| | SLO | ENG | Cookies and privacy

Bigger font | Smaller font

Search the digital library catalog Help

Query: search in
search in
search in
search in
* old and bologna study programme

Options:
  Reset


1 - 10 / 14
First pagePrevious page12Next pageLast page
1.
VREDNOTE ZAPOSLENIH KOT KLJUČNI ELEMENT ORGANIZACIJSKE KULTURE KAKOVOSTI V ZAVODU DORNAVA
Jožica Brenčič, 2014, master's thesis

Abstract: Delo z osebami s posebnimi potrebami se zaradi napredka in razvoja družbe zelo spreminja. Vsi, ki delamo s tako občutljivo populacijo, potrebujemo poleg strokovnega znanja, veščin in izkušenj tudi obilo osebne predanosti delu, ki je v veliki meri pogojena z nivojem osebnih humanističnih vrednot. Vrednote določajo, kaj je pomembno, vredno truda in zaželeno. Sistem vrednot pomembno vpliva na oblikovanje organizacijske kulture, ki je osnova poslanstva in vizije delovne organizacije. Namen: je prikazati najpomembnejše vrednote, katere zaposlenim omogočajo delo z osebami s posebnimi potrebami, kar jim istočasno predstavlja zadovoljstvo z delom. Pojasniti pomen ujemanja osebnih vrednot z vrednotami delovne organizacije, prikazati vrednote, ki v največji meri oblikujejo organizacijsko kulturo in predstaviti zavod Dornava. Metodologija: z analizo strokovne ter znanstvene domače in tuje literature in virov ter pregledom obstoječih raziskav smo pripravili teoretični del naloge. V empiričnem delu smo uporabili kvantitativno raziskovalno metodo, ki zajema zanesljive številčne in statistične meritve na vzorcu, ki ga predstavljajo zaposleni iz vseh delovnih področij zavoda Dornava (n = 217). Kot merski instrument smo uporabili anonimni anketni vprašalnik. Vprašalnik je delno vsebinsko povzet po klasifikaciji vrednot (Musek, 2000) in internem kodeksu zaposlenih zavoda (2001) ter sestavljen iz petih sklopov: demografskih vprašanj, ugotavljanja prioritetnih vrednot zaposlenih v zavodu, odnosa zaposlenih do uporabnikov storitev zavoda, zadovoljstva zaposlenih, strpnosti v odnosu do uporabnikov in stanj strpnosti med zaposlenimi. Rezultati: ugotavljamo, da je hierarhija vrednot zaposlenih načeloma skladna s hierarhijo vrednot organizacije, kar ugodno vpliva na uresničevanje poslanstva zavoda Dornava kot celote. Raziskava je pokazala, da so zaposleni »s službo na splošno« zadovoljni, najvišje zadovoljstvo jim prinaša sodelovanje med zaposlenimi v celotnem kolektivu. Ocenjujemo, da v zavodu Dornava z vidika vrednot obstaja sorazmerno zdrava organizacijska kultura in klima.
Keywords: Ključne besede: vrednote, organizacijska kultura, kakovost, oseba s posebnimi potrebami, ZUDV Dornava.
Published in DKUM: 02.12.2014; Views: 2463; Downloads: 389
.pdf Full text (1,17 MB)

2.
PRIMERJALNA ANALIZA VPLIVA VREDNOT IN KULTURE PODJETJA NGŠ D. O. O. TER NJEGOVIH DOBAVITELJEV NA USPEŠNOST NJIHOVEGA MEDNARODNEGA POSLOVNEGA SODELOVANJA
Andreja Kotnik, 2014, undergraduate thesis

