| | SLO | ENG | Cookies and privacy

Bigger font | Smaller font

Search the digital library catalog Help

Query: search in
search in
search in
search in
* old and bologna study programme

Options:
  Reset


1 - 10 / 26
First pagePrevious page123Next pageLast page
1.
PRIČAKOVANA IN ZAZNANA KAKOVOST STORITEV NA PRIMERU DOGODKA EUROBASKET 2013
Dino Markovinovič, 2015, master's thesis

Abstract: V uvodu smo opredelili problem, namen in cilje, ki smo si jih v tem magistrskem delu zastavili v prvem poglavju. V drugem poglavju opredeljujemo kakovost storitev in pomembnost le-te za uspešno izvedbo tekmovanja, kot je Eurobasket2013. Ugotavljamo, da so danes storitve prevzele vlogo glavne sile gospodarske rasti od industrije. Z opredelitvijo kakovosti storitve smo prikazali vrste kakovosti. V nadaljevanju naloge se osredotočamo na pričakovano in dejansko kakovost storitve. Po pregledu tujih empiričnih raziskav kakovosti storitev, ki so se ukvarjale s področjem športa smo ugotovili, da poda najprimernejše rezultate naši raziskavi prav ta vrsta kakovosti. Koncept kakovosti storitev predstavlja dva pristopa k definiranju le tega. Kakovost storitve je skladnost s specifikacijo ali pa je to doseganje oziroma preseganje pričakovanj. V naslednjem koraku smo definirali konceptualni okvir raziskave na katerem smo se osredotočili na pričakovanja odjemalcev. V kolikor ugotovimo pričakovanja, lahko posredujemo storitev v željah odjemalcev, če je to mogoče. Dosegati želeno kakovost odjemalcev je s tem veliko lažje storiti. Zato bomo v naši raziskavi najprej izmerili pričakovanja obiskovalcev prireditve Eurobasket2013 in ocene pomembnosti vseh dejavnikov kakovosti storitve, ki smo jih določili. Nato pa bomo izmerili dejansko zaznano oceno dejavnikov. Najpomembnejše je tisto kar odjemalci zaznavajo kot kakovostno posredovano storitev. Predstavljamo dejavnike, ki vplivajo na to zaznavanje in kako zaznana kakovost storitev vpliva na zadovoljstvo odjemalca. Večina teorije pravi, da je funkcija razlike med pričakovanji odjemalca in njegovim zaznavanjem ravni delovanja storitve zaznana kakovost storitve. Kako odjemalci ocenjujejo kakovost prikazujemo dalje v poglavju o pričakovanjih odjemalca. Tisto, kar si odjemalec želi in meni, da je še sprejemljivo, je ocena kakovosti. Črta, ki ločuje želeno od še sprejemljive pa je območje tolerance. Kot smo omenili imajo pričakovanja najpomembnejšo vlogo pri ocenjevanju storitve, zato mora organizator prvenstva razumeti dejavnike, ki jih oblikuje. Zato v nadaljevanju prikazujemo tiste dejavnike, ki vplivajo na želeno in tiste ki vplivajo na še sprejemljivo storitev. Tretje poglavje smo namenili predstavitvi modelov kakovosti storitev. Predstavili smo (1) Gronroosov model, (2) Spreng in Mackoyjev model, (3) SERVQUAL model ter (4) SPORTSERV model. Kot je znano je največ podpore doživel model servqual čeprav vsi modeli poizkušajo identificirati tiste faktorje, ki najpomebnejše vplivajo na kakovost storitev. Največja prednost tega modela je predhodno oblikovan vprašalnik, ki ga lahko z manjšimi modifikacijami priredimo, da ustreza naši raziskavi. Sportserv model je prav to, izvedenka modela servqual, ki so ga v Grčiji uporabili za potrebe raziskave o fittnes centrih. Tehniko merjenja vseh modelov podrobneje predstavljamo z grafičnimi prikazi in opisom. Grški model smo skoraj v celoti uporabili tudi pri naši empirični raziskavi. V kolikor organizator v večji meri odpravi t.i. vrzeli, ki so opisane v modelu, se lahko nadeja, da bodo pričakovanja dosežena ali presežena. V nadaljevanju (poglavje 4) nadaljujemo z opisom evropskega prvenstva v košarki. Predstavljamo vsa prizorišča organizacije tekmovanja in podajamo osnovne informacije, ki jih potrebuje obiskovalec takšne športne prireditve. Pozornost namenimo tudi zgodovini evropskih prvenstev v košarki in dosežke Slovenije v tem tekmovanju. V empiričnem delu naloge (poglavje 5) ugotavljamo pomembnost posameznih sestavin kakovosti storitve dogodka Eurobasket2013 in posamezne zaznave enakih sestavin. V začetku izhajamo iz predpostavk modela SPORTSERV ter lastnih dognanj.
Keywords: Ključne besede: zaznana kakovost, kakovost storitev, športni dogodek, pričakovana kakovost, košarka
Published: 08.09.2015; Views: 1508; Downloads: 168
.pdf Full text (1,47 MB)

