| | SLO | ENG | Cookies and privacy

Bigger font | Smaller font

Search the digital library catalog Help

Query: search in
search in
search in
search in
* old and bologna study programme

Options:
  Reset


11 - 20 / 56
First pagePrevious page123456Next pageLast page
11.
USTANOVITEV PODJETJA TWINS ST D.O.O. IN NJEGOVI PREDVIDENI ZAČETKI
Simona Teržan, 2010, undergraduate thesis

Abstract: V Sloveniji je najbolj razširjena pravna oblika podjetja družba z omejeno odgovornostjo, kar pomeni, da podjetniki jamčijo samo z vloženim kapitalom, ki znaša 7500€. D.o.o. spada med kapitalske družbe. Podjetniki morajo imeti jasno vizijo in cilje kaj želijo doseči s poslovanjem podjetja. Samo vizija in cilji pa še niso zagotovilo za uspeh. Preden se podpiše pogodba pri notarju je potrebno vedeti naziv podjetja, dejavnost, sedež in priskrbeti osnovni kapital. Po podpisu pogodbe pa sledijo vpis v sodni in poslovni register, podpis pogodbe z banko in objava v Uradnem listu. Finančna kriza ima danes v svetu velik vpliv in strah pri podjetnikih, ki na novo ustanavljajo podjetja. Vse več je odpuščanj v podjetjih in ljudje so prisiljeni k varčevanju in ne k potrošnji za luksuzne izdelke. Vsak podjetnik se zaveda, da je kriza močno prizadela tudi Slovenijo in da je tudi pri nas vsak dan več ljudi brez službe. Država ponuja pomoč podjetjem, ki jo potrebujejo s subvencijami za zaposlovanje za krajši delovni čas. V diplomskem delu sem na praktičnem primeru zamišljenega podjetja predstavila postopek ustanovitve d.o.o. in kako pomembni so zaposleni, lokacija in dober izgled trgovine. Predstavila sem potencialne kupce, dobavitelje in konkurenco. Iz vsega opisanega lahko povzamemo, da je postopek ustanovitve podjetja zapleten in dolgotrajen postopek, ki zahteva veliko časa in denarja.
Keywords: pravna oblika d.o.o., davek, poslovni načrt, financiranje, kadri, kupci, dobavitelji, finančna kriza
Published: 01.09.2010; Views: 1449; Downloads: 208
.pdf Full text (326,12 KB)

12.
INDIJSKA KRAJINA (fauvizem in simultani kontrast)
Kim Kovač, 2010, undergraduate thesis

Abstract: Diplomsko delo z naslovom in podnaslovom »Indijska krajina (fauvizem in simultani kontrast)« je sestavljeno iz teoretičnega in praktičnega dela, pri čemer je praktični del vsebinsko vezan na teoretični del diplomske naloge. Slikanje Indijske krajine meni osebno predstavlja spomin na Indijo. Pomembno vlogo pri nastajanju del je imela barva. Po načinu izražanja so se močne in čiste barve približale obdobju fauvizma in simultanemu kontrastu. Namen diplomske naloge je bilo raziskati obdobje fauvizma, spoznati umetnike in njihov način uporabe barve pri slikanju, opredeliti pojem barva ter raziskati, kako barva vpliva na človeka, predvsem iz psihološkega vidika. Želela sem predstaviti barve oziroma njihov medsebojni odnos, ki je se je vzpostavil pri slikanju mojih del ter spoznati simultani kontrast in njegov vpliv na gledalca. Vse to sem povezala z lastnim likovnim ustvarjanjem, ugotovitvami in rešitvami.
Keywords: FAUVIZEM, HENRI EMILE BENOIT MATISSE, KRAJINA, OBLIKA, BARVA, SIMULTANI KONTRAST
Published: 07.07.2010; Views: 2172; Downloads: 198
.pdf Full text (1,61 MB)

