| | SLO | ENG | Cookies and privacy

Bigger font | Smaller font

Search the digital library catalog Help

Query: search in
search in
search in
search in
* old and bologna study programme

Options:
  Reset


21 - 30 / 105
First pagePrevious page12345678910Next pageLast page
21.
VPLIV MOTIVACIJE NA KAKOVOST STORITEV V ZDRAVSTVU
Suzana Šuklar, 2010, undergraduate thesis

Abstract: V diplomski nalogi smo iskali povezavo med kakovostjo zdravstvenih storitev in motivacijo zaposlenih v zdravstvu. Raziskava je potekala v mesecu decembru 2009 v štirih zdravstvenih domovih Pomurja. V anketo smo vključili zdravstveno osebje z različnimi stopnjami izobrazbe in iz različnih dispanzerjev. Anketirani kakovost pojmujejo predvsem kot strokovno, uspešno in dobro opravljeno delo, katerega cilj je zadovoljen bolnik in zadovoljno zaposleno osebje. Zaposleni se zavedajo, da sta motivacija in kakovost tesno povezana. Najpomembnejši motivacijski dejavnik za anketirane so: kakovostno opravljeno delo, zadovoljstvo na delovnem mestu, zadovoljstvo bolnikov z našim delom, varnost in stalnost zaposlitve, urejene delovne razmere, dobri medsebojni odnosi med sodelavci, dobri medsebojni odnosi z nadrejenim in samostojnost pri delu. Anketirani se čutijo odgovorne za kakovost svojega dela, zato bi se želeli izobraževati na področju kakovosti obravnave bolnika in kakovostni zdravstveni negi. Kot razloge za manj kakovostno delo navajajo anketirani predvsem pomanjkanje časa, motivacije in znanja ter neustrezne pogoje dela. Kot vzpodbudo za dvig motivacije za kakovostne storitve bi potrebovali finančne stimulacije, več izobraževanj, urejene delovne razmere, boljše delovne pogoje in sprotno reševanje težav.
Keywords: zdravstvo, kakovost storitev v zdravstvu, management kakovosti, motivacija, motivacijski dejavniki v zdravstvu
Published: 10.05.2010; Views: 3588; Downloads: 843
.pdf Full text (353,94 KB)

