| | SLO | ENG | Cookies and privacy

Bigger font | Smaller font

Search the digital library catalog Help

Query: search in
search in
search in
search in
* old and bologna study programme

Options:
  Reset


61 - 70 / 89
First pagePrevious page123456789Next pageLast page
61.
Filmske podobe iz Platonove votline
Boris Vezjak, 2010, original scientific article

Keywords: film, teorija, filozofija, epistemologija
Published: 21.12.2015; Views: 335; Downloads: 48
.pdf Full text (89,51 KB)
This document has many files! More...

62.
Partíja
Boštjan Narat, 2014

Abstract: Vsebinsko se besedila navezujejo na glasbo, ki je bila, kot objekt hermenevtične refleksije, tema avtorjeve doktorske naloge, poezijo, film, gledališče, šport in pa seveda filozofijo, ki je poleg glasbe Naratov poklic. Slogovno se pisec ves čas giblje po tanki meji med filozofijo in literaturo, med strokovnim pogledom s strani in osebnim pristopom, hkrati pa se ves čas poigrava z žanri in iskanjem ter vzpostavljanjem lastnega jezika.
Keywords: glasba, poezija, film, gledališče, šport, filozofija, elektronske knjige
Published: 30.12.2015; Views: 290; Downloads: 16
URL Link to full text

63.
FILMSKA VZOJA V 2. TRILETJU
Amanda Škrabar, 2016, master's thesis

Abstract: Pomembno didaktično sredstvo pri pouku v osnovni šoli je lahko tudi film. Stari rek pravi, da slika pove več kot tisoč besed. Pouk je tako bolj dinamičen in zanimiv. Omogoča doseganje različnih vrst ciljev in izvajanje različnih aktivnosti. Prikazuje preteklost, sedanjost in celo pogled naprej. V nalogi sem opredelila pomen filmske vzgoje v drugem triletju, vpliv filma na otroke, predstavila sem različne metode dela pri filmski vzgoji, od metode prikazovanja, pogovora do metode pisanja in risanja. Posebno pozornost sem namenila animiranemu filmu in procesu njegovega nastajanja. Izpostavila sem tudi najpomembnejše komponente animiranega filma, način vrednotenja, različne tehnike animacije … Vsaka uporaba filma pri pouku zahteva čim boljše usposabljanje učiteljev za filmsko vzgojo oz. uporabo filma pri pouku, tako način predvajanja kakor tudi vsebinsko razlago. Tudi pri nas poteka letno več filmskih festivalov animiranega filma za otroke. Uporaba tega učnega medija zahteva tudi potrebno tehnično opremo šol, kar je v današnjem času velikokrat nedosegljivo zaradi pomanjkanja finančnih sredstev. Menim, da bi bilo potrebno to vrsto medija čim prej uvrstiti v vzgojno-izobraževalni proces, saj omogoča hkratno razvijanje različnih sposobnosti ter spodbuja miselne procese ter predstave. Ravno zaradi premajhnega poznavanja filma, sem se tudi sama odločila, da se z njim bolje seznanim. Zato sem v svojem magistrskem delu raziskala, kakšno je poznavanje animiranega filma ter njegovega nastajanja med učenci drugega triletja izbrane OŠ. Raziskavo sem izvedla na osnovi primerjave polstrukturiranih intervjujev, pred in po PMUAF (produktivna metoda ustvarjanja animiranega filma).
Keywords: animirani film, ustvarjanje animiranega filma, animacija, tehnike animacije, metode filmske vzgoje
Published: 23.02.2016; Views: 753; Downloads: 159
.pdf Full text (2,31 MB)

64.
SPECIFIKA PREVAJANJA HUMORJA V PODNASLAVLJANJU NA PRIMERIH FILMOV BRITANSKE HUMORISTIČNE SKUPINE MONTY PYTHON
Nino Pugelj, 2016, master's thesis

