| | SLO | ENG | Cookies and privacy

Bigger font | Smaller font

Search the digital library catalog Help

Query: search in
search in
search in
search in
* old and bologna study programme

Options:
  Reset


81 - 90 / 105
First pagePrevious page234567891011Next pageLast page
81.
VPLIV STILOV VODENJA NA MOTIVACIJO ZAPOSLENIH
Andrej Varžič, 2014, master's thesis

Abstract: Teoretična izhodišča: Izhodišče v teoretičnem delu je bila strokovna literatura priznanih domačih in tujih avtorjev. Uporabili smo deskriptivno metodo podajanja snovi. V teoretičnem delu smo opisali osnove managementa, njegove opredelitve, ravni in funkcije managementa. Dotaknili smo se tudi pridobitnih in nepridobitnih organizacij ter definirali razlike med njima. Nadalje smo predstavili proces vodenja, kjer smo opredelili vodenje, njegove sestavine in temeljne sposobnosti, ki so potrebne za uspešno in učinkovito vodenje. Opisali smo tudi stile vodenja in ker je osnova naloge povezna s motivacijo zaposlenih, smo tudi razložili motivacijo, motivacijske teorije, faktorje in dejavnike, ki vplivajo na motivacijo. Namen in cilji: Osnovni namen je ugotoviti povezavo med stilom vodenja in motivacijo ter ugotoviti, kakšen učinek ima stil vodenja na motiviranost zaposlenih v nepridobitnih organizacijah. Prav tako smo želeli ugotoviti, kateri stil vodenja trenutno prevladuje v zavodu in kakšnega vodjo si želijo zaposleni v prihodnje, da bi bili pri svojem delu uspešno motivirani za opravljanje nalog. Raziskovalna metodologija: Raziskava je temeljila na deskriptivni in analitično statističnih metodah. Rezultati so bili pridobljeni s pomočjo ankete, katere inštrument je bil anonimni anketni vprašalnik zaprtega tipa. Vzorec je predstavljalo 100 zaposlenih v zdravstveni negi na Kliniki za kirurgijo v Univerzitetnem kliničnem centru Maribor. V anketi smo izpostavili transformacijski stil vodenja, transakcijski stil vodenja in motivacijske dejavnike, tako materialne kot tudi nematerialne. Rezultati: S pomočjo raziskave pridobljeni rezultati nam povedo, da gre za statistično značilno razliko v korist transformacijskega stila vodenja, medtem, ko se pri vplivanju na motivacijo s transformacijskim stilom vodenja z enakim učinkom kot vplivanje z materialnimi in nematerialnimi motivacijskimi dejavniki, ne pokaže statistično značilna razlika. Sklep: Na podlagi raziskave lahko zaključimo, da na Kliniki za kirurgijo v Univerzitetnem kliničnem centru Maribor prevladuje transformacijski stil vodenja pred transakcijskim. Ugotovili smo tudi, da ima transformacijski stil vodenja pomembno vlogo pri motivaciji zaposlenih saj si le ti v prihodnje želijo vodjo, pri katerem bo prevladoval ta stil vodenja, čeprav njegovi učinki vplivanja na motivacijo zaposlenih, ne delujejo z enakim učinkom kot vplivanje z materialnimi in nematerialnimi motivacijskimi dejavniki.
Keywords: management, nepridobitne organizacije, vodja, vodenje, stili vodenja, motivacija, motivacijske teorije, motivacijski dejavniki, moč in vpliv vodje, transakcijski stil vodenja, transformacijski stil vodenja.
Published: 06.01.2015; Views: 1538; Downloads: 400
.pdf Full text (1,77 MB)

82.
MOTIVACIJA ZAPOSLENIH V ODDELKU CENTRALNO SKLADIŠČE ROČNEGA ORODJA PODJETJA UNIOR D.D.
Aleksander Jelenko, 2015, bachelor thesis/paper

