| | SLO | ENG | Cookies and privacy

Bigger font | Smaller font

Search the digital library catalog Help

Query: search in
search in
search in
search in
* old and bologna study programme

Options:
  Reset


1 - 6 / 6
First pagePrevious page1Next pageLast page
1.
PROUČITEV RAČUNOVODSKEGA NADZORA V PODJETJU GORENJE D.D.
Petra Hriberšek, 2015, undergraduate thesis

Abstract: V mnogih, predvsem manjših podjetjih nadzor poslovanja pomeni dodaten strošek, ki presega prinešene koristi, zato izvajajo le neformalno sprotno kontroliranje poslovanja in pri tem ne potrebujejo posebaj formiranih oddelkov. Največkrat tudi računovodske storitve in analize poslovanja prepustijo zunanjim izvajalcem, zato računovodskega nadzora, kot dela poslovnega nadzora v organizaciji ne izvajajo. V večjih podjetjih, še posebno tistih, z decentralizirano strukturo je le-ta nujno potreben za obstoj podjetja, v nekaterih oblikah organizacij pa tudi zakonsko obvezen. Dober računovodski nadzorni sistem podjetjem prinaša mnoge koristi v smislu informacij o njihovem finančnem položaju in kar je najbolj pomembno, o vzrokih, ki so jih privedli do trenutnega položaja. Šele ko poznamo vzrok za nastalo situacijo namreč lahko razmišljamo o ukrepih za izboljšanje ali ohranjanje položaja podjetja in pripravimo vse potrebne vire, ki jih pri tem potrebujemo. Kljub omenjenim koristim, se nekatera podjetja premalo zavedajo pomena nadziranja in ga jemljejo le kot obveznost do zunanjih uporabnikov informacij. Takšna podjetja izvajajo le tako imenovane trde kontrole računovodskih podatkov, ki so najpogosteje vgrajen v informacijski sistem podjetja. Danes vedno kompleksnejše potrebe poslovodstva poleg teh zahtevajo tudi izvajanje mehkih kontrol, ki so manj formalne in jih najpogosteje ni mogoče vgraditi v informacijski sistem podjetja, kar pa še ne pomeni, da so manj pomembne. Njihovo dosledno izvajanje prav tako prinaša mnoge koristi, v smislu informacij, ki so potrebne za izboljševanje delovanja notranjih kontrol, ocenjevanje tveganja in načrtovanje izvajanja notranjih kontrol. Če želimo v poslovni proces vpeljali tudi mehke kontrole, je ključnega pomena politika vodstva, ki mora dopuščati zdravo mero demokracije in s tem vplivati na zaposlene, da se počutijo kot del podjetja. Ko dosežemo zaupanje zaposlenih in ko imajo le-ti občutek, da s svojimi predlogi in delom prispevajo k rasti podjetja ter da jim podjetje njihov vložek na nek način vrača, smo naredili velik korak pri vpeljavi mehkih kontrol. S takšnim načinom dela namreč dvigujemo etične in moralne vrednote, krepimo komunikacijo in tako izboljšujemo celoten nadzorni sistem.
Keywords: računovodski nadzor, revidiranje, kontroliranje, informacije, COSO, CoCo
Published: 21.10.2015; Views: 661; Downloads: 121
.pdf Full text (1,02 MB)

2.
NOTRANJE REVIDIRANJE NABAVE NOVIH VOZIL ZNOTRAJ EVROPSKE SKUPNOSTI V TRGOVSKEM PODJETJU
Andreja Polzelnik, 2012, undergraduate thesis

