| | SLO | ENG | Cookies and privacy

Bigger font | Smaller font

Search the digital library catalog Help

Query: search in
search in
search in
search in
* old and bologna study programme

Options:
  Reset


11 - 20 / 336
First pagePrevious page12345678910Next pageLast page
11.
VARSTVO GEOGRAFSKE OZNAČBE ZA KMETIJSKE PROIZVODE IN ŽIVILA V EVROPSKI UNIJI
Irena Bezovnik, 2009, undergraduate thesis

Abstract: Avtorica v diplomski nalogi s sodnimi primeri Sodišča ES slikovito predstavlja ureditev varstva geografske označbe v EU za kmetijske proizvode in živila, kot je vsebovana v Uredbi Sveta št. 510/2006. Diplomsko delo pojasnjuje, zakaj je bila Uredba Sveta št. 510/2006 sprejeta, na kakšnem konceptu temelji ter kakšne so posledice sprejetega koncepta, na katerem temelji ureditev. Obravnavane so tematike, kot kaj je na primer geografska označba, kdaj govorimo o geografskem imenu, kdaj in kako lahko nekdo predlaga registracijo geografskega imena in posledično pridobi varstvo, pri katerem organu ter predvsem kdo je upravičen vložiti vlogo za registracijo, kdo je upravičenec do izkoriščanja geografske označbe, kakšne so njegove pravice, pred kakšnimi kršitvami je zaščiten upravičenec in kdo mu varstvo zagotavlja. V začetnem delu diplomske naloge je predstavljen še koncept varstva geografske označbe v Sloveniji, kot ene izmed držav članic EU. Na tak način se predstavi sodelovanje med nacionalno ravnijo držav članic EU ter med ravnijo EU.
Keywords: geografska označba, geografska označba porekla, sui generis sistem, obseg varstva, kolektivna pravica, teritorialni značaj, nelojalna konkurenca, generičnost, specifikacija
Published: 15.12.2009; Views: 2097; Downloads: 329
.pdf Full text (444,10 KB)

12.
IZOBRAŽEVANJE GLASBENIH SKUPIN-GLASBENI MANAGEMENT
Zvezdan Velić, 2009, undergraduate thesis

Abstract: V diplomskem delu sem obravnaval znanja, ki jih mora glasbena skupina osvojiti za uspešno delovanje na trgu. Ugotovil sem, da pri nas ni institucije, ki bi poučevala glasbenike in bi jim nudila znanje, ki je potrebno za vstop in obstoj na glasbenem trgu. V osrednji temi diplomskega dela sem se posvetil organizaciji izobraževanja glasbenikov za osvojitev tega znanja. Za lažjo predstavo o velikosti glasbene industrije, v kateri se obračajo milijonski zaslužki, sem na začetku predstavill zgodovino glasbene industrije, ki se je začela z izumom fonografa v Ameriki. Sledi opis glavnih akterjev ter največjih korporacij, ki delujejo v glasbenem poslu. Da bi razumeli kakšno znanje mora imeti glasbenik, ki si želi ustvariti glasbeno kariero, moramo poznati širino celotne glasbene industrije in njene dejavnosti. Predstavil sem strukturo glasbenih založb ter opisal dejavnosti posameznih oddelkov znotraj nje. Prav tako je bilo neizogibno potrebno opisati delo najpomembnejših akterjev v glasbenem poslu, kot so managerji, producenti, proizvajalci fonogramov in drugi. Posebno pozornost sem namenil poglavju v katerem sem predstavil organiziranje izobraževanja glasbenikov. Za najbolj smotrno organizacijsko obliko tovrstnega izobraževanja sem izbral seminar. V nadaljevanju sem opisal organizacijo seminarja za izobraževanje glasbenih skupin. Primer organizacije seminarja sem predstavil po posameznih dejavnostih, ki jih zajema kurikulum in jih je potrebno opraviti z izvajanjem funkcij managementa. Glasbena skupina je pravzaprav podjetje, ki mora razviti svojo blagovno znamko po kateri bo prepoznavna in cenjena. V smislu podjetniškega duha sem predstavil kratek poslovni načrt, ki ga je zasnovala glasbena agencija za skupino The Swingers. Tak poslovni načrt bi moral biti osnovni gradnik za resen pristop glasbene skupine k utiranju poti na začetku kariere. Predstavil sem tudi vse bolj pereč problem zavarovanje, uveljavljanje ter zlorabo avtorskih pravic. Na koncu diplomskega dela sem povzel stanje na glasbenem trgu pri nas, ki sem ga zaznal. Izpostavil sem glavne težave glasbenikov pri vstopu na glasbeni trg, predvsem v pomanjkanju njihovega poslovnega izobraževanja. Pri proučevanju glasbenega managementa sem za izboljšanje stanja oz. rešitev nekaterih težav predlagal konkretne predloge, ki sem jih podal na samem zaključku tega dela.
Keywords: glasbena industrija, glasbena založba, izobraževanje glasbenih skupin, poslovni načrt, avtorska pravica.
Published: 02.12.2009; Views: 3241; Downloads: 332
.pdf Full text (1,12 MB)

