| | SLO | ENG | Cookies and privacy

Bigger font | Smaller font

Search the digital library catalog Help

Query: search in
search in
search in
search in
* old and bologna study programme

Options:
  Reset


1 - 10 / 13
First pagePrevious page12Next pageLast page
1.
PROJEKT ORGANIZACIJE GRADBIŠČA ZA POSLOVNI OBJEKT TRGOVSKI CENTER MERKUR MURSKA SOBOTA S TERMINSKIM PLANOM NAPREDOVANJA DEL
Mojca Grah, 2009, undergraduate thesis

Abstract: Povzetek: V začetku diplomskega dela je opisan del problemov, s katerimi se gradbeništvo srečuje v današnjem času. Sledi predstavitev realnega primera gradbišča in obdelava organizacije gradbišča. Narejena je predhodna preučitev pogojev grajenja, dimenzioniranje začasnih objektov, instalacije na gradbišču. Vse to pa je tudi grafično prikazano na organizacijski shemi gradbišča. Termin izgradnje trgovskega centra Merkur je časovno prikazan s terminskim planom napredovanja del v najbolj
Keywords: Ključne besede: gradbeništvo, gradbena dela, organizacija gradbišča, terminski plan
Published: 09.02.2009; Views: 4264; Downloads: 635
.pdf Full text (3,33 MB)

2.
ROČNA DELA KOT INTERESNA DEJAVNOST V OŠ
Simona Žiberna, 2009, undergraduate thesis

Abstract: POVZETEK Poučevanje ročnih spretnosti se v šolah pojavi s šolskim zakonom o obveznem obiskovanju osnovne šole leta 1869. Učenci so pridobivali znanje rokodelstva na različnih področjih, kot npr. lesarstvo, oblikovanje iz gline ter papirja, šivanje, kvačkanje, pletenje, vozlanje, vezenje itd. Nekatere navedene ročne spretnosti tudi danes zasledimo v učnih načrtih za devetletno osnovno šolo, predvsem pri tehniki, naravoslovju ter likovni vzgoji. Kvačkanje, vezenje ter vozlanje pa so ročne spretnosti, ki so sčasoma izgubile veljavo in popolnoma izginile iz učnih načrtov, pridobivanje znanja teh spretnosti pa se pojavlja le še v obliki interesne dejavnosti, kjer je le-ta organizirana. V diplomskem delu smo predstavili ročne spretnosti, makrame, vezenje in kvačkanje ter psihološke, pedagoško-didaktične in zgodovinske vidike o interesni dejavnosti ročna dela. Zaradi zbranih informacij o ročnih spretnostih, smo se v diplomskem delu odločili raziskati število delujočih interesnih dejavnosti po posameznih osnovnih šolah Dolenjske in Bele Krajine. Tako smo v empiričnem delu ugotavljali število delujočih interesnih dejavnosti ročna dela na Dolenjskem in v Beli Krajini, njihov program, število in starost učencev, udeleženih v interesno dejavnost, način pridobivanja materialov ter razloge za pomanjkanje le-teh po osnovnih šolah. Rezultati so nam pokazali, da je interesnih dejavnosti z razvijanjem ročnih spretnosti in obenem razvijanjem čuta za slovensko narodno kulturo in tradicijo veliko manj, kakor bi si na razredni stopnji želeli. V iskanju rešitve te problematike, smo izdelali didaktični model letne priprave interesne dejavnosti ročna dela, ki predstavlja le eno izmed mnogih načinov širjenja interesa ročnih spretnosti med mladimi.
Keywords: KLJUČNE BESEDE Interesna dejavnost, učenci, razredna stopnja, ročna dela
Published: 25.03.2009; Views: 5679; Downloads: 623
.pdf Full text (5,06 MB)

3.
VKLJUČEVANJE SODOBNE INFORMACIJSKO-KOMUNIKACIJSKE TEHNOLOGIJE V POUK SLOVENŠČINE
Mateja Pogorevc, 2009, undergraduate thesis

