| | SLO | ENG | Cookies and privacy

Bigger font | Smaller font

Search the digital library catalog Help

Query: search in
search in
search in
search in
* old and bologna study programme

Options:
  Reset


1 - 10 / 19
First pagePrevious page12Next pageLast page
1.
Vloga vzgojiteljice pri pospeševanju zdravja predšolskih otrok
Petra Dragšič, 2009, undergraduate thesis

Abstract: Diplomsko delo z naslovom Vloga vzgojiteljice pri pospeševanju zdravja predšolskih otrok je sestavljeno iz dveh delov, in sicer teoretičnega in empiričnega. V teoretičnem delu smo navedli in opisali vse vrste zdravja, in sicer družbeno, duševno, osebno, čustveno, telesno in duhovno, ter determinante zdravja, ki vplivajo na naše zdravje. Predstavili smo vlogo vrtca pri ohranjanju in pospeševanju zdravja predšolskih otrok in njeno povezavo s kurikulumom po področjih dejavnosti. Izpostavili smo pomembnost osebne higiene, in sicer umivanje rok in zob, zdrave prehrane, gibalne aktivnosti, počitka in spanja. Pri vseh teh področjih, ki so pomembna za zdravje, smo nato dodali še sodelovanje vzgojiteljice s starši in predstavili, na kakšne načine lahko med seboj le-ti sodelujejo in kaj je pri tem pomembno. Empirični del zajema praktične ugotovitve, ki smo jih zbrali s pomočjo anketnega vprašalnika za vzgojiteljice, in sicer v vrtcu Borisa Pečeta v Mariboru in njegovi enoti v Košakih v mesecu maju 2008. Zanimalo nas je, ali vzgojiteljice skrbijo za zdravje predšolskih otrok in na kakšne načine to izvajajo ter ali imajo dovolj znanja za to. Prav tako nas je zanimalo, ali imajo dovolj možnosti za izvajanje dejavnosti v tej smeri ter ali si v vrtcu umivajo roke pred jedjo in zobe po jedi. Spraševali smo se tudi, ali seznanjajo otroke o zdravem načinu prehranjevanja. Pri obdelavi podatkov smo prišli do ugotovitev, da vzgojiteljice menijo, da imajo dovolj znanja o vzgoji otrok v skrbi za ohranjanje zdravja predšolskih otrok in da razvijajo pri otrocih odnos do zdravega načina prehranjevanja ter da si vedno umijejo roke pred jedjo. Pri vprašanju o umivanju zob smo prišli do podatkov, da si otroci prvega starostnega obdobja (1−3 leta) ne umivajo zob v vrtcu. V drugem starostnem obdobju (3−6 let), pa si več kot polovica anketiranih umiva zobe v vrtcu.
Keywords: vzgojiteljica, predšolski otrok, skrb za ohranjanje zdravja, osebna higiena, Kurikulum za vrtce
Published: 22.04.2009; Views: 3269; Downloads: 844
.pdf Full text (11,02 MB)

2.
SKRB ZA ZDRAVJE V VRTCU
Renata Brlič, 2010, undergraduate thesis

Abstract: Namen diplomskega dela z naslovom Skrb za zdravje v vrtcu je bil ugotoviti, kako oz. na kakšen način vzgojiteljice skrbijo za zdravje otrok v vrtcu. Diplomsko delo je sestavljeno iz dveh delov, teoretičnega in empiričnega. V teoretičnem delu smo opisali vse vrste zdravja, in sicer družbeno, duševno, osebno, čustveno, telesno, duhovno, opisala sem determinante zdravja, ki vplivajo na naše zdravje ter kako vzgojiteljice sodelujejo s starši. Predstavili smo vlogo vrtca v skrbi za zdravje in njegovo povezavo s področji iz Kurikuluma. Izpostavili smo pomembnost osebne higiene: umivanje rok in zob, pravilna in zdrava prehrana, gibalne aktivnosti, počitek, spanje in prezračevanje. Empirični del vsebuje ugotovitve, ki smo jih zbrali s pomočjo anketnega vprašalnika za vzgojiteljice v treh enotah Vrtca Studenci Maribor v mesecu aprilu 2010. Spraševali smo se, ali vzgojiteljice skrbijo za zdravje otrok, kako to izvajajo in ali imajo dovolj znanja za to. Zanimalo nas je, če si otroci v vrtcu umivajo roke pred jedjo in zobe po jedi. Prav tako nas je zanimalo, ali otroke seznanjajo z zdravim načinom prehranjevanja. Rezultati obdelave podatkov kažejo, da imajo vzgojiteljice dovolj znanja o skrbi za zdravje otrok v vrtcu, da pri otrocih razvijajo odnos do zdravega načina prehranjevanja, da vedno prezračujejo igralnico in da si otroci vedno umijejo roke pred jedjo. Prišli smo do odgovora, da si otroci prvega starostnega obdobja (1 — 3 let) ne umivajo zob v vrtcu. V drugem starostnem obdobju (3 — 6 let) pa si zobe v vrtcu umivajo skoraj vsi.
Keywords: predšolski otrok, vzgojiteljica, skrb za zdravje, skrb za osebno higieno, Kurikulum za vrtce
Published: 09.07.2010; Views: 3999; Downloads: 595
.pdf Full text (2,64 MB)

