| | SLO | ENG | Cookies and privacy

Bigger font | Smaller font

Search the digital library catalog Help

Query: search in
search in
search in
search in
* old and bologna study programme

Options:
  Reset


41 - 50 / 56
First pagePrevious page123456Next pageLast page
41.
Razvoj leseno-steklenega modula nadgradnje za namen energijske prenove obstoječih stanovanjskih stavb
Tina Špegelj, 2016, doctoral dissertation

Abstract: Trenutni trendi v gradbeništvu poudarjajo predvsem naslednje tri ukrepe za zmanjšanje onesnaževanja okolja: uporabo naravnih materialov, gradnjo energijsko učinkovitih stavb ter prenovo obstoječih energijsko potratnih stavb. Doktorska disertacija analizira različne načine energijske prenove obstoječih stanovanjskih stavb. Analiza posameznih načinov energijske prenove ter vpliva prenov na letno potrebno energijo za ogrevanje in hlajenje dveh različnih obstoječih večstanovanjskih stavb prikazuje možnosti prihrankov energije pri prenovi obstoječega stavbnega fonda. Za celovitejšo prenovo obstoječega stavbnega fonda se razvijejo leseno-stekleni moduli, ki se uporabljajo kot nadgradnja obstoječih stanovanjskih stavb. Razviti leseno-stekleni moduli nadgradnje imajo leseno nosilno konstrukcijo in optimalen delež zasteklitve na posamezni fasadi. Razvoj modulov je potekal na osnovi naslednjih petih spremenljivk: neto tlorisne površine, oblike modulov, toplotne prehodnosti ovoja modulov in orientacije steklenih površin ter njihovega deleža na fasadi. Rezultati numerične parametrične analize letne potrebne energije za ogrevanje in hlajenje so izračunani na podlagi mesečne metode. Pozitiven vpliv modulov nadgradnje na energijsko učinkovitost obstoječih večstanovanjskih stavb je prikazan na praktičnem primeru.
Keywords: energijsko učinkovite stavbe, energijska prenova stavb, energijsko učinkovite nadgradnje, potencial prihrankov energije v stavbnem sektorju, lesene konstrukcije, steklo, optimalni delež zasteklitve, optimalna oblika modula
Published: 19.07.2016; Views: 1075; Downloads: 101
.pdf Full text (3,64 MB)

42.
DOMAČE NALOGE V 4. IN 5. RAZREDU NA OŠ MOZIRJE
Marjeta Menih, 2016, undergraduate thesis

Abstract: V teoretičnem delu predstavila pojem učne navade ali učne strategije in pojem domače naloge. Domače naloge so predstavljene kot oblika učenčevega dela. Predstavljen je pomen in funkcija domačih nalog, zgodovina le-teh, domače naloge v vzgojno-izobraževalnem procesu, njihova učinkovitost in pestrost. Zbrana in predstavljena so stališča avtorjev do domačih nalog. V empiričnem delu so predstavljena stališča staršev do domačih nalog in njihovo mnenje o potrebnosti pri posameznih predmetih, mnenje o vključenosti staršev v izvrševanje domačih nalog in obveznosti domačih nalog. Prikazano je tudi, katere domače naloge so priljubljene med učenci ter kakšno je mnenje učencev o potrebnosti in obveznosti domačih nalog. V nadaljevanju nam empirični del prikaže odnos učiteljev do domačih nalog kot oblike dela učencev in mnenje učiteljev o vključenosti staršev v izvrševanje domačih nalog. Rezultati so pokazali, da imajo v večini tako starši kot tudi otroci pozitiven odnos do domačih nalog, prepoznajo njihovo funkcijo in potrebnost izvrševanja. Pozitiven odnos do domačih nalog imajo tudi učitelji.
Keywords: Domače naloge, oblika učenčevega dela, starši, učenci, učitelji.
Published: 31.05.2016; Views: 773; Downloads: 71
.pdf Full text (1,06 MB)

