| | SLO | ENG | Cookies and privacy

Bigger font | Smaller font

Search the digital library catalog Help

Query: search in
search in
search in
search in
* old and bologna study programme

Options:
  Reset


1 - 8 / 8
First pagePrevious page1Next pageLast page
1.
Izkušnje pri treniranju deklic prve triade osnovne šole v ženskem košarkarskem klubu cinkarna celje
Domen Drobne, 2018, undergraduate thesis

Abstract: Namen zaključnega dela je predstaviti izkušnje, pridobljene pri treniranju deklic prve triade osnovne šole v Ženskem košarkarskem klubu Cinkarna Celje, kjer delo trenerja opravljam zadnjih pet let. V nalogi sta opisana oba programa, ki jih za to starostno kategorijo izvajamo v klubu. Glavni namen zaključnega dela je predstaviti pomen dela z najmlajšimi v športu, saj se vse preveč treniranje otrok enači s treniranjem odraslih. Delo z otroki v športu ima svoja pravila, svoje metode ter svoje veselje.
Keywords: mala košarka, elementarne igre, Ženski košarkarski klub Cinkarna Celje.
Published: 29.01.2019; Views: 538; Downloads: 85
.pdf Full text (2,96 MB)

2.
Uvedba sistema za sledenje in nadzor tovornih vozil v podjetju cinkarna celje, d.d.
Janko Kos, 2018, bachelor thesis/paper

Abstract: V diplomskem delu je najprej predstavljeno podjetje Cinkarna, Metalurško-kemična industrija Celje, d. d., ki ga uvrščamo med največja slovenska kemično-predelovalna podjetja. V podjetju smo se osredotočili na uporabo sistema za sledenje in nadzor vozil, ki bo tako pomagal voznikom, da opravijo svojo vožnjo hitreje in varno ter s samodejnim prenašanjem podatkov, iz sledilne naprave na računalnik. Upravljavcu voznega parka pa zagotavljal točne informacije o stanju vozila. V prvem poglavju smo predstavili nekaj teoretičnih osnov o transportu, o sistemu za sledenje in nadzor vozil ter našteli njegove prednosti in slabosti. V drugem poglavju smo predstavili obstoječe stanje v podjetju s podrobnim opisom programske opreme, dokumentacije, voznega parka, vrsto blaga, ki se transportira, število transportov, opisom transporta in predstavljeno kritično analizo. V tretjem poglavju smo opisali, kako izbrati pravilni program za sistem za sledenje in nadzor vozil, glede na potrebe v obravnavanem podjetju. Analizirali smo dva različna ponudnika sistemov za sledenje in nadzor vozil, opisali njuno delovanje in kako bi s programskimi dodatki rešili naše probleme ter izračunali stroške uvedbe sistemov v podjetju. V zaključku naloge smo predstavili oceno in vrednotenje uspešnosti uvedbe sistema za sledenje in nadzor vozil v podjetju, pogoje za uvedbo tega sistema in možnosti nadaljnjega razvoja.
Keywords: Cinkarna Celje, transport, GPS, sistem za sledenje in nadzor vozil, uvedba sistema za sledenje in nadzor vozil
Published: 15.10.2018; Views: 579; Downloads: 81
.pdf Full text (2,28 MB)