3.
PRIKRITI KURIKULUM V VRTCIH
Sabina Movrin, 2010, undergraduate thesis

Abstract: Leta 1999 je bil v Republiki Sloveniji sprejet Kurikulum za vrtce, ki je vpeljal reformo ter prenovo vzgojno-izobraževalnega sistema. Vendar pa poleg uradnega kurikuluma obstaja še t.i. prikriti kurikulum, ki veliko bolj vpliva na vzgojo otrok. K prikritemu kurikulumu sodi vse, kar je v vrtcu samoumevnega in v zvezi s čimer otroci pogosto nimajo izbire: dnevni red in urejenost vrtca, potek hranjenja in spanja, način organiziranja in izbor dejavnosti in še kaj. V diplomski nalogi smo želeli ugotoviti, katere lastnosti naj bi otroci po mnenju vzgojiteljic in pomočnic vzgojiteljic pridobili doma in katere v vrtcu, kakšno je stališče vzgojiteljic in pomočnic vzgojiteljic do različnih trditev v zvezi s hranjenjem, pitjem, spanjem, higieno otrok, ureditvijo prostora in dnevno rutino. Poleg tega smo želeli ugotoviti, kakšen je njihov vpliv in kakšen je vpliv otrok na odločitve v vrtcu. Pri omenjenih sklopih smo preverjali obstoj razlik glede na delovno dobo vzgojiteljic/pomočnic vzgojiteljic, zadovoljstvo vzgojiteljic/pomočnic vzgojiteljic z izbiro svojega poklica in glede na samooceno seznanjenosti s Kurikulumom za vrtce. Podatke smo zbrali z deskriptivno in kavzalno neeksperimentalno metodo empiričnega pedagoškega raziskovanja. Ugotovili smo, da vzgojiteljice in pomočnice vzgojiteljic večinoma menijo, da bi naj otroci v domačem okolju pridobili lastnosti kot so samostojnost, lepo vedenje ter strpnost in spoštovanje do drugih. Med pomembne lastnosti, ki bi jih naj otok pridobil v vrtcu pa uvrščajo sposobnost reševanja sporov z vrstniki, gibalne spretnosti, zaupanje vase, samostojnosti pri izbiri in odločanju ter kreativnost. Po mnenju vzgojiteljic/ pomočnic vzgojiteljic je pomembno, da ima vzgojiteljica razvite čustvene komponente, kot so prijaznost, ljubezen do otrok, strpnost (do razlik, odstopanj) in spoštovanje otok. Po lastni oceni vzgojiteljice/pomočnice vzgojiteljic v največji meri odločajo o organizaciji in vsebini prireditev in praznovanj — torej le o neposrednem vzgojnem delu oziroma izvajanju kurikuluma. Ugotovili smo, da imajo izjemno malo vpliva na vse ključne razvojne odločitve v vrtcu. Prav tako smo ugotovili, da je stopnja participacije pri otrocih še nižja kot pri vzgojiteljicah. Vzgojiteljice/pomočnice vzgojiteljic ocenjujejo, da otroci zelo redko sodelujejo pri odločitvah, ki zadevajo njihovo življenje v vrtcu. Menimo pa, da bi glede odločitev v vrtcu morali v večji meri vključiti tako mnenje vzgojiteljice kakor tudi želje otrok, saj so oni tisti, ki velik del svojega vsakdana preživljajo v vrtcu.
Keywords: prikriti kurikulum, Kurikulum za vrtce, vzgojiteljice, pomočnice vzgojiteljic, vrtec
Published: 18.07.2013; Views: 9385; Downloads: 2444
.pdf Full text (1,49 MB)

