| | SLO | ENG | Cookies and privacy

Bigger font | Smaller font

Search the digital library catalog Help

Query: search in
search in
search in
search in
* old and bologna study programme

Options:
  Reset


1 - 10 / 14
First pagePrevious page12Next pageLast page
1.
POMEN SREDSTEV EVROPSKEGA KMETIJSKEGA SKLADA ZA RAZVOJ PODEŽELJA NA RAZVOJ KMETIJSTVA V SLOVENIJI
MAJA LJUBEC, 2009, undergraduate thesis

Abstract: Kjub temu,da ima Evropa odlične možnosti za kmetijsko pridelavo, se delež kmetijske dejavnosti v gospodarstvu zmanjšuje. Evropa želi s svojimi ukrepi spodbuditi kmetijstvo in obuditi delovanje na podeželju. Za te ukrepe EU namenja največji delež svojega denarja, da bi tako prispevala k večjemu pomenu podeželja, ki bo služilo tudi prihodnjim rodovom. Države lahko koristijo sredstva EU za razvoj podeželja skozi EKSRP, ter tako vlagajo v izboljšanje in nadaljnji razvoj kmetijstva. Z vstopom v EU je slovensko kmetijstvo postalo del SKP EU. S tem je dobilo možnost prejemanja sredstev iz EKUJS, iz katerega je Sloveniji uspelo porabiti večino ponujenih sredstev. S tem denarjem smo pri nas nekoliko izboljšali gmotni položaj kmetijstva. Od leta 2007 Slovenija dobiva evropska kmetijska sredstva iz EKSRP. Tudi ta sredstva bo Slovenija vlagala v razvoj kmetijstva ter ohranjanje poseljenosti podeželja.
Keywords: kmetijstvo, skupna kmetijska politika EU, politika razvoja podeželja, EKUJS, finančna perspektiva, EKSRP.
Published: 22.06.2010; Views: 2143; Downloads: 256
.pdf Full text (354,11 KB)

2.
NOVI IZZIVI SKUPNE KMETIJSKE POLITIKE EVROPSKE UNIJE IN VPLIV NA SLOVENSKO KMETIJSTVO
Nataša Marko, 2009, undergraduate thesis

Abstract: Več kot 40 let se je SKP uspešno spopadala z različnimi izzivi. Današnja SKP je politika, za katero se je odločila naša družba. Ta politika še naprej podpira kmetijstvo v EU ter hkrati izpolnjuje pričakovanja državljanov, davkoplačevalcev in potrošnikov, pri tem pa skrbi za čim manjše izkrivljanje mednarodne trgovine. SKP je bila prenovljena, da bi zagotovila neposredno podporo kmetom, ki upoštevajo pravila EU za varstvo okolja, varnost živil, zdravstveno varstvo rastlin, zdravstveno varstvo in dobro počutje živali. Za kmetijsko politiko bo tako največji izziv najti pravo ravnotežje med prilagajanjem kmetijske pridelave, zagotavljanjem zadostne količine hrane in biomase ter zmanjšanjem emisij toplogrednih plinov. Na odločanje v zvezi s SKP posebej vpliva finančni položaj, ki ga ima posamezna država članica v odnosu do SKP. Na strani prilivov so upoštevana sredstva 1. in 2. stebra SKP na strani odlivov pa vplačila v skupno blagajno v deležu, kot ga zavzemajo sredstva za SKP. Slovenija se zavzema za ohranitev SKP tudi v prihodnje in bodo nadaljnje reforme SKP določale tudi okvir za izvajanje slovenske strategije razvoja kmetijstva.
Keywords: Skupna kmetijska politika, reforma 2003, proračun, kmetijska politika, zdravstveni pregled reforme 2003, modulacija, poenostavitev SKP, finančna perspektiva 2007 -2013, slovensko kmetijstvo, novi izzivi SKP, strategija slovenskega kmetijstva
Published: 15.07.2010; Views: 2209; Downloads: 238
.pdf Full text (415,38 KB)

