| | SLO | ENG | Cookies and privacy

Bigger font | Smaller font

Search the digital library catalog Help

Query: search in
search in
search in
search in
* old and bologna study programme

Options:
  Reset


21 - 30 / 69
First pagePrevious page1234567Next pageLast page
21.
MOJ DOMAČI KRAJ (LOVRENC NA POHORJU) - MODEL IZKUSTVENEGA UČENJA V ČETRTEM RAZREDU OSNOVNE ŠOLE
Dejan Brezočnik, 2013, undergraduate thesis

Abstract: Kako učence v 4. razedu s pomočjo izkustvenega učenja naučiti in bolje prepoznati svoj domači kraj.
Keywords: Izkustveno učenje, domači kraj, 4. razred osnovne šole
Published: 12.07.2013; Views: 1778; Downloads: 208
.pdf Full text (2,42 MB)

22.
NAZORNOST POUKA V OSNOVNI ŠOLI S PRILAGOJENIM PROGRAMOM V FUNKCIJI IZKUSTVENEGA UČENJA
Alenka Corso, 2013, undergraduate thesis

Abstract: POVZETEK V diplomskem delu raziskujemo, kako pomembna sta učiteljem v osnovni šoli s prilagojenim programom nazornost in izkustveno učenje. Teoretične osnove smo osvetlili z metodo teoretičnega preučevanja ustrezne literature. Nazornost ima pri pouku na osnovni šoli s prilagojenim programom ter pri pouku nasploh izreden pomen. Z nazornimi sredstvi, ki so učiteljem na razpolago, pridobijo na času, razlaga je tako hitrejša in lažja. Lažje pomnjenje in razumljivost učne snovi dosežejo s čutno in z notranjo nazornostjo. Tudi kot motivacijsko sredstvo ima nazornost velik pomen, kajti z njeno pomočjo učitelji pritegnejo in zadržijo pozornost učencev. Na osnovni šoli s prilagojenim programom je treba biti pozoren, da so izbrana ponazorila primerna in da nimajo ravno nasprotnega učinka na nazornost pouka. Učitelji morajo tudi z živo besedo ponazoriti in ustvariti določeno vzdušje. S tem omogočijo učencem lažje razumevanje in pomnjenje. V empiričnem delu smo predstavili rezultate empiričnega raziskovanja zastavljenega problema. Rezultati raziskave kažejo, da učitelji nazornost in izkustveno učenje uvrščajo med zelo pomembne didaktične pojave, značilnosti pouka pri vseh predmetih. Pomembnejša se jim zdita na razredni stopnji pouka, ker mora biti pouk na tej stopnji bolj neposredno doživljajski, hkrati potrebujejo učenci na tej stopnji več konkretnih primerov.
Keywords: Ključne besede: nazornost, izkustveno učenje, osnovna šola s prilagojenim programom.
Published: 08.07.2013; Views: 884; Downloads: 136
.pdf Full text (1,70 MB)

23.
NARAVOSLOVNA UČNA POT ZA PREDŠOLSKE OTROKE
Staša Šipek, 2013, undergraduate thesis

Abstract: Namen diplomske naloge je oblikovati naravoslovno učno pot za predšolske otroke. S tem želimo predvsem doseči, da so otroci v neposrednem stiku z naravo in se učijo iz lastnih izkušenj. V teoretičnem delu je predstavljen pomen naravoslovja v predšolskem obdobju ter predvsem raziskovalno in izkustveno učenje v vrtcu. V praktičnem delu je predstavljena naša naravoslovna učna pot za predšolske otroke, zasnovana v neposredni bližini vrtca Benedikt. Učna pot je nastala z željo in ciljem, da otrokom približamo naravo skozi igro ter da se ima vsak otrok možnost učiti preko raziskovanja in z lastnim izkustvom priti do novih spoznanj.
Keywords: učna pot, otrok in naravoslovje, raziskovalno delo in raziskovalni problem, izkustveno učenje
Published: 08.01.2014; Views: 2076; Downloads: 316
.pdf Full text (3,28 MB)

