| | SLO | ENG | Cookies and privacy

Bigger font | Smaller font

Search the digital library catalog Help

Query: search in
search in
search in
search in
* old and bologna study programme

Options:
  Reset


1 - 10 / 20
First pagePrevious page12Next pageLast page
1.
Primerjalna analiza poslovnega okolja v panogi kmetijstva Nemčije in Nizozemske
Lara Klemenc, 2021, undergraduate thesis

Abstract: V razmerah sodobne globalizacije je internacionalizacija podjetij nuja. Podjetja, ki aktivno vstopajo v mednarodno poslovanje, morajo podrobno analizirati tuje deželno in panožno okolje. PESTLE analiza, kot strateško orodje za sistematično analizo značilnosti dimenzij deželnega okolja, je najbolj uveljavljen model za proučevanje deželnega okolja. V diplomskem delu smo analizirali poslovno okolje v nemški in nizozemski panogi kmetijstva, ki ima za razvoj obeh gospodarstev velik pomen. V teoretičnem delu smo opredelili pojem in pomen analize poslovnega okolja tujega trga v mednarodnem trženju. V empiričnem delu smo, prvič, analizirali deželno okolje obeh trgov s pomočjo modela PESTLE in drugič, primerjalno analizirali poslovno okolje v panogi kmetijstva obeh držav. Primerjali smo raven razvitosti nemškega in nizozemskega kmetijskega sektorja in analizirali poslovne priložnosti slovenskih mednarodnih tržnikov v nemški in nizozemski panogi kmetijstva. Ugotovili smo, da je nemško poslovno okolje v kmetijskem sektorju bolj privlačno za slovenske mednarodne tržnike kot nizozemsko, in da je nemški kmetijski sektor bolj razvit kot nizozemski.
Keywords: Mednarodno poslovanje, mednarodno trženje, poslovno okolje, kmetijstvo, Nemčija, Nizozemska.
Published: 07.09.2021; Views: 154; Downloads: 26
.pdf Full text (1,33 MB)

2.
Ustanovitev družbe z omejeno odgovornostjo - primerjava med Slovenijo in Nizozemsko
Karmen Geroni, 2019, undergraduate thesis

Abstract: Vstop Slovenije v Evropsko unijo je povečal možnosti trgovanja z ostalimi državami članicami, s tem pa so se povečale dejavnosti, ki so s seboj prinesle nove priložnosti in s tem pritegnile številne bodoče podjetnike. Ena izmed teh je tudi ustanovitev družbe z omejeno odgovornostjo v tujini. Gre za najbolj razširjeno vrsto družbe v Sloveniji, saj jo ustanovitelji lahko ustanovijo z majhnim ustanovitvenim kapitalom.
Keywords: Slovenija, Nizozemska, zakon, družba z omejeno odgovornostjo, B.V., kapital, ustanovitev
Published: 04.04.2019; Views: 779; Downloads: 83
.pdf Full text (1,76 MB)

3.
Ocena izvozne funkcije v izbranih gospodarstvih EU
Jelko Plošinjak, 2018, undergraduate thesis

Abstract: V delu diplomskega projekta je obravnavana ekonometrična ocena izvoznih funkcij za tri države in sicer Nemčijo, Nizozemsko in Češko. V sledečih poglavjih je postopna obravnava izvoznih funkcij, ki se prične z obravnavo vseh treh držav in obstoječih študij za vsako posamezno državo. Izhodiščne četrtletne podatke za izračune, ki so v obliki indeksov, so bili pridobljeni iz Eurostata in obsegajo obdobje od leta 2000 do leta 2017. Za vsako državo posebej smo s pomočjo računalniškega programa Eviews z metodo najmanjših kvadratov ocenili linearno in dvojnologaritemsko funkcijo. Za vsako posamično izvozno funkcijo so izračunani in predstavljeni parcialni regresijski ter osnovne statistike. V nadaljevanju smo za izvozne funkcije preverjali primernost njihove oblike z ustreznimi ekonometričnimi testi. Po opravljenih testih smo izbrali najprimernejše oblike funkcij, za Nemčijo se je kot najprimernejšo obliko izkazala linearna oblika, za Nizozemsko in Češko pa dvojnologaritemska. Na teh funkcijah smo preverili veljavnost predpostavk metode najmanjših kvadratov. Izkazalo se je, da vse tri izbrane funkcije izpolnjujejo predpostavke metode najmanjših kvadratov.
Keywords: Izvoz, izvozna funkcija, Nemčija, Nizozemska, Češka
Published: 26.10.2018; Views: 558; Downloads: 74
.pdf Full text (2,40 MB)