2.
SISTEM INDIKATORJEV TEHNIČNO-TEHNOLOŠKIH RAZISKAV, INOVATIVNOSTI IN ZNANJA NA PRIMERU TRANZICIJSKEGA GOSPODARSTVA
Katja Rašič, 2015, doctoral dissertation

Abstract: Povzetek Doktorska disertacija povezuje kazalnike bruto domačega proizvoda (BDP) s kazalniki kakovosti življenja. S kazalniki BDP se osredotočamo na uspešnost gospodarskih družb in gospodarsko rast. S kazalniki kakovosti življenja se osredotočamo na ekonomski, neekonomski in okoljski vidik kakovosti življenja, ki jih BDP ne zajema. BDP daje premalo celovite podlage za odločanje. Zasnujemo zato nov model indikatorjev, uporabnih za celovitejše merjenje kakovosti življenja in zato za spodbujanje inovativnosti, tehnično-tehnoloških raziskav in znanja za bolj smiselno gospodarsko rast (ki ne uničuje naravnih pogojev za življenje ljudi in drugih delov narave) v tranzicijski državi, npr. Republiki Sloveniji (RS). To je izviren model tehnično-tehnoloških raziskav, inovativnosti in znanja za gospodarsko rast kot podlago kakovosti življenja S-TTRIK (Sistem tehnično-tehnoloških raziskav, inovativnosti in znanja). Podpira kakovost življenja, ne le BDP. Ugotovili smo, kako se dajo meriti vplivi in povezave med področjem inovativnosti kot lastnosti in invencijsko-inovacijskega-difuzijskega procesa, tehnično-tehnoloških raziskav ter tehnično-tehnološkega znanja na gospodarsko rast tranzicijskega gospodarstva, npr. slovenskega, za namen dosegati boljšo kakovost življenja. Empirični prispevek raziskave konceptualizira in statistično preverja sekundarne statistične podatke za RS med letoma 1990 in 2011 na makroekonomski ravni s pomočjo korelacijske in regresijske analize. Konceptualiziramo in statistično preverjamo zasnovane spremenljivke, ki se nanašajo na kakovost življenja in uspešnost gospodarskih družb, na vzorcu 288 gospodarskih družb na mikroekonomski ravni s pomočjo faktorske, korelacijske in regresijske analize. Na makroekonomski ravni RS ugotavljamo, da tehnično-tehnološke raziskave, inovativnost in znanje, na podlagi katerih naj bi država tvorila dinamično ter konkurenčno gospodarstvo, z večjim ekonomskim znanjem, izobraženostjo in inovativnostjo, statistično značilno vplivajo na gospodarsko rast tranzicijskega gospodarstva RS. Tehnično-tehnološke raziskave pozitivno vplivajo na kakovost življenja. Ne izkaže se neposredni vpliv znanja in inovativnosti na kakovost življenja. Gospodarska rast je osnova za boljšo kakovost življenja, kar potrjujemo s preverjeno hipotezo na makroekonomski ravni RS. Tehnično-tehnološke raziskave in inovativnost statistično značilno vplivajo na uspešnost gospodarskih družb RS. Neposredni vpliv znanja na uspešnost gospodarskih družb se le delno pokaže. Na kakovost življenja (ekonomski, neekonomski in okoljski vidik) statistično značilno vplivata le inovativnost (inovativni procesi oziroma storitve ter trženje inovativnih procesov oziroma storitev) in znanje (vzpostavitev sodelovanja med gospodarskimi družbami, instituti in univerzami). Uspešnost gospodarskih družb podpirajo ekonomski, neekonomski in okoljski vidiki kakovosti življenja. V skladu s prednostnimi nalogami iz strategije Evropa 2020, smo BDP dopolnili z indikatorji oziroma kazalniki, od katerih je odvisna kakovost življenja, to so: okoljski vidik, socialno-družbeno okolje, gospodarstvo, tehnično-tehnološke raziskave, inovativnost in znanje. Zasnovani nov model S-TTRIK na podlagi izsledkov korelacijske in regresijske analize tvori nov sistem indikatorjev kakovosti življenja; zajema spremenljivke tehnično-tehnoloških raziskav, inovativnosti in znanja ter indikatorjev gospodarske rasti na mikroekonomski in makroekonomski ravni. Model povezuje različne vsebine in poglede na področju tehnično-tehnoloških raziskav, inovativnosti, znanja, gospodarske rasti in kakovosti življenja, kolikor mogoče raznoliko, vendar strnjeno, ter pojasnjuje, katero izmed proučevanih področij tehnično-tehnoloških raziskav, inovativnosti in znanja ima največji vpliv na kakovosti življenja ter na gospodarsko rast.
Keywords: Ključne besede: gospodarska rast, inovativnost, kakovost življenja, tehnično-tehnološke raziskave, uspešnost gospodarskih družb, znanje.
Published: 14.04.2015; Views: 1290; Downloads: 229
.pdf Full text (5,34 MB)

