| | SLO | ENG | Cookies and privacy

Bigger font | Smaller font

Search the digital library catalog Help

Query: search in
search in
search in
search in
* old and bologna study programme

Options:
  Reset


1 - 9 / 9
First pagePrevious page1Next pageLast page
1.
POJAV IN REŠEVANJE KONFLIKTA V ORGANIZACIJI
Nataša Kerčmar, 2009, undergraduate thesis

Abstract: Današnje razmere v državi in soočenje s kriznimi razmerami, se v organizacijah še lažje lahko izvaja konflikt. Zato je zelo pomembno, da znamo obvladovati konfliktne situacije in njihove načine - metode za razrešitev le teh. Za pozitivno razrešitev konfliktov je potrebno le dvoje: razumeti, kako nastane konflikt in ustvariti nato vzdušje, ki poudarja pozitivno lastnost konflikta; saj navsezadnje konflikt nastane vedno zaradi potreb ali želja posameznikov, ki jim pač nekdo preprečuje uresničitev le tega. Ker je konflikt resna preizkušnja naših sposobnosti v medsebojnih odnosih, zlasti spretnosti sporazumevanja v najtežjih okoliščinah, moramo biti pri izbiri strategije reševanja konflikta zelo odgovorni. Dobri odnosi med zaposlenimi pozitivno vplivajo na delo zaposlenih in delovanje organizacije. V današnjih organizacijah mogoče primanjkuje ozračja, ki bi omogočalo razvoj odkritih in humanih medosebnih odnosov. Kot povzetek vsega bi rekla, da je komunikacija zelo pomembna, saj je sestavni del našega vsakdanjega življenja; tako privatnega kot službenega. Komunikacija je nedvomno vir vsakega uspeha, in hkrati tudi vzrok za neuspeh; in z učinkovito komunikacijo lahko dosežemo bistveno več in s tem uresničujemo svoje zastavljene cilje, naj so to v osebnem ali poslovnem življenju. In skozi celo diplomsko delo lahko vidimo, da se konflikt in komunikacija povezujeta oziroma sta kot nerazdružljiva, saj lahko medsebojna komunikacija pripelje do rešitve konfliktne situacije, lahko pa jo tudi ustvari.
Keywords: Ključne besede: konflikt, konflikti v skupini, konflikti med skupinami, strategije, posledice konfliktov, komunikacija, medosebni odnosi, zaupanje, organiziranost, informiranost.
Published: 25.05.2010; Views: 2402; Downloads: 416
.pdf Full text (665,55 KB)

2.
NAJPOMEMBNEJŠE SOCIOLOŠKE TEORIJE IN NJIHOV PRISPEVEK H KRIMINOLOGIJI
Manja Saletinger, 2010, undergraduate thesis

Abstract: V diplomski nalogi sem skušala podrobneje predstaviti najpomembnejše sociološke teorije, ki so se ukvarjale z vzročnostjo kriminalitete in ki so imele pomemben vpliv na razvoj kriminološke znanosti. Sociološke teorije, sicer vsaka z drugačnim metodološkim pristopom k preučevanju kriminalitete, kot vzroke oziroma dejavnike kriminalitete naštevajo predvsem dejavnike, ki izvirajo iz družbe kot skupine posameznikov in ne iz posameznika samega, in sicer so to: slaba izobrazba, revščina, razbite družine, delikventni vrstniki, slabo starševstvo, družinske težave, neustrezno bivanje in neustrezna socializacija ter kriminogeno družbeno okolje, ki na nek način prisilijo posameznika v kriminalno udejstvovanje, saj posameznik po socioloških teorijah sam nima moči, da bi preprečil oziroma odvrnil delovanje teh dejavnikov, kajti ti dejavniki so zunaj posameznika in so del družbenega okolja. Kljub temu, da sociološke teorije ne pokrivajo celotnega spektra kriminologije, ampak zgolj eno od ključnih vprašanj, in sicer, kaj povzroča kriminaliteto oziroma odklonskost, na kar ne moremo podati definitivnih odgovorov, pa lahko trdimo, da so sociološke teorije o vzrokih kriminalitete imele oziroma še vedno imajo močan vpliv tako na razvoj kriminologije kot tudi na razlago kriminalitete, predvsem z vidika vpliva družbenih dejavnikov na posameznika in na njegovo delovanje in vedenje.
Keywords: KLJUČNE BESEDE Sociološke teorije, kriminologija, kriminaliteta, družba in družbene skupine, družbeni dejavniki, konflikt, socializacija, subkultura, anomija, etiketa (stigma).
Published: 15.07.2010; Views: 3788; Downloads: 1016
.pdf Full text (544,20 KB)