4.
Trendi kaznivih dejanj na Nizozemskem (po podatkih ESB)
Domen Juhant, 2017, undergraduate thesis

Abstract: V diplomskem delu z naslovom Trendi kaznivih dejanj na Nizozemskem (po podatkih ESB) so v začetnem teoretičnem delu predstavljeni problemi beleženja uradne kriminalitete in nekateri problemi primerjav v kriminologiji. Sledi navedba in opis osnovnih kriminoloških paradigm in predstavitev projekta European Sourcebook of Crime and Criminal Justice Statistics. V zaključku teoretičnega dela je podana krajša predstavitev državne ureditve Nizozemske, kazenskega pravosodja in njenega gospodarstva. V drugem empiričnem delu so grafično predstavljena in interpretirana kriminalitetna števila po kaznivih dejanjih umora, napada (telesnih poškodb), posilstva, ropa, tatvine, vloma ter kaznivega dejanja zlorabe prepovedanih drog, in sicer na Nizozemskem med letoma 1990 in 2011. Sledi prikaz statističnih podatkov o skupnem kriminalitetnem številu za province Nizozemske, pridobljenih iz nizozemskega statističnega urada Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), predstavljenih za leto 2010 in leto 2016. V nadaljevanju na podlagi že znanih podatkov za obdobje med letoma 1995 in 2011 testiramo obstoj časovnega trenda in z linearnim izračunom napovemo število vseh kaznivih dejanj za leto 2012. Napovedi trenda sledi primerjava obremenitev s kriminalitetnim številom po izbranih kaznivih dejanjih med Nizozemsko, Belgijo, Slovenijo in članicami Evropske unije. Interpretacije so podrpte z grafi in zemljevidi obremenitev s kriminalitetnim številom za posamezna kazniva dejanja za vse članice EU. Diplomsko delo se nadaljuje z izračuni smernih koeficientov in indeksov rasti po izbranih kaznivih dejanjih za Nizozemsko, Belgijo, Slovenijo in vrednostjo mediane članic EU ter se zaključi z preverbo na začetku postavljenih hipotez in z nekaterimi predlogi za nadaljnje delo.
Keywords: kazniva dejanja, kriminaliteta, statistični podatki, trendi kaznivih dejanj, Nizozemska, diplomske naloge
Published: 09.01.2018; Views: 684; Downloads: 88
.pdf Full text (2,71 MB)

5.
Vpliv davčne politike na OVE in energetsko trajnost v Sloveniji in izbranih Evropskih državah
Hermina Ternovšek, 2016, master's thesis