Abstract: Humor je fenomen, ki predstavlja pomemben del našega vsakdanjega življenja, čemur priča njegova prisotnost v mnogih sociokulturnih področjih, še posebej v filmski industriji, kjer pogosto predstavlja najpomembnejšo sestavino določenega. Ali z nosilno vlogo v komedijah ali s stransko v resnejših filmih, v vseh primerih je pomembno, da se pri njegovem prevajanju prenese čim bolj podoben učinek, kot ga ima v izvirnem jeziku. Prevod avdiovizualnega humorja v obliki podnapisov predstavlja zaradi specifičnih zahtev in omejitev dodatne izzive za prevajalca. Da lahko dojemajo humor v vsej svoji kompleksnosti, se morajo prevajalci zavedati mehanizmov in posledic humorja. Ker je humor pogosto ustvarjen na podlagi kulturnospecifičnih in drugih elementov, je za vsakega prevajalca hkrati pomembno, da se spozna ne samo na jezik v katerega prevaja ampak tudi na njegovo kulturo. Magistrsko delo se ukvarja s težavami, ki se pojavijo pri avdiovizualnem prevajanju humorja. Predmet magistrskega dela je opis specifike prevajanja humorja in analiza podnapisov narejena na podlagi dveh filmov humoristične skupine Monty Python – The Life of Brian (Life of Brian) in Monty Python and the Holy Grail (Monty Python in Sveti gral), z namenom, da se ugotovi, če je humor v izvirniku ustrezno prenesen ter ohranjen v slovenskih podnapisih in katere prevajalske strategije so bile pri tem uporabljene. Analiza podnapisov je pokazala, da je pri prevodu prišlo do krajšanja ali spreminjanja izvirnega dialoga, kar pa je posledica določenih prevajalskih problemov pri prevajanju humorja. Za rešitev teh problemov so bile uporabljene različne prevajalske strategije, zaradi katerih je na določenih mestih v ciljnem jeziku prišlo do spremembe učinka izvirnika.
Keywords: humor, humorni učinek, podnaslavljanje, kulturnaspecifika, prevajanje, besedne igre, film, prevajalske strategije, Monty Python.
Published: 31.05.2016; Views: 672; Downloads: 100
.pdf Full text (7,40 MB)

65.
PREVOD NAKLONSKIH ČLENKOV V SLOVENSKIH PODNAPISIH NEMŠKEGA FILMA
Tadeja Lukman, 2016, undergraduate thesis

Abstract: Tema diplomske naloge je prevajanje nemških naklonskih členkov v podnapisih, za katere veljajo specifična načela, ki spodbujajo h krajšanju izvirnika in izpuščanju navidezno nepomembnih besed. Naloga predstavlja temo z različnih zornih kotov, ki pripomorejo k razumevanju pomembnosti ali nepomembnosti naklonskih členkov ter njihove relevantnosti ali nerelevantnosti pri prevajanju. V teoretičnem delu diplomske naloge sem opisala glavna teoretična izhodišča podnaslavljanja in členek kot besedno vrsto ter njegovo delitev in funkcijo v slovenskem ter nemškem jezikoslovju. V empiričnem delu pa sem s primerjalno analizo izvirnika na primeru nemškega filma Val ugotavljala pomen in vlogo nemških naklonskih členkov v konkretnem besedilu ter kako so bili prevedeni v slovenskih podnapisih oziroma s katerimi slovenskimi prevodnimi ustrezniki. Cilj je bil raziskati, kateri slovenski ustrezniki so bili v podnapisih uporabljeni in ali je izpust nemških naklonskih členkov vplival na recepcijo ciljnega besedila. Prišla sem do zaključka, da v slovenskem jeziku obstajajo prevodni ustrezniki za nemške naklonske členke in da njihov izpust lahko vpliva na razumevanje besedila ter odnosov med karakterji v ciljnem besedilu.
Keywords: nemški členki, slovenski členki, nemški naklonski členki, podnaslavljanje, film Val
Published: 01.09.2016; Views: 412; Downloads: 41
.pdf Full text (1,02 MB)

66.
PREVAJANJE IZRAŽANJA POSREDNOSTI V SLOVENSKI SINHRONIZACIJI ANIMIRANEGA FILMA THE INCREDIBLES/ NEVERJETNI
Adrijana Potočnik, 2016, undergraduate thesis

