| | SLO | ENG | Cookies and privacy

Bigger font | Smaller font

Search the digital library catalog Help

Query: search in
search in
search in
search in
* old and bologna study programme

Options:
  Reset


1 - 10 / 22
First pagePrevious page123Next pageLast page
1.
2.
ORGANIZIRANJE PREVOZA ODPADKOV NA PRIMERU PODJETJA GORENJE D.D.
Samira Hodžić, 2011, undergraduate thesis

Abstract: Vsak dan nastajajo velike količine odpadkov, katere je potrebno prepeljati bodisi na odlagališče ali na predelavo. In že tu se začne organiziranje prevoza. Prevoz tovora je reguliran z zakonodajnimi predpisi, ki jih moramo upoštevati. Ti predpisi se spreminjajo, zato je potrebno imeti skrben pregled na tem področju. Ti predpisi so določeni na nivoju države ali mednarodne skupnosti. V diplomskem delu so predstavljene osnove, ki so potrebne za organiziranje prevoza. Opisano je tudi, kako poteka organizacija prevoza odpadkov in ravnanje z odpadki v podjetju Gorenje d.d.
Keywords: zbiranje odpadkov, prevoz odpadkov, nevarni odpadki, razbremenilna logistika
Published: 09.03.2011; Views: 2154; Downloads: 331
.pdf Full text (7,16 MB)

3.
OBDELAVA ODPADNIH TEHNOLOŠKIH EMULZIJ IN MULJA V PODJETJU GKN DRIVELINE SLOVENIJA
Nejc Satler, 2011, undergraduate thesis

Abstract: Odpadki so predmet presoje, ki jo vsak posameznik, glede na njegovo osveščenost, vrednoti na svoj način. Dejstvo je, da se bomo z njimi vedno in povsod srečevali, zato je naša naloga, da jih odstranjujemo na čim bolj nenevaren način.Vsi ukrepi s tega področja so zagotovo pozitivno vodilo k boljšemu ravnanju z njimi, še posebej to velja za nevarne odpadke. Briketirna naprava, ki jo uporabljajo v podjetju GKN Driveline Slovenija d.o.o. za zmanjšanje količine nevarnih odpadkov, kot sta mulj in olje, je dober dokaz reševanja obremenitve okolja s to vrsto nevarnih odpadkov. S temi težavami se srečujejo v številnih industrijskih dejavnostih, na žalost pa se do tega mnogi obnašajo neodgovorno, kar za podjetje katerega predstavljam ne velja, saj njihova vizija temelji na prijaznem odnosu do okolja.
Keywords: Nevarni odpadki, odpadki, invencija, inovacija, podjetje, briketiranje, mulj, odpadno olje, difuzija novosti, emulzija.
Published: 13.10.2011; Views: 1867; Downloads: 138
.pdf Full text (2,98 MB)

4.
NADGRADNJA LOGISTIKE RAVNANJA Z NEVARNIMI ODPADKI IN NEVARNO EMBALAŽO V PODJETJU KOSTAK D.D.
Jasna Žulič, 2012, undergraduate thesis

Abstract: Današnji način življenja in družba, s katero se srečujemo, vodita k čedalje večji potrošnji, posledica tega pa je vse več proizvedenih odpadkov. Zato je še kako pomembno pravilno in dosledno ravnaje z njimi, da se število le-teh zmanjša, koristne snovi iz njih pa se ponovno uporabijo. Med odpadki je vse več tudi nevarnih odpadkov, ki zahtevajo posebno ravnanje in pazljivost. V gospodinjstvu se srečujemo s številnimi nevarnimi odpadki, kot so na primer razna čistila, prazne baterije in akumulatorji, onesnažena embalaža, laki, barve, … Torej se ravnanje s temi odpadki prične že pri nas samih, zato je zelo pomembno, da takšne odpadke ločimo od drugih in jih odložimo na primerno mesto. V diplomskem delu je predstavljena celotna logistika ravnanja z nevarnimi odpadki, in sicer zajema zbiranje, prevoz, skladiščenje pa tudi samo odstranjevanje te vrste odpadkov. S takšnimi odpadki se srečuje tudi komunalno podjetje Kostak d. d., zato je v diplomskem delu analizirano njihovo ravnanje z nevarnimi odpadki. V zaključnem delu pa so navedene morebitne rešitve predstavljene problematike z nevarnimi odpadki.
Keywords: logistika, ravnanje z odpadki, odpadki iz gospodinjstev, nevarni odpadki, embalaža
Published: 01.11.2012; Views: 1037; Downloads: 115
.pdf Full text (1,18 MB)

