| | SLO | ENG | Cookies and privacy

Bigger font | Smaller font

Search the digital library catalog Help

Query: search in
search in
search in
search in
* old and bologna study programme

Options:
  Reset


1 - 10 / 13
First pagePrevious page12Next pageLast page
1.
Problematika nasledstva v družinskem podjetništvu
Aleš Kobolt, 2020, undergraduate thesis

Abstract: V diplomski nalogi smo najprej opredelili družinsko podjetništvo, kjer smo pojasnili, katere definicije družinskega podjetništva poznamo in kaj so te definicije. Nato smo pojasnili razlike med družinskimi in nedružinskimi podjetji ter prednosti in slabosti družinskega podjetja. Predstavili smo tudi, koliko je družinskih podjetij v Sloveniji, Evropski Uniji in ZDA. Ker pa je pri družinskih podjetjih ena izmed večjih težav nasledstvo, smo to bolj podrobno predstavili. Predstavili smo, kako poteka nasledstvo v družinskih podjetjih in kako se obravnava. Nato smo pojasnili, kako poteka načrtovanje nasledstva v družinskem podjetju in kateri pogoji morajo biti izpolnjeni, da je nasledstvo uspešno. Razložimo tudi, kako poteka in zakaj poteka nasledstvo zunaj družine. Prav tako obravnavamo najpogostejše probleme, ki se pojavijo pri prenosu lastništva v družinskih podjetjih ter priporočila strokovnjakov, kako rešiti te probleme oz. kako se jim izogniti. Potem smo predstavili podporne ukrepe in priporočila članicam EU v zvezi z nasledstvom in prenosom poslovanja družinskih podjetij ter kakšno podporo oz. pomoč dobivajo podjetja v Sloveniji. V zadnjem delu diplomske naloge smo predstavili praktičen primer na podlagi izbranega podjetja ter s kakšnimi težavami so se srečevali v tem podjetju pri prenosu podjetja na naslednika. Podatke smo pridobili tako, da smo stopili v kontakt z lastnikom podjetja ter mu zastavili nekaj vprašanj v zvezi z nasledstvom in problemi, ki so se pojavljali v zvezi s tem.
Keywords: Družinsko podjetništvo, problematika nasledstva, prenos nasledstva v družinskem podjetju.
Published: 27.10.2020; Views: 174; Downloads: 48
.pdf Full text (1,04 MB)

2.
Družinsko podjetništvo prednosti in slabosti
Sindi Zorec, 2020, undergraduate thesis

Abstract: V diplomskem projektu smo opredelili prednosti, s katerimi se srečujejo družinska podjetja, kot so predanost poslu in družini, nasledstvo, uspeh managementa, dobičkonosnost družinskih podjetij ter rast s tradicijo in usklajenostjo vizije, kakor tudi slabosti, kot so nasledstvo, poslanstvo, čustveni vplivi, konflikti. S pomočjo intervjuja podjetnice, ki vodi družinsko podjetje, smo dobljene podatke potrdili in izvedeli več o dogajanju v notranjosti družinskega podjetja. Cilji diplomskega projekta so teoretični kot empirični. V teoretičnem delu smo opredelili prednosti in slabosti v družinskem podjetju. V empiričnem delu pa smo izvedli intervju s podjetnico, kjer smo dobili odgovore na zastavljena vprašanja. Dobljeni rezultati niso bili presenetljivi, saj smo pričakovali take izide. Vemo, da so družinska podjetja velik del gospodarstva. Zavedamo se, da je prednost, če so ljudje med seboj povezani, saj tako hitreje pridemo do želenih oziroma zadanih ciljev. Pomembno pa je poudariti, da predstavlja veliko težavo nasledstvo v družinskih podjetjih, ki je povezano tudi s čustvi, poslanstvom, kar privede tudi do konfliktov v družinskih podjetjih.
Keywords: družinsko podjetništvo, družinska podjetja, prednosti, slabosti, nasledstvo.
Published: 25.09.2020; Views: 220; Downloads: 85
.pdf Full text (713,63 KB)