Abstract: Pristop k učenju maternega jezika se skozi obdobja spreminja in danes tudi tu veliko vlogo igra sodobna informacijsko-komunikacijska tehnologija (IKT) oziroma računalnik. Vključevanje sodobne informacijsko-komunikacijske tehnologije v pouk slovenščine je tema istoimenskega diplomskega dela, katerega namen je bil raziskati razširjenost uporabe sodobne IKT na omejenem vzorcu učiteljev slavistov, ki učijo v osnovnih in srednjih šolah. Odgovorni organi nudijo učiteljem ustrezne možnosti nadgradnje znanja, izboljšuje se tudi opremljenost učnih prostorov. Vzporedno s postopnim vključevanjem IKT v pouk slovenščine tečejo prenove učnih načrtov, ki so bile nujno potrebne. Spoznanja te študije, ki temeljijo na rezultatih anketnega vprašalnika, so se izkazala za vzpodbudna. V raziskavo je bilo zajetih 50 učiteljev slovenščine s štajerskega področja Slovenije. Anketirani vključujejo sodobno IKT v pouk slovenščine, kar potrjuje že dejstvo, da si pri pripravi na pouk redno pomagajo z Wordom in svetovnim spletom. Kljub generacijskemu prepadu v obvladovanju sodobne IKT, ki ga je povzročil hiter napredek računalniške znanosti v zadnjem desetletju ali dveh, je mogoče trditi, da so učitelji slovenščine zadovoljivo usposobljeni. Računalniška pismenost predstavlja izziv, ki so ga pripravljeni sprejeti kot pot do novih znanj ter bolj kakovostnega načina dela.
Keywords: Ključne besede: sodobna informacijsko-komunikacijska tehnologija, IKT, slovenščina, pouk, računalnik, učitelji, slavisti, slovenisti, računalniška pismenost, diplomska dela.
Published: 01.06.2009; Views: 3882; Downloads: 449
.pdf Full text (409,86 KB)

4.
ANALIZA ČASOVNEGA ZAMIKA UČINKOV GLOBALNE FINANČNE KRIZE NA TRG DELA
Vesna Poročnik, 2010, master's thesis/paper

Abstract: Globalizacija je pojav, ki združuje svet. Vedno pa ne predstavlja le dobrih lastnosti. Žal je ravno globalizacija povzročila, da je hipotekarna kriza, ki se je začela v Združenih državah Amerike, prizadela celoten svet. Iz hipotekarne krize se je spremenila v globalno finančno krizo in nato še v gospodarsko krizo. V našem magistrskem delu se bomo omejili predvsem na vplive krize, ki so vplivali na trg dela. Veliko ljudi po celem svetu je zaradi krize ostalo brez zaposlitve, zato bomo podrobneje proučili predvsem vpliv globalne finančne krize na trg dela posameznih držav Evropske unije. Raziskali bomo področje trga dela v EU in Sloveniji, proučili politiko zaposlovanje ter pregledali kaj je bilo narejenega na področju prestrukturiranja trga dela. Seveda nas bodo zanimala tudi že opravljena raziskovalna dela priznanih avtorjev na področju recesije oz. krize in trga dela. V samem raziskovalnem delu naloge pa bomo raziskali področje brezposelnosti in zaposlenosti v času krize po posameznih državah EU. Pomagali si bomo s spremenljivkami kot so brezposelnost, zaposlenost in indeks industrijske proizvodnje. Z raziskavo želimo predvsem ugotoviti zamik učinkov globalne finančne krize na trg dela. Zanimalo nas bo, če je GFK prizadela evropske države istočasno in v kolikšni meri.
Keywords: Ključne besede: trg dela, politika zaposlovanja, prestrukturiranje trga dela, protikrizni ukrepi
Published: 25.11.2010; Views: 1589; Downloads: 207
.pdf Full text (1,97 MB)

5.
OPTIMIRANJE PROIZVODNJE V PODJETJU ALMONT D.O.O.
Danijel Meglič, 2010, undergraduate thesis

Abstract: V nalogi je predstavljeno podjetje Almont d.o.o, podrobneje strojna obdelava, ter sestava. Opisane in naštete so različne razmestitve delovnih mest. Predstavljen in opisan je proizvodni proces v podjetju v sedanjem stanju in kakšen bi bil po optimiranju. Predstavljen je postopek izdelave aluminijastih vrat. Po metodi mrežnega načrtovanja je prikazan potek operacij v sedanjem stanju in potek po novi postavitvi.
Keywords: Ključne besede: logistika, razmestitev delovnih mest, oblikovanje dela, mrežno načrtovanje, CPM – Metoda kritičnih poti ...
Published: 15.10.2010; Views: 2305; Downloads: 215
.pdf Full text (1,00 MB)

