| | SLO | ENG | Cookies and privacy

Bigger font | Smaller font

Search the digital library catalog Help

Query: search in
search in
search in
search in
* old and bologna study programme

Options:
  Reset


1 - 10 / 2120
First pagePrevious page12345678910Next pageLast page
1.
Socialno podjetništvo in mladi v Savinjski regiji: primerjalna analiza in razvoj priporočil na regijski ravni
Maja Rehar, 2024, master's thesis

Abstract: V magistrskem delu smo proučevali socialno podjetništvo in podjetništvo mladih na evropski, nacionalni in regijski ravni. V teoretičnem delu smo najprej obravnavali osnove podjetništva v ekonomski teoriji in se nato posvetili vključujočemu podjetništvu, ki se osredotoča na ranljive skupine, kot so invalidi, starejši, priseljenci, ženske in mladi. V raziskavi smo strukturirano proučili podjetništvo mladih, saj so bili mladi vrsto let v javnih razpravah zapostavljeni. Obravnavali smo starostno kategoriziranje mladih in opredelili podjetniške izzive, s katerimi se mladi soočajo v večji meri kot preostali podjetniki. Ugotovili smo, da je uspeh mladih podjetnikov pomembno odvisen od nabora osebnih, družinskih, izobraževalnih in okolijskih dejavnikov. Nadaljevali smo s proučevanjem socialnega podjetništva, ki je razkrilo, da je zakonodaja v Sloveniji in Evropi usmerjena k spodbujanju socialnih podjetij s ciljem pozitivnega družbenega učinka, nepridobitnosti in reinvestiranju presežkov. Empirični del je sestavljen iz primarne raziskave in primerjalne analize. V okviru prve smo raziskali področje podjetništva mladih v Savinjski regiji, kjer so nas zanimali predvsem njihovi pogledi na podjetništvo, vključno s socialnim. Predvsem nas je zanimalo naslednje: odnos do finančnih in družbenih donosov podjetij, motivacijski dejavniki za podjetniško udejstvovanje, poznavanje socialnega podjetništva, prepreke, ki jih oddaljujejo od podjetniške namere in mnenje o delu Evropske unije. V drugem delu empiričnega dela magistrske naloge smo izvedli primerjalno analizo primarnih in sekundarnih podatkov. Primarni podatki so predstavljali izsledke prvega dela empiričnega raziskovanja, sekundarni podatki pa so bili pridobljeni iz raziskave Flash Eurobarometer (2023). S to primerjavo smo ugotavljali vzorčne povezave med primarnim in sekundarnim virom podatkov. Pri tem smo ugotovili, da kljub visoki ozaveščenosti mladi v Savinjski regiji, Sloveniji in tudi v Evropi izkazujejo zmerno zanimanje za socialno podjetništvo, predvsem zaradi pomanjkanja znanja in kapitala. Glavni zavirajoči dejavnik za podjetništvo med mladimi v Savinjski regiji, to je pomanjkanje kapitala ali sredstev za samozaposlitev, pa je bistveno višji v primerjavi s povprečjem Slovenije ter Evrope. Ta študija potrjuje, da so prizadevanja za spodbujanje podjetništva med mladimi ključna za razvoj dinamične in socialno odgovorne ekonomije.
Keywords: socialno podjetništvo, socialno podjetje, podjetništvo mladih, vključujoče podjetništvo
Published in DKUM: 16.07.2024; Views: 85; Downloads: 10
.pdf Full text (2,42 MB)

2.
Nabavni proces v podjetju Stampal SB, d. o. o.
Andraž Jurič, 2024, undergraduate thesis

Abstract: V diplomskem delu proučujemo poslovni proces nabave. Diplomsko delo je sestavljeno iz teoretičnega in aplikativnega dela. V teoretičnem delu opredelimo vlogo nabave in nabavni proces po različnih avtorjih. V aplikativnem delu proučujemo in predstavimo poslovni proces nabave na primeru podjetja Stampal SB, d. o. o., iz Slovenske Bistrice. Podjetje Stampal SB, d. o. o. je slovensko podjetje za proizvodnjo aluminijastih odkovkov in je del skupine Impol. Ker so v podjetju vsi poslovni procesi med sabo povezani in soodvisni, je nabavni proces eden najpomembnejših procesov v podjetju za uspešno poslovanje. Vloga nabave je, da podjetje oskrbuje z resursi po razumnih cenah, v ustreznih količinah in ustreznem času ter po ustrezni kakovosti. Nabavni proces se zaradi velikosti, dejavnosti in drugih dejavnikov razlikuje od podjetja do podjetja. Postopki nabavljanja niso v vseh podjetjih enaki, so pa si podobni in se vrstijo v ustaljenem vrstnem redu. V diplomskem delu ugotavljamo, da omenjeno podjetje do potankosti ne sledi klasičnim teoretičnim modelom nabavnega procesa, najdemo pa podobnosti za primerjavo.
Keywords: Nabavni proces, nabavno trženje, nabava, podjetje Stampal SB, d. o. o., skupina Impol.
Published in DKUM: 09.07.2024; Views: 66; Downloads: 8
.pdf Full text (2,35 MB)