3.
Strateški načrt prenosa družinskega podjetja Moja priložnost d. o. o.
Iris Pivec, 2019, undergraduate thesis

Abstract: S pojmom prenos podjetja označujemo prenos lastništva in upravljanja podjetja na naslednika. Za dolgoročno uspešnost podjetja pa je treba prenos načrtovati in v okviru družinske ustave pripraviti strateški načrt prenosa vodenja in lastništva podjetja. Cilj dela je bil opredeliti pomembnost navedenih družinskih dokumentov in predstaviti, kako naj podjetje k pripravi le-teh pristopi.
Keywords: Prenos družinskega podjetja, družinsko podjetništvo, družinska ustava, strateški načrt prenosa podjetja.
Published: 18.12.2019; Views: 380; Downloads: 101
.pdf Full text (1,02 MB)

4.
Odločitveni proces pri razvoju lastne blagovne znamke
Zala Cartl, 2019, undergraduate thesis

Abstract: V diplomskem projektu obravnavamo pomen poslovnega odločanja s teoretičnega vidika kot tudi na primeru podjetja. Sprva smo obdelali pojavne oblike podjetništva, kjer smo se podrobneje osredotočili na družinsko podjetništvo, saj je tudi podjetje, ki ga obravnavamo v empiričnem delu, družinsko. Pojasnili smo prednosti in slabosti družinskih podjetij, kot tudi razlike med družinskim in nedružinskim podjetjem. Predstavili smo razloge, zakaj so družinska podjetja pomembna za gospodarski razvoj in kakšna je razvojna podpora družinskim podjetjem v Sloveniji. Ugotovili smo, da družinska podjetja pomembno sooblikujejo gospodarski razvoj v Sloveniji in tudi po svetu. V nadaljevanju diplomskega projekta smo opredelili proces poslovnega odločanja in pojasnili, da je skrbno načrtovanje odločitvenega procesa pomembno za izbor najustreznejše alternative za dosego zastavljenega cilja. Pri tem smo se osredotočili na odločitveni proces pri razvoju lastne blagovne znamke. Predstavili smo glavne komponente blagovne znamke in njihov pomen predstavili tudi iz marketinškega vidika. V empiričnem delu diplomskega projekta smo opredelili odločitveni proces prenove embalaže na primeru družinskega podjetja Terinda d.o.o. Po predstavitvi podjetja Terinda d.o.o. in blagovne znamke TERINDA smo opredelili celoten potek sprejemanja odločitev, povezanih s prenovo embalaže. Vsak korak v odločitvenem procesu smo podrobneje analizirali in predstavili prednosti ter slabosti izbire posamezne alternative. Ob tem smo med seboj primerjali staro in novo embalažo ter prikazali poslovne rezultate pred spremembo embalaže in po njej. Ugotovili smo, kako pomembno je, da pri pomembnih odločitvah v podjetju sledimo poteku odločitvenega procesa, da analiziramo alternative, ki jih imamo na voljo, jih medsebojno primerjamo ter na koncu izberemo najustreznejšo. Če je postopek sprejemanja odločitev opredeljen kot proces, nam to omogoča sprejem najbolj optimalne odločitve.
Keywords: družinsko podjetništvo, poslovno odločanje, odločitveni procesi, prenova embalaže.
Published: 09.12.2019; Views: 297; Downloads: 49
.pdf Full text (1,18 MB)