3.
DRUŽINA PREDŠOLSKEGA OTROKA IN KONFLIKTI
Mojca Majcen, 2010, undergraduate thesis

Abstract: POVZETEK V mojem diplomskem delu sem se osredotočila na družino predšolskega otroka in na konflikte, ki se pojavljajo v njej v vsakodnevnem življenju ter reševanju le-teh. V teoretičnem delu je opredeljenih nekaj vrst družine, kaj družina sploh je in predstavljene so nekatere definicije družine. Hkrati je predstavljen pogled na družino v preteklosti in kako je družina funkcionirala nekoč ter kdo vse je bival v njej. V nadaljevanju so našteti in predstavljeni tipi družin, ki jih poznamo pri nas, posamezni so tudi opisani. Pri nalogah družine je delo osredotočeno predvsem na to, katere so za otrokov razvoj najbolj pomembne. V poglavju o družinskem sistemu je govora o odnosih v družini in vlogah, ki jih ima vsak njen član. V nadaljevanju je opisano, kakšne funkcije je družina opravljala, ko je še bila patriarhalna in kakšne opravlja v postmodernosti. Naslednje poglavje v delu je namenjeno predstavitvi vzgojnih stilov v slovenski družini, položaju otroka v njej in seznanjanju z nekaterimi značilnostmi le-te. V naslednjem poglavju je opisano starševstvo, kaj vse starševstvo prinaša, pet ciljev starševstva. Tu smo se še posebej osredotočili tudi na to, kako starši sprejemajo ali ne sprejemajo vedenja svojih otrok in kakšne posledice se zaradi tega lahko pojavijo. V nadaljevanju poglavja je predstavljen odnos staršev do otroka in našteti ter opisani nekateri kombinirani tipi staršev glede na značilnosti in obnašanje do njihovih otrok. Zelo pomembno je dejstvo, da je komunikacija v družinah izrednega pomena, zato so opisane tudi vrste komunikacij in nekateri elementi pojma komunikacija. V poglavju o konfliktih so najprej predstavljene definicije konfliktov, govora je tudi o tem, da se je s konflikti najbolje soočiti in da je nesmiselno, da se jim izogibamo. Predstavljene so tudi pozitivne in negativne lastnosti konfliktov, vrste konfliktov in različne metode, s pomočjo katerih se le-ti rešujejo. Na koncu teoretičnega dela je opisanih šest stopenj metode brez poraženca, saj je le-ta za reševanje konfliktov najprimernejša. V empiričnem delu diplomskega dela so v obliki tabel, grafov in opisa predstavljeni rezultati raziskave, ki so bili pridobljeni z metodo anketiranja. Ugotovljeno je bilo, da se v večini družin konflikti redno pojavljajo, anketiranci pa jih večinoma rešujejo sproti in s pogovorom. V zaključku diplomskega dela so ovrednotene hipoteze in predstavljene ugotovitve, do katerih sem prišla med nastajanjem le-tega.
Keywords: Ključne besede: družina, otrok v družini, starši, konflikt, reševanje konfliktov.
Published: 18.11.2010; Views: 3934; Downloads: 816
.pdf Full text (575,39 KB)