Abstract: Stanje okolja v Evropi in svetu se hitro poslabšuje. Človek s svojo dejavnostjo povečuje potrebo po naravnih virih in s tem breme na okolje. Naravni viri se trošijo z zaskrbljujočo hitrostjo, še posebej v državah v razvoju, ne da bi tudi pospeševali njihov razvoj. Zaloge fosilnih goriv, še posebej nafte, se zmanjšujejo, vendar cene ne odražajo tega stanja. Odvisnost razvitih držav od fosilnih goriv se kaže v mednarodnih napetostih in konfliktih. Trenutni način netrajnostne proizvodnje in potrošnje, katerega značilnosti sta hitro usihanje naravnih virov in rastoča onesnaženost, je nesprejemljiv. Razvite države izkoriščajo vire in s tem vplivajo na podnebje in okolje do takšne mere, da ostaja le malo prostora za trajnostno in nujno rast držav v razvoju. Čeprav zaznavamo napredek na nekaterih področjih, vidimo tudi resne okoljske probleme, za katere rešitev še ni na vidiku. Podnebje se spreminja in vedno več je dokazov, da mnoge poplave in ekstremni vremenski pojavi, ki smo jim priča vplivajo na trg, ki ga vodijo nepravilno oblikovane cene Resničnih stroškov izrabe okolja ne plačujemo. Trošimo in proizvajamo, kot da so zemeljske danosti neomejene in zastonj. Stroške rabe okolja preprosto puščamo prihodnjim generacijam in prebivalcem drugih (revnejših) delov sveta. Cene na današnjem trgu so izkrivljene, kar daje trgu nepravilne signale. V tržno orientiranih gospodarstvih cene izdelkov in blaga vsebujejo stroške proizvodnje, vendar načeloma ne vsebujejo stroškov okoljskih škod in vplivov na zdravje. Te škode ekonomisti imenujejo »eksterni stroški«. Tržna ekonomija ne internalizira eksternih stroškov. Večina okoljskih stroškov se šteje za eksterne in plačani so s strani davkoplačevalcev, ali pa sploh niso plačani. Večinoma se akumulirajo v obliki degradacije okolja in tako bremenijo prihodnje generacije. Težavne so tudi določene subvencije, ki so škodljive okolju. Subvencije v energetiki v EU so bile ocenjene na 27 milijard evrov na leto. Cene so nadalje izkrivljene s splošnimi davki. Okoljski davki v Evropi dosegajo 7% BDP, medtem ko prispevki za socialno varnost predstavljajo 35% BDP. Skupaj z drugimi davki, kot npr. DDV, davki na plače in dobiček, pokrivajo približno 85% vseh evropskih davčnih prihodkov. Trenutno v Evropski uniji, katere dva najbolj pereča problema sta brezposelnost in degradacija okolja, davčni sistem in sistem državnih pomoči negativno vplivata na zaposlenost in podpirata zlorabo naravnih virov. Z drugimi besedami, obdavčujemo ekonomske pluse namesto ekonomskih minusov. Izkrivljeni signali trga o ceni naravnih virov stimulirajo netrajnostno proizvodnjo in potrošnjo. Skrajni čas je, da se to stanje spremeni. Učinkovita zelena javnofinančna reforma bi postavila vse stvari na pravo mesto. Zelena javnofinančna reforma Reforma javnofinančnega sistema v smeri, ki bi stimulirala vzdržno obnašanje tako proizvajalcev kot potrošnikov, je ena od pogosto navajenih rešitev za zgoraj opisane izzive degradacije okolja zaradi nepravilnih signalov trga. Namen zelene javnofinančne reforme je rešiti opisani problem s prerazporeditvijo davčnih obremenitev iz dela na naravne vire in z reformo politike subvencioniranja. Izraz zelena javnofinančna reforma se torej uporablja za reformo, ki vsebuje prenos davčnega bremena iz davkov na delo na davke na okolje, t.j. na uporabo energije ali drugih virov in surovin, okoljsko nevarnih substanc in izdelkov. Reforma obenem vključuje ukinitev okolju škodljivih subvencij in drugih spremljajočih ukrepov. S pomočjo zelene javnofinančne reforme je mogoče spremeniti smer razvoja v razvoj, ki upošteva načela trajnostnega razvoja oziroma postaviti temelje za tržno delovanje v smeri trajnostnega razvoja. V zadnjih letih smo bili priča nastajanju razmer zaradi globalnega segrevanja ozračja. Kupi odloženih odpadkov so vedno večji, okoljski mediji, kot so voda, zrak in tla, pa vse bolj onesnaženi z različnimi substancami. Vse to ima posledično škodljive vplive tudi na zdravje ljudi.
Keywords: obnovljivi viri električne energije, trajnostni razvoj, davek, davčna reforma, zeleni davki, Nemčija, Danska, Nizozemska, Slovenija
Published: 18.11.2016; Views: 1206; Downloads: 180
.pdf Full text (1,37 MB)