13.
EKSPERIMENTALNA OBRAVNAVA PRETAKANJA TEKOČIN V 4. IN 5. RAZREDU OSNOVNE ŠOLE
Nina Zajec, 2010, undergraduate thesis

Abstract: V okviru projekta Razvoj naravoslovnih kompetenc sta bili med drugimi razviti tudi dve učili, katerih namen je, da so učitelju razrednega pouka v pomoč pri obravnavi učnega sklopa Pretakanje snovi — tekočin. Osnovni namen raziskave je bil ugotoviti, kakšne razlike se pokažejo pri obravnavi iste teme na enak način, enkrat v 4., drugič v 5. razredu osnovne šole in pri kateri izbiri učne oblike (frontalna ali skupinsko delo) se obravnava učne teme, pretakanje tekočin z vključitvijo obeh učil v pouk, izkaže kot uspešnejša. Preizkus učil je bil izveden na dveh osnovnih šolah, in sicer v štirih 4. in štirih 5. razredih. Podatke smo zbrali s pregledom delovnih listov, mnenj učiteljev izvajalcev in hospitiranja avtorice gradiv. Ugotovili smo, da obstajajo razlike med 4. in 5. razredom. Rezultati preizkusa so pokazali, da sta obe izvedeni učni obliki dela z vključitvijo obeh učil v pouk primerni v 5. razredu, medtem ko se je v 4. razredu kot primernejša — tudi po mnenju v preizkusu sodelujočih učiteljev — pokazala frontalna učna oblika dela. Upoštevaje višjo razvojno stopnjo otrok smo v 5. razredu glede na 4. razred ugotovili, da so učenci 5. razreda med obravnavo snovi osvojili več znanj in pojmov kot učenci 4. razreda glede na predznanje posamezne starostne skupine pred obravnavo. Med poukom sta se v obeh razredih spodbujali in razvijali sposobnost ustnega in pisnega komuniciranja; s preizkusom pa se je potrdila višja sposobnost petošolcev v primerjavi s četrtošolci tako v ustnem kot v pisnem komuniciranju, kar pa je ena pomembnejših naravoslovnih kompetenc. Obravnava teme Pretakanje tekočin je ob uporabi obeh učil dvignila motivacijo za delo in sodelovanje pri pouku v obeh razredih neodvisno od izbire učne oblike, zato priporočamo ta način dela, saj prispeva k boljšemu odnosu do predmeta in do naravoslovnih vsebin.
Keywords: Ključne besede: pretakanje tekočin, učila, naravoslovne kompetence, frontalna oblika, skupinska oblika.
Published: 06.09.2010; Views: 3355; Downloads: 333
.pdf Full text (2,89 MB)

14.
FELIX MENDELSSOHN BARTHOLDY: Rondo capriccioso, op.14
Petra Šnofl, 2011, undergraduate thesis

Abstract: V diplomski nalogi je opisano življenje skladatelja Felixa Mendelssohna Bartholdyja, njegovo glasbeno izobraževanje, kompozicijska tehnika in slog ter njegov opus dela. Ker spada skladatelj v obdobje romantike, so povzete značilnosti glasbe v tem obdobju, njegovi sodobniki s krajšimi predstavitvami in glasbene oblike, ki so se uporabljale v tem času. Ker sem za temo svoje naloge izbrala delo »Rondo capriccioso, op. 14«, sem pred analiziranjem le-tega pričela s samim razvojem glasbene oblike rondo,z njegovimi značilnostmi in vrstami. Podrobno sem analizirala delo, saj sem želela ugotoviti, v kakšni obliki je skladba pisana ter kakšne so njene značilnosti.
Keywords: Felix Mendelssohn Bartholdy, glasba romantike, glasbena oblika rondo, Rondo capriccioso op. 14, analiza
Published: 04.04.2011; Views: 3738; Downloads: 420
.pdf Full text (8,82 MB)

15.
IZBIRA USTREZNEGA POGONSKEGA GORIVA KOT VZVODA TRAJNOSTNE OBLIKE MOBILNOSTI
Boštjan Vimpolšek, 2011, master's thesis

Abstract: Po mnenju politike in znanosti emisije izpušnih plinov vse bolj omejujejo in obremenjujejo ţivljenje prebivalcev na Zemlji. V ta namen je bil ratificiran Kjotski protokol, ki naj bi zavezoval drţave k uresničitvam zniţanja šestih toplogrednih plinov (katerih največji nosilec obremenitev je promet), za 8 %. Drţave Evropske skupnosti so zato sprejele direktive vsebnosti biogoriv v določenih odstotkih po posameznih obdobjih med leti 2005 in 2020 kot pogonskih goriv in večje izrabe ostalih obnovljivih virov energije. V ta okvir, je zaradi članstva v EU vzeta tudi Slovenija, ki pa ni v tej smeri, tako kot tudi večina ostalih članic, naredila omembe vrednih premikov, razen, da je nekaj čistega rastlinskega olja oziroma biodizla proizvedla in prodala v tujino in nekaj elektrike pridobila tudi preko OVE, za katerega pa se zdi, da nima najboljšega strateškega načrta.
Keywords: Emisije prometa, visoke cene mineralnih goriv, konverzije motorjev, alternativni pogonski viri energije, trajnostna oblika mobilnosti.
Published: 16.10.2011; Views: 1758; Downloads: 160
.pdf Full text (1,90 MB)

