| | SLO | ENG | Cookies and privacy

Bigger font | Smaller font

Search the digital library catalog Help

Query: search in
search in
search in
search in
* old and bologna study programme

Options:
  Reset


1 - 10 / 14
First pagePrevious page12Next pageLast page
1.
ORGANIZACIJA IN NAČRTOVANJE NABAVE EMBALAŽNIH MATERIALOV V KRKI D.D.
Polona Sladič, 2009, undergraduate thesis

Abstract: V svoji nalogi so opredeljene teoretične osnove nabavnega poslovanja in so primerjane s praktičnim primerom nabavnega poslovanja v podjetju Krka, d.d., Novo mesto (v nadaljevanju Krka). Na začetku je predstavljeno podjetje Krka, njen začetek in razvoj, njene dejavnosti in poslovanje v letu 2008. Nato je poudarek na samem nabavnem poslovanju v farmacevtski industriji. Na konkretni organiziranosti Službe nabave je preučena skladnost teorije s prakso, ki se izvaja v nabavi za proizvodnjo, ki ga opravlja Služba nabave. Preverjeno je kako se izvaja sam proces nabave, kako poteka načrtovanje nabave v teoriji in v podjetju Krka. V sklepnem delu naloge je predstavljen in analiziran problem operativnega načrtovanja nabave. Delo nabave je tesno povezano s prodajo in logističnim centrom. Opisano je na kakšen način je Krka prišla do bistvenega izboljšanja in zmanjšanja stroškov odpisa nepotrebne embalaže z nadgradnjo že vpeljanega sistema SAP. SAP je bil nadgrajen z APO-m in dosežena je večja optimizacija proizvodnih kapacitet. Vpeljano je tudi tako imenovano »zamrznjeno« obdobje planiranja, kar pripomore k večji točnosti planiranja in daje nabavi možnost boljšega operativnega načrtovanja.
Keywords: - nabava - planiranje nabave - MRP (Material Requirement Planning) sistem - informacijski sistem SAP (Systems, Applications and Products) - informacijski sistem APO (Advanced Planning and Optimisation
Published: 20.07.2009; Views: 3548; Downloads: 747
.pdf Full text (3,03 MB)

