| | SLO | ENG | Cookies and privacy

Bigger font | Smaller font

Search the digital library catalog Help

Query: search in
search in
search in
search in
* old and bologna study programme

Options:
  Reset


1 - 10 / 19
First pagePrevious page12Next pageLast page
1.
GRAŠČINA SOCKA V LIKOVNIH DELIH PREDŠOLSKIH OTROK
Lilijana Ločnikar, 2009, undergraduate thesis

Abstract: POVZETEK Diplomsko delo je sestavljeno iz teoretičnega in empiričnega dela. V teoretičnem delu je predstavljena likovna vzgoja v predšolskem obdobju kot pomemben dejavnik pri procesu učenja ter razvoja ustvarjalnosti otrok. Teoretični del vsebuje podrobno predstavitev likovnega izražanja predšolskih otrok, otrokov psihosocialni razvoj, likovna področja, metode in oblike dela. Nadalje so predstavljeni osnovni podatki o obravnavanem motivu – graščini Socka. Predstavljeno je tudi projektno de
Keywords: Ključne besede:  otroci,  predšolska vzgoja,  projekt,  likovna vzgoja,  graščina Socka.
Published: 22.04.2009; Views: 3090; Downloads: 338
.pdf Full text (3,94 MB)

2.
PLESNO USTVARJANJE NA PODLAGI LITERARNEGA BESEDILA
Jožica Krajnc, Mojca Zaponšek, 2009, undergraduate thesis

Abstract: Diplomsko delo z naslovom Plesno ustvarjanje na podlagi literarnega besedila je zapisano v okviru plesnega ustvarjanja otrok ob slikanici Bravo, putka!. V teoretičnem delu je obravnavan ples v povezavi z njegovim izražanjem in vzgojo. Ob tem je posebej izpostavljena estetika v plesu, sodobni ples ter balet. Poudarek je tudi na improviziranju in oblikovanju ter na dihanju in ritmu. Ob tem sta izpostavljena glasba in književnost kot pomembna motivacijska dejavnika. Teoretični del je nadgrajen s praktičnim delom, v slednjem je predstavljena slikanica z naslovom Bravo, putka! in izvedena plesna dramatizacija širši javnosti. Predstavljene so plesne priprave posameznih prizorov, priprava celotnega projekta vključno z vsemi zastavljenimi cilji in dnevne analize vseh dejavnosti s slikami. V prilogi je priložen primer vabila, gledališkega lista in vstopnice. Projekt je potekal v dveh skupinah predšolskih otrok starih 1—3 in 4—6 let, vrtca Velenje, enota Sonček Šentilj. Poudarek je bil na plesnem ustvarjanju ob glasbi, pri tem pa so bile upoštevane medpodročne povezave.
Keywords: KLJUČNE BESEDE: predšolska vzgoja, plesna vzgoja, plesna dramatizacija, ples, umetnost, ustvarjalnost, projektno delo.
Published: 13.08.2009; Views: 3994; Downloads: 882
.pdf Full text (15,45 MB)