Abstract: Kultura je povsod okoli nas in je izražena v načinu življenja. V sodobnem času je vloga kulture prešla tudi v poslovni svet, saj se večina podjetij povezuje z drugimi državami pri poslovanju. Začnemo govoriti o mednarodnih kulturnih razlikah. V podjetju NGŠ d. o. o. je direktor podjetja ključna oseba, ki je ustvarila kulturo podjetja, vsi zaposleni se ji prilagajajo, temeljni del kulture pa predstavljajo vrednote. Če zaposleni ne delujejo v skladu z vrednotami podjetja, morajo zapustiti podjetje, saj z nasprotnim ravnanjem lahko škodujejo podjetju oziroma poslovanju podjetja, pa tudi sebi. V diplomskem delu smo preučevali podjetje NGŠ d. o. o. ki posluje s Srbijo, Turčijo in Sirijo, pri tem pa smo upoštevali medkulturne razlike pri poslovanju. Primerjali smo vrednote in kulturo podjetja NGŠ d. o. o. z njegovimi dobavitelji iz Srbije, Turčije in Sirije. Pred poslovanjem s tujim dobaviteljem se je treba pogajati in skleniti poslovni odnos. Pogajamo se skoraj vsak dan, k temu pa pripomorejo različne življenjske situacije. Pogajanje je način, da bi si pridobili stvar, ki si jo želimo in stremimo k cilju, čeprav se zgodi, da je treba kdaj tudi popustiti. Procesa pogajanja se ne moremo naučiti, saj je razplet odvisen tudi od nasprotne strani. Dokazano je, da so boljši pogajalci tisti, ki so dobri govorci, in jih ni strah kdaj tudi izgubiti. Ugotovili smo, da je za vzpostavitev zaupanja, za pogajanje in sklenitev poslovnega odnosa priporočljivo poznavanje vsake kulture posebej in predvsem vedeti, da so v neki državi nekatere stvari sprejemljive, v drugi pa strogo prepovedane. Dober odnos in prilagajanje vsaki kulturi posebej pripelje do dobrih in celo vrhunskih poslovnih rezultatov. Analizirali smo količinske vrednosti dobav podjetja NGŠ d. o. o. po dobaviteljih iz Srbije, Turčije in Sirije v času njihovega medsebojnega sodelovanja. Preučili smo, kaj se je dogajajo v času gospodarske krize in kako je kriza vplivala na sklepanje poslovnih odnosov in na število dobav. Čeprav je diplomsko delo nastalo v času gospodarske krize, ki je za mnoga podjetja povzročila manj dobav in padec dobička, pa je v našem primeru ravno obratno. Podjetje NGŠ d. o. o. je v obdobju krize vzpostavilo zaupanje in sklenilo poslovni odnos s Turčijo in kasneje s Sirijo. Gospodarska kriza ni imela vpliva na poslovanje podjetja, predvsem zaradi narave poslovanja. Preučili smo tudi vpliv vrednot in kulture podjetja NGŠ d. o. o. na uspešnost njihovega mednarodnega poslovnega sodelovanja. Za uspešno poslovanje je treba poznati kulturo držav s katerimi podjetje posluje in predvsem bistvene razlike v primerjavi s slovensko kulturo. V intervjuju z direktorjem podjetja NGŠ d. o. o. smo pridobili veliko zanimivih informacij o kulturi nasploh in o kulturi poslovanja za vsako prej omenjeno državo posebej. Medkulturne razlike je treba upoštevati, da bi ohranjali dolgoročen poslovni odnos.
Keywords: Ključne besede: Vrednote podjetja, kultura, medkulturne razlike, sklepanje poslovnih odnosov, poslovna pogajanja, Srbija, Turčija, Sirija.
Published in DKUM: 03.11.2014; Views: 1216; Downloads: 98
.pdf Full text (732,13 KB)

