| | SLO | ENG | Cookies and privacy

Bigger font | Smaller font

Search the digital library catalog Help

Query: search in
search in
search in
search in
* old and bologna study programme

Options:
  Reset


1 - 8 / 8
First pagePrevious page1Next pageLast page
1.
Določanje bonitetne ocene podjetja X
Teja Črešnik, 2023, master's thesis

Abstract: Razumevanje bonitete lastnega podjetja, poslovnih partnerjev in konkurence je ključno za uspešno poslovanje v sodobnem poslovnem okolju ter za ohranjanje konkurenčne prednosti. To nam omogoča zmanjšanje informacijskih nejasnosti in tveganj, ki izhajajo iz njih. Presojanje bonitetne ocene je kompleksen proces, ki zahteva tako kvantitativno analizo finančnih izkazov kot tudi kakovostno oceno dejavnikov, pridobljenih iz temeljitega preučevanja podjetja. Pomembno je, da rezultate razumemo in jih natančno interpretiramo. Pri oblikovanju bonitete podjetja lahko imajo ključno vlogo bonitetne agencije, ki določajo bonitetno oceno na podlagi lastnih metodologij. V magistrski nalogi smo razvili lastno metodologijo za določanje bonitetne ocene fiktivnega podjetja X, pri čemer smo upoštevali tako finančne kot nefinančne kazalnike. Nato smo dobljeno oceno primerjali z bonitetno oceno, določeno po metodologiji bonitetne agencije Bisnode. Prav tako smo primerjali rezultate Altmanovega ter Kraličkovega modela. Skozi empirično analizo smo ugotovili, da je podjetje X uspešno poslovalo, saj je doseglo visoko bonitetno oceno skozi vsa obravnavana leta. Prav tako smo potrdili, da je naša bonitetna ocena primerljiva z oceno bonitetne agencije Bisnode, saj nismo zaznali večjih odstopanj. Tudi rezultati po Altmanovem in Kraličkovem modelu so potrdili uspešnost poslovanja podjetja X.
Keywords: bonitetna ocena, finančni kazalniki, nefinančni kazalniki, Altmanov model, Kraličkov model, podjetje
Published in DKUM: 23.11.2023; Views: 329; Downloads: 54
.pdf Full text (4,50 MB)

2.
Finančna analiza poslovanja pošte slovenije
Neja Kokot, 2023, master's thesis

Abstract: Finančna analiza je ključni del celotne analize podjetja v gospodarstvu. Glavni cilj vsakega podjetja je s pomočjo učinkovitega vodenja poslovanja doseči najboljše poslovne rezultate. Za sprejemanje pomembnih poslovnih odločitev potrebuje vodstvo zanesljive informacije iz različnih virov, zato so rezultati finančne analize ključni pri teh odločitvah. Na podlagi računovodskih izkazov, ki ponujajo vpogled v preteklo uspešnost podjetja, ter s pravilno analizo teh podatkov lahko ustvarimo realno sliko o poslovanju podjetja, kar pomaga vsem vpletenim pri oblikovanju usmeritev za prihodnost. Te pridobljene informacije bistveno olajšajo proces odločanja in načrtovanja pri razvoju podjetja. S pomočjo rezultatov ocenimo finančni in ekonomski položaj podjetja ter njegovo zdravje. V nalogi smo na podlagi računovodskih izkazov ter finančnih kazalnikov in modelov določili finančno stanje podjetja Pošta Slovenije. Uporabili smo zgolj kazalnike, ki so ključni pri finančni analizi, upoštevali pa smo podatke med leti 2018 in 2022, ki smo jih pridobili v letnih poročilih podjetja. V teoretičnem delu smo predstavili možna finančna tveganja ter opisali računovodske izkaze in kazalnike ter modele finančne analize. Predstavili smo tudi optimalno strukturo kapitala. V praktičnem delu smo opisali podjetje ter predstavili rezultate finančne analize, na podlagi kazalnikov in modelov. Prikazali smo tudi horizontalno in vertikalno finančno strukturo ter stroške kapitala in obratni kapital v podjetju. Skozi nalogo smo raziskovali enega izmed večjih finančnih problemov, to je zlato bilančno pravilo. Rezultati analize so pokazali, da se v podjetju držijo najpomembnejšega pravila. Prav tako so rezultati pokazali, da se v podjetju ne soočajo s prevelikimi finančnimi tveganji, oz. da ta pravilno obvladujejo. Vse to so nam namreč pokazali rezultati finančnih kazalnikov ter modelov. Podjetje je stabilno, likvidno ter kreditno sposobno.
Keywords: finančna analiza, Pošta Slovenije, finančni kazalniki, vodoravna in navpična analiza, Altmanov model, Kraličkova metoda, računovodski izkazi.
Published in DKUM: 20.11.2023; Views: 451; Downloads: 97
.pdf Full text (3,10 MB)