5.
IZVOZ NEVARNIH ODPADKOV V DRŽAVE V RAZVOJU - PEREČ PROBLEM DANAŠNJE DRUŽBE
Teja Bone, 2013, master's thesis

Abstract: Zaradi vse večje potrošnje in proizvodnje v svetu narašča tudi količina proizvedenih in nepravilno odloženih odpadkov, zato je predvsem v razvitih državah vedno večji poudarek na gospodarjenju in ravnanju z odpadki. V razvitih državah je tako običajno uveljavljena stroga okoljska zakonodaja, ki ureja ravnanje z nevarnimi odpadki in posledično povišuje stroške odstranjevanja in predelave le-teh, zato se nevarni odpadki pogosto izvažajo v države v razvoju. Ta pojav je v svetu prisoten že desetletja, zato se v državah v razvoju, ki v večini primerov nimajo urejene zakonodaje, ki bi urejala ravnanje s tovrstnimi odpadki, niti ne razpolagajo z ustreznimi kapacitetami za obdelavo nevarnih odpadkov, vse bolj ogroža okolje in zdravje ljudi. Največ nevarnih odpadkov se iz razvitih držav izvozi v afriške države ter v Indijo in Azijo, kjer moramo izpostaviti predvsem Kitajsko. Za rešitev nastale problematike vse obsežnejšega izvoza nevarnih odpadkov v države v razvoju so države oblikovale različne mednarodne konvencije, s pomočjo katerih želijo zajeziti obseg nezakonitega trgovanja s tovrstnimi odpadki. Najpomembnejša med njim je Baselska konvencija, ki šteje danes že preko 180 držav članic. Med razvitimi državami si za ureditev nastale problematike z odpadki veliko prizadeva tudi Evropska unija (EU), ki na področju ravnanja z odpadki uveljavlja zakonodajo, ki ureja področje odpadkov in nevarnih odpadkov v državah članicah EU. Vendar se kljub veljavni zakonodaji veliko nevarnih odpadkov izvaža v države v razvoju nezakonito. Zaradi vse hitreje rastoče elektronske industrije pa postaja vse obsežnejše tudi trgovanje z odpadno električno in elektronsko opremo (OEEO), ki se iz razvitih držav izvaža v države v razvoju tako z namenom ponovne uporabe in odlaganja kot tudi predelave, saj je bogata s tržno zanimivimi kovinami. OEEO se v države v razvoju pogosto izvozi nezakonito, in ker države običajno ne razpolagajo z ustreznimi kapacitetami za obdelavo OEEO, prinaša uvoz tovrstnih odpadkov škodljive posledice tako za okolje kot zdravje prebivalcev teh držav. Problematika nezakonitega izvoza OEEO v države v razvoju postaja vse bolj pereča, zato so v zadnjem obdobju nekatere razvite države in države v razvoju sprejele dodatne ukrepe, s katerimi želijo zajeziti nezakonito trgovanje z OEEO ter zagotoviti ustrezno ravnanje z OEEO.
Keywords: odpadki, nevarni odpadki, izvoz, uvoz, države v razvoju, razvite države, EU, OEEO
Published: 24.09.2013; Views: 1609; Downloads: 251
.pdf Full text (3,09 MB)