3.
PRISTOP LEADER V PROGRAMU RAZVOJA PODEŽELJA 2007-2013
Alijana Pintar, 2011, final seminar paper

Abstract: V diplomskem seminarju sem na kratko predstavila SKP, v okviru katere deluje tudi EKSRP. Iz tega sklada se v programskem obdobju 2007-2013 financira razvoj podeželja, ki temelji na štirih oseh. Ena izmed teh osi je os Leader, ki je bila sprva pobuda Skupnosti in ne pristop. Od SKP in razvoja podeželja na ravni EU se diplomski seminar usmerja v dosedanji razvoj podeželja v Sloveniji. Izkušnje, ki jih Slovenci imamo predvsem z izvajanjem projektov CRPOV in RPP, so nam bile v veliko pomoč pri uvajanju pristop Leader. Njegove glavne značilnosti, kjer sta ključnega pomena pristop od spodaj navzgor in oblikovanje javno-zasebnih partnerstev, in izkušnje v drugih državah članicah EU so predstavljene v nadaljevanju. Osrednji del diplomskega seminarja je namenjen izvajanju pristopa Leader v Sloveniji, kjer sem opisala prehod na Leader in tri ukrepe, ki jih naša država izvaja na ravni 4. osi. Posebno pozornost sem namenila LAS ter spremljanju in vrednotenju 4. osi PRP v Sloveniji. Ugotovila sem, da je vrednotenje težavno in da bo za natančno oceno potrebno počakati do leta 2015, ko naj bi bili zaključeni vsi izvedbeni projekti.
Keywords: Skupna kmetijska politika, Program razvoja podeželja RS 2007-2013, pristop Leader, lokalna akcijska skupina, pristop od spodaj navzgor.
Published: 16.11.2011; Views: 1427; Downloads: 135
.pdf Full text (2,35 MB)

4.
RAZVOJ VEČKRITERIJSKEGA MODELA ZA OCENJEVANJE OBMOČIJ Z OMEJENIMI DEJAVNIKI ZA KMETIJSKO PROIZVODNJO
Aleš Irgolič, 2011, master's thesis

Abstract: Z razvojem večkriterijskega modela DEX-i za ocenjevanje območij z omejenimi dejavniki (OMD) je bilo razvito orodje, s katerim lažje ocenjujemo različne scenarije kmetovanja. Izbira kmetovanja v OMD območjih ni odvisna samo od enega, temveč na to vpliva večje število kriterijev. Scenariji, ki so bili analizirani, so: Druga območja (D), Hribovita območja (H), Kraška območja (K), Strma območja (S) in Gorsko višinska območja (V). Glavni kriteriji, ki so bili vključeni v model, so naslednji: velikost kmetij, višina neposrednih plačil, višina izravnalnih plačil, višina kmetijsko okoljskih plačil, starostna struktura. Končno oceno »odlično« je prejel scenarij Gorsko višinsko območje (V), scenarija Druga območja (D) in Hribovita območja (H) sta prejela oceno »primerno«, medtem ko sta bila scenarija Kraška območja (K) in Strma območja (S) ocenjena z najnižjo oceno »neprimerno«, oziroma »kar primerno«. Razvit večkriterijski model je lahko uporabno orodje pri nadaljnjem razvoju kmetijske politike še posebej po letu 2013. Model je možno nadgraditi z novejšimi informacijami in ga prilagoditi specifičnim zahtevam.
Keywords: OMD območja, večkriterijska odločitvena analiza, DEX-i, scenariji, kmetijska politika
Published: 23.12.2011; Views: 2338; Downloads: 252
.pdf Full text (947,07 KB)

