| | SLO | ENG | Cookies and privacy

Bigger font | Smaller font

Search the digital library catalog Help

Query: search in
search in
search in
search in
* old and bologna study programme

Options:
  Reset


21 - 30 / 75
First pagePrevious page12345678Next pageLast page
21.
VPLIV OPERATIVNEGA MANAGEMENTA NA RAZVOJ PODJETJA EBATT D.O.O.
Mitja Eržen, 2009, master's thesis

Abstract: Trgovina in navade potrošnikov v današnjem času globalizacije in odprtih mej vnašajo nujne spremembe v podjetja, ki se v tem prostoru ukvarjajo s trgovino. Največja sprememba za trgovinska podjetja je bil vstop Slovenije na sproščen in odprt trg EU. Življenjski stil kupcev in njihove navade silijo podjetja v nenehne spremembe, ki bodo rezultirale na približevanju kupcem in doseganjem želenih rezultatov. Management v trgovskih podjetjih se pospešeno ukvarja s procesi znotraj podjetij in njihovimi povezavami, da bi bili kar najbolj usmerjeni k približevanju kupcem. Veliko pozornosti managerjev je bolj in bolj usmerjeno v zaposlovanje pravih kadrov, razvoj novih prodajnih možnosti in optimizaciji nabavne in prodajne verige. Danes ima trgovina vse večji vpliv na ekonomsko rast posamezne ekonomije. Dokazano je, da tiste države, ki so v preteklosti veliko vlagale v razvoj svobodne trgovine, danes doživljajo izredno hiter ekonomski in socialni razvoj. S tem postajajo trgovci pomembni členi sodobne družbe in ekonomij. Magistrska naloga bo opisala trgovinsko dejavnost na splošno. V teoretičnem delu je predstavljena in opisana osnovna opredelitev managementa, njegova dejavnost in pristojnosti. V nadaljevanju je predstavljen in razčlenjen operativni management s svojimi funkcijami in pristojnostmi. Organizacija se opisuje kot organizem, z mnogimi povezanimi procesi in odnosi, ki so velikokrat neznani in ustvarjajo nove pojave in sprožajo razmišljanja. Podrobno bo predstavljeno tudi podjetje, na katerem temelji naloga, njegov položaj, organizacijska struktura in vizija za prihodnost. S pomočjo mnenjske ankete bomo ugotovili stanje v podjetju in razumevanje različnih področij dela in nalog s strani zaposlenih. Iz ankete želimo dobiti sliko o delu, razmišljanju in povezavi različnih nivojev managementa v podjetju. Na osnovi vseh dobljenih podatkov bo možno analizirati dejansko stanje in ugotoviti možnosti za nadaljnji razvoj podjetja in izboljšanje dela. Prav tako bo razvidno kakšen je pogled managementa na stanje v podjetju, njihove povezave, razumevanje in sodelovanje.
Keywords: Trgovinska dejavnost, Operativni management, Organizacijska kultura, Konkurenčnost v trgovinski dejavnosti
Published: 15.12.2009; Views: 1920; Downloads: 148
.pdf Full text (1,48 MB)