22.
MOTIVIRANJE IN NAGRAJEVANJE PRODAJALCEV VRTNEGA CENTRA KALIA MARIBOR
Martina Fras, 2010, undergraduate thesis

Abstract: POVZETEK Konkurenca je v današnjem času vedno močnejša, zato je toliko bolj pomembno, da se podjetja čim bolj potrudijo zadovoljiti potrebe in želje svojih kupcev ter najti načine za pridobitev novih. Da pa lahko to dosežejo, morajo najprej dobro poskrbeti za svoje zaposlene, še posebej prodajalce, ki imajo neposreden stik s kupci. Dober in zadovoljen prodajalec mora biti primerno motiviran, saj le tako svoje delo opravi najboljše in vanj vloži največ truda, kar v končni obliki prinese podjetju tudi najboljše rezultate. Podjetje ima na razpolago več različnih načinov, kako primerno motivirati svoje prodajalce, pri tem pa ima pomembno vlogo tudi vodja prodajalne, saj le on najbolje pozna vsakega posameznika. Ker se prodajalci med seboj razlikujejo, ni mogoče vsakega motivirati na enak način. Čeprav je najpogostejši motivacijski dejavnik denar, so tudi ostali dejavniki zelo pomembni, kot na primer prijetno delovno okolje in prijazen kolektiv. Podjetja morajo prav tako zagotoviti svojim prodajalcev primerna usposabljanja in izobraževanja, da so primerno pripravljeni za svetovanje in pomoč kupcem, ki postajajo vedno zahtevnejši. Zelo pomemben dejavnik zadovoljnih prodajalcev so tudi nagrade in primeren ter pravičen sistem nagrajevanja. Tudi tukaj prevlada finančna oblika nagrajevanja, torej plačilo posameznikove uspešnosti in dodatek za nadurno delo, šele za tem sledijo priznanja, plakete, prijazni pozdravi, pohvale in razne nagrade v obliki izletov ali večerij. Takšne dodatne stimulacije lahko zelo pozitivno vplivajo na prodajalce, saj bi svoje delo opravili veliko bolje, kot v primeru, kadar takšne nagrade niso na voljo. Prejetje takšne nagrade vsakemu posamezniku tudi različno pomeni. Za nekoga je to potrditev dobrega dela in truda, spet drug razume takšno nagrado kot nek dokaz sebi in ostalim, da je svoje delo uspešno opravil, za nekoga pa je to le nagrada, ki ji ne pripisuje velikega pomena. Našo raziskavo tega področja smo opravili s pomočjo anketnega vprašalnika, ki se je nanašal le na prodajalce Vrtnega centra Kalia Maribor. Z raziskavo smo želeli ugotoviti, kateri so njihovi najpomembnejši motivacijski dejavniki, ali so prodajalci zadovoljni s svojim delom, plačilom in sistemom nagrajevanja ter kakšne oblike nagrad bi najraje prejeli.
Keywords: Ključne besede: management prodaje, motivacija, motivacijski dejavniki, plačilo, sistem nagrajevanja, nagrada, prodajalci.
Published: 04.08.2010; Views: 2099; Downloads: 223
.pdf Full text (610,33 KB)

23.
PRIDOBIVANJE, MOTIVACIJA IN ANALIZA USPEŠNOSTI ZAVAROVALNIH ZASTOPNIKOV V ADRIATIC SLOVENICA, ZAVAROVALNA DRUŽBA D.D.
Roman Komplet, 2010, undergraduate thesis

Abstract: Pridobivanje kvalitetnega kadra - zavarovalnega zastopnika in motiviranost je za učinkovito storilnost bistvenega pomena. Pri tem gre za vprašanje, ali so ljudje svojemu delu predani, in v kolikšni meri si prizadevajo doseči zastavljene cilje, pa čeprav so ti še tako majhni, na primer želja po večjem zaslužku ali po zgodnejšem odhodu iz službe, itd. Pojem motivacije se pogosto zdi skrivnosten, v resnici pa je nenavadno preprost, saj zadeva vprašanji, kako ravnati z ljudmi in kako doseči, da bi bili sami z delom zadovoljni. Odličnost in nadpovprečne rezultate bo podjetje doseglo le z visoko motiviranimi kadri, ki bodo v svojem razvoju in razvoju organizacije videli možnost zadovoljevanja svojih osebnih in skupnih ciljev. Če bodo zavarovalni zastopniki ustrezno motivirani za svoje delo, bomo tako povečali njihovo produktivnost, zadovoljstvo, zmanjšali stroške poslovanja, izostanke od dela ter tako vplivali na izboljšano poslovanje celotnega podjetja. Naloga vodij je torej, da ugotovijo, kateri motivacijski dejavniki, glede na različno strukturo zavarovalnih zastopnikov, prevladujejo v podjetju in jih učinkovito uporabijo za povečanje motivacije zavarovalnih zastopnikov. Pomembno je, da z motivacijskimi ukrepi usmerjamo vedenje zavarovalnih zastopnikov v doseganje ciljev podjetja. Ob tem pa je treba upoštevati, da je motivacija proces, ki ni nikoli končan. Tako je treba motivacijski mehanizem, ki je v podjetju vzpostavljen, stalno preverjati, prilagajati in spreminjati. Motivacijski dejavniki za delo se namreč nenehno spreminjajo, poleg tega pa so tudi različni za različne ljudi ali skupine ljudi. Zato je potrebno vse skozi analizirati uspešnost motiviranja. S pravo kombinacijo motivacijskih dejavnikov ter mehanizmov lahko dosežemo pri zavarovalnih zastopnikih visoko stopnjo motivacije, kar bo pripomoglo k večji zagnanosti in kreativnosti ter povečanju zadovoljstva vsakega posameznika in s tem tudi k uspešnejšemu poslovanju celotnega podjetja.
Keywords: pridobivanje zavarovalnih zastopnikov, motivacija, motiviranje zavarovalnih zastopnikov, motivacijski dejavniki, motivacijski ukrepi, zadovoljstvo zavarovalnih zastopnikov, izobraževanje, plača, komuniciranje, nagrada, poslovanje podjetja, analiza uspešnosti motiviranja
Published: 23.08.2010; Views: 2338; Downloads: 186
.pdf Full text (385,03 KB)

