| | SLO | ENG | Cookies and privacy

Bigger font | Smaller font

Search the digital library catalog Help

Query: search in
search in
search in
search in
* old and bologna study programme

Options:
  Reset


1 - 10 / 14
First pagePrevious page12Next pageLast page
1.
NAČRTOVANJE USTVARJALNIH GLASBENIH DEJAVNOSTI V WALDORFSKEM VRTCU, VRTCU MARIJE MONTESSORI IN JAVNEM VRTCU
Katja Kovač, 2009, undergraduate thesis

Abstract: Povzetek: Glasba je del vsakega vzgojno-izobraževalnega programa, v katerem se k načrtovanju glasbene ustvarjalnosti pristopa na edinstven način. V teoretičnih izhodiščih so v nalogi predstavljeni glasbena ustvarjalnost pri predšolskem otroku, različni vzgojno-izobraževalni koncepti (waldorfska pedagogika, pedagogika M. Montessori in javni vrtec - kurikulum) ter njihovi pristopi k načrtovanju ustvarjalnih glasbenih dejavnosti. Namen diplomskega dela je bil na podlagi teoretičnih izhodišč ugotoviti podobnosti in razlike načrtovanja ustvarjalnih glasbenih dejavnosti v vseh treh vzgojno-izobraževalnih konceptih, ugotoviti zastopanost glasbene ustvarjalnosti v načrtovanem kurikulumu ter podati izhodišča za sistematično spodbujanje glasbene ustvarjalnost pri predšolskem otroku.
Keywords: Ključne besede: glasbena ustvarjalnost, načrtovanje, ustvarjalne glasbene dejavnosti, predšolski otrok, waldorfska pedagogika, pedagogika Marie Montessori, javni vrtec.
Published: 31.03.2009; Views: 7495; Downloads: 1572
.pdf Full text (2,35 MB)

2.
NAČRTOVANJE IN PRIPRAVA EKSKURZIJE V DOMAČEM KRAJU NOVEM MESTU
Tanja Žiberna, 2009, undergraduate thesis

Abstract: POVZETEK Tema diplomske naloge je načrtovanje in priprava ekskurzij v domačem kraju, Novem mestu, v okviru spoznavanja domače pokrajine v 5. razredu devetletne osnovne šole. Diplomsko delo predstavlja naravno-geografske in družbeno-geografske značilnosti domačega kraja, Novega mesta z bližnjo okolico, s pomenom ekskurzije kot oblike vzgojno-izobraževalnega dela, z vzgojno-izobraževalnimi cilji in vsebinami o domači pokrajini iz nacionalnega učnega načrta za 5. razred predmeta Družba in analizo priročnikov za učitelje različnih založb s cilji in vsebinami o domači pokrajini ter njihovo primerjavo. Namen diplomske naloge sta načrtovanje in priprava dveh ekskurzij v domačem kraju, namenjenih učencem 5. razreda osnovne šole in s tem prikazati domači kraj, domačo pokrajino s to vzgojno-izobraževalno obliko. Žal ni bilo možno, da bi načrtovani ekskurziji tudi izvedla in videla njuno dejansko uspešnost. Sodelovala pa sem z učiteljicama OŠ Šentjernej pri načrtovanju in izvedbi ekskurzije v 5. razredu devetletne osnovne šole ter naredila analizo izvedene ekskurzije.
Keywords: KLJUČNE BESEDE: Družba, domača pokrajina, domači kraj, Novo mesto, ekskurzija, načrtovanje, priprava
Published: 19.05.2009; Views: 2732; Downloads: 332
.pdf Full text (23,48 MB)