22.
OPERATIVNI MANAGEMENT V ZDRAVSTVENI NEGI
Bernarda Prosenc, 2009, undergraduate thesis

Abstract: Diplomsko delo predstavlja operativni management v Ginekološki kliniki Ljubljana. V prvem delu diplomske naloge gre za pregled strokovne in znanstvene literature na področju operativnega managementa. Predstavili bomo obstoječe stanje organiziranosti operativnega managementa zdravstvene nege na Ginekološki kliniki Ljubljana. Opredelili bomo nekatere definicije zdravstvene nege, njen položaj v Evropi in Sloveniji, ter položaj zdravstva kot sistema v Evropi in Sloveniji. Predstavili bomo trende strokovnega razvoja zdravstvene nege v Sloveniji in prikazali pogoje in načine za uvajanje sprememb v organizaciji službe zdravstvene nege in pri tem upoštevali prilagajanje novim razmeram v zdravstveni dejavnosti. Z opisom teoretične vsebine organizacije in managementa z aplikacijo na področje zdravstvene nege bomo prikazali aktivnosti strokovne javnosti za opredelitev samostojne službe zdravstvene nege v Ginekološki kliniki Ljubljana. Pri tem bomo uporabili deskriptivno metodo s študijem domače in tuje literature, informacije pa bomo pridobivali tudi na podlagi trenutnih opazovanj in pogovorov z odgovornimi kadri v Ginekološki kliniki Ljubljana. V drugem, empiričnem delu bomo prikazali raziskovalni problem in vprašanja, ki jih bomo obdelali na osnovi anketnega vprašalnika, na katerega bodo odgovarjali vodilni operativni kadri zdravstvene nege Ginekološke klinike Ljubljana. Na osnovi analize anketnih odgovorov bomo pojasnili objektivno stanje na področju organizacije službe zdravstvene nege v Ginekološki kliniki Ljubljana, kjer je zdravstvena nega v sistemu zdravstva ena izmed osnovnih storitev zdravstvene dejavnosti. S sklepi in predlogi bomo nakazali možne aktivnosti, ki bi jih morale medicinske sestre okrepiti ali pa na novo začeti, da bo zdravstvena nega dobila v sistemu zdravstvene dejavnosti pomembnejšo vlogo in mesto, ki ji po mojem prepričanju pripada.
Keywords: Ginekološka klinika Operativni management Management v zdravstvu Javna zdravstvena služba
Published: 02.12.2009; Views: 2977; Downloads: 420
.pdf Full text (559,24 KB)

23.
STALIŠČA OPERATIVNEGA MANAGEMENTA K RAZVOJU THERMANE D.D.
Damijan Gorjup, 2010, undergraduate thesis

Abstract: POVZETEK Operativni management je ključni kader za doseganje ciljev podjetja, saj imajo njegove odločitve velik in neposreden vpliv na samo poslovanje podjetja. Konkurenca na trgu je močna in neizprosna, kar se odraža tudi v zdravstvu in turizmu, to je v panogah, v katerih deluje tudi Thermana d.d. V diplomskem delu smo raziskali stališča operativnega managementa do razvoja Thermane d.d., pokazali na slabosti in pomanjkljivosti in nakazali možne rešitve. Diplomsko delo zajema dva dela. V teoretičnem je zajet pregled literature s področja organizacije in managementa, operativnega managementa in turizma. Empirični del zajema predstavitev družbe, analizo rezultatov ankete, ki je bila izvedena v Thermani d.d. ter sklepe in predloge nastale na podlagi rezultatov ankete.
Keywords: Management, Operativni management, Organizacija, Turizem, Zdraviliški turizem, Wellness, Thermana d.d.
Published: 07.05.2010; Views: 1330; Downloads: 87
.pdf Full text (572,26 KB)

24.
OPERATIVNI MANAGEMENT IN KADROVSKA FUNKCIJA V PODJETJU X D.O.O.
Sandra Renčelj, 2010, undergraduate thesis

Abstract: V današnjem svetu je tekmovalnost nekaj vsakdanjega in običajnega. Podjetja med seboj tekmujejo in se borijo za mesto na tržišču. Uspešnost podjetja pa je dandanes odvisna predvsem od zaposlenih. Pravi ljudje z ustreznimi izkušnjami, izobrazbo, znanjem in sposobnostmi morajo biti razporejeni na prava delovna mesta. Ključno vlogo pri tem igrata management in kadrovska funkcija. Slednja v zadnjih letih dobiva pomembno vlogo v podjetju. Včasih je imela predvsem administrativno vlogo, zdaj pa vse bolj prevzema strateško vlogo v podjetju. Je edina med funkcijami podjetja, ki se pojavlja kot poslovna in kot organizacijska funkcija, zaradi česar lahko rečemo tudi, da je ena najpomembnejših funkcij celotne dejavnosti podjetja. Pomembno vlogo pri ravnanju s človeškimi viri zavzema planiranje in razvoj kadrov, ki pa je pri nas še vedno premalo razvito. Podjetje se ob ne načrtovanju lastnih kadrov znajde v neustrezni strukturi, ki vodi v absentizem in fluktuacijo, kar pa posledično prinaša slabše rezultate in manjšo konkurenčnost na trgu. Predvsem pa uspešno podjetje dobro povezuje operativni management s kadrovsko funkcijo. Diplomsko delo sprva predstavlja teoretični del o operativnem managementu in kadrovski funkciji. V drugem delu, ki predstavlja praktični del naloge, pa smo se predvsem osredotočili na podjetje X d.o.o., ki je registrirano v Sloveniji, a je v stoodstotni tuji lasti. Prav tako pa je zanimivo, da je management v celoti napoten s strani matičnega podjetja, torej so managerji tujci. S pomočjo anketnega vprašalnika smo skušali ugotoviti, kakšni so motivacija in zavzetost, vodenje, notranja komunikacija in informiranje ter kakšno je zadovoljstvo zaposlenih pri delu.
Keywords: • operativni management • kadrovska funkcija • planiranje • vodenje • zadovoljstvo • komuniciranje in informiranje
Published: 07.05.2010; Views: 1447; Downloads: 113
.pdf Full text (1,26 MB)