24.
MOTIVACIJA ZAPOSLENIH ZA DNEVNO MOBILNOST
Klara Cofl, 2010, undergraduate thesis

Abstract: Vsak človek je svet zase, je edinstven in v sebi nosi lastne motive, težnje, želje, cilje. Načinov in metod, kako motivirati zaposlene, pa je ravno toliko kot njih samih. Namen raziskave je bil ugotoviti, kaj na splošno motivira ljudi pri delu, kaj jih motivira za sprejem nekega dela ter kaj motivira tiste, ki sprejmejo dela v oddaljenih krajih in se tako odločijo za dnevno mobilnost. Najprej je bil zastavljen cilj ugotoviti profil ljudi, ki se dnevno vozijo dolge kilometre v službo in motive za mobilnost. So to pretežno moški ali ženske, mlajši ali starejši, poročeni ali neporočeni, z otroki ali brez otrok, delajo v velikih državnih podjetjih oziroma ustanovah ali pri zasebnikih, so s trenutnim stanjem bolj zadovoljni delavci, ki stanujejo blizu kraja dela ali bolj oddaljeni, se prioritete razlikujejo glede na oddaljenost, bi bili pripravljeni sprejeti podobno delovno mesto bližje domu ali je glavni motiv za sprejem delovnega mesta osebni dohodek ter ali je glavni motivacijski dejavnik pri opravljanju dela plača. Raziskava je pokazala, da plača ni glavni motiv za sprejem nekega dela, temveč veselje do dela in občutek usposobljenosti za opravljanje le-tega. Prav tako rezultati kažejo, da dejavniki kot so spol, starost, izobrazba, starševstvo, partnerska situacija vplivajo na sprejem dela v oddaljenih krajih. Stopnja zadovoljstva ni pogojena z oddaljenostjo kraja dela od kraja bivanja, sprejem podobnega dela bližje domu, za nižje plačilo pa je. Zaradi zaostritve razmer na trgu delovne sile, kot posledice gospodarske krize, se je od leta 2008 naprej dvigala stopnja brezposelnosti. Pomanjkanje dela v domačem in bližnjih krajih je tako postalo še dodaten motiv za dnevno mobilnost v bolj oddaljene kraje. Posledično so se na lestvici pomembnosti dvignili dejavniki kot so varnost in stalnost zaposlitve, narava dela, odnosi s sodelavci. Pomembnost posameznih motivacijskih dejavnikov pri delu se razlikujejo glede na oddaljenost zaposlenih od kraja dela. Podatki, zbrani na osnovi anketnega vprašalnika, so statistično pregledani, prikazani v tabelah in z grafi ter interpretirani.
Keywords: motivacija, motivacijski dejavniki, trg dela, dnevna mobilnost, motivi za mobilnost.
Published: 01.12.2010; Views: 1961; Downloads: 169
.pdf Full text (2,72 MB)