Abstract: Cilj diplomske naloge je bil ugotoviti, kakšen je vpliv posameznih dejavnikov na motivacijo v skladišču gotovih izdelkov. Zanimalo nas je, kateri dejavniki najbolj vplivajo na motivacijo in kateri dejavniki so potrebni izboljšav, da se popravi trenutno stanje. Diplomska naloga je bila razdeljena na teoretični del, v katerem smo predstavili določene motivacijske teorije in sam pojem motivacije, in raziskovalni – empirični del. V slednjem smo s pomočjo anketnega lista, ki smo ga razdelili med zaposlene, ugotavljali vplive na motivacijo. Raziskovali smo, kako vplivajo določeni dejavniki na motivacijo. Ugotovljeno je bilo, da je denarno nadomestilo zelo slab motivator, na zadovoljivi ravni so medsebojni odnosi, socialna varnost in delovn Poslovna stabilnost in dobri poslovni rezultati so povezani v sinergijo zaposlenih. Povezanost zaposlenih pa lahko dosežemo tedaj, ko so le-ti zadovoljni in dovolj motivirani za doseganje skupnih ciljev, poleg tega pa tudi zavezani h kvalitetnejšemu opravljanju nalog. V diplomskem delu smo raziskovali vpliv na zadovoljstvo zaposlenih v skladišču gotovih izdelkov Unior, d. d. Njihovo delo je zelo pomembno, saj so zadnji stik med pakiranim orodjem in uporabniki. So tisti, ki dajejo videz in obliko pakirnim embalažam, hkrati pa potrjujejo pravilnost količin in pripravijo odpreme za distribucijo o okolje, zaposleni pa čutijo tudi potrebo po uvedbi stimulacije na delovno mesto
Keywords: motivacija, motivacijski dejavniki, motivacijske teorije
Published: 27.01.2016; Views: 813; Downloads: 82
.pdf Full text (745,97 KB)

83.
MOTIVIRANJE ZAPOSLENIH Z NAGRAJEVANJEM V PODJETJU X
Saša Oven, 2015, bachelor thesis/paper

Abstract: Namen diplomskega dela je bil analizirati oziroma ugotoviti področja motivacije zaposlenih ter preučiti sistem nagrajevanja. Teoretični del diplomskega dela obsega predstavitev motivacije, motivov ter nekaj motivacijskih teorij. Ker pa se motivacija in nagrajevanje dopolnjujeta ter sta ključnega pomena za vsako organizacijo, smo prav tako predstavili tudi sistem nagrajevanja. V raziskovalnem delu smo predstavili rezultate anketne raziskave, ki je bila izvedena v podjetju X. Njen namen je bil ugotoviti, katere motivacijske dejavnike si zaposleni najbolj želijo, kakšna so njihova pričakovanja ob dosegu zastavljenih ciljev in kakšen je želen sistem nagrajevanja zaposlenih. Ugotovljeno je bilo, da zaposleni niso zadovoljni s sistemom nagrajevanja in da si želijo več denarnih nagrad, prav tako si želijo višje plače in boljše medsebojne odnose.
Keywords: • motivacija, • motivacijski dejavniki, • nagrajevanje, • denarne nagrade.
Published: 07.05.2015; Views: 640; Downloads: 81
.pdf Full text (953,78 KB)