13.
14.
PRIDOBITEV LASTNINSKE PRAVICE NA PODLAGI ODLOČBE DRŽAVNEGA ORGANA
Zdenka Gradišnik, 2009, undergraduate thesis

Abstract: Pridobitev lastninske pravice na podlagi odločbe državnega organa v postopku denacionalizacije je vsekakor eden najbolj zapletenih in dolgotrajnih načinov pridobitve lastninske pravice. Z namenom prikaza vseh vidikov postopka so v diplomskem delu podrobno predstavljene vse stranke v postopku kot tudi upravni organ, ki vodi postopek, skozi vse faze postopka, vključno z uveljavljanjem pravnih sredstev strank v postopku. Pridobitev lastninske pravice v tem postopku pa je kljub temu le ena od možnih rešitev oz. odločitev v okviru določil Zakona o denacionalizaciji. Z vpisom lastninske pravice v korist denacionalizacijskega upravičenca v zemljiško knjigo pa se odločitev upravnega organa tudi dejansko odrazi v premoženju pravnih naslednikov bivših lastnikov nacionaliziranega premoženja. Pregled denacionalizacijskih postopkov na območju Mestne občine Velenje nazorno prikazuje dejansko stanje glede na vrsto odločitve državnega organa po posameznih strankah.
Keywords: Ključne besede: državni organ, lastninska pravica, denacionalizacija, zakon o denacionalizaciji, pravna sredstva, zemljiška knjiga
Published: 14.12.2009; Views: 2484; Downloads: 287
.pdf Full text (393,00 KB)

15.
SVOBODA GIBANJA DRUŽINSKIH ČLANOV DRŽAVLJANOV EU V LUČI ZADEVE METOCK
Lara Grušovnik, 2009, undergraduate thesis

Abstract: V diplomskem delu obravnavam pravico svobodnega gibanja družinskih članov državljanov Evropske unije v luči zadeve Metock. V prvem delu predstavljam postopek predhodnega odločanja pred Sodiščem Evropske unije, nadaljujem z opisom pravice do prostega gibanja državljanov Evropske unije in njihovih družinskih članov s poudarkom na Evropskem državljanstvu in Direktivi 2004/38/ES, ki ureja pravico državljanov Unije in njihovih družinskih članov do prostega gibanja in prebivanja na ozemlju držav članic. Omenjam tudi Listino Evropske unije o temeljnih pravicah in Schengenski režim. Na koncu prvega dela povzemam odločitev Sodišča v zadevi Akrich s področja prostega gibanja delavcev in njihovih družinskih članov. V drugem delu diplomskega dela analiziram zadevo Metock, preko katere želim ugotoviti obseg pravice do prostega gibanja družinskih članov državljanov Evropske unije, ki so državljani tretjih držav. Sprva opisujem dejansko stanje in navajam stališča tožnikov in toženca, končam z argumenti in sodbo Sodišča ter sklepnimi predlogi generalnega pravobranilca.
Keywords: Direktiva 2004/38/ES, zadeva Metock, zadeva Akrich, evropsko državljanstvo, postopek predhodnega odločanja, Schengenski režim, Listina EU o temeljnih pravicah, pravica prostega gibanja državljanov EU in njihovih družinskih članov.
Published: 22.12.2009; Views: 2892; Downloads: 545
.pdf Full text (409,60 KB)