4.
VLOGA VZGOJITELJICE V SKRBI ZA ZDRAVJE PREDŠOLSKIH OTROK
Bernarda Kukovec, 2010, undergraduate thesis

Abstract: V diplomskem delu z naslovom Vloga vzgojiteljice v skrbi za zdravje predšolskih otrok je opisan predšolski otrok, njegove razvojne značilnosti in razvojne potrebe. Opisali smo zdravje, vrste zdravja, in sicer duševno, osebno, čustveno, telesno in duhovno. Nadalje smo opisali dejavnike, ki vplivajo na zdravje, kot so zdrava prehrana, telesna aktivnost, počitek, osebna higiena-pri higieni smo izpostavili pomembnost, kot je umivanje rok in zob zer zobozdravstveno preventivo. Posebno poglavje smo namenili vlogi vzgojiteljice pri skrbi za zdravje predšolskih otrok in dejavnosti v vrtcu, ki so usmerjene k ohranjanju zdravja otrok v povezavi s cilji kurikula ter poudarili pomen sodelovanja vrtca s starši predšolskih otrok. Predstavljeni so tudi nekateri projekti zdravja v vrtcu Markovci, v katerih je cilj seznanitev predšolskih otrok s pravilnim načinom življenja.
Keywords: predšolski otrok, vzgojiteljica, vrtec, skrb za zdravje, kurikulum za vrtce
Published: 10.11.2010; Views: 2112; Downloads: 567
.pdf Full text (1,53 MB)

5.
GLASBENA USTVARJALNOST OTROK V VRTCU
Tina Lampreht, 2011, undergraduate thesis

Abstract: Že dolgo je znano, da naloga vzgojitelja ni posredovanje informacij in znanj, ampak sooblikovanje spodbudnega in raznolikega glasbenega okolja v vrtcu. Otroku ne govorimo o glasbi, ampak jo ustvarja, izvaja in posluša sam. Otrokove glasbene sposobnosti in znanja se razvijajo na osnovi njegovega aktivnega izvajanja in poslušanja glasbenih vsebin, aktivnost pa je posredno povezana in odvisna od otrokovega interesa. Aktiven odnos otrok do glasbe prepoznamo po njihovi želji, da sami, brez navzočnosti vzgojitelja, pojejo, odkrivajo nove zvočne efekte, da želijo poslušati točno določeno skladbo ali da jim pojemo in igramo. Diplomsko delo z naslovom Glasbena ustvarjalnost otrok v vrtcu obravnava prisotnost in vrste glasbene ustvarjalnosti, ki se je poslužujejo v različnih vrtcih po Sloveniji. V teoretičnih izhodiščih diplomskega dela je predstavljen razvoj otrokove ustvarjalnosti, glasbeni razvoj otrok v različnih starostnih obdobjih, področje umetnosti v Kurikulumu ter glasbena ustvarjalnost otrok na pevskem in instrumentalnem področju. V empiričnemu delu smo prikazali rezultate raziskave, s katero smo želeli ugotoviti prisotnost glasbene ustvarjalnosti v vrtcu, različna odstopanja pri glasbeni ustvarjalnosti glede na starost otrok ter obseg glasbene ustvarjalnosti vzgojiteljev in vzgojiteljic otrok.
Keywords: Ustvarjalnost, glasbena ustvarjalnost, glasbena ustvarjalnost v Kurikulumu za vrtce, glasbeni razvoj, pevske sposobnosti, instrumentalno ustvarjanje, mali ritmični instrumenti, mali melodični instrumenti, lastni instrumenti.
Published: 16.03.2011; Views: 4294; Downloads: 944
.pdf Full text (747,34 KB)