6.
VELIKA LAKOTA NA IRSKEM
Romina Dobnik, 2011, undergraduate thesis

Abstract: POVZETEK Namen tega diplomskega dela je bil raziskati vzroke, potek in posledice velike lakote na Irskem, ki je trajala od leta 1845 do leta 1849. Najprej smo analizirali politično, družbeno in gospodarsko situacijo na Irskem pred letom 1845. V nadaljevanju smo podrobneje opredelili vzroke za nastanek krompirjeve gnilobe in pogoje za širjenje te bolezni ter analizirali odziv angleške vlade na pojav te bolezni na Irskem. Glavna oblika pomoči so postala javna dela, za katera pa se je kmalu izkazalo, da so neustrezna. Raziskali in orisali smo obseg stradanja in bolezni, ki so se pojavile kot posledica lakote. Opredelili smo vzroke za spremembo vladne politike pomoči in posledično vzpostavitev jušnih kuhinj ter analizirali vlogo zasebne dobrodelnosti pri lajšanju lakote. Na koncu smo se osredotočili na zadnja leta lakote in orisali prepuščenost Irske sami sebi, množične deložacije Ircev ter množično izseljevanje. Opredelili in analizirali smo posledice, ki jih je velika lakota prinesla Irski.
Keywords: Ključne besede: krompirjeva gniloba, politika pomoči, javna dela, bolezni, jušne kuhinje, zasebna dobrodelna dejavnost, deložacije, izseljevanje.
Published: 17.03.2011; Views: 2967; Downloads: 130
.pdf Full text (1,81 MB)

7.
Vloga medicinske sestre v ergooftalmološki ambulanti
Maja Deželak, 2012, undergraduate thesis

Abstract: V diplomskem delu je predstavljena vloga medicinske sestre v dispanzerju Medicine dela, prometa in športa, s posebnim poudarkom v ergooftelmološki ambulanti (opisane so vrste preventivnih pregledov in mnenja o delazmožnosti). Predstavljeni so pregledi vida in preiskave vidnega polja ter naloge in dokumentiranje medicinske sestre v ergooftalmološki ambulanti. V empiričnem delu je predstavljena raziskava, ki je bila izvedena med pacienti, ki so obiskali dispanzer medicine dela, prometa in športa oziroma ergooftalmološko ambulanto. Z raziskavo smo ugotavljali zadovoljstvo pacientov z delom medicinske sestre v ergooftalmološki ambulanti, ki so se nanašali na zadovoljstvo z delom medicinske sestre v erooftalmološki ambulanti, od koga so dobili pacienti največ informacij in ali medicinska sestra poda pacientom pri njihovih težavah zdravstveno vzgojna navodila. Vsi anketiranci so tudi zadovoljni z delom medicinske sestre v erooftalmološki ambulanti. Rezultati raziskave so pokazali, da anketirani pacienti v 98 odstotkih dobijo največ informacij od zdravnika, samo 1 odstotek od medicinske sestre. Razvidno je tudi, da je 95 odstotkov pacientov dobilo popolna navodila od medicinske sestre pred preiskavo vida in 5 odstotkov pacientov le delna navodila.
Keywords: Ključne besede: dispanzer medicine dela, prometa in športa, ergooftalmološka ambulanta, pregled vida, medicinska sestra.
Published: 21.03.2012; Views: 2050; Downloads: 317
.pdf Full text (836,13 KB)

8.
DISKRIMINACIJA NA TRGU DELA NA PODLAGI SPOLA
Polona Prnaver, 2011, undergraduate thesis

Abstract: Boj proti diskriminaciji je danes velik izziv za države, katerih temelji slonijo na načelih svobode, demokracije in spoštovanja človekovih pravic. Zato morajo v svoj sistem sprejeti vse potrebne ukrepe za boj proti vsem oblikam diskriminacije, predvsem kadar te zadevajo zaposlitev in trg dela. Vendar je problem uravnoteženega zastopanja obeh spolov na trgu dela še vedno zelo prisoten. Diskriminacija glede na spola na trgu dela predstavlja celostno zakonsko urejeno področje, ki se navezuje predvsem na enake možnosti glede zaposlovanja, diskriminacije na delovnem mestu, glede plačila za delo in izobraževanja, spolne segregacije, pogojev za napredovanje itd. Odkrivanje razlik in njihovo sankcioniranje je za razvoj družbe temeljnega pomena, saj zagotavlja enake možnosti za vse in v veliki meri prispeva k polni udeleženosti državljanov v ekonomskem, socialnem in kulturnem življenju.
Keywords: Ključne besede: trg dela, diskriminacija, faze zaposlovanja, položaj na trgu dela
Published: 06.01.2012; Views: 2368; Downloads: 225
.pdf Full text (1,68 MB)