3.
Uvedba standarda kakovosti SIST EN ISO 9001:2015 in ocena učinkov uvedbe : magistrsko delo
Stanislav Hozjan, 2024, master's thesis

Abstract: Zagotavljanje kakovosti je ključnega pomena pri izvajanju storitev v procesu graditve objektov. Ocenjevanje kakovosti pri storitvah je težje kot pri izdelkih, saj so storitve neotipljive in nemerljive. Dejavniki, ki vplivajo na doseganje visoke stopnje kakovosti pri storitvah graditve objektov, vključujejo neprimerne specifikacije v ponudbah, nepopolne ali slabe vhodne podatke, neprimerno komunikacijo med udeleženci, neustrezen nadzor nad kakovostjo in podobno. Za dosego visoke ravni kakovosti je pomembno vzpostaviti sistem vodenja kakovosti in sistem zagotavljanja kakovosti, ki omogočata usmerjanje, nadzorovanje ter izpolnjevanje pričakovanj naročnika, ustrezen nadzor nad projekti, zmanjševanje napak in pomanjkljivosti, izboljšanje učinkovitosti in produktivnosti ter povečanje zaupanja z naročnikove strani. Ključni namen magistrskega dela je podati napotke za vzpostavitev ustreznih sistemov vodenja kakovosti in zagotavljanja kakovosti v inženiring ter projektantskih podjetjih ter njihovo pravilno upravljanje za dosego optimalnih rezultatov. Magistrsko delo v nadaljevanju obravnava uvedbo sistema kakovosti v podjetje ZEU , družba za načrtovanje in inženiring d. o. o. v skladu z zahtevami mednarodnega standarda SIST ISO 9001:2015 in ob upoštevanju lastnosti obravnavanega podjetja ter izvedene analize anketnega vprašalnika skuša ugotoviti pomembnost vzpostavljenega sistema vodenja kakovosti v inženiring podjetjih ter oceniti učinke za podjetje. Bistvena ugotovitev dela je, da zagotavljanje kakovosti v procesu izvajanja storitev (svetovalnega) inženiringa omogoča izpolnjevanje pričakovanj naročnikov, zmanjšanje števila napak, povečanje zaupanja naročnikov, povečanje učinkovitosti in konkurenčne prednosti podjetja.
Keywords: SIST ISO 9001 : 2015, kakovost, zagotavljanje kakovosti, inženiring podjetje, projektantsko podjetje
Published in DKUM: 17.06.2024; Views: 133; Downloads: 11
.pdf Full text (3,92 MB)