3.
POSLOVANJE V OFFSHORE DRUŽBAH IN ŠKODLJIVA DAVČNA KONKURENCA
Mojca Cvetko, 2009, undergraduate thesis

Abstract: Globalizacija in tehnološki napredek sta v svetu povzročila veliko zanimanje za offshore centre, ki predstavljajo veliko konkurenco tradicionalnim davčnim sistemom. Zanimanje je največje predvsem pri davčnih načrtovalcih, katerih ključna naloga je zniževanje stroškov, katerih velik del predstavljajo prav davki. Nižji davki omogočajo podjetjem boljše poslovne rezultate in večjo konkurenčnost na svetovnem trgu. Vse več podjetij in bogatih posameznikov se pri optimiziranju svoje davčne politike odloča za ustanavljanje podjetij v offshore centrih, kar jim omogoča plačevanje nižjih davkov, ki v povprečju znašajo le od 3-5% letno, kar je bistveno manj kot v ostalih onshore državah. Anonimnost je zraven nizkih davčnih stopenj pomembna značilnost offshore centrov. Prav ta omogoča, da so offshore centri uporabljeni za pranje denarja, ki izvira iz ilegalnih dejavnosti. Mednarodna organizacija za ekonomsko sodelovanje in razvoj (OECD) zahteva od offshore centrov večjo izmenjavo podatkov in ukinjanje anonimnosti, s čimer skušajo omejiti možnosti nezakonite trgovine in pranja denarja. Posamezniki in družbe, ki offshore centre uporabljajo za zniževanje davkov, bodo le-te uporabljali tudi v prihodnje. Z ukinitvijo anonimnosti pa bodo offshore centri postali manj zanimivi za pranje umazanega denarja.
Keywords: Ključne besede: offshore centri, davčno načrtovanje, škodljiva davčna konkurenca, sporazum o izogibanju dvojnega obdavčevanja, davčna utaja, tanka kapitalizacija, prenosne cene, pranje denarja, davek od dohodka pravnih oseb.
Published: 15.12.2009; Views: 2370; Downloads: 360
.pdf Full text (506,13 KB)

4.
VPLIV MODIFIKACIJ ZASTEKLITVE, FASADNEGA OVOJA IN ORIENTACIJE NA PORABO ENERGIJE ZA OGREVANJE PASIVNE HIŠE
Jurij Vidovič, 2009, undergraduate thesis

Abstract: Problematika vezana na obremenitve okolja postaja čedalje večji problem človeštva. Zaradi visokih vrednosti izpustov CO2 v ozračje se je svet, predvsem EU odločila, da bo sprejela drastične ukrepe za zmanjšanje negativnih vplivov na okolje. Eden od njih je Kjotski sporazum, podpisan 16. februarja 2005, ki nalaga državam, da zmanjšajo emisije škodljivih plinov. Veliko panog se prilagaja tem zahtevam. Med njimi lahko izpostavimo gradbeništvo, ki v zadnjih letih odkriva nove načine za energetsko varčno gradnjo. Pasivne hiše se uvrščajo na sam vrh nizkoenergijskih hiš, ki ne škodujejo okolju. Gradnja pasivnih hiš predstavlja kompleksen in zaenkrat tudi zapleten postopek, tako z vidika arhitektov kot inženirjev. Pri načrtovanju je potrebna uporaba programa PHPP, ki je namenjen načrtovanju energijsko učinkovite hiše. Vsaka pasivna hiša mora imeti ustrezne izračune PHPP, narejen mora biti preizkus porabe energij za ogrevanje, zrakotesnosti, porabe primarne energije, toplotne izgube, pregrevanje in potrebna energija za hlajenje. To je opisano tudi v pričujoči diplomski nalogi, v kateri je predstavljen gradbeni del tega programa ter na osnovi njega več parametrov, ki jih je potrebno upoštevati glede lokacije in načrtovanja, kar pa je ključnega pomena za doseganje pasivne gradnje.
Keywords: Ključne besede: okolje, pasivna hiša, načrtovanje, program PHPP
Published: 21.12.2009; Views: 2081; Downloads: 243
.pdf Full text (2,52 MB)

5.
NAČRTOVANJE TRAJNOSTNEGA PROMETNEGA RAZVOJA – ŠTUDIJA PRIMERA V OBČINI SLOVENSKE KONJICE
Renata Kotnik, 2009, undergraduate thesis