16.
DOLOČANJE OPTIMALNE OBLIKE ODREZKA PRI STRUŽENJU AL-ZLITIN
Matej Gracej, 2011, undergraduate thesis

Abstract: Diplomsko delo predstavlja analizo določanja optimalne oblike aluminijevih odrezkov pri struženju aluminijevih zlitin. Med struženjem novih aluminijevih zlitin prihaja do težav z obdelovalnostjo. Na podlagi izbranega orodja in rezalnih parametrov, se v raziskavah sproti določa optimalne odrezke pri struženju. Teoretični del diplomske naloge predstavlja tehniko odrezavanja, nato se osredotočimo na dejavnike (rezalne pogoje), ki vplivajo na nastajanje odrezkov. V zaključku naloge analiza in povzetek rezultatov testiranja. Na podlagi doseženih optimalnih oblik odrezkov, smo potrdili pravilno izbiro izbranih parametrov rezanja.
Keywords: odrezavanje, aluminijeve zlitine, oblika odrezkov, vplivi na nastajanje odrezkov, rezalna hitrost, podajanje, geometrija orodja
Published: 31.05.2011; Views: 1955; Downloads: 399
.pdf Full text (8,09 MB)

17.
ANALIZA KOMBINIRANE IN INTEGRALNE OBLIKE TRANSPORTA
Urška Fric, 2011, undergraduate thesis

Abstract: V diplomskem delu je prikazana predpostavljena transportna veriga rol papirja, z uporabo kombinirane oblike transporta. S cestnim in pomorskim transportom poteka iz severne v srednjo Evropo. Na področju notranjega transporta se z rolami izvajajo številne manipulacije, ki so pogoj za izvedbo zunanjega transporta. Med izvajanjem manipulacij na role delujejo vertikalne dinamične sile, katerih posledica so mehanske poškodbe na dnu in na vrhu rol. Poškodbe so prisotne v obliki različnih deformacij. Pred nadaljnjo proizvodnjo embalaže iz papirja, navitega v rolah, je potrebno poškodovan papir odstraniti. Zaščito pred mehanskimi poškodbami na rolah bi predstavljala krožna paleta za enkratno uporabo, ki bi bila proizvedena iz bukovega in smrekovega lesa. Rolo papirja bi se opremilo s krožno paleto in na področju notranjega transporta izvajalo manipulacije z viličarjem kleščarjem. Po uporabi bi se posamezne elemente ločeno zbiralo in zmlelo v lesno biomaso. Le-to bi se obdelalo in pretvorilo v toplotno energijo.
Keywords: kombinirana in integralna oblika transporta, notranji in zunanji transport, manipulacije, role papirja, transportna enota
Published: 16.10.2011; Views: 1349; Downloads: 75
URL Link to full text

18.
POSPEŠEVANJE PRODAJE V TERMAH PTUJ
Aleksander Kokol, 2011, undergraduate thesis

Abstract: Dandanes še ne zagotavlja poslovnega uspeha le sprejemanje pravilnih odločitev o politiki izdelka, cenovni politiki in politiki prodajnih poti. Marketinško komuniciranje je za podjetja postalo nujnost in obsega vsa marketinška orodja, s katerimi podjetja obveščajo in prepričujejo odjemalce, trgovine, druge organizacije, lastno osebje in ostale zainteresirane deležnike na ciljnem trgu o svojih izdelkih in dejavnostih ter s tem olajšujejo neposredno menjavo dobrin. Za učinkovito prepričevanje mora podjetje zbrati potrebne informacije. Zato sta zbiranje in uporaba marketinških podatkov odločilna za uspešno marketinško komuniciranje. V turizmu kot tudi drugje se uporablja splet različnih orodij komuniciranja, a mi smo se osredotočil predvsem na pospeševanje prodaje. Namen pospeševanja prodaje je stimulirati tako odjemalce kakor tudi trgovinske organizacije k nakupu in s tem povečanju prodaje ter dobička. Prav tako k pospeševanju prodaje spada tudi stimuliranje lastnega prodajnega osebja. Pospeševanje prodaje se večinoma uporablja s kombinacijo drugih orodij marketinškega komuniciranja, vendar se dandanes največ denarnih sredstev porabi prav za pospeševanje prodaje. Omogoča kratkoročno povišanje prodaje in zato se uporabljajo različna orodja, ki morajo biti predtem skrbno načrtovana. V drugem delu smo predstavili Terme Ptuj in njihovo ponudbo, cilje, poslanstvo in vizijo ter analizirali orodja pospeševanja prodaje, ki jih uporabljajo. Navedli smo tudi predloge, ki bi lahko vplivali na izboljšanje poslovanja oziroma na večjo prodajo.
Keywords: marketinško komuniciranje, pospeševanje prodaje, namen pospeševanja prodaje, orodja pospeševanja prodaje, cilji pospeševanja prodaje, oglaševanje, odnosi z javnostjo, osebna prodaja, neposredna oblika komuniciranja
Published: 18.07.2011; Views: 1460; Downloads: 162
.pdf Full text (695,83 KB)

