| | SLO | ENG | Cookies and privacy

Bigger font | Smaller font

Search the digital library catalog Help

Query: search in
search in
search in
search in
* old and bologna study programme

Options:
  Reset


1 - 10 / 10
First pagePrevious page1Next pageLast page
1.
Vrednotenje zalog v proizvodnji
Alexandra Peserl, 2018, undergraduate thesis

Abstract: Vsako oz. večina podjetij se pri svojem poslovanju sreča s problematiko zalog. Optimalni način vrednotenja in upravljanja zalog je tesno v povezavi s finančno in proizvodno politiko podjetja. Optimalnega načina pa ni mogoče določiti na univerzalni ravni temveč je le-ta specifičen za vsako posamezno podjetje. Določiti optimizacijo na področju zalog je kompleksno delo, ki zahteva povezanost in organiziranost med vsemi ostalimi poslovnimi funkcijami v podjetju. V diplomskem projektu se ukvarjamo z obravnavo vodenja zalog v proizvodnji, pri čemer tematiko obravnavamo tako iz teoretičnega kot iz praktičnega vidika. V teoretičnem delu je predstavljena teorija zalog ter metode vrednotenja in upravljanja zalog. V praktičnem delu pa so teoretična izhodišča prikazana še na primeru izbranega podjetja. Na koncu podajamo lastne sklepe in morebitne predloge k izboljšanju vodenja zalog ter optimizaciji
Keywords: problematika zalog, optimizacija, metode vrednotenja, metode upravljanja
Published in DKUM: 27.06.2019; Views: 789; Downloads: 85
.pdf Full text (1,79 MB)

2.
Analiza uporabniške izkušnje spletne video storitve v Sloveniji
Nataša Junež, 2018, master's thesis

Abstract: Magistrsko delo obravnava tematiko uporabniške izkušnje, ki je v tesni povezavi s pojmom uporabnost. Za lažje razumevanje sinergije med njima lahko povzamemo, da uporabniška izkušnja predstavlja emocije oz. dobro počutje uporabnika med interakcijo s storitvijo, ki mora biti za popolno zadovoljstvo tudi uporabna. Na podlagi pregleda teorije in že obstoječih študij smo zastavili koncept raziskave, katere glavni namen je bil vrednotenje uporabnosti in uporabniške izkušnje spletne video storitve Voyo pri novih uporabnikih. Za potrebe testiranja smo v raziskavo vključili kombinacijo kvantitativnih in kvalitativnih metod, pridobljeni rezultati pa interpretirajo kako testiranci ocenjujejo uporabnost spletne video storitve ter kakšna je njihova uporabniška izkušnja po enotedenski uporabi.
Keywords: tehnologija OTT, uporabniška izkušnja, uporabnost, metode vrednotenja
Published in DKUM: 04.06.2018; Views: 1318; Downloads: 138
.pdf Full text (2,26 MB)

3.
PRIMERJAVA METOD VREDNOTENJA UPORABNIŠKIH IZKUŠENJ
Roberto Turk, 2016, master's thesis

Abstract: Magistrsko delo je osredotočeno na problem uporabnosti spletnih strani ponudnikov mobilnih omrežij. Raziskano je, katere metode so najboljše za vrednotenje uporabniških izkušenj. Pri testiranju so bile uporabljene spletne strani hrvaškega in slovenskega ponudnika mobilnih omrežij, vključeni pa so bili hrvaški državljani, ki študirajo na področju Republike Slovenije in so uporabniki obeh omrežij. V raziskovalnem delu so bile za vrednotenje uporabniških izkušenj uporabljene tri različne metode, ki sodijo v različne skupine, nato pa so bili primerjani pridobljeni rezultati. Na podlagi pridobljenih rezultatov je bilo odgovorjeno na raziskovalna vprašanja, določena pa je bila tudi najboljša metoda.
Keywords: Metode vrednotenja, testiranje uporabnosti, uporabniške izkušnje, uporabnost
Published in DKUM: 07.07.2016; Views: 1605; Downloads: 147
.pdf Full text (2,67 MB)