3.
ODNOS STARŠEV DO IGRE; PRIMERJAVA PODEŽELJA IN MESTA
Jana Kolarič, 2009, undergraduate thesis

Abstract: Odnos staršev do otroške igre je naslov moje diplomske naloge. Opredelila sem se na dve različni okolji, podeželje in mesto. Kar sama prihajam s podeželja, sem si zastavila temo v tej smeri, da ugotovim, če je okolje, v katerem živim, kaj vplivalo na kakovost moje igre. Predvsem pa, kakšen odnos imajo starši do igre otrok in kako okolje vpliva na možnosti za igro. Osnovni namen moje diplomske naloge je bil ugotoviti in preučiti odnos staršev do igre otrok in morebitna odstopanja z ozirom na okolje, v katerem živimo. Kot prvo sem hotela predstaviti pomen igre v otrokovem razvoju in življenju, saj menim, da je igra dejavnost, ki ima velik pomen in daje pečat srečnemu otroštvu otroka. Otrok preko igre spoznava okolje, v katerem živi, in si preko nje ustvari svoje poglede na svet. Otrokova igra je smiselna, saj preko igre izraža samega sebe. Skozi igralne aktivnosti si otrok razvije mišljenje, se uči obvladovanja čustev ter ugotavlja svoje zmožnosti. V veliko pomoč pri raziskovanju neznanega sveta so otroku prav starši. Ti mu pomagajo odkrivati svet okoli sebe. Otroku pomeni igra resno delo in mu nudi vse tisto, za kar je v resničnem življenju še premajhen. Zato moramo starši otroku omogočiti, da se čim več igra. Starši imajo pomembno vlogo pri oblikovanju prostora in pri zbiri igrač. » Ni obveznost staršev, da bi se morali »žrtvovati« za otroke. Njihova dolžnost je usposobiti otroke za samostojno življenje in popolno neodvisnost od staršev« (Košiček, 1992, str 363). Igra pomeni otroku največ, čeprav se sam tega niti ne zaveda. Bodite vi tisi, ki mu boste pokazali pravo pot. Dovolite mi da, vam pomagam na tej poti. S povzetki raznih avtorjev, ki so raziskovali pomen igre, vam bom približala težo igre. Mogoče boste tudi sami spoznali, da je tudi vaše življenje zaznamovala igra. Ste mogoče bili za kaj prikrajšani? So vaši starši bili pravi usmerjevalci v vaši igri? Je spomin na vaše otroštvo zaznamovala prav igra? Če ste se kdaj spraševali po tem, vam podajam odgovora v pomoč. »ČLOVEK JE RESNIČNO ČLOVEK, LE KADAR SE IGRA« ( F. von Schiller)
Keywords: Ključne besede: predšolska vzgoja, igra, odnos staršev do igre, vpliv okolja na igro.
Published: 23.07.2009; Views: 3069; Downloads: 372
.pdf Full text (426,39 KB)

4.
VRTEC DANES ZA OTROKE PRIHODNOSTI
Bernarda Radovan, 2009, undergraduate thesis

Abstract: Diplomska naloga govori o vrtcu danes za otroke prihodnosti. Za to temo smo se odločili, ker imamo v Sloveniji različne predšolske vzgojno-varstvene ustanove, na eni strani javne vrtce in na drugi strani zasebne vrtce. Vsaka izmed predšolskih vzgojno-varstvenih ustanov sledi svojemu programu dela in poskuša ponujati kakovostno vzgojno-varstveno celoto. V času svoje prakse v različnih vrtcih po Sloveniji smo opazili, da se vrtci med sabo razlikujejo, vendar kljub temu vsak na svoj način ponujajo kakovost in težijo k temu, da se razvijajo ter bogatijo svoja delovanja. Zato nas zanima, v kakšno smer se bodo razvijali današnji vrtci, kaj je tisto, kar lahko ponujajo prihodnjim generacijam. Vrtec, ki teži h kakovostni prihodnosti je zagotovo ključnega pomena za vse nadaljnje generacije, saj je ves čas otrokom potrebno omogočati ustrezno predšolsko vzgojo, varstvo, okolje, oz. kakovostno celoto, ki bo zadostila otrokovim potrebam. Vzgojitelji ter starši otrok, ki obiskujejo vrtce se zagotovo vsak dan srečujejo z vprašanji, kaj je tisto, kar želijo otrokom ponuditi, kaj želijo izboljšati, oziroma, kako želijo obogatiti vrtce v današnjem prostoru, da bi ti zadovoljili vse njihove potrebe. Vrtci v današnjem prostoru ponujajo kakovost, ki je v koraku z današnjim časom; ker pa zunanji dejavniki vsak dan znova zahtevajo spremembe, se tudi vrtci temu prilagajajo in poskušajo ponuditi vedno več. Vrtec lahko tudi danes postane prostor za prihodnje generacije.
Keywords: KLJUČNE BESEDE: vrtec, predšolska vzgoja, kakovost, vrtec prihodnosti, otroci, vzgojitelji, starši.
Published: 08.10.2009; Views: 2896; Downloads: 613
.pdf Full text (2,08 MB)