3.
VREDNOTE ZAPOSLENIH KOT KLJUČNI ELEMENT ORGANIZACIJSKE KULTURE KAKOVOSTI V ZAVODU DORNAVA
Jožica Brenčič, 2014, master's thesis

Abstract: Delo z osebami s posebnimi potrebami se zaradi napredka in razvoja družbe zelo spreminja. Vsi, ki delamo s tako občutljivo populacijo, potrebujemo poleg strokovnega znanja, veščin in izkušenj tudi obilo osebne predanosti delu, ki je v veliki meri pogojena z nivojem osebnih humanističnih vrednot. Vrednote določajo, kaj je pomembno, vredno truda in zaželeno. Sistem vrednot pomembno vpliva na oblikovanje organizacijske kulture, ki je osnova poslanstva in vizije delovne organizacije. Namen: je prikazati najpomembnejše vrednote, katere zaposlenim omogočajo delo z osebami s posebnimi potrebami, kar jim istočasno predstavlja zadovoljstvo z delom. Pojasniti pomen ujemanja osebnih vrednot z vrednotami delovne organizacije, prikazati vrednote, ki v največji meri oblikujejo organizacijsko kulturo in predstaviti zavod Dornava. Metodologija: z analizo strokovne ter znanstvene domače in tuje literature in virov ter pregledom obstoječih raziskav smo pripravili teoretični del naloge. V empiričnem delu smo uporabili kvantitativno raziskovalno metodo, ki zajema zanesljive številčne in statistične meritve na vzorcu, ki ga predstavljajo zaposleni iz vseh delovnih področij zavoda Dornava (n = 217). Kot merski instrument smo uporabili anonimni anketni vprašalnik. Vprašalnik je delno vsebinsko povzet po klasifikaciji vrednot (Musek, 2000) in internem kodeksu zaposlenih zavoda (2001) ter sestavljen iz petih sklopov: demografskih vprašanj, ugotavljanja prioritetnih vrednot zaposlenih v zavodu, odnosa zaposlenih do uporabnikov storitev zavoda, zadovoljstva zaposlenih, strpnosti v odnosu do uporabnikov in stanj strpnosti med zaposlenimi. Rezultati: ugotavljamo, da je hierarhija vrednot zaposlenih načeloma skladna s hierarhijo vrednot organizacije, kar ugodno vpliva na uresničevanje poslanstva zavoda Dornava kot celote. Raziskava je pokazala, da so zaposleni »s službo na splošno« zadovoljni, najvišje zadovoljstvo jim prinaša sodelovanje med zaposlenimi v celotnem kolektivu. Ocenjujemo, da v zavodu Dornava z vidika vrednot obstaja sorazmerno zdrava organizacijska kultura in klima.
Keywords: Ključne besede: vrednote, organizacijska kultura, kakovost, oseba s posebnimi potrebami, ZUDV Dornava.
Published: 02.12.2014; Views: 2062; Downloads: 315
.pdf Full text (1,17 MB)