6.
ANALIZA POSLOVNEGA OKOLJA IN TVEGANJ NIZOZEMSKE IN DANSKE
Lilijana Virtič, 2016, undergraduate thesis

Abstract: Z analizo poslovnega okolja podjetje pridobi podatke, ki jih potrebuje za uspešen vstop in nastop na tujem trgu. S tem ugotovi, katere značilnosti ima okolje in kako bodo te vplivale na poslovanje podjetja. Podjetje bo moralo preučiti negospodarsko, gospodarsko, tržno okolje in tudi interno okolje podjetja. S tem bo spoznalo, kakšne so njegove prednosti, slabosti, priložnosti in nevarnosti, ki izhajajo iz značilnosti tujega poslovnega okolja. Tveganja so prisotna na vsakem trgu in izhajajo iz razmer na tujem trgu. Tveganja razdelimo na politična, komercialna in finančna. Tveganja lahko nastanejo tudi, če podjetja ne preučijo dobro trga ali kadar želijo svoj način poslovanja prenesti v okolje, kjer so navade potrošnikov drugačne. Za podjetja je pomembno, da ugotovijo, katera tveganja so prisotna in kako bodo vplivala na podjetje. Podjetje lahko tveganja zmanjšuje z zavarovanjem posla, izogibanjem preveč tveganim trgom, rednim posodabljanjem podatkov o razmerah na trgu, razpršitvijo trgov in preučitvijo deželnih tveganj. Danska je država z visokim BDP na prebivalca ter visoko kupno močjo potrošnikov. Ima ugodno poslovno okolje, ki je odprto za tuje investicije z enostavnim postopkom za ustanovitev podjetja. Trenutna gospodarska rast je šibka, zato poskuša povečati zaposlenost. 20 % energije pridobi iz obnovljivih virov in v prihodnje hoče ta delež še povečati. Je ena od vodilnih v proizvodnji vetrnih turbin. Nizozemsko gospodarstvo po krizi dobro okreva, saj se stopnja nezaposlenosti zmanjšuje, inflacija je zmerna in gospodarstvo raste. Ima dobro organizirana pristanišča in učinkovito logistiko. Del energije pridobivajo iz obnovljivih virov, predvsem iz vetra in tudi iz valov.
Keywords: Analiza poslovnega okolja, analiza tveganj, politična tveganja, komercialna tveganja, Danska, Nizozemska.
Published: 07.11.2016; Views: 925; Downloads: 118
.pdf Full text (635,62 KB)

7.
PRIMERLJIVOST IZBRANIH DAVČNIH OAZ V RAZMERJU DO REPUBLIKE SLOVENIJE
Petar Šalipur, 2015, undergraduate thesis

Abstract: V času gospodarske globalizacije in vzpostavitve globalnega trga imajo davčne oaze pomembno vlogo v svetovni ekonomiji. Delo diplomskega seminarja obravnava delovanje davčnih oaz, davčno okolje v Sloveniji ter njegovo primerljivost z izbranimi davčnimi oazami. Glavni namen je tako analizirati davčne sisteme konkretnih jurisdikcij in ugotoviti, katere so glavne razlike, ki obdavčitev v določeni davčni oazi naredijo privlačnejše od obdavčitve v Sloveniji in zaradi česar se kapital seli v tujino. Najprej predstavimo, kaj davčne oaze sploh so in kakšen vpliv imajo na svetovno ekonomijo, sledi predstavitev slovenskega davčnega okolja, kjer se omejimo na davek od dohodka pravnih oseb, nato pa analiziramo še davčne sisteme izbranih jurisdikcij.
Keywords: davčne oaze, off-shore poslovanje, davki, Ciper, Švica, Nizozemska, Monako, Hongkong, Kajmanski otoki
Published: 30.11.2015; Views: 799; Downloads: 169
.pdf Full text (1,29 MB)

8.
Avtocestna policija v Republiki Sloveniji in primerjalni vidiki z ostalimi evropskimi državami
Nejc Mihelič, 2015, master's thesis