24.
SODOBNE DIDAKTIČNE METODE ZA ZGODNJE POUČEVANJE NARAVOSLOVJA
Ines Kačič, 2013, undergraduate thesis

Abstract: V teoretičnem diplomskem delu so predstavljene sodobne didaktične metode za poučevanje naravoslovja, in sicer projektno učno delo, problemsko učenje, izkustveno učenje, raziskovalni pouk in eksperimentalno učno delo. Pri sodobnih didaktičnih metodah v ospredje postavimo pomen otroškega raziskovanja v naravi, dejavnosti, pri katerih otroci sprejemajo in vrednotijo dejavnosti na podlagi lastno pridobljenih izkušenj, načrtovanje dejavnosti z uporabo sodobnih didaktičnih metod ter faze izvedbe. V predšolskem obdobju je pomembno, da se otroci seznanijo z znanstveno–raziskovalnim načinom dela v naravoslovju, kjer se učijo postavljati hipoteze oziroma napovedovati, samostojno raziskovati in opazovati naravo, spremljati in zapisovati pridobljene podatke, te podatke analizirati in vrednotiti ter poročati rezultate. V diplomskem delu opredelimo tudi vlogo vzgojiteljice pri izvajanju navedenih dejavnosti ter njene naloge pri načrtovanju le-teh. Diplomsko delo izrazito opisuje pozitivne lastnosti sodobnih didaktičnih metod za zgodnje poučevanje naravoslovja, ki otroku omogočajo pridobivanje znanja in razvijanje vrsto spretnosti in sposobnosti. Ob opisu vsake sodobne didaktične metode za zgodnje poučevanje naravoslovja so dodani tudi primeri dobre prakse, kjer lahko vidimo, kako zapisano teorijo tudi praktično izvedemo.
Keywords: predšolska vzgoja, sodobne didaktične metode, raziskovalno učenje, projektno učenje, izkustveno učenje, problemsko učenje, eksperimentalno učno delo.
Published: 16.10.2013; Views: 2203; Downloads: 1003
.pdf Full text (875,70 KB)

25.
IZKUSTVENO UČENJE PRI PREDMETU NARAVOSLOVJE IN TEHNIKA V 4. IN 5. RAZREDU DEVETLETNE OSNOVNE ŠOLE
Janja Virc, 2013, undergraduate thesis

Abstract: Diplomsko delo je sestavljeno iz teoretičnega, empiričnega in praktičnega dela. V teoretičnem delu diplomskega dela smo teoretično opredelili izkustveno učenje, predstavili pomen konstruktivizma v učenju in poučevanju, opredelili vlogo učitelja in učenca v konstruktivistično naravnanem pouku, vključili načela uspešnega izkustvenega pouka, opisali tipične postopke in metode pri tej obliki pouka ter opisali, kako se predmet naravoslovja in tehnike odraža v konstruktivistični luči. V empiričnem delu diplomskega dela smo preučili poznavanje in pogostost uporabe izkustvenih tehnik, motiviranost učencev in učiteljev za delo z izkustvenimi tehnikami, načine pridobitve materiala oziroma sredstev za izvedbo izkustvenega pouka in prav tako preučili vire znanja in spodbud za izkustveno delo učitelja. Vse to smo raziskovali pri pouku naravoslovja in tehnike v 4. in 5. razredih osnovnih šol s področja Štajerske in Pomurja. Naša raziskava kaže, da so učenci, ki so bili zajeti v raziskavi, v največjem številu poznali tehniko dopolnilnega predavanja, najmanj pa so poznali tehniko časa za razmišljanje. Ugotovili smo, da so učitelji, ki so bili vključeni v raziskavo, največkrat uporabljali izkustvene tehnike pri samem pouku naravoslovja in tehnike, manj pa so jih uporabljali pri pouku tehniških ali naravoslovnih dni. Ugotovili smo tudi, da si anketirani učenci v veliki večini želijo še večkrat srečati z izkustvenimi tehnikami pri pouku naravoslovja in tehnike ter da jih večina meni, da so tehnike izkustvenega učenja koristne za učenje in jim pri učenju pomagajo. Ugotovili smo, da si največ učiteljev v svoj pouk naravoslovja in tehnike želi vključiti še več izkustvenega učenja in da tudi največ učiteljev (90,3 % vseh, ki je sodelovalo v raziskavi), meni, da učenci znanje, pridobljeno pri pouku izkustvenega učenja naravoslovja in tehnike, dobro obvladajo. Raziskava, ki smo jo izvedli in podrobneje interpretirali v empiričnem delu, nas je usmerila v pripravo praktičnega dela. Pripravili smo priročnik za delo z izkustvenimi tehnikami pri pouku naravoslovja in tehnike v 4. in 5. razredu devetletne osnovne šole. V priročniku so glede na Učni načrt za naravoslovje in tehniko v 4. in 5. razredu ter program osnovnošolskega izobraževanja predlagane in opisane oblike tehnik izkustvenega učenja za vsak tematski sklop posebej. Vsaka predlagana izkustvena tehnika skuša zadovoljiti minimalni standard za določen cilj pri predmetu naravoslovja in tehnike.
Keywords: konstruktivizem, izkustveno učenje, 2. triletje OŠ, naravoslovje in tehnika, priročnik za učitelje
Published: 08.01.2014; Views: 2170; Downloads: 283
.pdf Full text (1,65 MB)