4.
Vrednotenje dela in motivacija zaposlenih v podjetju Makoter d.o.o.
Gregor Mihelčič, 2016, bachelor thesis/paper

Abstract: Podjetja se premalo zavedajo, da sta vrednotenje dela in motivacija eni izmed primarnih dejavnosti v podjetju kot podlaga uspešnemu delovanju. Uspešnost podjetja se ne kaže samo v pozitivnem poslovanju in dobičku ampak tudi v zadovoljnih in motiviranih delavcih, ki so vedno pripravljeni dati svoj maksimum na delovnem mestu. Vsako podjetje bi moralo imeti sistem vrednotenja dela in nagrajevanja zaposlenih, ki bi bil pravičen in enak za vse zaposlene. V diplomski nalogi bomo spoznali kako pomembno je za podjetje, da postavi dober sistem vrednotenja dela in motivacije zaposlenih. Brez pozitivnega okolja, vzdušja in klime v podjetju ne moremo pričakovati, da bodo zaposleni motivirano in vestno opravljali svoje delo. Zato bomo v diplomski nalogi spoznali metode vrednotenja dela ter najnovejše poglede na motivacijo zaposlenih. Prav tako pa bomo videli, kako se metode uporabljajo in obnesejo v praksi. V nalogi bomo videli, za kakšen sistem vrednotenja dela in motivacije zaposlenih so se odločili v podjetju Makoter d.o.o.. Videli bomo, kako vrednotenje dela poteka v podjetju in kakšne so slabosti sistema vrednotenja dela v podjetju. Prav tako bomo videli, kakšen sistem motiviranja je uporabljen v podjetju. Učinkovitost tega sistema pa bomo podkrepili z rezultati anketiranja, ki bo opravljeno med zaposlenimi.
Keywords: metode vrednotenja dela, motivacija zaposlenih, način nagrajevanja, učinkovit sistem vrednotenja dela in motivacije zaposlenih
Published in DKUM: 22.03.2016; Views: 1631; Downloads: 302
.pdf Full text (1017,24 KB)

5.
POSEBNOSTI RAČUNOVODSKEGA SPREMLJANJA ZALOG PREMOGOVNIKA
Nastja Robnik, 2013, undergraduate thesis

Abstract: Diplomski seminar opisuje posebnosti spremljanja zalog premogovnika na primeru podjetja Premogovnik Velenje d. d.. Pravilno knjigovodsko spremljanje zalog lahko podjetju poveča ali pa tudi zmanjša poslovni izid, saj do zaloge ena izmed postav v bilanci stanja, ki nam pokaže kakšne dobiček ali izgubo je podjetje pridelalo. Glede zalog je v teoriji zapisanega zelo veliko. Različni avtorji opisujejo vrste zalog in njihovo spremljanje, vendar metode spremljanja so iste, saj jih določa Slovenski računovodski standard oziroma Mednarodni računovodski standard. V diplomskem seminarju sem v teoretičnem delu opisovala vrste zalog in metode spremljanja zalog, v praktičnem delu pa sem proučevala podjetje Premogovnik Velenje d. d.. V praktičnemu delu sem naredila primerjavo knjigovodskega spremljanja zalog premoga po metodi FIFO, drsečih povprečnih cen in tehtanih povprečnih cen.
Keywords: zaloge, zaloge premoga, spremljanje zalog, metode vrednotenja zalog metoda FIFO, metoda tehtanih povprečnih cen, metoda drsečih povprečnih cen, Premogovnik Velenje d.d..
Published in DKUM: 29.11.2013; Views: 1733; Downloads: 145
.pdf Full text (1,08 MB)