Abstract: Kot odgovor na pomembnost obvladovanja tveganj se je poslovodstvo podjetja Vozilo d.o.o. odločilo za občasne notranje revizije posameznih poslovnih funkcij. Gospodarno, učinkovito ter zakonito ravnanje s sredstvi je za njih namreč bistvenega pomena. Podjetje nima organizirane notranjerevizijske službe v okviru ene od organizacijskih enot temveč občasno najema zunanje izvajalce, ki imajo ustrezne certifikate in zato tudi zanje za tovrstno delo. Ustrezno vzpostavljene in delujoče notranje kontrole sicer niso zagotovilo, da bo podjetje uspešno, vendar brez njih bo zanesljivo na poti v težave. Poslovodstvo mora poskrbeti, da so zaposleni dovolj seznanjeni z vsebino in pomembnostjo kontrol, da jih razumejo in da dojamejo korist predpisanih postopkov in svojo vlogo pri zagotavljanju uspešnosti podjetja. Večina zaposlenih noče biti samo nadzorovanih ampak želi odgovorno sodelovati pri poslovanju. Z revizijo nabavne funkcije je poslovodstvo želelo oceniti usklajenost njenega delovanja z zastavljenimi cilji, z razpoložljivimi viri ter njihovo učinkovitost pri izvajanju procesov in nalog. Organizacijsko pa tudi oceniti odnose v samem oddelku, odnose in povezave z ostalimi službami znotraj podjetja ter z dobavitelji. Prav tako so dobili informacijo ali se njihove aktivnosti in strategije dovolj dinamično prilagajajo spremembam na trgu.
Keywords: nabavna funkcija, notranjerevizijska dejavnost, COSO metodologoja, revizijski program, organizacija, notranji kontrolni sistem, notranje računovodske kontrole, poslovna tveganja, zagotovila
Published: 16.11.2012; Views: 914; Downloads: 337
.pdf Full text (379,16 KB)

3.
PRESOJA NOTRANJIH KONTROL PRI IZVAJANJU RAČUNOVODSKIH STORITEV ZA NAROČNIKA
Sabina Pirš, 2013, undergraduate thesis

Abstract: Naloga predstavlja kako deluje kontrolni sistem pri knjigovodenju osnovnih sredstev v računovodskem servisu Simfin. Praktični del je podkrepljen in zasnovan na podlagi teoretičnih izhodišč. S teorijo, ki predstavlja izhodišče za praktični primer sem dobila vpogled kako naj bi bil zasnovan in kaj vključuje sistem notranjega kontroliranja. Kakšen pomen in vlogo imajo notranje kontrole za podjetje in kakšna je sestava učinkovitega kontrolnega sistema. V praktičnem delu naloge sem dobila vpogled kako je kontrolni sistem vpeljan pri knjigovodenju osnovnih sredstev v podjetju Simfin. Ker je bil glavni namen naloge presoja notranjih kontrol, sem vsako sestavino notranjega kontrolnega sistema preučila in presodila ali je vpeljan sistem notranjih kontrol učinkovit. V podjetju Simfin se zaposleni in vodstvo zavedajo pomena notranjih kontrol. Kako pomembno je vpeljevanje in izvajanje kontrolnih postopkov v sam proces poslovanja. Filozofija vodstva in etične vrednote so prenesene na zaposlene. Zaposleni se zavzemajo za kakovostno opravljanje storitev, kar vključuje tudi redno izvajanje notranjih kontrol. Skozi nalogo sem ugotovila in presodila, da je delovanje notranjih kontrol na obravnavanem področju v podjetju Simfin učinkovito in uspešno. Tako prispeva k preprečevanju, odkrivanju in odpravljanju napak in prevar.
Keywords: notranje kontrole, samoocenjevanje, COSO model, knjigovodenje osnovnih sredstev, računovodski servis
Published: 08.11.2013; Views: 827; Downloads: 171
.pdf Full text (1,48 MB)

4.
POSEBNOSTI NOTRANJEGA REVIDIRANJA PRODAJNE DEJAVNOSTI V PODJETJU X
Tadeja Markovič, 2015, undergraduate thesis

Abstract: Diplomski seminar opisuje delovanje in revidiranje notranjih kontrol na področju prodaje v podjetju X. Bistvene stvari, ki jih mora revizor opraviti pri revidiranju prodaje je preizkušanje in delovanje notranjih kontrol, ki vplivajo na učinkovitost in zanesljivost v delovanju podjetja. V teoretičnem delu diplomskega seminarja sem predstavila teoretične vidike notranjega revidiranja prodaje in se osredotočila na prodajno področje podjetja, na revidiranje notranjih kontrol v procesu prodaje v podjetju X ter na njihovo načrtovanje. V praktičnem delu diplomskega seminarja pa sem prikazala proces izvajanja notranjerevizijskega posla. Sistem notranjih kontrol sem ovrednotila na osnovi COSO-metode, v sklopu katere sem uporabila pet sestavin (kontrolno okolje, ocenjevanje tveganja, kontrolne aktivnosti, informiranje in komuniciranje ter nadziranje), s katerimi sem podala mnenje o vzpostavljenosti in delovanju notranjih kontrol v procesu prodaje
Keywords: prodaja, podjetje, revizor, notranje revidiranje, notranje kontrole, tveganja, COSO-metodologija
Published: 06.08.2015; Views: 579; Downloads: 109
.pdf Full text (221,25 KB)