Abstract: Promet kot terciarna dejavnost deluje v prostoru kot povezovalec, omogoča fizično mobilnost, prenos informacij na daljavo, ter je tesno povezan z gospodarskim razvojem. Z naraščanjem ekonomske razvitosti narašča gostota prometa, posledično pa tudi negativni vplivi na okolje. Pri načrtovanju prometa v prihodnosti je nujno upoštevati koncepte trajnostnega, okolju prijaznega razvoja. Omejiti je potrebno trend naraščanja avtomobilskega prometa in ga nadomestiti z okolju prijaznejšimi oblikami ter drugimi ukrepi, ki bodo zagotavljali kvalitetno mobilnost. V Občini Slovenske Konjice so upoštevana nekatera načela trajnostnega razvoja prometa, na številnih področjih pa so še mogoče izboljšave.
Keywords: Ključne besede: trajnostni razvoj, negativni vplivi prometa na okolje, trajnostno načrtovanje prometa, promet v Občini Slovenske Konjice.
Published: 23.12.2009; Views: 2021; Downloads: 272
.pdf Full text (3,62 MB)

6.
Razvoj kadrovskih virov vzdravstveni negi
Jože Lozinšek, 2010, undergraduate thesis

Abstract: V diplomski nalogi je proučevan pomen načrtovanja in razvoja kadrovskih virov za uspešno delovanje neke organizacije. Glavni namen je bil ugotoviti, kdo je dejansko odgovoren za razvoj posameznega zaposlenega v neki organizaciji. Zanimalo nas je tudi, kako je z razvojem kadrov na področju zdravstvene nege. Na podlagi študija literature je bilo dognano, da je za svoj razvoj v veliki meri odgovoren posameznik sam, vendar pa do razvoja ne more priti, če organizacija ni razvojno naravnana, in da je razvoj kadrovskih virov v zdravstveni negi v veliki meri povezan s finančnimi sredstvi, ki sta jih posameznik in organizacija pripravljena vložiti v razvoj. Ugotovljeno je bilo tudi, da je v zdravstveni negi posebno pomembno permanentno izobraževanje, ker se stroka hitro razvija. Izobraženost in znanje izvajalcev zdravstvene nege bo pomembno vplivalo na pridobivanje samostojnosti in avtonomnosti stroke. Znanje pridobivamo v različnih oblikah formalnega in neformalnega izobraževanja. Zdravstvena nega zahteva profesionalno specifična znanja in spretnosti ter veliko mero humanosti, občutenja in razumevanja.
Keywords: Ključne besede: organizacija, načrtovanje, razvoj kadrov, izobraževanje, zdravstvena nega.
Published: 10.06.2010; Views: 1701; Downloads: 349
.pdf Full text (362,41 KB)

7.
NAČRTOVANJE MEDIJEV
Nejra Dedić, 2010, final seminar paper

Abstract: Mediji so del našega vsakdanjika in življenja brez medijev si ne bi mogli več predstavljati, še posebej je to pomembno za podjetja. Tako kot vsaka druga stvar imajo tudi mediji pozitivno in negativno stran.
Keywords: Ključne besede: načrtovanje, mediji, marketinško komuniciranje, oglaševanje.
Published: 20.01.2011; Views: 1657; Downloads: 150
.pdf Full text (844,39 KB)