19.
EVROPSKA DELNIŠKA DRUŽBA
Dejan Podkrižnik, 2011, undergraduate thesis

Abstract: Evropska delniška družba je pravnoorganizacijska oblika namenjena večjim podjetjem. Njen osnovni namen je omogočiti nosilcem podjetja, ki imajo interes opravljati svojo gospodarsko dejavnost na celotnem območju Evropske unije, lažji dostop do trgov Evropske unije. Ti nosilci podjetja se zlasti srečujejo s vprašanjem kako načrtovati in izvajati podjetniške dejavnosti na območju drugih držav članic. Pri uresničevanju tega interesa jim znatno olajša delo Evropska delniška družba, katere primarni namen je povečanje učinkovitosti in konkurenčnosti evropskega gospodarstva. Ideja o oblikovanju posebne pravnoorganizacijske oblike gospodarske družbe, ki bi bila subjekt nadnacionalne pravne ureditve in ki bi omogočila delovanje na področju vseh držav, se je porodila skupaj z idejo o skupnem evropskem trgu. Pobudo za premislek o oblikovanje take pravnoorganizacijske oblike je leta 1959 na kongresu francoskih notarjev podal notar Thibierge, od podane pobude do dejanskega sprejetja Evropske delniške družbe kot pravnoorganizaijske oblike pa je poteklo kar 40 let. Konsenz o oblikovanju evropske delniške družbe imenovane tudi Societas Europea je bil dosežen leta 2000 na vrhu v Nici. Za pravilno razumevanje koncepta pravnoorganizacijske oblike SE je potrebno izhajati iz temeljne ugotovitve, da to ni pravnoorganizacijska oblika, v kateri bi se podjetniška aktivnost šele začela opravljati, tako je SE predvsem namenjena večjim podjetjem (na kar kaže tudi njen začetni osnovni kapital, ki znaša 120.000 evrov), ki imajo interes po razširitvi svojega delovanja prek nacionalnih meja in bi ta svoj interes lažje uresničili tako, da bi izbrali pravnoorganizacijsko obliko SE, za katero ne velja (le) korporacijsko pravo države, v kateri naj bi se dejavnost v prihodnje opravljala, ampak predvsem nadnacionalno pravo, določeno z uredbo SE. SE je torej taka oblika delniške družbe, ki omogoča preprostejšo mobilnost gospodarskih subjektov v EU. V diplomskem delu je po predstavitvi ideje evropske delniške družbe in zgodovine sprejema te pravnoorganizacijske oblike, predstavljena sama evropska delniška družba. Posebno poglavje je namenjeno sodelovanju delavcev pri upravljanju SE.
Keywords: Evropska delniška družba, Societas Europea, skupni evropski trg, delniška družba, pravnoorganizacijska oblika, podjetje.
Published: 13.07.2011; Views: 5701; Downloads: 559
.pdf Full text (523,01 KB)

20.
BIOLOGIJA DALMATINSKE ŽELVE, TESTUDO HERMANNI HERCEGOVINENSIS (WERNER, 1899), NA OTOKU PAGU
Katja Bostič, 2011, undergraduate thesis

Abstract: Preučevali smo nekatere biološke lastnosti dalmatinske želve Testudo hermanni hercegovinensis (Werner, 1899), ki živijo na otoku Pagu v osrednji Dalmaciji. Predstavljeni so rezultati opazovanja in proučevanja biologije dalmatinske želve na predelu severno zahodnega dela otoka Paga. Opazovali smo etologijo želve, popisovali spolno in starostno strukturo populacije, njeno številčnost in razširjenost. Podrobneje smo se osredotočili na predstavitev sekundarnega spolnega dimorfizma oblike in velikosti oklepa. V raziskavo smo vključili 52 osebkov, katere smo našli na poraščenih predelih zahodne obale otoka Paga. Želve so najbolj aktivne v popoldanskem in večernem času. Samice so večje in težje od samcev.
Keywords: otok Pag, dalmatinska želva, spolni dimorfizem, oklep, oblika, starost, vedenje
Published: 06.09.2011; Views: 2956; Downloads: 251
.pdf Full text (2,45 MB)

Search done in 0.18 sec.
Back to top
Logos of partners University of Maribor University of Ljubljana University of Primorska University of Nova Gorica