43.
IZBOR PRAVNE OBLIKE ZAPOSLITVE NOVEGA SODELAVCA V HOTELU VILA BOJANA BLED
Tomaž Stare, 2016, bachelor thesis/paper

Abstract: Ko oseba vstopa v delovno razmerje, se ji ponujajo različne možnosti sklepanja pogodbe o zaposlitvi. V Sloveniji to področje ureja mednarodna in nacionalna zakonodaja z Zakon o delovnih razmerjih (ZDR-1) na čelu, po katerem se klasično delovno razmerje sklepa za nedoločen čas s polnim delovnim časom. Vsi zaposleni delo opravljajo na delovnem mestu delodajalca, ki jim nudi vsa potrebna delovna sredstva in opremo. Zakon priznava tudi posebne vrste pogodb, imenovane fleksibilne oblike pogodb o zaposlitvi, ki v določenih podrobnostih odstopajo od klasične oblike. V našem diplomskem delu smo, za potrebe zaposlitve novega sodelavca v hotelu Vila Bojana na Bledu, opredelili štiri vrste pogodb, in sicer: pogodbo o zaposlitvi za določen čas in pogodbo o zaposlitvi s skrajšanim delovnim časom, kjer so zaposleni v delovnem razmerju na podlagi ZDR-1 ter pogodbo o zaposlitvi s študentsko organizacijo in pogodbo o sodelovanju s samozaposleno osebo kot civilnopravni razmerji. V teoretičnem delu diplomskega dela smo omenjene pogodbe o zaposlitvi primerjali med seboj, spoznali njihove prednosti in slabosti, v nadaljevanju pa smo na podlagi rezultatov anketnega vprašalnika, ki smo ga razdelili med zaposlene v hotelskih podjetjih v gorenjski regiji, izbrali najugodnejšo obliko zaposlitve novega sodelavca. Anketirani so bili dokaj enotni pri izbiri sodelovanja s samozaposleno osebo. Na koncu raziskovalnega dela smo primerjali še plačila prispevkov, obračune plač ter obdavčitve samostojnega podjetnika in družbe z omejeno odgovornostjo ter se s pomočjo slednje primerjave dokončno odločili za izbiro.
Keywords: trg dela pogodba o zaposlitvi za nedoločen čas fleksibilna oblika zaposlitve študentsko delo samozaposlena oseba
Published: 04.07.2016; Views: 471; Downloads: 40
.pdf Full text (791,85 KB)

44.
VPLIV IZBIRE PRAVNOORGANIZACIJSKE OBLIKE NA OBDAVČITEV ODVETNIKA
Nejc Miložič, 2016, master's thesis

Abstract: Odvetništvo je kot del pravosodja samostojen poklic. Skladno z zakonom o odvetništvu lahko odvetnik opravlja dejavnost v različnih pravnoorganizacijskih oblikah. V magistrski nalogi sem predstavil pravnoorganizacijske oblike v katerih se lahko izvaja odvetniška dejavnost, hkrati pa sem se osredotočil predvsem na davčni vidik opravljanja odvetniške dejavnosti v posamezni pravnoorganizacijski obliki. Nadalje sem opisal zakonske novosti, ki so iz davčnega vidika aktualne za opravljanje odvetniške dejavnosti. Želja vsakega podjetnika in tudi odvetnika je v maksimiranju zaslužka, zato sem skozi izračune in primerjavo želel najti pravnoorganizacijsko obliko, ki je za odvetnika najugodnejša. Ugodnost izbire pravnoorganizacijske oblike je podvržena večim dejavnikom, zato je določena oblika za odvetnika enkrat ugodnejša, drugič pa manj ugodna.
Keywords: odvetnik, davek, dohodnina, pravnoorganizacijska oblika, prihodki, odhodki, davčna osnova, zavezanec
Published: 19.09.2016; Views: 644; Downloads: 263
.pdf Full text (794,98 KB)

45.
Smithova normalna oblika matrike
Aleš Pukšič, 2016, undergraduate thesis

Abstract: V diplomskem delu je predstavljena Smithova normalna oblika kvadratne matrike z elementi iz kolobarja polinomov. Za podano kvadratno matriko izračunamo njeno Smithovo normalno obliko z uporabo elementarnih vrstičnih in stolpičnih transformacij. Za Smithovo normalno obliko matrike je značilno, da je diagonalna matrika s toliko neničelnimi elementi na diagonali, kolikšen je rang matrike, pri tem so diagonalni elementi unitarni polinomi ter prvi diagonalni element deli drugega, drugi deli tretjega in tako naprej do zadnjega neničelnega elementa na diagonali. Smithova normalna oblika matrike nam lahko služi kot orodje za ugotavljanje podobnosti matrik z elementi iz polja.
Keywords: matrika, polinom, deljivost, ekvivalentne matrike, podobne matrike, Smithova normalna oblika matrike
Published: 27.09.2016; Views: 422; Downloads: 37
.pdf Full text (365,05 KB)