3.
Vpliv meteoroloških elementov na onesnaženost zraka v Celjski kotlini
Daša Golavšek, 2016, undergraduate thesis

Abstract: Namen diplomske naloge z naslovom Vpliv meteoroloških elementov na onesnaženost zraka v Celjski kotlini je poskušati prikazati, kakšno je dejansko stanje v Sloveniji in Celjski kotlini, glede onesnaženosti zraka z onesnaževali, kot so ozon, dušikovi oksidi, trdi delci PM10 in žveplov dioksid. Po preučevanju dejanskega stanja v Celjski kotlini, za katero je že raziskano, da spada kritično in dolgotrajno med najbolj onesnažena območja in je zato ena pomembnih državnih nalog in zahteva čimprejšnjo rešitev. Nato pa smo se osredotočili na prikaz stanja v Celju v obdobju od leta 2007 do 2011 in ugotavljali, kako na onesnaženost zraka vplivajo nekateri meteorološki elementi, kot so hitrost vetra, zračni pritisk in temperatura zraka. Visoke koncentracije onesnaževal niso odvisne samo od onesnaževal, ki v ozračje s svojim obratovanjem izpuščajo določene emisije, ampak na višino koncentracij vpliva dejansko stanje vremenskih situacij.
Keywords: zrak, onesnaženost, Celjska kotlina, Cinkarna Celje, žveplov dioksid (SO2), prašni delci (PM10), dušikovi oksidi (NOx), ozon (O3), meteorološki parametri.
Published: 29.08.2016; Views: 1627; Downloads: 171
.pdf Full text (5,36 MB)

4.
Prenova procesa organiziranja uporabe osebnih vozil v podjetju Cinkarna Celje, d.d.
Patricija Vrenko, 2014, bachelor thesis/paper

Abstract: V diplomski nalogi je predstavljeno podjetje Cinkarna, Metalurško-kemična industrija Celje, d. d., ki sodi v vrh kemijsko-predelovalnega sektorja, njihov glavni produkt pa je pigment titanovega dioksida. V podjetju smo se osredotočili na proces izposoje vozila, njegovo okolje, problem procesa in vzroke za problem ter iskanje rešitev. V prvem poglavju je predstavljena teoretična osvetlitev problema, v drugem poglavju pa je pisno in grafično predstavljen posnetek obstoječega stanja z detajlnim opisom infrastrukture, delovnih sredstev in naprav, kadrov, informacijskega sistema in dokumentacije. S pomočjo ASMI simbolov je izrisana procesna karta, s pomočjo vzročno-posledičnega diagrama pa so prikazani vzroki za problem po posamičnih vzročnih področjih. V tretjem poglavju so podani predlogi izboljšav in sprememb obstoječega stanja. Zaključek naloge vsebuje oceno uspešnosti rešitev, pogoje za uvedbo izboljšav ter možnosti za nadaljnji razvoj podjetja.
Keywords: Cinkarna Celje, prenova procesa, rezervacija vozila, logistika
Published: 23.01.2015; Views: 1166; Downloads: 137
.pdf Full text (1,42 MB)

5.
PRIMERJALNA ANALIZA OBVLADOVANJA SISTEMA KAKOVOSTI
Dejana Starčević, 2014, undergraduate thesis

Abstract: Vsako podjetje skuša zadovoljiti potrebe, standarde in načela kupcev s čim manjšimi stroški, to pa si zagotavlja z razvitim sistemom obvladovanja kakovosti. V delu diplomskega seminarja smo pojasnili pojme kakovost, poslovnik kakovosti in standardi ISO ter TQM. Predstavili smo sistem obvladovanja kakovosti v podjetjih Cinkarna Celje, d. d., Pivovarna Laško, d. d. in Pivovarna Union, d. d., ene vodilnih podjetij na slovenskem trgu, ter na podlagi njihovih poslovnikov kakovosti potrdili, da podjetja, ki poslujejo s standardi ISO, bolje obvladujejo sistem kakovosti. Kakovost bi morala biti ključen cilj vsakega podjetja. Pomembno je, da kakovost razumemo, saj jo le tako lahko pravilno vpeljemo v podjetje. Imeti vpeljan ISO sistem preverjanja kakovosti, še ne pomeni, da smo uspešni in da smo svoj del naloge že končali. Izbrati je potrebno pravo metodo in vse zaposlene podučiti in vpeljati v pravilno izvajanje le-te.
Keywords: sistem kakovosti, ISO standardi, Cinkarna Celje, Pivovarna Laško, Pivovarna Union
Published: 20.11.2014; Views: 1126; Downloads: 224
.pdf Full text (1,30 MB)

