| | SLO | ENG | Cookies and privacy

Bigger font | Smaller font

Search the digital library catalog Help

Query: search in
search in
search in
search in
* old and bologna study programme

Options:
  Reset


1 - 10 / 12
First pagePrevious page12Next pageLast page
1.
ŽIVALI KOT IZHODIŠČE ZA MOTIVE, SIMBOLE IN METAFORIKO V IZBRANI KRATKI PROZI PRVE POLOVICE 20. STOLETJA
Ines Vrabec, 2010, undergraduate thesis

Abstract: Namen diplomske naloge z naslovom Živali kot izhodišče za motive, simbole in metaforiko v izbrani kratki prozi prve polovice 20. stoletja je bil ugotoviti, katere živali so bile izhodišče za motiviko, simboliko in metaforiko ekspresionistične stilne paradigme v določeni kratki prozi pri Ivanu Cankarju, Francetu Bevku, Ivanu Dorniku in Miranu Jarcu. Zanimala nas je tudi funkcija teh živali, saj smo poskušali dokazati, da se v tej stilni paradigmi pojavlja predvsem simbolika grdega in grotesknega, kar pomeni, da se srečujemo večinoma z golaznijo, nočnimi živalmi in mrčesom. Opazili smo, da v tej simboliki sodelujejo tudi druge živali, skozi katere ekspresionistična proza ubeseduje določene idejne poudarke. Vedno je veljala predpostavka, da je Ivan Cankar temelj v naši književnosti, po katerem se zgledujejo drugi avtorji. V diplomski nalogi smo poskušali dokazati, da Cankar s svojo simboliko ni vplival na živalsko simboliko, motiviko in metaforiko drugih obravnavanih avtorjev.
Keywords: Cankar, Bevk, Dornik, Jarc, kratka proza, simbolika, motivika, metaforika, ekspresionizem
Published: 15.07.2010; Views: 2236; Downloads: 587
.pdf Full text (673,80 KB)

2.
VLOGA OBLAČIL V IZBRANIH BESEDILIH CANKARJEVE PROZE
Ana Perović, 2011, undergraduate thesis

Abstract: V diplomskem delu sem preučevala vloge, ki jih imajo posamezni kosi moških oblačil v izbranih besedilih Cankarjeve proze. Diplomsko delo je zastavljeno tako, da se v prebranih besedilih osredotoča na pojavnost naslednjih oblačilnih kosov: klobuka, cilindra, kravate, fraka, suknje, surke, kamižole in čevljev. Nabor besedil, iz katerih sem črpala gradivo za analizo, ni predviden po posebnem sistemu; v analizo so namreč zajeta besedila iz vseh obdobij Cankarjevega ustvarjanja in besedila vseh zvrsti. Iskala sem najbolj reprezentativne pojavitve, ki največkrat in v najbolj sorodnih kontekstih delujejo s podobnimi konotacijami. Analiza je bila mogoča s predhodnim podrobnim preučevanjem družbenega vidika oblačilne kulture v kombinaciji z upoštevanjem kulturnega in zgodovinskega konteksta, v katerem so obravnavana besedila nastajala. Pri tem sem morala upoštevati razpoložljiva dognanja o tem, kakšen je bil Cankarjev odnos do oblačil. Temeljni del diplomske naloge se proučevanja vlog posameznih kosov torej loteva s pomočjo spoznanj iz širšega konteksta, s katerimi nato s pomočjo interakcijske teorije poizkuša poiskati, kje in kako se oblačilni kos pojavi kot izhodiščno območje metafore, kako iz motivov prerašča v simbole, kako oblačila ohranjajo svojo tradicionalno simboliko in kako jo znotraj teksta rekonstruirajo ali popolnoma spreminjajo. Posvečala sem se tudi oblačilnim videzom najbolj tipiziranih Cankarjevih moških literarnih likov. Opazovala sem, v katerih tematsko-motivnih krogih karakterizacija prerašča v ironijo, satiro, celo grotesko. Zaključki raziskave se niso strnili v logične vzorce, ki bi veljali za Cankarjev celoten opus. Raziskava nudi drugačen pogled na Cankarjevo prozo. Potrjuje dejstvo, da pisateljev svetovni nazor in njegov osebnostni ustroj odseva tudi prek predmetnega sveta (v primeru moje raziskave oblačilnih kosov), za katerega se na prvi pogled zdi, da v literarnem delu obstaja zgolj kot zvesta reprodukcija realnosti. Obravnavani oblačilni kosi imajo v izbranih besedilih raznovrstne vloge. Potrdile so se moje domneve o tem, da imajo oblačila v Cankarjevi prozi precej zgovorno vlogo. Moški oblačilni kosi se največkrat povezujejo in vežejo na motivno-tematske plasti, ki obravnavajo kulturno-umetniško dogajanje na Slovenskem na prehodu iz 19. v 20. stoletje, hkrati pa tudi zvesto dokumentirajo socialno sliko omenjenega obdobja. Raziskava svoje vrednosti ne zgradi na sistemskosti, ampak predvsem na osvetljevanju izbranih besedil z zornega kota oblačilne kulture oziroma oblačil, ki precej neposredno odslikavajo pisateljev odnos do sveta, ki ga je obdajal.
Keywords: Ivan Cankar, Cankarjeva proza, oblačilna kultura, vloga oblačil v literaturi.
Published: 05.09.2011; Views: 1366; Downloads: 302
.pdf Full text (561,56 KB)