5.
KMETIJSKE SUBVENCIJE V SLOVENIJI
Martina Rihter, 2012, undergraduate thesis

Abstract: Diplomski seminar zajema glavne značilnosti skupne kmetijske politike EU in kmetijske politike v Sloveniji ter njen razvoj. SKP je nastala zaradi potreb po povečanju in zagotovitvi zadostne količine hrane in je ena izmed najstarejših in tudi najpomembnejših skupnih kmetijskih politk EU. Njene naloge so se skozi tehnološki razvoj razvijale ter spreminjale. Sedaj posveča večjo pozornost varovanju okolja in razvoju podeželja. Predstavljena je tudi kmetijska politika Slovenije ter njene značilnosti. Slovensko kmetijstvo zaradi naravnih pogojev in strukture kmetij zaostaja za evropskim kmetijstvom. Slovenija stremi k temu, da bi čim več mladih ljudi prevzemalo kmetije in zato nudi tudi enkratno finančno pomoč. Kmetijske subvencije so dokaj zapleten program za spodbujanje kmetijstva. Od osamosvojitve Slovenije so se zakoni za obdavčitev subvencij večkrat spremenili, kot so se spremenili tudi pogoji za pridobitev subvencij. Tako so tudi letos predstavili novosti za leto 2012. V letu 2012 shema neposrednih plačil vključuje: • nadaljevanje izvajanja regionalnega modela sheme enotnega plačila (v nadaljnjem besedilu SEP) z vsemi dodatki, dodeljenimi do vključno leta 2010; • dodatke, dodeljene v letu 2012; • dodatek na plačilne pravice zaradi razvezave posebne premije za bike in vole; • dodatek na plačilne pravice zaradi razvezave pomoči za stročnice in podpore za pridelavo lupinarjev; • nadaljevanje izvajanja ukrepa ERG in • dodatna plačila za mleko za gorska višinska in strma KMG.
Keywords: Ključne besede: Skupna kmetijska politika, Evropska unija, subvencije, neposredna plačila, SEP, posebna premija, plačilna pravica, ERG, KMG
Published: 28.11.2012; Views: 2682; Downloads: 549
.pdf Full text (919,43 KB)

6.
VPLIV SKUPNE KMETIJSKE POLITIKE NA RAZVOJ OBČINE SVETA ANA
Maja Župec, 2014, master's thesis

Abstract: Magistrska naloga prikazuje vpliv skupne kmetijske politike na razvoj občine Sveta Ana. Sveta Ana je majhna podeželska občina, kjer je že od nekdaj pomembna gospodarska panoga kmetijstvo. Namen magistrske naloge je predstaviti razvoj skupne kmetijske politike v Evropski uniji in v Sloveniji. Poseben poudarek je na opisu nove paradigme razvoja podeželja in Programa razvoja podeželja. Prav tako je namen naloge naravnogeografsko in družbenogeografsko predstaviti občino Sveto Ano. Glavni cilj naloge je preučiti vplive nove razvojne paradigme in kmetijske politike na razvoj občine Sveta Ana s pomočjo različnih statističnih podatkov in dejanskih sprememb v uvajanju dodatnih dejavnosti na kmetijskih gospodarstvih. Občina Sveta Ana je v okviru Programa razvoja podeželja izpeljala štiri velike projekte in s tem pospešila razvoj občine. Prav tako se kmetje aktivno prijavljajo na individualne razpise za pridobitev nepovratnih sredstev iz Programa razvoja podeželja. S pomočjo skupne kmetijske politike se občina Sveta Ana gospodarsko razvija, povečuje se število podjetij in dopolnilnih dejavnostih, občina dobiva privlačnejšo podobo, prav tako pa se ohranja kulturna dediščina in razvija se turistična ponudba. S takšnim delovanjem bi občini Sveta Ana lahko uspelo preprečiti zmanjševanje števil kmetijskih gospodarstev, izboljšati starostno strukturo in preprečiti odhod mladih ljudi. Pri tem lahko ima veliko vlogo učitelj geografije, ki lahko pri učencih pri pouku skozi različne dejavnosti spodbudi lokalno ozaveščenost in predstavi nove razvojne možnosti kmetijskih gospodarstev.
Keywords: Sveta Ana, skupna kmetijska politika, nova paradigma razvoja podeželja, lokalna akcijska skupina, lokalno okolje
Published: 11.12.2014; Views: 1293; Downloads: 211
.pdf Full text (2,08 MB)