4.
KAKOVOST E-BANČNIH STORITEV IN ZADOVOLJSTVO UPORABNIKOV Z E-BANČNIMI STORITVAMI
Mateja Ramšak, 2014, master's thesis

Abstract: Banke so bile od nekdaj pomemben vir financiranja posameznikov. S pomočjo informacijske tehnologije so kot številna druga uspešna podjetja bile prisiljene v svoje poslovanje vključiti tudi spletno bančništvo. Ker je konkurenca v bančnem sistemu danes na trgu zelo velika je za banke pomembno, da nenehno preverjajo kakovost svojih storitev, ki jih ponujajo, ter na podlagi tega izboljšujejo svoje poslovanje. Da bi lahko to zagotovili morajo ponudniki tovrstnih storitev raziskati želje strank, ter na podlagi njihovih pričakovanj oblikovati ustrezne ponudbe, da bi zadovoljile njihove potrebe. Čas gospodarske krize nam je prinesel, da so posamezniki še posebej pozorni na stroške, ki nastanejo pri bančnem poslovanju in hkrati tudi prinesel vedno zahtevnejše uporabnike tovrstnih storitev. V osrednjem delu smo se osredotočili na podrobnejšo predstavitev finančnega vidika vrednotenja e-bančnih storitev izbranih bank, ter ugotovili, da banke v večji meri ponujajo podobne storitve, kljub temu pa se stroški pri poslovanju nekoliko razlikujejo. Primerjali smo letne stroške poslovanja izbranih bank in ugotovili, da sta v Slovenskem bančnem sistemu najugodnejši med njimi Banka Koper in Abanka. Da bi banke zadovoljile svoje uporabnike, morajo ponuditi kakovostne storitve, tako smo v zadnjem delu naredili raziskavo o kakovosti e-bančnih storitev in zadovoljstvu njihovih uporabnikov. Ocene le-teh so pripomogle k vrednotenju realnih podatkov, s pomočjo katerih smo ugotovili, da banke komitentom večinoma nudijo kakovostne spletne storitve in da so ti v večji meri tudi zadovoljni z njimi. Največ anketirancev se strinja s trditvijo, da pri spletnem bančništvu prihranimo na času. Zadovoljstvo anketiranih uporabnikov pa se kaže predvsem pri zanesljivosti in točnosti izvedbe transakcij.
Keywords: Ključne besede: elektronsko bančništvo, spletno bančništvo, bančne storitve, stroški poslovanja, kakovost storitev, zadovoljstvo uporabnikov.
Published: 21.05.2014; Views: 1343; Downloads: 217
.pdf Full text (1,24 MB)

5.
IZBOLJŠAVA ORGANIZACIJSKEGA PREDPISA ZA POSLOVANJE VHODNE KONTROLE
Romano Mulec, 2014, undergraduate thesis

Abstract: POVZETEK Leta 2005 je Kovinoplastika Lož uvedla nov operacijski sistema SAP (Systems Applications and Products). Po uvedbi novega operacijskega sistema se je vodstvo Kovinoplastike Lož odločilo zmanjšati števila zaposlenih v vhodni kontroli. V vhodni kontroli je tako ostal samo en kontrolor. Število vhodnih materialov (surovin, polizdelkov,…) se ni bistveno zmanjšalo. Metoda ugotavljanja neskladji je ostala še vedno ista, zaradi neučinkovitega ugotavljanja neskladji prejetih materialov je bilo veliko reklamacij. V letu 2009 je bilo samo na enem materialu zabeleženih 76 reklamacij, od tega jih je ostalo nerešenih 31. Ker je novi operacijski sistem izkazoval visoke stroške ne rešenih reklamacij se je vodstvo podjetja odločilo izboljšati oz. dopolniti organizacijske predpise. Takrat se je bilo potrebno odločiti po kateri metodi bo vhodna kontrola izvajala oz. ugotavljala neskladja vhodnih materialov. Namen diplomskega dela je bil izboljšati oz. dopolniti organizacijski predpis poslovanja vhodne kontrole na tak način, da bo kljub zmanjšanju števila zaposlenih in spremenjenemu načinu dela vhodna kontrola po uvedbi novega informacijskega sistema SAP lahko kvalitetno opravljala svoje delo. Rezultat diplomske naloge je izboljšan oz. dopolnjen organizacijski predpis za poslovanje vhodne kontrole. Po uvedbi novega predpisa so se hitro pokazali pozitivni rezultati, saj se je število reklamacij precej zmanjšalo. V letu 2011 je bilo zabeleženo vsega 31 reklamacij od tega 7 nerešenih.
Keywords: KLJUČNE BESEDE  Kakovost,  Vhodna kontrola,  Dokumentacija,  Predpis,  Poslovanje
Published: 08.04.2014; Views: 1141; Downloads: 209
.pdf Full text (2,58 MB)