25.
MOTIVACIJA IN NAGRAJEVANJE V PODJETJU FOTO TABOR IN PRINT DIVISION
Mateja Žgur, 2010, final seminar paper

Abstract: Motivacija je gibalo človekove dejavnosti. Visoko motiviran zaposlen je zagnan, odgovoren in pripravljen na dodatne napore. K učinkoviti motivaciji in nagrajevanju v podjetju pripomore priprava in razvoj ustrezne motivacijske strukture, kot tudi ustrezen sistem nagrajevanja. Glavni problem podjetij je še zmeraj, da svojih zaposlenih ne motivirajo dovolj in posledično tudi ne nagrajujejo ustrezno. K uspešnosti in učinkovitosti organizacije še zmeraj veliko prispevata dobro opravljeno delo in zadovoljni zaposleni. Motivirati zaposlene pomeni uporabljati različne motivacijske dejavnike, ki dajejo zaposlenim vzpodbudo, da so pri svojem delu še bolj učinkoviti, kreativni in pa tudi inovativni. Pomembno pa je tudi, da posledično podjetje to učinkovitost, uspešnost in inovativnost ustrezno nagradi. Pa to ne pomeni, da je potrebno to nagraditi z denarjem. Nekateri zaposleni bolj cenijo nefinančne nagrade, ki so morda tudi bolj osebne, kajti če podarimo denar, je najenostavneje. Pri denarju ne rabimo razmišljati, kaj bi morda bilo posamezniku všeč, ali morda, kaj si želi. Ima pa denar tudi krajšo dobo zadovoljstva, kajti denar zaposleni porabi in nanj nekako pozabi. Ko pa zaposleni prejme nefinančno nagrado, pa se mu to nekako bolj vtisne v spomin. Pri motiviranju in nagrajevanju je pomembno, da vodje spoznajo, kaj si zaposleni želijo in morda, kaj pričakujejo. Tako bosta ta dva sistema v podjetjih tudi uspešna. V času velike konkurence je za podjetja pomembno, da se na trgu pojavljajo kot zanesljiva in dobra podjetja. To pa lahko dosežejo tudi s tem, da njihovi zaposleni delo opravljajo z veseljem in imajo dobre odnose tako s kupci kot tudi dobavitelji ter so podjetju lojalni. Zato je v podjetju pomembno, da managerji skrbijo za svoje zaposlene in tudi vlagajo v njih, jih motivirajo in nagrajujejo, vendar pa morajo biti pri tem tudi sposobni poiskati tiste dejavnike motivacije in nagrajevanja, ki zaposlene resnično motivirajo in nagrajujejo. Pomembno pa je tudi, da jih ne motivirajo in nagrajujejo zmeraj na enak način in tako ohranjajo vzdušje in zadovoljstvo v podjetju.
Keywords: motivacija, motivacijski dejavniki, motivacijske teorije, nagrajevanje, finančne nagrade, nefinančne nagrade, analiza motivacije in nagrajevanja v podjetjih Foto Tabor in Print Division
Published: 18.11.2010; Views: 2382; Downloads: 306
.pdf Full text (766,68 KB)

26.
MOTIVACIJSKI DEJAVNIKI ZA KAKOVOSTNEJŠE DELO ZAPOSLENIH V MALOSERIJSKI PROIZVODNJI ŠOŠTANJ
Darja Marko, 2010, undergraduate thesis