5.
Presoja sistema notranjih kontrol obračuna potnih nalogov v splošni bolnišnici Celje
Klavdija Žerjav, 2016, undergraduate thesis

Abstract: Poslovni subjekti so izpostavljeni različnim tveganjem, kar velja tudi za javne zavode oz. Splošno bolnišnico Celje. Poslovna tveganja so nepredvidljivi dogodki, ki vplivajo na doseganje zastavljenih ciljev, z notranjimi kontrolami pa se ta tveganja odpravljajo oz. nadzorujejo. Eno izmed tveganj v Splošni bolnišnici Celje je področje kadrov oz. strošek dela, ki v strukturi celotnih stroškov predstavlja zelo pomemben delež. Za učinkovito in uspešno obvladovanje teh stroškov so izrednega pomena notranje kontrole, katerih namen je preveriti učinkovitost in uspešnost obvladovanja poslovnih tveganj, ki vplivajo na povečanje stroškov dela. Organizacije imajo vzpostavljene različne sisteme notranjih kontrol, v diplomski nalogi pa je predstavljen sistem notranjih kontrol obvladovanja tveganj pri obračunu potnih nalogov v Splošni bolnišnici Celje.
Keywords: Notranje kontrole, COSO metoda, javni zavod, strošek dela, potni nalogi.
Published: 22.09.2016; Views: 390; Downloads: 48
.pdf Full text (698,87 KB)

6.
Presoja delovanja notranjih kontrol blagajniškega poslovanja v Delavski hranilnici d.d., Ljubljana
Jasmina Vozlič, 2019, master's thesis

Abstract: Kljub porastu alternativnih plačilnih instrumentov, gotovina še vedno ostaja prevladujoč način plačila. V bankah in hranilnicah se opravljajo gotovinske transakcije večinoma na bančnih okencih. Bančne inštitucije morajo imeti vzpostavljene sisteme za obvladovanje tveganj na vseh področjih, tudi blagajniškem. Za upravljanje tveganj obstajajo različni sistemi in modeli. Vse to preučujemo v tem delu. Delo je sestavljeno iz dveh delov, iz teoretičnih osnov izbranega področja in praktičnega dela, kjer v izbrani enoti hranilnice izvedemo testiranje delovanja notranjih kontrol na pregledu dokumentacije ter razgovora zaposlenih. V uvodnem delu smo si zastavili cilje in hipoteze, ki jih na podlagi testiranja preverimo ter s tem potrdimo oziroma ovržemo. V poglavju o blagajniškem poslovanju se osredotočimo na opravila blagajniškega poslovanja, ki jih opravi blagajnik pri svojem delu na bančnem okencu. Pri tem predstavimo tudi katere blagajniške listine pri svojem delu uporablja. Enako opredelimo tudi trezorsko poslovanje, ki je del blagajniškega poslovanja. V nadaljevanju se posvetimo zakonskim podlagam, ki se posredno in neposredno nanašajo na blagajniško poslovanje. Pozornost namenimo tudi nadzoru bančnega poslovanja, ki je po zadnji finančni krizi doživel spremembe z vpeljavo Enotnega mehanizma nadzora. Večji naslednji sklop se nanaša na poglavje o tveganjih in notranjih kontrolah. V tem poglavju tako podrobno opredelimo tveganja blagajniškega in trezorskega poslovanja. Nadalje opredelimo notranje kontrole, njihovo vlogo in namen, kot enega izmed sistemov za obvladovanje tveganj pa predstavljamo COSO okvir. Podrobno predstavimo dejavnike in načela COSO okvira. Praktičen del se nanaša na presojo delovanja notranjih kontrol izbrane enote hranilnice. Najprej predstavimo hranilnico in opredelimo dejavnike COSO okvirja v splošnem za hranilnico, nato pa še za izbrano enoto, kjer poteka raziskava. Nadalje sledi opisan potek raziskave, vzorci raziskave in način preverjanja vzpostavljenih kontrol skozi kontrolne aktivnosti. V zaključnem delu poglavja predstavimo še dobljene rezultate raziskave in preverimo zastavljene hipoteze.
Keywords: banke, blagajniško poslovanje, obvladovanje tveganj, notranje kontrole, COSO
Published: 24.10.2019; Views: 32; Downloads: 3
.pdf Full text (1,76 MB)

Search done in 0.17 sec.
Back to top
Logos of partners University of Maribor University of Ljubljana University of Primorska University of Nova Gorica