2.
Tveganje v bančništvu in njihovo upravljanje
Terezija Branda, 2009, undergraduate thesis

Abstract: Banke igrajo ključno vlogo v nacionalnih ekonomijah večine držav po svetu. Zdrav bančni sistem je pomemben element finančne stabilnosti, ki pomeni osnovo za vzdževanje in razvoj gospodarskega sistema. Osnovna funkcija bančnega sistema je finančno posredništvo: zbiranje finančnih sredstev od tistih, ki imajo presežke in njihovo posojanje tistim podjetjem ali posamezniku, ki jih potrebujejo. Prevzemanje tveganj je neločljivo povezano z bančništvom, pomanjkljivo zavedanje in upravljanje s tveganji pa lahko vodi v izgubo in ogrozi varnost bančnih vlog. Zaradi pomembne vloge v nacionalni ekonomiji in zaupanja, ki ga imajo vlagatelji v banke, morajo te poslovati skrbno in varno ter vzdrževati primeren nivo kapitala in rezervacij za zaščito pred morebitnimi tveganji, ki izhajajo iz poslovanja. Vse banke so v ta namen podvržene nadzoru s strani države za to pooblaščenih institucij. V zadnjih letih je finančni sektor doživel mnogo sprememb. Današnji bančni sistem zaznamujejo predvsem: * naraščajoči obsegi trgovalnih aktivnosti, * razvoj finančnih instrumentov, * pojav globalizacije (24-urni trgi), * povezovanje finančnih institucij, * kompleksni poslovni odnosi z največjimi strankami, * podružnice postajajo prodajna mesta za vrsto različnih produktov, * naraščajoča odvisnost od informacijske tehnologije, * vse bolj zahtevna regulativa. Našteti dejavniki so botrovali vse hitrejšemu razvoju novih finančnih instrumentov, vzporedno s katerimi se pojavljajo nove oblike tveganj, ki so bolj kompleksne in manj transparentne. Če so v preteklosti finančni in računovodski izkazi bank služili kot osnovno orodje za ocenjevanje varnosti in finančne moči banke, postaja danes njihova izrazna moč v smislu tveganosti banke vse bolj omejena. Analiza stanj na presežne datume ne zagotavlja več ustrezne slike glede dejanske tveganosti banke. Spremembam bančne prakse mora slediti tudi nadzorna praksa, ki se iz pregleda usklajenosti z zakonodajo razširja na ugotavljanje in ocenjevanje tveganj. Ker pa je tveganje rezultat kombinacije izpostavljenosti pripadajočemu tveganju in zmanjševanju le – tega z notranjimi kontrolami, so predmet ocenjevanja poleg pripadajočega tveganja tudi notranje kontrole. Bančni nadzornik, ki po funkciji sam sicer ni nagnjen k prevzemanju tveganj, razume, da je temelj bančništva v prevzemanju tveganj in da bo banka vedno izpostavljena določenemu obsegu tveganja. Pomembno pri tem pa je, da se banka zaveda tveganja in da ima vzpostavljene ustrezne obrambne mehanizme za njegovo obvladovanje. Banke so zadnja leta izvedle pomembne investicije v razvoj novih metodologij, procedur in kontrol z namenom boljšega identificiranja, merjenja in upravljanja tveganj. Vendar pa vzpostavljanje notranjih kontrol ni enkraten proces, ampak jih je treba redno pregledovati, preverjati in po potrebi nadgrajevati. Upravljanje s kapitalom je zelo pomemben del strateškega planiranja vsake banke. Prenizka raven kapitala lahko banko izpostavlja prekomernemu tveganju propada, po drugi strani pa previsok kapital banko sili k dvigovanju marž in provizij, da bi lahko zagotovila delničarjem primeren donos na vložena sredstva. Banka mora imeti vzpostavljen takšen proces upravljanja s kapitalom, ki bo zajel vsa materialna tveganja, ki se jim izpostavlja in bo pravočasno zaznaval spremembe v posamezni vrsti tveganja in temu ustrezno tudi prilagajal obseg razpoložljivega kapitala. Vzpostavljanje pisne strategije, politike in procedure predstavljajo del notranjih kontrol, ki lahko bistveno zmanjšajo kapitalsko tveganje banke. Interne politike in procedure morajo postati strateški element upravljanja s tveganjem, pri čemer je potrebno doseči, da se bodo dosledno izvajale in ne bodo same sebi namen.
Keywords: * advanced measurement approach – napredni pristop * basic indicator approach – enostavni pristop * capital adequacy – kapitalska usreznost * compliance – skladnost s predpisi * inherent risk – pripadajoče tveganje * internal auditing – notranje revidiranje * moral hazard – moralno tveganje * off-site supervision – zunanji nadzor * on-site supervision – notranji nadzor * risk-based supervision – nadzor, ki temelji na tveganju * standardised a
Published: 03.07.2009; Views: 2312; Downloads: 226
.pdf Full text (613,93 KB)

3.
LTE - EVOLUCIJA NA DALJŠI ROK
Matej Benkovič, 2012, undergraduate thesis

Abstract: Diplomska naloga opisuje osnovni princip delovanja LTE mobilne tehnologije. Uvodni del vsebuje kratko predstavitev razvoja mobilnih komunikacij do prihoda LTE tehnologije. Predstavitev LTE tehnologije je podana s prvotnimi zahtevami, ki so bile vodilo v njenem razvoju. Opisu fizičnega vmesnika sledi predstavitev arhitekture omrežja ter opis zemeljskega dostopovnega omrežja E-UTRAN in jedrnega omrežja, na kar sledi predstavitev možnosti zagotavljanja govornih storitev v LTE tehnologiji. Podane so tudi zahteve za četrto generacijo mobilnih omrežij imenovanih IMT-Advanced in osnovne rešitve, ki jih ponuja LTE-Advanced za dosego teh zahtev. Na koncu podamo možnosti uvedbe LTE tehnologije v Sloveniji z opisom lastnosti frekvenčnih pasov, ki so se nam zdeli najprimernejši za uvedbo LTE tehnologije v Sloveniji.
Keywords: mobilna telefonija, LTE, LTE-Advanced, OFDMA, E-UTRAN, MIMO.
Published: 10.08.2012; Views: 1650; Downloads: 247
.pdf Full text (2,14 MB)

