| | SLO | ENG | Cookies and privacy

Bigger font | Smaller font

Search the digital library catalog Help

Query: search in
search in
search in
search in
* old and bologna study programme

Options:
  Reset


31 - 40 / 69
First pagePrevious page1234567Next pageLast page
31.
IZKUSTVENO UČENJE - EKSPERIMENTALNO DELO V 3. RAZREDU OSNOVNE ŠOLE
Lorena Pušnik, 2015, undergraduate thesis

Abstract: Nalogo z naslovom Izkustveno učenje – eksperimentalno delo v 3. razredu osnovne šole sestavljata dva zaokrožena dela – teoretični in praktični. V teoretičnem delu podrobneje predstavimo izkustveno učenje, razčlenimo naravoslovje in učni predmet spoznavanje okolja. V praktičnem delu sledi podroben opis in potek eksperimentalne učne ure na podlagi izkušenjskega učenja z naslovom Ogljikov dioksid v 3. razredu Osnovne šole Ljubečna. Prilagamo učni list za reševanje in podrobna navodila za izvedbo posameznega eksperimenta, kjer je vključen plin ogljikov dioksid. V nadaljevanju sledi evalvacija opravljenega dela. Strategijo izkušenjskega učenja na podlagi eksperimentalnega dela smo preizkusili v praksi, kolikor so to dopuščale okoliščine. Za izvedbo je bilo potrebnih veliko priprav in pripomočkov. Ugotavljamo, da je količina usvojenega znanja bistveno večja, kadar učenci s pomočjo lastnih izkušenj in eksperimentalnega dela spoznavajo nove abstraktne pojme.
Keywords: Izkustveno učenje, eksperimentalno delo, ogljikov dioksid, spoznavanje okolja, naravoslovje, plin.
Published: 14.04.2015; Views: 1236; Downloads: 247
.pdf Full text (4,26 MB)

32.
IZKUSTVENO UČENJE PREDŠOLSKIH OTROK V GOZDU
Petra Renat, 2015, undergraduate thesis

Abstract: Diplomsko delo Izkustveno učenje predšolskih otrok v gozdu je sestavljeno iz teoretičnega in praktičnega dela. V teoretičnem delu je predstavljen gozd, njegove značilnosti in pomen za človeka. Sledi opis izkustvenega učenja primerjalno, po različnih avtorjih. Podrobneje je predstavljena in opredeljena vloga vzgojiteljice v izkustvenem učenju. Praktični del je najprej metodološko opredeljen in nato podrobneje opisana izvedba s priloženimi fotografijami. Projekt smo v vrtcu izvajali 6 dni, opredeljen je po štirih fazah, teoretično temelječ v Kolbovi razlagi tega pristopa. Rezultati projekta – izkustvenega učenja, so kvalitativno in kvantitativno obdelani. Kvantitativna obdelava se nanaša na delovne liste, ki so jih otroci reševali v posameznih fazah projekta. Rezultati so tukaj prikazani grafično. Rezultati celotnega projekta so opisno predstavljeni glede na zastavljena raziskovalna vprašanja in cilje posameznega sklopa – faze.
Keywords: Izkustveno učenje, predšolski otrok, gozd, les, reševanje problema.
Published: 02.06.2015; Views: 1571; Downloads: 373
.pdf Full text (5,15 MB)

33.
PRIDOBIVANJE NARAVOSLOVNIH ZNANJ V POLETNI ŠOLI V NARAVI Z NEPOSREDNO IZKUŠNJO
Patricija Dobrun, 2015, undergraduate thesis

Abstract: Cilj diplomske naloge je bil prikazati pomen izkustvenega učenja v šoli v naravi in uporabnost na ta način pridobljenega znanja, ki ga učenci pridobivajo s postopki zaznavanja, doživljanja, spoznavanja in vrednotenja. Prikazano je, da učenci, ki so se udeležili šole v naravi in so morsko obalo spoznavali izkustveno v obliki več čutnega učenja, bolje razumejo pojave, prepoznavajo probleme in jih uspešneje rešujejo, kot pa učenci, ki šole v naravi niso obiskovali in so učno vsebino spoznavali frontalno in v učilnici. Za splošno obravnavo teme morje je možno uporabiti več metod dela − od verbalno-tekstualnih do izkustvenega in sodelovalnega učenja. V diplomskem delu je izpostavljeno predvsem izkustveno učenje. Predstavljene so nekatere oblike dela: projektno učno delo, raziskovalno delo, problemski pouk, terensko delo, ekskurzija in konstruktivistični pristop k učenju. Avtorica se je osredotočila predvsem na ugotavljanje razlik v naravoslovnem znanju pred in po vzgojno-izobraževalnem delu. Na koncu so prikazani in analizirani anketni vprašalniki, iz katerih je razvidno, da neposredna izkušnja v šoli v naravi ugodno vpliva na pridobivanje naravoslovnih znanj.
Keywords: šola v naravi, naravno okolje, vseživljenjsko učenje, izkustveno učenje, naravoslovna znanja
Published: 02.06.2015; Views: 669; Downloads: 85
.pdf Full text (2,42 MB)

