| | SLO | ENG | Cookies and privacy

Bigger font | Smaller font

Search the digital library catalog Help

Query: search in
search in
search in
search in
* old and bologna study programme

Options:
  Reset


1 - 10 / 152
First pagePrevious page12345678910Next pageLast page
1.
Poučevanje naravoslovja in biologije na prostem v osnovni šoli : magistrsko delo
Brina Lukež, 2022, master's thesis

Abstract: Učenci se v naravi učijo preko realnih ter neposrednih izkušenj. V magistrskem delu smo želeli raziskati, kako poteka poučevanje v naravi na slovenskih osnovnih šolah pri rednem pouku naravoslovja v 6. in 7. razredu ter biologije v 8. in 9. razredu, saj želimo otrokom čim bolj približati naravo in se izogniti situacijam, ki jih je eden izmed učiteljev navedel v anketnem vprašalniku: ˝Otroci ne sodelujejo pri pouku naravoslovja, saj nočejo stopiti na mokro travo.« Ker menimo, da lahko učitelji v sklopu rednega pouka naravoslovja in/ali biologije spodbudijo uveljavljanje poučevanja v naravnem okolju, smo jih vključili kot ciljno skupino naše raziskave. Na podlagi podatkov anketnega vprašalnika, ki ga je izpolnilo 108 učiteljev naravoslovja in/ali biologije, smo pridobili vpogled v trenutno stanje izvajanja poučevanja v naravi. Večina anketiranih učiteljev poučuje v naravi manj kot 40 % vseh učnih ur, po učnem načrtu predpisanih za izvajanje aktivnih metod. Učence vodijo večinoma na enodnevne naravoslovne ekskurzije ali teren (1‒2 uri) izven šolskega okoliša, čeprav imajo že okoli šole ustrezne naravne pogoje za izvajanje pouka. V sklopu raziskave smo pridobili vpogled, s katerimi ovirami se anketirani učitelji srečujejo. Ugotovili smo, da anketirane učitelje najbolj omejujejo pomanjkanje časa, pomanjkanje kadra za spremstvo, preobsežen kurikulum in preveliko število učencev v oddelkih. Kljub navedenim oviram se pri poučevanju v naravi počutijo suverene in na tem področju ne zaznavajo nizke stopnje usposobljenosti; predpostavljamo, da imajo na voljo dovolj priložnosti za izpopolnjevanje oziroma nadgradnjo znanja in veščin na tem področju. Poučevanje v naravi je uspešno samo, če učitelj razume razlog obiska naravne lokacije in verjame v smiselnost poučevanja na prostem, zato smo raziskali tudi njihov odnos do tovrstnega poučevanja. Anketirani učitelji naravoslovja in/ali biologije so motivirani in si želijo dodatnega izpopolnjevanja na tem področju. Poučevanje v naravi se jim zdi učinkovito, pomembno in koristno za učence. Ker verjamemo, da ima poučevanje v naravi potencial sodobnega šolanja, smo predlagali zapolnitev vrzeli na različnih ravneh, na katere smo naleteli v sklopu naše raziskave.
Keywords: biologija, izobraževanje na prostem, naravoslovje, poučevanje v naravi
Published in DKUM: 23.09.2022; Views: 8; Downloads: 1
.pdf Full text (814,14 KB)

2.
Vpliv raziskovalnega učenja na razvoj naravoslovnih postopkov predšolskih otrok : diplomsko delo
Tanja Šter, 2022, undergraduate thesis