Abstract: Večina policij evropskih držav s podobno razvitim avtocestnim omrežjem kot v Republiki Sloveniji ima v svoji organiziranosti umeščene enote avtocestne policije, katerih primarni namen je opravljanje nalog na avtocestah. Tako ima tudi Republika Slovenija težnje po ustanovitvi tovrstne enote, saj trenutna prisotnost patrulj prometnih policij ter izvajanje nadzora cestnega prometa po različnih metodologijah, na 607 kilometrskem slovenskem avtocestnem omrežju, še posebej ob naraščanju povprečnega letnega dnevnega prometa (PLDP) ne zadošča več za učinkovito izvajanje raznovrstnih nalog, ki v mnogih primerih presegajo okvir zgolj v smislu nadzora cestnega prometa ter obravnavanja prometnih nesreč. Tako kot v večini evropskih držav, predvsem pa v Nemčiji ter na Nizozemskem, tudi v Republiki Sloveniji opažamo povečano problematiko avtocestne kriminalitete, ki temelji predvsem na nedovoljenih (ilegalnih) migracijah, trgovini z belim blagom, orožjem in prepovedano drogo ter avtocestnem kriminalu, katerega glavna dejavnost so tatvine na počivališčih, tatvine iz parkiranih vozil ter vozil v premiku, drznih tatvinah in ropih. Uvedba avtocestne policije v Sloveniji je po našem mnenju nujna, saj smo v raziskovalnem delu dokazali, da bi uvedba te enote pomembno vplivala na zmanjšanje prekrškov in posledično prometnih nesreč na avtocestah, zmanjšanju avtocestne kriminalitete, hitrejšemu sproščanju prometa ob zastojih, medtem ko bi imela vpliv tudi na ekologijo. Kot najprimernejši model ocenjujemo uvedbo šestih novih enot avtocestne policije, ki bi bile glede na dolžino avtocestnega omrežja enakomerno porazdeljene tekom celotnega ozemlja, sedeži enot pa bi se nahajali na primernih mestih ob avtocesti, ki so v lasti policije ali države. Osnovna oprema in sredstva ter vozila, potrebna za izvajaje nalog predstavljajo nesorazmerne stroške v primerjavi s koristmi, ki bi jih tovrstna enota prinesla, predvsem iz stališča, da bi z uvedbo enote povečali prometno varnost, zmanjšali število prometnih nesreč ter pomembno vplivali na preprečevanje kriminalitete ter kršitev javnega reda in miru.
Keywords: policija, prometna policija, nadzor prometa, avtocestni sistem, avtocestna policija, primerjave, Slovenija, Nemčija, Nizozemska, magistrska dela
Published: 18.08.2015; Views: 2351; Downloads: 407
.pdf Full text (1,17 MB)

9.
PRIMERJALNA ANALIZA IZBRANIH EVROPSKIH, AZIJSKIH IN LATINSKO-AMERIŠKIH POSLOVNIH KULTUR
Karmen Klampfer, 2015, undergraduate thesis

Abstract: Posledica globalizacije so različne poslovne situacije, doma ali v tujini, ki zahtevajo znanje o poslovnih kulturah. Resnično razumevanje medkulturnih razlik in različnih poslovnih praks postaja za podjetja izjemno pomembna konkurenčna prednost, zato smo navedli poglavitne značilnosti oziroma posebnosti poslovanja na Nizozemskem, v Indiji in v Čilu. Vsaka od teh kultur je edinstvena in ne obstaja absoluten način, kako se bodo ljudje v določeni situaciji obnašali. Posploševanje s stereotipi zato ni pravilen način razumevanja kulture. Izogibati se je treba tudi lastni kulturni pogojenosti in predsodkom ter se raje pripraviti na poslovanje s tujo kulturo. Za učinkovito soočenje s konfliktnimi situacijami in poslovnimi izzivi v različnih kulturnih kontekstih je potrebna medkulturna inteligenca. Ugotovili smo, da so največje razlike med obravnavanimi kulturami v dojemanju časa. Nizozemcem je pomembna točnost, saj dnevni red natančno in učinkovito načrtujejo in od njega ne odstopajo. Čilencem je tudi pomembna točnost, ampak poslovni sestanki niso v linearnem zaporedju in se lahko podaljšajo. V poslovanju z Indijci je treba biti prilagodljiv in potrpežljiv, saj se sestanki lahko spremenijo. Razlike se pojavljajo tudi v usmerjenosti na odnos ali na nalogo. Nizozemcem so pomembna dejstva, številke in dokazi, o katerih lahko razpravljajo in se odločajo dolgo časa, dokler ni dosežen konsenz. Čilenci potrebujejo informacije, ampak sta jim tako kot Indijcem pomembnejša zaupanje in odnos. Zato zasebnost in poslovnost prepletajo in tudi čustva so dobrodošla. Razlike se pojavijo tudi v formalnosti. Čilska in indijska kultura sta bolj formalni v naslavljanju in poslovnih oblekah kot nizozemska kultura, kjer hitro preidejo na neformalno komunikacijo po imenu in tudi oblačijo se manj formalno. Za nizozemska podjetja je značilno timsko sodelovanje, a je hkrati vsak posameznik pomemben in enakovreden. V Čilu se vedno bolj poudarja avtonomija posameznika, vendar so v poslu še vedno prisotne paternalistične prakse, tako kot v Indiji. Ženske so v vseh treh državah priznane kot poslovne partnerke, a še vedno z neenakimi možnostmi, kar je najbolj izraženo v Indiji. Priporočljivo je, da nas predstavi tretja oseba, posebej v Indiji in Čilu. Za uspešno poslovanje je v vseh treh državah treba čim večkrat obiskati podjetja ter uporabiti posrednika za urejanje lokalnih zadev in večjo prepoznavnost. Pogodba je pisna v vseh treh državah, ampak v Indiji lahko pride do vnovičnega dogovora. Razlike so tudi v dotikih in pogledu v oči. Oboje je dobrodošlo v Čilu, v Indiji nič od tega, na Nizozemskem pa samo pogled v oči, brez dotikov. Za uspešen posel sta zato ključnega pomena spoštljivost in tolerantnost do drugačnih pogledov, navad in stilov poslovanja tujih kultur. Podjetja oziroma podjetniki so na tujih trgih soočeni s potrebo po fleksibilnosti in ustreznem prilagajanju, kar je pogoj za kohezivno in vzajemno delovanje v korist vseh udeležencev ter za prijetno, torej nekonfliktno sodelovanje.
Keywords: medkulturne razlike, nacionalna poslovna kultura, Nizozemska, Indija, Čile, medkulturna inteligenca.
Published: 24.06.2015; Views: 1161; Downloads: 4
This document has many files! More...