4.
UPORABA SAP APO ZA OPTIMALNO PLANIRANJE PROIZVODNJE V FARMACEVTSKI INDUSTRIJI
Jožica Pavlovič, 2011, undergraduate thesis

Abstract: Sodobna podjetja v vedno večjem konkurenčnem boju sledijo najmodernejši tehnologiji zaradi večjih zahtev kupcev in hitrega razvoja tehnologije. Pri tem poskušajo čim bolje ustreči željam kupcev, izboljšujejo kakovost proizvodov in storitev ter pri svojem poslovanju dosegajo nižje stroške. Uspešnost podjetja je odvisna od načrtovanja poslovanja in kontrole, ki pove, če se je izvedba približala planu, ali je gladko potekala s čim manj težavami ter čim boljšim izkoristkom. Obstoj podjetja je odvisen od proizvodnje. Cilji planiranja proizvodnje so ugotovitve, katere proizvode in kdaj in koliko jih proizvesti. Zaradi uporabe in razvoja novih tehnologij se povečuje obseg logističnih operacij, zato si mora uspešno podjetje nujno zagotoviti kakovostno in zanesljivo informacijsko podporo. Primer takšne podpore in tema moje diplome je informacijski sistem SAP R/3 oziroma njegov optimizacijski modul APO, ki je kot njegova nadgradnja vodilni sistem za planiranje proizvodnje.
Keywords: logistični proces, planiranje proizvodnje, informacijski sistem SAP R/3, APO (Advanced Planner and Optimizer)
Published: 20.12.2011; Views: 2877; Downloads: 308
.pdf Full text (2,96 MB)

5.
SCIENCE AND SCIENCE FICTION: A VIEW INTO THE FUTURE
Primož Hren, 2012, undergraduate thesis

Abstract: Nowadays the fine line between science and science fiction is unclear. What was science fiction few years ago is now a reality. Technology is advancing with incredible speed, and the possibilities are limitless. In my diploma thesis I will look into technologies that are found in the works of science fiction. I will describe the technologies as they are shown in the works I have chosen. One of my sources is the film I Robot. I will describe the advanced technologies, present their reality and with the help of literature and other sources estimate how long will they belong into domain of science fiction. My primary sources besides the film I Robot are the novels Foundation and Earth written by Isaac Asimov and Benford’s Across the Sea of Suns. The objective of my diploma thesis is to present the importance of technology for sci-fi literature and to show that the line between science and science fiction is unclear.
Keywords: science, science fiction, advanced technology, technology development, the line between science and science fiction
Published: 27.03.2012; Views: 2020; Downloads: 111
.pdf Full text (734,03 KB)

6.
Laundry wastewater treatment using coagulation and membrane filtration
Sonja Šostar-Turk, Irena Petrinić, Marjana Simonič, 2005, original scientific article

Abstract: This paper presents the results obtained from laundry wastewater treatment using conventional methods namely precipitation/coagulation and the flocculation process with adsorption on granular-activated carbon (GAC) and an alternative method, membrane filtrations, namely ultrafiltration (UF) and reverse osmosis (RO). Chemical analyses showed that parameter values of untreated wastewater like temperature, pH, sediment substances, total nitrogen and phosphorous, COD, BOD5, and the amount of anion surfactants had been exceeded in regard to Slovenian regulation. These regulations can be used as requirements for wastewater reuse and make treated wastewater an available source for the existing water supply. The study of conventional treatment was based on a flocculation with Al2(SO4)3 18H2O and adsorption on GAC. Membrane filtrations were studied on a pilot wastewater treatment plant: ultrafiltration (UF) and reverse osmosis (RO) units. The membranes used in this experiment were ceramic UF membrane and spiral wounded - polyethersulfone- RO membranes. The quality of the wastewater was improved by both methods and the specifications of a concentration limit for emission into water were confirmed. The disadvantage of GAC is that there is no possibility of any kind of selection, which is essential for recycling and re-use, while permeate coming from RO met the required regulation as well as requirements for reusing in washing process. However, the economical analyses showed that the membrane filtrations are more expensive compared to the GAC treatment process.
Keywords: laundries, washing of textiles, waste waters, advanced oxidation processes, membrane technology, membrane filtration, coagulation
Published: 01.06.2012; Views: 1564; Downloads: 82
URL Link to full text