25.
OPERATIVNI MANAGEMENT IN RAZVOJ V ZAVAROVALNICI MARIBOR D.D.
Nataša Leimsner, 2010, undergraduate thesis

Abstract: Diplomska naloga z naslovom "Operativni management in razvoj v Zavarovalnici Maribor d.d." predstavlja operativni management v zavarovalništvu. Diplomska naloga je razdeljena na tri poglavja. V prvem delu diplomske naloge gre za pregled strokovne in znanstvene literature na področju organizacije in managementa, operativnega managementa in managementa v zavarovalništvu. V osrednjem delu diplomske naloge je predstavitev Zavarovalnice Maribor d.d. V zadnjem empiričnem delu diplomske naloge pa predstavljam analizo rezultatov mnenjske ankete "Operativni management v zavarovalništvu", izvedene med zaposlenimi v Zavarovalnici Maribor d.d. Cilj diplomske naloge je raziskati vpliv operativnega managementa pri razvoju Zavarovalnice Maribor d.d., ter na podlagi teorije in praktičnih izkušenj izdelati plan aktivnosti, ki bi operativnemu managementu pomagale izboljšati delo in bi prispevale boljši organiziranosti. Izpolnjevanje zahtev zavarovancev mora biti na prvem mestu družbe. Naloga daje odgovor na vrsto vprašanj in tudi nakazuje potrebo po usmeritvah na področjih vodenja in upravljanja. Zastavljene cilje lahko uresniči samo motivirani in usposobljen kader.
Keywords: management operativni management zavarovalništvo storitev
Published: 10.05.2010; Views: 2384; Downloads: 328
.pdf Full text (753,61 KB)

26.
Vloga operativnega managementa v Cestnem podjetju Kranj, družbi za vzdrževanje in gradnjo cest, d.d.
Dejan Bogataj, 2010, master's thesis

Abstract: Zaostrene razmere na trgu in huda konkurenca v gradbeni dejavnosti so pripeljali do nujnosti optimizacije delovanja gradbenih podjetij, da bi si zagotovili svoj obstoj. Pri tem so ključnega pomena dobro izobraženi in usposobljeni kadri na vseh nivojih organizacije. V gradbeništvu še posebej pomembno vlogo igra operativni management, ki je neposredno odgovoren za realizacijo projektov. V magistrskem delu raziskujemo problematiko operativnega managementa v gradbeni dejavnosti s poudarkom na Cestnem podjetju Kranj, družbi za vzdrževanje in gradnjo cest, d.d. V prvem delu predstavimo omenjeno podjetje, vključno s kadrovsko sestavo in informacijskim sistemom. Sledi opredelitev pojmov organizacije in managementa, osredotočena na operativni management v gradbeništvu. V tem delu podamo tudi teoretične osnove za raziskovanje kulture organizacije, ki je pomembna za postavitev pravih ciljev in strategije podjetja. V nadaljevanju preučujemo stališča operativnega managementa predvsem v zvezi z vodenjem in upravljanjem, motiviranostjo zaposlenih, trgom in konkurenco, raziskovalno in inovativno dejavnostjo v podjetju, okoljem in informacijsko podporo. Na podlagi dobljenih rezultatov z upoštevanjem ugotovljene kulture organizacije predlagamo rešitve utemeljenih pomanjkljivosti, ki bi operativnemu managementu izboljšale pogoje za kakovostno in učinkovito delovanje, posledično pa zagotovile razvoj in konkurenčnost podjetja.
Keywords: operativni management, management v gradbeništvu, gradbena dejavnost, kultura organizacije, motivacija
Published: 04.05.2010; Views: 1888; Downloads: 148
.pdf Full text (727,61 KB)

