| | SLO | ENG | Cookies and privacy

Bigger font | Smaller font

Search the digital library catalog Help

Query: search in
search in
search in
search in
* old and bologna study programme

Options:
  Reset


11 - 20 / 21
First pagePrevious page123Next pageLast page
11.
PRIMERJAVA PISANJA VOŠČILA PO PREDHODNI OBRAVNAVI IN BREZ NJE V 3. RAZREDU OSNOVNE ŠOLE
Nina Verdnik, 2012, undergraduate thesis

Abstract: Sporazumevanje je del našega vsakdanjika, del sporazumevanja pa so tudi različne besedilne vrste, ki jih ustno ali pisno posredujemo naslovniku. Diplomsko delo z naslovom Primerjava pisanja voščila po predhodni obravnavi in brez nje v 3. razredu osnovne šole obravnava pisanje voščil. V teoretičnem delu so opisani grafomotorika, pisanje, opismenjevanje in besedilo. V empiričnem delu diplomskega dela ugotavljam uspešnost učencev 3. razredov (A in B skupine) pri pisanju voščil, saj so to besedilno vrsto spoznavali že dve leti. Rezultate pisanja sem prikazala v tabelah in naredila primerjavo med skupinama in spoloma. Za takšen naslov diplomskega dela sem se odločila zato, ker se mi zdi pomembno, da znamo besedilne vrste pravilno zapisati in jih posredovati naslovniku.
Keywords: grafomotorika, opismenjavanje, besedilo, besedilne vrste, pisanje, voščilo
Published in DKUM: 12.03.2012; Views: 1936; Downloads: 180
.pdf Full text (1,01 MB)

12.
ROKOPIS PRI UČENCIH 4. IN 5. RAZREDA
Tjaša Dežan, 2011, undergraduate thesis

Abstract: Pisava je že od nekdaj privlačila ljudi, saj je v njih gojila določene mistične občutke, v njej so videli globlji pomen. Z razvojem sodobne tehnologije je postal rokopis že prava redkost. Ravno zaradi teh sprememb smo se odločili, da raziščemo položaj oz. razvoj pisave pri naših osnovnošolcih, ki v poplavi sodobnih medijev (ne)razvijajo individualno pisavo. V raziskovalnem vzorcu je sodelovalo sedemdeset učencev 4. in 5. razreda iz dveh mariborskih osnovnih šol ter njihove razredne učiteljice. Zanimalo nas je, ali naše osnovnošolce še sploh zanima individualna oblikovanost rokopisa, ali koga posnamejo pri tej dejavnosti, ali so zadovoljni s svojo pisavo, kdo v družini ima po njihovem mnenju najlepšo pisavo in kako pišejo. Na vsa ta vprašanja smo skušali najti odgovore v empiričnem delu diplomskega dela. V teoretičnem delu diplomskega dela smo se osredotočili predvsem na razvoj grafomotorike, ki je pomembna že v predšolski dobi. Pregledali smo tudi potek opismenjevanja v prvi triadi osnovnošolskega izobraževanja in kaj veleva učni načrt na področju pisanja v 1. in 2. triadi. Pregledali smo, kakšne so estetske zahteve v pisavi in kakšne težave se lahko pojavijo pri učencih pri učenju pisanja. Za konec smo še na kratko preleteli nekaj osnov o grafologiji in o najpogostejših kriterijih, ki jih grafologi uporabljajo pri »branju« pisave.
Keywords: pisava, rokopis, grafomotorika, opismenjevanje, grafologija, učni načrt.
Published in DKUM: 07.11.2011; Views: 2805; Downloads: 137
.pdf Full text (709,03 KB)