5.
MENTORJI V INTEGRIRANI PRAKSI ŠTUDENTOV PREDŠOLSKE VZGOJE
Jasna Klasinc, 2010, undergraduate thesis

Abstract: Pridobivanje praktičnih izkušenj je za vsakega študenta izrednega pomena. Prav zato je praktičnemu izobraževanju študentov potrebno namenjati raziskovalno pozornost. Kako je dejansko z integrirano prakso študentov predšolske vzgoje pri nas, bi lahko ugotavljali na različne načine, mi smo za mnenje povprašali tiste, ki so neposredno vključeni v njeno izvajanje, vzgojitelje mentorje, pri katerih študentje predšolske vzgoje Pedagoške fakultete v Mariboru integrirano prakso tudi opravljajo. Namen diplomskega dela Mentorji v integrirani praksi študentov predšolske vzgoje je bil ugotoviti, kako organiziranost in vsebino integrirane prakse doživljajo in sprejemajo vzgojitelji mentorji ter kakšen odnos vlada med njimi in študenti na integrirani praksi. Pri vseh teh postavkah smo skušali najti tudi razlike med vzgojitelji mentorji glede na dolžino delovne dobe in stopnjo izobrazbe. Raziskava je pokazala, da mentorji integrirano prakso doživljajo zelo pozitivno, predvsem odnose s študenti, nekaj sprememb je bilo predlaganih na področju organizacije in vsebine, kar je razumljivo, saj se na tem področju dejansko oni prilagajajo zahtevam fakultete, kar pa jim seveda marsikdaj prinese težave. Ker se je z letošnjim študijskim letom začel izvajati prenovljen študijski program predšolske vzgoje, ki prinaša nekaj novosti na področju praktičnega usposabljanja, bi bilo seveda zanimivo primerjati, kako bodo vzgojitelji mentorji doživljali integrirano prakso po prenovljenem programu.
Keywords: Ključne besede: predšolska vzgoja, pedagoška praksa, integrirana praksa, profesionalni razvoj, mentorstvo.
Published: 11.01.2011; Views: 2283; Downloads: 181
.pdf Full text (582,34 KB)

6.
OTROŠKO LJUDSKO IZROČILO ŠALEŠKE DOLINE
Anita Pačnik, 2010, undergraduate thesis

Abstract: Diplomsko delo OTROŠKO LJUDSKO IZROČILO ŠALEŠKE DOLINE je teoretično delo. Izkušnje dela v vrtcu narekujejo potrebo po raziskovanju tega področja, vendar se postavlja vprašanje literature. V Šaleški dolini delujejo folklorna društva za odrasle. Otroci večinoma spoznajo ljudsko izročilo v vrtcih ali doma, vendar je literature iz tega področja premalo. Vzgojiteljice si pomagajo z razno literaturo v kateri so združene rajalne igre iz celotne Slovenije ali sveta, ne morejo pa približati otrokom ljudskega izročila iz področja v katerem živijo. Gibanje je za predšolske otroke pomembno, prav tako pa se gibalne aktivnosti prepletajo s področjem plesne vzgoje. Tako se lahko otrokom preko gibanja približa ples in ljudsko izročilo. V raznih literaturah zasledimo, da sta gibanje in ples pomembna v predšolskem obdobju, prav tako pa ima vzgojiteljica pomembno vlogo pri otrokovem celostnem razvoju. Otrokom so všeč rajalne in prstne igre, to pa je tudi najlažji način, da se otrokom približa ljudsko izročilo, saj ga spoznajo preko igre. Vedno pogosteje se uporabljajo tudi bansi, ki sicer niso ljudsko izročilo, se pa v današnjem času vedno več uporabljajo tudi v vrtcih ter pri delu z otroki.
Keywords: Ključne besede: Predšolska vzgoja, gibanje, ljudsko izročilo, plesno izročilo, plesna vzgoja, rajalne igre, prstne igre, bansi
Published: 23.03.2010; Views: 3316; Downloads: 896
.pdf Full text (584,10 KB)