5.
Odnosi med zaposlenimi v družinskem podjetju
Emina Ramčilović, 2019, undergraduate thesis

Abstract: Družinska podjetja predstavljajo specifično obliko podjetništva in so v sodobnem gospodarstvu vedno pogostejša. Odnosi v tovrstnih podjetjih so bili od nekdaj komplicirani zaradi prepletanja družinskih in poslovnih vezi. Slabi odnosi med zaposlenimi, bodisi družinskimi, bodisi nedružinskimi člani, v podjetjih predstavljajo resen problem za poslovanje podjetja. Boljši kot so odnosi, višja je stopnja motiviranosti, zavzetosti, pripadnosti in produktivnosti. Z lastno raziskavo smo s pomočjo intervjujev v družinskem podjetju iskali odgovore na sedem raziskovalnih vprašanj, ki so se nanašala na odnose med zaposlenimi, konflikte ter razlikovanje oziroma privilegiranje zaposlenih, ki so družinski člani, in tistih, ki niso družinski člani. Zanimalo nas je tudi, če so dobri družinski odnosi pogoj za uspešnost družinskega podjetja in ali odnosi med zaposlenimi vplivajo na zadovoljstvo pri delu, kakovost dela in poslovne rezultate. Ugotovili smo, da direktor ne dela razlik med zaposlenimi ter da morajo biti v gospodarskih družbah vsi člani enakopravni. Kljub temu smo ugotovili, da so pričakovanja od zaposlenih, ki so družinski člani, in tistih, ki niso, drugačna, saj se mnogo več zahteva in pričakuje od zaposlenih, ki so v sorodstvu. Kot je vsaka družina različna, tako se med seboj razlikujejo tudi družinska podjetja. Vsako je edinstveno. Področje je izjemno aktualno in zajema prepletanje znanstvenega, strokovnega in praktičnega pristopa. Raziskano podjetje posluje uspešno in se uspešno sooča z izzivi, ki jih prinaša družinsko podjetništvo. Ugotavljamo, da imajo pozitivni odnosi lahko pozitiven učinek na poslovanje podjetja. Če bodo odnosi med zaposlenimi dobri, bo nižja stopnja fluktuacije, kar podjetju posledično znižuje stroške in omogoča varčevanje s časom ter energijo.
Keywords: družinsko podjetništvo, družina, odnosi med zaposlenimi
Published: 15.10.2019; Views: 471; Downloads: 152
.pdf Full text (505,17 KB)

6.
Problematika nasledstva v družinskih podjetjih
Žan Juhart, 2017, undergraduate thesis

Abstract: V diplomski nalogi bomo najprej predstavili nekaj osnovnih dejstev o družinskih podjetjih, kasneje pa bomo obravnavali problematiko nasledstva v družinskih podjetjih. Večina slovenskih podjetij je družinskih podjetij, pa čeprav se veliko ljudi tega še vedno ne zaveda predvsem zaradi majhnosti podjetij. Družinska podjetja kljub svoji majhnosti predstavljajo velik in pomemben del gospodarstva. Kot enega največjih problemov družinskega podjetništva lahko omenimo kar sam prenos nasledstva družinskih podjetij na naslednjo generacijo, ki se velikokrat ne izvede uspešno, posledično pa podjetje propade. V diplomski nalogi želimo preučiti literaturo, ki obravnava družinsko podjetništvo, ter na primeru podjetja praktično raziskati, kako poteka prenos slovenskih družinskih podjetij.
Keywords: Družinsko podjetništvo, nasledstvo, prenos nasledstva, problematika nasledstva, podporni ukrepi.
Published: 08.11.2017; Views: 744; Downloads: 175
.pdf Full text (1,03 MB)