6.
UPRAVLJANJE Z ZALOGAMI V PODJETJU DOORS D.O.O.
Urša Jerala, 2012, undergraduate thesis

Abstract: Zaloge predstavljajo pomemben člen v dobavni verigi podjetja, saj zagotavljajo nemoteno oskrbo podjetja s potrebnimi materiali in tako omogočajo tekoč delovni proces. Obstaja več vrst zalog. To so proizvodne zaloge, zaloge pomožnega materiala, zaloge polizdelkov in zaloge končnih izdelkov. Poleg tega pa so tu še varnostne, signalne, maksimalne, minimalne zaloge in druge. Zaloge v podjetju kompenzirajo napake zaradi neprimernih metod planiranja, nenatančnih podatkov o stanjih, zamud dobavnih rokov in odklone dobavljenih količin. Problem zalog je, da nase vežejo finančna sredstva, obenem pa povzročajo stroške. Večje kot so zaloge, večje stroške ima podjetje. Zato je potrebno posvetiti veliko pozornosti določanju optimalne višine zalog, to pa izhaja iz znanja o proizvodih in procesih, poznavanju dejavnosti in proizvodnih zmogljivosti podjetja, pa tudi iz zmožnosti dovolj natančnega napovedovanja prodaje. Teoretično obravnavo zalog sem nadaljevala s ponazoritvijo upravljanja z zalogami v podjetju Doors, d.o.o., kjer sem predstavila njihov način spremljanja zalog in nekatere podatke, ki omogočajo boljši pogled na zaloge.
Keywords: zaloge, ABC analiza, JIT, stroški zalog, skladiščenje, optimalna naročilna količina, metode vrednotenja zalog, kazalniki obračanja
Published in DKUM: 06.12.2012; Views: 2148; Downloads: 267
.pdf Full text (1,03 MB)

7.
OCENA SMISELNOSTI PREVZEMA PODJETJA X
Mirjana Mrkonjić, 2012, undergraduate thesis

Abstract: Osnovni namen diplomskega dela je bil predstaviti prevzeme podjetij predvsem z finančnega vidika ter predstaviti različne metodologije za vrednotenje podjetij. Za vrednotenje Zavarovalnice sem uporabila metode večkratnikov, ki so mi bile v veliko pomoč, saj so relativno enostavne za uporabo, še posebej, če gre za podjetje katerega delnice kotirajo na borzi vrednostnih papirjev. Velikokrat smo priče neuspelim prevzemom, zato prevzem ni zmeraj najboljša rešitev. V primeru, da se podjetje odloči za prevzem določenega podjetja je potrebeno zelo natančno pripraviti prevzemni načrt po posameznih fazah procesa. Prav tako je zelo pomembno, da se podjetje pri prevzemu ne zadolži preveč, saj v nasprotnem primeru obstaja velika možnost stečaja ali prodaje prevzetega podjetja kot sem navedla v prejšnjih poglavjih, kar 80% podjetij po prevzemu ne doseže želene vrednosti, prav tako nekje 90% podjetij po prevzemov ne dosega ciljev, komaj 9% podjetij izvede uspešen prevzem.
Keywords: združitve in prevzemi, motivi prevzemov, obramba pred prevzemi, financiranje prevzemov, prevzemna cena, metode vrednotenja podjetij.
Published in DKUM: 21.11.2012; Views: 1387; Downloads: 176
.pdf Full text (2,00 MB)

8.
FINANCIRANJE PODJETNIŠKIH PROJEKTOV V VSEH FAZAH RAZVOJA
Brigita Petrina, 2011, undergraduate thesis

Abstract: Poleg dobro razvite ideje in ciljno usmerjenega tima, kateri jasno zastavi vizijo, poslanstvo, vrednote ter dolgoročne in kratkoročne cilje, manjka v podjetništvu še en pomemben košček. To je financiranje podjetja. Za realizacijo podjetniških idej podjetje potrebuje finančne vire. Ponavadi finančne vire zagotavljajo kar podjetniki sami iz svojih prihrankov. Ker pa ima podjetnik običajno premalo sredstev, da bi sam financiral rast podjetja v posameznih fazah, so se v te namene izoblikovali določeni finančni mehanizmi, ki podjetniku pri financiranju zagona, rasti in širitve pomagajo. V osnovi delimo vire financiranja na dolžniške in lastniške, omenili bomo tudi nepovratna sredstva. Banke pri financiranju podjetniških projektih igrajo pomembno vlogo. Vsak investitor, predno se odloči za investicijo v podjetje, navadno pregleda finančno analizo in oceno vrednosti podjetja.
Keywords: Financiranje, metode vrednotenja, tvegani kapital, vloga bank, vrednotenje podjetja
Published in DKUM: 15.12.2011; Views: 1892; Downloads: 174
.pdf Full text (1,03 MB)