3.
Finančna analiza kot orodje za analizo zdravja podjetij
Tamara Šauperl, 2023, master's thesis

Abstract: Magistrska naloga obravnava pomen in učinkovitost uporabe finančne analize pri opredelitvi zdravja podjetij izbranega vzorca podjetij. V teoretičnem delu je tako podrobneje predstavljena finančna analiza, ki velja kot je vsesplošna analiza podjetij in stremi k svojemu glavnemu cilju, opredelitvi poslovanja analiziranega podjetja. Ker prav s pomočjo finančne analize zvemo veliko o samem trenutnem stanju podjetja, je potrebno poudariti, da je lahko vzrokov za opravljanje finančne analize več. To so lahko interni vzroki, lahko pa so eksterni ali zunanji vzroki. Med interne vzroke uporabe finančne analize tako opredelimo izvajanje finančne analize s strani zaposlenega managementa, ki želi izvedeti čim več o dejanskem stanju zdravja podjetja, ali pa se trudi definirati potencialne grožnje v poslovanju podjetja. S strani eksternih vzrokov uporabe finančne analize pa sem uvrščamo na primer banke, ki si želijo poznati podjetje, ki jih prosi za posojilo. Lahko pa se finančne analize poslužujejo finančni investitorji, ki tehtajo, ali je vredno vložiti razpoložljiva sredstva v določeno podjetje ali ne. Tako kot je veliko vzrokov za uporabo finančne analize, je prav tako veliko načinov za samo uporabo finančne analize. Vsem je pa skupno to, da se za opravljanje finančne analize poslužujejo razpoložljivih informacij iz naslova računovodskih izkazov. Rezultati finančne analize na izbranem vzorcu pa kažejo, da izračunane izpovedne moči finančnih kazalnikov in modelov ne dajejo primerljivih rezultatov. Tako rezultati kažejo, da finančna analiza s pomočjo kazalnikov nakazuje na zmerno poslovanje podjetja, medtem ko vrednosti pridobljene s pomočjo modelov nakazujejo na težave v poslovanju. Primerjane izpovedne moči finančnih kazalnikov in modelov, pa niso edine, ki niso složne. Namreč dobljeni rezultati treh uporabljenih modelov na izbranem vzorcu kaže, da eden izmed uporabljenih modelov nakazuje stanje poslovanja podjetja v nasprotno smer, kakor preostala dva modela. Pri sami uporabi finančne analize pa je potrebno poudariti tudi to, da se je skozi uporabo finančne analize na izbranem vzorcu lepo pokazal vpliv na poslovanje podjetij s strani panoge, v kateri analizirano podjetje posluje. V finančno analizo so bila vpletena tudi podjetja, ki so močno odvisna od trenutnih razmer in sprotnih sprememb na ravni delovanja državnega gospodarstva.
Keywords: finančna analiza, zdravje podjetja, finančni kazalniki in modeli, Altmanov model, Kraličkova metoda, Weinrichova metoda.
Published in DKUM: 25.05.2023; Views: 626; Downloads: 126
.pdf Full text (4,86 MB)