84.
ANALIZA MOTIVIRANJA V PODJETJU JAVNE SLUŽBE PTUJ
Mitja Emeršič, 2015, master's thesis

Abstract: Ljudje v življenju delujemo zaradi lastnih motivov. K vsakemu dejanju smo tako ali drugače motivirani. Motivacija je duševni proces, ki posameznika žene k določenemu ravnanju. Brez motivacije ni mogoče uspešno opraviti nobenih aktivnosti in zadovoljiti potreb. Motivaciji pri delu se posveča vse več pozornosti, saj je vse bolj jasno, da je za uspeh podjetja ključna. Podjetje, ki bo imelo motivirane in zadovoljne zaposlene, bo uspešno. Aktivnosti, ki jih zaposleni izvajajo pri delu spodbudijo t.i. motivacijski dejavniki. Ti so lahko materialni (plača, ugodnosti, nagrade) ali nematerialni (medosebni donosi, delovno okolje, komunikacija, organizacija dela, delovni čas, pohvale, graje in priznanja, izobraževanje in usposabljanje, zadovoljstvo z delom, stalnost zaposlitve, možnost (so)odločanja, napredovanje). Posameznike motivirajo različni dejavniki ali več dejavnikov hkrati. Podjetje mora za dober sistem motiviranja ugotoviti, kaj je tisto, kar motivira njihove zaposlene. V raziskovalnem delu naloge smo ugotavljali in analizirali stanje motiviranosti v konkretni organizaciji. Tako smo želeli ugotoviti pomembnost posameznih dejavnikov in zadovoljstvo z dejavniki motiviranja v podjetju Javne službe Ptuj d.o.o. V raziskavi, ki je bila izvedena marca 2014, je sodelovalo 100 od 140 zaposlenih v podjetju Javne službe Ptuj d.o.o.. Kot merski instrument je bil uporabljen strukturiran anketni vprašalnik. Raziskava je pokazala, da prevladujejo zelo zadovoljni in zadovoljni zaposleni, ki so dobro motivirani. Najpomembnejši dejavnik motivacije pri delu je komunikacija, ki mu z majhno razliko sledi dejavnik stalnost zaposlitve in medsebojni odnosi. Proučevani dejavniki delovno okolje, delovni čas, možnost soodločanja, ugled pri delu in možnost napredovanja, so po mnenju anketirancev srednje pomembni. Motivacijski dejavnik plače so uvrstili na 11., druge materialne ugodnosti na 14. mesto od 14. Nematerialni dejavniki torej po pomembnosti močno prevladajo materialne dejavnike. Motivacijski dejavnik pri sedanji zaposlitvi s katerim so najbolj zadovoljni, je delovni čas, ki mu z majhno razliko sledi dejavnik zanimivost dela. Z dejavniki delovnega okolja, možnostjo izobraževanja in usposabljanja, ugleda pri delu in možnostjo napredovanja, so srednje zadovoljni. Najmanj so zadovoljni s plačo, ki je na zadnjem mestu ter s pohvalami, grajami in priznanji, ki so na predzadnjem mestu. Na osnovi dobljenih rezultatov in ugotovitev so podani predlogi za izboljšave in predlogi oz. problemi za nadaljnjo obravnavo.
Keywords: motivacija, zaposleni, motivacijski dejavniki, podjetje
Published: 24.08.2015; Views: 469; Downloads: 106
.pdf Full text (1,04 MB)

85.
MOTIVIRANJE IN NAGRAJEVANJE ZAPOSLENIH V PODJETJU X
Andrej Barlič, 2015, bachelor thesis/paper

Abstract: Imeti motivirane, zadovoljne in zavzete zaposlene ter hkrati uspešno dosegati cilje podjetja je želja tako zaposlenih kot vodstva podjetja. Zavzeti in motivirani zaposleni bodo polni energije, zagnanosti in predanosti podjetju, dosegali bodo le najboljše rezultate. Področje raziskave diplomskega dela je motiviranje in nagrajevanje zaposlenih v podjetju X, ki je stvarno podjetje. V teoretičnem delu smo opredelili motivacijo in motivacijske dejavnike. Izpostavili in podrobneje opredelili smo nagrajevanje zaposlenih. V empiričnem delu diplomskega dela smo izvedli raziskavo o motiviranju in nagrajevanju zaposlenih v podjetju X. Namen diplomskega dela je izpostaviti, kako pomembno je motiviranje in nagrajevanje zaposlenih v današnjem poslovnem svetu. Cilj diplomskega dela je bil analizirati, kako so zaposleni zadovoljni s trenutnim sistemom nagrajevanja in katerim dejavnikom pripisujejo prednost, ter podati predloge za izboljšave. Izsledki raziskave so pokazali, da so plača in ostale denarne nagrade najpomembnejši motivator. Zaposleni so nezadovoljni s sistemom nagrajevanja. Več pozornosti bo treba posvetiti variabilnemu delu plače, katerega višina naj bo sorazmerna z uspešnostjo pri delu. Medsebojni odnosi med zaposlenimi so dobri, medtem ko so z razvojem kariere in napredovanjem nezadovoljni. Prisotna je nizka stopnja pripadnosti in zavzetosti, ki je posledica nezadovoljstva z nagrajevanjem. Prvi korak k spremembam je v izobraževanju vodij, saj nimajo dovolj znanja in veščin za učinkovito motiviranje zaposlenih. Treba je uvesti redne letne razgovore, kjer bodo tako zaposleni kot vodje uskladili svoja pričakovanja in cilje. Zaposleni pogrešajo pohvale, s katerimi bi vodje prav tako dosegli odlične motivacijske učinke.
Keywords: motivacija, nagrajevanje, motivacijski dejavniki, zadovoljstvo, zavzetost, plača, vodenje
Published: 21.12.2015; Views: 1454; Downloads: 224
.pdf Full text (809,61 KB)