9.
Formativno spremljanje kot oblika preverjanja znanja
Nastja Bat, 2012, undergraduate thesis

Abstract: POVZETEK V diplomskem delu so predstavljene temeljne značilnosti programa formativnega spremljanja razvoja učenca, ki izostreno spremlja slehernega učenca ob pomoči in povratni informaciji učitelja za doseganje optimalnega rezultata učenca, primernega njegovim realnim zmožnostim. V teoretičnem delu izvemo o samem programu formativnega spremljanja, ki se ukvarja z močnimi in šibkimi predznanji, z zagotavljanjem stika med učnimi stopnjami za dosego ciljev in z aktualnim povratnim informiranjem za oblikovanje dosežka. Predstavljene so avtentične oblike dela in pojasnjeni različni spoznavni stili, s katerimi se učitelj srečuje pri poučevanju. Kot eno izmed temeljnih oblik uvajanja formativnega spremljanja predstavlja portfolio, ki omogoča sprotno spremljanje posameznega učenca. Teoretični del vključuje tudi značilnosti take vrste uvajanja preverjanja v različnih državah po svetu. V empiričnem delu diplomske naloge je predstavljen izbor samega problema, torej Kosovelove konstruktivistične pesmi Kons: 4, načrtovanje in izvedba učne ure ter povratna informacija o opravljenem delu. Upoštevana je bila različnost učnih stilov posameznih učencev s pomočjo vprašalnika o učnih stilih, ki je bil predhodno izveden. Prikazano je tudi samostojno delo učencev v okviru učne ure. Vsa opažanja o štirih spremljanih učencih pa so bila tudi zabeležena v portfolio kot povratna informacija.
Keywords: Ključne besede: formativno spremljanje napredka, avtentične oblike dela, povratna informacija, portfolio, predznanje, učni stili, preverjanje znanja, evalvacija.
Published: 26.03.2012; Views: 4764; Downloads: 1387
.pdf Full text (1,35 MB)

10.
Pravice iz invalidskega zavarovanja - neskladnost 2. in 3. odstavka 66. člena ZPIZ-1 z Ustavo Republike Slovenije
Primož Bele, 2012, undergraduate thesis

Abstract: Republika Slovenija je socialna država, kar je navedeno v drugem členu Ustave Republike Slovenije1. Upoštevajoč navedeno, prvi odstavek 50. člena Ustave RS zagotavlja državljanom pravico do socialne varnosti, pod pogoji, ki jih določa zakon. Naveden člen Ustave RS obvezuje državo, da z zakonom uredi obvezna socialna zavarovanja, torej tudi invalidsko zavarovanje. Država je dolžna zagotoviti delovanje invalidskega zavarovanja, kar je storila z zakonom o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, ZPIZ-1. Ustava prepušča zakonodajalcu, da v zakonu določi vsebino in obseg človekovih pravic. Vendar zakonodajalčeva normativna dejavnost ni neomejena. Ko gre za človekove pravice so le-te zaščitene z Ustavo RS. V diplomskem delu je prikazan nedopusten poseg v človekove pravice. ZPIZ-1 namreč nekaterim kategorijam zavarovancev odreka pridobitev pravic iz invalidskega zavarovanja v primeru nastanka invalidnosti III. kategorije, samo zaradi njihovega statusa.
Keywords: Ključne besede: socialna varnost, človekove pravice, Ustava RS, invalidsko zavarovanje, III. kategorija invalidnosti, samozaposleni, kmetje, brezposelne osebe, Ustavno sodišče, Mednarodna organizacija dela
Published: 17.12.2012; Views: 2153; Downloads: 679
.pdf Full text (714,19 KB)

Search done in 0.33 sec.
Back to top
Logos of partners University of Maribor University of Ljubljana University of Primorska University of Nova Gorica