6.
Sistem vodenja kakovosti z metodami zagotavljanja kakovosti
Tadeja Marko, 2013, master's thesis

Abstract: V magistrskem delu smo predstavili sistem vodenja kakovosti v povezavi z metodami zagotavljanja kakovosti. V uvodu je opisana kakovost oziroma sistem kakovosti v avtomobilski industriji, kjer je poudarek na standardih, ter metode za izboljšanje kakovosti. Poseben del je namenjen podjetju X, v katerem se zelo veliko uporabljajo metode za izboljšanje kakovosti. Pri sistemu vodenja smo opazili, da je problem uspešnost uporabe standardov, ki so v podjetju že standardizirani. Tu gre predvsem za že pridobljeno znanje odgovornih in prenos le-tega na druge zaposlene, da delajo učinkovito. Če sistem vodenja povežemo še z metodami za obvladovanje večje in boljše kakovosti izdelkov, je potrebno stremeti k enotnemu cilju; v najkrajšem možnem času odkriti in odpraviti napako na izdelku. Problem se pojavi, ko zaradi velikega števila metod za zagotavljanje kakovosti ne vemo, katero v konkretni situaciji izbrati in uporabiti, da bo napaka učinkovito odpravljena. V empiričnem delu so predstavljeni rezultati raziskave, ki je bila izvedena v podjetju X med vsemi zaposlenimi. Želeli smo ugotoviti, kakšno je poznavanje sistema kakovosti in metod za izboljšanje le te. Bistvene ugotovitve so pokazale, da je večina zaposlenih vedela splošne lastnosti o kakovosti, metod za izboljšanje pa ne prav dosti oziroma jih poznajo, a ne vedo kje bi se lahko posamezna metoda uporabila. Ugotovili smo, da se standardi več ali manj uporabljajo, vendar so potrebna dodatna izobraževanja vseh zaposlenih o sistemu vodenja kakovosti. Metode so v podjetju vsem poznane, ustavi se pri znanju; potrebna so dodatna izobraževanja tako teoretična kot tudi praktična.
Keywords: Ključne besede: kakovost, sistem kakovosti, metode za zagotavljanje kakovosti, avtomobilska industrija, standardi.
Published: 12.12.2013; Views: 2264; Downloads: 383
.pdf Full text (2,84 MB)

7.
Vpliv slabih življenjskih navad na zdravstvene težave v starostnem obdobju
Petra Emeršič, 2013, undergraduate thesis

Abstract: V zadnjem desetletju se vedno bolj promovira zdrav način življenja, ki je predpogoj za daljše in kakovostno življenje. V številnih raziskavah so dokazali, da nezdrav način življenja privede do razvoja številnih kroničnih bolezni. Bolezni srca in ožilja predstavljajo v sodobnem času velik problem za človeka. Zdravstvene težave, ki se kot posledica slabih življenjskih navad začnejo pojavljati ali stopnjevati v starosti, so tesno povezane tudi z zdravim načinom življenja, dobrimi medosebnimi odnosi, s podporo bližnjih in sposobnostjo za samostojno življenje. Veliko bolezni se razvije že v srednjih letih, v starosti se poslabšajo in onemogočajo kakovostno življenje. Za krepitev zdravja v starosti je ključnega pomena opustitev slabih navad, saj je cilj zdravega staranja ohranitev telesne in družbene aktivnosti, samostojnosti, neodvisnosti od tuje pomoči in kakovost življenja na najvišji možni ravni glede na sočasne bolezni in stanja. V okviru empiričnega dela smo izvedli kvalitativno raziskavo na podlagi študije primera starostnika s kroničnimi obolenji in ugotavljali vplive njegovih življenjskih navad na zdravstvene težave v starosti. Uporabili smo teoretični model Virginie Henderson in izpostavili nekatere od 14 osnovnih življenjskih aktivnosti. Podatke smo zbrali z metodo intervjuja s starostnikom. Poudarili smo vlogo medicinske sestre pri starostniku s kroničnimi obolenji, saj le ta obsega individualni pristop v prizadevanju za izboljšanje zdravja in zagotavljanju kakovosti življenja na najvišji možni ravni glede na omejitve. Medicinska sestra mora obvladati veščine s katerimi starostnike motivira za spremembe življenjskega sloga in jim nudi pomoč in podporo. Zdrava varovalna prehrana, redukcija soli in maščob v prehrani, opustitev alkohola in redna telesna dejavnost so temeljna dejstva za ohranjanje zdravja in imajo ugoden vpliv na psihofizično počutje posameznika v starosti.
Keywords: Ključne besede: starostnik, kakovost življenja starejših, dejavniki tveganja, kronične bolezni, vloga medicinske sestre
Published: 06.08.2013; Views: 1429; Downloads: 231
.pdf Full text (596,88 KB)