3.
VLOGA VODITELJSTVA V DELU MANAGERJEV
Tim Lubaj, 2014, master's thesis

Abstract: Preučevanje vodenja oziroma voditeljstva je od nekdaj zelo aktualna tema, saj je od uspešnega vodstva odvisen uspeh celotne organizacije. Hkrati voditeljstvo predstavlja tudi zelo kompleksno področje, ki še ni v celoti raziskano, in prav to ga dela še bolj zanimivega. Pomembnosti vloge voditeljstva v delu managerjev se zaveda vedno več podjetij. Za podjetja je primarnega pomena zmožnost prilagajanja razmeram na trgu in potencialnim odjemalcem, ključ do tega pa sta zagotovo učinkovito vodstvo in dobra komunikacija na vseh ravneh. Eden izmed pomembnih faktorjev, ki vplivajo na učinkovitost vodenja, so gotovo lastnosti oziroma vrednote vodij, ki jih zaposleni prepoznavajo v obnašanju svojih nadrejenih. Zanimalo nas je, kakšen pogled imajo na to ameriški in evropski managerji oziroma katere vrednote povezujejo z učinkovitimi voditelji in člani tima ter ali prihaja do razlik med posameznimi evropskimi državami in Združenimi državami Amerike. V magistrskem delu so predstavljeni rezultati študije, ki raziskuje in primerja dojemanje vrednot ameriških in evropskih managerjev, ki jih povezujemo z učinkovitimi voditelji in člani timov v organizacijah. Predstavljeni rezultati raziskave se dotikajo treh dimenzij, in sicer: primerjave dojemanja vrednot, povezanih z dominantnostjo in podrejenostjo, primerjave dojemanja vrednot, ki temeljijo na prijaznosti, s tistimi, ki temeljijo na neprijaznem obnašanju, ter primerjave vrednot, ki temeljijo na sprejemanju oziroma nesprejemanju formalnih avtoritet. Rezultati raziskave kažejo, da prihaja do določenih razlik v vseh treh dimenzijah, predvsem med ZDA in Evropsko unijo. Ameriški managerji v nasprotju z evropskimi npr. cenijo dominantnost v obnašanju članov tima bolj kot v obnašanju voditeljev, kar kaže na manj hierarhične delovne modele v ZDA.
Keywords: Ključne besede: vodenje, voditeljstvo, management, vrednote voditeljev, timsko delo.
Published in DKUM: 29.07.2014; Views: 1100; Downloads: 191
.pdf Full text (1,43 MB)

4.
ELITA MANAGEMENTA PO FORBES-U
Janja Korošec, 2014, master's thesis

Abstract: Elitni managerji so kreatorji uspeha podjetja, ki ga vodijo in predstavljajo. Njihova specifika je, korak pred konkurenco v javnosti nastopajo prepričljivo, karizmatično, poistovetijo se s podjetjem, predvsem pa ne prenehajo prodajati storitev oz izdelkov in posledično tudi sebe, saj so venomer v ospredju. Uspešno krmarijo med zahtevami okolja in lastniki podjetja, katerih cilj je rast in dobiček. Zavedajo se, da je uspeh odvisen od vizije, organizacijske kulture, vrednot podjetja, moralnih in etičnih načel, družbene odgovornosti, spoštovanja, zaupanja do sebe – sodelavcev in lastnikov. Managerji so prešli iz obdobja industrijske družbe v družbo znanja, hitrih sprememb v katerem se okolje zelo hitro odziva na njihove napake. Danes podjetje ne more delovati v izolaciji s prikrivanjem podatkov, zaradi razširjenosti interneta, socialnih omrežij, medijev, kateri so zelo občutljivi glede na nemoralno vodenje oz obnašanje podjetja do okolja. Managerji ne vodijo po pravilu hierarhije, kar je veljalo v industrijski dobi, danes velja pravilo kaosa, prepletenosti in zaupanja v zaposlene. Zaposleni imajo tako imenovano kreativno svobodo, s svojim delovnikom samostojno razpolagajo za ceno tehnološke dovršenosti. Pomembna je postala kreativnost, izvirnost, inovativnost, preprostost, učinkovitost. Dodana vrednost, ki uporabniku prinaša zadovoljstvo, podjetju pa prodajni uspeh in prvo mesto na trgu. V magistrskem delu proučujemo najbogatejše managerje in tudi solastnike podjetij po oceni revije Forbes. Predstavljene so značilnosti devetih najbogatejših managerjev – milijarderjev, ki so podjetje ustanovili sami ali pa ga podedovali. Med proučevanimi so Larry Page in Sergey Brin, ustanovitelja Google z največjim vplivom na globalnem trgu, Mark Zuckerberg, ki se je na lestvico uvrstil, kot najmlajši milijarder vseh časov in Steve Jobs, ki je svoje izdelke spremenil v kult in velja za enega izmed največjih vizionarjev preteklega stoletja. Iskali smo njihove skupne značilnosti, karakteristike in tudi razlike, predvsem pa nas je zanimalo ali postavljajo smernice, kako se bo managament razvijal v prihodnosti. Proučevani elitni managerji, kot smo jih v nalogi poimenovali vsekakor kreirajo prihodnost, še več, so predmet strokovne javnosti, ki proučujejo njihovo delo in na osnovi njihovega dela tudi postavljajo nove teorije managementa. Predstavljeni managerji so zaželeni gosti elitnih fakultet, da študentom predajo svoje znanje, za svoj prispevek v okolju pa so velikokrat tudi prejemniki častnih doktoratov.
Keywords: Ključne besede: Management, manager, podjetnik, karierna rast, vrednote, karakteristike, družbena odgovornost, etika in morala, Huntova in Vitellova teorija etike, Farelov, Greshamov, Trevinin, Jonesov model etike, karizmatičnost, vizionar, strateg, etični kodeks, inovativnost.
Published in DKUM: 25.07.2014; Views: 3010; Downloads: 269
.pdf Full text (1,65 MB)