9.
VODENJE ZALOG ODVISNEGA POVPRAŠEVANJA NA PRIMERU PROIZVODNEGA PODJETJA
Melita Vrečko, 2011, undergraduate thesis

Abstract: V prvem poglavju so napisane uvodne besede o diplomski nalogi. V drugem poglavju sem opredelila osnovni pojem zalog, opisala sem vrste zalog z različnih vidikov. Razložila sem tudi stroške, ki jih povzročajo zaloge. V tretjem poglavju sem podrobneje predstavila sistem obvladovanja zalog odvisnega povpraševanja. Podrobneje sem opisala model MRP (Manufacturing Resource Planning), opisala kateri podatki so potrebni za ta model, na kakšen način pridobimo te podatke, kako poteka postopek obdelave podatkov in na koncu tudi rezultat modela MRP ter njegove prednosti in pomanjkljivosti. V četrtem poglavju so prikazane metode vrednotenja zalog. S teoretičnega vidika so opisane različne metode vrednotenja zalog, na podlagi izbranih podatkov je prikazan model, po katerem se vrednotijo zaloge v izbranem podjetju. Peto poglavje zajema predstavitev izbranega podjetja, napisano je nekaj splošnega o zalogah surovin in materiala v izbranem podjetju. Predstavila sem način obvladovanja zalog v podjetju, opisala potek proizvodnje, opisala problematiko obvladovanja zalog v podjetju in na izbranih podatkih je prikazan potek modela MRP. Predstavila sem tudi model vrednotenja zalog surovin in materiala v podjetju. Šesto poglavje zajema sklep diplomske naloge, kjer so opisane temeljne ugotovitve in odprti problemi za nadaljnjo obravnavo.
Keywords: zaloge, proizvodno podjetje, stroški, obvladovanje zalog odvisnega povpraševanja, MRP, metode vrednotenja zalog, obvladovanje zalog, proizvodni proces.
Published in DKUM: 03.11.2011; Views: 2668; Downloads: 241
.pdf Full text (329,32 KB)

10.
RAZLIČNI VIDIKI NADOMESTIL ZA DELNICE PREVZETE DRUŽBE V POVEZAVI S SPREMINJANJEM OSNOVNEGA KAPITALA PRI PRIPOJITVAH DELNIŠKIH DRUŽB
Robert Pritržnik, 2011, master's thesis

