| | SLO | ENG | Cookies and privacy

Bigger font | Smaller font

Search the digital library catalog Help

Query: search in
search in
search in
search in
* old and bologna study programme

Options:
  Reset


1 - 10 / 11
First pagePrevious page12Next pageLast page
1.
2.
OBLIKOVALSKI IN ERGONOMSKI VIDIKI RAZVOJA FOTOAPARATA
Gregor Harih, 2009, undergraduate thesis

Abstract: Fotoaparat je naprava za zajemanje svetlobe. Od njenega izuma, do danes se je na osnovi stalnega razvoja, nove tehnike in tehnologije precej spremenila. Zraven zagotavljanja glavne funkcije je potrebno, da razvojni inženir oblikuje fotoaparat po principih industrijskega oblikovanja in ergonomije. Z upoštevanjem teoretičnih in praktičnih priporočil ter na osnovi antropometričnih tabel je mogoče doseči obliko, ki bo uporabnikom vizualno všeč ter bo omogočala enostavno in preprosto uporabo z malo utrujanja in brez poškodb uporabnika. V kolikor so principi industrijskega oblikovaja in ergonomije ustrezno zajeti v razvojni fazi, se ustvari dodatna vrednost fotoaparata, ki izboljša konkurenčnost izdelka na tržišču.
Keywords: delovno okolje, razdelitev fotoaparatov, zrcalno-refleksni fotoaparat, camera obscura, ergonomija, inženirsko oblikovanje, konstrukcijska priporočila, izbira materiala, antropometrija, računalniška orodja
Published: 04.01.2010; Views: 2154; Downloads: 159
.pdf Full text (18,38 MB)

3.
ADAPTIVNA KLASIFIKACIJA S KOHONENOVO NEVRONSKO MREŽO
Marko Brakus, 2010, undergraduate thesis

Abstract: V diplomskem delu bomo predstavili Kohonenovo nevronsko mrežo in preučili njeno strukturo, učenje z algoritmom SOM, parametre in uporabo predvsem pri klasifikaciji. Kohonenova nevronska mreža je ena od najpopularnejših zaradi svojih širokih lastnosti. Predvsem jo uporabljajo pri preučevanju in vizualizaciji podatkov. Razložili bomo strukturo, učenje in parametre Kohonenove nevronske mreže in tudi način, s katerim algoritem SOM neznane podatke razdeli v gruče in izgradi klasifikator. Opisali bomo tudi testno programsko opremo.
Keywords: Kohonen, SOM, klasifikacija, razdelitev v gruče, nevronske mreže
Published: 02.02.2010; Views: 1378; Downloads: 168
.pdf Full text (4,74 MB)

4.
POMEN IN POSTOPEK STATUSNIH PREOBLIKOVANJ Z DELITVIJO IN IZČLENITVIJO
Nataša Hergamas, 2010, undergraduate thesis

Abstract: V današnjih ekonomskih razmerah se pojavlja veliko razlogov, zaradi katerih se družbe odločajo za statusna preoblikovanja. Zakonodajalec je zato oblikoval posebna pravila, ki ne le zagotavljajo zaščito interesov imetnikov deležev in upnikov, temveč tudi pravila, ki družbam omogočajo preprosto, hitro in celovito spreminjanje premoženjske strukture ter s tem lažje doseganje njihovih interesov. Pravila, ki to omogočajo, so pravila za statusna preoblikovanja. Zakonska ureditev pa ni bila lahka, saj je morala zagotoviti kompromis različnih interesov: voljo večinskih imetnikov deležev po preoblikovanju, interesa upnikov, da bo družba tudi po preoblikovanju izpolnila vsebino njihovih terjatev, ter interesa manjšinskih imetnikov deležev, da se njihov premoženjsko-upravljavski položaj ne spremeni, oziroma da se vsaj ne poslabša. Za problematiko statusnih preoblikovanj smo se odločili zato, ker se zaradi aktualnih ekonomskih razmer vedno več gospodarskih družb odloča za podjetniška prestrukturiranja in s tem spremembo premoženjske strukture. Pravila podjetniškega prestrukturiranja pa so odlična rešitev za vse, ki se želijo preoblikovati, brez da bi morali prej likvidirati družbo in jo na novo ustanoviti, pod pogoji, ki ustrezajo njihovim interesom. Prav tako pa pravila varujejo interese imetnikov deležev in upnikov, ki zaradi tega ne ovirajo postopka delitve.
Keywords: Statusna preoblikovanja, delitev, razdelitev, oddelitev, izčlenitev, univerzalno pravno nasledstvo, prenos premoženja, imetniki deležev, upniki, davčno nevtralno obravnavanje.
Published: 05.11.2010; Views: 2257; Downloads: 636
.pdf Full text (613,66 KB)