26.
DIDAKTIČNE IGRE PRI POUKU SPOZNAVANJA OKOLJA ZUNAJ UČILNICE
Doroteja Majcen, 2014, master's thesis

Abstract: Didaktična igra se uporablja kot učna metoda, imeti mora vse lastnosti igre in dosegati določene (učne) cilje. Didaktična igra zunaj učilnice nudi učencu izkušnje in ob njej razvija pozitiven odnos do okolja in narave, kar je pri pouku spoznavanja okolja še posebej poudarjeno. V teoretičnem delu smo opredelili predmet spoznavanja okolja ter navedli didaktična priporočila za uresničevanje ciljev predmeta in vpeljevanje pouka spoznavanja okolja v naravo. Našteli in opisali smo didaktične strategije pri poučevanju predmeta spoznavanja okolja ter izpostavili izkustveno učenje. Podrobneje smo opisali didaktične igre in učenje zunaj učilnice. V empiričnem delu smo proučili, kakšen odnos imajo učiteljice razrednega pouka do didaktičnih iger zunaj učilnice, kako načrtujejo in kako izvajajo didaktične igre zunaj učilnice. Za ta namen smo uporabili strukturirani intervju z učiteljicami razrednega pouka. Učiteljice imajo pozitiven odnos do izvajanja didaktičnih iger zunaj učilnice pri pouku spoznavanja okolja, vendar se pri tem srečujejo z določenimi težavami: premalo didaktičnega materiala, premalo spremljevalcev, neprimerna lega šole, finančne omejitve, zahtevnejša učna priprava in tudi pomanjkljiva usposobljenost. Učiteljice menijo, da se učenci raje učijo v naravnem okolju in da je pri tem zapomnitev učne snovi pri učencih boljša. V praktičnem delu predstavljamo dvajset primerov didaktičnih iger zunaj učilnice, ki jih lahko učitelji vključijo v poučevanje predmeta spoznavanje okolja od 1. do 3. razreda.
Keywords: spoznavanje okolja, učenje na prostem, izkustveno učenje, didaktična igra zunaj učilnice
Published: 09.10.2014; Views: 3253; Downloads: 1368
.pdf Full text (2,81 MB)

27.
PREDŠOLSKI OTROK SPOZNAVA KMETIJO
Alenka Teršek, 2014, undergraduate thesis

Abstract: Namen diplomske naloge z naslovom Predšolski otrok spoznava kmetijo je zasnovati, oblikovati in pripraviti učno pot po kmetiji za predšolske otroke. Doseči želimo, da bi otroci kmetijo aktivno in doživeto prehodili in se ob tem učili iz lastnih izkušenj. Teoretični del predstavlja razlike med kmečkim in podeželskim okoljem, kmetijo, pomen raziskovalnih škatel, medtem ko rdečo nit praktičnega dela predstavlja predvsem izkustveno učenje. V praktičnem delu je z raznoličnimi dejavnostmi predstavljena učna pot, ki je zasnovana s ciljem, da jo otroci aktivno prehodijo in doživijo. Učna pot predstavlja splet dejavnosti na kmetiji, ki je od vrtca oddaljena tri kilometre. Opisani so tudi cilji in njihova realizacija, ob vsaki posamezni postaji pa tudi evalvacija dejavnosti otrok.
Keywords: učna pot, kmečko okolje, kmetija, predšolski otrok, izkustveno učenje
Published: 15.07.2014; Views: 1187; Downloads: 235
.pdf Full text (5,73 MB)

