| | SLO | ENG | Cookies and privacy

Bigger font | Smaller font

Search the digital library catalog Help

Query: search in
search in
search in
search in
* old and bologna study programme

Options:
  Reset


1 - 10 / 10
First pagePrevious page1Next pageLast page
1.
Development and analysis of 3D geological/geomechanical models for pumped hydroelectric power plant Kozjak
Vladimir Vukadin, 2009, original scientific article

Abstract: In order to specify the geological and geotechnical conditions for the construction of the Kozjak pumpedstorage hydroelectric power plant (HPP), the site area has undergone considerable geological, geophysical and geomechanical investigations. Due to the complexity of the geotechnical constructions and the size of the investigated site a novel approach was proposed, where the results of the investigation were used to develop 3D geological/ geomechanical models. The models were created with the integration of all the available results and data into typical geomechanical units that were subsequently given spatial dimensions. Through an analysis of the models the relationships between the different units were better understood and the critical areas were quickly identified and verified. In this paper the models for the accumulation reservoir and the engine room are presented. The overview of the executed investigations and the results are given together with a discussion on the scope and the number of executed investigations from the standpoint of the 3D geological/geomechanical model’s creation.
Keywords: geological investigations, geomechanical investigations, 3D geological-geomechanical models, HPP Kozjak
Published: 06.06.2018; Views: 384; Downloads: 50
.pdf Full text (362,83 KB)
This document has many files! More...

2.
Izbrane naravnogeografske značilnosti občine Radlje ob Dravi
Igor Žiberna, 2011, original scientific article

Abstract: Članek obravnava zveze med rabo tal in izbranimi naravnogeografskimi značilnostmi na območju občine Radlje ob Dravi. Predstavljena metodologija pridobivanja podatkov in iskanja statističnih povezav med opisnimi spremenljivkami. Analizirana je tudi razporeditev posameznih oblik rabe tal glede na izbrane naravnogeografske značilnosti s pomočjo geografskih informacijskih sistemov.
Keywords: fizična geografija, geografski informacijski sistemi, raba tal, Kozjak, Pohorje, Radlje ob Dravi
Published: 04.04.2018; Views: 477; Downloads: 89
.pdf Full text (1,77 MB)
This document has many files! More...

3.
GEOGRAFSKE ZNAČILNOSTI OBČINE SELNICA OB DRAVI IN MOŽNOSTI SONARAVNE TRAJNOSTI
Darja Ačanski, 2008, undergraduate thesis

Abstract: Namen dela je predstaviti geografske značilnosti občine Selnica ob Dravi in možnosti, ki jih ima za sonaravni trajnostni razvoj. Slovenija je raznolika država na stičišču alpskega, panonskega, dinarskega in sredozemskega sveta, zato se tukaj mešajo številne naravne in družbene, predvsem kulturne evropske karakteristike. Tudi občina Selnica ob Dravi, ustanovljena leta 1998, ni izjema, saj na njenem ozemlju prehaja hriboviti predalpski Kozjak v Dravsko dolino, njena geografska lega tik ob državni meji z Avstrijo pa določa nekatere njene specifičnosti, ki so povezane predvsem z na njenem ozemlju živečim prebivalstvom. Tukaj je stik različnih kultur, dveh jezikov, zaposlitvene možnosti so bile v preteklosti še bolj kakor danes povezane z bližino te germanske države. Občina Selnica ob Dravi ima številne razvojne priložnosti, ki temeljijo tako na naravnih kot tudi na družbenih značilnostih občine, v veliki meri pa njen prihodnji razvoj določajo prav trendi sodobnega sonaravno trajnostnega razvoja. Del ozemlja občine Selnica ob Dravi je vključen tudi v Naturo 2000, zavarovano območje, v katero so vpeta različna ekosistemska območja Evrope.
Keywords: Selnica ob Dravi, fizičnogeografske značilnosti, družbenogeografske značilnosti, Kozjak, Dravska dolina, sonaravni, trajnostni razvoj
Published: 06.02.2018; Views: 718; Downloads: 75
.zip File (53,14 MB)

4.
Vegetation of silicicolous grasslands of the highlands of North-Eastern Slovenia
Sonja Škornik, Martina Lončar, Mitja Kaligarič, 2006, original scientific article

Abstract: Vegetation of the silicicolous grasslands of the highlands of North-Eastern Slovenia has been sampled with standard Braun-Blanquet procedure. All the 102 collected releves have been classified within the order Nardetalia Oberd. ex Preising 1949. The association Homogyno alpinae-Nardetum Mráz 1956 (all. Nardo-Agrostion tenuis Sillinger 1933) has been stated, inside which the typical form and the transitional forms to the heaths with Ericaceae have been distinguished. Chorology, life forms and spontaneous reforestation are discussed and nature-conservancy issue is mentioned.
Keywords: botanika, fitocenologija, silikatna travišča, Slovenija, severovzhodna Slovenija, Twinspan, Pohorje, Kozjak, Smrekovec, botany, phytocenology, silicicolous grasslands, Slovenia, Twinspan, Pohorje, Kozjak, Smrekovec
Published: 10.07.2015; Views: 678; Downloads: 34
URL Link to full text