6.
GLEDALIŠKA PEDAGOGIKA V VRTCU
Simona Jekovec, 2012, undergraduate thesis

Abstract: Kurikulum za vrtce, ki je začrtal smernice koncepta in sistema predšolske vzgoje v slovenskih vrtcih, uvršča dramsko dejavnost na področje umetnosti, v katerem so zastopani tudi glasbena, likovna in plesna ter AV - dejavnosti. V odnosu do umetnosti se v vrtcih še vedno preveč poudarjajo narisati risbo, zapeti pesmico ali pripraviti predstavo. Področje umetnosti je v kurikulumu dobro zastopano, vendar sta v priročniku h kurikulu za vrtce izpuščeni gledališka in lutkovna dejavnost. V nekaterih vrtcih po Sloveniji se izvaja pedagoški koncept Reggio Emilia, ki med drugim poudarja otrokovo izražanje v »sto jezikih«. Gledališka igra z vrsto nebesednih izraznih sredstev nedvomno sodi v ta koncept. Vzgojitelj namreč spodbuja kreativnost, samostojnost in raziskovanje otrok po vzoru simbolne igre, hkrati pa med njim in otroki potekata kakovostna interakcija in komunikacija. Koncept Reggio Emilia je, po mojem mnenju, prava smer pri bogatitvi vsebin vzgojno-izobraževalnega programa slovenskih vrtcev. Z diplomsko nalogo želim predstaviti, kako lahko simbolna gledališka igra otroka in uporaba lutk v vrtcu vplivata na otrokov celostni razvoj ter zastopanost simbolne gledališke igre in lutk v vzgojno-izobraževalnem procesu vrtca.
Keywords: Ključne besede: celostni razvoj, vzgoja in izobraževanje, predšolski otrok, lutke, simbolna igra, kreativna igra, Kurikulum za vrtce, koncept Reggio Emilia.
Published: 27.02.2012; Views: 3938; Downloads: 686
.pdf Full text (2,51 MB)

7.
MATEMATIČNI VZORCI Z RAZLIČNIMI MATERIALI V PREDŠOLSKEM OBDOBJU
Natalija Leopold, 2012, undergraduate thesis

Abstract: V diplomski nalogi je obravnavana vsebina matematicni vzorci z razlicnimi materiali, vzorci v povezavi z drugimi podrocji, materiali za vzorce in ali štiri letni otroci enako hitro razumejo pomen vzorcev.
Keywords: vzorci, materiali, predšolski otrok, Kurikulum za vrtce, oblikovanje vzorcev iz konkretnih materialov
Published: 29.01.2013; Views: 3330; Downloads: 600
.pdf Full text (5,43 MB)

8.
ANALIZA LIKOVNE PODOBE VZGOJNO-VARSTVENEGA ZAVODA SLOVENJ GRADEC
Matic Škrlovnik, 2013, undergraduate thesis

Abstract: V empiričnem diplomskem delu Analiza likovne podobe Vzgojno-varstvenega zavoda Slovenj Gradec smo v teoretičnem delu predstavili izhodišča otroškega likovno-ustvarjalnega razvoja, ki so pomembna za izbrano temo, pomembne segmente Kurikuluma za vrtce, pomen kakovostne likovne podobe otrokovega okolja, vlogo barve v prostoru ter Vzgojno-varstveni zavod Slovenj Gradec, ki ga analiziramo v empiričnem delu. V empiričnem delu naloge smo podali rezultate raziskave in njihovo interpretacijo, nalogo pa smo zaključili s sklepom. V nalogi smo si zadali cilj, da karseda poljudno predstavimo pomembnost likovne podobe otrokovega bivanjskega okolja, v našem primeru vrtca. Z analizo smo želeli preveriti, v kolikšni meri je likovna podoba izbranega vrtca urejena v skladu z likovno-didaktično teorijo. Analizirali smo vseh sedem enot vrtca oziroma dvaindvajset oddelkov od dvainštiridesetih. Zbrali smo fotografski material zunanjosti in predvsem notranjosti enot vrtca ter na podlagi opazovanja in preučevanja fotografskega materiala izpolnili obrazec za oceno kvalitete likovne podobe vrtca. Rezultate iz obrazca smo predstavili v empiričnem delu. Ugotovili smo, da likovna podoba Vzgojno-varstvenega zavoda Slovenj Gradec delno ustreza strokovnim smernicam likovno-didaktične teorije.
Keywords: Ključne besede: - predšolska vzgoja, - likovna podoba vrtca, - likovno-ustvarjalni razvoj otroka, - Kurikulum za vrtce, - vloga barve v prostoru, - Vzgojno-varstveni zavod Slovenj Gradec.
Published: 22.05.2013; Views: 1077; Downloads: 55
.pdf Full text (36,34 MB)

