| | SLO | ENG | Cookies and privacy

Bigger font | Smaller font

Search the digital library catalog Help

Query: search in
search in
search in
search in
* old and bologna study programme

Options:
  Reset


11 - 20 / 27
First pagePrevious page123Next pageLast page
11.
DNEVNIK BRANJA KOT METODA ZA RAZVIJANJE ZMOŽNOSTI PRIVZEMANJA PERSPEKTIV KNJIŽEVNIH OSEB
Mirjana Fras, 2012, undergraduate thesis

Abstract: Diplomsko delo se nanaša na dnevnik branja kot metodo za razvijanje zmožnosti privzemanja perspektiv književnih oseb. Namen diplomskega dela je ugotoviti, ali metoda pisanja dnevnika književnih oseb pripomore k boljšemu zaznavanju in globljemu razumevanju perspektiv književnih oseb. V raziskavi je bila uporabljena eksperimentalna metoda pedagoškega raziskovanja. V okviru te metode sem podatke zbrala ob projektu branja v nadaljevanjih, s pisanjem dnevnikov književnih oseb in s pomočjo instrumentarija za merjenje zmožnosti privzemanja perspektive. Prvi del diplomskega dela je bil namenjen predstavitvi dosedanjih teoretičnih spoznanj v zvezi z razvojem recepcijske zmožnosti privzemanja perspektiv književnih oseb in spoznanj o metodi dnevnika branja. Predstavila sem teoretična načela sodobne didaktike mladinske književnosti, ki poudarjajo pomembnost osredinjenja pouka na učenca in s tem omogočanje razvoja bralne zmožnosti pri učencih. Opisala sem najpomembnejše značilnosti posameznih faz otrokovega recepcijskega razvoja, predstavila razvoj sposobnosti privzemanja perspektive pri otrocih ter naštela in opisala načine razvijanja zmožnosti zaznavanja notranjih perspektiv književnih oseb. Nazadnje so predstavljena še teoretična spoznanja o dnevniku branja v slovenski književni didaktiki. Na podlagi teoretične osnove sem oblikovala raziskovalno hipotezo, ki pravi, da učenci, ki ob branju v nadaljevanjih pišejo dnevnik književne osebe in ki pred naslednjim branjem poslušajo zapise dnevnikov drugih književnih oseb, ki so jih zapisali sošolci, bolje zaznajo in globlje razumejo perspektive književnih oseb. V drugem delu diplomskega dela sem opravila raziskavo, s katero sem želela preveriti to hipotezo. V raziskavo sta bila vključena dva 4. razreda. V obeh razredih sem izvajala projekt branja v nadaljevanjih, pri čemer so učenci eksperimentalne skupine po vsakem branju pisali dnevnike književnih oseb, učenci kontrolne skupine pa so samo poslušali branje v nadaljevanjih. Po koncu tega projekta sem učencem obeh razredov ponudila reševanje instrumentarija za merjenje zmožnosti privzemanja perspektive. V predzadnjem poglavju diplomskega dela sem ob pomoči preglednic predstavila svoje ugotovitve.
Keywords: dnevnik branja, metoda za razvijanje zmožnosti privzemanja perspektiv književnih oseb, razvoj sposobnosti privzemanja perspektive, branje v nadaljevanjih, instrumentarij za merjenje zmožnosti privzemanja perspektive
Published: 21.05.2012; Views: 3049; Downloads: 355
.pdf Full text (908,82 KB)

12.
UPORABA MULTIMEDIJSKIH VSEBIN IN DRUŽBENIH MEDIJEV ZA VEČJO PREPOZNAVNOST PODJETJA
Tine Verbole, 2013, undergraduate thesis

Abstract: Klasično oglaševanje v vedno večji meri ne dosega več potrošnikov. Ti postajajo imuni na tradicionalne oglase na televiziji, radiu in v časopisih, zato se tržniki obračajo k alternativnim komunikacijskim kanalom. V zadnjem času predvsem izredno priljubljenim družbenim medijem. Za podjetja to pomeni, da se morajo kar se da hitro prilagoditi zakonitostim teh novih okolij. Hipertekst, interaktivnost, multimedija, recipročnost, te osnovne lastnosti spleta so prinesle nove možnosti, izkušnje in izzive tako za uporabnike, kot za ustvarjalce. Produkcijska sredstva in kanali promocije, ki so bili prej izključno v domeni velikih medijskih organizacij in oglaševalskih agencij so sedaj na voljo vsakemu posamezniku ali podjetju. Usmerjeni virusni marketing ni realistična strategija za večino organizacij, poleg tega pa kljub velikim vložkom uspeh ni zagotovljen. Podjetja morajo raje poiskati način, kako izkoristiti potencial vzajemnosti in razvoja osebnih odnosov, ki jih omogočajo družabna omrežja in podobne strani. Zbujanje pozornosti z atraktivnimi vsebinami je šele začetek. Enako pomemben, morda še pomembnejši faktor pri vzpostavljanju trajne in uspešne spletne strategije, je pristna vsakodnevna komunikacija z obstoječimi uporabniki. Skupnost ki nastane, ima moč podjetje predstaviti novim potencialnim kupcem bolje kot katerikoli prodajni strokovnjak. To je tisti resnični odmik od tradicionalne oglaševalske forme, ki že desetletja velja v množičnih medijih.
Keywords: multimediji, družbeni mediji, družabna omrežja, Facebook, Facebook vpogledi, blog, spletni dnevnik, Youtube, spletni video, virusni marketing, podcast, poddaja, kodek, interaktivnost, spletni marketing, digitalni marketing, spletno oglaševanje
Published: 14.05.2013; Views: 1309; Downloads: 229
.pdf Full text (1,50 MB)

