| | SLO | ENG | Cookies and privacy

Bigger font | Smaller font

Search the digital library catalog Help

Query: search in
search in
search in
search in
* old and bologna study programme

Options:
  Reset


1 - 8 / 8
First pagePrevious page1Next pageLast page
1.
ROČNA DELA KOT INTERESNA DEJAVNOST V OŠ
Simona Žiberna, 2009, undergraduate thesis

Abstract: POVZETEK Poučevanje ročnih spretnosti se v šolah pojavi s šolskim zakonom o obveznem obiskovanju osnovne šole leta 1869. Učenci so pridobivali znanje rokodelstva na različnih področjih, kot npr. lesarstvo, oblikovanje iz gline ter papirja, šivanje, kvačkanje, pletenje, vozlanje, vezenje itd. Nekatere navedene ročne spretnosti tudi danes zasledimo v učnih načrtih za devetletno osnovno šolo, predvsem pri tehniki, naravoslovju ter likovni vzgoji. Kvačkanje, vezenje ter vozlanje pa so ročne spretnosti, ki so sčasoma izgubile veljavo in popolnoma izginile iz učnih načrtov, pridobivanje znanja teh spretnosti pa se pojavlja le še v obliki interesne dejavnosti, kjer je le-ta organizirana. V diplomskem delu smo predstavili ročne spretnosti, makrame, vezenje in kvačkanje ter psihološke, pedagoško-didaktične in zgodovinske vidike o interesni dejavnosti ročna dela. Zaradi zbranih informacij o ročnih spretnostih, smo se v diplomskem delu odločili raziskati število delujočih interesnih dejavnosti po posameznih osnovnih šolah Dolenjske in Bele Krajine. Tako smo v empiričnem delu ugotavljali število delujočih interesnih dejavnosti ročna dela na Dolenjskem in v Beli Krajini, njihov program, število in starost učencev, udeleženih v interesno dejavnost, način pridobivanja materialov ter razloge za pomanjkanje le-teh po osnovnih šolah. Rezultati so nam pokazali, da je interesnih dejavnosti z razvijanjem ročnih spretnosti in obenem razvijanjem čuta za slovensko narodno kulturo in tradicijo veliko manj, kakor bi si na razredni stopnji želeli. V iskanju rešitve te problematike, smo izdelali didaktični model letne priprave interesne dejavnosti ročna dela, ki predstavlja le eno izmed mnogih načinov širjenja interesa ročnih spretnosti med mladimi.
Keywords: KLJUČNE BESEDE Interesna dejavnost, učenci, razredna stopnja, ročna dela
Published: 25.03.2009; Views: 5697; Downloads: 627
.pdf Full text (5,06 MB)

2.
ODNOS OSNOVNOŠOLCEV DO HRANE
Monika Čeh, 2009, undergraduate thesis

Abstract: POVZETEK Temeljni namen uživanja hrane je dopolniti kemijske elemente, ki sestavljajo celice in tkiva človeškega telesa (Walker, 2004). Diplomsko delo je sestavljeno iz teoretičnega in empiričnega dela. V teoretičnem delu definiramo in opisujemo zdravo prehrano ter razlagamo, kakšen pomen ima le-ta na posameznikovo zdravje. Podrobneje nakazujemo načrtovanje dnevnih obrokov ter predstavljamo vrste alternativnih oblik prehranjevanja. V empiričnem delu diplomskega dela ugotavljamo, kakšno znanje imajo učenci različnih starosti o prehrani ter kakšna je vloga staršev in šole pri oblikovanju prehranjevalnih navad učencev.
Keywords: Ključne besede: zdrava prehrana, motnje hranjenja, prehranjevalne navade, osnovna šola, razredna stopnja.
Published: 15.04.2009; Views: 3790; Downloads: 654
.pdf Full text (3,20 MB)

3.
VPLIV MEDIJEV NA OZAVEŠČENOST UČENCEV ČETRTEGA IN PETEGA RAZREDA O PROMETNI VARNOSTI NA PODROČJU PTUJSKO ORMOŠKE REGIJE
Melita Krampelj, 2009, undergraduate thesis

