| | SLO | ENG | Cookies and privacy

Bigger font | Smaller font

Search the digital library catalog Help

Query: search in
search in
search in
search in
* old and bologna study programme

Options:
  Reset


31 - 40 / 105
First pagePrevious page12345678910Next pageLast page
31.
MOTIVACIJA ZAPOSLENIH V PODJETJU PREMOGOVNIK VELENJE, D.D.
Tanja Penšek, 2010, undergraduate thesis

Abstract: V diplomski nalogi smo teoretično predstavili motiviranje zaposlenih in zadovoljstvo zaposlenih pri delu. Vse to pa smo predstavili tudi na praktičnem primeru, in sicer, v podjetju Premogovnik Velenje, d.d.. Podjetja se čedalje bolj zavedajo, da je za uspešnost podjetja pomembno zagotavljanje motiviranja in zadovoljstva pri delu. Ker vplivata na produktivnost, je ena od managerjevih nalog, da ustrezno motivira zaposlene in se trudi, da so zaposleni zadovoljni na delovnem mestu. Ko so zaposleni zadovoljni so v delo pripravljeni vložiti več truda, sposobnosti ter znanja in s tem vplivajo na uspešnost podjetja. Pripraviti zaposlene do tega, da delajo po svojih najboljših močeh pomeni, da moramo ustvariti prave delovne pogoje, obenem pa mora delo zanje predstavljati vir zadovoljstva oziroma nekaj, kar je po njihovem mnenju vredno truda (Keenan 1996, 22). Da nam to uspe, pa moramo vedeti, kako je treba delo načrtovati, da zaposlenim omogočimo čim večje zadovoljstvo pri delu.
Keywords: motivacija, motivacijski dejavniki, nezadovoljstvo zaposlenih, demotiviranje, zadovoljstvo zaposlenih, dejavniki zadovoljstva pri delu, motivacija in zadovoljstvo zaposlenih na Premogovniku Velenje, d.d.
Published: 07.03.2011; Views: 1953; Downloads: 316
.pdf Full text (816,94 KB)

32.
MOTIVACIJA ZA DELO ZDRAVSTVENO NEGOVALNEGA OSEBJA V DOMU UPOKOJENCEV POLZELA
Peter Rizmal, 2011, undergraduate thesis

Abstract: Motivirani zaposleni so ena najbolj zahtevnih, kompleksnih ter pomembnih nalog vodstvenega kadra vsake organizacije. Motiviranost za delo zaposlenih postaja tudi merilo poslovne uspešnosti. S tem problemom se v veliki meri srečujejo v socialno varstvenih zavodih (mednje spada Dom upokojencev Polzela), kjer je zdravstveno-negovalno osebje nenehno v stiku s stanovalci doma (pomoči potrebnimi starejšimi ljudmi), in nedvomno ima motiviran delavec bolj čustveno razumljiv in etično moralni pristop do onemoglega kot nemotiviran. V diplomski nalogi obravnavamo motivacijo za delo zdravstveno-negovalnega osebja v Domu upokojencev Polzela. V teoretičnem delu smo predstavili teoretične osnove motivacije in teorijo reševanja konfliktov – mediacijo. Sledi predstavitev Doma upokojencev Polzela in njegovo obstoječe stanje na področju motivacije za delo ter mediacije. V raziskovalnem delu smo s pomočjo ankete za vseh pet delovnih mest posebej pri zdravstveno-negovalnem osebju DUP ugotavljali 11 motivacijskih dejavnikov in pri vsakem postavili več vprašanj. S pomočjo ankete smo ugotavljali: v kakšnih delovnih razmerah delajo, kako je poskrbljeno za izobraževanje, koliko je samostojno in ustvarjalno njihovo delo, kakšna je varnost zaposlitve in dela, kakšna je zahtevnost dela, kakšna je plača, kakšni so medosebni odnosi s sodelavci in z vodjem ter kakšen pristop do reševanja konfliktov med sodelavci imajo v zavodu. Na podlagi rezultatov ankete smo potrdili oziroma zavrnili predvidene hipoteze.
Keywords: motivacija, motivacijski dejavniki, mediacija, zadovoljstvo, medosebni odnosi.
Published: 11.08.2011; Views: 2031; Downloads: 137
.pdf Full text (1,65 MB)