6.
"Stare" rane Cinkarne Celje in pripravljenost ter ogroženost sil za zaščito in reševanje, varnostnih in oboroženih sil v primeru industrijske nesreče z nevarnimi snovmi v Cinkarni Celje : diplomsko delo univerzitetnega študija
Eva Hrnčič, 2012, undergraduate thesis

Abstract: Cinkarna Celje v letu 2012 beleži 139 let delovanja in še danes velja za eno pomembnejših slovensko kemijsko – predelovalnih podjetij in gonilno podjetje celjskega gospodarstva, ki je z modernizacijo in selitvijo na novo lokacijo, postalo okolju bolj prijazno podjetje. Vendar pa je več kot 100-letna proizvodnja, pri kateri so se uporabljale številne nevarne snovi in nastajale velike količine odpadkov, ves čas močno onesnaževala zrak, vode in tla. Posledica je močno degradirano območje stare Cinkarne, kjer danes stojijo prvi trije objekti tehnološkega parka Tehnopolis, ki se bo v prihodnosti širilo. Nujna je ustrezna sanacija. Vir tveganja so tudi današnji obrati Cinkarne Celje, kjer lahko pride do industrijske nesreče oziroma večje nesreče z nevarnimi snovmi. V Celju so sile, pristojne za zaščito, reševanje in pomoč, odlično opremljene in usposobljene, da obvladujejo razmere v primeru nesreče v Cinkarni Celje.
Keywords: industrijske nesreče, nevarne snovi, zaščita, reševanje, Cinkarna Celje, diplomske naloge
Published: 18.02.2013; Views: 1915; Downloads: 373
.pdf Full text (777,56 KB)

7.
Revitalizacija starega industrijskega območja Cinkarne Celje
Tina Dobravc, 2011, undergraduate thesis

Abstract: Industrializacija, katere začetki segajo v začetek devetnajstega stoletja, je povzročila velike socialne in ekonomske spremembe v prostoru. Industrijski razvoj Celja je pospešila izgradnja južne železnice Dunaj–Trst. Ob novih prometnih vpadnicah so se pričela oblikovati industrijska območja. Tako segajo začetki razvoja Cinkarne Celje v drugo polovico devetnajstega stoletja. Pomemben mejnik predstavlja deindustrializacija po drugi svetovni vojni z razvojem novih tehnologij, proizvodov in informatiko. Stara industrijska središča med katere spada nedvomno Celje, niso zaznala trenda prihajajočih gospodarskih sprememb. Z odprtjem slovenskega gospodarstva in prehodom na tržno gospodarstvo je nujno prišlo do hitrega zloma nekoč tradicionalnih industrijskih panog. Območja, kjer je bila ta industrija locirana, so opustela in degradirana. S tujko jih imenujemo brownfield. V diplomskem delu z naslovom Revitalizacija starega industrijskega območja Cinkarna Celje želimo predstaviti primer dobre prakse revitalizacije okoljsko degradiranega območja dela stare Cinkarne Celje. V novonastali državi Sloveniji se je pokazala strukturna neprimernost industrijskega sektorja v starih industrijskih središčih, kjer je prevladovala delovno intenzivna, ekološko sporna industrijska proizvodnja. Podjetja, ki niso bila zmožna uspešno prestrukturirati proizvodnje, so pričela propadati. Propad so pospešili zaostreni tržni pogoji in zakonska obveznost spoštovanja okoljevarstvene zakonodaje. Stara Cinkarna Celje je primer, ko je zaradi ekološko neustrezne in zastarele tehnološke proizvodnje prišlo do opuščanja dela dejavnosti, kar je imelo za posledico nastanek degradiranih opuščenih območij v industrijski coni. Na osnovi dobrih praks, uveljavljenih v svetu, se je pričelo z načrtno sanacijo degradiranih območij ob upoštevanju načel trajnostnega razvoja. Želeni cilji so sanacija okolja, varovanja nepozidanih površin in izboljšanje kakovosti onesnažene zemlje, vodnih virov in ozračja. Sanacija stare Cinkarne Celje se je pričela z revitalizacijo dela opuščenega območja, ki je v procesu preoblikovanja v poslovno cono Tehnopolis. Cona ponuja spodbudno okolje za razvoj inovativnega podjetništva s ciljem razvoja kreativnih znanj in ustvarjanja pogojev za razvoj novih kvalitetnih delovnih mest. Območje spreminja svojo podobo, saj novo nastala poslovna cona ponuja prostor za razvoj tehnološko naprednih proizvodnih, uslužnostnih in izobraževalnih dejavnosti. Pristop k revitalizaciji predstavlja sodoben model preobrazbe degradiranega industrijskega območja z večnamensko rabo prostora. Zato je projekt revitalizacije območja stare Cinkarne Celje pomemben tako za mesto Celje kot za celotno regijo in širše.
Keywords: Ključne besede: tranzicija, brownfield – degradirana industrijska območja, trajnostni razvoj, stara Cinkarna Celje
Published: 07.11.2011; Views: 3308; Downloads: 515
.pdf Full text (2,77 MB)