3.
IZDELAVA PREDLOGA KRITERIJEV ZA IZBOR IZVAJALCEV IN STORITEV PRIREDITVE NOČ NA VRHNIKI
Dejan Marinčič, 2012, undergraduate thesis

Abstract: V diplomskem delu smo se osredotočili na prireditev »Noč na Vrhniki«, ki spada v sklop Argonavtskih dni, ki se tradicionalno vsako leto odvijajo na Vrhniki. Prireditev Noč na Vrhniki je največji Vrhniški glasbeni dogodek, ki ga vsako leto organizira Zavod Ivana Cankarja za kulturo, šport in turizem. Vsako leto se srečujejo s problemom, kako izboljšati prireditev in kako bi jo lahko še bolj približali obiskovalcem. Raziskava bo pripomogla k organizaciji naslednje glasbene prireditve »Noč na Vrhniki«. S pomočjo te naloge so izbrani glasbeni izvajalci in tako se ne bo potrebno organizatorjem dodatno ukvarjati z njihovim izborom. Pripravili smo tudi predloge za izboljšanje gostinske ponudbe. Rezultati raziskave so izbrani glasbeni izvajalci za naslednjo prireditev in predlogi za izboljšanje dogodka. Iz raziskave je razvidno, kaj je obiskovalce motilo na preteklih prireditvah, podan pa je tudi predlog za odpravo teh napak.
Keywords: Zavod Ivan Cankar Vrhnika, Argonavtski dnevi, Noč na Vrhniki, tržna raziskava
Published: 17.09.2012; Views: 1109; Downloads: 88
.pdf Full text (1,81 MB)

4.
VERGLEICHENDE THEMATISCH-IDEELLE ANALYSE VON WERKEN IVAN CANKAR MOJE ŽIVLJENJE UND PETER ROSEGGER ALS ICH NOCH DER WALDBAUERNBUB WAR − GESELLSCHAFTSKRITISCHE ASPEKTE
Mateja Lašič, 2012, undergraduate thesis

Abstract: In der Zeit der permanenten Kritik der politischen, ökonomischen und gesellschaftlich-sozialen Verhältnisse, erschien uns sinnvoll, zwei Werke zu analysieren, die auch Verhältnisse ihrer Zeit kritisiert haben. In der vorliegenden Diplomarbeit wird auf eine präzise, anschauliche und detaillierte Art und Weise die Thematik in den Kurzgeschichten Moje življenje von Ivan Cankar und Als ich noch der Waldbauernbub war von Peter Rosegger analysiert, ausgehend vom geschichtlichen Geschehen am Ende des 19. Jahrhunderts, in welchem beide Autoren lebten und in dem die Sozialproblematik, aber auch die Religion eine wichtige Rolle spielten. Im theoretischen Teil befassten wir uns mit den Funktionen der Literatur, mit der Theorie der Autobiographie, mit gesellschaftlich-sozialen, politischen und ästhetisch-poetischen Umständen damaliger Zeit: Wir verglichen die Lebenslaufe beider Autoren und deren Ansichten zu ausgewählten Themen und Motiven. Im analytischen Teil werden die Parallelen und Unterschiede zwischen den ausgewählten Themen dargestellt, wichtige Symbole interpretiert und die Wahrhaftigkeit von S. Schmidts These von der Interdependenz zwischen Lebensbedingungen und -Resultaten trotz Geschlossenheit der kognitiven Systeme überprüft.
Keywords: Cankar, Rosegger, Funktionen der Literatur, gesellschaftskritische Aspekte
Published: 04.02.2013; Views: 1192; Downloads: 161
.pdf Full text (1,46 MB)