27.
VPLIV OPERATIVNEGA MANAGEMENTA NA RAZVOJ PODJETJA STAVBAR GRADNJE D.O.O.
Nataša Cafuta, 2010, undergraduate thesis

Abstract: Diplomska naloga obravnava vlogo in pomen operativnega managementa na razvoj v podjetju Stavbar Gradnje d.o.o. Operativni management je ključni kader v podjetju, brez katerega ne bi mogli realizirati ciljev v podjetju. Vedno nove zahteve trga silijo podjetje k večji motiviranosti za razvoj podjetja in naloga managementa je prav ta, da podjetju omogoči konkurenčnost na trgu. Najpomembnejši in ključni dejavnik pri uresničevanju ciljev podjetja so kadri, saj ima delovanje kadrov velik vpliv na uspešno poslovanje podjetja. V prihodnosti bodo uspešna tista podjetja, kjer bo vodilnemu kadru uspelo ustvariti veliko novih idej, tako za potrebe trga, kot tudi zaposlene v podjetju.
Keywords: Operativni management, Kadrovski management, Manager, Organizacija, Vodenje
Published: 05.05.2010; Views: 1552; Downloads: 93
.pdf Full text (746,50 KB)

28.
VLOGA OPERATIVNEGA MANAGEMENTA V PODJETJU GORENJE D.D.
Ivan Zacirkovnik, 2010, undergraduate thesis

Abstract: Vloga operativnega managementa postaja vse bolj pomembna. Lahko bi rekli, da je to ključen kader v podjetju, ki mora obvladati široko paleto znanj in poznati ustrezno količino informacij, če želi uspešno opravljati svoje funkcije dela. V svoji diplomskem delu smo se osredotočili na vlogo operativnega managementa v podjetju Gorenje, d.d.. V prvem, teoretičnem delu, opisujemo teoretične osnove organizacije in managementa ter značilnosti in funkcije vodilnega kadra, kot jih navaja strokovna literatura. Kar nekaj poudarka je dano vodenju kot ključni funkciji pri doseganju in zagotavljanju kakovosti v gospodarstvu in negospodarstvu. Opisane so tudi naloge in vloge managerjev. Poudarjena sta vloga in pomen operativnega managementa, kar je glavna tema diplomskega dela. Drugi, empirični del, zajema predstavitev podjetja Gorenje, d.d. ter rezultate in analizo ankete, ki je bila izvedena v tem podjetju. V anketi so sodelovali operativni managerji, ki so odgovorili na devet sklopov vprašanj. Na podlagi ankete smo prišli do ugotovitev in predlogov, ki smo jih podali v poglavju Ugotovitve in predlogi. Glavni namen diplomskega dela je ugotoviti vpliv operativnega managementa v podjetju, ter na podlagi mnenjske ankete poiskati rešitve, ki bi podjetju pomagale pri doseganju še boljših rezultatov, boljše organiziranosti in uspešnejšem tekmovanju s konkurenco.
Keywords: organizacija vodenje operativni management
Published: 17.06.2010; Views: 1164; Downloads: 104
.pdf Full text (667,74 KB)

29.
VLOGA OPERATIVNEGA MANAGEMENTA PRI RAZVOJU UNICREDIT BANKE SLOVENIJE D.D.
Metod Horvat, 2010, undergraduate thesis

Abstract: Diplomsko delo predstavlja vlogo operativnega managementa pri razvoju Unicredit Banka Slovenije d.d. Operativni management predstavlja ključen kader, ki s svojim znanjem, sposobnostjo in pripravljenostjo lahko pripelje do realizacije ciljev in razvoja banke. V teoretičnem delu gre za pregled strokovne literature na področju organizacije, managerja, managementa, operativnega managementa, operativnega managementa v Unicredit Banki Slovenije d.d. V empiričnem delu je predstavljena raziskava v Unicredit Banki Slovenije d.d. s pomočjo anketnega vprašalnika. Za ugotovitev sedanjega stanja smo anketirali operativni managerski kader, kader poslovanja s prebivalstvom in kader poslovanja s pravnimi osebami v banki. Namen raziskave je opredeliti in pojasniti pomen operativnega managementa v Unicredit Banki Slovenije d.d. Rezultati so pokazali, da je Unicredit Banka Slovenije d.d. dobro organizirana banka, ima kvaliteten, spodoben in perspektiven kader in ima možnosti izobraževanja in napredovanja.
Keywords: Organizacija, manager, operativni management.
Published: 13.09.2010; Views: 1787; Downloads: 92
.pdf Full text (522,59 KB)