4.
Bonitetna ocena in finančno zdravje podjetja
Julija Visočnik, 2021, master's thesis

Abstract: Da bi podjetja kvalitetnejše sprejemala odločitve, imela nad svojim poslovanjem nadzor in bolje vodila poslovanje na prava pota, je smiselno da se poslužujejo analiziranju poslovanja podjetja in uporabijo finančno analizo. Tako spoznajo svoje pomanjkljivosti in prednosti. Za izboljševanje in ocenjevanje prihodnosti uporabljajo podjetja informacije, ki izhajajo iz računovodskih podatkov iz preteklih let. V magistrski nalogi smo predstavili uspešnost poslovanja podjetja, bonitetno oceno in finančno zdravje, jih na teoretičen in praktičen način preverili in ugotavljali povezave med njimi. Opredelili smo finančno analizo s kazalniki ter uporabili Altmanov model za preverjanje finančnega zdravja podjetja. V empiričnem delu smo izbrali 3 podjetja, predstavili njihovo dejavnost in poslovanje ter za izračun kazalnikov uporabili podatke iz poslovnih poročil za povprečje treh let 2017, 2018 in 2019, za izdelavo finančne analize. S kazalniki smo analizirali njihovo uspešnost in likvidnost ter s tem bonitetno oceno ter finančno zdravje podjetja. Uporabili smo letna poročila oziroma bilanco stanja ter izkaz poslovnega izida in podatke, ki so javno dostopni. Izbrali smo podjetja, ki so primerljiva glede na višino prihodkov od prodaje, da so podjetja med seboj lahko bila primerljiva. Rezultati finančne analize in modela so nam dali informacije glede uspešnosti poslovanja podjetja in bonitetne ocene. Ker smo preverjali tudi povezavo med uspešnostjo, bonitetno oceno in finančnim zdravjem, smo za preverjanje finančnega zdravja uporabili Altmanov model, kjer smo ugotovili ali so podjetja uspešna in stabilna. V sklepnem delu smo strnili ugotovitve, ki smo jih pridobili iz analize in modela in ugotovili, da če je podjetje uspešno in ima dobro bonitetno oceno je tudi finančno zdravo. Ugotovili smo tudi, da sicer finančna ocena s kazalniki uspešnosti in likvidnosti zadovoljivo pokaže kakšno je stanje podjetja, vendar pa je potrebno preveriti tudi dinamično oceno, ki je določena na podlagi nebilančnih oziroma mehkih kazalnikov in kjer nam dejavnost, lokacija, tožbe, blokade, plačilni indeksi, preverjanje insolventnih postopkov in profil podjetja, lahko pokažejo potencialno poslabšanje finančnega položaja ocenjenega subjekta.
Keywords: Bonitetna ocena, finančni kazalniki, finančna analiza, uspešnost poslovanja, finančno zdravje podjetja, Altmanov model.
Published in DKUM: 28.02.2022; Views: 1208; Downloads: 199
.pdf Full text (2,27 MB)

5.
Uspešnost modelov napovedovanja propada podjetja
Ana Majcan, 2020, undergraduate thesis

Abstract: V delu diplomskega projekta obravnavamo področje modelov napovedovanja propada podjetja in njihovo uspešnost. Razvoj modelov, ki so zmožni razpoznati podjetja, pri katerih obstaja tveganje propada, je ključnega pomena za različne deležnike podjetij in za družbo nasploh. Skozi razvoj modelov strojnega učenja so znanstveniki in raziskovalci strmeli k razvijanju vedno novih in izboljšanih modelov ter k nadgradnji obstoječih. Modeli napovedovanja propada podjetja so v današnjem okolju uporabno in nepogrešljivo orodje za računovodje, finančnike in managerje, ki si prizadevajo za hitro in učinkovito sprejemanje odločitev o upravljanju in vodenju podjetij. Pravočasna in ustrezna napoved propada podjetja lahko namreč prepreči, da bi se podjetje znašlo v hudi finančni stiski, iz katere ne bi našlo izhoda z možnostjo nadaljnjega obstoja. V delu se še posebej osredotočamo na uspešnost Altmanovega modela. Na podlagi izvedene analize ugotavljamo, da bi z Altmanovim modelom bilo mogoče pravočasno in ustrezno napovedati propad treh izbranih slovenskih podjetij, zato model ocenjujemo kot uspešen.
Keywords: napovedovanje propada podjetja, modeli napovedovanja propada podjetij, multivariatna diskriminantna analiza, Altmanov model, propadla slovenska podjetja.
Published in DKUM: 18.11.2020; Views: 1055; Downloads: 123
.pdf Full text (662,92 KB)

6.
Kritična presoja uporabnosti modelov za napovedovanje finančne stiske v Sloveniji
Anton Zvonko Kink, 2016, master's thesis

Abstract: V sedanjem dinamičnem in nepredvidljivem gospodarskem ter finančnem okolju je napovedovanje finančne stiske podjetja izredno pomembno za vse deležnike, ki so kakor koli povezani s podjetjem. V zadnjih 50 letih so bili v svetu na podlagi različnih matematično-statističnih metod razviti številni modeli za napovedovanje finančne stiske. Pri tem se postavlja vprašanje prenosljivosti modelov za napovedovanje finančne stiske v druga ekonomska okolja in časovna obdobja. Magistrsko delo obravnava uporabnost treh modelov za napovedovanje finančne stiske: Altmanov model, Springatov model in model Zmijewskega na vzorcu izbranih slovenskih podjetij v obdobju od leta 2007 do leta 2014. Izbrani vzorec sestavlja 90 podjetij iz avtomobilske industrije, ki so dobavitelji delov za prvo vgradnjo in opreme za proizvajalce avtomobilov. V okviru koncepta finančne stiske je kot kriterij za razvrščanje podjetij med uspešna in neuspešna uporabljen kriterij pokritja obresti. Na osnovi kriterijev napovedne moči je izvedena analiza učinkovitosti izbranih modelov glede na rezultate izvornih modelov ter glede na velikost in dejavnost podjetja. Rezultati analize kažejo, da je napovedna moč modelov za napovedovanje finančne stiske na vzorcu slovenskih podjetij nižja od napovedne moči izvornih modelov. Iz analize je tudi razvidno, da se napovedna moč modelov razlikuje tako glede na velikost kot tudi glede na dejavnost podjetja. Kljub omejitvam pa vrednosti vseh treh modelov v obdobju od leta 2004 do leta 2014 dobro odražajo vpliv gospodarske in finančne krize na poslovanje podjetij.
Keywords: finančna stiska, model za napovedovanja finančne stiske, Altmanov model, Springatov model, model Zmijewskega, avtomobilska industrija, napovedna moč.
Published in DKUM: 09.12.2016; Views: 1313; Downloads: 149
.pdf Full text (2,13 MB)