13.
PSIHOLOGIJA TRGOVANJA NA KAPITALSKIH TRGIH
Mišel Potočnik, 2014, undergraduate thesis

Abstract: Še ne tako dolgo nazaj je bilo trgovanje na finančnih trgih rezervirano samo za velike institucije kot so banke, ter različni skladi, ki so upravljali z velikim kapitalom. Z razširitvijo osebnih računalnikov ter zakonsko ureditvijo tega področja so borzne hiše s pomočjo trgovalnih platform omogočile trgovanje tudi manjšim organizacijam ter posameznikom z manjšim osnovnim kapitalom. Potrebno je ločiti med trgovalci in vlagatelji. Trgovalci aktivno upravljajo s svojim premoženjem. Medtem, ko lahko vlagatelji svoj kapital prepustijo v upravljanje drugim. Prav tako so v primerjavi z vlagatelji usmerjeni precej bolj kratkoročno. V pozicije vstopajo in izstopajo zelo hitro. Ta interval lahko znaša od nekaj minut pa do nekaj dni ali tednov. Trgovalci lahko danes tako kar iz domačega naslonjača trgujejo z delnicami, terminskimi pogodbami, izvedenimi finančnimi instrumenti ali valutnimi pari. Trgovanje je na videz precej preprosto, pogosto pa ljudje v tem vidijo sredstvo hitrega zaslužka. Nepisano pravilo pa pravi, da kar 95 odstotkov trgovalcev svoj vložek izgubi v nekaj tednih ali mesecih. Za uspešno trgovanje je pomembno razumevanje treh konceptov. To so torej tehnična in temeljna analiza ter psihologija trgovanja. V tem diplomskem seminarju bomo podrobneje obdelali pomembnost poznavanja psihologije za uspešno trgovanje ter ponudili nekaj rešitev kot pomoč za uspešno in dobičkonosno trgovanje.
Keywords: psihologija trgovanja, trgovanje, vlaganje, investiranje, forex, delnice, tehnična analiza, temeljna anliza, prepričanja, trgovalni načrt, trgovalni dnevnik, vedenjske finance, vedenjske anomalije
Published: 14.07.2015; Views: 606; Downloads: 123
.pdf Full text (1,14 MB)

14.
PLANINSKI DNEVNIK NA MOBILNI PLATFORMI ANDROID
Nino Sever, 2015, undergraduate thesis

Abstract: V diplomskem delu predstavljamo mobilno platformo Android, na kateri temelji tudi naša končna mobilna aplikacija Planine. Podrobneje smo se posvetili opisu, uporabi in arhitekturi platforme Android. Nadalje predstavljamo mobilne naprave, ki smo jih uporabili za testiranje aplikacije in njihove specifikacije. Potem sledi opis razvojnih okolij Eclipse in Android Studio. Nadaljevali smo z funkcionalno zasnovo, razvojem in opisom funkcionalnosti aplikacije, ki je namenjena za vodenje evidence obiskanih planin in poti, ponuja pa še nekaj uporabnih funkcionalnosti. Delo zaključujemo z opisom objave aplikacije v trgovini Google Play.
Keywords: Android aplikacija, mobilna platforma Android, planine, planinski dnevnik, Eclipse, Android Studio
Published: 27.08.2015; Views: 1275; Downloads: 236
.pdf Full text (12,63 MB)