46.
ENODRUŽINSKA HIŠA Z ARHITEKTURNIM BIROJEM V BANJA LUKI
Jelena Obradović, 2016, diploma project paper

Abstract: V projektnoj nalogi se istraživalo kako na uskoj parceli uspijeti prilagoditi osnovu kuće da bude funkcionalna a pri tome i da sadrži zelene površine jer je to i njena bit. Također je zamisao bila napraviti razrađen oblik gdje svaka funkcija ima svoju kubus a koji su međusobno linearno povezanii takvi jednostavni za korištenje. Iz takve postavke je proizašlo riješenje kuće koja dijeluje kao cijelina iz koje su izdvojeni pojedini dijelovi.
Keywords: energijsko učinkovita gradnja, lesena konstrukcija, razčlenjena oblika, linijska komunikacija
Published: 31.08.2016; Views: 446; Downloads: 74
.pdf Full text (24,97 MB)

47.
Instrumentalno pogojevanje ter razlikovanje med barvo in obliko objekta pri zlatih ribicah (Carassius auratus)
Damkina Lucija Ditz Pečnik, 2016, undergraduate thesis

Abstract: Zlate ribice (Carassius auratus) so hladnovodne ribe kostnice, za katere je značilno da so odporne tudi na neoptimalne življenjske pogoje. Imajo dobro razvit vid, s katerim dobro razlikujejo različne barve in oblike objektov ter razdalje. Zaradi omenjenih lastnosti so pogosto uporabljene živali v etoloških poskusih. V diplomski nalogi smo raziskovali instrumentalno pogojevanje pri zlatih ribicah (Carassius auratus). Štiri osebke smo najprej naučili sledenja hranilni palici nato pa samostojnega plavanja skozi obroč. Po osvojenih nalogah smo spremenili barvo in obliko obroča ter opazovali spremembo obnašanja v obeh primerih. Pri spremenjeni obliki obroča se čas, potreben za to, da je riba opravila svojo nalogo ni bistveno spremenil, pri spremenjeni barvi pa so ribe potrebovale občutno več časa, da so nalogo zaključile, ali pa je sploh niso zaključile. Ugotovili smo, da so starejše ribe za učenje potrebovala več časa od mlajših, pa tudi da spol pri hitrosti učenja ni igral nobene razlike.
Keywords: Zlate ribice, Carassius auratus, instrumentalno pogojevanje, barva, oblika, etologija
Published: 15.11.2016; Views: 1060; Downloads: 88
.pdf Full text (1,61 MB)

48.
DAVČNA DISKRIMINACIJA RABLJENIH VOZIL V NOVIH DRŽAVAH ČLANICAH EVROPSKE UNIJE
Mihael Javornik Leskovar, 2016, undergraduate thesis

