| | SLO | ENG | Cookies and privacy

Bigger font | Smaller font

Search the digital library catalog Help

Query: search in
search in
search in
search in
* old and bologna study programme

Options:
  Reset


1 - 10 / 3481
First pagePrevious page12345678910Next pageLast page
1.
Prikaz toskane v filmu Under the Tuscan Sun (Pod toskanskim soncem)
Mark Zgrinskić, 2021, undergraduate thesis

Abstract: V zaključnem delu smo raziskali prikaz Toskane v filmu Under the Tuscan Sun (Pod toskanskim soncem) z namenom proučevanja vloge filmov pri ustvarjanju podobe destinacije. V začetnem delu smo postavili teoretično podlago, ki je zajemala turizem na splošno, zgodovino filmov, pojav filmskega turizma in vlogo podobe destinacije znotraj tega. Obenem smo na določenih primerih predstavili sestavne dele filmskega turizma. S tem smo pridobili boljše razumevanje lastnosti, ki povezujejo turizem in filme. Zatem smo opisali Toskano ter lokacije in znamenitosti, ki so povezane z zgoraj omenjenim filmom. Ključni del naloge sta sestavljala analiza filma ter anketiranje, ki smo ga izvedli preko spleta. Rezultati anket pred in po ogledu filma so nam pomagali razumeti vlogo filma Under the Tuscan Sun pri ustvarjanju podobe destinacije Toskane. Spoznali smo, da film ni v večji meri vplival na podobo destinacije. Po njegovem ogledu pa so se največ spremenili elementi, ki pojasnijo njegovo pomembnost kot vrsta promocije za destinacijo. Na koncu smo podali naše ugotovitve ter predloge za nadaljnje raziskave.
Keywords: filmski turizem, podoba destinacije, analiza filma, Under the Tuscan Sun
Published: 26.11.2021; Views: 49; Downloads: 5
.pdf Full text (1,64 MB)

2.
Analiza literarno-informativnega dela Maše Ogrizek Ljubo doma
Andreja Matuš, 2021, undergraduate thesis

Abstract: Namen diplomske naloge je podrobno analizirati zgodbe v ilustrirani knjigi Ljubo doma: zgodbe o bivališčih, pohištvu in gospodinjskih aparatih avtorice Maše Ogrizek. V knjigi je predstavljenih štirinajst kratkih zgodb. Predstavljeni sta bralna pismenost in družinsko branje. Predstavljena je metoda branja v nadaljevanju, ki je bila uporabljena v praktičnem delu naloge. Ilustrirana knjiga Ljubo doma je predstavljena s stališča besedila in ilustracij; motivno-tematsko se navezuje na bivališča, pohištvo in gospodinjske aparate. V diplomski nalogi so bile uporabljene metoda analize, deskriptivna metoda, komparativna metoda, zgodovinska metoda in metoda sinteze. Tema vsake zgodbe je življenjska, realistična, vanjo je dodan fantastični lik – plišasta igrača, ki govori. Književna zvrst je proza, književna vrsta pa fantastična pripoved (členjena na poglavja), pripovedovalec je tretjeosebni. Seznanili smo se s teoretičnimi izhodišči, povezanimi z bivališči nekoč in danes. Ta so se spremenila zaradi odkritij, razvoja in napredka na različnih področjih. Posledično se je spremenil način življenja. Praktična izvedba nam kaže, da informativni del izbrane knjige dobro vpliva na razumevanje zgodbe.
Keywords: analiza literarno-informativnega dela, družinsko branje, branje v nadaljevanju, ilustrirana knjiga
Published: 24.11.2021; Views: 44; Downloads: 5
.pdf Full text (945,04 KB)