7.
Dejavniki uspešnega prenosa nasledstva družinskega podjetja
Ines Agić, 2017, undergraduate thesis

Abstract: V diplomskem projektu smo predstavili oziroma proučili dejavnike uspešnega prenosa nasledstva družinskega podjetja in na podlagi opravljene ankete z lastnico proučevanega družinskega podjetja ugotovili, kakšni so njihovi nameni in pogledi na prenos podjetja iz prve generacije na drugo ter kateri so dejavniki uspešnega prenosa. V prvem delu diplomskega projekta so opredeljeni pojmi podjetništvo, oblike podjetništva, družinsko podjetje in njegove značilnosti, njegove prednosti in slabosti, opredeljeno je nasledstvo, nasledstvene možnosti in planiranje nasledstva na strateški ravni. V drugem delu sledi predstavitev izbranega družinskega podjetja, predstavitev družine, predstavljene so možnosti nasledstva v proučevanem družinskem podjetju in dejavniki uspešnega prenosa nasledstva. V aplikativnem delu diplomskega projekta smo na primeru anketnega vprašalnika ugotovili, da lastnica izbranega družinskega podjetja aktivno še ne razmišlja o nasledstvu družinskega podjetja, čeprav verjame, da se bo podjetje ohranilo v lasti družine in da sta možna naslednika sin/hči. Veliko podjetij propade oz. ne nadaljuje s poslovanjem ravno takrat, ko je podjetje v fazi prehajanja iz prve generacije na drugo. Do težav velikokrat pride zaradi odnosov med družinskimi člani. Prva generacija ima drugačne poglede na podjetje kot generacija, ki podjetje prevzema. Želijo si sprememb, drugačnosti. Ravno zaradi tega pogosto prihaja do sporov med člani, ker ni skupnega interesa in dogovora, posledično pa podjetje propade ali ne posluje uspešno. Ugotovili smo, da je za lastnico izbranega družinskega podjetja zelo pomemben dejavnik za uspešen prenos podjetja ocena sposobnosti potencialnih družinskih naslednikov podjetja, saj meni, da naslednik mora biti motiviran, sposoben, inovativen, predvsem pa mora verjeti vase in imeti željo za delo. Prav tako meni, da je zelo pomemben dejavnik tudi zagotovitev kontinuitete v poslovanju.
Keywords: Podjetništvo, družinsko podjetje, nasledstvo, nasledstvene možnosti, dejavniki prenosa nasledstva, planiranje nasledstva na strateški ravni.
Published: 08.08.2017; Views: 700; Downloads: 152
.pdf Full text (639,99 KB)