33.
MOTIVACIJA IN NAGRAJEVANJE ZAPOSLENIH V PODJETJU 3FS D.O.O.
Andreja Močnik, 2011, undergraduate thesis

Abstract: Cilj vsakega podjetja je imeti zaposlene, ki so inovativni, sposobni, delajo hitro in natančno in so usmerjeni v uresničitev zastavljenih ciljev podjetja. Da dobimo učinkovit kader, je potrebno zaposlene motivirati, kajti le tako so produktivni in si želijo, da je delo dobro opravljeno, ter jim posledično daje občutek zadovoljstva in dobrega počutja. Vodje, ki se zavedajo vrednosti zaposlenih, lahko ustvarijo takšno klimo v podjetju, ki vodi do boljših rezultatov in uspehov, kar je tudi pogoj za dobre medsebojne odnose v podjetju. Namen diplomskega dela je preučiti in analizirati motivacijo in nagrajevanje v podjetju ter prikazati, kako zelo pomembna sta danes motivacija in nagrajevanje. Cilj diplomskega dela je ugotoviti, kakšno je nagrajevanje v podjetju in kateri motivacijski dejavniki vplivajo na boljšo motivacijo zaposlenih, ter z dobljenimi rezultati pomagati vodstvu podjetja k novim načinom nagrajevanja zaposlenih. V diplomski nalogi smo v podjetju 3fs d. o. o., proučili obstoječe stanje na področju motivacije in nagrajevanja, in ugotovili, kateri motivacijski dejavniki motivirajo zaposlene in kateri dejavniki so dejansko prisotni v podjetju. Z anketo smo želeli ugotoviti, kakšna je stopnja zadovoljstva zaposlenih v podjetju, ter na podlagi dobljenih reultatov podali predloge za izboljšavo.
Keywords: motivacija, nagrajevanje, zadovoljstvo zaposlenih, uspešnost, motivacijski dejavniki
Published: 09.08.2011; Views: 1874; Downloads: 196
.pdf Full text (562,67 KB)

34.
MOTIVACIJA ZAPOSLENIH V PODJETJU HIT ŠENTILJ D.D.
Matej Škodič, 2011, undergraduate thesis

Abstract: V diplomskem delu smo želeli preučiti zadovoljstvo in motiviranost zaposlenih v podjetju Hit Šentilj d. d. Ugotavljali smo, kateri so tisti motivacijski dejavniki, ki zaposlene najbolj motivirajo, predstavili smo nekaj motivacijskih teorij in preverili, kako so dejavniki motivacije urejeni v omenjenem podjetju. S pomočjo rezultatov, pridobljenih v empiričnem delu raziskave smo ugotovili, da večina zaposlenih prihaja z veseljem na delo in delo opravlja z veliko zavzetostjo. Nadalje smo ugotovili, da so zaposleni z delom zadovoljni, čeprav obstaja nekaj dejavnikov motiviranja, kjer bi si zaposleni želeli izboljšav. Za zadovoljstvo zaposlenih na delovnem mestu in uspešno motiviranje je pomembno, da vodstvo podjetja prepozna potrebe delavcev, jih ustrezno nagradi in jasno opredeli cilje njihovega dela. Ključno je, da management vzpostavi sistem nagrajevanja, ki bo temeljil na uspešnosti posameznika oziroma skupine ter zaposlenim zagotovi povratne informacije. Skozi različne opredelitve motivacije smo ugotovili, da gre v osnovi za proces usmerjanja, bolje rečeno vzpodbujanja ljudi k določenemu načinu dela z različnimi dejavniki motivacije, pri čemer bodo zaposleni opravljali svoje delo dosledno, uspešno in predvsem iz lastnih interesov. V zadnjem času pogosto zasledimo, da so zaposleni največje bogastvo podjetja. Pri tem velja poudariti, da so zadovoljni oziroma motivirani delavci pri delu učinkoviti, uspešni in predstavljajo temelj doseganja in ohranjanja konkurenčne prednosti podjetja. Gre za miselnost, ki jo morajo v svoje delovanje implementirati vsa podjetja, da bodo v poslovnem okolju delovala konkurenčno.
Keywords: Zadovoljstvo, motiviranost, zaposleni, motivacijski dejavniki, nagrajevanje, podjetje Hit Šentilj d. d.
Published: 11.07.2011; Views: 1520; Downloads: 196
.pdf Full text (1,16 MB)