Abstract: Diplomsko delo z naslovom Vpliv medijev na ozaveščenost učencev četrtega in petega razreda o prometni varnosti na področju ptujsko-ormoške regije opredeljuje medijske kampanje s preventivno vsebino, njihove značilnosti, vpliv ter učinek, socialno-psihološke teorije preventivnih dejavnosti, ključne elemente preventivnih medijskih kampanj ter izvajanje nacionalnih programov na lokalni ravni. V empiričnem delu smo ugotovili, v kolikšni meri so učenci četrtega in petega razreda na območju Ptuja in Ormoža ozaveščeni o prometni varnosti preko različnih informacijskih virov ter kakšen je vpliv komercialnih oz. preventivnih oglasov na učence. Ugotovili smo tudi, da glede uporabe različnih informacijskih virov ter posledično vpliva preventive med učenci ni bistvenih razlik. Statistično značilna razlika se pokaže le v priljubljenosti preventivnih oglasov. Zanimivo je, da je večja priljubljenost preventivnih oglasov na ptujskem kot na ormoškem območju, zato je tudi poznavanje slogana »Red je vedno pas pripet!« na območju Ptuja boljše kot na območju Ormoža. Zanimivo je, da so dekleta nekoliko bolj dovzetna za vpliv vsebine sporočila, fantje pa izpostavljajo kot najbolj pomembno sliko sporočila. Velja pa omeniti, da je za anketirane učence prometna vzgoja v šoli vendarle pomembna in zanimiva.
Keywords: Ključne besede: razredna stopnja, mediji, drugo triletje, varnost v prometu, ptujsko-ormoška regija.
Published: 25.11.2009; Views: 1632; Downloads: 106
.pdf Full text (1,34 MB)

4.
PRIMERJAVA NEKATERIH ELEMENTOV PROMETNE VZGOJE V SKLOPU NARAVOSLOVJA NA PORTUGALSKEM IN V SLOVENIJI
Lea Janžič, 2009, undergraduate thesis

Abstract: POVZETEK Diplomska naloga predstavlja primerjavo nekaterih elementov prometne vzgoje v sklopu naravoslovja na Portugalskem in v Sloveniji. Pri tem je naloga vsebinsko orientirana na primerjavo učnih ciljev, na literaturo, ki jo uporabljajo učenci in učitelji pri obravnavi učne snovi in na izobraževalno-komunikacijsko tehnologijo, ki jo uporabljajo pri pouku prometne vzgoje. Prav tako je naloga osredotočena na potek medpredmetne povezave pri pouku ter na sam vzgojno-izobraževalni proces prometne vzgoje in ali je le-ta na Portugalskem drugače izvajan kot pri nas. Predstavljeni sta tudi državi Portugalska in Slovenija ter njuna zgodovina. V nalogi je opisan šolski sistem od najzgodnejšega izobraževanja do univerzitetne izobrazbe in učni načrt za naravoslovje, kjer je izpostavljeno medpredmetno področje prometne vzgoje. Z metodo primerjalne analize pouka prometne vzgoje v sklopu naravoslovja na Portugalskem in v Sloveniji, je ugotovljena razlika v postavljenih ciljih, literaturi, izobraževalno-komunikacijski tehnologiji in v medpredmetni povezavi. Primerjan je sam učni proces prometne vzgoje na Portugalskem in pri nas, kjer se kaže usmerjenost v vsakdanje življenjske situacije. Z opazovanjem je ugotovljeno, da so nekateri učni cilji primerljivi, ampak jih je na Portugalskem količinsko občutno manj. Ugotovljeno je tudi, da imajo na Portugalskem posebno literaturo namenjeno prav prometni vzgoji ter da je uporaba izobraževalno-komunikacijske tehnologije v prvem ciklu bolj izrazita kot pri nas. Razlike v pouku prometne vzgoje so vidne v sami postavitvi učnih ciljev, v medpredmetnih povezavah, kjer se dnevno prepletajo vsebine pri vseh predmetih in usmerjenosti pouka v praktično uporabo znanja. Generalno lahko zaključim, da so vsebine in znanja, ki jih morajo učenci na koncu usvojiti, primerljiva s slovenskimi, manj primerljiv pa je sam učni proces in uporaba literature, saj je na Portugalskem drugačna.
Keywords: KLJUČNE BESEDE: Prometna vzgoja, Portugalska, Slovenija, razredna stopnja, naravoslovje.
Published: 23.12.2009; Views: 2033; Downloads: 162
.pdf Full text (2,33 MB)