9.
VLOGA VZGOJITELJA V SKRBI ZA ZDRAVJE OTROK V VRTCU
Daniela Huber Tkalec, 2013, undergraduate thesis

Abstract: Diplomsko delo z naslovom Vloga vzgojitelja v skrbi za zdravje otrok v vrtcu je sestavljeno iz teoretičnega in empiričnega dela. V teoretičnem delu smo predstavili teorijo zdravja, dejavnike tveganja, vlogo vrtca in vzgojitelja v skrbi za zdravje otrok in priporočila za ukrepanje ob nujnih stanjih. V empiričnem delu so predstavljeni rezultati raziskave, ki smo jih pridobili s pomočjo anketnega vprašalnika za vzgojitelje in pomočnike vzgojiteljev. Zanimalo nas je, kako vzgojitelji skrbijo za zdravje otrok v vrtcu, ali imajo dovolj znanja o skrbi za zdravje otrok, ali obvladajo osnove nudenja prve pomoči in ali sodelovanje s starši temelji na medsebojnem zaupanju in sodelovanju. Z raziskavo smo ugotovili, da imajo vzgojitelji dovolj znanja o skrbi za zdravje otrok, da vzgojitelji skrbijo za zdravje otrok v vrtcu, da se poslužujejo dodatne literature in obiskujejo strokovna srečanja na temo o zdravju otrok v vrtcu, da vzgojitelji skrbijo za ustrezno higiensko stanje prostorov (zračenje igralnic) in igrač (vzdrževanje higiene igrač), da večina vzgojiteljev obvlada osnove nudenja prve pomoči in da sodelovanje s starši temelji na medsebojnem zaupanju in sodelovanju.
Keywords: zdravje, skrb za zdravje, vzgojitelj, Kurikulum za vrtce
Published: 28.05.2013; Views: 1430; Downloads: 153
.pdf Full text (889,75 KB)

10.
PLANINSKE DEJAVNOSTI V OKVIRU KURIKULUMA ZA VRTCE
Tamara Potočnik, 2014, undergraduate thesis

Abstract: Diplomska naloga Planinske dejavnosti v okviru Kurikuluma za vrtce je teoretično delo, v katerem smo s pomočjo primarnih in sekundarnih virov z deskriptivno in komparativno metodo raziskali možnosti izvajanja planinskih vsebin v okviru Kurikuluma za vrtce. Na začetku smo predstavili planinstvo kot del slovenske narodne identitete z njegovim zgodovinskim razvojem. V nadaljevanju pa smo iskali možnosti za izvajanje planinskih vsebin v okviru Kurikuluma za vrtce. Hkrati pa ugotavljali možnosti za njihovo povezanost z ostalimi področji kurikuluma v vrtcu. Ugotovili smo, da je Kurikulum za vrtce nacionalni dokument, ki daje vzgojitelju osnovo za načrtovanje dela in možnosti povezovanja ciljev s področja gibanja s cilji drugih področij dejavnosti v vrtcu. Nadalje smo raziskovali vzgojni vidik planinstva in opisali akcijo Ciciban planinec. Pri tem smo predstavili vlogo mentorja in vodnika planinske skupine. Zadnje poglavje smo namenili načrtovanju planinskih dejavnosti v vrtcu ter iskali možnosti, kako obstoječi program Ciciban planinec implementirati v letni načrt vrtca ter s tem povečati zanimanje otrok za planinsko dejavnost. Ugotovili smo, da je za izvajanje programa pomembno kvalitetno letno in tudi večletno načrtovanje planinske dejavnosti v vrtcu. Ugotovili smo tudi, da samo načrtovanje še ne zagotavlja uspeha, temveč je potrebno načrtovano prenesti tudi v prakso. Uspeh pa je zagotovo odvisen od motivacije in strokovne usposobljenosti vzgojiteljev, ki te dejavnosti izvajajo. Ob koncu smo predstavili še primer programa planinskih dejavnosti v vrtcu.
Keywords: Kurikulum za vrtce, planinske dejavnosti, načrtovanje planinskih vsebin, vloga vzgojitelja, Ciciban planinec.
Published: 07.10.2014; Views: 1185; Downloads: 204
.pdf Full text (1,61 MB)

Search done in 0.2 sec.
Back to top
Logos of partners University of Maribor University of Ljubljana University of Primorska University of Nova Gorica