Abstract: Namen diplomskega dela je bil raziskati, kateri so tisti motivacijski dejavniki, ki bi zaposlene v MEKOM MSP Šoštanj motivirali, da bi svoje delo ponovno opravljali uspešno. Raziskava naloge se je nanašala na ugotavljanje celovitega zadovoljstva zaposlenih pri delu, odnos do kakovosti, kot tudi na ugotavljanje medsebojnih odnosov v verigi nadrejeni — podrejeni. V prvem delu diplomske naloge smo predstavili kakovost, motivacijo in motivacijske dejavnike s teoretičnega vidika, v drugem delu pa smo izvedli anketo. Empirični del smo razdelili na: demografski del, tehnično — tehnološki ter človeški del (indirektni, direktni) in motivacijske dejavnike za kakovostnejše delo. Analiza anketnih vprašalnikov je pokazala, da so materialni dejavniki tisti, ki zaposlene najbolj motivirajo. Glede na analizo smo podali tudi predloge za izboljšanje stanja. Plača in nagrajevanje mora biti v organizaciji dobro urejeno in izpopolnjeno, tako da zaposleni v tem vidijo motivacijo. Prav tako ne smemo zanemariti dobre medčloveške odnose in komunikacijo, torej nematerialne motivacijske dejavnike. Bolj ko bodo zaposleni v organizaciji čutili, da so spoštovani, bolj bodo prispevali k dobrim delovnim in medsebojnim rezultatom in tudi k uspešnosti podjetja.
Keywords: zadovoljstvo zaposlenih, motivacija, motivacijski dejavniki, kakovost.
Published: 10.01.2011; Views: 3070; Downloads: 305
.pdf Full text (2,66 MB)

27.
PSIHOLOŠKI MOTIVACIJSKI DEJAVNIKI ZA PODJETNIŠTVO
Martina Vogrin, 2010, final seminar paper

Abstract: V diplomskem seminarju smo s pregledom relevantne literature in z lastno raziskavo ugotavljali kaj vodi posameznike, da se podajo na podjetniško pot ter vpliv psiholoških motivacijskih dejavnikov na podjetništvo. Ugotovili smo, da večina sodobnih avtorjev podjetniško motivacijo razlaga s pomočjo takšnih ali drugačnih različic teorije pričakovanja, kjer se naslanjajo na procesnost in interaktivnost motivacije, pri tem pa kombinirajo podjetnikove osebne karakteristike z okoljem. Opredelili smo osebnost podjetnika, motive za podjetništvo, vpliv sposobnosti, znanja, motivacije ter osebnostnih lastnosti in prišli do zaključka, da sodobni avtorji zagovarjajo kombiniran pristop k razlagi. Tudi v tem primeru prihaja čedalje bolj do konsenza, da podjetnikov ni mogoče opredeliti in ločiti od drugih zgolj zaradi osebnostnih značilnosti ali dejavnikov okolja, pač pa je treba ta dva pristopa združiti v kombiniran pristop, pri katerem bi upoštevali tako osebnostne značilnosti, želje in motive podjetnikov kot tudi dejavnike okolja, v katerem se podjetnik nahaja. V raziskavi smo uspeli zbrati vzorec 39 podjetnikov. Zavedamo se, da tako maloštevilen vzorec ne more nuditi rezultatov, ki bi jih lahko posploševali, lahko pa omogoča določene zaključke in pristen vpogled na stanje raziskovanega področja.
Keywords: motivacijski dejavniki, podjetnik, podjetniška pot, priložnost
Published: 03.12.2010; Views: 1609; Downloads: 277
.pdf Full text (2,00 MB)