5.
RAZDELITEV PREMOŽENJA OB USTANOVITVI NOVE OBČINE
Tanja Karla Jeglič, 2011, undergraduate thesis

Abstract: Namen diplomskega dela je prikaz izvrševanja ustavno zagotovljene pravice do lokalne samouprave. Opazovanje njenega razvoja skozi prizmo časa in prostora pove, da pravica do lokalne samouprave ni bila in ni tako samoumevna, kot jo dojemamo danes in tu. Danes in tu je predmet predpisov Evropske unije, demokratično razvite države pa ji namenjajo mesto v svojih najvišjih pravnih aktih. Temeljno in osrednje načelo lokalne samouprave je načelo subsidiarnosti, ki postavlja posameznika v sam center družbe. Ni pa načelo subsidiarnosti le načelo lokalne samouprave, ampak se odraža na vseh ravneh današnje Evrope. Dati pravico posameznikom, da se na podlagi zakona lahko odločijo, da bodo zadeve, ki se jih dotikajo, reševali v okviru takšne lokalne skupnosti, ki bo njihove interese pri zadovoljevanju potreb kar najbolje zastopala, je pokazatelj demokratičnosti in decentralizacije neke družbe. Izvrševanje pravice do lokalne samouprave se praktično odraža v ustanavljanju lokalnih skupnosti, pri nas so to občine, kot njihova temeljna oblika. V skladu z načelom subsidiarnosti se v praksi dogajajo tudi teritorialne spremembe obstoječih občin. Nove občine se ustanavljajo z zadostitvijo zakonsko določenih razlogov in pogojev, med katerimi je na prvem mestu odločitev lokalne skupnosti. Ena izmed posledic ustanovitve nove občine pa je tudi razdelitev premoženja med preostankom prejšnje občine in novonastalo občino. Zakon določa načine in kriterije razdelitve. Sporazumno kot primaren način razdelitve premoženja in zakonsko, če v predpisanih rokih ni opravljena sporazumna razdelitev premoženja. Opis praktičnih primerov kaže, da so ravno s tem običajno največje težave pri oblikovanju nove občine, ker se vpletene občine ne morejo dogovoriti in skupnega premoženja razdeliti sporazumno. V primerih, ki jih bom posebej izpostavila, se je pri prvem vpletenim občinam uspelo dogovoriti o razdelitvi skupnega premoženja, v drugem primeru pa do sporazumne razdelitve ni prišlo, zato sta vpleteni občini enostransko določili (deklarirali) svoje premoženje, po principih, ki jih določa zakon. Ali je bilo to vsebinsko pravilno, bo pokazal čas.
Keywords: lokalna samouprava, lokalna skupnost, načelo subsidiarnosti, ustanovitev občine, premoženje, sporazumna razdelitev premoženja, zakonska razdelitev premoženja
Published: 07.06.2011; Views: 1585; Downloads: 95
.pdf Full text (433,32 KB)

6.
PRISILNA PORAVNAVA IN STEČAJNI POSTOPEK S PRAVNEGA IN RAČUNOVODSKEGA VIDIKA V SLOVENIJI TER PRIMERJAVA Z AVSTRIJO
Rene Šrumpf, 2012, undergraduate thesis

Abstract: Postopek prisilne poravnave in stečajni postopek lahko nastopita, ko dolžnik postane plačilno nesposoben ali prezadolžen. Oba postopka imata svoj specifičen potek ter nosita tudi različne posledice, slabosti in prednosti. Tako je postopek prisilne poravnave hitrejši, stroškovno ugodnejši in ohranja delovanje družbe, medtem ko pa stečajni postopek pomeni dokončno prenehanje obstoja družbe. Dolžnik predlaga postopek prisilne poravnave zaradi izvedbe finančnega prestrukturiranja, s katerim bi rad izboljšal svoje finančno stanje in nadaljeval s poslovanjem oziroma se izognil morebitnem stečajnem postopku. Stečajni postopek pa predlagajo predvsem upniki, ko ugotovijo za dolžnikovo insolventnost in je njihovo poplačilo terjatev ogroženo. O tem, kateri postopek je pri dolžniku primernejši, odločajo upniki glede na ugodnejšo poplačilo njihovih terjatev. Postopek prisilne poravnave nastopi le, če upniki glasujejo za sprejetje prisilne poravnave. Po slovenski zakonodaji je to vsaj 60 % vseh upnikov z glasovalno pravico, ki je ponderirana glede na razrede njihovih terjatev, po avstrijski pa vsaj 50 % upnikov z glasovalno pravico, katerih skupni znesek prijavljenih terjatev presega ¾ zneska celotnih terjatev upnikov z glasovalno pravico prisotnih na obravnavi. Glasovalnih pravic nimajo upniki z izločitvenimi in ločitvenimi pravicami ter upniki s prednostnimi terjatvami. Če ne pride do sprejetja predlagane prisilne poravnave, se takoj začne stečajni postopek, v Avstriji pa le, če tako odloči sodišče. Poplačilo upnikov pri postopku prisilne poravnave se vrednostno in časovno izvede, kot je zastavljeno v načrtu o finančnem prestrukturiranju. Če ne pride do ustreznega poplačila terjatev, se prisilna poravnava razveljavi. Pri stečajnem postopku pa se poplačilo upnikov izvede z razdelitvijo stečajne mase. Razdelitev temelji na razredih prijavljenih terjatev upnikov. Pomeni, da so najprej poplačani ločitveni upniki, nato upniki s prednostnimi terjatvami ter na koncu upniki z navadnimi in podrejenimi terjatvami.
Keywords:  insolvetnost,  postopek prisilne poravnave,  stečajni postopek,  dolžnik,  upnik/upniki,  družba,  plačilna nesposobnost,  prezadolženost,  finančno prestrukturiranje,  terjatve,  poplačilo/poravnava,  sprejetje  zakonodaja,  glasovalna pravica,  obravnava na sodišču,  izločitvena pravica,  ločitvena pravica,  prednostne terjatve,  razdelitev,  stečajna masa.
Published: 07.12.2012; Views: 4428; Downloads: 527
.pdf Full text (498,11 KB)