5.
PROUČEVANJE VREDNOT UDELEŽENCEV PODJETJA KOT IZBRANI DEJAVNIK VPLIVA NA USPEŠNOST PROUČEVANEGA TRGOVSKO - PROIZVODNEGA PODJETJA
Lucijan Rop, 2012, undergraduate thesis

Abstract: Lastnik podjetja je ključna oseba, ki ustvari, oblikuje in ohranja kulturo podjetja, njen temeljni del pa predstavljajo vrednote. Vrednote imajo funkcijo gonilne sile pri doseganju ciljev podjetja. So vir motivacije ter kriteriji kako doseči cilj na pravi »način«. Opredeljene skupne vrednote so osrednja vodila, ki usmerjajo in vodijo ljudi pri njihovem vsakodnevnem delovanju. Če zaposleni ne delujejo v skladu z vrednotami podjetja, ne morejo dolgoročno ostati v podjetju, saj njihovo delo ne izkazuje njihovih zmožnosti in zaradi tega ne ponujajo dobrih rezultatov, s čimer škodujejo lastnikom, sodelavcem in potrošnikom. Za doseganje visoke kakovosti, učinkovitosti in uspešnosti je pomembno, da so cilji podjetja usklajeni s skupnimi vrednotami podjetja, te pa z vrednotami njegovih zaposlenih in obratno. V diplomskem seminarju smo proučili trgovsko-proizvodno podjetje L.P. d.o.o., ki se ukvarja z distribucijo in prodajo repromaterialov za potrebe lesne dejavnosti večjih mizarstev in pohištvene industrije na slovenskem trgu in ostalih sosednjih državah. Podjetje je srednje veliko in spada med vodilne trgovce na področju lesne branže. V prvem delu smo skozi teoretične vidike opredelili vlogo vrednot v podjetju in skozi različna merila uspešnosti, ki smo jih navedli, pojasnili možne vplive vrednot na uspešnost poslovanja podjetja. Vso teorijo smo nato prenesli v prakso, torej v obravnavano podjetje. Predstavili smo vrednote lastnika in direktorja ter ugotovili, da so medsebojno usklajene. Vrednote ključnih udeležencev so osnova, iz katere je podjetje razvilo osrednje notranje vrednote, ki jim zaposleni pri svojem delu sledijo. Vsako vrednoto smo podrobno opisali in razložili njen vpliv na dejavnike uspeha v podjetju. Nato smo prišli do spoznanj, katere so tiste vrednote, ki neposredno dosegajo vrednote ključnih udeležencev v podjetju – vrednote lastnika in direktorja. Na podlagi pomankljivosti skupnih vrednot v podjetju, ki smo jih zaznali tekom izdelave diplomskega seminarja, smo na koncu predlagali možne predloge za spreminjanje vrednot, ki zagotavljajo podjetju večjo uspešnost in za katere upamo, da jih bo podjetje v bodočnosti upoštevalo ter s tem izboljšalo svoje poslovne rezultate; in kar je najpomembneje, povečalo zadovoljstvo svojih zaposlenih in okrepilo odnos s kupci. Ključne besede: vizija, politika podjetja, interesi udeležencev podjetja, vrednote podjetja, vrednote ključnih udeležencev, uspešnost podjetja.
Keywords: Ključne besede: vizija, politika podjetja, interesi udeležencev podjetja, vrednote podjetja, vrednote ključnih udeležencev, uspešnost podjetja.
Published in DKUM: 23.11.2012; Views: 1675; Downloads: 315
.pdf Full text (1,27 MB)