4.
MANAGEMENT KONFLIKTOV V PODJETJU
Jasmina Kos, 2010, final seminar paper

Abstract: V vsaki organizaciji se srečujemo in se bomo srečevali s konfliktnimi situacijami. To ne pomeni nič slabega, ampak ravno obratno. Konflikti prinašajo podjetju velike koristi, saj imajo ti poleg negativnih tudi veliko pozitivnih posledic, ki prinašajo organizaciji boljše delovanje, nastanek sprememb pri poslovanju, večjo ustvarjalnost in boljše medosebne odnose. Vzroki za nastanek konflikta so lahko zelo različni. Na prvem mestu bi izpostavili osnovni vzrok, tj. različnost ljudi oziroma osebni vzrok. Ljudje se ločijo po naravi. Lahko so mirni, napadalni, agresivni, vsak posameznik pa ima tudi različne interese, cilje, različne vloge v podjetju, vse to povzroča med zaposlenimi napetost, nesoglasja in nadaljnje tudi konflikte. Glede na analizo izbranega podjetje, smo lahko videli, da se med pogostimi konfliktnimi situacijami pojavlja tudi komunikacijski vzrok. Komunikacijski problem nastane, ko se med dvema udeležencema ali več v komunikaciji pojavlja nejasnost, nerazumevanje in tudi neposlušnost udeležencev. Poznamo več vrst konfliktov, vendar pa menimo, da so v podjetju najpogostejši medosebni konflikti. Konflikti med sodelavci nedvomno poslabšajo delovanje podjetja, kar se lahko kaže v neproduktivnosti, nemotiviranosti zaposlenih ter celotno kot neuspešnost podjetja. Za preprečevanje konfliktov je potrebno biti sposoben prepoznati konfliktne situacije, njihove vzroke, pravočasno ter pravilno reagirati in tako odpraviti konflikt. Pomembno je, da se konfliktom ne izogibamo oziroma jih ne zanikamo, nanje so moramo pripraviti in jih rešiti na miren način. Pri tem moramo razmisliti o ciljih in skupnih rešitvah, ki bodo vsem udeležencem prinesli največ koristi ter seveda pozitivne posledice za podjetje. Vedeti moramo, da konflikti podjetju ne predstavljajo samo nevarnosti, temveč predstavljajo nove priložnosti, učinkovite spremembe ter izboljšanje v poslovanju. Ključnega pomena je, da se podjetje zaveda prisotnosti konfliktov ter jih razume kot normalen pojav, ki nastaja v medosebnih odnosih, saj bo podjetje le tako pripravljeno nanje in na njihove posledice.
Keywords: Ključne besede: konflikt, medosebni konflikt, vrste konfliktov, medosebni odnosi, posledice konfliktov, reševanje konfliktov .
Published: 09.11.2011; Views: 1562; Downloads: 211
.pdf Full text (508,52 KB)

5.
REŠEVANJE KONFLIKTOV NA DELOVNEM MESTU
Karla Grašič, 2010, undergraduate thesis

Abstract: Konflikt pomeni spor, boj, prepir, nasprotovanje, nesoglasje. Je proces, pri katerem hoče ena stran odstraniti drugo bodisi tako, da uniči, ali pa tako, da jo napravi neučinkovito. V diplomski nalogi smo predstavili, kako se zaposleni soočajo s konfliktno situacijo ter kakšni so načini za razrešitev konflikta. Konflikti na delovnem mestu izbruhnejo zaradi navzkrižja interesov in soodvisnosti. Njihovo reševanje ni preprosto, zato moramo upoštevati nekatera temeljna pravila. Vzroke za konflikte med sodelavci pogosto najdemo v drugačnem razumevanju, prepričanju, stališču, vrednotenju določenih vsebin in problemov, na katerih skupaj delamo. V drugem delu smo raziskovali, kako ljudje oziroma anketiranci razumejo besedo konflikt, kateri so poglavitni vzroki, posledice ter rešitve nastanka konflikta. Z raziskavo smo ugotovili, da se anketiranci srečujejo s konflikti tako v podjetju kot v vsakdanjem življenju, ter da jih poskušajo na ustrezen način in čim hitreje rešiti.
Keywords: KLJUČNE BESEDE: Konflikt, reševanje konfliktov, delovno mesto, komuniciranje, preprečevanje konfliktov
Published: 08.12.2010; Views: 4996; Downloads: 1082
.pdf Full text (528,36 KB)