8.
Pravni vidiki pojma "družinsko podjetje" (family business)
Igor Pirc, 2016, master's thesis

Abstract: Družinska podjetja, torej tista v lastništvu in upravljanju katerih nastopajo sorodstveno povezane osebe so po različnih statistikah izjemnega pomena za zagotavljanje delovnih mest in gospodarstvo nasploh. To je tudi glavni razlog zakaj jim posebno pozornost namenjajo različne usmerjevalne politike, kot npr. Resolucija Evropskega parlamenta o družinskih podjetjih Evropi. Kljub temu, da je pojem »družinsko podjetje« v splošnem pogosto uporabljen in obravnavan, le ta v pravni teoriji ni opredeljen, kar je predpogoj za pravno dosledno uporabo tega pojma v praksi, ter za njegovo normativno urejanje. Temeljni namen magistrskega dela je predstaviti pravne vidike pojma družinsko podjetje z namenom pravne opredelitve pojma »družinsko podjetje« in sestave preglednega nabora normativnih vsebin in relevantne sodne prakse, ki specialno (torej drugače kot to velja za druge deležnike) urejajo odnose med sorodstveno povezanimi osebami, ki nastopajo kot deležniki korporativnega upravljanja. Predmet analize je bila obravnava različnih problemskih sklopov, ki izhajajo iz delovanja sorodstveno povezanih oseb. Zaradi jasnejše predstave je analiza osredotočena na tiste vrste prenosov, ki zadevajo prenose v družbi z omejeno odgovornostjo, torej prenose poslovnega deleža, saj je ta oblika podjetniške organiziranosti v sferi delovanja malih in srednjih podjetij, med katera družinska podjetja po večini sodijo, najpogostejša. V obravnavi so izpostavljena problemska področja delovanja sorodstveno povezanih oseb, ki se na nanašajo na obvladovanje nasprotja interesov, prodajo, podaritev in dedovanje poslovnega deleža, obdavčitev prenosov poslovnih deležev med sorodstveno povezanimi osebami ipd. Glede navedenih vsebin obstaja pestra paleta normativnih aktov, ki urejajo različne vidike sorodstvenih povezav. V analizi je bilo zajetih štirinajst ključnih zakonov (Zdoh-1, ZPDZC-1, ZDDPO-1, ZDR-1, ZFPPIPP, ZTFI, ZDDD, OZ, ZGD-1, Zban-1, ZDavP-1, ZD, Zpre-1, ZZZDR) in spremljajočih podzakonskih aktov, ter sodne prakse. V zvezi s temi so v nalogi predstavljene posebnosti, ki veljajo za sorodstveno povezane osebe, predvsem pa je narejena medsebojna primerjava tega katere sorodstvene povezave posamezni zakon šteje kot relevantne. Pri pregledu v nalogi obravnavane zakonodaje je bilo ugotovljeno, da različni zakoni določajo različen krog sorodstveno povezanih oseb, ki jim odrejajo ugodnejšo ali bolj restriktivno obravnavo. Krog sorodstveno povezanih oseb, ki je v posameznem zakonu predmet obravnavane je odvisen od vsebine, ki jo ta zakon obravnava. Namen posebnega urejanja odnosov med sorodstveno povezanimi osebami je v tem, da se osebam, ki nastopajo v teh odnosih nalaga dodatne obveznosti oz. se jim podeljuje ugodnosti, ki sicer ne veljajo za nepovezane osebe. Iz opravljene analize izhaja, da je najbolj tipična sorodstvena povezava, ki je predmet obravnave v vseh preučevanih zakonih (logično) povezava med starši in otroki, ter med zakoncema (kar vključuje tudi izven zakonskega partnerja), ki predstavljajo 10,22% vseh obravnavanih povezav med sorodstveno povezanimi osebami. Na podlagi dobljenih podatkov in opravljene analize lahko glede na intenzivnost pojavljanja posameznega odnosa med sorodstveno povezanimi osebami določimo pomen tega odnosa za zakonsko urejanje. Tako ugotovimo, da bi lahko v najožji krog odnosov, ki se pojavljajo v več kot 50% vseh zakonov uvrstili odnose, ki jih ima naslovnik pravne norme do otrok, zakonca, posvojenca, zunajzakonskega partnerja, partnerja s katerim živi v registrirani istospolni skupnosti, staršev, posvojiteljev, pastorka, ter brata ali sestre. Pravno dosledno in iz funkcionalnega vidika smiselno bi torej bilo, da se kot družinska podjetja opredeljujejo tista podjetja pri katerih so v relevantnem delu lastništva (npr. po analogiji davčne zakonodaje je to 25% delež v kapitalu družbe) vključene osebe, ki so v enem od sorodstvenih odnosov, ki jih zakonodaja obravnava.
Keywords: družinsko podjetje, družinsko podjetništvo, dedovanje poslovnega deleža, družinski član, družina, obdavčitev prenosa poslovnega deleža, družinska ustava
Published: 06.03.2017; Views: 842; Downloads: 42
.pdf Full text (1,58 MB)