35.
ANALIZA MOTIVACIJE ZAPOSLENIH V OSNOVNI ŠOLI ŠMARTNO PRI SLOVENJ GRADCU
Marija Gašper, 2011, undergraduate thesis

Abstract: Bistvo motiviranja je v tem, da se zaposlenim pomaga, da lažje opravljajo svoje delo in v njem vidijo več smisla. Ker pa smo ljudje različni, nekatere motivira denar, druge varnost zaposlitve, izzivi na delovnem mestu, pohvala … Vodje so tisti, ki imajo na tem področju možnost in priložnost kaj spremeniti in izboljšati. Poznati morajo različne načine motiviranja zaposlenih in izbrati primernega za posameznika. V nalogi je prikazano, kateri motivi vplivajo na človekovo dejavnost in kako jih razlagajo nekateri strokovnjaki s področja motivacije. Drugi del naloge predstavlja analizo in rezultate raziskave, ki smo jo naredili v Osnovni šoli Šmartno na podlagi anketnega vprašalnika. Primerjali smo sedanje in želeno stanje narave dela na podlagi motivacijskih dejavnikov. Ugotovili smo, da zaposlene najbolj motivirajo dobre delovne razmere, stalnost zaposlitve in dobra plača. Med primerjanima skupinama učitelji in tehnični delavci pa smo ugotovili, da so učitelji zelo motivirani za svoje delo, tehnični delavci pa manj.
Keywords: motivacija, motiv, motivacijski dejavniki, motiviranje zaposlenih, analiza.
Published: 13.12.2011; Views: 1025; Downloads: 72
.pdf Full text (492,56 KB)

36.
UGOTAVLJANJE OSEBNIH SKUPINSKIH IN ORGANIZACIJSKIH POTREB V PODJETJU
Martina Fekonja, 2011, final seminar paper

Abstract: Zadovoljevanje osebnih, skupinskih in organizacijskih potreb je ključ do uspešnega poslovanja organizacije. Zadovoljni in motivirani zaposleni so glavni vir obstoja organizacije. Na trgu obstaja veliko potreb, te potrebe pa se s časom spreminjajo. Pomembno je, da se posamezniki in organizacije prilagajajo potrebam, ki nastajajo in jih tudi zadovoljujejo. Potrebe se razlikujejo med samimi potrebami v organizaciji in potrebami zaposlenih. Za uspešno poslovanje je potrebno medsebojno prilagajanje in poznavanje potreb. Če so potrebe zadovoljene, se občuti tudi zadovoljstvo zaposlenih. Samo zadovoljni posamezniki uspešno prispevajo k rasti, razvoju, napredku in samo uspešni posameznik bo lahko učinkovit. Poznamo veliko načinov, kako lahko merimo zadovoljstvo, eden izmed teh je tudi vprašalnik za merjenje zadovoljstva. Iz njega, glede na skupno povprečno vrednost, izvemo, kakšna je stopnja zadovoljstva zaposlenih. Motivacijske teorije opredeljujejo potrebe ljudi. Vsaka teorija ni primerna za vsako organizacijo. Organizacije, teorije izbirajo glede na profil zaposlenih. Poznamo veliko načinov, s katerimi motiviramo zaposlene. Spodbujamo jih lahko z nagrajevanjem (denarno in nedenarno), s pohvalami, s čestitanjem za dosežke, z izkazovanjem zaupanja, z motivacijskimi karticami, … itd.
Keywords: potrebe, motivacijske teorije, motivacijski dejavniki, zadovoljstvo zaposlenih, zadovoljstvo vodij, motivacija, spodbude, spodbudno delovno okolje in prostor
Published: 04.08.2011; Views: 1490; Downloads: 99
.pdf Full text (871,65 KB)