7.
RISARSKE LIKOVNE TEHNIKE V VRTCU TONČKE ČEČEVE CELJE
Mihaela Jelenc, 2010, undergraduate thesis

Abstract: Diplomsko delo z naslovom Risarske likovne tehnike v vrtcu Tončke Čečeve Celje obravnava risarske likovne tehnike v teoriji in praksi. V teoretičnem delu smo predstavili umetnost v Kurikulumu in na kratko opisali vsa likovna področja ter njihova izrazna sredstva. Podrobneje smo predstavili vse risarske likovne tehnike, materiale, orodja, podlage in formate, s katerimi se lahko v predšolskem obdobju ustvarjalno izražamo. Predstavili smo tudi vrtec Tončke Čečeve Celje in prikazali njegove uspehe na umetniškem področju. V empiričnem delu smo prikazali raziskavo, s katero smo želeli ugotoviti prisotnost risarskih likovnih tehnik, materialov, orodij, podlag in formatov v vrtcu Tončke Čečeve Celje. Uporabili smo deskriptivno metodo pedagoškega raziskovanja — anketni vprašalnik, ki je bil razdeljen vzgojiteljicam vrtca Tončke Čečeve Celje. Dobljene rezultate smo obdelali in potrdili ali ovrgli raziskovalne hipoteze. Raziskava je pokazala, da se med umetniškimi zvrstmi, likovne in oblikovne dejavnosti ne pojavljajo najpogosteje pri vzgojnem delu v vrtcu. Na likovnem področju je najpogosteje prisotno risanje, pri katerem vzgojiteljice uporabljajo najrazličnejše materiale, pripomočke, podlage in formate. Nekatere uporabljajo pogosteje, nekaterih, žal, nikoli.
Keywords: KLJUČNE BESEDE: predšolska vzgoja, likovna vzgoja, didaktika likovne dejavnosti, likovne dejavnosti, likovni materiali, likovni pripomočki.
Published: 07.04.2010; Views: 5740; Downloads: 1199
.pdf Full text (1,36 MB)

8.
LIKOVNO VREDNOTENJE VRTCA - VRTEC TEZNO, ZUNANJA PODOBA VRTCA
Kristina Korošec, 2010, undergraduate thesis

Abstract: Diplomsko delo z naslovom Likovno vrednotenje vrtca — Vrtec Tezno, Zunanja podoba vrtca zajema teoretični in empirični del. Diplomsko delo je nastalo v sodelovanju z Rebeko Knez, saj iz podobnih teoretičnih izhodišč izpeljujeva vsaka svoj empirični del. V teoretičnem delu smo predstavili Kurikulum, ki pomeni strokovno podlago za delo v vrtcih. Predstavili smo pomen kurikuluma, njegove cilje, načela ter področje umetnosti. Podrobneje smo predstavili barvo, ki zajema delitev barv, njihove lastnosti, simboliko in funkcionalno vrednost barv kot tudi psihološki učinek barv na človeka. Prav tako smo se osredotočili na zunanjo podobo vrtca, od njegovega igrišča do projekta Forma Viva in same spletne strani vrtca. Dotaknili smo se tudi logotipa Vrtca Tezno, ki je njihov zaščitni znak ter predstavili Vrtec Tezno. V empiričnem delu smo predstavili ocenjevalno lestvico za zunanjo ureditev vrtca, s katero smo želeli izdelati objektivne kriterije, po katerih bodo lahko vrtci samoovrednotili svojo zunanjo podobo vrtca. Zajeli smo pestrost barv, prisotnost različnih materialov, dekoracij, likovnih tehnik ter drugih zanimivosti, s katerimi se lahko vrtec predstavi zunanji okolici. Pri opazovanju smo uporabili deskriptivno metodo pedagoškega ocenjevanja — ocenjevalno lestvico za vrednotenje zunanje ureditve vrtca, ki smo jo izpolnjevali s sistematičnim opazovanjem štirih enot Vrtca Tezno. Interpretacija rezultatov je podana v zaključnem delu empiričnega dela.
Keywords: Ključne besede: predšolska vzgoja, likovna vzgoja, kurikulum, otrok in barva, urejanje likovnega okolja, logotip, spletna stran, Vrtec Tezno.
Published: 05.07.2010; Views: 3370; Downloads: 220
.pdf Full text (2,63 MB)