34.
35.
Problemi uvajanja učnociljnega kurikula
Rudi Kotnik, 2011, original scientific article

Abstract: Namen prispevka je pojasnitev temeljnih pojmov učnociljnega kurikula in iz tega izhajajoč kritičen razmislek o konceptualnih vprašanjih, ki se pojavljajo, preden se lotimo načrtovanja kurikula in njegovega izvajanja. Prispevek se s pomočjo Rossovega modela kurikula osredotoči na analizo prenašanja učnociljnega kurikula v naše razmere. Na podlagi tega lahko ugotovimo, da je en vidik problemov našega izobraževanja, ki se kažejo tako z uvajanjem bolonjske prenove kot tudi z uvajanjem vzporednih procesov, najprej v nejasnem izvornem konceptu (kompetenčnega pristopa) in nato v uvajanju učnociljnega kurikula (kot cilj) z učnosnovnimi sredstvi.
Keywords: učni cilji, učni dosežki, kurikulum, kompetentnost, izkustveno učenje
Published: 10.07.2015; Views: 367; Downloads: 37
URL Link to full text

36.
Stališče učiteljev do izkustvenega učenja in poučevanja predmeta spoznavanje okolja
Maja Korban Črnjavič, Vlasta Hus, 2009, professional article

Abstract: V skladu s konstruktivizmom je izkustveno učenje pomemben del poučevanja, saj prinaša mnoge pozitivne učinke. Ne samo da se pri učencih povečujejo intelektualne sposobnosti, večata se tudi notranja motivacija ter želja po učenju in odkrivanju novega. Tako dosežemo večjo zapolnitev naučene snovi, globlje razumevanje obravnavane snovi, razvoj sodelovalnih veščin, povezovanje teorije s prakso. S prenovo osnovne šole je izkustveno učenje postalo temeljno izhodišče tudi pri pouku predmeta spoznavanje okolja. Z empirično raziskavo smo želeli ugotoviti, kakšno stališče imajo učitelji do izkustvenega učenja in poučevanja. Ugotovili smo, da ima večina učiteljev pozitivno stališče do izkustvenega učenja in poučevanja, vendar pa opozarjajo na nekatere pomanjkljivosti.
Keywords: vzgoja in izobraževanje, izkustveno učenje, osnovna šola, spoznavanje okolja, osnovna šola, stališče učiteljev
Published: 10.07.2015; Views: 761; Downloads: 111
.pdf Full text (977,05 KB)
This document has many files! More...

37.
Izkustveno učenje bodočih vzgojiteljev predšolskih otrok
Jurka Lepičnik-Vodopivec, 2008, review article

Abstract: Članek obravnava izkustveno učenje bodočih vzgojiteljev predšolskih otrok v teoriji in praksi s poudarkom na značilnostih nekaterih zgodovinskih modelov profesionalnega izobraževanja, zlasti reflektivnega modela, ki poudarja vlogo in pomen praktične izkušnje. Pedagoško prakso obravnava kot del profesionalnega izobraževanja bodočih vzgojiteljev, kjer gre za učenje s pomočjo konkretnih izkušenj in refleksije lastne prakse.
Keywords: vzgoja in izobraževanje, izkustveno učenje, predšolska vzgoja, vzgojitelji, pedagoška praksa, profesionalno izobraževanje
Published: 10.07.2015; Views: 645; Downloads: 79
.pdf Full text (112,04 KB)
This document has many files! More...