9.
Problem Nasledstva v družinskem podjetju ter vpliv na družinske odnose
Suzana Zakšek, 2016, undergraduate thesis

Abstract: Družinska podjetja imajo izjemno velik pomen v gospodarstvu in prispevajo zelo pomemben del k nacionalnemu gospodarstvu, saj zaposlujejo veliko število ljudi in prispevajo k uspešnosti našega gospodarstva. Predstavljajo pomemben del v strukturi vseh podjetij, po mnogih raziskavah pa celo prevladujejo. Družinska podjetja so lahko vseh velikosti, vendar po ocenah kar nekaj raziskovalcev prevladujejo mala in srednje velika podjetja. Za ti dve vrsti podjetij lahko rečemo, da so prevladujoča oblika podjetij v svetu. V diplomskem projektu smo v prvih poglavjih na podlagi teorije opisali in predstavili družinsko podjetništvo, njegove značilnosti, prednosti ter slabosti. Osredotočili smo se predvsem na nasledstvo v družinskem podjetništvu, planiranje in probleme nasledstva, ki v današnjem času predstavljajo veliko težavo večini družinskih podjetij z dolgoletno tradicijo. Prav nasledstvo oz. prenos podjetja v naslednjo generacijo prinaša problem. Takšne vrste podjetij imajo veliko vprašanj in malo izkušenj, saj večina družinskih podjetij še vedno vodijo ustanovitelji. V diplomskem projektu smo opisali tudi družinske odnose ter konflikte, ki najpogosteje nastanejo v fazi prenosa lastništva, opredelili smo družinske odnose na splošno ter opisali, kako prenos lastništva na naslednjo generacijo vpliva na družinske odnose znotraj podjetja. V teoretičnem delu smo torej opisali izhodišča, ki smo jih v praktičnem delu primerjali s konkretnim podjetjem, ki je v bližnji preteklosti šlo skozi fazo prenosa lastništva na drugo generacijo. Za praktičen primer smo si izbrali podjetje, ki je šlo skozi proces nasledstva in tako smo lahko na primeru takega podjetja dobili podatke iz prve roke ter dejstva, ki so opredeljena v teoriji, tudi primerjali in odgovorili na postavljene hipoteze.
Keywords: podjetje, družina, družinsko podjetje, družinsko podjetništvo, nasledstvo, družinski odnosi.
Published: 21.12.2016; Views: 920; Downloads: 115
.pdf Full text (882,92 KB)

10.
Značilnosti vodenja v družinskih podjetjih
Jolanda Mihelič, 2016, master's thesis/paper

Abstract: V postmoderni družbi se pripisuje vodenju velik pomen, ker se povezuje vodenje in različne stile vodenja z uspešnostjo in učinkovitostjo podjetij. V nalogi razumemo podjetje kot obliko gospodarske družbe, ki se ukvarja s proizvodno in storitveno dejavnostjo. Posebna oblika podjetij so družinska podjetja, ki so tudi zaradi nedorečene definicije manj pogosto predmet znanstvenega proučevanja. V magistrskem delu smo proučevali stile vodenja v tistih izbranih slovenskih družinskih podjetjih, ki so bila regijski nominiranci v izboru za zlato, srebrno in bronasto gazelo Slovenije med leti 2011 in 2015. Cilj naloge je bil ugotoviti, kako direktorji omenjenih podjetij sprejemajo odločitve in kako vodijo zaposlene. Posebej so nas zanimale oblike komunikacije, lastnosti vodij, ki jih pri njih prepoznajo njihovi zaposleni, in vpliv stilov vodenja na učinkovitost podjetja. Rezultati raziskave so pokazali sledeče. Intervjuvani direktorji prepuščajo zaposlenim večjo samostojnost na operativnem nivoju, ker se tako poveča njihova odgovornost in pripadnost podjetju. Na strateški ravni pa le redko prepustijo odločanje zaposlenim, ki niso družinski člani, ker menijo da je to izključno v njihovi pristojnosti. V raziskovanih podjetjih zaposlene večinoma aktivno vključujejo v sodelovanje pri določanju delovnih ciljev. Direktorji naloge delegirajo ustno, ker so odnosi med njim in zaposlenim neformalni. Intervjuvanci prepoznavajo ustno komunikacijo kot bolj osebno in pristno. Sestanke imajo v majhnih skupinah in po potrebi, ker menijo da so le-ti izguba časa. Direktorji se zavedajo vpliva različnih stilov vodenja na učinkovitost podjetja. Večina intervjuvancev svojega stila vodenja ni spremenila, ker se jim ne zdi potrebno uvajati sprememb dokler ima podjetje primerno rast. Redki, ki so spremenili stil vodenja, pa so ga zaradi hitre rasti podjetja ali osebnih razlogov.
Keywords: družinsko podjetništvo, management, vodenje, stili vodenja, uspešnost podjetja
Published: 22.11.2016; Views: 1303; Downloads: 206
.pdf Full text (1,91 MB)

Search done in 0.31 sec.
Back to top
Logos of partners University of Maribor University of Ljubljana University of Primorska University of Nova Gorica