30.
Uspešnost operativnega managementa v upravnih enotah
Bojan Miklavčič, 2010, master's thesis

Abstract: Operativni manager ima v javnem sektorju podobne funkcije kot operativni manager v privatnem, vendar pa je dejstvo, da se mora operativni manager v javnem sektorju prilagajati drugačnemu (administrativnemu) okolju kakor manager v tržnem okolju. Če pogledamo okolje javnega sektorja, lahko ugotovimo, da je bolj kompleksno in vsiljuje bolj heterogene cilje (politične, socialne, ekonomske), ki si pogosto med seboj tudi nasprotujejo. Zaradi mnogovrstnost ciljev je tudi težje meriti uspešnost javnih podjetij. Brez dvoma lahko rečemo, da za uspešnega managerja v javni upravi velja oseba, ki ne sprejema samo predpisov kot takih, ampak o njih dvomi v tem pomenu, da želi procese nenehno izboljševati. Operativni managerji v upravnih enotah morajo dovolj pozornosti posvetiti predvsem medsebojni komunikaciji in boljšemu informiranju zaposlenih, njihovo vključevanje v odločanje, ustrezno delegiranje pristojnosti in odgovornosti in oblikovanje delovnih skupin in projektnih timov. Ti elementi zelo vplivajo na vedenje drugih javnih uslužbencev in so ključni za uvajanje sprememb. Managerji vse bolj postajajo generalisti, medtem ko lahko rečemo, da so njihovi podrejeni specialisti. Značilno za operativne managerje je, da so strokovnjaki na področju, ki ga vodijo, kar pomeni, da so hkrati operativci in kreativci v istem procesnem ciklusu. Magistrska naloga skuša podati odgovore o uspešnosti operativnega managementa v obravnavanih upravnih enotah. Opredelili smo se na gorenjsko regijo in v samo raziskavo zajeli sedem upravnih enot. Operativni management, ki je bil preko raziskovanega vzorca vključen v anketo, je zajemal vodje oddelkov, referatov in služb. V teoretičnem delu magistrske naloge smo proučili teoretična in empirična spoznanja v domači in tuji literaturi s področja operativnega managementa ter posamezne vplive na uspešnost njegovega delovanja, ki se refleksirajo predvsem iz uspešnosti opravljanja posameznih managerskih funkcij (planiranja, organiziranja, vodenja in kontroliranja). Te funkcije smo v nadaljevanju razširili še na odločanje, zagotavljanje managerjev, motiviranje, komuniciranje, informiranje in koordiniranje. Naloga raziskave je bila preko stališč operativnega managementa (do segmentov v okviru vodenja in upravljanja v upravni enoti, motiviranosti kadrov, okolja upravne enote, podpore operativnemu managementu, vloge operativnega managementa pri opravljanju funkcij dela in kakovosti in računalništva v povezavi z managementom) ugotoviti uspešnost samega operativnega managementa v upravnih enotah. Na osnovi dobljenih rezultatov so podani predlogi za izboljšanje stanja oziroma predlagani ustrezni ukrepi, ki naj vodijo operativni management pri opravljanju njegovega poslanstva. Z raziskavo želimo opozoriti ključne akterje v upravnih enotah na pomen uspešnosti operativnega managementa in na njene posledice tako za ravnanje uslužbencev upravnih enot kot tudi za uspešnost upravne enote kot celote.
Keywords: operativni management, javna uprava, državna uprava, upravne enote
Published: 19.08.2010; Views: 1896; Downloads: 359
.pdf Full text (3,41 MB)

Search done in 0.16 sec.
Back to top
Logos of partners University of Maribor University of Ljubljana University of Primorska University of Nova Gorica