28.
VPLIV MOTIVACIJE NA DELOVNEM MESTU
Marjan Žitnik, 2010, final seminar paper

Abstract: Diplomski seminar predstavlja motivacijo, bolj natančno motivacijo na delovnem mestu in kako motivacija vpliva na zaposlene v podjetju, tako kot tudi na organizacijo in okolico. Predstavljeni so tudi dejavniki motivacije in posameznik, ki je tvorec svojih lastnosti in sposobnosti preko katerih vpliva, tako na lastno motivacijo, tako kot tudi na motivacijo ostalih v organizaciji. Največja pozornost v diplomskem seminarju je namenjena teorijam motivacije, iz katerih izhajajo nadaljnje ugotovitve in teze, kako ponovno ali znova motivirati posameznika ali skupine, da dosežemo večjo motiviranost, ki med drugim vodi tudi bo boljšega delovanja posamezne organizacije. Na splošno je motivacija na delovnem mestu eden izmed zelo pomembnih dejavnikov v vsaki organizaciji. Od nje je namreč zelo odvisno zadovoljstvo zaposlenih, ki pa je eden ključnih dejavnikov za uspešnost organizacije kot celote. Dejavniki, ki pri tem vplivajo na motivacijo pri posamezniku pa so tisti zaradi katerih posameznik postane motiviran, oziroma zaradi katerih lahko pride do situacij, v katerih posameznik ni motiviran. V diplomskem seminarju je predstavljeno tudi nagrajevanje zaposlenih, ker nagrajevanje predstavlja zaposlenemu motivacijo. Tako so poleg plače zaposlenega, ki je posameznikov osnovni dohodek, predstavljeni tudi drugi dejavniki nagrajevanja, ki motivirajo zaposlenega.
Keywords: motivacija, delovna motivacija, motivacijske teorije, motivacijski proces, cilji motivacije, motivacijski dejavniki, motivacija posameznika, nagrajevanje, zadovoljstvo pri delu, nagrajevanje zaposlenih
Published: 25.01.2011; Views: 4475; Downloads: 843
.pdf Full text (362,85 KB)

29.
POMEN MOTIVIRANJA ZA USPEŠNOST ZAPOSLENIH V BANČNIŠTVU
Demian Srpčič, 2010, undergraduate thesis

Abstract: Namen diplomskega dela je predstaviti pomen pojma motivacije za delo pri zaposlenih in ugotoviti, kako lahko motivacija vpliva na poslovno uspešnost posameznika, tima in organizacije, v kateri je zaposlen. Teoretični del zajema definicije, razlage in delitev motivacije. Obrazloži temeljne pojme, povezane z motivacijo, in razčleni motivacijske dejavnike, ki vplivajo na motivacijo za delo. Poglobi se v cilje motiviranja, pomembnost motivacije v vsakdanjem življenju in v motivacijske teorije različnih avtorjev. Dotakne se tudi motivacijskih modelov, po katerih se je priporočljivo ravnati v vsakem podjetju, opozori pa nas tudi na težave, ki so povezane z vzpostavitvijo in vzdrževanjem motivacije pri zaposlenih na daljši rok. V raziskavi smo se osredotočili na vpliv in medsebojno povezovanje motivacijskih dejavnikov, ki ga imajo na zaposlene in njihovo uspešnost v Gorenjski banki, d. d. Od petih nastavljenih hipotez je bila samo prva tudi statistično potrjena, ostale pa so bile zavrnjene. Kot je bilo ugotovljeno, je denar močan motivacijski dejavnik. Ugotovili smo, da podjetje Gorenjska banka, d. d. omogoča napredovanje in karierni razvoj zaposlenih in motivira vse starostne skupine ne glede na spol. Tudi ambicije za prevzemanje dodatnih pooblastil in odgovornosti na delovnem mestu ne glede na delovno dobo posameznika so med zaposlenimi v ravnovesju. Dejavniki zanimivo delo, varna zaposlitev in ugodni delovni čas kotirajo zelo visoko, vendar pa je jasno, da zaposlenim največ pomenijo dobri medosebni odnosi in pogoji dela ter možnost napredovanja. S statističnimi izračuni smo ugotovili, da kakovost zasebnega življenja, odnosov s sodelavci in neposrednim vodjo niso dejavniki, ki bi kazali premo sorazmernost z ambicijami za doseganje visoke kakovosti svojega dela in razvojem v vrhunskega strokovnjaka, prav tako statistično ni dokazano, da zaposlenim, katerih ambicije in zastavljeni cilji močno vplivajo na njihovo delovno uspešnost in učinkovitost, največ pomenijo sprotno reševanje konfliktov in sodelovanje ter cenjenje dobrega dela sodelavcev. Ugotovili smo, da bi se dalo na področju motiviranja še veliko storiti, in sicer v smislu izboljšanja kadrovskega sistema, ki bi zaposlenim omogočal soustvarjati kulturo in klimo podjetja. Podjetje bi moralo imeti kvalitetne kadrovike, ki bi s svojim znanjem, veščinami in veseljem do dela z ljudmi oblikovali ustrezne pogoje dela za zaposlene in jih usmerjali v skupno dobro poslanstva organizacije.
Keywords: motivacija, motivacijski dejavniki, motivacijski modeli, medosebni odnosi, učinkovitost in uspešnost pri delu
Published: 17.01.2011; Views: 1881; Downloads: 261
.pdf Full text (520,76 KB)