4.
Vloga managerjev v sodobnih podjetjih
Timotej Lipovec, 2024, undergraduate thesis

Abstract: Diplomsko delo oz. tematika tega dela bo povezana predvsem s funkcijami in procesi, ki jih ljudje uporabljamo v vsakdanjem zasebnem ter poslovnem svetu, to je management ter vodenje. To so funkcije, ki se same od sebe ne morejo izvajati, zanje podjetja potrebujejo zelo izkušene in/ali pa talentirane ljudi, ki jih imenujemo managerji in/ali vodje, ki skrbijo, da podjetja rastejo oz. imajo nasploh možnost dočakati rast. Tako imenovani managerji ali vodje pa v podjetjih in organizacijah ali pa katerih drugih ustanovah svoje načrte in zaposlene pripravijo oz. usmerijo skozi različne funkcije managementa, različne načine vodenja, motiviranja, načrtovanja do te mere, da so zaposleni zadovoljni s svojim delom, ljudje na vodilnih položajih pa z načrtovanimi cilji ter seveda delom managerjev in vodij. Vse te procese, funkcije in stile bom v diplomskem delu tudi opisal, raziskal ter prikazal do takšne mere, da bo na koncu razvidno, zakaj mnogi menijo, da so management, managerji in vodje osrčje oz. sam življenjski steber vsakega podjetja, organizacije oz. kakršne koli ustanove. Ključnega pomena je razumeti management in vse, kar spada pod ta pojem. Ker živimo v obdobju razvijanja ter sprememb, se morajo tem spremembam ter razvoju prilagoditi tudi managerji, zato bodo v ospredju tematike moje diplomske naloge »sodobni managerji«. Pred vsem tem bo potrebno opisati prostor, kjer se vsi omenjeni procesi odvijajo, kjer managerji vse te funkcije, stile in načine dela izvajajo, to je seveda podjetje. V diplomskem delu se bom enako kot pri managerjih osredotočil predvsem na podjetja, ki ne glede na vse ovire v današnjem zahtevnem in tehnološko razvitem svetu obstajajo, konkurirajo in se nadaljnje razvijajo, to so t. i. »sodobna podjetja«. S pojmom »sodobno podjetje« ter »sodobni manager« pa nastopijo tudi sodobni problemi oz. težavnosti, zato je pomembno primerjati različna podjetja ter managerje in ugotoviti, kako se uspešna sodobna podjetja ter managerji razlikujejo, kot so na primer zelo uspešno spletno podjetje Facebook oz. zdaj Meta, pa podjetje, ki je postalo eno iz med vodilnih avtomobilskih znamk, to je Tesla Motors, ter seveda tudi zelo uspešna managerja, kot sta Elon Musk ter Mark Zuckerberg. V raziskavi, ki je na koncu naloge, pa bomo lahko videli, kako so vsi pojmi in teorije, kot so konkurenčnost, promoviranje, inovativnost, znanja in drugo pripomogle k uspehu teh dveh gigantskih podjetij in posledično omenjenih managerjev, in zakaj imenujemo današnja podjetja in managerje »sodobne«, kar bom pa še podrobneje razčlenil skozi diplomsko nalogo.
Keywords: manager, management, sodobno podjetje, vodenje, proces v podjetju.
Published in DKUM: 12.06.2024; Views: 82; Downloads: 13
.pdf Full text (3,03 MB)

5.
Zadovoljstvo zaposlenih v podjetju x
Urban Ostrež, 2024, undergraduate thesis

Abstract: Zaključno delo obravnava zadovoljstvo zaposlenih, ki je ključnega pomena za dobro poslovanje podjetja in njegovo rast. V teoretičnem delu so predstavljene osnove, definicija zadovoljstva zaposlenih, na kaj vse zadovoljstvo vpliva, kako ga lahko merimo in kateri dejavniki vplivajo nanj. V teoretičnem delu smo uporabljali opisno oz. deskriptivno metodo, s katero smo zbirali pomembne informacije in ugotavljali glavne dejavnike in modele, s katerimi lahko vplivamo na zadovoljstvo zaposlenih. V raziskovalnem delu smo uporabljali metodo analize, kjer smo na dejanskem primeru ugotavljali zadovoljstvo zaposlenih v podjetju. Osnova za raziskovalni del je anketiranje vseh zaposlenih v podjetju X. Dobljeni rezultati so pokazali realni posnetek stanja zadovoljstva, na podlagi katerega smo lahko rezultate analizirali. Ugotovili smo, da so zaposleni v podjetju X zelo zadovoljni.
Keywords: zadovoljstvo zaposlenih, dejavniki zadovoljstva, pomen zadovoljstva, podjetje X
Published in DKUM: 10.06.2024; Views: 112; Downloads: 8
.pdf Full text (673,75 KB)