7.
8.
Spremembe v pristopih k razvoju podeželja
Lučka Lorber, 2013, original scientific article

Abstract: Namen članka je predstaviti vplive nove paradigme na razvoj podeželja. Za razumevanje novih pristopov in analizo učinkov je potrebno s kritično primerjavo stare paradigme obrazložiti in utemeljiti prednosti nove razvojne paradigme. Številni, predvsem tuji avtorji, ki se tako teoretično kot praktično ukvarjajo z razvojem kmetijstva in podeželja, ugotavljajo, da je uspeh nove paradigme razvoja podeželja v neposredni odvisnosti od politične volje tako na multiinstitucionalni ravni kot v pripravljenosti sprejetja nove usmeritve. Globalno se je uveljavil holistični pristop od spodaj navzgor. V ospredju ni več kmetijstvo kot gospodarski sektor. Spremembe v paradigmi razvoja podeželja so se začele dogajati v drugi polovici prejšnjega stoletja kot posledica učinkov deindustrilizacije in s širitvijo Evropske unije na mediteranske dežele. Z Agendo 2000, Leader programi so bili postavljeni temelji nove razvojne paradigme podeželja, ki je leta 2006 postala globalna z objavo nove razvojne paradigme podeželja OECD. Prav tako nas je zanimalo, kako se je slovenska politika odzvala na sprejete spremembe in kje so vzroki za počasno implementacijo novih pristopov razvoja kmetijstva in podeželja v Sloveniji.
Keywords: kmetijska politika, regionalni razvoj, uravnoteženost, podeželje, EU, OECD, Slovenija
Published: 21.12.2015; Views: 387; Downloads: 47
.pdf Full text (338,02 KB)
This document has many files! More...

9.
Družbenogospodarske značilnosti vinogradništva v Radgonsko-Kapelskih goricah
Jože Pisar, 2016, undergraduate thesis

Abstract: Radgonsko-Kapelske gorice so z vidika vinogradništva med najpomembnejšimi pokrajinami v Sloveniji. Namen diplomskega dela je predstaviti razvoj vinogradništva skozi najpomembnejše faze, ki so zaznamovale preteklo obdobje in sedanjost. Študij strokovne literature, internetnih virov ter zbiranje informacij in podatkov na terenu so bili podlaga ustvarjanja diplomskega dela. Z novo razvojno paradigmo podeželja se je spremenila vloga kmetijstva in posledično vinogradništva v pojmovanju podeželskega prostora. Vinogradništvo zaseda pomembno vlogo v sklopu ohranitve kulturne pokrajine. Naravne in kulturne danosti omogočajo nadaljnji razvoj panoge v smeri ustvarjanja novih delovnih mest in povezovanja s turistično dejavnostjo, ki ima na tem območju velike razvojne možnosti. V prihodnosti bo potrebno še večje sodelovanje med lokalnimi partnerji, saj bodo le tako premostljive pomanjkljivosti, ki se kažejo v majhnosti in posledično nedostopnosti na trgu. Vinogradniki morajo biti usmerjeni v ustvarjanje dodane vrednosti svojih proizvodov in storitev, katerih temelj so naravne danosti in tradicija, ki se kaže v uspešnosti podjetja Radgonske gorice d. d. ter je zgodba o uspehu vinogradništva in vinarstva Radgonsko-Kapelskih goric.
Keywords: Radgonsko-Kapelske gorice, nova razvojna paradigma podeželja, Skupna evropska kmetijska politika, vinogradništvo, viničarstvo, obnove vinogradov, Radgonske gorice d. d.
Published: 13.06.2016; Views: 434; Downloads: 82
.pdf Full text (2,11 MB)