5.
Podoba Romov v izbranih pripovednih delih Janeza Trdine in Ivana Cankarja
Tina Esih, 2014, undergraduate thesis

Abstract: Romi, ki so pred več kot 1500 leti zapustili Indijo in se naselili v različnih državah po svetu (tudi v Sloveniji), so zaradi svoje drugačnosti v očeh ljudi vedno predstavljali »drugo«, »tuje«. 19. stoletje in z njim romantika (ki je v ospredje postavila eksotiko, primitivno ljudsko kulturo, skrivnostnost ter posnemanje ljudskih balad, glasbe, pravljic in vraževerja) sta povzročila, da so se Romi znašli v središču zanimanja in prikazovanja znanstvenikov, likovnikov, glasbenikov in literarnih ustvarjalcev. Ti so podatke za svoja dela iskali v strokovnih in znanstvenih prispevkih neromskih opazovalcev in zapisovalcev romske zgodovine, ki pa so s svojo vsebino prinašali tudi številne predsodke in stereotipe. Na Slovenskem so se Romi pojavili v delih številnih pisateljev. V diplomskem delu izpostavljamo Janeza Trdino in Ivana Cankarja ter nekatera njuna dela iz druge polovice 19. in prve polovice 20. stoletja. Na temeljih imagologije (interdisciplinarne literarne vede in panoge primerjalne književnosti, ki raziskuje podobe Drugega/Tujega v literaturi, med katerimi jo še posebej zanimajo stereotipne predstave) smo z metodo leksikalne in strukturalne analize raziskali podobe Romov, kot sta jih v izbranih delih ustvarila omenjena avtorja. Ugotovili smo, da je Janez Trdina pri tem ostajal v okvirih stereotipnih predstav, Ivan Cankar pa je slednje nadgradil in tudi presegel. Moški in ženski romski lik sta v njegovih besedilih sinonima za umetnika, bohema. Ob tej so jima pripisane še vloge nosilca ali nosilke vodilne ideje, usodne ženske, uresničevalke hrepenenja, pohujševalke in odrešitelja oziroma odrešiteljice slovenskega naroda.
Keywords: Romi, podobe Romov, podobe Drugega/Tujega, imagologija, stereotipi, predsodki, Ivan Cankar, Janez Trdina, realizem, dekadenca, simbolizem, impresionizem.
Published: 28.02.2014; Views: 1261; Downloads: 133
.pdf Full text (490,67 KB)

6.
Podobe iz sanj
Ivan Cankar, 1917

Keywords: Cankar, Ivan
Published: 30.12.2015; Views: 1047; Downloads: 69
URL Link to full text

7.
KONCEPT NARAVE IN ŽIVALI V CANKARJEVI LITERATURI
Tomaž Podbevšek, 2016, undergraduate thesis

Abstract: S tematiziranjem nasilja nad nečloveškimi bitji je Cankar razširil polje izkoriščanja, moralno obsodil vsakršno izkoriščanje in zatiranje Drugega ter s tem do skrajnosti utemeljil svoja temeljna moralna prepričanja. Njegova globalna pravičnostna drža, ki jo je Cankar zavzemal kot socialist, ni dopuščala nobenega redukcionizma, kar pomeni, da je izkoriščanje živali/narave povezal z izkoriščanjem ljudi. Obravnavane črtice dokazujejo, da se je na Rožniku radikalizirala Cankarjeva pozicija. V nalogi smo z vidika ekokritike analizirali koncepte narave in živali, ki jih je mogoče pripoznati kot moralne subjekte, kritično smo ovrednotili simbolne konstrukte narave/živali, s katerimi se krni njihova subjektivizacija in opozorili na stereotipne reprezentacije ter spolne označitve narave/živali kot ženske. V njej smo izpostavili miselno paradigmo dualizma, antropocentrizem, antropomorfizem, evgeniko, uporabo živali/narave kot metafore ali simbola, udomačitev (domestifikacijo), idealiziranje narave in animalistični ekofeminizem. Cankar v črticah izpostavlja različne zatiralne mehanizme, ki vzdržujejo in ohranjajo status živali/narave na nizki ravni ter omogočajo njihovo nadaljnje izkoriščanje. Spoznali smo, da Cankar ni problematiziral samo človekovega odnosa do živali, temveč tudi same koncepte živalskosti in človeškosti, s čimer je vzpostavil možnosti za radikalno transformacijo odnosov med ljudmi in živalmi. Črtice spodbujajo globljo refleksijo človekovega odnosa do živali in obsojajo izključitev živali/narave iz etično-politične sfere ter zahtevajo pripoznanje inherentne vrednosti vseh živih bitij.
Keywords: ekokritika, ekofeminizem, animalistična etika, moralni status živali/narave, Ivan Cankar, antropocentrizem, antropomorfizem, speciesizem, evgenika, koncepcije živalskosti/človeškosti, Jure Detela.
Published: 18.03.2016; Views: 1298; Downloads: 226
.pdf Full text (988,61 KB)