5.
ANALIZA PONUDBE LOKALNE GASTRONOMIJE V TURISTIČNI PONUDBI KOZJAKA
Tina Maučnik, 2014, undergraduate thesis

Abstract: Diplomsko delo je razdeljeno na štiri poglavja. V prvem poglavju smo opredelili področja in opisali problem, predstavili namen, cilje, osnovne trditve, predpostavke in omejitve diplomskega dela ter predvidene metode raziskovanja. V drugem poglavju smo predstavili pojem gastronomija, njeno zgodovino, povezavo med gastronomijo in turizmom, predstavili gastronomske regije ter piramido slovenske gastronomije. V tretjem poglavju smo predstavili management turistične destinacije. V četrtem poglavju pa smo opravili raziskavo, na izbranih turističnih kmetijah in gostinskih lokalih na Kozjaku. Z rezultati, ki smo jih dobili s pomočjo anketiranja, smo pridobili potrebne informacije na osnovi katerih smo podali svoje predloge. Peto poglavje predstavlja sklep, v katerem smo povzeli glavna spoznanja iz diplomske naloge in potrdili oz. zavrgli zastavljene teze naloge.
Keywords: gastronomija, kulinarika, enologija, turistična kmetija, gostilna, turizem, turistična destinacija, lokalna gastronomija, Kozjak
Published: 02.07.2015; Views: 1250; Downloads: 263
.pdf Full text (372,54 KB)

6.
Vpliv izbranih naravnogeografskih dejavnikov na rabo tal na območju občin Ruše in Selnica ob Dravi
Jernej Ajd, 2014, undergraduate thesis

Abstract: V diplomskem delu je predstavljen vpliv naravnogeografskih dejavnikov na rabo tal na območju občin Ruše in Selnica ob Dravi. Podatke za nadmorsko višino, naklon, ekspozicijo, globalno sončno obsevanje, srednjo letno temperaturo, srednjo letno količino padavin, litološko podlago, pedokartografske enote in rabo tal sem dobil iz geografske baze podatkov digitalnega modela reliefa (DMR 25). Izbrani naravnogeografski dejavniki in raba tal so prikazani na kartah, izdelanih v računalniškem programu Idrisi Selva. Numerične zveze med rabo tal in naravnogeografskimi dejavniki so prikazane v kontingenčnih tabelah. Jakost povezave med posameznim naravnogeografskim dejavnikom in rabo tal je izražena s Cramerjevim koeficientom korelacije. Največje vrednosti le-tega so med rabo tal in srednjo letno temperaturo, litološko podlago, funkcijsko reklasificiranim naklonom, tipi prsti in srednjo letno temperaturo. Vrednosti koeficienta za omenjene naravnogeografske dejavnike se gibljejo med 0,45 in 0,6. Manjša zveza je med rabo tal in nadmorsko višino, nakloni, ekspozicijami, kjer se vrednosti Cramerjevega koeficienta korelacije gibljejo med 0,34 in 0,36. Najmanjša pa je zveza med rabo tal in globalnim sončnim obsevanjem, pri kateri znaša koeficient korelacije zgolj 0,32.
Keywords: fizičnogeografski dejavniki, raba tal, GIS, občina, Pohorje, Kozjak, Dravska dolina, Vzhodne Alpe, Ruše, Selnica ob Dravi
Published: 12.06.2014; Views: 1803; Downloads: 265
.pdf Full text (9,88 MB)