6.
PLANIRANJE POLITIKE PODJETJA HEAT D.O.O.
Anita Kurbus, 2012, undergraduate thesis

Abstract: Podjetje Heat, d.o.o. je podjetje, ki se ukvarja distribucijo in prodajo klimatskih naprav, sistemov za ogrevanje z obnovljivimi viri in sistemov za prezračevanje prostorov. Vizija podjetja je želja po sodobnem, stabilnem in uspešnem podjetju, ki opravlja kakovostne storitve, hkrati pa je cenovno ugodno in fleksibilno. Posebno pozornost namenjajo pripadnosti svojih kupcev in zaposlenih. V podjetju se zavedajo, da jih k uresničitvi vizije vodi dobro planirana, zasnovana in udejanjena politika podjetja , ki se uresničuje neposredno na ravni strateškega managementa, posredno pa na ravni taktičnega in operativnega managementa, »zares« pa v temeljnem izvedbenem procesu. V začetni fazi diplomskega dela smo natančno proučili obstoječe stanje v podjetju. Proučevali smo kulturo in etiko podjetja ter panoge.Na osnovi pridobljenih spoznanj in ob upoštevanju obstoječe politike podjetja ter želja ključnih udeležencev podjetja smo planirali bodočo politiko podjetja. Za uresničevanje razvoja na ravni strateškega managementa smo iskali strateške možnosti, planirali strategije za njihovo uresničevanje in zapisali program razvoja, proučevali razvoj na ravni politike in okolja ter prognostično obdelali podjetje Heat, planirali programsko tržna področja, iskali strateške možnosti ter planirali poslovni izid. Z izvedeno raziskavo in predvideno prognozo želimo pomagati lastniku podjetja in njegovi zaposlenim pri uresničitvi zastavljene vizije in njihovih ciljev (tako podjetniških kot osebnih
Keywords: KLJUČNE BESEDE: planiranje, razvoj, vizija podjetja, politika podjetja, vrednote udeležencev, prednosti, slabosti, okolje podjetja, možnosti, nevarnosti, programsko-tržna področja, strateške možnosti, trgi, kultura, etika, strategije
Published in DKUM: 03.09.2012; Views: 1718; Downloads: 210
.pdf Full text (370,33 KB)