86.
Motivacija in zadovoljstvo zaposlenih v podjetju x
Tina Horvat, 2015, master's thesis

Abstract: V magistrski nalogi smo predstavili dva ključna pojma, ki sta zelo pomembna za dobro delo zaposlenih v turističnem sektorju. V teoretičnem delu magistrske naloge smo predstavili pojma motivacija in zadovoljstvo. V sklopu motivacije smo opredelili zakonitosti motivacije, temeljni motivacijski proces, teorije motivacije ter motivacijske dejavnike. V sklopu zadovoljstva pa smo opredelili oblike zadovoljstva, pravila zadovoljstva, dejavnike in posledice zadovoljstva ter nezadovoljstvo pri delu. Empirični del magistrske naloge smo razdelili na tri dele. V prvem smo predstavili turizem in njegove značilnosti ter v sklopu tega opredelili pojma turist in obiskovalec. Potem smo opredelili termalni turizem, njegove glavne značilnosti in povzeli značilnosti različnih termalnih voda. V drugem delu smo predstavili podjetje x, njegovo zgodovino, glavne značilnosti, med katere spada njihova osnovna in dodatna ponudba. V tretjem delu smo s pomočjo anketnega vprašalnika opravili raziskavo o motiviranosti in zadovoljstvu zaposlenih pri delu. Pri tem smo izpostavili ključne dejavnike, ki vplivajo na zadovoljstvo in na motiviranost zaposlenih. Na podlagi vrnjenih in izpolnjenih anketnih vprašalnikov smo naredili analizo podatkov, katero smo tudi grafično prikazali v programu Microsoft Office Excel. V zadnjem delu magistrske naloge pa smo povzeli pridobljene rezultate in zapisali naše ugotovitve. Z rezultati raziskave lahko podjetje izboljša svoj odnos z zaposlenimi in kakovost dela, zviša zadovoljstvo ter tako zviša splošno uspešnost podjetja.
Keywords: motivacija, motivacijski dejavniki, zadovoljstvo, ključni dejavniki zadovoljstva, termalni kompleks, turizem, anketni vprašalnik, zadovoljstvo in motiviranje zaposlenih.
Published: 07.01.2016; Views: 1751; Downloads: 656
.pdf Full text (1,55 MB)

87.
ZADOVOLJSTVO ZAPOSLENIH TER VLOGA MOTIVACIJSKIH DEJAVNIKOV V PODJETJU XY
Esmir Sedić, 2015, bachelor thesis/paper

Abstract: Spremembe na globalnem trgu so hitre in nepredvidljive ter kot take od udeležencev v tem procesu zahtevajo nenehno prilagajanje, inovativnost in ažurnost pri njihovem poslovanju. Zahtevam trga podjetje lahko odgovori s kakovostnim kadrom, ki svoje delo opravlja z zadovoljstvom ter ob tem vanj vlaga svoje znanje, inovativnost in izkušnje. Človeški faktor v tem procesu pridobiva čedalje večjo vlogo, saj se podjetja zavedajo potenciala zaposlenih in prednosti, ki jih ta ponuja pred konkurenco. Diplomska naloga analizira obstoječe stanje na področju zadovoljstva zaposlenih, vpliv motivacije in motivacijskih dejavnikov na zadovoljstvo zaposlenih ter vlogo določenih področij poslovanja na zadovoljstvo zaposlenih. Analiza tega področja je osnova za ustvarjanje in ohranjanje pozitivnega delovnega okolja, v katerem se bodo zaposleni počutili zadovoljne. Je tudi slika obstoječega stanja, na osnovi katere lahko vodstvo podjetja pridobi kredibilne podatke o razliki med želenim in dejanskim stanjem.
Keywords: - zadovoljstvo zaposlenih, - motivacija, - motivacijski dejavniki, - nezadovoljstvo zaposlenih, - absentizem in fluktuacija
Published: 24.12.2015; Views: 567; Downloads: 107
.pdf Full text (879,75 KB)

88.
Nagrajevanje zaposlenih v logističnih oddelkih proizvodnih podjetij Posavja
Lucija Bogolin, 2016, bachelor thesis/paper

