SLO | ENG | Cookies and privacy

Bigger font | Smaller font

Search the digital library catalog Help

Query: search in
search in
search in
search in
* old and bologna study programme

Options:
  Reset


31 - 40 / 143
First pagePrevious page12345678910Next pageLast page
31.
KAKOVOST STORITEV V OMREŽJIH IP/MPLS
Zala Paradiž, 2011, undergraduate thesis

Abstract: V diplomskem delu obravnavamo kakovost storitev (QoS) kot čedalje pomembnejši dejavnik pri načrtovanju paketno usmerjenih telekomunikacijskih omrežij. Najprej je predstavljen pojem omrežja naslednje generacije. Nadaljujemo s podajo definicij QoS ter z opisom konceptov zagotavljanja QoS, problemov, ki se pri tem pojavljajo, in metod QoS. Nato je opisano delovanje omrežij IP/MPLS ter nekatere možnosti uvedbe QoS s pomočjo tehnologije MPLS. V praktičnem delu je podan primer skripta, s katerim želimo prikazati uvedbo QoS-ja za optično ploščo večstoritvenega dostopovnega vozlišča v omrežju Telekoma Slovenije. Opisali smo to vozlišče in njegovo vlogo v tem omrežju. Podrobno smo si ogledali konfiguriranje optične plošče ter predstavili pomen posameznih ukazov vmesnika z ukazno vrstico.
Keywords: kakovost storitve, internetni protokol, večprotokolno preklapljanje z oznakami, vlakno do doma, večstoritveno dostopovno vozlišče, razred storitve
Published: 29.09.2011; Views: 1697; Downloads: 231
.pdf Full text (1,38 MB)

32.
Nekateri vidiki vrednotenja učbenikov za pouk geografije v 7. razredu osnovne šole
Natalija Šmit, 2011, undergraduate thesis

Abstract: Diplomsko delo temelji na primerjavi in vrednotenju učbenikov, ki so na voljo v sedmem razredu osnovne šole za pouk geografije. Ker je učbenik eno izmed temeljnih gradiv, smo želeli na osnovi izbranih kriterijev ugotoviti kvaliteto posameznega učbenika in ali obstajajo med učbeniki razlike, kljub temu, da izpolnjujejo zahteve zakonodaje. Delo je razdeljeno na dva glavna dela, teoretičnega in empiričnega. Prvi del diplomskega dela temelji na analizi literature in virov, ki so vezani na jedrni cilj naloge. Razloženi in predstavljeni so glavni pojmi, ki so nujno potrebni za razumevanje in nadaljnje raziskovalno delo. Drugi, empirični del, je sestavljen iz treh delov. V prvem delu so zajeti rezultati primerjave šestih učbenikov v sedmem razredu, glede na notranjo in zunanjo strukturo učbenika. Na podlagi določenih kriterijev smo evidentirali in prikazali podobnosti ter razlike med njimi. Drugi del empiričnega dela naloge temelji na analizi rezultatov intervjujev, z vzorcem učiteljic geografije, ki poučujejo v sedmem razredu osnovne šole. S pomočjo intervjujev smo izvedeli, katere učbenike uporabljajo pri pouku ter njihovo mnenje o učbenikih oziroma njihovo vrednotenje le teh. V tretjem delu naloge so analizirani in ovrednoteni rezultati anketiranja vzorca učencev, ki obiskujejo sedmi razred osnovne šole. Namen tega dela je bilo ugotoviti, kako učenci vrednotijo svoj in druge učbenike za pouk geografije. Namen diplomskega dela je bilo ugotoviti razlike med posameznimi učbeniki iz treh različnih vidikov: lastnega, oblikovanega na podlagi jasno zastavljenih kriterijev primerjave izbranih učbenikov, učiteljevega in učenčevega.
Keywords: učbenik, geografija, osnovna šola, sedmi razred, vrednotenje
Published: 27.10.2011; Views: 2155; Downloads: 281
.pdf Full text (5,75 MB)