13.
UČINKOVITOST IZBRANIH PODROČIJ ZAČETNEGA OPISMENJEVANJA
Sanja Podgoršek, Nejc Lamper, 2011, undergraduate thesis

Abstract: Učenci se v prvem razredu devetletne osnovne šole srečujejo s procesom opismenjevanja. Pri tem imajo nekateri učenci več težav, nekateri manj. Prav to je razlog, da učitelji pri samem začetku opismenjevanja učencem ponudimo vrsto nalog, ki lahko izboljšajo njihove spretnosti in sposobnosti, ki so potrebne za branje in pisanje. Cilj najine diplomske naloge je bil prepoznati težave in nepravilnosti, ki se pojavljajo pri začetnem opismenjevanju. Posebej pozorna sva bila na napredek osnov pisanja pri grafomotoriki, vidnem razločevanju in sposobnosti sledenja navodilom. Raziskavo sva izvedla v štirih oddelkih prvega razreda dveh mariborskih šol. Najina opažanja sva si beležila na v naprej pripravljen kontrolni list in jih kasneje analizirala in vnesla v tabele. Pri najinem raziskovanju so se pri učencih pojavile predvidene težave, ki pa so jih do drugega preverjanja večinoma izboljšali ali celo odpravili.
Keywords: Ključne besede: začetno opismenjevanje, osnove pisanja, grafomotorika, vidno razločevanje, sposobnost sledenja navodilom, učenčevo delovno okolje
Published in DKUM: 23.05.2011; Views: 2661; Downloads: 506
.pdf Full text (11,68 MB)

14.
VLOGA DRAMSKE IGRE PRI INDIVIDUALNEM NAPREDKU UČENCEV 2. RAZREDA DVOJEZIČNE OSNOVNE ŠOLE
Žana Kusek, 2011, undergraduate thesis

Abstract: Diplomsko delo z naslovom Vloga dramske igre pri individualnem napredku učencev 2. razreda dvojezične osnovne šole obravnava s teoretičnega vidika grafomotoriko kot sestavni del pisanja in s tem povezano opismenjevanje v prvem triletju osnovne šole pri nas in na Madžarskem. Dotaknila sem se tudi opismenjevanja na dvojezični osnovni šoli. Ker se le-to nekoliko razlikuje od tistega na enojezičnih šolah, sem najprej ugotavljala splošna dejstva o jeziku in dvojezičnosti ter o dvojezičnem poučevanju. Namen empiričnega dela v diplomskem delu je bila primerjava treh narekov, kjer sem merila individualni napredek posameznika. Primerjala sem pisanje splošnega nareka in nareka, ki sem ga izvedla s pomočjo dramske igre. Pozorna sem bila na napake razločujočega poslušanja, napake, vezane na neznanje in šibek spomin, posebno pozornost pa sem namenila estetski pisavi. Zanimalo me je, kako zmanjšati napor, ki bremeni učence, ki se morajo opismeniti v dveh jezikih. Kako jim olajšati učenje in kako jim približati svet, v katerem naj bi vzljubili pisanje ter branje. Ali lahko to storim z igro? Odgovor na to vprašanje so mi pomagali oblikovati učenci 2. razreda dvojezične osnovne šole. Vse podrobnejše ugotovitve so predstavljene v sklepnem poglavju diplomskega dela.
Keywords: grafomotorika, opismenjevanje, pisanje, dvojezičnost, madžarščina kot materni jezik, dramska igra
Published in DKUM: 12.05.2011; Views: 3045; Downloads: 209
.pdf Full text (424,42 KB)