Abstract: Raziskovalno učenje pri otrocih spodbuja samostojno raziskovanje njihovih zamisli. Namen diplomskega dela je preučiti vpliv raziskovalnega učenja pri naravoslovnih dejavnostih na razvoj opazovanja, primerjanja, sklepanja, napovedovanja, načrtovanja in raziskovanja pri predšolskih otrocih. V vrtcu smo s 17 otroki, starimi od 5 do 6 let, izvedli tri dejavnosti, ki so temeljile na raziskovalnem učenju. Pri prvi dejavnosti so otroci raziskovali mravlje, pri drugi deževnike in pri tretji paličnjake. Ob dejavnostih smo spremljali rezultate otrok in jih na koncu primerjali. Ugotovili smo, da so otroci napredovali pri opazovanju, primerjanju in sklepanju. Na podlagi rezultatov smo potrdili pomembnost raziskovalnega učenja že v predšolskem obdobju in njegov vpliv na naravoslovne postopke.
Keywords: raziskovalno učenje, naravoslovni postopki, začetno naravoslovje, predšolski otrok
Published in DKUM: 16.09.2022; Views: 29; Downloads: 11
.pdf Full text (3,80 MB)

3.
Raziskovanje plovnosti v vrtcu : diplomsko delo
Lea Jelenko, 2022, undergraduate thesis

Abstract: Zgodnje poučevanje naravoslovja je v predšolskem obdobju zelo priporočeno, saj otroci zelo radi raziskujejo in se učijo novih stvari. Je pa v praksi to področje, predvsem z vidika eksperimentiranja, kjer otroci prevzamejo vlogo preizkuševalcev, velikokrat zapostavljeno ali pa pomanjkljivo načrtovano in izvedeno. To se v kasnejših letih kaže tudi v pomanjkanju znanja pri naravoslovnih predmetih. Diplomsko delo je sestavljeno iz teoretičnega in empiričnega dela. V teoretičnem delu je s pomočjo strokovne literature predstavljeno zgodnje poučevanje naravoslovja, priprava na izvajanje eksperimentalnih dejavnosti v vrtcu ter vlogo odraslih pri le-teh. V empiričnem delu je predstavljena raziskava, ki je bila izvedena v Javnem zavodu Vrtec Zreče, in njeni rezultati. Z otroki so bile izvedene eksperimentalne dejavnosti, s katerimi se je ugotavljalo, zakaj nekateri predmeti plavajo, drugi pa potonejo. Pri izvajanju poskusov so bili uporabljeni predmeti različnih velikosti, oblik in materialov. Večina otrok je bila prepričana, da je plovnost predmeta odvisna predvsem od mase, torej da težki predmeti potonejo. Z eksperimentiranjem je bilo ugotovljeno, da na plovnost vplivajo posamezni materiali, saj se le-ti med sabo razlikujejo po gostoti. Eksperimentiranje je s strani otrok bilo izvedeno z velikim navdušenjem, kar je lahko spodbuda za strokovne delavce, zaradi česar bi eksperimentalne dejavnosti, bodisi z različnimi tekočinami ali pa preučevanjem pojavov, bile večkrat vključene v načrtovano vzgojno-izobraževalno delo.
Keywords: plovnost, zgodnje naravoslovje, eksperiment, predšolski otrok
Published in DKUM: 08.09.2022; Views: 59; Downloads: 17
.pdf Full text (3,09 MB)

4.
Zlatorogova učna pot z naravoslovno vsebino za osnovnošolce 4. in 5. razredov : magistrsko delo
Katarina Lokošek, 2022, master's thesis

Abstract: V teoretičnem delu magistrske naloge smo spoznali prednosti sodobnega načina poučevanja s pomočjo izvajanja pouka na prostem in v obliki učnih poti. Želeli smo izvedeti, ali je takšen način poučevanja res boljši in bolj efektiven, zato smo v sklopu praktičnega dela izvedli raziskavo. Zanimalo nas je predvsem, ali udejstvovanje učne poti pripomore k usvajanju novega znanja, predhodno pa smo preverili vpliv starosti in spola na njihovo predznanje znotraj istih tematskih sklopov. Raziskavo smo izvedli na vzorcu 85 osnovnošolcev. Preverili smo njihovo predznanje znotraj več sklopov pri predmetu Naravoslovje in tehnika, nato pa se odpravili na učno pot. Po opravljenem potepu smo preverili še na novo usvojeno znanje. Rezultati raziskave so pokazali, da med spoloma ne prihaja do statistično značilnih razlik v predznanju, čeprav so bili dečki nekoliko boljši pri reševanju nalog. Pri starosti se pojavijo odstopanja in prihaja do statistično značilnih razlik. Kot smo pričakovali, so teste boljše reševali starejši učenci. Prav tako so se pojavile statistično značilne razlike pri reševanju finalnega testa v primerjavi z inicialnim. Naloge so bolje reševali po opravljeni učni poti.
Keywords: Učna pot, učenje izven učilnice, naravoslovje, Laško
Published in DKUM: 02.09.2022; Views: 23; Downloads: 4
.pdf Full text (4,14 MB)