8.
OCENJEVANJE ZADOVOLJSTVA ODJEMALCEV KOT PRILOŽNOST ZA IZBOLJŠAVE STORITEV
Peter Mravlak, 2009, undergraduate thesis

Abstract: Z razvojem industrijske civilizacije se je vzporedno razvijalo tudi vzdrževanje. Iz občasnih in priložnostnih popravil se je razvilo v visoko strokovno dejavnost, ki pridobiva vse značilnosti znanstvene discipline. Uspešna storitev vzdrževanja delovnih sredstev in oskrbe z energenti temelji na ljudeh, kar se zaposleni v PE Vzdrževanje in energetika Cinkarne Celje tudi zavedamo. Zadovoljstvo naših odjemalcev merimo, da si zagotovimo njihovo zvestobo in sodelovanje in ugotovimo potencialne možnosti za izboljšanje kakovosti storitev, s tem povečamo konkurenčnost in izboljšamo lastnosti organizacije, vse v skladu z zahtevami standarda ISO 9001:2000. S pomočjo domače in tuje literature s področja managementa celovite kakovosti, zadovoljstva odjemalcev, poslovne odličnosti, učinkovitega vodenja in standardov kakovosti smo pripravili metodologijo ocenjevanja zadovoljstva odjemalcev storitev PE Vzdrževanja in energetike. Z izvedbo ankete med uporabniki storitev v proizvodnih enotah in nekaterih strokovnih službah CC smo pridobili podatke za statistično obdelavo – izračunali smo indeks zadovoljstva odjemalcev CSI (Customer Satisfaction Index), ocenili povprečne ocene posameznih parametrov zadovoljstva, z analizo vrzeli določili področja, kjer je potrebno ukrepanje ter s kvadrantnim diagramom Herzbergove motivacijske teorije prikazali higienike ter pospeševalce zadovoljstva. Rezultate statistične obdelave smo uporabili za preverjanje na začetku naloge postavljenih hipotez, za identifikacijo področij storitev, kjer so potrebna ukrepanja ter za določitev področij, ki so priložnost za izboljšanje in postavitev novih ciljev.
Keywords: vzdrževanje, kakovost storitev, zadovoljstvo odjemalcev, anketa, indeks zadovoljstva odjemalcev, higieniki zadovoljstva, pospeševalci zadovoljstva, PE Vzdrževanje in energetika, CINKARNA Celje, d.d..
Published: 13.03.2009; Views: 2782; Downloads: 393
.pdf Full text (3,09 MB)

Search done in 0.25 sec.
Back to top
Logos of partners University of Maribor University of Ljubljana University of Primorska University of Nova Gorica