33.
UČINKOVITOST PAUKOVE STRATEGIJE PRI POUKU DRUŽBA
Ines Purgaj, 2011, undergraduate thesis

Abstract: V diplomski nalogi z naslovom Učinkovitost Paukove strategije pri pouku družba smo se v teoretičnem delu usmerili v pojma učenje in branje, ki sta pomembna dejavnika v času šolanja. Opredelili smo kompleksne bralne učne strategije, ki učencem omogočajo lažje sprejemanje in zapomnitev novih informacij. Podrobneje smo se posvetili Paukovi strategiji, ki zagotavlja sistematični zapis organiziranih zapiskov ali predloge za učenje. Predloga za učenje nastane tako, da si učenec razdeli list papirja v dve koloni. Leva kolona je namenjena izpiskom, desna pa ključnim besedam, s pomočjo katerih se učenec kasneje uči. Strategija pomaga učencu do lažje zapomnitve in razumevanja nove snovi. V empiričnem delu diplomske naloge smo želeli preučiti, ali bo Paukova strategija učinkovita tudi pri pouku družbe, in sicer v petem razredu. Za raziskavo smo uporabili eksperimentalno metodo pedagoškega raziskovanja. Strategijo smo izvedli v enem od oddelkov petega razreda na eni izmed mariborskih osnovnih šol. Po obravnavi neumetnostnega besedila Iz življenja v mestih po Paukovi strategiji, smo na koncu ure uporabili preizkus znanja z vprašanji iz vseh treh ravni razumevanja. Rezultati so pokazali napredek eksperimentalnega oddelka predvsem pri nalogah, kjer je potrebno aktivirati višje miselne procese. Prav tako so učenci eksperimentalnega oddelka izboljšali predloge za učenje.
Keywords: osnovna šola, predmet družba, drugo triletje, 5. razred, bralna strategija, Paukova strategija
Published: 03.10.2011; Views: 2300; Downloads: 223
.pdf Full text (862,28 KB)

34.
SPODBUJANJE BRANJA V 3. RAZREDU OSNOVNE ŠOLE Z RAZLIČNIMI PRAKTIČNIMI TEHNIKAMI IN STRETEGIJAMI
Suzana Zabukovnik, 2012, undergraduate thesis

Abstract: POVZETEK V vsakdanjem življenju je jezik osnovna možnost za medsebojno sporazumevanje in sodelovanje. Ena izmed komunikacijskih dejavnosti je tudi branje, ki predstavlja sredstvo za pridobivanje različnih informacij. Vendar je branje oziroma učenje uspešno šele takrat, ko učenec prebrano tudi razume. Na bralno učinkovitost učencev vplivajo različne dejavnosti. Učenci imajo pri branju besedila pogosto težave, zato je pomembno, da otroke spodbujamo k uporabi različnih bralnih tehnik, metod in strategij. Le-te moramo dobro poznati in jih ustrezno uporabljati. Med vsemi praktičnimi tehnikami in metodami je pomembno to, da so uporabne in ne vzamejo veliko časa za izvajanje. Z bralnimi tehnikami, metodami in strategijami pri učencih nadgrajujemo in izboljšujemo hitrost ter pravilnost pri branju, povečujemo besednjak in izboljšamo razumevanje pri branju. Učinkovitost le-teh sem preizkusila v dveh tretjih razredih devetletne osnovne šole. Napredek pri učencih eksperimentalnega razreda se je pokazal že po šestih mesecih uporabe različnih praktičnih tehnik in metod.
Keywords: KLJUČNE BESEDE: Branje, besednjak, bralno razumevanje, bralne tehnike in metode, 3. razred.
Published: 22.03.2012; Views: 3613; Downloads: 290
.pdf Full text (1,96 MB)

35.
PROJEKT PASAVČEK IN NJEGOVA PRAKTIČNA IZVEDBA V 1. RAZREDU
Bernarda Žalik, 2012, undergraduate thesis

Abstract: Izjemen razvoj prometa, vozil in cest je spremenil tudi svet, v katerega stopajo otroci. Vsak nov dan so postavljeni pred nove izzive in nevarnosti. Promet pomeni za njih enega od najpomembnejših dejavnikov tveganja, saj jih ogrožajo prometne nesreče. Vsaka vožnja je za otroke posebno doživetje, zato naj bo tudi varna. Otroke smemo voziti v avtu le, če so pripeti v ustreznem, starosti primernem otroškem sedežu, ki je z varnostnim pasom pritrjen v avtomobilu. To je bil tudi namen diplomske naloge – opozoriti in osvestiti starše, da mora biti vsak otrok v vozilu pripet v ustreznem otroškem sedežu in motivirati starše za večjo varnost in vzgojo otrok. Najprej sem predstavila projektno učenje pri prometu in zakonske določbe na področju prometne varnosti otrok. V nadaljevanju sem predstavila otroške varnostne sedeže in projekt Pasavček v Sloveniji. Sledi praktičen prikaz izvajanja projekta Pasavček v 1. razredu, od oblikovanja pobude, načrtovanja ciljev do izvedbe aktivnosti. Učenci so bili navdušeni nad projektom Pasavček in aktivnostmi, ki smo jih pripravili, prav tako starši in zunanji sodelavci.
Keywords: prometna vzgoja, projekt Pasavček, projektno delo, 1. razred, otroški varnostni sedeži
Published: 12.07.2012; Views: 1893; Downloads: 162
.pdf Full text (4,86 MB)