3.
Uporabniško vodeni procesi in pomen njihove vpeljave v poslovanje organizacije
Sara Kremsar, 2021, master's thesis

Abstract: Organizacije morajo biti za uspešno poslovanje prepoznavne in morajo obvladovati določen del trga. Današnji trg je preplavljen s ponudniki vseh vrst izdelkov in storitev. Tolikšna zasičenost trga pa daje strankam možnost izbire in sprejemanja odločitve, kateremu ponudniku bodo namenile svoja sredstva. Organizacije tako med seboj neprestano tekmujejo, da bi dosegle pozornost stranke ter ji nudile čim ustreznejše izdelke ali storitve. Podjetja, delujoča v informacijskotehnološki (IT) panogi, sploh ponudniki poslovnih informacijskih rešitev, so še posebej podvržena razkoraku med »Product-Driven« in »Customer-Driven« usmeritvijo. Podjetja, delujoča v IT-panogi, so v zadnjem času zaradi hitrega razvoja in širjenja novih tehnologij pod stalnim pritiskom, da ohranjajo konkurenčno prednost na trgu. Problem in trenutni izziv organizacij se kažeta v določanju učinkovitega razmerja med prakticiranjem »Customer-Driven« aktivnosti, usmerjenih v blaginjo stranke, ter »Product-Driven« aktivnosti, ki so usmerjene v rast in donosnost organizacije. Angleške pojme smo razložili v pojmovniku ter slovarju najpogostejših angleških izrazov na koncu magistrskega dela. Za reševanje omenjenega izziva organizacije uporabljajo poslovni model, ki je osredotočen na zagotavljanje potreb in želja strank. Osredotočenost na stranke, če je pravilno izvedena, lahko privede do večjega zadovoljstva strank, kar posledično vodi do večje poslovne uspešnosti. »Customer-Driven« procesna usmerjenost podjetja se kaže v različnih oblikah, od vpeljave nove tehnologije do pridobivanja povratnih informacij ter izgradnje odnosov s strankami. Danes številne organizacije prehajajo skozi digitalno preobrazbo, kar je prvi korak k temu, da postanejo bolj osredotočene na svoje stranke. V magistrskem delu je predstavljena razlika med pristopom, usmerjenim k razvoju produkta in rasti ter donosnosti organizacije, in pristopom, usmerjenim k potrebam in željam strank. Podan je predlog vzpostavitve CDP (akronim, razložen v uvodu magistrske naloge) na realnem primeru, ki vsebuje sklope in faze vpeljave. Izdelan je modelni prikaz izbranih procesov želenega stanja (»TO-BE«) z upoštevanjem lastnosti »Customer-Driven« pristopa. Prav tako je v magistrski nalogi definiran način določanja stopnje, do katere je smiselno procese prilagajati potrebam in željam strank. Rezultati magistrske naloge so posnetek stanja, izvedene analize, verificirani rezultati ter odgovori na zastavljena raziskovalna vprašanja. Magistrska naloga lahko služi kot pomoč ostalim podjetjem, ki se bodo v prihodnje želela pod podobnimi pogoji preoblikovati iz »Product-Driven« usmerjenega poslovanja v »Customer-Driven« usmerjeno poslovanje.
Keywords: pristop, usmerjen k razvoju produkta in rasti ter donosnosti organizacije, pristop, usmerjen k potrebam in željam strank, modeliranje poslovnih procesov, analiza poslovnih procesov, prenova poslovnih procesov.
Published: 23.11.2021; Views: 48; Downloads: 3
.pdf Full text (3,17 MB)

4.
Izdelava kompetenčnih profilov za izbrana delovna mesta v Organizaciji X
Žana Rubido, 2021, master's thesis

Abstract: V teoretičnem in empiričnem delu smo preučevali področje kompetenc in kompetenčnih profilov. Najprej smo na kratko omenili sistemizacijo in analizo dela. Nato smo opredelili kompetence in z njimi povezane temeljne pojme. V nadaljevanju smo predstavili sestavine kompetenc, razvrščanje kompetenc, model ledene gore, merjenje kompetenc in management kompetenc. Opisali smo tudi kompetenčne modele in profile ter navedli razloge za uvajanje kompetenčnega pristopa. V empiričnem delu smo v izbrani organizaciji izvedli raziskavo med 139 zaposlenimi. Zaposleni so bili preko elektronskih naslovov pozvani k sodelovanju pri raziskavi, ki je bila izvedena s pomočjo spletnega anketiranja. Odziv je bil 57 %. Na podlagi analize odgovorov anketirancev smo izdelali kompetenčne profile za izbrana delovna mesta, torej za delovno mesto Kadrovik VII/2-II (sodelavka za kadre), Svetnik v pravosodju (vodja projektov) in Sodni zapisnikar V-I (sodna zapisnikarica), kar je bil tudi glavni namen zaključnega dela. Pri preverjanju povprečij pričakovanih in dejanskih kompetenc smo ugotovili, da so odstopanja med njimi zelo majhna. Poleg tega smo še ugotovili, da se anketiranci zavedajo pomena kompetenčnih profilov. Nihče od njih ni navedel, da so ti popolnoma neuporabni; kar 66 % anketirancev je mnenja, da so kompetenčni profili uporabni. Menimo, da bodo izdelani kompetenčni profili v pomoč vodjem služb in kadrovikom pri kadrovskih procesih (npr.: pri pridobivanju kadra, identifikaciji selekcijskih meril za razgovore, pri zaposlovanju najboljših posameznikov, usposabljanju zaposlenih, načrtovanju njihove kariere …) ter pri motiviranju in razvoju zaposlenih.
Keywords: kompetenca, kompetenčni profil, organizacija, analiza dela, zaposleni
Published: 23.11.2021; Views: 44; Downloads: 5
.pdf Full text (2,51 MB)