6.
KOMUNIKACIJA V ZDRAVSTVENEM TIMU
Domen Balažic, 2011, undergraduate thesis

Abstract: POVZETEK V diplomskem delu smo predstavili pomen komunikacije in medsebojnih odnosov med člani zdravstvenega tima. Predstavili smo tudi timsko delo in reševanje konfliktov. Metodologija raziskovanja. Raziskava je temeljila na osnovi kvantitativne metodologije. Podatke smo zbrali s pomočjo delno strukturiranega anketnega vprašalnika s 16 vprašanji odprtega tipa. Raziskovalni vzorec je zajemal medicinske sestre in zdravstvene tehnike. Namen raziskave je bil ugotoviti, ali poteka med člani zdravstvenega tima enakovredna komunikacija (predvsem med medicinskimi sestrami in zdravniki) in kakšni so njihovi medsebojni odnosi. Rezultati raziskave. Ugotovili smo, da so odnosi med člani zdravstvenega tima dobri in da na položaj v zdravstvenem timu vpliva izobrazba. V zdravstvenem timu ima zdravnik priviligiran položaj. Položaj medicinske sestre in zdravstvenega tehnika ni nihče označil za priviligiranega. Med zdravniki, medicinskimi sestrami in zdravstvenimi tehniki ne poteka enakovredna komunikacija. Sklep. Iz raziskave je razvidno, da so medsebojni odnosi dobri in da je učinkovita komunikacija za člane zdravstvenega tima izrednega pomena.
Keywords: Ključne besede: komunikacija, zdravstveni tim, medsebojni odnosi, konflikt
Published: 19.09.2011; Views: 4500; Downloads: 1254
.pdf Full text (909,50 KB)

7.
OBVLADOVANJE KONFLIKTOV V ORGANIZACIJI
Marina Crljić, 2011, undergraduate thesis

Abstract: Najpomembneje je, da se ljudje premalo zavedamo, kako zelo pomembna je komunikacija v našem življenju. Na njo ne polagamo toliko pozornosti, saj se z sposobnostjo komuniciranja rodimo in se nam zdi samoumevna. Vendar še zdaleč ne znamo komunicirati pravilno oziroma bolje. Zaradi raznolikosti med ljudmi, zaradi različnih mnenj posameznikov, ali razmišljanja, drugačne ideje ali samo variante kako izpeljati določeno nalogo, lahko pride med ljudmi do grdih pogledov oz. do konflikta. Ker si v organizaciji tega ne moremo privoščiti, saj lahko to naše delo oz. produktivnost ter kvaliteto samo oslabi, se jih moramo naučiti obvladovati. Lahko pa se naučimo tehnik, kako same konflikte preprečevati, da do njih sploh ne bi prihajalo, ali pa bi se dogajali zelo redko, ter ob pomembnejših zadevah. Mnenja drugih moramo znati poslušati in sprejeti, na kar to pričakujemo tudi obratno. Pred obvladovanjem konfliktov, se moramo naučiti obvladovati komunikacijsko pot. V kateri smo lahko sprejemnik, to je oseba, ki posluša in dekodira podatke, ali pošiljatelj, ki je oseba, ki govori oz. kodira podatke. Konflikte lahko potlačimo, se jim izogibamo, jih tajimo, vendar se vedno znova pojavljajo v takšnih ali drugačnih oblikah in zaradi tega konflikti zahtevajo rešitve. Pri pojavu konflikta je potrebno začeti razmišljati o razrešitvi le tega, ne pa o tem kako se mu izogniti. Konflikt pa je lahko zelo pozitivna in dobrodošla situacija, če ga znamo in če nam ga uspe resnično rešiti. To še posebej velja za delovno in poslovno okolje, kjer je pričakovati nenehno izboljšanje produktov in procesov ter prilagajanje vse večjim zahtevam potrošnikov. V vsakem podjetju se ustvarja neka kultura med zaposlenimi, med oddelki, med nadrejenim in podrejenimi, katera usmerja k doseganju zastavljenih ciljev in zadovoljujejo potrošnikove potrebe. Prav zato so pomembni medosebni odnosi v delovnem okolju, saj pri dobrih in učinkovitih medosebnih odnosih cilje lažje in kakovostnejše dosegamo.
Keywords: Ključne besede: konflikt, vrsti konfliktov, vzroki za nastanek konfliktov, posledice konfliktov, komunikacija, medosebni odnosi, obvladovanje in reševanje konfliktov.
Published: 17.12.2012; Views: 1329; Downloads: 136
.pdf Full text (328,63 KB)

