| | SLO | ENG | Cookies and privacy

Bigger font | Smaller font

Search the digital library catalog Help

Query: search in
search in
search in
search in
* old and bologna study programme

Options:
  Reset


71 - 80 / 163
First pagePrevious page45678910111213Next pageLast page
71.
ODLOČITVENI MODEL OCENJEVANJA USPEŠNOSTI PRODAJALNE
Dejan Gajanović, 2011, undergraduate thesis

Abstract: Z diplomsko nalogo sem želel predstaviti ocenjevanje uspešnosti posamezne prodajalne v Poslovnem sistemu Mercator, d. d. Ocena uspešnosti je določena na podlagi več dejavnikov. Največjo težo oceni seveda daje mnenje kupcev, saj je njihovo zadovoljstvo, iz katerega sledi tudi zvestoba, za nas najbolj pomembno. Prav tako pa ne smemo zanemariti tudi ocene strokovne komisije, ki poleg ostalih dejavnikov ocenjuje še pomembne dejavnike, povezane z varnostjo potrošnikov, in upoštevanje različnih zakonodajnih predpisov. Ocena je sestavljena še iz finančnih podatkov ter nekaterih drugih podatkov, pridobljenih iz podatkovnega skladišča, ki nam kažejo uspešnost poslovanja. S pomočjo računalniškega programa Dexi je ob upoštevanju kriterijev predstavljen večparametrski model. Končni rezultat ocenjevanja je skupna ocena uspešnosti posamezne prodajalne.
Keywords: - Večparametrski odločitveni model - Dexi - Ocenjevanje uspešnosti prodajalne
Published: 14.07.2011; Views: 1190; Downloads: 100
.pdf Full text (900,79 KB)

72.
ANALIZA STANJA NASLEDSTVA IN OCENA NASLEDSTVENE PERSPEKTIVNOSTI SLOVENSKIH DRUŽINSKIH KMETIJ
Zarja Bohak, 2011, dissertation

Abstract: Nasledstvo na družinskih kmetijah je dolgotrajen proces. Omogoča gospodarski razvoj kmetije, ki je močno odvisen od tega ali je na kmetiji nasledstvo urejeno ali ne. Za analizo stanja nasledstva na 215 družinskih kmetijah iz petih različnih bio-geografskih regij Slovenije smo kot glavni kazalnik urejenega nasledstva uporabili podatek ali je na kmetiji naslednik že določen oz. vsaj predviden. S pomočjo opisne statistike in različnih statističnih preizkusov smo ugotavljali, kakšen je profil povprečnega kmečkega gospodarja in naslednika ter analizirali razlike med kmetijskimi gospodarstvi z in brez naslednikov ter med gospodarji z in brez naslednikov. Ugotovili smo, da obstajajo statistično značilne razlike med obravnavanima skupinama kmetijskih gospodarstev in gospodarjev, kar se sklada z dognanji drugih domačih in tujih raziskav o nasledstvu. Da bi zajeli vplive več dejavnikov urejenega nasledstva hkrati, smo razvili večkriterijski odločitveni model DEXi za ocenjevanje nasledstvene perspektivnosti kmetij. Ugotovili smo, da največ kmetij z ugodnim stanjem nasledstva prihaja iz slovenskih panonskih in alpskih krajin medtem ko večina nasledstveno najslabše ocenjenih kmetij izhaja iz primorskih in kraških krajin. Opravili smo še plus-minus-1 analizo rezultatov modela DEXi. Ugotovili smo, da imajo kmetije ocenjene kot »neperspektivne« in »neperspektivne do manj perspektivne« le majhne možnosti za izboljšanje svoje nasledstvene perspektivnosti medtem ko so možnosti kmetij ocenjenih kot »manj perspektivne« že raznovrstnejše. Po drugi strani so »perspektivno« ocenjene družinske kmetije nasledstveno precej nestabilne medtem ko so »perspektivne do zelo perspektivne« in »zelo perspektivne« kmetije dokaj neranljive glede možnega poslabšanja nasledstvene perspektivnosti.
Keywords: nasledstvo na družinskih kmetijah, večkriterijska odločitvena analiza, metoda DEXi
Published: 05.04.2011; Views: 3880; Downloads: 365
.pdf Full text (1,26 MB)