5.
Razvoj družinske pismenosti pri malčkih
Mojca Mramor, 2021, undergraduate thesis

Abstract: Namen zaključnega dela z naslovom Razvoj družinske pismenosti pri malčkih je znotraj družinskega okolja spodbuditi skupno branje ter sodelovanje več generacij. V ta namen je navedena raznolika in kakovostna otroška literatura ter nabor dejavnosti, ki jih zajema družinska pismenost. Delo je ustvarjeno z željo po ozaveščanju in opolnomočenju staršev oz. otrokovih pomembnih odraslih o esencialnosti družinske pismenosti in vrednosti slednje za otrokov razvoj. V teoretičnem delu je tako predstavljen pojem družinske pismenosti in njena vloga pri otrokovem razvoju. Predstavljeni so gradniki bralne pismenosti in veščine, ki naj bi jih malček znotraj teh usvajal. Opredeljena je slikanica in navedene iztočnice, na katere se lahko opremo ob iskanju kakovostnih slikaniških del. Pri raziskovanju so uporabljene deskriptivna metoda, metoda klasifikacije, metoda analize, metoda sinteze, komparativna metodo in metoda praktičnega dela. V praktičnem delu diplomske naloge je opravljena multimodalna analiza štirih izbranih slikanic. Sledi šest povzetkov iz del izvirajočih dejavnosti, ki so izvedene na neslučajnostnem vzorcu treh malčkov, in opis odzivov otrok. Poudarjen je model celostnega branja slikanice. Ugotovljeno je, da malčki, ob prisotnosti njemu pomembnih odraslih, z veseljem sodelujejo v dejavnostih družinske pismenosti. Pri tem so potrebne prilagoditve glede na otrokov razvoj. Posega se po kakovostnih delih in otroka aktivno vključuje v dejavnosti. Malčki imajo branje radi in ob pozitivnih izkušnjah kažejo velik interes zanj.
Keywords: Družinska pismenost, kakovostna slikanica, multimodalna analiza, malčki, obravnava slikanice.
Published: 17.11.2021; Views: 38; Downloads: 10
.pdf Full text (3,48 MB)

6.
Analitični pristop v tekmovalnem plavanju
Dušan Danilović, 2021, undergraduate thesis

Abstract: Danes si je zelo težko predstavljati vrhunski dosežek v športu brez uporabe informacijske komunikacije (v nadaljevanju IKT). Vsak šport temelji na meritvah in konstantnem spremljanju forme določenega športnika. Tudi po končanem nastopu, je potrebno obdelati vse segmente nastopa in ugotoviti, kje so bile napake in kaj je bilo dobro ali slabo. Že 4 leta delam na Plavalni Zvezi Slovenije kot plavalni analitik. Moje je delo je, da po končanem nastopu analiziram vse segmente plavalne dirke in jih čim prej po končanem plavanju dostavim trenerjem. To delo je nemogoče opraviti brez uporabe IKT. V nadaljevanju vam bom predstavil, kako v plavanju poteka uporaba IKT in kako je v pomoč trenerjem za nadaljnje organiziranje treningov ter tekmovanj. Vse uspešne plavalne reprezentance uporabljajo in imajo v svojih vrstah analitike. Danes je to nepogrešljiv del tekmovalnega plavanja. V nadaljnjem pisanju vam bom predstavil, kako lahko v plavanju s pomočjo softwera pridemo do zelo pomembnih in ključih podatkov.
Keywords: plavanje, frekvenca, dolžina, zaveslaj, analiza
Published: 16.11.2021; Views: 73; Downloads: 8
.pdf Full text (1,86 MB)

7.
Analiza slikanic in uporaba lahkega branja v razvojnem oddelku vrtca
Ksenija Gominšek, 2021, master's thesis

Abstract: V magistrskem delu z naslovom Analiza slikanic in uporaba lahkega branja v razvojnem oddelku vrtca je v teoretičnem delu predstavljen pomen branja in bralne pismenosti v zgodnjem otroštvu ter vloga odraslih pri razvoju otrokove bralni pismenosti. Opisane so težave otrok s primanjkljaji na govorno-jezikovnem področju pri bralnem razumevanju in lahko branje. V nadaljevanju magistrske naloge je predstavljen deček s posebnimi potrebami, deset izbranih kakovostnih otroških slikanic za otroke prvega starostnega obdobja in slikanica z besedilom v lahkem branju, primerna za otroke drugega starostnega obdobja. Poleg predstavitev slikanic so v tem delu predstavljene tudi analize posameznih slikanic ter evalvacija bralnega razumevanja slikanic dečka s posebnimi potrebami. Ob koncu predstavitve bralnega razumevanja sta zapisani priredbi dveh besedil v lahko berljivi obliki in preverjanje bralnega razumevanja besedila v lahkem branju z dečkom. Magistrsko delo se zaključi z zapisom sklepnih ugotovitev, v katerem so povzete sklepne misli in ugotovitve glede izvedbe bralne dejavnosti z dečkom s posebnimi potrebami, ter mnenji o uporabi lahkega branja pri delu v razvojnem oddelku vrtca.
Keywords: analiza slikanic, lahko branje, otroci s posebnimi potrebami, razvojni vrtec, bralna pismenost
Published: 16.11.2021; Views: 72; Downloads: 14
.pdf Full text (1,93 MB)