37.
ANALIZA MOTIVIRANOSTI SODELAVCEV V PODJETJU INFORMATIKA D.D.
Jana Miklavc, 2011, final seminar paper

Abstract: Motivacija je eden izmed najpomembnejših elementov za doseganje boljših rezultatov zaposlenih. Zaposlenim morajo podjetja omogočiti, da opravljajo svoje delo z zadovoljstvom, da se ne ukvarjajo z mislimi o boljšem zaslužku in boljših pogojih v drugem podjetju, hkrati pa jih moramo tudi motivirati, da se osebno razvijejo. Motivirani posamezniki dosegajo boljše rezultate kot nemotivirani, zato morajo managerji motivirati zaposlene v podjetju. Namen diplomskega seminarja je bil preučitev in analiza motivacije zaposlenih v Informatiki d.d., zato je diplomski seminar sestavljen iz dveh delov. V prvem delu naloge smo podrobneje predstavili motivacijo in motivacijske dejavnike. Prav tako je podrobneje predstavljeno zadovoljstvo pri delu in dejavniki, ki vplivajo na zadovoljstvo zaposlenih. V drugem delu diplomskega seminarja pa smo raziskovali ali so zaposleni v Informatiki d.d. dovolj motivirani in zadovoljni pri opravljanju svojega dela. Raziskavo smo izvedli s pomočjo anketnega vprašalnika, kjer smo ugotovili stanje motiviranosti in zadovoljstva zaposlenih s posameznimi dejavniki. Na podlagi vprašalnika smo opisali analizo in ugotovitve raziskave. Podali smo tudi nekaj predlogov izboljšav, s katerimi lahko podjetje poveča motivacijo in zadovoljstvo zaposlenih, da bo organizacija delovala še bolj učinkovito. Odgovori na posamezna vprašanja so pokazali, da je motivacija v podjetju Informatika d.d. dobra, vendar bi jo lahko še izboljšali ter posameznim dejavnikom motivacije posvetili več pozornosti. Ugotovili smo, da zaposlenim predstavlja plača najmočnejši motivacijski dejavnik, zadovoljni pa so z medsebojnimi odnosi, delovnimi pogoji in delovnim časom. Motivacijo v podjetju lahko izboljšamo z materialnimi ali nematerialnimi dejavniki, saj lahko poleg finančnih nagrad zaposlene večkrat pohvalimo za dobro opravljeno delo, omogočiti pa jim moramo tudi možnost napredovanja in osebnega razvoja.
Keywords: motivacija, motivacijski dejavniki, motivacijske teorije, analiza motiviranja v podjetju, zadovoljstvo pri delu
Published: 08.11.2011; Views: 1936; Downloads: 142
.pdf Full text (855,66 KB)

38.
MOTIVACIJA V PODJETJU KOVINOPLASTIKA BENDA D.O.O.
Rok Tkavc, 2011, final seminar paper

Abstract: Temeljna raziskava diplomskega seminarja je bila motivacija v podjetju. Najprej smo v teoretičnem delu predstavili kaj pomeni pojem motivacija ter kako jo razumejo in opisujejo različni avtorji. V tem delu smo tudi spoznali različne vrste motivov, ki smo jih razdelili na primarne in sekundarne ter jih bolje spoznali. V poglavju motivacijske teorije smo se podrobneje spoznali z različnimi motivacijskimi teorijami. Ugotovili smo, da se te delijo na vsebinske in procesne motivacijske teorije. Vsebinske proučujejo predvsem človeške potrebe ter motive, ki povzročajo določene oblike vedenja, procesne pa temeljijo na načinu, kako se neka sprememba v vedenju posameznika pojavi in kako pravzaprav pride do te oblike vedenja. V poglavju motivacijskih dejavnikov, smo opisali kako ti vplivajo na motivacijo zaposlenih v podjetju. Spoznali smo več različnih vrst motivacijskih dejavnikov, nekatere tudi podrobneje predstavili in hkrati spoznali, da se delijo na materialne in nematerialne. Nadaljnje smo predstavili tudi motivacijsko strukturo, njeno sestavo in pomen za podjetja. V zadnjem teoretičnem poglavju smo opisali probleme motiviranosti v podjetjih, ter z vidika različnih avtorjev (tudi s primeri dobre prakse) predlagali rešitve in izboljšave problema. Zadnje poglavje pa predstavlja empirični del tega dela diplomskega seminarja, kjer smo analizirali raziskavo o problemu motiviranosti v podjetju Kovinoplastika Benda d.o.o. Najprej smo predstavili podjetje, nato pa analizirali spoznane ugotovite iz vprašalnika, ki smo ga zastavili zaposlenim v obravnavanem podjetju. Spoznali smo, da ima podjetje izgrajen sistem motiviranja, ki pa ga bo moralo na nekaterih področjih malo izboljšati, saj si bo s tem zagotovilo še večje zadovoljstvo s strani zaposlenih. Delo diplomskega seminarja se zaključi z analiziranjem vprašanj, ki so se navezovala na zastavljene hipoteze, s sprejetjem oziroma zavrženjem le teh.
Keywords: Motivacija, motivacijske teorije, motivi, motivacijski dejavniki, motivacijska struktura, problemi motiviranja.
Published: 08.11.2011; Views: 2098; Downloads: 179
.pdf Full text (1,46 MB)