10.
Standardizacija procesov sistema navzkrižne skladnosti za upravljanje kontrolnih sistemov
Maša Kerstein, 2016, master's thesis/paper

Abstract: Namen magistrskega dela je bilo proučiti stanje ozaveščenosti glede sistema navzkrižne skladnosti. Ravno tako je bil namen proučiti možnosti poenotenja postopkov v izvajanju sistema, identificirati dobre prakse med deležniki in jih kot skupek dobrih praks, združenih v smernice, predstaviti vsem deležnikom, z namenom postati učinkovitejši v upravljanju kontrolnih sistemov. Pri tem smo kot osnovo za izboljšanje sistema analizirali izvedbeni model obstoječega sistema navzkrižne skladnosti, proučili akreditacijska merila, ki jih mora izpolnjevati plačilna agencija in jih nadgradili z zahtevami novega standarda ISO 9001:2015. Pri standardizaciji procesov smo sledili merilom, ki prispevajo k učinkovitejšemu upravljanju kontrolnih sistemov in ugotovitve združili v prepoznane pomanjkljivosti sistema ter predloge za izboljšanje delovanja modela za dosego večje učinkovitosti sistema vodenja in uspešnejšega izvajanja sistema. Precizen odgovor na učinkovito upravljanje nadzora je v raziskavi opredeljen kot rezultat primerljivosti ugotovitev rednih sistemskih kontrol izven sistema subvencij z ugotovitvami kontrol v subvencijskem modelu. Ugotovili smo, da idejna zasnova modela deluje, vendar pa je mogoče z uporabo predlogov izboljšav obstoječega modela in odpravo izpostavljenih pomanjkljivosti učinkovitejše upravljati kontrolne sisteme znotraj skupne kmetijske politike. V okviru magistrskega dela smo izvedli kvalitativno raziskavo s pomočjo intervjujev z udeleženci vodstvenega in operativnega nivoja deležnikov modela ter s kvantitativno raziskavo. Ta je temeljila na spletnem vprašalniku, posredovanem kmetijskim svetovalcem, kmetom in potrošnikom. Na osnovi raziskave, izvedene z deležniki modela navzkrižne skladnosti, smo ugotovili, da je bistvenega pomena za uspešno skupno politiko uskladitev ciljev kmetijske, okoljske in naravovarstvene politike, ki s svojim zakonodajnim okvirjem, smernicami in ukrepi bodisi neposredno bodisi posredno vplivajo na področje navzkrižne skladnosti. Te s svojim zakonodajnim okvirjem, smernicami in ukrepi bodisi neposredno bodisi posredno vplivajo na področje navzkrižne skladnosti. Izkoristiti je potrebno prožnost politik na ravni EU kot tudi specifike naše države ter postaviti jasno srednje ročno in daljno ročno strategijo kmetijstva, z načrtovanimi in ciljno naravnanimi ukrepi, ki jih podpirajo vse ključne politike in so v interesu kmetov ter hkrati dovolj stabilni v času. Usmerjenost k temu cilju bo privedla do skladnosti s standardi, trajnostnega razvoja kmetijstva, kakor tudi večje združljivosti skupne kmetijske politike s pričakovanji kritične družbe na splošno. Navedeni elementi so bili prepoznani kot cilji politike navzkrižne skladnosti.
Keywords: navzkrižna skladnost, skupna kmetijska politika, izvedbeni model, standardi, nadzor, učinkovito upravljanje.
Published: 04.10.2016; Views: 684; Downloads: 111
.pdf Full text (3,35 MB)

Search done in 0.24 sec.
Back to top
Logos of partners University of Maribor University of Ljubljana University of Primorska University of Nova Gorica