7.
The applicability of an advanced oxidation process for textile finishing wastestreams & fate of persistent organic pollutants
Julija Volmajer Valh, Alenka Majcen Le Marechal, Boštjan Križanec, Simona Vajnhandl, 2012, original scientific article

Abstract: The trend of sustainable use of available water resources encourages textile finishing enterprises to implement efficient wastewater treatment technologies that enable water recycling, and not just itćs discharging into the local wastewater treatment plants (WWTP). This paper presents the results obtained from the H2O2/UV treatment of wastewater from Slovene textile finishing company. Laboratory scale decolouration experiments were performed on the most representative wastewater samples, collected in three months period. In general 80 % decolouration and 86 % total organic carbon (TOC) reduction was achieved. On the other hand, the use of ultraviolet (UV) radiation to degrade and destroy organic pollutants in textile wastewater could lead to the formation of toxic dioxins and dioxin-like compounds, groups of persistent organic pollutants, especially due to the presence of halogenated compounds in textile finishing processes. For these reasons, textile wastewater samples were analysed for any content of dioxins before and after the treatment with H2O2/UV.
Keywords: tekstilne odpadne vode, napredni oksidacijski procesi, H2O2/UV, dioksini, textile wastewater, advanced oxidation processes, H2O2/UV, ecological parameters, dioxins
Published: 10.07.2015; Views: 752; Downloads: 27
URL Link to full text

8.
PRVA POMOČ PRI CRUSH IN BLAST POŠKODBAH
Denis Vajda, 2015, undergraduate thesis

Abstract: Teoretična izhodišča: V diplomskem delu smo obravnavali tematiko crush in blast poškodb. Opisali smo nastanek tovrstnih poškodb ter postopek obravnave in nudenje prve pomoči. Metodologija: V teoretičnem delu diplomskega dela smo uporabili deskriptivno metodo raziskovanja. S pomočjo domače in tuje znanstvene in strokovne literature smo preučili obravnavan problem in predstavili znanstvena spoznanja. V empiričnem delu diplomskega dela smo uporabili kvantitativno metodo raziskovanja. Podatke smo zbirali s pomočjo anketnega vprašalnika, ki smo ga razdelili v treh enotah nujne medicinske pomoči (NMP) na področju severovzhodne Slovenije. Ugotovitve smo obdelali s pomočjo računalniškega programa Microsoft Office Excel in SPSS statistics ter jih tabelarično prikazali. Rezultati: Ugotovili smo, da se ekipa NMP pogosteje srečuje s crush poškodbami kot z blast poškodbami. Kljub temu si želijo dodatnih izobraževanj in praktičnih vaj tako na tematiko crush poškodb, kot na tematiko blast poškodb. Ugotovili smo tudi, da je sodelovanje med gasilci, civilno zaščito, vojsko in ekipo NMP dobro. Pri obravnavi poškodovanih ekipa NMP upošteva International trauma life support (ITLS) standarde in navodila. Diskusija in zaključki: Kljub temu, da so crush in blast poškodbe tretirane kot poškodbe v vojnem svetu, so v današnjem času vse pogosteje pojavljajo tudi v civilnem svetu. Prav iz tega razloga je nujno potrebno, da je ekipa NMP ustrezno usposobljena za postopanje ob tovrstnih poškodbah in da je sodelovanje omenjenih služb dobro. Še le na tak način je mogoče poškodovanim kar najbolje pomagati in jih oskrbeti.
Keywords: nujna medicinska pomoč, crush poškodbe, blast poškodbe, prva pomoč, interational trauma life support, advanced trauma life support
Published: 07.12.2015; Views: 903; Downloads: 171
.pdf Full text (1,80 MB)

9.
Computer Modelling of Porous Composite Structures with Advanced Pore Morphology
Aljaž Kovačič, 2016, doctoral dissertation