36.
ČRNSKA KULTURA, IZRAŽENA V GLASBI, NA PRIMERU DOYLOVE KNJIGE ˝THE COMMITMENTS˝
Andreja Ferk, 2012, undergraduate thesis

Abstract: V tej diplomski nalogi sem želela raziskati soul glasbo, ki je tudi osrednja tematika novele The Commitments, avtorja Roddyja Doyla. Ta novela se dogaja na Irskem, vendar pa glasbena skupina The Commitments išče navdih v soul glasbi, katera izvira iz Afro-ameriške zgodovine. Tako lahko v te noveli spremljamo veliko ˝črnskih˝ kulturnih faktorjev, ki se kažejo v tej noveli.
Keywords: soul glasba, delavski razred, izumitelji soul glasbe, rasistična glasba, Roddy Doyle, The Commitments
Published: 14.11.2012; Views: 980; Downloads: 73
.pdf Full text (165,42 KB)

37.
38.
VPLIV DRUŽBENIH RAZREDOV NA IZOBRAZBO ZAPOSLENIH IN NAČIN ZAPOSLOVANJA
Suzana Širec, 2012, undergraduate thesis

Abstract: V vseh človeških skupnostih obstaja družbena neenakost, zato je pomembno, da poznamo njene vplive na življenja posameznikov in skupnosti oziroma dejavnike, ki vplivajo na neenakost v družbi. Vedno aktualno vprašanje v družbah, kjer je preživetje oziroma dostojno življenje odvisno predvsem od finančnih zmožnosti, je kje iskati in dobiti zaposlitev, po možnosti tako, za katero imamo pridobljeno izobrazbo. Na drugi strani se tudi organizacije zavedajo vrednosti, ki jo podjetju prinašajo zaposleni, zato se trudijo izbrati take metode pridobivanja novih zaposlenih, ki bodo zagotovile učinkovite, strokovne in predane delavce. V diplomskem delu smo tako želeli ugotoviti medsebojno povezanost družbenih razredov, načina zaposlovanja in pridobljene izobrazbe zaposlenega. Delo smo razdelili na teoretični in raziskovalni del. V teoretičnem delu smo opredelili kadrovanje, načine zaposlovanja oziroma pridobivanja kadrov. Kratko smo opisali izobraževanje in izobraževalni sistem v Sloveniji, ter družbeno neenakost in družbeno stratifikacijo ter delitev posameznikov v družbene razrede glede na delo, ki ga opravljajo. V raziskovalnem delu smo na podlagi pridobljenih teoretičnih znanj sestavili anketni vprašalnik, ter si glede na zastavljene cilje postavili hipoteze. Vprašalnik smo posredovali zaposlenim s prebivališčem v podravski statistični regiji. Pridobljene podatke smo obdelali s pomočjo programa Microsoft Excel in IBM SPSS Statistics, ter jih interpretirali s pomočjo opisne statistike. S pomočjo analize podatkov, pridobljenih z anketnim vprašalnikom, smo sprejeli oziroma zavrnili postavljene hipoteze. Ugotovili smo, da v podravski statistični regiji obstaja zmerna povezava med družbenim razredom posameznika in družbenim razredom, iz katerega posameznik izhaja, ter izobrazbo. Povezanosti oziroma odvisnosti nismo ugotovili med načinom zaposlovanja, ki ga izbere podjetje za pridobitev novega zaposlenega in družbenim razredom, ki mu ta pripada, niti ne obstaja povezava med načinom zaposlovanja ter stopnjo izobrazbe zaposlenega.
Keywords: družbeni razred, izobrazba, način zaposlovanja
Published: 18.01.2013; Views: 867; Downloads: 68
.pdf Full text (1,44 MB)