8.
Podoba Primoža Trubarja v slovenski esejistiki
Katja Bergles, 2009, original scientific article

Abstract: Prispevek ponuja pregled nad izbranim esejističnim korpusom Ivana Cankarja, Tarasa Kermaunerja, Ferda Kozaka, Denisa Poniža, Ivana Prijatelja, Alojza Rebule in Jožeta Snoja. V njihovih besedilih sem iskala potrditev teze Ivana Prijatelja, ki pravi, da sta tako Primož Trubar kot slovenska reformacija odločilno sooblikovala zavest o nas samih in da je slovenska kultura ter z njo slovenska narodna bit nastajala v razmeroma tesnem in pozitivnem stiku z nemško kulturo.
Keywords: protestantizem, slovenska esejistika, Trubar, Cankar
Published: 29.05.2017; Views: 451; Downloads: 176
.pdf Full text (248,00 KB)
This document has many files! More...

9.
Zgodnje obdobje slovenske ekspresionistične kratke proze in njene slogovne prvine
Jožica Čeh Steger, 2009, original scientific article

Abstract: Novejše raziskave potrjujejo, da je začetek slovenske ekspresionistične kratke proze sovpadel z začetkom prve svetovne vojne, ko je v reviji Dom in svet ob Cankarjevih »podobah iz sanj« začel objavljati distorzične psihološke črtice z etično obsodbo vojne tudi mladi rod pisateljev (France Bevk, Stanko Majcen, Ivan Dornik, Narte Velikonja idr.). Ob raznovrstnosti stilnih postopkov se razprava osredinja na model temnih sanj v Cankarjevih simbolno-alegoričnih in metaforičnih »podobah« ter na Bevkovo vojno črtico, za katero so značilni parabolični postopki, pisateljev vstop v ekspresionistično stilno paradigmo pa je potekel ob disharmoniji zvoka, grotesknih podobah, barvni abstrakciji in retoričnem govoru.
Keywords: ekspresionizem, kratka proza, stil, Cankar, Ivan, Bevk, France
Published: 31.05.2017; Views: 504; Downloads: 54
.pdf Full text (330,49 KB)
This document has many files! More...

10.
Gulliverjeva potovanja v prevodu Izidorja Cankarja
Barbara Simoniti, 1991, original scientific article

Abstract: Na Slovenskem imajo Gulliverjeva potovanja že skoraj stoletno zgodovino: prvič so izšla 1894 v sentimentalni večerniški priredbi Vinka Bregarja z naslovom Potovanje v Liliput. Nove izdaje še kar nastajajo - od stripa do slikanice za najmlajše in gledaliških priredb. Imamo osemnajst različic Gulliverja, od tega sedemnajst priredb in le en prevod. Namen tega zapisa je prikazati odnos med izvirnikom in slovenskim prevodom. Ta je izšel 1951, točno dve stoletji in četrt za izvirnikom, kar se zdi silno veliko, hkrati pa je eden naših zgodnejših prevodov iz angleščine. Kasneje je bil še trikrat ponatisnjen-nazadnje 1986.
Keywords: angleška književnost, slovenski jezik, Gulliverjeva potovanja, Izidor Cankar, prevod
Published: 07.06.2017; Views: 420; Downloads: 36
.pdf Full text (5,39 MB)
This document has many files! More...

Search done in 0.25 sec.
Back to top
Logos of partners University of Maribor University of Ljubljana University of Primorska University of Nova Gorica