73.
PRIMERJALNA ANALIZA VEČPARAMETRSKIH HIRARHIČNIH MODELOV SORODNIH ODLOČITEV
Andrej Žagar, 2011, undergraduate thesis

Abstract: V življenju se mnogokrat soočamo z odločitvami. Zaradi velikega števila podatkov moramo k odločanju pristopiti sistematično. V diplomskem delu obravnavamo postopek najboljše izbire, po uporabi podobnih koles. Za cilj diplomskega dela smo zgradili odločitveni model. Nato pa na osnovi tega prilagodili trem odločitvenim modelom, za tri po namenu uporabe podobnih vrst koles. Pri reševanju problema smo uporabljali večparametrske odločitvene modele, ki smo jih podprli z računalniškimi programi. V programu DEXI smo predstavili odločitvene modele z izborom kriterijev, ki vplivajo na končno odločitev. Poleg vrednotenja variant v programu DEXI smo variante še dodatno analizirali s pomočjo programa Vredana.
Keywords: večparametrsko odločanje, odločitveni model, DEXI, Vredana.
Published: 04.07.2011; Views: 1064; Downloads: 66
.pdf Full text (2,71 MB)

74.
ODLOČITVENI MODEL ZA IZBIRO PONUDNIKA POŽARNEGA ZIDU V PODJETJU BIROGRAFIKA BORI D.O.O.
Dušan Radovanovič, 2011, undergraduate thesis

Abstract: Glavni problem, ki smo ga obravnavali v okviru izdelave diplomske naloge, je bil kako čim hitreje in čim lažje priti do najboljše odločitve o tem, kateri ponudnik požarnih zidov je najprimernejši za podjetje Birografika Bori d.o.o.. Birografika Bori d.o.o. je srednje veliko invalidsko podjetje (okoli devetdeset zaposlenih), ki je sodobno tehnološko opremljeno s perspektivnimi proizvodnimi in storitvenimi programi na področju grafične dejavnosti. Ker poslujejo z digitalnimi podatki, je pri njihovem delu pomembno varovanje podatkov, za kar potrebujejo ustrezen požarni zid. Osrednji del diplomske naloge je tako izdelava ustreznega ekspertnega sistema, ki bo služil kot osnova za odločanje med različnimi ponudniki požarnih zidov in njihovimi ponudbami. Dela smo se lotili sistematično. Začeli smo z uporabo tehnike osebnega spraševanja, da smo ugotovili, kaj pričakuje informatik podjetja od primernega ponudnika, kakšne so zahteve glede delovanja požarnega zidu in če pri izbiri ponudnika obstajajo kakšne omejitve. Skupaj z informatikom smo nato oblikovali drevo kriterijev ter funkcije koristnosti, s pomočjo katerih smo vrednotili primernost posameznega ponudnika požarnega zidu. Na podlagi določenih specifikacij in zahtev smo pridobil več ponudb. Na osnovi teh ponudb in odločitvenega modela, izdelanega s pomočjo programa za večparametersko odločanje Dexi, in programa za vrednotenje in analizo variant pri večparameterskem odločanju Vredana, smo rezultate odločitve analizirali in poročali o najprimernejši izbiri ponudnika požarnega zidu.
Keywords: ekspertni sistemi, večparametrsko odločanje, odločitveni modeli, dexi, vredana
Published: 09.08.2011; Views: 1898; Downloads: 97
.pdf Full text (1,06 MB)

75.
ODLOČITVENI MODEL ZA IZBIRO STREŽNIŠKEGA SISTEMA
Marko Konc, 2011, undergraduate thesis

Abstract: Strežniški sistem je srce vsakega informacijskega sistema in prav zaradi tega moramo biti pri procesu izbora še posebej previdni in natančno preučiti možnosti, ki nam jih ponuja trg. V okviru diplomskega dela smo na podlagi minimalnih zahtev zbrali ponudbe za celovito rešitev omenjenega informacijskega problema, od katerih smo štiri najbolj primerne umestili v odločitveni model. Model smo izdelali, uporabili in rezultate proučili s pomočjo programa DEXi, dodatne analize pa naredili s programom Vredana. Rezultat odločitvenega procesa je najustreznejši strežniški sistem, ki bo naslednjih nekaj let vir naših informacij.
Keywords: strežniški sistem, večparametrsko odločanje, odločitveni model, DEXi, Vredana
Published: 16.08.2011; Views: 1153; Downloads: 61
.pdf Full text (4,31 MB)