39.
RAZREDNE URE Z VIDIKA DIJAKOV
Vesna Turičnik, 2013, undergraduate thesis

Abstract: V diplomski nalogi smo obravnavali razredne ure, ki so lahko odlična priložnost za usposabljanje učencev za nadaljnje življenje. Razredne ure se od šole do šole razlikujejo. Nekatere šole izvajajo razredne ure samo z namenom opravljanja administratitnih nalog, medtem ko se na nekaterih šolah obravnava kakovostna tematika. V teoretičnem delu diplomske naloge smo najprej na kratko predstavili razrednika in razred, nato pa smo se osredotočili na razredne ure. Predstavili smo njihov pomen, metode dela, značilnosti, pripravo, namen izvajanja in vsebino. V empiričnem delu je predstavljena raziskava, ki smo jo izvedli med dijaki treh srednjih strokovnih oz. tehniških šol s Koroške. Namen empiričnega dela je bil raziskati pričakovanja učencev glede izvajanja razrednih ur, vsebine, katere si učenci želijo obravnavati na razrednih urah, sodelovanje med učenci in razrednikom pri izbiri vsebin in vpliv razrednih ur na osebnostni razvoj učencev, na odnose s sošolci in razrednikom ter na sposobnost reševanja težav. Prav tako pa smo ugotavljali, kakšne spremembe razrednih ur predlagajo učenci. Pri omenjenih sklopih smo preverjali obstoj razlik glede na spol in letnik učencev. V raziskavi je uporabljena deskriptivna in kavzalno neeksperimentalna metoda empiričnega pedagoškega raziskovanja. Rezultati kažejo, da se učenci, vključeni v raziskavo, na razrednih urah počutijo dobro. Učenci menijo, da bi morale razredne ure potekati enkrat tedensko po 45 minut, da bi morala biti udeležba na razrednih urah obvezna in da je najprimernejša metoda za izvajanje razrednih ur frontalno delo razrednika z vsem razredom. Ugotovili smo, da pri izbiri vsebin ne sodelujejo z razrednikom, saj ta le-te izbere sam. Po mnenju učencev pa so najprimernejše vsebine za obravnavanje na razrednih urah ravno administrativne zadeve, kot je pregled izostankov in pregled ocen. Prav tako smo ugotovili, da razredne ure ne vplivajo na osebnostni razvoj učencev in na njihove odnose s sošolci in razrednikom. Prepričanje učencev o tem, ali so se na razrednih urah naučili reševati težave, je razdeljeno, večina pa jih meni, da na razrednih urah, ki jih obiskujejo, ni potrebe po spremembah.
Keywords: razredne ure, razrednik, razred, osebnostna rast, reševanje težav, vsebina razrednih ur.
Published: 28.05.2013; Views: 2340; Downloads: 259
.pdf Full text (1,54 MB)

40.
RAZISKOVALNO DELO PRI PREDMETU SPOZNAVANJE OKOLJA V 3. RAZREDU OSNOVNE ŠOLE
Nina Markuš, 2012, undergraduate thesis

Abstract: Konstruktivistično naravnana didaktična strategija raziskovalno delo pri predmetu spoznavanje okolja predstavlja učni proces, ki je usmerjen v učenca. Učenec je pri tem učnem procesu aktiven in spoznava pojave in pojme preko izkušenj. Diplomsko delo je sestavljeno iz teoretičnega in praktičnega dela. V teoretičnem delu diplomskega dela smo definirali pojem konstruktivizem, predstavili pomen konstruktivizma v učenju in poučevanju, opredelili vlogo učitelja in učenca v konstruktivistično naravnanem pouku, ter opisali kako se predmet spoznavanje okolja odraža v konstruktivistični luči in našteli vrste konstruktivistično naravnanih didaktičnih strategij ter te na kratko opisali in predstavili. V praktičnem delu smo opisali in predstavili raziskovalno delo v sklopu treh učnih ur pri predmetu spoznavanje okolja na temo Živali na vrtu v 3. razredu osnovne šole z 18 učenci. Ugotovitve so pokazale pozitivne posledice raziskovalnega dela skozi učni proces. In sicer učenci so ob raziskovalnem delu vključili vse možne receptorje zaznavanja, šolsko raziskovanje je učence notranje motiviralo ter pri tovrstni konstruktivistični didaktični strategiji so učenci razvijali opazovanje in formuliranje vprašanj. Ob raziskovalnem delu so bili učenci iznajdljivi v problemskih situacijah ter spodbujeni k samostojnemu opazovanju in raziskovanju. Potek raziskovalnega dela je bil dokumentiran z video posnetki vseh treh učnih ur.
Keywords: Konstruktivizem, konstruktivistično naravnane strategije, raziskovalno delo, predmet spoznavanje okolja, tretji razred osnovne šole, živali na vrtu.
Published: 29.10.2012; Views: 2635; Downloads: 370
.pdf Full text (3,24 MB)

Search done in 0.24 sec.
Back to top
Logos of partners University of Maribor University of Ljubljana University of Primorska University of Nova Gorica