8.
ODLOČANJE O INVESTICIJAH V PROIZVODNE KAPACITETE
Andreja Klemenčič, 2010, final seminar paper

Abstract: Investicijske odločitve dolgoročno vplivajo na uspešnost podjetij, kar pomeni, da so ključnega pomena za obstoj in rast podjetja, zato jih morajo skrbno načrtovati. Podjetja želijo za svoja vložena sredstva visoke donose oziroma najboljšo alternativno možnost investiranja. To pomeni, da morajo biti izbrani projekti, ki prinašajo pozitivne rezultate z vidika povečanja premoženja lastnikov. Da lahko izberejo takšne projekte morajo poznati metode ocenjevanja uspešnosti, vrste financiranja in tveganja, ki se pojavljajo v zvezi z investiranjem. Delo diplomskega seminarja je razdeljeno na teoretični in praktični del. V teoretičnem delu najprej predstavim teoretični vidik investiranja, politiko podjetja, zmogljivost proizvodnje in metode za presojanje upravičenosti investicij, katerim namenimo največ pozornosti. Metode za ugotavljanje uspešnosti investiranja razdelim na statične in dinamične. V praktičnem primeru predstavim teoretična spoznanja na konkretnem primeru podjetja GO-RO LIV d.o.o., in sicer na primeru investicije v livarsko orodje na livarskem stroju. V celotnem delu poskušam predstaviti metode za ugotavljanje uspešnosti investicije.
Keywords: Ključne besede: investicija, načrtovanje, metoda ugotavljanja uspešnosti, zmogljivost proizvodnje, donos
Published: 05.01.2011; Views: 1403; Downloads: 102
.pdf Full text (1,12 MB)

9.
OPTIMIRANJE PROIZVODNJE V PODJETJU ALMONT D.O.O.
Danijel Meglič, 2010, undergraduate thesis

Abstract: V nalogi je predstavljeno podjetje Almont d.o.o, podrobneje strojna obdelava, ter sestava. Opisane in naštete so različne razmestitve delovnih mest. Predstavljen in opisan je proizvodni proces v podjetju v sedanjem stanju in kakšen bi bil po optimiranju. Predstavljen je postopek izdelave aluminijastih vrat. Po metodi mrežnega načrtovanja je prikazan potek operacij v sedanjem stanju in potek po novi postavitvi.
Keywords: Ključne besede: logistika, razmestitev delovnih mest, oblikovanje dela, mrežno načrtovanje, CPM – Metoda kritičnih poti ...
Published: 15.10.2010; Views: 2337; Downloads: 220
.pdf Full text (1,00 MB)

10.
ORGANIZACIJA PRIREDITVE "JANEZOVA NEDELJA" V ŽIČKI KARTUZIJI
Tina Marguč, 2011, undergraduate thesis

Abstract: V svojem diplomskem delu sem predstavila širok pojem prireditve, samo organizacijo prireditve in morebitna vprašanja, ki se pojavljajo pri sami izvedbi. V teoretičnem delu sem opisala pojem prireditve, vrste prireditev, pojme, povezane z organizacijo (vodja, reditelj, rediteljska služba, udeleženec in prireditveni prostor), dolžnosti želene lastnosti organizacije, projektni management (organizacijski projekt, projektni manager), faze projektnega managementa (načrtovanje, organiziranje, vodenje, kontrola). V praktičnem delu, ki sem mu namenila največ pozornosti, sem posamezne dogodke, ki so sestavni del same prireditve, podrobno proučila. Najprej sem predstavila kratko zgodovino Žičke kartuzije in njen pomen, opisala sem potek prireditve, opredelila vrsto prireditev, ciljno občinstvo, prireditveni prostor, prometno ureditev, sponzoriranje, oglaševanje, zavarovanje, finančni vidik in morebitna tveganja. Na koncu pa sem svoja spoznanja nadgradila še s svojimi predlogi za izboljšanje izvedbe prireditev. Naletela sem na številne ovire, saj se lahko finančni vidik bistveno razlikuje, kar je odvisno od organizacije (varnost, šotori, postavljanje cen, konkurenca). Ugotovila sem, da mora imeti organizacija dobro razvite sposobnosti in veščine pogajanja in prilagajanja.
Keywords: Ključne besede: prireditev, vrste prireditev, projektni management, projekt, projektni manager, načrtovanje, organiziranje, vodenje, kontrola.
Published: 03.11.2011; Views: 2016; Downloads: 1474
.pdf Full text (1,25 MB)

Search done in 0.1 sec.
Back to top
Logos of partners University of Maribor University of Ljubljana University of Primorska University of Nova Gorica