9.
PREDSTAVITEV PROJEKTA KDO SEM IN KAJ ZMOREM
Svetlana Ninić, 2010, undergraduate thesis

Abstract: Diplomsko delo je sestavljeno iz teoretičnega in empiričnega dela. Teoretični del predstavlja spoznanja o razvijanju pozitivne samopodobe pri predšolskem otroku ter njene značilnosti. Predstavlja načine, kako otroku pomagati pri razvijanju samopodobe. Oskar Autor (1989) razlaga definicijo vzgoje takole: "Prenašanje izkušenj starejše generacije na mlajšo. Je načrten proces vplivanja na otroke in mladino. Je proces preoblikovanja človekove osebnosti. Vzgoja je nenehen proces oblikovanja in samooblikovanja človekove osebnosti, ki poteka v skladu z nekim ciljem." Prenašanje izkušenj starejše generacije na mlajšo razumem kot priznavanje otroka z vsemi njegovimi razvojnimi značilnostmi. Otroke naj bi vzgajali ljudje s pozitivno samopodobo in tako pozitivno vplivali nanje ter jim pomagali, da se oblikujejo v samozavestne in odgovorne posameznike. Predšolsko obdobje je temelj za zdrav razvoj otrokove osebnosti. Doživeti mora tako poraze kot zmage in se naučiti živeti z njimi. V vrtcu gre skozi proces socializacije, ki se ukvarja s procesom vključevanja posameznika v družbo. "Socializacija se ukvarja z vključevanjem posameznika v družbo, vzgoja pa govori še o tem, kako se posameznik odvaja od vzgojitelja, govori o osamosvojitvi, govori o tem, kako iz odvisnosti nastane avtonomija, iz nemoči moč. Gre za temeljno pedagoško delovanje. Vzgoja je širša kot socializacija z vidika ciljev. Z vidika procesa pa je obratno: vzgoja je ustvarjanje družbenega bitja, socializacija pa je nastajanje družbenega bitja." (prof. Robi Kroflič, predavanje: Predmet pedagogika). Cilj projekta "Kdo sem in kaj zmorem" je, da otroci začutijo, da so vredni, da zmorejo, da so zaželeni ter brezpogojno sprejeti. Ob priznavanju tega se šele lahko odprejo in sodelujejo brez predsodkov in stisk. Pogoj za razvijanje zdrave samopodobe je, da se otroci sprejemajo takšne, kakršni so, in da se lahko odločajo o svojem vedenju. Skozi projekt so to lahko okušali in preizkušali. Projekt služi kot osnova za nadaljnje učenje medsebojnih odnosov. Učili so se ob lastnih napakah. Začutili so, da so kljub napakam sprejeti in da vedno lahko zlezejo v naročje odraslih. V empiričnem delu so opisani postopki in metode, ki pripomorejo k oblikovanju samopodobe. Otroci so bili kompetentni spremljevalci projekta, ki so s svojim razmišljanjem in analizami pripomogli, da je projekt živel od začetka do konca.
Keywords: Ključne besede: predšolska vzgoja, samopodoba, samospoštovanje, idealni jaz, ustvarjalnost, radovednost, sprejemanje samega sebe, projekt.
Published: 23.12.2010; Views: 2244; Downloads: 263
.pdf Full text (703,53 KB)

10.
OTROŠKI LJUDSKI PLES IN PREDŠOLSKI OTROK
Marjeta Kundih, 2011, undergraduate thesis

Abstract: Diplomsko delo z naslovom OTROŠKI LJUDSKI PLES IN PREDŠOLSKI OTROK je teoretično-empirično delo. V teoretičnem delu je predstavljeno plesno izročilo: pojem ljudskega plesa, ples v predšolski vzgoji, plesni pojmi in izrazi, cilji plesne vzgoje, načela plesne vzgoje, metode plesne vzgoje, plesne oblike; otroško plesno izročilo: otroško ljudsko izročilo, otroške rajalne igre; spremljava otroških pesmi in otroški instrumenti: ljudski instrumenti; otroške ljudske igre: izštevanke, igre, prstne igre, norčljivke in posmehulje. V empiričnem delu je preko enomesečnega načrtovanja v vzgojnem delu na predšolski stopnji podana integracija plesne vzgoje z ljudskim izročilom oziroma z otroškimi pesmimi. Evalvacija vzgojnega dela je pokazala, da so otrokom všeč rajalne in prstne igre, to pa je tudi najlažji način, da se otrokom približa ljudsko izročilo, saj ga spoznajo preko igre.
Keywords: Ključne besede: predšolska vzgoja, gibanje, ljudsko izročilo, plesno izročilo, plesna vzgoja, rajalne igre, prstne igre.
Published: 13.05.2011; Views: 13956; Downloads: 2649
.pdf Full text (914,87 KB)

Search done in 0.25 sec.
Back to top
Logos of partners University of Maribor University of Ljubljana University of Primorska University of Nova Gorica