6.
RAVNANJE Z NEVARNIMI SNOVMI NA PETROLOVIH BENCINSKIH SERVISIH
Dejan Pirc, 2013, undergraduate thesis

Abstract: V diplomskem delu je opredeljena problematika nevarnih snovi ter njihovih škodljivih učinkov na zdravje ljudi in na okolje. Opisan je tudi pojav nevarnih odpadkov, ki se nanaša na probleme okoljevarstvene politike. Podane so nekatere evropske in svetovne smernice na področju ravnanja z nevarnimi snovmi, varovanja delavcev pred učinki nevarnih snovi ter varstva okolja. Navedeni in opisani so tudi slovenski zakoni, ki urejajo to področje. Natančno so tudi opisani vidiki ravnanja z nevarnimi snovmi in nevarnimi odpadki na Petrolovih bencinskih servisih. Poseben poudarek smo namenili ravnanju z nevarnimi odpadki. Z diplomskim delom predstavljamo idejo projekta, s katerim je predvideno zbiranje nekaterih vrst nevarnih odpadkov, za katere trenutno ne obstaja organizirano zbiranje in skladiščenje. Pri tem gre za nevarno embalažo in embalažo, ki vsebuje nevarne snovi. Tovrstni odpadki, ki se pogosto znajdejo med ostalimi komunalnimi odpadki (ali nekje v neposredni bližini bencinske črpalke) predstavljajo nevarnost za zdravje ljudi in za okolje, zato jih je potrebno zbirati in oddajati pooblaščenim podjetjem.
Keywords: nevarne snovi, kemikalije, nevarni odpadki, zbiranje nevarnih odpadkov, bencinski servis
Published: 23.10.2013; Views: 1408; Downloads: 294
.pdf Full text (992,28 KB)

7.
ZBIRANJE IN PREVOZ NEVARNIH ODPADKOV IZ GOSPODINJSTEV CELJSKE REGIJE
Igor Nežmah, 2014, undergraduate thesis

Abstract: Ob uporabi izdelkov in posledično s povzročanjem gospodinjskih odpadkov, ki vsebujejo nevarne odpadke, se ne zavedamo, kakšen vpliv imajo na okolje in družbo. Veliko ljudi nevarnih odpadkov ne prepozna in tako romajo v gospodinjski koš za smeti baterije, razpršilci, zdravila, itd. Podjetje Simbio d.o.o. se iz izkušenj z zbiranjem gospodinjskih odpadkov poskuša čim bolj približati svojim strankam ter jih osvestiti s problematiko nevarnih odpadkov v gospodinjstvu. Preučil sem njihovo akcijo zbiranja nevarnih odpadkov iz gospodinjstev, prevoz ter hrambo le teh in optimiranje prevozne poti tovornega vozila. Akcija pomaga ločiti velik del nevarnih odpadkov od navadnih gospodinjskih.
Keywords: nevarni odpadki, zbiranje, prevoz, hramba, optimiranje prevozne poti
Published: 20.06.2014; Views: 894; Downloads: 98
.pdf Full text (2,33 MB)