Abstract: V diplomskem delu bo predstavljena problematika prevajanja oziroma sinhronizacije animiranih filmov, namenjenih otrokom kot glavni ciljni publiki. Primerjani in analizirani so bili predvsem frazemi in frazni glagoli, ki se pojavijo v animiranem filmu Neverjetni, saj lahko zaradi svoje posrednosti pomembno vplivajo na razumevanje zgodbe. Frazni glagoli se zelo pogosto pojavljajo v pogovornem jeziku izvirnega jezika, občasno tudi frazemi in oboji imajo posredni pomen, kar pomeni, da je iz pomena njihovih sestavin običajno težko razbrati njihov dejanski pomen. V filmu Neverjetni je treba upoštevati še dejstvo, da so glavna publika otroci. Primerjava in analiza sta bili narejeni s pomočjo transkripcije besedila, zapisane na podlagi slišanega v izvirniku in slovenski sinhronizaciji. Namen analize je bil ugotoviti, ali je prevajalec kljub posrednosti našel ustrezne rešitve v posameznih primerih glede na ciljno publiko in ali so pomembno vplivale na razumevanje zgodbe. Analiza je pokazala, da frazni glagoli v večini primerov niso predstavljali tovrstnih težav. Več težav so predstavljali frazemi, namesto katerih je zaradi lažjega razumevanja ciljne publike bila v ciljnem jeziku večinoma uporabljena ustreznica.
Keywords: animirani film, sinhronizacija, frazni glagoli, frazemi, posrednost, ciljna publika
Published: 12.08.2016; Views: 487; Downloads: 45
.pdf Full text (1,28 MB)

67.
Prevajanje pesmi na primeru filma Nesrečniki
Sebastjan Leskovar, 2016, master's thesis

Abstract: Pesem velja za eno najzahtevnejših, če ne celo najzahtevnejšo besedilno vrsto za prevajanje. Nekateri trdijo celo, da je neprevedljiva. S to magistrsko nalogo smo dokazali, da je pesmi mogoče prevajati, s prevodom pa lahko dosežemo enak učinek kot z izvirnikom. Najprej smo postavili teoretski okvir za prevajanje pesmi. Pesem smo definirali, razložili temeljne izraze in razvili problematiko tega področja. Nato smo predstavili normativni model devetih principov, osnovni model za analizo. Našteli smo različne načine prevajanja in težave, s katerimi se srečujemo pri prevajanju. V empiričnem delu smo ta teoretični okvir uporabili na primeru pesmi Work Song in Stars iz filma Nesrečniki. Analizirali smo štiri različne prevode in navedli, v čem se razlikujejo. S tem smo pojasnili, da glede na namenskost prevoda obstaja več različnih načinov prevajanja poezije.
Keywords: prevajanje pesmi, film Nesrečniki, poezija, ekvivalenca, rima, metrum
Published: 19.07.2016; Views: 617; Downloads: 62
.pdf Full text (1,13 MB)