39.
MOTIVIRANJE ZAPOSLENIH V ORGANIZACIJI X
Tadeja Sever, 2011, undergraduate thesis

Abstract: Motivacija je pomembna pri vsakem našem koraku in je glavni temelj človekove dejavnosti. Vsak posameznik je edinstvena celota in zato ni enotnega načina, ki bi lahko motiviral vse zaposlene. V organizaciji je motivacija zelo pomembna, toda pred začetkom motiviranja zaposlenih morajo vodilni v organizaciji dobro poznati motivacijo in zakonitosti motiviranja. Od njih se prav tako zahteva, da poznajo zaposlene v svoji organizaciji in vejo, s čim jih lahko pripravijo do tega, da opravijo svoje delo boljše in učinkovitejše. Dejavniki, ki najpogosteje motivirajo zaposlene, pa so dobra plača, dobri odnosi v celotnem kolektivu, možnosti komuniciranja v organizaciji in seveda tudi varnost zaposlitve. Motivirati zaposlene pomeni uporabljati različne motivacijske dejavnike. Ti dejavniki delujejo kot spodbuda zaposlenim, da so pri svojem delu najboljši. Vodilni v organizaciji morajo skrbeti za svoje zaposlene, vlagati v njih in jih motivirati. Ob tem pa morajo paziti na način, kako jih motivirajo, saj lahko vedno ista rutina motivacije izniči učinek motiviranja. V organizaciji X smo izvedli anketo o motiviranosti zaposlenih. Na podlagi tega smo dobili odgovore na vprašanja, ali so zaposleni zadovoljni s svojim delovnim mestom, kateri dejavniki vplivajo na njihovo motivacijo, in kateri ne, ter kaj bi bilo potrebno storiti za večjo motiviranost v njihovi organizaciji. Ugotovili smo, da se vodstvo zavzema za motiviranost zaposlenih v organizaciji in da pri zaposlenih najbolj učinkujejo naslednji motivacijski dejavniki: komuniciranje, zanimivost dela in dobri medsebojni odnosi. Zaposleni so zadovoljni z delom, ki ga opravljajo v organizaciji X, menijo pa, da bi bilo za večjo motiviranost v njihovi organizaciji potrebno poskrbeti s povišanjem plač in možnosti napredovanja.
Keywords: motivacija, motivi, motivacijski dejavniki, motivacijske teorije, zaposleni, tim, analiza motivacije v organizaciji X
Published: 13.12.2011; Views: 2086; Downloads: 250
.pdf Full text (916,37 KB)

40.
MOTIVACIJA ZAPOSLENIH V VZGOJNO IZOBRAŽEVALNEM ZAVODU X
Miša Hrast, 2011, undergraduate thesis

Abstract: Diplomska naloga govori o zaposlenih v vzgojno-izobraževalnem zavodu in njihovi motivaciji za delo. Ko govorimo o motivaciji nas predvsem zanima, kaj je tisto, kar nas vleče v neko službo vsak dan in kaj je tisto, kar nas odvrača. Teoretični del govori o čustveni in vedenjski motnji, o tem kaj vzgojno-izobraževalni zavod je in kakšni tipi obstajajo ter o zgodovini vzgoje in izobraževanja. Pregledali smo tudi motivacijske teorije kot osnovo za naše raziskovalno delo. Praktični del zajema raziskavo z anketami, opravljeno v enem izmed Slovenskih vzgojno-izobraževalnih zavodov.
Keywords: vzgojno-izobraževalni zavod, otroci z motnjami čustvovanja in vedenja, motivacija, motivacijski dejavniki
Published: 10.11.2011; Views: 1301; Downloads: 124
.pdf Full text (489,17 KB)

Search done in 0.34 sec.
Back to top
Logos of partners University of Maribor University of Ljubljana University of Primorska University of Nova Gorica