8.
VPLIV MOBINGA NA USPEŠNOST PODJETJA X
Renira Dominika Šinko, 2012, undergraduate thesis

Abstract: Družba deluje na način, da posameznik brez sodelovanja z drugimi le težko uspe. Poleg trdnega zaupanja v svoje sposobnosti, zmožnosti in prepričanja je za doseganje začrtanih ciljev potrebna uspešna komunikacija ali kakršnakoli druga oblika interakcije z okolico. Vsakdanja težnja po dokazovanju in uspehu povzroča konkurenco, pritisk, pomanjkanje časa, to pa vodi k neuspešnemu komuniciranju, rahlja ustvarjena razmerja in ima za posledico propad posameznika. Vse bolj se nasilje na ulicah in v družinah prenaša na delovna mesta. V diplomski nalogi želimo predstaviti in analizirati problematiko nasilja na delovnem mestu, ki ga teorija najpogosteje imenuje mobing. Gre za pojav čustvenega in psihičnega nasilja na delovnem mestu in pomeni načrtno psihično nasilje, trpinčenje in šikaniranje, ki žrtev privede do socialne izolacije. Vzroki za mobing so zelo različni. Največkrat se kot vzrok navede slaba organizacija dela, slabo vodenje ljudi in nejasne pristojnosti. Mobing pomeni tudi stroške za podjetje zaradi fluktuacije in manjše storilnosti. Ker gre za resen problem, je preventiva izrednega pomena. Družbo je treba opozoriti na problem mobinga, ki postaja v naši družbi vedno pogostejši, povzročitelji mobinga so preveč zaščiteni, žrtve mobinga pa premalo. Organizacije in posamezniki se le redko zavedajo problematike mobinga, njegove razširjenosti in ustreznih ukrepov, s katerimi je mogoče psihično nasilje na delovnem mestu preprečevati. Glavni cilj v diplomski nalogi je ugotoviti prisotnost čustvenega in psihičnega nasilja na delovnem mestu med aktivno populacijo in posledice le-tega, ter posledice mobinga na uspešnost podjetja.
Keywords: KLJUČNE BESEDE: mobing, delovno mesto, konflikt, psihične posledice, uspešnost podjetja
Published: 06.08.2012; Views: 1706; Downloads: 128
.pdf Full text (1,34 MB)

9.
POVEZAVA MED KOMUNICIRANJEM NATAKARJEV IN ZADOVOLJSTVOM GOSTOV V HOTELU ŽONTA
Tina Erjavec, 2014, undergraduate thesis

Abstract: V diplomskem delu smo raziskali povezavo med komuniciranjem natakarjev in zadovoljstvom gostov v hotelu Žonta v Šentjurju. Pred raziskavo smo proučili ustrezno literaturo in vire ter s pomočjo različnih avtorjev spoznali pojem in vrste komuniciranja, pomen povratne informacije ter motnje in ovire v komuniciranju. Podrobneje smo prikazali konflikt in način, kako ga čim uspešneje reševati. Opredelili smo tudi zadovoljstvo gostov ter poskusili poudariti njegov pomen in vir konkurenčne prednosti. Zastavili smo si tudi cilje in hipoteze, ki smo jih preverjali z raziskavo, ki smo jo izvedli s pomočjo anonimnega anketnega vprašalnika. Večina teoretičnih izhodišč se je potrdila tudi v rezultatih empirične raziskave. Natakarji hotela Žonta pri svojem delu z gosti uporabljajo besedno in nebesedno komuniciranje, formalno in neformalno komuniciranje ter interno in eksterno komuniciranje. Za goste so najpomembnejše vrednote prijaznost in ustrežljivost natakarjev, ustrezna komunikacija, skratka profesionalnost in gostoljubnost. Moti pa jih nepozorno poslušanje naročila in natakarjevo drugačno (napačno) razumevanje naročila gosta.
Keywords: Ključne besede: komuniciranje, zadovoljstvo, gosti, natakarji, konflikt, izboljšave.
Published: 02.07.2015; Views: 671; Downloads: 80
.pdf Full text (1,09 MB)

Search done in 0.4 sec.
Back to top
Logos of partners University of Maribor University of Ljubljana University of Primorska University of Nova Gorica