38.
Konceptualne dileme implementacije načel bolonjskega procesa
Rudi Kotnik, 2006, original scientific article

Abstract: Implementacija načel bolonjske reforme ima vsaj dva vidika. Eden je na ravni države, pri katerem gre za to, kako so ta načela formulirana v zakonih in predpisih. Drugi vidik je v načinu razumevanja zakonskih formulacij na ravni univerz. Država se z zavezanostjo uresničevanja bolonjskih načel postavlja v kontroverzno vlogo: je spodbujevalka zboljšanja kakovosti izobraževanja in hkrati zastopnica korporativnih interesov v razmerah globalizacije. To pomeni, da s tem spreminja temeljno vlogo izobraževanja v globalizirani družbi. Tudi avtonomija univerze ima kontroverzno vlogo: lahko pomeni varovanje akademskih standardov, da bi ne postala servis ekonomije in politike; hkrati pomeni ohranjanje rigidnosti za kvalitativne spremembe. Ta prispevek je zato poskus analize, ki bi hkrati pokazala na potencial, ki ga prinaša bolonjski proces, in na njegove pasti. Oboje ima podlago na eni strani v historičnem ozadju bolonjskega procesa in najnovejših analizah konceptualnih dilem bolonjskega procesa in njegovih dokumentov, kot je Tuning. Analiza vodi v sklep, da potrebuje visokošolsko izobraževanje v razmerah tranzicije namesto sprejemanja seznamov "kompetenc" izvirne rešitve, ki zahtevajo refiektiran pristop k predpostavkam in implikacijam bolonjskega procesa.
Keywords: vzgoja in izobraževanje, kurikulum, kompetentnost, izkustveno učenje, filozofija, psihoterapija
Published: 10.07.2015; Views: 431; Downloads: 38
URL Link to full text

39.
Vloga učitelja pri razvijanju tujejezikovne sporazumevalne zmožnosti za poslovne sestanke v angleškem jeziku: primer simulacije poslovnih sestankov
Mateja Dostal, 2015, doctoral dissertation

Abstract: Namen raziskave je bil prispevati k izboljšanju učinkovitosti poučevanja poslovnega angleškega jezika na visokošolski stopnji izobraževanja z učinkovitim razvijanjem tujejezikovne sporazumevalne zmožnosti s simulacijami poslovnega sestanka v angleškem jeziku za nadaljnje avtonomno in vseživljenjsko učenje tujih jezikov in lažje vključevanje v mednarodno poslovno okolje. Korpusna analiza simulacij poslovnih sestankov študentov Ekonomske fakultete Univerze v Ljubljani je pokazala, kako se razvijajo nabor, struktura in nadzor nad jezikovnimi, sociolingvističnimi in pragmatičnimi prvinami tujejezikovne sporazumevalne zmožnosti ob prisotnosti in odsotnosti učitelja in ugotovila, da je vloga učitelja ključna predvsem pri razvijanju sociolingvističnih in pragmatičnih prvin. Primerjava korpusa simulacij poslovnih sestankov študentov in korpusa poslovnih sestankov poslovnežev je poleg podobnosti in razlik v pojavnicah, različnicah, sopojavnicah, pozitivnih in negativnih ključnih besedah pokazala, da se korpusa razlikujeta predvsem po sociolingvističnih in pragmatičnih prvinah, kar skupaj s kvalitativno analizo pričevanj učiteljev in študentov omogoča vpogled v specifiko in vlogo učitelja pri razvijanja in ozaveščanju celostnega razvoja tujejezikovne sporazumevalne zmožnosti, da bodo ta spoznanja lahko postala del širše izobraževalne in poslovne skupnosti in posledično omogočila boljšo učinkovitost.
Keywords: poučevanje poslovne angleščine, tujejezikovna sporazumevalna zmožnost, simulacija poslovnega sestanka, študija primera, izkustveno učenje, govorni korpus
Published: 25.11.2015; Views: 1553; Downloads: 202
.pdf Full text (12,34 MB)

40.
PROJEKTNI TEDEN V 3. RAZREDU - BOŽIČ
Jasmina Tikvič, 2016, undergraduate thesis

Abstract: Diplomsko nalogo PROJEKTNI TEDEN V 3. RAZREDU – BOŽIČ sestavljata dva dela – teoretični in praktični. Teoretični del sestavljajo štirje sklopi, in sicer sociološki sklop (v njem so opisani prazniki in njihov pomen, poseben poudarek je na božiču), psihološki sklop (v njem so opisane razvojne in psihofizične lastnosti osemletnikov), geografski sklop (v njem je predstavljeno mesto Ptuj) ter didaktični sklop (v njem je predstavljen predmet spoznavanje okolja, izkustveno učenje ter izpostavljene glavne značilnosti projektnega dela). V praktičnem delu diplomske naloge je predstavljen projektni teden BOŽIČ KOT NEKOČ, ki je bil izpeljan v tretjem razredu osnovne šole. Po narejenem ugotavljamo, da imajo učenci, vključeni v projektno delo, večjo notranjo motivacijo za delo in končni cilj, ki ga sami določijo, ter da projektno delo temelji predvsem na integriranem pouku in lahko nastane načrtovano ali spontano ob nastanku trenutnega problema.
Keywords: projektno delo, božič, osnovna šola, tretji razred, izkustveno učenje
Published: 06.05.2016; Views: 749; Downloads: 91
.pdf Full text (2,34 MB)

Search done in 0.13 sec.
Back to top
Logos of partners University of Maribor University of Ljubljana University of Primorska University of Nova Gorica