Abstract: Diplomsko delo obsega, poleg uvoda in zaključka, še štiri poglavja, od katerih sta dva na osnovi teorije, medtem ko sta preostala dva empirična. V teoretičnem delu smo se osredotočili na sisteme nagrajevanja, njihove cilje in kako jih pravilno oblikovati. Opisali smo tudi dejavnike, ki vplivajo na sistem nagrajevanja, ter sestavne dele nagrad. Nato smo preučili ter zapisali oblike nagrajevanja ter vrste nagrad, teoretični del pa zaključili z opisom finančnega in nefinančnega nagrajevanja. V empiričnem delu diplomske naloge smo najprej predstavili okolje, ki smo ga preučevali. Na podlagi anketnih vprašalnikov je stekla raziskava v logističnih oddelkih štirih proizvodnih podjetij Posavja. Iz arhivov podjetij smo opisali obstoječe sisteme plač in nagrajevanja, s pridobljenimi podatki pa smo analizirali, na kakšen način in v kolikšni meri so zaposleni dejansko nagrajeni in zadovoljni. Po končani analizi smo preverili zastavljene hipoteze, nato pa podjetjem podali predloge za izboljšavo trenutnega stanja.
Keywords: sistem nagrajevanja, motivacijski dejavniki, zadovoljstvo, zaposleni, denarne nagrade, nedenarne nagrade
Published: 28.06.2016; Views: 286; Downloads: 28
.pdf Full text (1,12 MB)

89.
Vpliv stila vodenja na motivacijo zaposlenih
Gregor Štumberger, 2016, undergraduate thesis

Abstract: V diplomskem delu raziskujemo, kako stili vodenja vplivajo na motivacijo zaposlenih. V teoretičnem delu predstavljamo temeljna teoretična izhodišča o vodenju in motivaciji, lastnostih uspešnih vodij, različnih stilih vodenja, teorijah, modelih in dejavnikih, ki vplivajo na vodenje in motivacijo zaposlenih. V drugem delu naloge smo na temelju opredeljenih teoretičnih izhodišč in skladno z namenom naloge raziskovali, kako stil vodenja vpliva na motivacijo zaposlenih v telekomunikacijskem podjetju. V sodobnih razmerah delovanja velja, da je motivacija zaposlenih eden ključnih dejavnikov, ki pripomore k doseganju ciljev in uspehu podjetja. V kolikor bodo vodje z ustreznim stilom vodenja znali ustrezno motivirati svoje zaposlene, bo v podjetju stopnja zavzetosti za delo višja, zaposleni bodo svojemu delu bolj predani in ga bodo tudi bolj vestno opravljali. Zaradi pomembnosti dobrih medsebojnih odnosov znotraj podjetja, dobre komunikacije med vodji in podrejenimi, motivacije in zadovoljstva zaposlenih, se je v sodobnem času kot najustreznejši in najpogostejši uveljavil participativen stil vodenja. Kot dokazujejo rezultati naše raziskave, se tega dobro zavedajo in poslužujejo tudi vodje v izbranem telekomunikacijskem podjetju. Z raziskavo prav tako ugotavljamo, da so zaposleni na svojem delovnem mestu zadovoljni, da dobro plačilo in dober sistem nagrajevanja najbolj vplivata na motivacijo zaposlenih in da vodje dovolj motivirajo svoje zaposlene. Hkrati ugotavljamo tudi, da vodje zaposlenim pri sprejemanju odločitev ne dopuščajo toliko samostojnosti, kot bi si jo zaposleni želeli.
Keywords: vodenje, stili vodenja, teorije vodenja, motivacija, motivacijski dejavniki, zadovoljstvo zaposlenih, zaposleni.
Published: 05.09.2016; Views: 576; Downloads: 96
.pdf Full text (1,16 MB)

90.
ZADOVOLJSTVO IN MOTIVACIJA ZAPOSLENIH V MESTNI OBČINI KRANJ
Mojca Pugelj, 2016, bachelor thesis/paper

Abstract: Kvalitetno upravljanje s človeškimi viri postaja pomemben vir uspeha organizacij in tako bistveno pripomore s zmanjševanju stroškov, povečanju storilnosti in pa tudi k izboljšanju medsebojnih odnosov in delovne klime med zaposlenimi. V diplomski nalogi bomo ugotavljali motivacijo zaposlenih in stopnjo zadovoljstva pri delu ter dejavnike, ki jih motivirajo.
Keywords: motivacija, zadovoljstvo, motivacijski dejavniki, raziskava
Published: 13.05.2016; Views: 427; Downloads: 15
.pdf Full text (1,33 MB)

Search done in 0.22 sec.
Back to top
Logos of partners University of Maribor University of Ljubljana University of Primorska University of Nova Gorica