5.
Predlogi za uporabo pametnega telefona kot merilne naprave pri pouku naravoslovnih predmetov v osnovni šoli : magistrsko delo
Sara Gorenjak, 2022, master's thesis

Abstract: Čeprav si dandanes le težko predstavljamo življenje brez pametnih mobilnih telefonov (PMT), njihov pomen in vloga pri pouku nista dorečena. Njihovo vključevanje v pouk je mnogokrat nezaželeno in celo prepovedano, čeprav sodobni PMT združujejo v eni napravi funkcije številnih naprav, ki so sicer neproblematični sestavni del poučevanja. Eden od možnih vzrokov za nevključevanje PMT v pouk naravoslovnih predmetov je pomanjkanje ustreznih didaktičnih zgledov. Zato smo pripravili preverjene zglede za laboratorijske vaje, kjer bi bilo mogoče pametni telefon vključiti v laboratorijsko in terensko delo naravoslovnih predmetov v vlogi merilne naprave. Za ta namen smo priredili obstoječe računalniško podprte laboratorijske vaje za izvedbo s PMT ob uporabi v telefonih vgrajenih merilnikov. Za delo smo uporabljali dva modela pametnih telefonov, in sicer LG G8S ThinkQ in Sony Xperia X Compact, ter aplikaciji Phyphox in ColorMeter, s katerimi smo izvedli več različnih vaj, ki bi jih bilo mogoče vključiti v pouk ali bi jih učenci lahko izvedli kot samostojno delo doma. V magistrskem delu smo podrobneje predstavili naslednjih pet vaj: zgradba celice, lastnosti živega, vpliv alkohola na celično membrano, delovanje katalizatorjev in terensko delo. Ugotavljamo, da bi lahko s takšno izvedbo vaj izboljšali pouk naravoslovnih predmetov v osnovni šoli in ga zaradi vseprisotnosti opreme približali učencem. S tem bi lahko spodbujali vseživljenjsko povezovanje naučenega v šoli s sposobnostjo reševanja problemov. S PMT je namreč omogočeno avtomatizirano zajemanje merskih podatkov, rezultati se sproti izpisujejo in izrisujejo na zaslonu, kar omogoča spremljanje hitrih in zelo počasnih sprememb. S stališča učitelja bi lahko na ta način dosegli aktivacijo učencev in hkrati doseganje višjih ciljev v izobraževanju, s stališča učencev pa večjo trajnost in kakovost znanja. Ob ekonomičnosti in racionalizaciji potrebne opreme lahko učitelji še dodatno ojačajo medpredmetne povezave med naravoslovnimi predmeti in sposobnost razreševanja kompleksnih problemov.
Keywords: didaktično gradivo, laboratorijsko delo, merilna naprava, naravoslovje, pametni telefon
Published in DKUM: 27.07.2022; Views: 133; Downloads: 25
.pdf Full text (2,15 MB)

6.
Vključevanje herbarija v kontekst poučevanja predmeta naravoslovje in tehnika v 4. razredu osnovne šole s poudarkom na učenju rastlinskih vrst : magistrsko delo
Bernarda Srebre, 2022, master's thesis