15.
MNENJE UČITELJIC IN VZGOJITELJIC O OPISMENJEVANJU UČENCEV
Katja Juhart, 2011, undergraduate thesis

Abstract: Opismenjevanje je zelo pomemben proces v okviru izobraževanja. Temeljna naloga učitelja v prvem triletju pri pouku slovenskega jezika je učence opismeniti, kar pomeni naučiti jih brati in pisati. Problematika opismenjevanja je še posebej aktualna, zaradi pričakovanega izida nove Bele knjige, kar naj bi prineslo številne novosti, ki bodo uvedene s področja opismenjevanja v naslednjem šolskem letu. V teoretičnem delu diplomske naloge so opisane značilnosti grafomotorike ter predstavljene metode in postopki opismenjevanja. Predstavljene so prednosti hkratnega pridobivanja črk in glasov ter značilnosti poslušanja, branja in pisanja. Opredelili smo tudi opismenjevanje v učnem načrtu in predstavili motnje in težave, ki se pojavljajo pri opismenjevanju. Z empiričnim delom naloge smo želeli ugotoviti, kakšno je mnenje učiteljic in vzgojiteljic, ki poučujejo v prvi triadi, o opismenjevanju učencev ter kaj bi glede na sedanji učni načrt spremenile pri načinu opismenjevanja. Do rezultatov in ugotovitev smo prišli s pomočjo anketnega vprašalnika. V raziskovalni vzorec smo vključili 170 učiteljic in vzgojiteljic prve triade, iz skupno dvaintridesetih osnovnih šol v podravski regiji. Na anketni vprašalnik jih je odgovorilo enaindevetdeset, te smo nato vključili v obdelavo podatkov. Iz tabelaričnih prikazov lahko razberemo, kakšne so bile razlike v odgovorih učiteljic in vzgojiteljic glede na njihovo delovno dobo in končano izobrazbo. Pri raziskavi smo uporabili deskriptivno in kavzalno-neeksperimentalno metodo. Rezultati so pokazali, da imajo anketirane učiteljice in vzgojiteljice željo po nekaterih spremembah učnega načrta, saj bi jih skoraj polovica začelo z obravnavo velike tiskane abecede že v prvem razredu, vse ostale pa bi jo obravnavale v drugem razredu.
Keywords: Ključne besede: opismenjevanje, metode opismenjevanja, postopki opismenjevanja, grafomotorika, učni načrt.
Published in DKUM: 12.05.2011; Views: 2909; Downloads: 329
.pdf Full text (1,28 MB)

16.
VPLIV OBRAVNAVE ČRK V 2. IN 3. RAZREDU NA PISANJE NAREKA
Tia Tollazzi, 2010, undergraduate thesis

Abstract: V prvem triletju osnovne šole gredo učenci skozi fazo opismenjevanja, kar pomeni učenje branja in pisanja. Pri pisanju imajo veliko vlogo vaje iz grafomotorike, s katerimi učenci pridobijo občutek za držanje pisala, orientacijo na pisalni podlagi in občutek za pisanje. V prvih letih osnovne šole je za učence poslušanje eden od najpomembnejših virov pridobivanja znanja, ki ga lahko izvajamo z različnimi vajami. Narek in napake, ki jih učenci zagrešijo pri pisanju, pa omogočajo dober vpogled v učenčevo zmožnost pravilnega zapisovanja in v težave, ki jih označuje pojem disgrafija. V teoretičnem delu diplomske naloge sem predstavila opismenjevanje, osredotočila sem se predvsem na pisanje. Opisala sem osnove pisanja, kako učence uvajati v pisanje, opisala sem metode učenja pisanja in grafomotoričen razvoj. Posebno poglavje sem namenila tudi pisanju nareka, ki sem ga izvedla z učenci štirih osnovnih šol, ki so črke pridobivali na različne načine. V empiričnem delu je sledila predstavitev napak, ki so se pojavile pri pisanju nareka v drugem in tretjem razredu osnovne šole. Napake se navezujejo na področje prostorskega zaznavanja in vizualno-motorične koordinacije, na področje slušnega razločevanja in razčlenjevanja in na področje neznanja. Napake sem predstavila v obliki tabel in grafov.
Keywords: Poslušanje, pisanje, grafomotorika, opismenjevanje, narek, klasifikacija napak po Šaliju.
Published in DKUM: 07.07.2010; Views: 5258; Downloads: 633
.pdf Full text (595,26 KB)