Abstract: Danes je mobilnost pomemben del našega življenja. Kako daleč smo prišli – od tega, da nam je bila vožnja z vlakom nekakšen luksuz in obred, do tega, da nam je vsakodnevna vožnja z avtomobilom nekaj tako samoumevnega, da je že skoraj nadležna. V zadnjih sto letih smo prešli s potovanja s konjem do vožnje z avtomobili, letali in ladjami. Včasih nas je pri mobilnosti omejevala tehnologija, danes pa očitno birokracija. Zato najprej pojasnjujem, kateri predpisi so pomembni za obdavčitev rabljenih vozil v Evropski uniji, katere članica je tudi Slovenija. Med predpise, ki urejajo to področje, spada predvsem 110. člen PDEU, pomembna je tudi Direktiva 83/182/EGS, najbolj pa ga ureja sodna praksa Sodišča Evropske unije. Nato je pojasnjeno, kakšne oblike davkov poznamo pri vozilih, kdaj pride do davčne diskriminacije uvoženih rabljenih vozil in kakšne oblike teh poznamo. Hkrati so povzete težave zaradi davčne diskriminacije rabljenih vozil v novih državah članicah Evropske unije. Te se pojavijo v državah članicah, ko zakonodajni organi svoje nacionalne davčne zakonodaje ne uskladijo s pravom Evropske unije. Do neskladnosti pride, ko z davkom ob prvi registraciji vozila plačnik davka plača večjo vsoto davka za rabljeno vozilo, uvoženo iz druge države članice, kot pa ga v nakupni ceni vsebuje enakovrstno domače rabljeno vozilo. Do tega pa prihaja zato, ker to področje na ravni Evropske unije še ni ustrezno urejeno. Evropska komisija je sicer podala predloga dveh direktiv, s katerima bi to uredila, vendar nista bila sprejeta, in sicer zato, ker med državami članicami ni ustreznega konsenza, po drugi strani pa zaradi premajhne moči Evropske unije na vplivanje na zakonodajo držav članic. Podrobno so obravnavana opozorila, ki so pravna sredstva Evropske komisije, s katerimi opomni državo članico na neskladje njenega nacionalnega prava s pravom Evropske unije. Poleg opozoril je obravnavana tudi sodna praksa Sodišča Evropske unije s tega področja. Zaradi pomanjkanja konkretnih zakonodajnih aktov Evropske unije sodna praksa zagotavlja smernice, na katere se lahko oziroma se morajo opreti države članice, da ne uvedejo katerega od davkov, ki se ga izračuna na podlagi diskriminatorne davčne stopnje ali osnove. V zaključku pa so podane moje osebne rešitve za zmanjšanje ali celo odpravo davčne diskriminacije rabljenih vozil v državah članicah Evropske unije. Te pa se navezujejo predvsem na predlog Direktive Evropske komisije iz leta 2005 in na večjo povezanost ter moč poseganja Evropske unije na področje nacionalne zakonodaje. Seveda pa v obratni smeri enakovredno urejanje politike Evropske unije s strani vseh držav članic Evropske unije.
Keywords: davčna diskriminacija, rabljena vozila, Evropska unija, Sodišče EU, prosti pretok blaga, diskriminatorna zakonodaja, zakonodaja EU, registracija rabljenih vozil, oblika davkov za vozila ob prvi registraciji, vrste obdavčitve pri vozilih, kdaj pride do davčne diskriminacije, oblike davčne diskriminacijepredhodno odločanje Sodišča EU v zvezi z diskriminatorno obdavčitvijo rabljenih vozil, utemeljenost okoljevarstvenega vidika za višjo obdavčitev rabljenih vozil, opozorila Evropske komisije zaradi neskladnosti nacionalne zakonodaje o obdavčitvi z zakonodajo EU, rešitve za davčno diskriminacijo rabljenih vozil, razlogi za davčno diskriminacijo, progresivni in proporcionalni davki, 110. člen PDEU
Published: 02.12.2016; Views: 969; Downloads: 64
.pdf Full text (1,09 MB)

49.
SODNA PRAKSA O POJMU GOSPODARSKA POGODBA
Kimi Donko, 2016, undergraduate thesis

Abstract: Namen diplomskega dela je podrobnejša predstavitev pojma gospodarske pogodbe in z njim povezane tematike. Pomemben poudarek je na primerih iz sodne prakse, ki dajejo praktičen vpogled v jasno in pregledno zastavljene okvirje teorije in nam pomagajo razumeti kompleksnost pojma gospodarske pogodbe in gospodarskih subjektov. Teoretični del je zastavljen tako, da bralca uvede v vsakega od pojmov, ki nas pripeljejo do praktičnih primerov. Pri razumevanju praktičnih primerov je pomembno, da imamo izoblikovano predstavo o temi, katero obravnavajo posamezni primeri, povzeti iz sodne prakse slovenskih sodišč.
Keywords: gospodarska pogodba, gospodarski subjekt, dualizem, obligacija, pridobitni namen, pravnoorganizacijska oblika, odplačnost.
Published: 02.12.2016; Views: 973; Downloads: 175
.pdf Full text (527,90 KB)

50.
Tipografija in oblikovanje interaktivnih besedil v elektronski obliki
Valerija Podpečan, 2017, undergraduate thesis

Abstract: V diplomskem delu smo se poglobili v pravila oblikovanja posebne različice besedila, ki služi kot podlaga za končno besedilo z dodanimi elementi interaktivnosti. Oblikovanja besedila smo se lotili predvsem s tipografskega stališča. Po analizi najbolj pomembnih tipografskih pravil smo le ta uporabili tudi v praksi, kar smo v drugem, nekoliko bolj praktičnem delu diplomskega dela, tudi podrobneje razčlenili. Za konec smo rezultate komentirali ter prišli do ugotovitev, da je oblikovanje besedila za potrebe dodajanja interaktivnih elementov in za prikazovanje na raznovrstnih zaslonih elektronske multimedije posebna veja grafičnega oblikovanja, za katero veljajo nekoliko prilagojena pravila, z dodatkom nekaterih novih, ki pred pojavom elektronske interaktivne multimedije niso bila potrebna.
Keywords: tipografija, grafično oblikovanje, elektronska oblika, interaktivnost, pravila tipografskega oblikovanja.
Published: 26.10.2017; Views: 554; Downloads: 38
.pdf Full text (862,43 KB)

Search done in 0.15 sec.
Back to top
Logos of partners University of Maribor University of Ljubljana University of Primorska University of Nova Gorica