Abstract: Magistrska naloga zajema teoretični, empirični in praktični del. V teoretičnem delu temo razdelimo na štiri večje sklope: pedagoško-didaktični sklop, psihološki skop, kulturno-geografski sklop ter naravoslovni sklop. Temo povežemo z izkustvenim učenjem in specifiko poučevanja izven učilnice, s cilji iz učnega načrta, osredotočimo na značilnosti srednjega otroštva, predstavimo občino Črna na Koroškem ter OŠ, razširjenost rastlin po območjih, predstavimo herbarij ter podrobneje predstavimo rastline, ki smo jih vključili v praktični del. V empiričnem delu smo predstavili rezultate raziskave, katere namen je bil raziskati in primerjati stališča do izdelave in vključitve herbarija v pouk. Narejena je bila na manjšem vzorcu (n = 123), med 81 študenti in 42 učitelji razrednega pouka. Podatke smo obdelali s programom SPSS. Rezultati kažejo, da anketirani znanje o poznavanju rastlinskih vrst pri učencih ocenjujejo kot podpovprečno, medtem ko svoje znanje o tem ocenjujejo bolje. Med njimi ga učitelji ocenjujejo bolje kot študentje. Oboji so skladni v prepričanju, da je herbarij dobra metoda za realizacijo navedenih učnih ciljev, večinoma se strinjajo in močno strinjajo s trditvami, da je herbarij dobra metoda. Prav tako se večinoma strinjajo ali popolnoma strinjajo, da ima uporaba herbarija tudi druge pozitivne učinke (npr. izboljšanje motivacije, boljša zapomnitev ...). V praktičnem delu pa predstavimo model vpeljave herbarija v 4. razred OŠ.
Keywords: izkustveno učenje, učenje izven učilnice, naravoslovje in tehnika, herbarij, 4. razred
Published in DKUM: 14.06.2022; Views: 116; Downloads: 19
.pdf Full text (5,31 MB)

7.
Raziskovanje življenja v potoku : diplomsko delo
Marcel Zavrl, 2022, undergraduate thesis

Abstract: Skupina otrok, starih med 4 in 5 let, iz vrtca Bled je raziskovala življenje v okoliškem potoku Rečica. Z aktivnostmi smo želeli potok predstaviti kot življenjsko okolje za živa bitja in ne samo kot tekočo vodo brez življenja. Odločili smo se, da bomo raziskali živali v potoku. V teoretičnem delu smo predstavili spoznavanje živali v potoku, ugotavljali njegovo onesnaženost/čistost ter pomen odraslih oseb, ki vodijo aktivnost in otrokom dajejo zgled in vzpodbudo. V empiričnem delu smo predstavili izvedbo vrste različnih dejavnosti za otroke, s čimer smo razširili njihovo znanje o potoku. Napredek znanja otrok smo spremljali in primerjali z analizo risb in s prostim intervjujem o živalih pred aktivnostjo in po njej ter s pomočjo dejavnosti, ki smo jih načrtovali, rezultate pa z analizo odgovorov.
Keywords: potok, raziskovanje, naravoslovje
Published in DKUM: 13.06.2022; Views: 140; Downloads: 22
.pdf Full text (2,69 MB)

8.
Otroci iz vrtca Zagorje ob Savi spoznavajo gozdni rob : diplomsko delo
Nina Kos, 2022, undergraduate thesis

Abstract: Diplomsko delo predstavlja, kako so otroci iz vrtca Zagorje ob Savi med projektnim tednom s pomočjo »gozdne pedagogike« spoznavali gozdni rob. V prvem, teoretičnem delu sta predstavljeni teorija, povezana z gozdno pedagogiko, zgodnjim učenjem naravoslovja, ter pomembnost igre in učenja na prostem. V praktičnem delu so napisane priprave za projektni teden otrok, starih tri do šest let. Podrobneje je razčlenjen in opisan potek dela, predstavljena metodologija dela in predstavljeno, kako so se otroci odzivali, sodelovali in bili samostojni pri posameznih dejavnostih med spoznavanjem gozdnega roba.
Keywords: gozdni rob, gozdna pedagogika, naravoslovje
Published in DKUM: 13.06.2022; Views: 140; Downloads: 22
.pdf Full text (3,01 MB)