15.
SREDNJEVEŠKE GOSPE NA DVORU
Ana Nimac, 2015, undergraduate thesis

Abstract: V srednjem veku se je življenje žensk razlikovalo glede na njihov družbeni sloj. Čeprav jih umeščamo v kmečke, mestne in dvorne sloje, pa je vsem skupno to, da so bile bolj ali manj podrejene moškim. V prvem delu naloge sem na kratko predstavila dogajanje v srednjem veku, in sicer z namenom, da bi lažje razumeli življenje v tem odboju. Drugi del opisuje vse kmečke in mestne ženske v srednjem veku; kako so živele, kakšno izobrazbo so prejele in kako so skrbele za družino. Tretji del naloge pa je posvečen dvornim ženskam. Tudi v tem delu je poudarek na njihovem izobraževanju, pa tudi življenju samskih, poročenih ter ovdovelih žensk. Na podlagi virov piscev takratnega časa sem predstavila še njihova pričevanja o ženskah na dvoru. Knjiga o mestu dam Christine de Pizan je imela zelo velik vpliv na prvo generacijo žensk s pomembno vlogo v javnem življenju. Paolo Santonino je v Popotnem dnevniku zelo podrobno opisal svoja potovanja, na katerih je srečal tudi številne ženske na dvorih. V ljubezni razočarani Giovanni Boccaccio, ki je v svojih neuslišanih ljubeznih dobil navdih za ustvarjanje, je v Dekameronu ženske prav tako opisoval kot plemenite, lepe in dobrosrčne.
Keywords: srednji vek, ženske v srednjem veku, Christine de Pizan: Mesto dam, Paolo Santonino: Popotni dnevnik, Giovanni Boccaccio: Dekameron.
Published: 27.05.2015; Views: 1048; Downloads: 175
.pdf Full text (655,50 KB)

16.
VLOGA GRADBENEGA DNEVNIKA
Klara Boršič, 2015, undergraduate thesis

Abstract: Gradbeni dnevnik je dnevnik o izvajanju del, ki ga morajo izvajalci voditi pri gradnji vseh gradb, kjer je potrebno gradbeno dovoljenje, razen pri gradnji nezahtevnih gradb ali pri gradnji v lastni režiji. Pomembno je vpisovanje vseh okoliščin, ki bi lahko vplivale na pravilnost in kakovost izvedenih del, kot so vremenske razmere, število zaposlenih, opozorila s strani nadzorne osebe, morebitni dogovori med izvajalcem in investitorjem. Podlaga za vodenje gradbenega dnevnika je sklenjena gradbena pogodba med izvajalcem in investitorjem, kjer določita bistvene sestavine kot so gradba, cena, rok, dodatni dogovori in nadzorno osebo. Slednja je zadolžena za nadzor nad izpolnjevanjem gradbenega dnevnika, pravilnostjo izvedenih del, upoštevanje dogovorjenih rokov. Vsa gradbiščna dokumentacija se v času gradnje v enem izvodu hrani na gradbišču, po zaključku pa en izvod trajno hrani investitor, upravna enota, ki izda uporabno dovoljenje vsaj 10 let in izvajalec vsaj 10 let. Vpogled v dokumentacijo v času gradnje mora biti omogočen vsem nadzornim organom in tudi gradbenemu inšpektorju.
Keywords: gradbeni dnevnik, gradbena pogodba, cena na enoto, skupaj dogovorjena cena, cena na ključ, nadzor pri gradnji
Published: 16.05.2016; Views: 1242; Downloads: 129
.pdf Full text (242,87 KB)

17.
INFORMATIZACIJA VODENJA PROMETNIH DNEVNIKOV SLOVENSKIH ŽELEZNIC OBRAZCEV P-3 IN P-4
Tim Matajdl, 2016, undergraduate thesis

Abstract: Namen diplomskega dela je raziskati in ustvariti računalniški sistem za Slovenske železnice, kateri bi olajšal delo na že obstoječih ročnih sistemih. V začetnih poglavjih bodo predstavljeni sistemi, ki so v uporabi ter rešitve, ponujene v moji nalogi. V praktičnem delu bodo predstavljeni in prikazani uporabniški vmesniki, spletne rešitve ter kakšne funkcionalnosti bodo le-te nudile. V zadnjem poglavju diplomskega dela pa bo prikazan opis implementacije funkcionalnosti spletnega sistema.
Keywords: Slovenske železnice, prometni dnevnik, obrazca P-3 in P-4, železniški sistemi
Published: 19.07.2016; Views: 543; Downloads: 120
.pdf Full text (2,10 MB)

18.
JAVNA TELEVIZIJA V BOSNI IN HERCEGOVINI: PRIMERJALNA ANALIZA OSREDNJIH DNEVNIKOV
Luka Kristić, 2016, undergraduate thesis