17.
NAJPOGOSTEJŠE NAPAKE PRI PISANJU OPISA PREDMETA V 4. RAZREDU OSNOVNE ŠOLE
Jasmina Rožman, 2010, undergraduate thesis

Abstract: Temeljna naloga, ki jo ima učitelj razrednega pouka je, da učence opismeni. To pomeni, da učence nauči brati in pisati. Do tega cilja lahko pride na več različnih načinov. Pri procesu opismenjevanja se lahko pojavijo tudi številne motnje in težave. Pouk slovenščine je temeljnega pomena, saj se naučimo osnov za medsebojno sporazumevanje. Ena izmed komunikacijskih dejavnosti je tudi pisanje, ki sem ga v teoretičnem delu še posebej predstavila. Pomembno vlogo pri pisanju ima razvoj grafomotorike, ki je pomembna, da učenec zna držati pisalo, ima občutek za pisanje in se zna orientirati na pisalni podlagi. Ker se pri pisanju lahko pojavijo različne motnje in težave, sem se v empiričnem delu diplomske naloge posvetila napakam, ki jih učenci 4. razredov osnovne šole naredijo med pisanjem opisa predmeta s pomočjo pojmovne mape oziroma miselnega vzorca. Preverila sem tudi, koliko ključnih besed so vključili v opis, koliko bistvenih podatkov so zapisali ob ključnih besedah in koliko brez ključnih besed, kakšne vrste povedi so uporabili (enostavčne, zložene), koliko besed so zapisali na poved ter koliko stavkov so zapisali na poved. V empiričnem delu sem prikazala rezultate prvega in drugega pisanja ter primerjavo med učenci skupine A (vaška šola) in B (mestna šola).
Keywords: opismenjevanje, grafomotorika, pisanje, opis predmeta, klasifikacija napak
Published in DKUM: 07.07.2010; Views: 3478; Downloads: 267
.pdf Full text (6,25 MB)

18.
UPORABA STAVNICE KOT DIDAKTIČNEGA PRIPOMOČKA NA RAZREDNI STOPNJI OSNOVNE ŠOLE
Janja Bračič, 2010, undergraduate thesis

Abstract: V prvi razred devetletke učitelji sprejmejo učence, ki se razlikujejo po svojih sposobnostih, pa tudi po svojem predznanju pisanja. Nekateri prestopijo prag šole s poznavanjem vseh črk, širokim znanjem branja in pisanja, medtem ko drugi tega predznanja nimajo. Ker vsak otrok komaj čaka, da se nauči brati in pisati, saj končno tudi on hodi v šolo, morajo učitelji ubrati pot do pismenosti, ki bo prilagojena vsem učencem, ne glede na njihovo predznanje. Opismenjujejo s pomočjo didaktičnih pripomočkov in iger, med katerimi je posebej pomembna slikovno-črkovna. Gre za v praksi uveljavljeno in preverjeno učno sredstvo, namenjeno začetnemu opismenjevanju, ki smo ga poimenovali tudi učenčeva stavnica. Kako pogosto, kdaj in kako učitelji uporabljajo stavnico, lahko razberemo v empiričnem delu diplomske naloge. Prav tako lahko iz grafičnih in tabelaričnih prikazov pregledamo, kakšne so bile razlike v odgovorih učiteljev, ki poučujejo na območju severovzhodne Slovenije, glede na njihovo izobrazbo in leta poučevanja. Pri raziskavi smo uporabili dve metodi: deskriptivno in kavzalno-neeksperimentalno raziskovalno metodo. Vzorec smo izbrali iz konkretne populacije učiteljev, ki poučujejo v 1., 2. ali 3. razredu devetletne osnovne šole. V raziskovalni vzorec smo vključili 306 učiteljev in učiteljic iz skupno 117 šol. Na anketni vprašalnik jih je odgovorilo 100. Rezultati preverjanja so pokazali, da veliko učiteljev pri delu uporablja stavnico kot didaktični pripomoček. Zanimivo je tudi, da je velika večina anketiranih opazila, da so učenci z motnjami pri branju in pisanju pri delu uspešnejši, če si pri delu pomagajo s stavnico. Iz te raziskave lahko ugotovimo, da je stavnica zelo koristen didaktični pripomoček v fazi opismenjevanja, kar je za učitelje podatek velike vrednosti.
Keywords: grafomotorika, opismenjevanje, pridobivanje črk in glasov, stavnica
Published in DKUM: 03.03.2010; Views: 4008; Downloads: 469
.pdf Full text (2,01 MB)

