SLO | ENG | Cookies and privacy

Bigger font | Smaller font

Search the digital library catalog Help

Query: search in
search in
search in
search in
* old and bologna study programme

Options:
  Reset


41 - 50 / 143
First pagePrevious page12345678910Next pageLast page
41.
PRIPRAVA MODELOV PREIZKUSA ZNANJA PRI PREDMETU NARAVOSLOVJE IN TEHNIKA S POUDARKOM NA NARAVOSLOVNIH VSEBINAH
Doris Vučko, 2012, undergraduate thesis

Abstract: Testi znanja so ena izmed oblik preverjanja znanja, brez katerih v učnem procesu preprosto ne gre, zato smo se v našem diplomskem delu osredotočili prav na njih. Namen diplomskega dela je bil sestaviti nabor nalog za teste znanja pri predmetu naravoslovje in tehnika za četrti razred. Iz sestavljenih nalog smo po pravilih sestavili model testa. Pripravljene naloge so lahko učiteljem v pomoč pri sestavi njihovih testov. Najprej smo se osredotočili na pravila sestavljanja testov znanja, saj brez njih ne moremo sestaviti kakovostnega testa. Zanimalo nas je tudi, kakšen pogled imajo učitelji na sestavljanje testov znanja, zato smo izvedli kratko raziskavo, s katero smo ugotovili, da še zmeraj obstajajo učitelji, ki ne vedo sestaviti dobrega testa znanja. Izhajajoč iz teh ugotovitev smo sestavili 38 nalog, ki upoštevajo vse taksonomske stopnje po Bloomu.
Keywords: preverjanje znanja, testi znanja, naravoslovje in tehnika, cilji in standardi znanja, četrti razred
Published: 18.10.2012; Views: 3818; Downloads: 594
.pdf Full text (1,59 MB)

42.
STOPNJA PISMENOSTI V 1. RAZREDU
Tjaša Gašper, 2013, undergraduate thesis

Abstract: Človek postaja pismen skozi daljše časovno obdobje. Od zgodnjega otroštva dalje poteka seznanjanje z branjem in pisanjem spontano in neformalno, saj se otrok srečuje z raznimi napisi ob cestah, v trgovinah, na raznih stavbah ipd. Z vstopom v šolo pa se prične proces formalnega opismenjevanja, ki poteka načrtno in sistematično. Proces učenja branja in pisanja poteka celotno prvo vzgojno-izobraževalno obdobje. V teoretičnem delu diplomske naloge sem predstavila opismenjevanje, postopke pridobivanja črk, metode opismenjevanja, dejavnike, ki vplivajo na učenčevo uspešnost, in pomen motivacije učenca. Ker se z leti sistem opismenjevanja v šolah spreminja, sem se odločila, da zaradi uvedbe novega učnega načrta izvedem raziskavo v zvezi s stopnjo pismenosti učencev prvega razreda. V empiričnem delu diplomske naloge so predstavljeni rezultati in interpretacija učencev petih mariborskih šol. Preverjanje je potekalo dvakrat, v razmahu štirih mesecev. Zanimalo me, je kakšno znanje imajo učenci glede členjenja besed, zapisa besed, branja in razumevanja prebranega. Zanimal me je njihov individualni napredek. Prikazani so tudi rezultati posameznih šol.
Keywords: začetno opismenjevanje, metode opismenjevanja, predznanje, pisanje, branje, razumevanje branja, 1. razred
Published: 27.03.2013; Views: 1632; Downloads: 253
.pdf Full text (3,31 MB)

43.
ANALIZA SPOZNAVANJA IN DOJEMANJA KULTURNE DEDIŠČINE UČENCEV ČETRTIH RAZREDOV MED SLOVENIJO IN GRČIJO
Klemen Škorja, 2013, undergraduate thesis