76.
ODLOČITVENI MODEL ZA POMOČ PRI IZBIRI DOBAVITELJA
Anja Podjavoršek, 2011, undergraduate thesis

Abstract: V okviru diplomske naloge smo glede na želene kriterije, strukturirali odločitveni model, ki nam je pomagal izbrati najprimernejšega dobavitelja pijač in ostale ponudbe za izbran gostinski lokal. Za pomoč pri odločanju smo se poslužili dveh večparametrskih programov, katera sta nam omogočila izdelavo odločitvenega drevesa in ovrednotenje želenih postavk kriterijev, ki so nam služili kot osnova za natančnejšo izbiro. Uporabili smo programa Dexi in Expert Choice. Na podlagi analize in rezultatov, dobljenih s pomočjo odločitvenih modelov, smo izbrali najprimernejšega dobavitelja pijač in ostale gostinske ponudbe, ki nam bi zagotavljal optimalne in najkvalitetnejše storitve.
Keywords: Odločitveni model, večparametrsko odločanje, Dexi, Expert Choice
Published: 19.08.2011; Views: 2003; Downloads: 220
.pdf Full text (1,99 MB)

77.
Večparametrski odločitveni model ocenjevanja delovne uspešnosti javnih zdravstvenih uslužbencev za potrebe napredovanja
Darja Zupan, 2011, master's thesis

Abstract: Napredovanje javnih zdravstvenih uslužbencev je povezano z ocenjevanjem strokovnih in delovnih kvalitet zaposlenega. Namen procesa ocenjevanja delovne uspešnosti je dodatno motiviranje zaposlenih za doseganje še boljših in vidnejših delovnih rezultatov. Čeprav je sistem napredovanja v javnem zdravstvenem sektorju zakonsko predpisan, še ni v celoti dorečen in praktično opredeljen. Pri izvajanju so se pokazale določene pomanjkljivosti, ki jih bo v prihodnosti potrebno odpraviti. Glavna cilja študije sta bila izdelava in validacija večparametrskega hierarhičnega modela za ocenjevanje delovne uspešnosti javnih zdravstveni uslužbencev. Model sloni na večparametrskih odločitvenih modelih in je podprt z računalniškim programom za večparametrsko odločanje DEXi. Računalniško podprto ocenjevanje delovne uspešnosti javnih zdravstvenih uslužbencev se je izkazalo kot primerno. Z zagotavljanjem enakih kriterijev za vse omogoča bolje organizirano, sistematično in objektivno ocenjevanje delovne uspešnosti zaposlenih ter transparentno razlago ocene. To pripomore k pravičnejšemu sistemu napredovanj zaposlenih v javnem zdravstvenem sektorju, kar poveča zadovoljstvo in predstavlja dodatno motivacijo za nadaljnje kakovostno opravljanje dela. Zgrajeni model smo preizkusili in kritično ovrednotili na praktičnem primeru javnega zdravstvenega zavoda. Nadaljnja praktična uporaba bo pokazala, v kolikšni meri je mogoče ta model za ocenjevanje delovne uspešnosti za potrebe napredovanja še izboljšati.
Keywords: ocenjevanje delovne uspešnosti, večparametrsko ocenjevanje, ocenitveni model, DEXi
Published: 31.08.2011; Views: 2399; Downloads: 273
.pdf Full text (803,60 KB)

78.
MODEL OCENJEVANJA SPLETNIH STRANI ZA POTREBE SPLETNEGA OGLAŠEVANJA
Miha Šuštaršič, 2011, undergraduate thesis

Abstract: Oglaševanje izhaja iz latinskega glagola »adverto«, ki pomeni usmeriti pozornost k nečemu. Zaradi svoje vseprisotnosti in sokreacije naše družbene realnosti nosi oglaševanje tudi družbeno odgovornost. Naročniki in ustvarjalci oglasov ter mediji, ki jih objavljajo se je morajo zavedati in v skladu s tem tudi delovati. Mnogi avtorji so se spopadli na tem področju, ko so skušali dognati ali je oglaševanje sploh potrebno in ali morda ne zavaja potrošnikov in v njih ustvarja lažne potrebe. Ko pogledamo na te stvari z distance se nam zazdi, da se pravzaprav sprašujemo, kaj je bilo prej, kura ali jajce? Oziroma drugače - izdelek ali potreba? V diplomskem delu sem se posvetil spletnemu oglaševanju in izdelal odločitveni model ocenjevanja spletnih strani, za potrebe uspešnega spletnega oglaševanja. Ocene izbranih kriterijev so mi pomagale pri odločitvi, katera spletna stran je primernejša za oglaševanje. Odločitveni model sem izdelal s pomočjo programov DEXi in Vredana. Končni rezultat diplomskega dela je ocena spletnih strani in predlog najprimernejše za spletno oglaševanje.
Keywords: DEXi, večparametrski model, odločitveni model, spletna stran, oglaševanje
Published: 19.08.2011; Views: 1272; Downloads: 108
.pdf Full text (2,52 MB)