8.
Analiza filtrskega prahu iz podjetja Talum Livarna d.o.o.
Ana Kračun, 2014, master's thesis

Abstract: V magistrski nalogi je obravnavana problematika nevtralizacije in recikliranja filtrskega prahu po čiščenju dimnih plinov s klasifikacijsko številko odpadka 10 10 09*. Odpadek je alkalen, vsebuje težke kovine, nekovine in organska onesnaževala, zato ima lastnosti nevarnega odpadka. V okviru magistrske naloge je bila raziskana možnost nevtralizacije filtrskega prahu s CO2. Po obdelavi smo uspešno znižali vrednost pH v mejah vrednosti pH med 6 in 9, kar ne nakazuje na onesnaženost odpadka z močno kislino ali bazo. Prav tako smo znižali vsebnost nevarnih snovi, in sicer As, Cu, Ba, Zn, Cd, Cr, Ni, Pb, Sn, Mn in V, katerih izluževalne vrednosti so pod nivojem predpisanih mejnih vrednosti snovi, ki dovoljujejo odlaganje na odlagališčih za nenevarne odpadke. Samo izluževalne vrednosti Sb, Cd, Mo in Se prekoračujejo predpisane mejne vrednosti snovi, ki dovoljujejo odlaganje na odlagališčih za inertne odpadke. XRD analiza po nevtralizaciji filtrskega prahu s CO2 ni pokazala prisotnosti CaO. Nevtralizacija s CO2 tako predstavlja možno tehnološko rešitev za stabilizacijo odpadnega filtrskega prahu. V okviru magistrske naloge je bila raziskana tudi možnost recikliranja filtrskega prahu s kombinacijo ekstremne plastične deformacije (ECAP) in sintranja. Z izvedbo eksperimentov ekstremne plastične deformacije aluminijastih tulcev, napolnjenih s filtrskim prahom, smo želeli preveriti možnost dovolj velikega kompaktiranja prašnih delcev med ekstremno plastično deformacijo, da bi dobili kompozitni sistem z ustrezno kombinacijo trdnosti in trdote prašnega polnila v aluminijastem tulcu. S tem bi dobili kompozitni sistem z izboljšano sposobnostjo absorpcije energije. Ugotovljeno je bilo, da se filtrski prah po volumnu tulca ni enakomerno kompaktiral in ni prišlo do zadostnega sintranja. Ker so se paralelepipedi deformirali neodvisno eden od drugega, so med njimi nastala večja nepovezana področja – dekohezija. Opaziti je mogoče heterogeno sestavo prahu in nepovezanost. Kombinacija ekstremne plastične deformacije in sintranja ni bila uspešna z vidika recikliranja odpadnega filtrskega prahu za potencialno pridobivanje novih materialov iz filtrskega prahu.
Keywords: nevarni odpadki, filtrski prah, recikliranje, nevtralizacija, stabilizacija, ekstremna plastična deformacija, sintranje, kemijske lastnosti
Published: 11.09.2014; Views: 1117; Downloads: 136
.pdf Full text (2,33 MB)

9.
Prepovedana trgovina s snovmi, ki tanjšajo ozonski plašč
Andrej Dover, 2015, undergraduate thesis

Abstract: V diplomski nalogi z naslovom Prepovedana trgovina s snovmi, ki tanjšajo ozonski plašč bi rad predstavil ilegalno trgovanje z nevarnimi odpadki (klorofluoroogljikovodiki, haloni), ki uničuje našo ozonsko plast in ki je eno izmed izhodišč na področju ekološke kriminalitete. Problem, ki sem ga med pripravo naloge zasledil, je še vedno prevelik obseg illegalnega trgovanja z ozonu škodljivimi snovmi, čeprav bi ta v zadnjih letih moral upadati. Velika nevarnost preži tudi na države v razvoju (odlaganje odpadkov), in sicer zaradi uničevanja njihovega okolja ter na ljudi, ki zbolevajo zaradi odlaganja nevarnih odpadkov. Čeprav je veliko govora o tanjšanju ozonske plasti, države in organizacije, ki se borijo proti organiziranem kriminalu (trgovanje nevarnih odpadkov), še vedno premalo naredijo za izboljšanje položaja za preprečevanje nazakonitega trgovanja in odlaganja nevarnih odpadkov. Kljub vsem predpisom, protokolom in konvencijam trgovanje še vedno raste, čeprav bi se moralo počasi ustaviti. Z opisom konvencij in protolov bi rad pojasnil, kako se države in organizacije borijo proti odlaganju nevarnih odpadkov in z definicijo uredb, kakšne so obveznosti članic (konvencij in protokolov) ter kazni za storilce, ki ne spoštujejo zakonov. Ugotovitve v diplomski nalogi prikazujejo, da je še preveliko dejavnikov, ki otežujejo delo organizacijam in državam, ki se borijo proti ilegalnemu odlaganju odpadkov. Zakonski akti imajo pomanjkljivosti, v katerih storilci vidijo priložnost za nezakonito delovanje. Kazni in sankcije, ki so predpisane za storilce, so manjše in milejše kot njihovi dobički, če sploh pride do kaznovanja. Za začetek bi bilo potrebno izboljšati medcarinsko in mednarodno sodelovanje z izmenjavo informacij glede uvoza in izvoza odpadkov ter informacije o tovoru. Delovanje inšpekcij se mora povečati v industrijskih državah kakor tudi v državah v razvoju, kajti s tem bi kasneje olajšali delo na carini. Države bi se morale združiti in poenotiti, ter z različnimi projekti in strožjimi zakoni ustaviti ilegalno trgovanje po svetu.
Keywords: ekološka kriminaliteta, ozonski plašč, ogrožanje, nevarne snovi, nevarni odpadki, preprečevanje, konvencije, uredbe, diplomske naloge
Published: 25.02.2015; Views: 669; Downloads: 101
.pdf Full text (1,28 MB)