8.
ŽIVLJENJE BOLNIKOV PO BYPASS OPERACIJI SRCA
Maja Pečnik, 2012, undergraduate thesis

Abstract: V diplomskem delu sta opisani ishemična bolezen srca, pri kateri v procesu ateroskleroze pride do zožitve ali zapore koronarnih arterij in oslabljenega pretoka krvi, ter operacija bypass, pri kateri srčni kirurgi čez mesto zožitve naredijo premostitev in ponovno vzpostavijo cirkulacijo krvi. Številni avtorji poročajo o vedenjskih spremembah in nižji kakovostni ravni življenja bolnikov po tej operaciji, pri čemer sta v ospredju depresija in visoka stopnja anksioznosti. Pomoč pri odpravljanju teh težav lahko bolniki poiščejo v koronarnih klubih in zdravstvenovzgojnih delavnicah, za spremenjen življenjski slog oz. doživljenjsko rehabilitacijo pa so najbolj odgovorni sami.
Keywords: Ključne besede: srčno-žilne bolezni, operacija bypass, kakovost življenja, zdravstvena vzgoja
Published: 11.06.2012; Views: 13437; Downloads: 1031
.pdf Full text (1,26 MB)

9.
ORGANIZACIJSKI MODEL ZA OBVLADOVANJE KOLONIZACIJ/OKUŽB Z VEČKRATNO ODPORNIMI MIKROORGANIZMI V SPLOŠNI BOLNIŠNICI DR. JOŽETA POTRČA PTUJ
Mirjana Bušljeta, 2011, master's thesis