8.
Glasba za otroške zbore skladatelja Tomaža Habeta
Saša Borec, 2021, master's thesis

Abstract: Magistrsko delo z naslovom Glasba za otroške zbore skladatelja Tomaža Habeta govori o življenju in delu slovenskega skladatelja Tomaža Habeta. V prvem delu so raziskani pomembni mejniki v skladateljevem življenju ter osebe, ki so vplivale nanj na njegovi ustvarjalni poti, različna področja delovanja, saj se je skladatelj poleg skladanja ukvarjal tudi s poustvarjanjem in pedagoškim delom ter širok opus del za različne sestave. Drugi del magistrske naloge predstavlja pomemben del skladateljevega ustvarjanja, ki ga je posvetil otrokom in mladini. Predstavljena so teoretična izhodišča za razvoj glasbenih sposobnosti, ki jih otroci pridobijo ob prepevanju otroških pesmi ter pomen skladateljevega dela, ki je s svojimi deli pomagal glasbeno izobraziti generacije otrok. Sledi predstavitev vseh skladateljevih zbirk za otroške zbore, kjer je poseben poudarek na podrobnejši analizi njegove najnovejše izdane zbirke Zvezdice, zvezde, sonce, planeti.
Keywords: Tomaž Habe, otroški zbori, analiza glasbenih zbirk
Published: 15.11.2021; Views: 67; Downloads: 7
.pdf Full text (7,30 MB)

9.
Posodobitev skladiščnega poslovanja podjetja kurz cosmetics
Mitja Meško, 2021, bachelor thesis/paper

Abstract: Podjetje Kurz Cosmetics se ukvarja s proizvodnjo kozmetičnih izdelkov. V okviru diplomskega dela smo predstavili skladiščno poslovanje izbranega podjetja. Na podlagi posnetka obstoječega stanja smo predlagali predlog učinkovitejše rešitve pri skladiščenju blaga. Tako smo predlagali, da se talno skladiščenje nadomesti z regalnim skladiščenjem. V primeru uporabe regalnega skladišča smo pridobili več prostih mest za skladiščenje blaga ter večji pregled nad uskladiščenim materialom. Predlagali smo regalni skladiščni sistem in potrebno mehanizacijo za uspešno delovanje skladišča. Z rezultati diplomskega dela smo dosegli cilj, in sicer smo povečali velikost skladišča ob upoštevanju istega tlorisa skladiščnega objekta.
Keywords: logistika, skladišča, regalno skladiščenje, načrtovanje, analiza učinkovitosti.
Published: 12.11.2021; Views: 74; Downloads: 3
.pdf Full text (1,68 MB)

10.
Izboljšava procesov skladiščnega poslovanja v mendarodnem logističnem podjetju
Tadej Lenart, 2021, bachelor thesis/paper

Abstract: Izbrano mednarodno logistično podjetje je vodilni svetovni ponudnik logističnih storitev, ki podpira industrijo in trgovino v globalni izmenjavi blaga s pomočjo cestnega, zračnega in pomorskega tovornega prometa. V diplomskem delu je poudarek na skladiščnih procesih v enem izmed logističnih centrov v Sloveniji. Pri skladiščenju na izbrani lokaciji se podjetje srečuje z določenimi izzivi. Prenovo skladišča, ki je bila posledica prihoda novega pogodbenega partnerja, smo v podjetju izkoristili za izboljšavo procesov skladiščnega poslovanja. V okviru diplomskega dela so predstavljeni osnovni skladiščni procesi in opis dejanskega stanja s kritično analizo skladiščnih procesov. V nadaljevanju so predstavljeni predlogi izboljšav po prenovi skladišča in analiza učinkovitosti predlaganih izboljšav.
Keywords: logistična analiza, predlogi učinkovitejšega skladiščenja, skladišča, skladiščni procesi
Published: 12.11.2021; Views: 74; Downloads: 1
.pdf Full text (4,19 MB)

Search done in 0.23 sec.
Back to top
Logos of partners University of Maribor University of Ljubljana University of Primorska University of Nova Gorica