Abstract: Diplomsko delo z naslovom Analiza spoznavanja in dojemanja kulturne dediščine učencev četrtih razredov med Slovenijo in Grčijo je sestavljeno iz teoretičnega in empiričnega dela. Tema diplomske naloge temelji na primerjavi med učenci četrtih razredov osnovnih šol v Sloveniji in Grčiji. Osredotočili smo se na analizo spoznavanja in dojemanja kulturne dediščine učencev in iskali podobnosti ter razlike med njimi. Slovenija in Grčija sta članici Evropske unije, vendar že po samih značilnostih obeh držav lahko sklepamo, da se razlikujeta v mnogih pogledih. Izdatno nas je zanimala obravnava šolskih sistemov, učnih načrtov in učenčevih mnenj o kulturni dediščini. V teoretičnem delu smo se spoznali s pojmom kulturne dediščine, se osredotočili na njeno vlogo v vzgoji in izobraževanju ter se seznanili s pedagoškimi programi kulturnih ustanov. Zaradi lažjega razumevanja mišljenja učencev smo se lotili tudi faz v razvoju otrok. Na koncu teoretičnega dela smo se spoznali s slovenskim in grškim šolskim sistemom ter primerjali vsebine kulturne dediščine v njunih učnih načrtih. Namen empiričnega dela je bil, da ugotovimo, na kakšne načine slovenski in grški četrtošolci spoznavajo kulturno dediščino, kako jo dojemajo in kakšen odnos gojijo do nje. Ugotovili smo, da med slovenskimi in grškimi učenci obstajajo razlike v pogledu in odnosu do kulturne dediščine, vendar pa kljub temu pojem poznajo in ga dojemajo v pravilnem kontekstu.
Keywords: Slovenija, Grčija, četrti razred, kulturna dediščina, šolski sistem, učni načrt
Published: 18.02.2013; Views: 1282; Downloads: 51
.pdf Full text (2,49 MB)

44.
PREFERENCE DO LIKOVNIH MOTIVOV NA RAZREDNI STOPNJI OSNOVNE ŠOLE
Špela Ros, 2013, undergraduate thesis

Abstract: V diplomskem delu obravnavamo preference do likovnih motivov na razredni stopnji osnovne šole. Namen raziskave je bil ugotoviti, kako so različni motivi likovnih del priljubljeni pri učencih v četrtem razredu osnovne šole. V teoretičnem delu smo opredelili pojma likovna umetnost in likovna vzgoja in predstavili povezanost med njima. Predstavili smo značilnosti likovne vzgoje v osnovni šoli. Dotaknili smo se tudi ciljev pri likovni vzgoji. Predstavili smo značilnosti likovne vzgoje na razredni stopnji, njeno načrtovanje ter značilnosti likovne naloge in njenih sestavin. Ker se skozi raziskavo soočamo z likovnimi motivi, smo predstavili vrste motivov in motive, ki so primerni na razredni stopnji. Na koncu smo se dotaknili še preferenc do likovnih motivov in predstavili nekaj raziskav ter umetniška dela, ki so jih učenci ocenjevali. V empiričnem delu so predstavljeni rezultati raziskave, v kateri so sodelovali učenci četrtih razredov osmih osnovnih šol iz Pomurja. Z raziskavo smo ugotovili, da obstajajo statistično značilne razlike med spoloma, saj so dečki izbirali drugačne motive kot deklice. Dečkom so bili bolj všeč abstraktni in fantazijski motivi, deklicam pa motiv interiera in portreti dekleta in ženske. Obema spoloma, tako dečkom kot deklicam, je bilo všeč delo z motivom krajine in umetniško delo z motivom živali, tudi tihožitje. Z analizo rezultatov smo prišli do ugotovitve, da ni statistično značilnih razlik glede na socialni stratum. Tako dečki kot tudi deklice so se za umetniška dela odločali na podlagi motiva. Zato je pri pouku likovne vzgoje potrebno izbrati umetniška dela z motivi, ki bodo všeč učencem obeh spolov.
Keywords: likovna vzgoja, preferenca do likovnega motiva, četrti razred, likovni motiv
Published: 18.07.2013; Views: 1170; Downloads: 187
.pdf Full text (2,55 MB)

45.
PRIMERJAVA PISNIH IZDELKOV UČENCEV 9. RAZREDA OSNOVNE ŠOLE PRI PREDMETIH SLOVENŠČINA IN ZEMLJEPIS
Sanja Pušnik, 2013, undergraduate thesis