7.
8.
9.
IZROČILNA POGODBA NEKOČ IN DANES
Nuša Vrbnjak, 2015, undergraduate thesis

Abstract: V diplomski nalogi smo izpostavili način prehoda premoženja za življenja, pogodbo o izročitvi in razdelitvi premoženja za življenja, ki ji skrajšano rečemo kar izročilna pogodba. Gre za stari pravni institut, s katerim so po navadi na kmetih izročali kmetije mlajšim generacijam oziroma določenemu potomcu, ki je kot lastnik in gospodar nadaljeval z delom na kmetiji. Bistvo je v izročitvi premoženja, ki pa večkrat vsebuje določene zgovore – preužitek, s katerim si izročevalec zagotovi dostojen preostanek življenja. Prejemnik, ki je prejel vredno premoženje, je dolžan za prejeto tudi nekaj storiti, dati, zagotoviti, se nekako oddolžiti za to, kar mu je nekdo (izročevalec) dal. Če se prejemnik dogovorjenega ne drži, lahko pride do razveze izročilne pogodbe, za kar pa morajo obstajati tehtni razlogi. Seveda izročilne pogodbe poznamo še danes. Zaradi najdenih primerkov izročilnih pogodb v domačem arhivu, se nam je zdelo zanimivo, da jih predstavimo v diplomski nalogi ter s tem prispevamo k ohranitvi tradicije, takratnega jezika, načina življenja. Tako smo vključili izročilno pogodbo iz leta 1888, za katero še ni bil značilen izraz izročilna pogodba, temveč prepodajna pogodba. Glede izročitve iste kmetije sledi izročilna pogodba iz leta 1941 in nato še izročilna pogodba iz leta 2005. V diplomski nalogi smo predstavili njihovo vsebino in jih na podlagi zakonske ureditve na posameznih delih primerjali.
Keywords: Izročitev premoženja, razdelitev premoženja, užitek, izročevalec, prejemnik.
Published: 03.07.2015; Views: 1278; Downloads: 389
.pdf Full text (1,27 MB)

10.
TRGOVANJE Z EMISIJSKIMI KUPONI V SLOVENSKIH PODJETJIH
Sandi Peršuh, 2012, undergraduate thesis

Abstract: V diplomskem seminarju je obravnavano trgovanje z emisijskimi kuponi. V prvem delu smo se osredotočili na začetke trgovanja in vzpostavitev evropske sheme za trgovanja z emisijskimi kuponi. Predstavili smo vsa tri trgovalna obdobja in količino emisijskih kuponov, ki jih lahko porabimo v določenem obdobju. Sledil je opis gibanja cen emisijskih kuponov in vzroki za nihanje. V drugem delu smo se osredotočili na Slovenijo, pokazali kako je v Sloveniji potekala določitev količine emisijskih kuponov in kako so jih potem razdelili na sektorje in vse do končnih naprav. Na koncu smo predstavili še pet slovenskih podjetij in pokazali njihovo trgovanje in porabo emisijskih kuponov. Predstavili smo naslednja slovenska podjetja Talum, Krka, Cinkarna, Termoelektrarna Šoštanj in Termoelektrarna - toplarna Ljubljana. Prve tri predstavljajo sektor industrija, zadnji dve pa energetiko. Emisije Co2 so se od vzpostavitve sheme in do 2010 znižale na celotnem območju za 12,6% samo v Sloveniji za 6,7%.
Keywords: emisijski kuponi, trgovanje z emisijami, cena emisijskih kuponov, razdelitev kuponov
Published: 19.12.2012; Views: 3066; Downloads: 399
.pdf Full text (452,53 KB)

Search done in 0.18 sec.
Back to top
Logos of partners University of Maribor University of Ljubljana University of Primorska University of Nova Gorica