7.
VPLIV KULTURE NA MOTIVACIJO ZAPOSLENIH
Andreja Gjergjek, 2012, undergraduate thesis

Abstract: Pri diplomskem delu smo se osredotočili na proučevanje kulture in motivacije. Opredelili smo pojem kulture in njene sestavine. V okviru nacionalne kulture smo opredelili dela Hofsteda, Trompenaarsa, Halla, Ronena in Shenkara. V nadaljevanju smo opredelili pojem motivacije in predstavili motivacijske dejavnike. Pojasnili smo tudi vpliv kulture na motivacijo zaposlenih. Kultura je način ţivljenja pripadnikov neke druţbe. Obsega celotno področje idej, navad, prepričanj, jezika, vzorcev vedenja, znanja, itd., ki jih je proizvedel in oblikoval človek in ki se prenašajo iz generacije v generacijo. Motivacija zaposlenih je pomemben element za doseganje boljših rezultatov zaposlenih. Prav tako je nagrajevanje zaposlenih pomembno za podjetje in pomemben motivacijski dejavnik. Omeniti moramo tudi motivacijske dejavnike, kot so: medsebojni odnosi, pohvala, varnost zaposlitve itd. Motivacijo mora management podjetja redno izvajati in jo prilagajati zaposlenim in kulturi, v kateri delujejo. Zato morajo biti managerji pri oblikovanju sistema motivacije pozorni na kulturo, v kateri podjetje posluje. V podjetju se pojavijo razlike v pristopu do motivacije zaradi kulture. Managerji morajo poznati potrebe svojih sodelavcev, da bi lahko zanje izbrali najustreznejši način motivacije. Podjetje se mora zavedati, da ima kultura pomemben vpliv na oblikovanje motivacijskega sistema. Vsak narod ima svojo kulturo. Nacionalna kultura vpliva na vedenje posameznikov, na njihova prepričanja in norme ter posledično vpliva na njihovo motivacijo za delo. Kultura drţave, v kateri delujejo različne organizacije, v veliki meri vpliva na način motiviranja njihovih zaposlenih.
Keywords: Ključne besede: kultura, nacionalna kultura, vrednote, motivacija, nagrajevanje, motivacijski dejavniki, plača, pohvala.
Published in DKUM: 03.07.2012; Views: 2041; Downloads: 207
.pdf Full text (562,09 KB)

8.
ETIKA MANAGEMENTA JAVNE UPRAVE
Petra Fras, master's thesis

Abstract: Magistrska naloga je usmerjena na obravnavo etike javne uprave. V tem okviru smo najprej predstavili teoretična izhodišča in izbrane temeljne pojme, kot so management, management javne uprave, novi javni management, modeli strateškega managementa javne uprave in Brysonov model managementa javne uprave. V nadaljevanju smo na temelju obravnave vrednot, etike in etičnih norm managementa preučili in predstavili značilnosti etike javne uprave. Obravnavo smo nadaljevali z obravnavo rezultatov raziskave etike javnih uslužbencev. Iz celotnega anketnega vprašalnika smo v nadaljevanju preučili etiko managementa in ostalih zaposlenih v javni upravi ter vpliv čustvene inteligence na zaposlene v javni upravi. Na osnovi prestavljenih teoretičnih izhodišč in spoznan iz raziskave smo oblikovati predloge za izboljšanje etike managementa na temelju razvoja čustvene inteligence. V tem delu smo preučili vlogo in pomen čustvene inteligence in možnosti uporabe čustvene inteligence za izboljšanje etike udeležencev javne uprave. V nalogi smo preučili tri hipoteze. Na podlagi teoretičnih spoznanj in obravnave rezultatov raziskave lahko za hipoteze ugotovimo naslednje: - hipotezo 1 - učinkovitost delovanja javne uprave je možno izboljšati, kar lahko potrdimo z vidika teoretičnih spoznanj. Pomemben pogoj za uvedbo Brysonovega modela v javno upravo je spoznanje managerjev, da jim strateško planiranje prinaša pomembne koristi. Ugotovili smo, da obstaja relativno malo raziskav Brysonovega modela; - hipotezo 2 - zaposleni v javni upravi menijo, da normativna etika vpliva na delovanje managementa javne uprave in - hipotezo 3 - zaposleni v javni upravi menijo, da čustvena inteligenca vpliva na etiko javne uprave, lahko na osnovi prestavljenih teoretičnih spoznanj in rezultatov raziskave potrdimo.
Keywords: Ključne besede: Brysonov model, čustvena inteligenca, etika, management, management javne uprave, morala, vrednote.
Published in DKUM: 02.04.2012; Views: 2788; Downloads: 519
.pdf Full text (1,07 MB)