Abstract: Advanced pore morphology (APM) structures are composite metal foams, which are assembled from a large number of small spherical elements with cellular structure, and are bonded into a composite with polymeric adhesive. The result of such composition is a wide spectrum of achievable mechanical behaviour in APM structures. To explore their full potential, efficient computational models are needed, which allow for simple parameter variation. Unfortunately, the current computer models do not allow for efficient simulations of porous composite structures with advanced pore morphology, as they employ complex discretisation approaches. A new approach to simulation is presented in this work, based on the discrete particle method (DPM), where every element of APM structure is discretised with a single node. This enables more efficient simulations of APM structures, while still allowing for simple variation of structural parameters. The DPM method was augmented with constitutive models of normal and tangential contact behaviour of APM elements and bonds between them, which were formulated based on an extensive experimental study of APM structure's geometry and mechanical behaviour. Consequently, the models enable simulations of large APM structure's behaviour by modelling the contact behaviour of individual elements. The implementation of new models was verified on a set of analytically solvable examples, and the accuracy of the models was validated with very good correspondence between computational and experimental results. Moreover, the models were validated on a wide set of examples, also taking into account the various strain rates and the absence of the bonds. The applicability of new models was demonstrated in a comprehensive parametrical study, where the influential structural parameters and properties were identified for low and high strain rate deformations. The study also demonstrated the possibility of customising the mechanical behaviour with property gradation, and with introduction of regular, as well as geometrically complex APM element assemblies. The possibility of coupled discrete particle method and finite element method simulations was also addressed. The newly developed models represent a breakthrough in the field of computational investigation of APM structures, and provide for simpler and more efficient investigations of APM structures in the future.
Keywords: Metal foams, advanced pore morphology, composite materials, mechanical properties, contact modelling, discrete particle methods, computer simulations
Published: 11.03.2016; Views: 1303; Downloads: 107
.pdf Full text (44,29 MB)

10.
Analiza uporabnosti kompozitnih materialov za konstruiranje nosilnih elementov vozil pri povišanih temperaturah
Andraž Kranjc, 2016, master's thesis

Abstract: Polimeri, ojačani z ogljikovimi vlakni, so sodobni inženirski materiali. Zanima nas ali je implementacija raziskanega materiala primerna za vozila, kjer se pojavljajo raznolike obremenitve ter v veliki večini tudi povišana temperatura. Prednost ojačanih polimerov je majhna masa, relativno visoka trdnost in cena pri serijskih izdelkih. Poznavanje in napovedovanje njihovih mehanskih lastnosti je kompleksen proces zaradi, anizotropnih materialnih lastnosti. V magistrskem delu povzamemo teoretične osnove modeliranja in analiziranja tovrstnih materialov. Pripravili smo testne vzorce in jih natezno porušili pri sobni in povišani temperaturi. Materialne podatke, pridobljene pri sobni temperaturi, smo nato uporabili za določitev materialnega modela. Poleg mikroskopske analize vzorcev, opravimo še analizo povišane temperature, kar nam da splošno dober pregled nad materialom. Kasneje prikažemo pripravo numerične simulacije brizganja osnove ploščice, iz katere smo izrezali testne vzorce. Na podlagi omenjene simulacije analiziramo napoved stopnje orientacije v brizganem izdelku. Nadaljujemo z nastavitvijo trdnostne simulacije ter generiranje in preslikavo nelinearnih ortotropnih materialnih podatkov. Orientacijo vlaken prenesemo v trdnostno analizo in s tem prikažemo način modeliranja tovrstnih materialov. Na podlagi celotnega opravljenega dela analiziramo rezultate ter potrdimo oziroma ovržemo hipotezo. Magistrsko delo je zastavljeno kot osnova in priročnik za daljne raziskave s tega področja. Podaja pomembne in koristne informacije, poleg tega pa podaja bogate izkušnje iz področja kompozitnih materialov.
Keywords: kompoziti, vlakna, polimeri, ojačani kompoziti, natezni preizkus, natezni preizkus pri povišani temperaturi, simulacija brizganja, metoda končnih elementov, preslikava materialnega modela, ortotropni materialni model, Abaqus, Moldflow, Advanced Material Exchange.
Published: 14.09.2016; Views: 506; Downloads: 11
.pdf Full text (4,53 MB)

Search done in 0.16 sec.
Back to top
Logos of partners University of Maribor University of Ljubljana University of Primorska University of Nova Gorica