Abstract: V magistrski nalogi je predstavljen teoretični vidik bolnišničnih okužb z večkratno odpornimi mikroorganizmi, epidemiološko gibanje večkratno odpornih mikroorganizmov, pomen in izvajanje notranjih presoj bolnišničnih standardov na osnovi ALPHA metode v SB Ptuj ter uvedene izboljšave. Prikazana je izboljšava procesa dela na področju obvladovanja bolnišničnih okužb z večkratno odpornimi mikroorganizmi, kjer smo razvili inovativni model za obvladovanje kolonizacij/okužb z večkratno odpornimi mikroorganizmi v smislu pravilnega nameščanja bolnikov z večkratno odpornimi mikroorganizmi, s ciljem znižati število prenosov okužb z večkratno odpornimi mikroorganizmi in zagotoviti čim bolj strokovno, kakovostno in varno obravnavo vseh naših bolnikov. Uspešnost vpeljanega organizacijskega modela v vsakdanji praksi v SB Ptuj smo spremljali in analizirali za dve- in polletno obdobje (od začetka leta 2009 do junij 2011) na vseh bolnišničnih oddelkih. Z notranjo presojo upoštevanja standarda »Kontaktne izolacije« smo postopno dosegli v povprečju 89-odstotno izvajanje vseh postopkov in posegov zdravstvene nege (ZN) v skladu z zastavljenim bolnišničnim standardom. Prenos bakterij nosilk ESBL smo v opazovanem obdobju zmanjšali na vseh oddelkih (prenosov MRSA nismo opazili že več let, bolnika z VRE v SB Ptuj še nismo obravnavali). Zmanjšali smo prenos bakterij nosilk ESBL v opazovanem obdobju iz 12,6% v letu 2009 na 7% v letu 2010 in na 2% v prvi polovici leta 2011. Glede na število prenosov v opazovanem obdobju lahko sklepamo, da se bo tudi v bodoče število prenosov večkratno odpornih mikroorganizmov še zmanjševalo. Vpeljan organizacijski model se je izkazal za zelo uspešnega in uporabnega v praksi. Omogoča natančen nadzor in sledljivost kolonizacij/okužb z večkratno odpornimi mikroorganizmi ter zmanjšuje možnost prenosov večkratno odpornih mikroorganizmov med bolniki, obiskovalci in vsemi zaposlenimi. Model je omogočil sistemsko rešitev. Za vpeljavo novih organizacijski modelov, ki dvigujejo nivo kakovosti opravljenih storitev v bolnišnicah na področju ZN, je nujno potrebna uporaba pristopov in orodij managementa kakovosti. Sistematično izboljševanje kakovosti storitev pa je del profesionalne odgovornosti zaposlenih v bolnišnicah. V SB Ptuj je v dvoletnem obdobju nastalo 21,8 % vseh kolonizacij/okužb z bakterijami, ki izločajo ESBL (pridobljenih 12,5% in 9,3% prenosov), od vseh skupno koloniziranih bolnikov oziroma 0,11% na število bolnišnično oskrbnih dni (BOD) ali 0,5% na število vseh hospitaliziranih bolnikov. Rezultati raziskave, ki je bila izvedena v aprilu 2011 v sedmih slovenskih bolnišnicah, je pokazala, da ostale anketirane slovenske bolnišnice nimajo pregleda nad kolonizacijo/okužbo z večkratno odpornimi mikroorganizmi v svoji sredini, zato priporočamo, da bi isti sistem oziroma organizacijski model za obvladovanje kolonizacij/okužb z večkratno odpornimi mikroorganizmi vpeljale v vsakodnevno prakso tudi ostale slovenske bolnišnice.
Keywords: KLJUČNE BESEDE: organizacijski model, kakovost, notranje presoje večkratno odporni mikroorganizmi, bakterije nosilke ESBL
Published: 18.11.2011; Views: 2612; Downloads: 657
.pdf Full text (1,80 MB)

10.
MODELI ZA OBVLADOVANJE KAKOVOSTI V PODJETJU
Tadej Švarc, 2010, final seminar paper

Abstract: Izbira te teme se mi je zanimiva, predvsem zaradi aktualnosti in pomembnosti kakovosti v današnjem času. V Sloveniji je vedno več podjetij, ki se odloča za celovito obvladovanje kakovosti, saj je kakovost tisto, kar odjemalci želijo. V prvem delu diplomske naloge sem na kratko podal definicije o kakovosti različnih avtorjev. Torej pojasnil sem vprašanje, kaj je kakovost in kaj je obvladovanje kakovosti ter na kakšne načine se obvladuje. Opredelil sem, kako se kakovost izraža in zagotavlja ter katera so sredstva s katerimi jo zagotavljamo. V nadaljevanju sem opredelil koncept celovitega obvladovanja kakovosti. Prikazal sem zakaj je ta koncept pomemben, kakšni so cilji tega koncepta in da je doseganje teh ciljev odvisno od managementa. Opredelil sem tudi PDCA krog, ki je ključno orodje celovitega obvladovanja kakovosti. Sledila so orodja za obvladovanje kakovosti. Naštel in pojasnila sem ključna orodja in jih grafično tudi prikazal. Ključno poglavje pa so modeli za obvladovanje kakovosti. Tukaj sem prikazal nekaj najbolj znanih modelov, ki so svetovno uveljavljeni, dodal sem jim kratek opis in opredelil glavne značilnosti. K temu delu sodi tudi standardizacija in standardi. Prikazal sem dva ISO standarda in pojasnil pomen in vlogo standardizacije. V zadnjem delu diplome pa sem raziskal s pomočjo grafa in tabele, kako uspešno podjetje zagotavlja kakovost in ali je potrebna kakšna izboljšava na področju kakovosti.
Keywords: Ključne besede: kakovost, celovito obvladovanje kakovosti, orodja za obvladovanje kakovosti, standard, PDCA krog, model 6 sigma, stroški kakovosti, Pareto diagram…
Published: 10.11.2011; Views: 3734; Downloads: 873
.pdf Full text (578,48 KB)

Search done in 0.18 sec.
Back to top
Logos of partners University of Maribor University of Ljubljana University of Primorska University of Nova Gorica