Abstract: Namen diplomskega dela je bilo zbrati in primerjati pisne izdelke učencev, ki so v šolskem letu 2011/2012 obiskovali deveti razred osnovne šole pri predmetih Slovenščina in Zemljepis. Pri predmetu Slovenščina so opisali svoj domači kraj, pri predmetu Zemljepis pa Slovenijo. Podane so bile značilnosti pisnih izdelkov učencev pri omenjenih predmetih. Izdelki so bili analizirani glede na vrsto in zvrstnost napak ter glede na obliko izdelkov. Prikazana je bila stopnja pismenosti učencev devetega razreda in vpliv narečnosti na pisne izdelke pri omenjenih predmetih. Pisni izdelki so bili metodološko obdelani z deskriptivno metodo, metodo analize in sinteze ter metodo klasifikacije. Na koncu so bili rezultati statistično prikazani. Raziskava je pokazala, da med pisnimi izdelki, nastalimi pri predmetu Slovenščina in pri predmetu Zemljepis, prihaja do oblikovnih razlik, predvsem v povprečnem številu povedi na spis. Med izdelki prihaja do razlik v količini napak, narečni vpliv v pisnih izdelkih pri predmetu Slovenščina pa je večji kot pri pisnih izdelkih, nastalih pri predmetu Zemljepis. Pokazalo se je, da imajo devetošolci dovolj znanja, da napišejo pisni izdelek o svojem družbenem okolju, s čimer dosegajo vsaj minimalne standarde znanja.
Keywords: slovenščina, zemljepis, deveti razred, pismenost, zvrsti slovenskega jezika, štajerska narečna skupina, vzhodnopohorsko narečje
Published: 18.04.2013; Views: 1119; Downloads: 91
.pdf Full text (1,73 MB)

46.
VKLJUČEVANJE RASTLIN V POUK PRVEGA TRILETJA POMURSKIH OSNOVNIH ŠOL
Simona Novak, 2013, undergraduate thesis

Abstract: Zaradi svojega pomen za druga živa bitja in za človeka bi morale biti rastline vključene v pouk naravoslovja na vseh ravneh izobraževanja, torej tudi v prvem triletju. Zato mora učni načrt vključevati delo z rastlinami. Ker se učenci v prvem triletju največ naučijo preko konkretnih operacij, je zelo pomembno, da rastline opazujejo v naravnem okolju in/ali jih vzgajajo v razredu. V naši raziskavi, ki je zajela 418 otrok iz osmih pomurskih osnovnih šol, smo z anketnim vprašalnikom želeli ugotoviti, koliko in kako so rastline vključene v pouk pomurskih osnovnih šol. Zanimalo nas je, kakšen je odnos učencev do rastlin, katere rastline vključujejo, katere aktivnosti izvajajo ter kakšno je znanje o rastlinah. Učenci se radi ukvarjajo z rastlinami, jih imajo sami doma ali pomagajo pri njihovi oskrbi. Odgovori se večinoma ne razlikujejo glede na to, ali otroci obiskujejo mestne ali podeželske šole. Največ težav so imeli učenci pri odgovorih v nalogah, ki so zahtevale višje ravni znanja. Pozitivne izkušnje z rastlinami so ključnega pomena za razumevanje povezanosti ljudi in drugih živih bitij z rastlinami.
Keywords: rastline, prvo triletje, pogoji za rast rastlin, tretji razred
Published: 08.07.2013; Views: 987; Downloads: 52
.pdf Full text (1,38 MB)

47.
EKSPERIMENTALNO DELO PRI POUKU PREDMETA SPOZNAVANJE OKOLJA V DRUGEM RAZREDU - OGLJIKOV DIOKSID IN NJEGOVE LASTNOSTI
Mateja Kucljak, 2013, undergraduate thesis

Abstract: Pričujoče diplomsko delo sestavljata dve zaokroženi celoti (teoretična in praktična), ki pa se med seboj dopolnjujeta in nadgrajujeta. V teoretičnem delu predstavljamo učni predmet Spoznavanje okolja (cilji, specialnodidaktična priporočila, učbeniki, e-gradiva), naravoslovje (njegov pomen, postopke in metode dela) in ogljikov dioksid. In ravno na ogljikovem dioksidu in njegovih lastnostih temelji naše eksperimentalno delo, ki ga podrobneje predstavljamo v praktičnem delu. Skrbno in natančno smo pripravili podrobno učno pripravo, zapisali potek dela in evalvacijo narejenega. Ugotovili smo, da imajo učenci radi eksperimentalne naloge, ki jih motivirajo za učenje ter spodbujajo pozitivno naravnanost do naravoslovja.
Keywords: naravoslovje, eksperimentalni pouk, Spoznavanje okolja, prvo triletje, drugi razred
Published: 18.06.2013; Views: 982; Downloads: 226
.pdf Full text (3,12 MB)

48.
NARAVOSLOVNI DAN V ČETRTEM RAZREDU PODRUŽNIČNE OSNOVNE ŠOLE KROG - GIBANJE ZEMLJE
Nina Kreft, 2013, undergraduate thesis