30.
MOTIVACIJA IN NAGRAJEVANJE ZAPOSLENIH V PODJETJU UNIOR, D.D.
Mateja Dečar, 2010, master's thesis/paper

Abstract: Motivacija je pomemben element za doseganje boljših rezultatov zaposlenih. Prav tako pa je pomembna pravilna izbira motivacijskih dejavnikov v organizaciji, da so zaposleni zadovoljni z delom, ki ga opravljajo. S tem pa so pripravljeni dati zaposleni na razpolago vse svoje sposobnosti zato, ker sami tako želijo in ne zato, ker bi morali. Zaposleni so najpomembnejši resurs vsake organizacije. Zato morajo biti ustrezno motivirani, informirani in vodeni. Človeški viri so vsi ljudje, ki ustvarjalno sodelujejo v neki obliki organiziranega dela. Za njih je značilno, da so si med seboj zelo različni. Zato ne moremo vseh motivirati na enak način. Vsi delovni procesi so odvisni od človekove prizadevnosti in usmerjenosti, človekovih pričakovanj in odločitev, zato je zelo pomembno, da podjetja ustrezno motivirajo in nagrajujejo svoje zaposlene. Nekatera podjetja posvečajo več pozornosti finančnim, druga pa nefinančnim nagradam. Znano je, da zaposleni niso zadovoljni, če prejemajo samo finančne ali samo nefinančne nagrade, zato mora podjetje zagotoviti pravo kombinacijo obeh ter oblikovati sistem motiviranja in nagrajevanja, ki bo vplival na zaposlene tako, da bo hkrati zagotovljena uspešnost podjetja in zadovoljstvo delavcev. Šele raziskava je pokazala, kako obširen in pomemben je pojem motivacije in nagrajevanja. Ugotovili smo, da kljub temu, da podjetje posveča veliko pozornosti motivaciji in izboljšavam na področju nagrajevanja zaposlenih, obstaja še veliko možnosti za izboljšave. Veliko avtorjev raziskuje ta področja in podaja mnogo koristnih ugotovitev, vendar je spremljanje nenehnih novosti na teh področjih in prenašanje novih znanj o tem v podjetje precej zahtevno. Kljub svoji zahtevnosti je skrb za razvoj področja motivacije in nagrajevanja v podjetju zelo pomembna. Analiza anketnih vprašalnikov je pokazala, da so zaposleni srednje zadovoljni s trenutno motivacijo in nagrajevanjem v podjetju. Najpomembnejša ugotovitev pa je nedvomno ta, da način nagrajevanja pomembno vpliva na motivacijo. Ugotovili smo, da različne nagrade motivirajo zaposlene, kar je bil namen raziskovalnega dela. Podali smo tudi predloge za podjetje, ki izhajajo iz ugotovitev raziskave. Menimo, da smo z raziskavo prišli do uporabnih ugotovitev.
Keywords: KLJUČNE BESEDE: motivacija, področja motiviranja, motivacijski dejavniki, generacije delovno aktivnih, finančne nagrade, nefinančne nagrade, sistem motiviranja in nagrajevanja, motiviranje in nagrajevanje v podjetju Unior, d.d..
Published: 10.05.2011; Views: 3697; Downloads: 858
.pdf Full text (6,27 MB)

Search done in 0.19 sec.
Back to top
Logos of partners University of Maribor University of Ljubljana University of Primorska University of Nova Gorica