo poslovanje podjetja. Konkurenca na trgu je močna in neizprosna, kar se odraža tudi v zdravstvu in turizmu, to je v panogah, v katerih deluje tudi Thermana d.d. V diplomskem delu smo raziskali stališča operativnega managementa do razvoja Thermane d.d., pokazali na slabosti in pomanjkljivosti in nakazali možne rešitve. Diplomsko delo zajema dva dela. V teoretičnem je zajet pregled literature s področja organizacije in managementa, operativnega managementa in turizma. Empirični del zajema predstavitev družbe, analizo rezultatov ankete, ki je bila izvedena v Thermani d.d. ter sklepe in predloge nastale na podlagi rezultatov ankete.
Keywords: Management, Operativni management, Organizacija, Turizem, Zdraviliški turizem, Wellness, Thermana d.d.
Published: 07.05.2010; Views: 1462; Downloads: 94
.pdf Full text (572,26 KB)

Search done in 0.29 sec.
Back to top
Logos of partners University of Maribor University of Ljubljana University of Primorska University of Nova Gorica