79.
ODLOČITVENI MODEL ZA IZBIRO PONUDNIKA ZA ZAMENJAVO VOZNEGA PARKA
Blažka Globačnik, 2011, undergraduate thesis

Abstract: V diplomski nalogi je predstavljen odločitveni model za izbiro ponudnika za zamenjavo voznega parka v podjetju Gorenje d. d. Podjetje ima zastarel vozni park, ki ga želi posodobiti, vendar ne želi sodelovati s posameznimi koncesionarji, temveč želi vzpostaviti dolgoročen odnos z generalnimi zastopniki posameznih blagovnih znamk v Sloveniji, s čimer želi izboljšati svojo pogajalsko moč na račun velikih nakupov ob načrtovani posodobitvi voznega parka. Posodobitev voznega parka je precejšen finančni zalogaj, zato je treba izbrati dobrega ponudnika vozil, ki jih pa na slovenskem trgu ne manjka. Cilj naloge je izdelati uporaben odločitveni model s katerim bomo poiskali najboljšega ponudnika za zamenjavo voznega parka v podjetju. S pomočjo odgovornih v podjetju smo izdelali drevo kriterijev, določili funkcije koristnosti ter analizirali štiri različne ponudnike vozil v treh različnih orodjih. Rezultati, ki smo jih pridobili, so bili enotni.
Keywords: sistemi za podporo odločanju, večparametrsko odločanje, izbira ponudnika, DEXi, Vredana, Hiview.
Published: 29.11.2011; Views: 1428; Downloads: 128
.pdf Full text (1,56 MB)

80.
Odločitveni model za izbiro zavarovalnega zastopnika
Simona Vrečko, 2011, master's thesis

Abstract: Zavarovalništvo je dejavnost, kjer na področju trženja dela skoraj 45 % zaposlenih, medtem ko je delež zastopnikov glede na celotno število zaposlenih 28 %. Zavedamo se pomena izbire kvalitetnih zavarovanih zastopnikov, zato smo v magistrski nalogi veliko pozornosti namenili izgradnji večparemeterskega odločitvenega modela. Izpostavili smo vse kriterije, ki so za takšen tip zaposlenega pomembni, združili smo jih v drevo kriterijev in določili ustrezne zaloge vrednosti. Navedeni odločitveni model smo uporabili v postopku izbire zavarovalnega zastopnika. V prvi fazi smo izločili kandidate, ki niso izpolnjevali razpisanih pogojev. Nato smo iz širše množice kandidatov in njihove okvirne predstavitve izbrali osem najzanimivejših kandidatov. Te smo povabili na ponovni razgovor. Na podlagi pridobljenih podatkov o kandidatih, smo ovrednotili posamezne kriterije za vseh osem kandidatov. Model Dexi je razvrstil kandidate glede na primernost za opravljanje dela zavarovalnega zastopnika. Pomagali smo si tudi s programom Vredana, ki daje natančnejše rezultate, saj razvršča kandidate tudi znotraj skupine. Podrobneje smo analizirali posamezne kandidate in poskušali ugotoviti, kdo je dejansko najprimernejši. Odločitveni model služi le kot pomoč pri odločanju, ne mora pa v celoti nadomestiti ugotovitev posameznikov, ki sodelujejo v procesu odločanja. Model smo dali v presojo tudi Vodji za splošne in kadrovske zadeve v območni enoti Celje, ki je podala svoje mnenje in nas je pri gradnji modela ustrezno usmerjala. Sodelovali smo v dejanskem postopku izbire zavarovalnega zastopnika. Kriterije smo ustrezno ovrednotili in ugotovili, da smo s pomočjo modela prišli do enake odločitve, torej izbora najprimernejšega kandidata za zavarovalnega zastopnika. Glede na navedeno, sklepamo, da je model zasnovan dobro in da bi ga lahko uporabljali v postopku izbire zavarovalnih zastopnikov.
Keywords: Zavarovalni zastopnik, Večparameterski odločitveni model, Zaposlovanje, Dexi
Published: 31.08.2011; Views: 1714; Downloads: 156
.pdf Full text (1,19 MB)

Search done in 0.21 sec.
Back to top
Logos of partners University of Maribor University of Ljubljana University of Primorska University of Nova Gorica