6.
Optimizacija aplikacijskih strežnikov v velikem podjetju
Iztok Kirm, 2024, undergraduate thesis

Abstract: V velikem telekomunikacijskem podjetju se za delovanje poslovnih aplikacij še vedno v veliki meri uporablja aplikacijske strežnike. Vzdrževanje in upravljanje velikega števila različnih tipov aplikacijskih strežnikov predstavlja za podjetje velik izziv. V diplomskem delu predstavljamo možnosti optimizacije aplikacijskih strežnikov, predvsem na račun zmanjšanja števila različnih platform in verzij ter prehoda na odprtokodne rešitve. Nujna je preudarna izbira platforme za delovanje poslovnih aplikacij. Te so namreč izredno pomembne za poslovni proces. Od njih je odvisno, ali bodo storitve delovale nemoteno in ali bo podpora procesom ter zaposlenim kakovostna in visoko razpoložljiva; posledično bodo tudi stranke zadovoljne, ker bodo poslovni procesi potekali hitro in zanesljivo. Podjetja se čedalje bolj posvečajo optimizaciji poslovanja. Sem sodi tudi varčevanje pri porabi sredstev za platforme, na katerih delujejo aplikacije. Cena licenc aplikacijskih strežnikov se vsako leto povečuje in za podjetje predstavlja velik strošek, zlasti če ima okoli 270 stalno delujočih aplikacijskih strežnikov. Spreminjanje platform, na katerih tečejo aplikacije, je velik izziv. Obstoječe aplikacije je treba predelati in prilagoditi na delovanje na novi platformi. Ob kadrovskem pomanjkanju razvijalcev je to velika težava. Naredili smo analizo stanja in alternativno rešitev primerjali z obstoječo.
Keywords: aplikacijski strežnik, optimizacija, telekomunikacijsko podjetje, Wildfly, Weblogic
Published in DKUM: 03.06.2024; Views: 72; Downloads: 7
.pdf Full text (1,34 MB)

7.
Vpliv pandemije covid-19 na proces nabave v izbranem podjetju : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študijskega programa
Isabella Pleterski, 2024, undergraduate thesis

Abstract: V diplomskem delu smo preučevali nabavo in proces nabave ter to predstavili na primeru izbranega podjetja. Izbrano podjetje je malo družinsko podjetje, ki je na trgu prisotno že vrsto let in se ukvarja z nabavo ter prodajo keramike in kamna. Nabava je ena od osnovnih poslovnih funkcij, ki organizaciji zagotavlja ustrezne nabavne dobrine ob pravem času, na pravem mestu in v pravi količini, saj je njen cilj oskrba vseh porabnikov v podjetju. Skozi leta je nabava vse bolj pridobivala na pomembnosti, saj podjetju omogoča konkurenčnost na trgu ter z doseganjem najboljše kombinacije minimizira izgube podjetja. Ker so si podjetja med seboj različna, bodisi zaradi velikosti, dejavnosti, ki jo opravljajo, bodisi sortimenta proizvodov oziroma storitev, se tudi postopki nabavnega procesa med podjetji razlikujejo. V diplomskem delu nas je zanimalo, kako je pandemija covid-19 vplivala na sam proces nabave v izbranem podjetju. Ugotovili smo, da je bil celoten postopek nabave v obdobju trajanja pandemije otežen, ukrepi pa so negativno vplivali na izbrano podjetje. Pri analizi količine nabavljene keramike v letih 2020 in 2021 smo ugotovili, da je podjetje količinsko nabavilo več od dobaviteljev iz Španije, kot od dobaviteljev iz Italije.
Keywords: nabava, nabavni proces, vplivi pandemije covid-19, izbrano podjetje, keramika
Published in DKUM: 21.05.2024; Views: 154; Downloads: 18
.pdf Full text (1,36 MB)

8.
Vrednotenje delnic ameriških in evropskih farmacevtskih podjetij
Klemen Robar, 2023, undergraduate thesis

Abstract: Problem, s katerim se vsak investitor sooča pred investiranjem denarja v neko delnico, je, da ne ve, katera investicija mu bo doprinesla največji dobiček na vložen kapital. V zaključnem delu raziskujemo, ali lahko s pomočjo najpogosteje uporabljenih kazalnikov za vrednotenje delnic predvidimo, katera investicija bo doprinesla največje donose. To smo analizirali tako, da smo primerjali donos dveh različnih portfeljev in industrijskih indeksov znotraj farmacevtskega sektorja v 10 letih investiranja s 5 najpogosteje uporabljenimi kazalniki. Ugotovili smo, da bi lahko s pomočjo teh kazalnikov predvideli, katera investicija bi nam doprinesla največji donos. Investitorjem svetujem, da uporabijo teh pet kazalnikov kot vodilo in pomoč pri izločevanju dobrih potencialnih investicij od slabih. Ne svetujemo, da se za odločitev o investiranju uporabi izključno teh 5 kazalnikov, saj je za dobro analizo investicij treba opraviti bolj podrobno analizo.
Keywords: delnica, farmacija, farmacevtsko podjetje, kazalnik, portfelj, vrednotenje delnice.
Published in DKUM: 16.05.2024; Views: 216; Downloads: 61
.pdf Full text (2,02 MB)