9.
Priročnik primerov pedagoške prakse poučevanja in učenja na univerzitetnem nivoju z osredotočenostjo na naravoslovno-matematična področja
Drago Bokal, Eva Klemenčič, Robert Repnik, 2022, manual

Abstract: Priročnik primerov pedagoške prakse poučevanja in učenja na univerzitetnem nivoju z osredotočenostjo na naravoslovno-matematična področja je namenjen vsem visokošolskim učiteljem in sodelavcem, ki želijo v svoj pedagoški proces vpeljati preverjene pedagoške prakse z namenom izboljšati študijski uspeh in opolnomočiti študente z ustreznimi kompetencami za njihovo nadaljnjo karierno pot. V priročniku predstavimo proces usvajanja znanja od odkrivanja do uporabe skozi lestvico stopenj zrelosti tehnologij. Pri tem želimo poudariti omejenost virov kot so znanje, inteligenca, čustvena inteligenca, empatija, čas, pozornost, zaupanje in pomen njihovega optimalnega izkoriščanja. Skozi konkretne primere učinkovitih pedagoških praks želimo vzpodbuditi visokošolske učitelje in sodelavce, da v pedagoški proces vpeljejo sodobne metode učenja in jih kombinirajo s tradicionalnimi.
Keywords: univerzalni model procesa, tehnološka zrelost, učinkovite pedagoške prakse, naravoslovje, matematika
Published in DKUM: 16.05.2022; Views: 194; Downloads: 29
.pdf Full text (3,07 MB)
This document has many files! More...

10.
Pravljica Trije prašički kot motivacijsko sredstvo za naravoslovno raziskovanje predšolskih otrok : diplomsko delo
Alekseja Glinšek, 2021, undergraduate thesis

Abstract: Narava predšolskemu otroku omogoča mnogo različnih izzivov, prek katerih pridobiva izkušnje in znanja. Otroci nenehno raziskujejo to, kar jim je neznanega. Opazujejo naravne pojave, procese in postopke. Zato je pomembno, da otroku v vrtcu omogočimo naravoslovne dejavnosti. Vzgojitelj lahko otroke motivira za naravoslovno dejavnost s pravljico. Pristop motiviranja naravoslovne dejavnosti prek pravljice smo preizkusili s pravljico Trije prašički. Ugotavljali smo, kako so se otroci starostnih skupin 3–4 leta in 5–6 let po navdihu zgodbe lotili naravoslovne dejavnosti izdelave stavbe, kjer smo preverili njeno stabilnost s pihanjem. Pravljica predstavlja temelj, ki je otroku pomagal razrešiti lastno zamisel, kar pomeni, da je otrok imel dovolj različnega materiala, ki je vzbudil njegovo ustvarjalnost in radovednost. V empiričnem delu smo s pomočjo tabel in grafov predstavili, kako so se otroci lotili dejavnosti, kateri material so uporabili, kakšni so bili njihovi komentarji in dialogi med samo izdelavo ter kakšen je bil rezultat preverjanja stabilnosti stavbe. Ugotovili smo, da so otroci uporabljali tako naravni kot umetni material. Najpogosteje uporabljen umetni material je bil plastelin, najpogosteje uporabljen naravni material pa je bilo kamenje. Otroci so za spajanje uporabljali različne metode in materiale. Polovica narejenih hišk je preizkus prestala, ostale so se po pihanju podrle.
Keywords: Naravoslovje, predšolski otroci, pravljica Trije prašički, naravoslovno raziskovanje, motivacijsko sredstvo.
Published in DKUM: 14.01.2022; Views: 233; Downloads: 25
.pdf Full text (2,57 MB)

Search done in 0.17 sec.
Back to top
Logos of partners University of Maribor University of Ljubljana University of Primorska University of Nova Gorica