Abstract: Diplomsko delo je sestavljeno iz dveh povezanih, zaokroženih celot – teoretične in praktične. V teoretičnem delu podrobneje predstavljamo dneve dejavnosti, njihove cilje, oblike in metode dela. Poseben poudarek je na naravoslovnih dnevih in z njim povezanim naravoslovjem. Ob koncu teoretičnega dela smo se seznanili z osnovnimi podatki Zemlje, njenim gibanjem in vrtenjem. Ti podatki so nam omogočili lažjo predstavitev praktičnega dela. V praktičnem delu predstavljamo naravoslovni dan, Gibanje Zemlje, ki smo ga načrtovali, izvedli in ovrednotili v skladu s sodobnimi izobraževalnimi trendi. Izvedli smo ga na podružnični osnovni šoli Krog, v oddelku četrtega razreda, ki skupaj šteje 17 učencev.
Keywords: Naravoslovni dnevi, dnevi dejavnosti, osnovna šola, četrti razred, Zemlja.
Published: 18.06.2013; Views: 1239; Downloads: 205
.pdf Full text (2,82 MB)

49.
KRITIČNA DISKURZIVNA ANALIZA NACIONALNIH ALEGORIJ SAMORASTNIKI IN VLAK V PAKISTAN Z VIDIKA FEMINISTIČNE TER NEOKOLONIALISTIČNE TEORIJE
Andreja Vinko, 2013, undergraduate thesis

Abstract: V diplomskem delu obravnavamo procese nadvlade in podreditve v nacionalnih alegorijah Samorastniki Prežihovega Voranca in Vlak v Pakistan Khushwanta Singha. Za raziskavo smo uporabili metodo kritične diskurzivne analize (KDA), in sicer Faircloughov pristop (1995). V ospredje analize postavljamo strukturalni vpliv politično-ekonomskega sistema in diskurzov moči na izgradnjo identitet in s tem povezano vzpostavljanje drugosti ter pokažemo na medsebojno povezavo med ekonomsko-političnimi praksami in družbeno-kulturnimi obrazci (npr. patriarhat). Obravnavani deli izpostavljata zlasti naslednje politične kategorije, na osnovi katerih se hierarhično vzpostavljajo pozicije nadpostavljenih in podrejenih subjektov: spol, družbeni razred in etnija. Ugotavljamo, da je v Samorastnikih vzorec prevlade določen z družbenim spolom ter razredom in v Vlaku v Pakistan s kategorijo etnije. Deli poskušata odgovoriti na vprašanje, kako diskurz razmerij moči in poustvarjene drugosti nadomestiti z diskurzom enakosti in družbene pravičnosti. Avtorja vidita rešitev v sistemski spremembi in pozivata k revolucionarnemu boju za (spolno, narodnostno, razredno) enakopravnost.
Keywords: Samorastniki, Vlak v Pakistan, kritična diskurzivna analiza, družbeni spol, družbeni razred, nacija, neokolonializem, neoimperializem
Published: 08.07.2013; Views: 1377; Downloads: 251
.pdf Full text (1,10 MB)

50.
IZRAČUN TOPLOTNE BILANCE STANOVANJSKE HIŠE TER DOLOČITEV UKREPOV UČINKOVITE RABE ENERGIJE
Boštjan Menhart, 2013, master's thesis

Abstract: Zaradi velikih stroškov ogrevanja hiše s prizidkom smo želeli izračunati, koliko toplotne energije je potrebno za ogrevanje hiše in koliko za ogrevanje prizidka. Zaradi starejše gradnje je hiša popolnoma neizolirana v primerjavi s kasneje dograjenim prizidkom. Z določitvijo učinkovitih ukrepov smo izračunali prihranek in vračilno dobo investicije. Pri tem smo upoštevali tiste ukrepe, s katerimi smo dosegli večji prihranek ob zmernem finančnem vložku. Za primerjavo smo izvedli ponovni izračun z ukrepi, s katerimi smo izpolnili zahteve PURES. Pri izbiri stopnje izvedbe sanacije smo upoštevali čim večji prihranek in krajšo dobo vračanja investicije. Z izvedbo sanacije bi morali pristopiti v najkrajšem možnem času, saj ne govorimo zaman »čas je denar«.
Keywords: termografija, energijska bilanca, toplotni most, razred energetske učinkovitosti, energetska izkaznica, toplotne izgube
Published: 15.07.2013; Views: 1542; Downloads: 200
.pdf Full text (7,76 MB)

Search done in 0.25 sec.
Back to top
Logos of partners University of Maribor University of Ljubljana University of Primorska University of Nova Gorica