5.
VKLJUČEVANJE NARAVOSLOVJA IN TEHNIKE TER DRUŽBE V POLETNO ŠOLO V NARAVI OB MORJU
Tamara Rajh, 2009, undergraduate thesis

Abstract: Šola v naravi se v slovenskem šolskem sistemu pojavlja že desetletja. Najprej je bil njen namen naučiti učence plavati, danes pa ima ta vzgojno-izobraževalni proces veliko večje razsežnosti. Diplomsko delo na prvih straneh predstavlja celoten program šole v naravi ob morju, in sicer od same organizacije do vsebinske priprave, na katero morajo biti vsi sodelujoči učitelji, predvsem pa razrednik, dobro pripravljeni. Šola v naravi nam daje idealne možnosti, da vanjo vključujemo tako naravoslovne kot družboslovne vsebine. Diplomsko delo se dotika dveh predmetov: naravoslovja in tehnike ter družbe. V praktičnem delu diplomsko delo prikazuje model že izpeljane šole v naravi v Izoli, katere sem se udeležila skupaj s četrtimi razredi osnovne šole Pod goro iz Slovenskih Konjic. V šoli v naravi sem sodelovala kot vaditeljica plavanja, prav tako pa sem prisostvovala pri vseh ostalih dejavnostih. Na podlagi opazovane šole v naravi in ciljev iz nacionalnih učnih načrtov za predmeta naravoslovje in tehnika ter družba je v diplomskem delu predstavljen celoten program vključevanja teh dveh predmetov v poletno šolo v naravi ob morju. Narava učence zanima, vendar je pogosto brez vzpodbude ne znajo opazovati. V diplomskem delu so prikazane številne idejne rešitve, ki nam pomagajo učencem približati naravo, jih vzpodbuditi k raziskovanju in na prijeten ter nevsiljiv način osvojiti ali utrditi znanje in tako razširiti njihova obzorja.
Keywords: Ključne besede: šola v naravi, naravoslovje in tehnika, družba, delovni listi, razredna stopnja.
Published: 23.12.2009; Views: 2308; Downloads: 322
.pdf Full text (1,86 MB)

6.
POMEN UČNIH SREDSTEV IN PRIPOMOČKOV PRI IZVEDBI LETNE ŠOLE V NARAVI
Laura Fošnarič, 2010, undergraduate thesis

Abstract: Diplomsko delo na prvih straneh predstavlja teoretični del, ki je osredotočen na naravoslovni sklop, kjer opisujemo naravoslovje ter šolo v naravi. Temu sledi pedagoško-didaktični sklop, kjer podrobneje govorimo o poučevanju v šoli v naravi, izpostavimo učna sredstva in pripomočke, priporočene s strani Zavoda Republike Slovenije za šolstvo, ter predstavimo možno izbiro vsebin, ki jih lahko izvajamo v poletni šoli v naravi. V empiričnem delu ugotavljamo, kakšno mnenje in izkušnje imajo učitelji o učenju in poučevanju v šoli v naravi ter o pomenu in uporabi učnih sredstev in pripomočkov v letni šoli v naravi. V praktičnem delu opisujemo model že izpeljane šole v naravi v Ankaranu, katere sem se udeležila skupaj s petimi razredi Osnovne šole Martin Kores Podlehnik. Kot spremljevalka sem v šoli v naravi prisostvovala pri vseh dejavnostih, naravoslovne vsebine pa sem izvajala sama. Na podlagi opazovane šole v naravi in načrtovanja naravoslovnih dejavnosti je v diplomskem delu predstavljen še model tedenskega urnika izvedbe pouka naravoslovja v šoli v naravi ob morju. Primerno izbrane dejavnosti, učila in izkušnja sama, ki povzroči presenečenje in čudenje, lahko na prijeten in nevsiljiv način močno skrajšajo učenje in povečajo količino in kvaliteto pridobljenega znanja, s katerim širimo učenčeva obzorja.
Keywords: Ključne besede: šola v naravi, naravoslovje, učna sredstva in pripomočki, naravoslovne dejavnosti, razredna stopnja.
Published: 04.11.2010; Views: 2144; Downloads: 262
.pdf Full text (7,89 MB)