Abstract: Pravna ureditev pripojitev sledi dvema načeloma in sicer načelu ohranjanja kapitala in načelu nespremenjenega premoženjskega položaja delničarjev. Glavne ključne točke tega dela so: spreminjanje osnovnega kapitala referenčnih družb pri pripojitvi d.d., določitev menjalnega razmerja in zagotovitev premoženjskega upravičenja za delnice prevzete družbe. Pri pripojitvah lahko pride do povečanja osnovnega kapitala prevzemne družbe, čemur pa ni vedno tako (kar je jasno vidno že iz dikcije ZGD-1) saj zakon v določenih primerih dopušča tudi druge vire zagotovitve premoženjskega upravičenja. ZGD-1 pravzaprav sploh ne »govori« o tem kdaj naj bi oz. prevzemna družba naj ne bi povečala svojega osnovnega kapitala temveč določa primere, ko se delnice zaradi pripojitve ne smejo zagotoviti. Poleg te splošne prepovedi pa obstoječa zakonodaja določa še t.i. izbirno upravičenje glede zagotovitve delnic zaradi pripojitve oz. povečanja osnovnega kapitala. ZGD-1 določa tudi druge oblike premoženjskih upravičenj (denarno doplačilo, dodatno denarno doplačilo, denarna odpravnina) s katerimi uresničuje načelo nespremenjenega premoženjskega položaja. Tudi pri zagotovitvi le-teh ni moč govoriti o brezpogojni povezanosti med zagotovitvijo in povečanjem osnovnega kapitala. Tako se (po eni strani) lahko povečanje osnovnega kapitala uporabi (kot vir zagotovitve) za samo določene vrste premoženjskih upravičenj, po drugi strani pa lahko prevzemna družba tudi če ne poveča svojega osnovnega kapitala, zagotavlja nekatere oblike premoženjskih upravičenj (tudi) iz drugih virov. Od ekonomskih vrednosti in posledično menjalnega razmerja udeleženih družb je odvisna usoda oz. število delnic (oz. višina nadomestila), ki jih prejme delničar prevzete družbe in pa tudi končna višina povečanja osnovnega kapitala. Ekonomsko vrednotenje in posledično menjalno razmerje pa lahko vpliva tudi na samo vrsto premoženjskega upravičenja. Pri zagotavljanju posameznih oblik premoženjskih upravičenj za delnice prevzete družbe lahko pride do različnih posledic, ki lahko rezultirajo npr. v povečanju števila delničarjev prevzemne družbe, spreminjanju kategorij kapitala v bilanci prevzemne družbe, zmanjšanju denarnih sredstev, izstopu nekaterih delničarjev itd. Pri pripojitvah pa lahko kljub implementirani davčni nevtralnosti pride tudi do različnih davčnih posledic, ki se lahko odražajo tako na strani udeleženih družb kot na strani delničarjev teh družb. Pri pripojitvi pride načeloma do zamenjave delnic pri katerih se davčna nevtralnost zagotavlja bodisi s sistemom odloga ugotavljanja davčne obveznosti (fizične osebe) bodisi s sistemom vrednotenja prejema delnic prevzemne družbe (pravne osebe). Če pri delnicah načeloma ne pride do obdavčitve, saj pri tem (sploh) ne gre za denarni tok oz. pri tem ne pride do pridobitve »vira« iz katerega bi zavezanec lahko (sploh) plačal davek, pa pri ostalih oblikah premoženjskih upravičenj pogosteje pride do obdavčitve. Pri prejemu enake višine, v korporacijski zakonodaji v jedru enako oz. podobno poimenovanega premoženjskega upravičenja (denarnega doplačila) lahko pride zaradi razloga oz. primera zagotovitve (nezaokroženo menjalno razmerje ali izguba posebne pravice) tudi do različne (enkrat večje oz. manjše) davčne obveznosti. Na višino davčne obveznosti pa tako ne vplivata samo vrsta denarnega doplačila in višina, temveč denimo tudi obdobje imetništva delnic oz. posebnih pravic v prevzeti družbi. Na področju statusnih preoblikovanj je v slovenskem pravnem redu moč opaziti dobro povezanost oz. usklajenost korporacijske, bilančne in davčne zakonodaje. Ključ za razumevanje teh določb je v pravilni interpretaciji instituta univerzalnega pravnega nasledstva, ki je »temelj« davčne nevtralnosti pri posameznih oblikah statusnih preoblikovanj.
Keywords: Statusna preoblikovanja, pripojitve, prevzemna in prevzeta družba, nadomestila za delnice prevzete družbe, premoženjska upravičenja za delnice prevzete družbe, ekonomsko vrednotenje družb, metode cenitve družb, metoda poštene tržne vrednosti, metoda čiste vrednosti sredstev, metoda diskontiranih bodočih donosov, problemi ekonomskega vrednotenja družb, pomembnost pravilne določitve menjalnega razmerja, zagotovitev premoženjskega upravičenja iz naslova lastnih delnic in / ali iz naslova poveča
Published in DKUM: 10.05.2011; Views: 3692; Downloads: 512
.pdf Full text (1,14 MB)

Search done in 0.18 sec.
Back to top
Logos of partners University of Maribor University of Ljubljana University of Primorska University of Nova Gorica