Abstract: Bosna in Hercegovina je multietnična država s tremi konstitutivnimi narodi, zato ima kompleksen model javne televizije. Takšen sistem se sooča s številnimi izzivi. V tej diplomski nalogi ga bomo predstavili, hkrati pa opredelili tudi modele javne televizije v drugih multietničnih državah. Da bi bolje razumeli problematiko, je treba govoriti tudi o specifični državni ureditvi Bosne in Hercegovine ter prikazati model ustanovitve javne televizije v BiH in aktualne težave, s katerimi se sooča. Skozi analizo osrednjih dnevnikov na treh javnih servisih smo ugotavljali osrednje razlike med njimi, najbolj zastopano tematiko in novinarsko obliko poročanja. Ocenjevali smo tudi koliko se posamezni javni servis trudi obdržati objektivnost pri poročanju in zagotavljati služenje interesu vseh državljanov oz. konstitutivnih narodov.
Keywords: javna televizija, Bosna in Hercegovina, osrednji dnevnik, primerjava
Published: 06.09.2016; Views: 441; Downloads: 35
.pdf Full text (1,25 MB)

19.
PRIMERJAVA TELEVIZIJSKE PRODUKCIJE OSREDNJIH SLOVENSKIH DNEVNO-INFORMATIVNIH ODDAJ
Jure Vrčko, 2016, undergraduate thesis

Abstract: Pričujoče diplomsko delo se osredotoča na televizijsko produkcijo osrednjih dnevnoinformativnih oddaj v Sloveniji. Za namene preučevanja so izbrane tri največje televizijske hiše TV Slovenija, POP TV in Planet TV ter njihove osrednje dnevnoinformativne oddaje Dnevnik, 24UR in Planet Danes. Analizirane so produkcijske tehnike v predvajanih oddajah, kot jih vidijo gledalci v tednu od 20. 6. 2016 do 26. 6. 2016. Preučevana je struktura in segmentacija oddaj, studio, voditelji, stil poročanja, špice, napovedniki, vizualni učinki, snemalne tehnike in tehnike montaže. Ugotovljene so razlike med preučevanimi oddajami v vseh vidikih analize. Opisane in razložene so v sklepu.
Keywords: Dnevnik, 24UR, Planet Danes, TV produkcija, dnevnoinformativne oddaje
Published: 23.09.2016; Views: 573; Downloads: 78
.pdf Full text (2,48 MB)

20.
Ugotavljanje količine in izvedenih postavk pri izvajanju gradbene pogodbe
Uroš Bencak, 2016, undergraduate thesis

Abstract: V diplomski nalogi sem na začetku predstavil gradbeno pogodbo in pogodbo o nadzoru nad gradnjo ter njuno naravo in značilnosti. Najpomembnejše pravne podlage v zvezi z gradbeno pogodbo so Obligacijski zakonik (OZ), Posebne gradbene uzance (PGU) in pogodbena določila FIDIC. Pri pogodbi o nadzoru nad gradnjo smo predstavili naloge, obveznosti in pooblastila nadzornega inženirja, ki jih ima tekom izvajanja gradbenih del. Osrednji del diplomskega dela zajema materijo, ki je povezana z merjenjem količin in izvedenih postavk pri izvajanju gradbene pogodbe. Pomembno vlogo pri tem ima popis del, ki vsebuje predvidene količine enot za dokončanje gradnje. Ne glede na ocenitev enot, ki so predvidene, mora izvajalec izvesti tolikšno količino enot, kot je potrebno za dokončanje gradnje, ker je gradbena pogodba obligacija rezultata. Kot smo ugotovili, ugotavljanje dejansko izvedenih enot ni vedno bistvenega pomena, ampak je odvisno od tega, za kakšen način plačila sta se pogodbeni stranki dogovorili. Če se naročnik in izvajalec ob sklenitvi gradbene pogodbe dogovorita o plačilu po klavzuli cena na enoto mere, je ugotavljanje, koliko enot je bilo dejansko izvedenih, bistvenega pomena. V nadaljevanju smo raziskali, kdo je zadolžen za meritve, na kakšen način se meritve izvajajo in kdo izmerjene količine potrjuje. V zvezi s tem je zelo pomembno sprotno vodenje gradbenega dnevnika, ki vsebuje poročila o stanju in dogajanju na gradbišču. Pri ceni na enoto mere pa je obvezno tudi vodenje knjige obračunskih izmer, kjer se evidentira količina izvedenih del. Raziskali smo, kakšen pravni učinek ima vpis v gradbeni dnevnik in knjigo obračunskih izmer. V nadaljevanju smo še pogledali, na katerem subjektu je breme dokazovanja, ko število izvedenih enot še ni potrjeno, in tudi, kako je kasneje, ko je število izvedenih enot že bilo potrjeno, pa se določena stranka s tem ne strinja. Pri empiričnem delu smo še pogledali, kako v praksi poteka reševanje sporov in navedli nekaj odločb slovenskih sodišč.
Keywords: gradbena pogodba, popis del, cena na enoto mere, merjenje količin in postavk, gradbeni dnevnik, knjiga obračunskih izmer
Published: 23.09.2016; Views: 608; Downloads: 163
.pdf Full text (905,22 KB)

Search done in 0.16 sec.
Back to top
Logos of partners University of Maribor University of Ljubljana University of Primorska University of Nova Gorica