7.
ALTERNATIVNI NAČINI PREHRANJEVANJA IN OTROCI
Monika Vodišek, 2011, undergraduate thesis

Abstract: »Ni je bolj iskrene ljubezni, kot je ljubezen do hrane.« Bernard Shaw Diplomsko delo je sestavljeno iz teoretičnega in empiričnega dela. V teoretičnem delu definiramo in opisujemo različne alternativne načine prehranjevanja, zdravo prehrano ter z njo v zvezi snovi, ki jih naše telo potrebuje za preživetje. Namen empiričnega dela je bil preveriti poznavanje alternativnih načinov prehranjevanja pri osnovnošolcih (N = 150). Cilji izvedene raziskave so bili preveriti, kakšno znanje imajo osnovnošolci o alternativni prehrani, kako se prehranjujejo, kakšna je vloga staršev in šole pri oblikovanju prehranjevalnih navad, ter ugotoviti, ali obstajajo razlike glede na spol in razred šolanja anketiranih učencev. Rezultate smo pridobili z anketnim vprašalnikom, ki je vseboval 11 vprašanj zaprtega tipa. Rezultati so pokazali, da obstajajo razlike v poznavanju in razumevanju izrazov vegetarijanec, vegan, presnojedec in biološka hrana. Izraza vegetarijanec in vegan bolj poznajo deklice in učenci petih razredov. Izraza presnojedec in biološka hrana pa bolj poznajo dečki in učenci četrtih razredov. Večina učencev je vsejedih, malo je takšnih, ki so vegetarijanci oziroma se prehranjujejo z biološko pridelano hrano, nihče pa ni vegan ali presnojedec. Zelo podobni so rezultati pri načinu prehranjevanja staršev anketiranih učencev. Večini anketiranih učencev se dobro načrtovana prehrana zdi primerna za njih, še več pa je takih, ki bi radi več izvedeli o alternativni prehrani. Velik odstotek anketiranih učencev znanja o alternativni prehrani ni dobilo v šoli, prav tako jih več meni, da v šoli nimajo možnosti vegetarijanskega menija.
Keywords: KLJUČNE BESEDE Alternativna prehrana, vegatarijanstvo, zdrava prehrana, osnovna šola, razredna stopnja.
Published: 09.03.2011; Views: 2639; Downloads: 454
.pdf Full text (1,32 MB)

8.
ANALIZA UČNIH NAČRTOV PREDMETOV SPOZNAVANJE OKOLJA IN DRUŽBA S POUDARKOM NA PROBLEMATIKI NASILJA
Andreja Krampl, 2011, undergraduate thesis

Abstract: POVZETEK Ljudje sodobnega in razvitega sveta se kljub svoji inteligenci, sposobnostim in izkušnjam za dosego svojih ciljev še vedno poslužujejo nasilnih oblik vedenja. V času množične uporabe medijev in informacij pa se taki vzorci vedenja še hitreje prenašajo na otroke in mladino. Različne oblike nasilja med ljudmi že 3000 let in več ostajajo problem, ki se ga ne da izkoreniniti. Prav tako se z njim srečujejo učitelji in vzgojitelji pri svojem delu in ga z izbranimi metodami poskušajo omiliti in zatreti. V prvem obdobju osnovnošolskega izobraževanja predstavljata učna načrta predmetov spoznavanje okolja in družba z vzgojno-izobraževalnimi cilji, dejavnostmi, s specialnodidaktičnimi priporočili in s praktičnimi vsebinami pot k razvoju mlade nenasilne, nekonfliktne in samozadostne osebe. Izhajajoč iz osebnih izkušenj smo v navzočem diplomskem delu s študijem strokovne literature v teoretičnem delu in z empirično raziskavo med učitelji od 1. do 5. razreda osnovnih šol občine Slovenska Bistrica (n = 40) želeli podkrepiti prepričanje, da je vzgojno-izobraževalnih elementov, povezanih s preprečevanjem nasilja v slovenskih šolah, še vedno premalo, da do nasilja ne bi prihajalo. Ugotovili smo, da v obstoječi literaturi obstajajo definicije, metode in nasveti za preprečevanje nasilja, vendar se ga kljub doslednosti ne da popolnoma izničiti, kar je potrdila tudi empirična raziskava.
Keywords: KLJUČNE BESEDE: nasilje, konflikti, žrtve, učni načrt, vzgojno-izobraževalni elementi, razredna stopnja
Published: 17.06.2011; Views: 2274; Downloads: 126
.pdf Full text (3,31 MB)

Search done in 0.15 sec.
Back to top
Logos of partners University of Maribor University of Ljubljana University of Primorska University of Nova Gorica