28.
SKOZI IGRO DO BOLJŠEGA ZNANJA O PREMOGOVNIŠTVU VELENJA
Metka Jelen, 2014, undergraduate thesis

Abstract: Diplomsko delo »Skozi igro do boljšega znanja o premogovništvu Velenja« je sestavljeno iz teoretičnega, empiričnega ter praktičnega dela. V teoretičnem delu smo podrobneje predstavili premogovništvo Velenja, didaktične igre ter izkustveno učenje. Večji poudarek je na izkustvenem učenju ter didaktični igri, kar je bistvo diplomske naloge. V muzeju Premogovništva Slovenije ljudem ponujajo edinstveno izkušnjo. Z možnostjo potovanja po rudarskem rovu, v katerem je prikazan njihov način dela in življenje rudarjev, doživijo in začutijo, kako je v resnici biti rudar. Učenci si lažje zapomnijo bistvene podatke preko poučne didaktične igre, ker so ob igri sproščeni in se zabavajo. V zadostni meri je igralna dejavnost potrebna tudi v šoli, saj se učencem s tem razvijata osebnost ter domišljija, in predstavlja sprostitev pri delu. V empiričnem delu diplomske naloge je bila v raziskavi uporabljena deskriptivna metoda pedagoškega raziskovanja. Zanimalo nas je, kakšno je znanje učencev o premogovništvu Velenja, glede na način pridobivanja znanja. Predstavljena je analiza dveh šol. Ena se je udeležila ekskurzije v Muzej premogovništva Slovenije ter snov utrjevala preko igre, druga pa ne. Ugotavljamo, da na tako malem vzorcu učencev ni razlike v znanju, saj je znanje med šolama skoraj enakovredno.
Keywords: Didaktična igra, muzej, znanje, izkustveno učenje, učenci.
Published: 23.10.2014; Views: 673; Downloads: 72
.pdf Full text (2,52 MB)

29.
PROJEKTNO DELO PRI PREDMETU DRUŽBA
Maja Podkrižnik, 2014, master's thesis

Abstract: Zaključno delo druge bolonjske stopnje z naslovom Projektno delo pri predmetu družba obravnava teorijo na področju predmeta družbe, projektnega učnega dela in geografskih značilnosti domače pokrajine. Delo je sestavljeno iz treh delov, in sicer iz teoretičnega, praktičnega in krajšega empiričnega dela. V praktičnem delu magistrskega dela je predstavljena izvedba projektne naloge, katere namen je bil približati učencem domačo pokrajino preko projektnega dela in ugotoviti njihov odnos do izvedenega projektnega dela. Pri izdelavi zaključnega dela smo uporabili neslučajnostni vzorec učencev četrtega razreda Osnovne šole Podgorje pri Slovenj Gradcu v šolskem letu 2013/14 pri predmetu družba. Izvedene so bile štiri učne ure iz tematskega sklopa Ljudje v prostoru in Ljudje v času pri vsebini Domača pokrajina. Ure so bile izvajane v razredu matične šole ter na terenu. V zadnjem delu zaključne naloge je predstavljen krajši empirični del, kjer smo s pomočjo vprašalnika ugotavljali, kakšen odnos so imeli učenci do izvedene projektne naloge. Ugotovili smo, da imajo četrtošolci pozitiven odnos do projektnega dela. Najbolj zanimivo jim je bilo aktivno delo na terenu ter kviz o domačem kraju. Dejavnosti so bile aktivno naravnane in ne samo teoretične. Učenci so spoznali naravne značilnosti domače pokrajine, značilnosti naselij in razlike med njimi ter gospodarske in druge dejavnosti v domačem kraju. V praksi so razširili svoje znanje in pokazali zanimanje za domačo pokrajino.
Keywords: predmet družba, izkustveno učenje, naravne sestavine pokrajine, domača pokrajina, projektno učno delo, delo na terenu
Published: 12.11.2014; Views: 1568; Downloads: 267
.pdf Full text (9,07 MB)

30.
MODEL IZKUSTVENEGA UČENJA V TRETJEM RAZREDU OSNOVNE ŠOLE - ZDRAVA PREHRANA
Tara Filipovič, 2015, undergraduate thesis

Abstract: V diplomskem delu Model izkustvenega učenja v 3. razredu osnovne šole – Zdrava prehrana se povezujeta dve zaključeni celoti – teoretična in praktična. V teoretičnem delu je podrobneje predstavljena zdrava prehrana, izkustveno učenje in učni predmet Spoznavanje okolja s stališča zdrave prehrane. V praktičnem delu je predstavljena učna ura zdrava prehrana v tretjem razredu osnovne šole (podrobna učna priprava, potek in evalvacija), kjer so bile upoštevane vse teoretične zakonitosti izkustvenega učenja.
Keywords: izkustveno učenje, zdrava prehrana, spoznavanje okolja, prvo triletje, tretji razred
Published: 14.04.2015; Views: 973; Downloads: 185
.pdf Full text (1,71 MB)

Search done in 0.21 sec.
Back to top
Logos of partners University of Maribor University of Ljubljana University of Primorska University of Nova Gorica