9.
Obnašanje revizijskih pomočnikov v revizijskih podjetjih
Petra Vogrinčič, 2024, undergraduate thesis

Abstract: V diplomskem delu smo z analiziranjem predvsem tujih virov preučili obnašanje pomočnikov v reviziji v revizijskih podjetjih. Zanimalo nas je, kdo so pomočniki v revizijskih podjetjih, kakšni so pogoji dela v revizijskem podjetju za pomočnike v reviziji in kako se obnašajo, ali so nagnjeni k posnemanju natančnih nadrejenih ali manj natančnih, ali bodo prej posnemali nadrejene, ki imajo vpliv na njihovo napredovanje ter kako vpliva to na kakovost revizije. V diplomskem delu smo najprej opredelili osnovne pojme. Predstavili smo revizijsko podjetje, hierarhijo zaposlenih v njem, navedli smo temeljna etična načela v reviziji, dotaknili pa smo se tudi kulture in mentorstva v revizijskih podjetjih. Opisali smo naloge in odgovornosti revizijskega partnerja, direktorja v reviziji, izkušenejšega revizorja in pa pomočnika v reviziji. Na podlagi analize tujih virov smo proučili, ali so pomočniki v reviziji bolj nagnjeni k posnemanju natančnega ali manj natančnega nadrejenega. Ugotavljali smo tudi, kako vpliva sistem napredovanja na posnemanje pomočnikov v reviziji – torej ali bodo pomočniki v reviziji prej posnemali nadrejenega, ki ima glas pri odločanju o napredovanju. Proučili smo tudi, kako vpliva to posnemanje na kakovost revizije. Poiskali smo tudi nekaj zgledov neprimernega ravnanja v zvezi s pomočniki v revizijskih podjetjih. Prvi zgled kaže neprimerno ravnanje pomočnika v reviziji. Ta se je vedel neetično, ko je brez premisleka izpolnil neprimerna navodila izkušenejših revizorjev. Drugi zgled je zgled neprimernega ravnanja izkušenejšega revizorja do pomočnika v reviziji. Neetično se je vedel izkušenejši revizor, ko je za lastne napake v poslu revizije okrivil pomočnike v reviziji, ki jih je nadziral. Kot zadnji zgled pa smo našli zgled neprimerne prakse revizijskega podjetja glede neugodnih delovnih pogojev za pomočnike v reviziji. gre za problematiko (nepravičnega) prenizkega plačila in (pre)dolgih delavnikov za pomočnike v reviziji. V diplomskem delu smo potrdili hipoteze. Potrdili smo prvo hipotezo, da ravnanje izkušenejših revizorjev lahko na pomočnike v reviziji vpliva pozitivno ali negativno, vendar bo pomočnik v revizij posnemal pozitivne zglede ravnanja izkušenejšega revizorja prej kot negativne zglede ravnanja. Potrdili smo drugo hipotezo, da imajo večja revizijska podjetja za pomočnike v revizij vpeljan in delujoč sistem mentorstva in vodenja pomočnikov v reviziji pri njihovem delu in poklicnem razvoju. Potrdili pa smo tudi tretjo hipotezo, da so pomočniki v reviziji večkrat preobremenjeni na delovnem mestu.
Keywords: pomočnik v reviziji, izkušenejši revizor, revizijska skupina, kultura, obnašanje, kadrovanje, mentorstvo, revizija, revizijsko podjetje.
Published in DKUM: 10.05.2024; Views: 224; Downloads: 36
.pdf Full text (1,11 MB)

10.
Vodenje malega in velikega podjetja
Ana Mari Mihelič, 2024, undergraduate thesis

Abstract: Poznamo vodenje v različno velikih organizacijah. Na splošno vodenje vpliva na delovanje podjetij vseh vrst in velikosti. V diplomski nalogi je opisano kako vodenje vpliva na velika in mala podjetja ter kakšne so razlike med njima.
Keywords: Vodenje, veliko podjetje, malo podjetje, motivacija
Published in DKUM: 07.05.2024; Views: 206; Downloads: 25
.pdf Full text (1,12 MB)

Search done in 0.84 sec.
Back to top
Logos of partners University of Maribor University of Ljubljana University of Primorska University of Nova Gorica