10.
Odlagališče izrabljenih pnevmatik v Kidričevem - študija primera
Sandra Kovačič, 2015, undergraduate thesis

Abstract: Ekološka kriminaliteta je problem, ki se v zadnjih letih hitro širi po celem svetu. Človeški odnos do okolja, ki mu nudi vse za preživetje, postaja vse bolj neprimeren in vse pomembnejše vprašanje človeštva. Človek s svojim delovanjem pomembno vpliva na osnovne sestavine naravnega fizičnega okolja, kot so zrak, voda in zemlja. Prav tako pa tudi okolje neposredno vpliva na življenjske in bivanjske pogoje človeka in s tem na zdravje in kvaliteto življenja. V diplomskem delu smo obravnavali primer odlaganja izrabljenih pnevmatik v Kidričevem. Za potrebe pisanja diplomskega dela smo analizirali sekundarne vire (knjige, članke in zakone), ki govorijo o nevarnih odpadkih, pnevmatikah ter samem primeru, ki se je zgodil v Kidričevem. Ugotovili smo, da je ta kup izrabljenih pnevmatik negativno vplival na okolje ter zdravje ljudi, saj je dvakrat prišlo do požara. Slednji predstavlja za ljudi posebno nevarnost zaradi dima, vročine in strupenih plinov, ki nastanejo pri zgorevanju. Podjetje Albin Promotion ni upoštevalo načina pravilnega shranjevanja in skladiščenja izrabljenih gum, ki ga določa Pravilnik o skladiščenju izrabljenih gum, zato so nastale posledice. Podjetje Albin Promotion je med drugim tudi grobo rezano gumo zasipavalo v jamo skupaj z drugimi odpadki in pod plastjo rezane gume puščalo tudi večje količine celih gum. Menimo, da bi Inšpekcija za okolje in naravo, ki nadzoruje ravnanje z odpadki, morala biti bolj pozorna na dogajanje v Kidričevem ter pravočasno ukrepati, da do tega ne bi več prišlo. Da bi se sanacija izrabljenih pnevmatik v Kidričevem čimprej končala, pa menimo, da bi moral biti kazenski pregon podjetja Albin Promotion doslednejši.
Keywords: odpadki, nevarni odpadki, pnevmatike, odlagališča, okolje, varstvo okolja, diplomske naloge
Published: 30.10.2015; Views: 963; Downloads: 154
.pdf Full text (642,88 KB)

Search done in 0.35 sec.
Back to top
Logos of partners University of Maribor University of Ljubljana University of Primorska University of Nova Gorica