7.
GEOGRAFIJA OBČINE PODVELKA
Blanka Vinšek, 2013, undergraduate thesis

Abstract: Diplomsko delo Geografija občine Podvelka je sestavljeno iz štirih vsebinskih sklopov. Kratek uvodni sklop opisuje osnovne informacije o občini, kot so: splošne značilnosti, lega, regionalizacije in zgodovinski pregled. Temu sledita dve obširni poglavji, ki se nanašata na naravnogeografske in družbenogeografske lastnosti območja. V prvem tematskem sklopu so podrobno predstavljeni relief, geologija, podnebje, prsti, hidrologija, rastlinstvo in živalstvo obravnavanega območja. V drugem, najobsežnejšem poglavju diplomskega dela so podrobno opisani in analizirani družbenogeografski vidiki občine. Najprej so na kratko predstavljena in na kratko opisana naselja, ki se v občini nahajajo. Nato so predstavljene in podrobno analizirane demografske značilnosti prebivalstva in gospodarstvo občine, znotraj katerega smo podrobno izpostavili aktivnost in delovne migracije prebivalstva ter posamezne gospodarske panoge kot so kmetijstvo, industrija, obrt in storitvene dejavnosti ter turizem. Največji vsebinski sklop se zaključi s prometom in predstavitvijo prometne infrastrukture v občini Podvelka. Zadnji skromnejši tematski sklop je namenjen sklenitvi informacij. Na podlagi vseh pridobljenih in preučenih podatkov iz prejšnjih poglavij prepoznamo potenciale občine Podvelka in nadalje sklepamo, kje so možnosti občine za razvoj v prihodnosti. Diplomsko delo se konča s SWOT analizo, kjer so prikazane prednosti, pomanjkljivosti, priložnosti in nevarnosti obravnavanega območja. Če hočemo da bo razvoj uspešen moramo graditi na prednostih, poskušati odpraviti pomanjkljivosti, čim bolj izkoristiti priložnosti in se izogniti nevarnostim.
Keywords: občina Podvelka, Drava, Dravska dolina, Pohorje, Kozjak, regionalna geografija Slovenije, prebivalstvo, gospodarstvo, turizem.
Published: 08.07.2013; Views: 1736; Downloads: 262
.pdf Full text (2,53 MB)

8.
PRESOJA ZANESLJIVOSTI VISOKIH ZEMELJSKIH PREGRAD
Danijela Kodrič, 2012, undergraduate thesis

Abstract: V prvem delu diplomskega dela je podan splošni opis zemeljskih pregrad in opis njihove izvedbe. Osrednji del zajema opis akumulacijskega bazena črpalne hidroelektrarne Kozjak z opisom opravljenih raziskav in interpretacijo rezultatov. V zadnjem delu pa so podane zahteve geotehničnega projektiranja visokih zemeljskih pregrad in rezultati geomehanske presoje zanesljivosti akumulacijskega bazena ČHE Kozjak. Rezultati analiz kažejo, da bo akumulacijski bazen ČHE Kozjak tudi dejansko mogoče zgraditi ob upoštevanju zahtevnejših pravil projektiranja.
Keywords: zemeljske pregrade, črpalna hidroelektrarna Kozjak, geotehnično projektiranje, stabilnostna analiza
Published: 12.03.2012; Views: 1713; Downloads: 226
.pdf Full text (4,58 MB)

9.
PREDLOG ZA UREDITEV EKOLOŠKE APARTMAJSKE ENOTE Z LASTNO SONČNO ELEKTRARNO
Rok Toplak, 2009, undergraduate thesis

Abstract: Diplomsko delo je sestavljeno iz petih poglavij. V prvem poglavju, uvodu, smo opisali osnovni problem, namen, zelo pomembne cilje, iz katerih izhaja vsebina naloge, trditve, predpostavke ter omejitve in metode raziskovanja, ki so pripomogle k izdelavi naloge. V drugem poglavju, ki je teoretična osnova diplomskega dela, smo ugotavljali smernice sodobnega turizma in njegovega vpliva na okolje. Podrobneje smo se posvetili varovanju okolja, pridobivanju energije iz alternativnih virov, predvsem iz sončne energije, ki je po strateških načrtih za prihodnost v ospredju. Tretje poglavje se seli preko državne meje v Avstrijo, na avstrijsko vinsko cesto, kjer smo opisali ponudbo treh vzorčnih ponudnikov. Raziskali smo, kakšne bi bile možnosti sodelovanja z njimi in z ostalimi ponudniki na obravnavanem območju. V četrtem poglavju, zadnjem delu naloge, smo zajeli naše zamisli za razvoj vzorčnega EKO-apartmaja sredi neokrnjene narave. Naši načrti temeljijo na okolju prijaznem delovanju, zato smo našo enoto povezali s solarnimi sistemi in sončno elektrarno, kar pomeni, da apartma pridobiva lastno energijo iz obnovljivih virov. V tem poglavju smo naredili tudi SWOT analizo, ki nam je potrdila upravičenost zamisli za takšen projekt.
Keywords: Ključne besede: turizem, ekoturizem, okolje, narava, obnovljivi viri energije, sončna energija, trajnostni razvoj, fotovoltaika, okolju prijazna, destinacija, ponudnik, ponudba, Avstrija, avstrijska vinska cesta, Kozjak, Duh na Ostrem vrhu, wellness.
Published: 24.05.2010; Views: 2139; Downloads: 186
.pdf Full text (2,04 MB)

10.
Search done in 0.19 sec.
Back to top
Logos of partners University of Maribor University of Ljubljana University of Primorska University of Nova Gorica