10.
Ocena politike pregona konoplje v Republiki Sloveniji, Kraljevini Nizozemski in Združenih državah Amerike : diplomsko delo univerzitetnega študija
Andrej Valenčak, 2013, undergraduate thesis

Abstract: V teoretičnem delu avtor predstavi konopljo najprej kot rastlino in v nadaljevanju kot prepovedano drogo. Omenjena je njena več tisočletna zgodovina in povezanost s človekom, prikazana njena široka uporabnost v industriji in prehrani, nekaj besed pa avtor nameni visoki medicinski vrednosti omenjene rastline. V nadaljevanju avtor predstavi konopljo kot prepovedano drogo, pri čem prikaže njeno izredno visoko razširjenost, učinke ter posledice uporabe. Predstavljen je tudi odnos Republike Slovenije do konoplje, kjer je opisana področna zakonska regulativa ter delo policije pri odkrivanju in preiskovanju kršitev zakona s področja drog. Na koncu teoretičnega dela se avtor podrobno ukvarja z različnimi pristopi do urejanja problematike drog in prikaže politiko Združenih držav Amerike kot predstavnice najstrožjega modela, politiko Kraljevine Nizozemske kot predstavnice liberalnega modela ter politiko Republike Slovenije kot predstavnice mešanega modela obravnave prepovedanih drog. V empiričnem delu avtor analizira in predstavi podatke, zbrane iz nacionalnih poročil omenjenih držav in njihovih pristojnih institucij s področja drog. Prvi del raziskovanja je namenjen ugotavljanju dejanskega stanja na področju drog v Republiki Sloveniji, Združenih državah Amerike ter v Kraljevini Nizozemski in avtor že tu dobi prve vtise o uspešnosti različnih strategij držav. Pri delu se osredotoči predvsem na razširjenost uporabe marihuane med splošnim prebivalstvom in mlado populacijo, zdravstvene težave in smrtnost, povezano z uporabo drog, ter na kriminaliteto s področja prepovedanih drog. V nadaljevanju raziskovalnega dela avtor dobljene rezultate med državami primerja in tako pride do zaključnih ugotovitev, kateri pristop do urejanja problematike prepovedanih drog je na določenem segmentu najbolj učinkovit in primeren. Na podlagi dobljenih rezultatov avtor uspe potrditi hipotezo in zaključi z ugotovitvijo, da je toleranten odnos do marihuane najbolj primeren način obravnavanja te droge.
Keywords: konoplja, industrijska konoplja, medicinska konoplja, droge, politika do drog, Slovenija, Nizozemska, ZDA, diplomske naloge
Published: 08.07.2013; Views: 1568; Downloads: 340
.pdf Full text (446,26 KB)

Search done in 0.15 sec.
Back to top
Logos of partners University of Maribor University of Ljubljana University of Primorska University of Nova Gorica