68.
FILMSKA VZGOJA V PRVEM TRILETJU
Anja Pavšek, 2016, master's thesis

Abstract: Filmska vzgoja je vzgoja, ki obsega različne oblike in metode dela s filmom, ki potekajo zunaj in tudi znotraj vzgojno-izobraževalnega procesa. V okviru teh metod in oblik dela poteka obravnava animiranega filma, ki je ena izmed oblik animacije. Vključevanje filma v pouk predstavlja bolj aktualen in zanimiv vzgojno-izobraževalni proces, ki omogoča pridobitev kakovostnejšega znanja. Učenci pa se morajo za to, da bi to znanje pridobili, najprej naučiti aktivnega gledanja filmov. Na ta način bodo opazili vse podrobnosti, ki so pomembne za interpretacijo filma, saj je slednja zelo pomemben element filmske vzgoje. Omogoča, da učenci prepoznajo sporočilo filma in kaj vse vpliva na njegovo vsebino. Učenci so tako sposobni razlikovati med dobrim in slabim filmom. Kljub številnim prednostim, ki jih prinaša filmska vzgoja, je ta v šolah še vedno zelo slabo zastopana. Več dejavnosti na tem področju izvaja Vzgojno-izobraževalni program Slon. Ta organizira izobraževanja učiteljev in tudi različne delavnice animiranega filma za otroke. Učitelji lahko tako pridobijo ustrezne kompetence, ki jih potrebujejo za pouk filmske vzgoje, učenci pa svoja dela predstavijo na različnih festivalih animiranega filma, kar jih dodatno motivira. S filmsko vzgojo se odpira nov vidik poučevanja, ki bo v prihodnje vse bolj aktualen in prepoznaven. Zato sem v svojem magistrskem delu raziskala, ali uporaba produktivne metode ustvarjanja animiranega filma vpliva na zaznavanje in razumevanje vloge in pomena posameznega segmenta animiranega filma ter s tem posredno na razvijanje recepcijske zmožnosti za gledanje filmov oziroma risank. Prav tako sem raziskala, kakšne so sposobnosti učencev za izdelavo animiranega filma.
Keywords: filmska vzgoja, metode in oblike dela, animirani film, interpretacija, izobraževanje
Published: 19.08.2016; Views: 1036; Downloads: 174
.pdf Full text (2,10 MB)

69.
FRAZEMI V PODNAPISIH FILMOV IN NJIHOVI SLOVENSKI PREVODI
Anja Fric, 2016, undergraduate thesis

Abstract: Podnapisi so oblika besedila, ki je časovno in prostorsko omejena, zato lahko prevajalcu predstavljajo poseben izziv. Pri prevodu je pomembno, da izberemo ustrezno prevajalsko strategijo, z njeno pomočjo poiščemo ekvivalenten izraz v ciljnem jeziku in tako dosežemo medjezikovno ekvivalenco prevoda. Namen diplomske naloge je narediti primerjavo frazemov iz podnapisov nemških filmov Kokowääh, Kokowääh 2 in Fack ju Göhte z njihovimi prevodi v slovenščini. Naredila sem analizo uporabljenih prevajalskih strategij in analizo, kako je to vplivalo na stil in sprejem vsebine filma. V prvem, teoretičnem delu diplomske naloge sem s pomočjo deskriptivne metode predstavila frazeme, podnapise in prevajalske strategije. V drugem, empiričnem delu so navedeni primeri frazemov iz filmov Kokowääh, Kokowääh 2 in Fack ju Göhte v nemščini in slovenščini. S pomočjo komparativne metode so analizirane prevajalske strategije in stopnja ekvivalence. Na koncu sem pridobljene rezultate statistično vnesla v diagrame in na ta način pridobila lepši pregled nad opravljeno analizo, kar mi je pomagalo pri oblikovanju končnega sklepa.
Keywords: frazeologija, frazem, prevod, film, podnapis
Published: 22.09.2016; Views: 513; Downloads: 89
.pdf Full text (784,29 KB)

70.
PRODUKCIJA DOKUMENTARNIH FILMOV O ŽIVALIH
Petra Vrabec, 2016, undergraduate thesis

Abstract: Diplomsko delo opisuje produkcijo dokumentarnega filma o živalih in bralca vodi skozi potek produkcijskega procesa. Z diplomskim delom želimo ugotoviti standarde za doseganje visokokakovostnih dokumentarnih filmih o živalih. Lotili smo se pregleda predprodukcijskega procesa, elementov, vključenih v fazo planiranja, in kaj je pri tem potrebno upoštevati. Pogledali smo produkcijske pristope in opremo ter situacije, v katerih se uporablja. Prikazujemo, kaj je pomembno v zaključni fazi postprodukcije ter elemente, ki jih zajema dobra montaža. Osredotočilo smo se na to, kar dvigne raven dokumentarnih filmov, vzbudi močna čustva in navduši občinstvo.
Keywords: Dokumentarni film, produkcijski pristopi, snemanje, gibanje kamer, montaža
Published: 05.09.2016; Views: 598; Downloads: 35
.pdf Full text (1,97 MB)

Search done in 0.16 sec.
Back to top
Logos of partners University of Maribor University of Ljubljana University of Primorska University of Nova Gorica