7.
NAPOVEDOVANJE KRIZE V PODJETJU S POMOČJO FINANČNE ANALIZE
Andreja Valentan, 2014, master's thesis

Abstract: Da bi podjetniki boljše odločali, izvajali in nadzirali financiranje, morajo uporabljati finančno analizo. Njen namen je predvidevanje in boljše spoznavanje financ podjetja. V magistrski nalogi smo predstavili teoretično osnovo finančne analize, vrste analize, opredelili krizo, vzroke za nastanek krize in zdravje podjetja. Opredelili smo tudi področje uporabe finančne analize, vrste finančne analize in predstavili tveganje podjetij. Na primeru podjetij: Gradbeno podjetje Radlje, d. d., Kraški zidar, d. d., Meblo jogi, d. o. o., Stavbenik, d. o. o., in Košaki, d. d., smo analizirali njihovo poslovanje s pomočjo finančnih izkazov za obdobje od 2009 do 2011. Namenoma smo izbrali podjetja, ki so že v stečaju. Namen prve hipoteze je bil ugotoviti, ali lahko z različnimi metodami finančnih analiz s kazalniki in modeli dobimo primerljive rezultate glede finančne uspešnosti in zdravja podjetij. Tukaj smo prišli do različnih ugotovitev. Medtem ko kazalniki pri vseh podjetjih kažejo težave, nam modeli dajejo različne rezultate. Tukaj smo uporabili Altmanov model, Kraličkovo metodo, Weinrichov obrazec ter kazalnike: likvidnosti, učinkovitosti, ravnotežja in uspešnosti. Hipotezo smo ovrgli. Namen druge hipoteze je bil, ugotoviti, ali drži trditev raziskovalcev Alireza, Parviza in Mine (2012), da finančni kazalniki napovejo slabo poslovanje podjetij. Uporabili smo kazalnike likvidnosti, finančnega vzvoda, dejavnosti, investiranja in donosnosti. To hipotezo smo sprejeli, saj so nam izračunani kazalniki napovedali težave pri vseh podjetjih. Prišli smo do sklepa, da bi vsa podjetja morala sproti uporabljati finančno analizo, tako bi pravočasno ukrepala v primeru težav.
Keywords: Finančna analiza, kriza, finančni kazalniki, Altmanov model, Kraličkova metoda, Weinrichov model.
Published in DKUM: 29.07.2014; Views: 2687; Downloads: 543
.pdf Full text (5,02 MB)

8.
BONITETNO OCENJEVANJE DRUŽB Z ALTMANOVIM MODELOM
Urša Ovsenek, 2013, undergraduate thesis

Abstract: Analiza in načrtovanje finančnega stanja, kot tudi samega poslovanja sta za vsako podjetje bistvenega pomena. Podjetja pridobijo oceno svojega poslovanja z raznimi metodami in računalniškimi programi. Nekatere metode ocenjevanja so zanesljivejše, vendar cenovno nedostopne, medtem ko so nekatere cenovno ugodnejše, vendar manj zanesljive. Podjetniki si v finančni krizi prizadevajo zmanjšati stroške in iščejo čimbolj ugodne rešitve. V diplomski nalogi bomo predstavili zanesljivost bonitetnega ocenjevana družb s pomočjo Altmanovega modela, ki se je od leta 1968, ko je bil razvit, dopolnjeval in razvijal. Predstavili bomo bonitetno oceno in zakaj je za podjetja bistvenega pomena. Praktično bomo podrobneje predstavili uporabo Altmanovega modela na šestih realnih podjetjih in preizkusili njegovo zanesljivost s pomočjo Excelove razpredelnice, v katero bomo vnesli podatke njihovih poslovanj iz preteklih let.
Keywords: Boniteta, Altmanov model, Analiza poslovanja, Kazalnik
Published in DKUM: 30.10.2013; Views: 1870; Downloads: 301
.pdf Full text (1,15 MB)

Search done in 1.14 sec.
Back to top
Logos of partners University of Maribor University of Ljubljana University of Primorska University of Nova Gorica