9.
PLANIRANJE RAZVOJA PODJETJA DOMEL, D.O.O.
Mirjam Vrbinc, 2011, undergraduate thesis

Abstract: Podjetje Domel, d. o. o., je razvojni dobavitelj z vrhunskimi izdelki. V podjetju proizvajajo sesalne enote za suho in mokro sesanje v večstopenjskih izved¬bah, univerzalne kolektorske motorje, eno¬smerne motorje s permanentnimi magneti, asinhronske motorje z zunanjim tekačem, sesal¬ne enote z elektronsko komutacijo, EC-motorje, EC-puhala, EC-ventilatorje, reluktančne sesalne enote, koračne motorje, elektroniko za krmi¬ljenje elektromotorjev, komponente in orodja. Vizija podjetja Domel, d. o. o., je želja po sodobnem, uspešnem in stabilnem podjetju, ki izdeluje visokokakovostne izdelke, hkrati pa je fleksibilno in cenovno ugodno. Podjetje zelo veliko pozornost namenja pripadnosti svojim dobaviteljem, kupcem in zaposlenim. Zavedajo se, da jih k uresničitvi vizije vodi dobro planirana, zasnovana in udejanjena politika. Podjetje svojo vizijo uresničuje neposredno na ravni strateškega menedžmenta, posredno pa na ravni taktičnega in operativnega menedžmenta. V začetnih poglavjih diplomskega dela smo natančno proučili obstoječe stanje v podjetju in okolje, kjer podjetje Domel, d. o. o., posluje. Proučevali smo vrednote ključnih udeležencev podjetja in v nadaljevanju proučili prednosti in slabosti podjetja, raziskali okolje podjetja ter možnosti in nevarnosti za podjetje, ki izhajajo iz okolja. Vse to smo proučevali, da smo lahko prišli do izhodišč, na podlagi katerih smo določili prihodnjo politiko podjetja Domel, d. o. o.. Za uresničevanje razvoja na ravni strateškega menedžmenta smo iskali strateške možnosti, planirali strategije za njihovo uresničevanje in zapisali program razvoja.
Keywords: Ključne besede: politika podjetja, vizija, programsko-tržno področje, vrednote ključnih udeležencev podjetja, konkurenca, prednosti in slabosti, razvoj okolja, možnosti in nevarnosti, planiranje razvoja podjetja, strateške razvojne možnosti, strategije podjetja, program razvoja podjetja
Published in DKUM: 25.01.2012; Views: 4461; Downloads: 288
URL Link to full text

10.
VIZIJA DRUŽINSKEGA PODJETJA
Breda Ločičnik, 2011, undergraduate thesis

Abstract: V diplomskem delu smo proučevali področje družinskih podjetij in izbrano podjetje Breda Ločičnik, s.p. Gre za družinsko podjetje z ustanoviteljico na čelu in še s tremi udeleženci, ki sodelujejo s svetovanjem. Vsi imajo kozmetiko (spletna trgovina) in izobraževanje kot dodatno dejavnost. Preko različnih analiz (vrednote ključnih udeležencev, prednosti, slabosti, priložnosti in nevarnosti) smo tako oblikovali predlog vizije in poslanstva. Podjetje Breda Ločičnik, s.p. bo sledilo zastavljeni viziji in tržilo izdelke ki so podporni za življenje. Podjetje bo širilo svojo ponudbo z večjo izbiro različnih proizvajalcev naravne in tudi organske kozmetike. Z pestro izbiro življenju podpornih izdelkov za osebno nego si bo prodobilo še tako zahtevne potrošnike.
Keywords: Ključne besede: - družinsko podjetje - vrednote ključnih udeležencev podjetja - prednosti in slabosti podjetja - priložnosti in nevarnosti v okolju - vizija - poslanstvo
Published in DKUM: 19.05.2011; Views: 2679; Downloads: 293
.pdf Full text (737,74 KB)

Search done in 0.18 sec.
Back to top
Logos of partners University of Maribor University of Ljubljana University of Primorska University of Nova Gorica