19.
RAZVOJ OSNOV PISANJA IN GRAFOMOTORIČNE VAJE Z UPORABO DIDAKTIČNEGA GRADIVA
Katrca Vezjak, 2009, undergraduate thesis

Abstract: V diplomskem delu obravnavamo razvoj osnov pisanja in grafomotoročne vaje z uporabo didaktičnega gradiva. V prvem delu diplomskega dela je širše opredeljeno področje motorike in grafomotorike. Predstavljena so didaktična gradiva. Izpostavljeni so cilji začetnega opismenjevanja, kot jih predvideva učni načrt. Razvoj sposobnosti za pisanje posameznih črt smo spremljali tudi v raziskavi. V empiričnem delu smo iskali odgovore na raziskovalna vprašanja, ki smo si jih zastavili. Zanimalo nas je, ali učenci napredujejo v razvoju sposobnosti za pisanje posameznih črt, ki so osnova za kasnejše pisanje črk in številk. Učenčevo napredovanje naj bi bilo opazno zaradi doslednega in temeljitega izvajanja vaj s pomočjo didaktičnega gradiva. Izvedli smo spremljavo dela v obdobju šolskega leta in delo učencev vrednotili glede na pritisk pisal, smer pisanja in kvaliteto zapisane črte. Izidi spremljave so pokazali, da so opazna izboljšanja pri zapisu navpične, vodoravne in poševne črte ter polkroga. Izboljšanje je bilo opazno tudi na področju orientacije, upoštevanju pravilne smeri pisanja in pravilnem pritisku pisala. Napredovanje je bilo doseženo tudi s pomočjo didaktičnega gradiva za učence.
Keywords: Ključne besede: osnove pisanja, grafomotorika, orientacija, didaktično gradivo, razvoj sposobnosti, črta.
Published in DKUM: 08.07.2009; Views: 10671; Downloads: 1784
.pdf Full text (2,29 MB)

20.
SPREMLJANJE DOLOČENIH PODROČIJ PRI PISANJU NAREKA V PRVEM TRILETJU
Klavdija Padežnik, 2009, undergraduate thesis

Abstract: V prvem triletju osnovne šole gredo učenci skozi fazo opismenjevanja. Opismenjevanje pomeni naučiti se brati in pisati. Pri pisanju imajo veliko vlogo vaje iz grafomotorike, s katerimi učenci pridobijo občutek za držanje pisala, orientacijo na pisalni podlagi in občutek za pisanje. Pri posamezniku se pri pisanju pojavijo različne težave, ki so lahko vezane na različna področja. V teoretičnem delu diplomske naloge sem predstavila opismenjevanje s poudarkom na pisanju. V empiričnem delu je sledila predstavitev napak, ki se pojavljajo pri pisanju nareka v drugem in tretjem razredu osnovne šole. Napake se navezujejo na področje prostorskega zaznavanja in vizualno motorične koordinacije, na področje slušnega razločevanja in razčlenjevanja, na področje neznanja in druge vrste napak. Napake so bile predstavljene v obliki tabel, na koncu pa je bila narejena grafična primerjava napak med spoloma.
Keywords: pisanje, opismenjevanje, narek, klasifikacija napak po Šaliju, grafomotorika, poslušanje
Published in DKUM: 06.07.2009; Views: 4569; Downloads: 842
.pdf Full text (1,09 MB)

Search done in 0.35 sec.
Back to top
Logos of partners University of Maribor University of Ljubljana University of Primorska University of Nova Gorica