16.
17.
Zasebnost in internet : diplomsko delo
Maja Žbogar, 2009, undergraduate thesis

Keywords: internet, elektronska pošta, zasebnost, osebni podatki, pravica do zasebnosti, človekove pravice, diplomske naloge
Published: 16.12.2009; Views: 2965; Downloads: 543
.pdf Full text (692,59 KB)

18.
OD IDEJE DO PROSTORA; AVTORSKA PRAVICA KOT INSTRUMENT ZAŠČITE ARHITEKTURNIH DEL
Saša Krajnc, 2009, undergraduate thesis

Abstract: Pravna ureditev avtorskih pravic na arhitekturnih delih je tema, ob kateri se lomijo kopja. Arhitekturna dela so med klasičnimi umetniškimi deli najkasneje dosegla avtorskopravno varstvo. Zakonodajalci so bili pri urejanju te materije zaradi občutljivega odnosa med avtorsko in lastninsko pravico še posebej previdni, kar je vodilo v dokaj ohlapno in nejasno ureditev varstva arhitekturnih del. Ta naloga obravnava nekatera najbolj sporna vprašanja, kot je kvalifikacija arhitekturnih stvaritev kot avtorskih del, individualnost kot ključno predpostavko avtorskega dela in nekatere najbolj specifične arhitektove avtorske pravice ter omejitve teh pravic.. Med drugim analizira tudi odnos med avtorjem arhitekturnega dela in naročnikom oz. lastnikom arhitekturnega objekta. Pri tem je veliko pozornosti namenjene predvsem lastnikovi pravici do poseganja v arhitekturno delo. Teoretična stališča so podprta s praktičnimi primeri, predvsem z namenom, da bi tematiko približala ne le pravni ampak tudi arhitekturni stroki.
Keywords: avtorska pravica, intelektualna lastnina, arhitekturno delo, načrt, zgradba, plagiat, individualna stvaritev, lastninska pravica, projektantska pogodba
Published: 21.12.2009; Views: 2551; Downloads: 296
.pdf Full text (7,90 MB)

19.
RAZKRIVANJE ZDRAVSTVENEGA STANJA JAVNIH OSEB: KOLIZIJA SVOBODE IZRAŽANJA IN PRAVICE DO ZASEBNOSTI
Mateja Tekalec, 2010, undergraduate thesis

Abstract: Diplomska naloga obravnava razkrivanje zdravstvenega stanja javnih oseb, pri katerem se srečamo s kolizijo med pravico do zasebnosti in svobodo izražanja. Vsebinsko se nanaša na vprašanje, kako razmejiti mejo med javnim in zasebnim in hkrati zadovoljiti tako interes posameznika (javne osebe) na katerega se podatki nanašajo, kot tudi interes javnosti, da izve, v kakšnem zdravstvenem stanju je javna oseba, ki jo je na neposrednih volitvah izvolilo ljudstvo in ali zdravje neposredno vpliva na uspešnost opravljanja funkcije.
Keywords: Ključne besede: pravica do zasebnosti, svoboda izražanja, javna oseba, občutljivi osebni podatki, kolizija, mediji.
Published: 25.01.2010; Views: 2349; Downloads: 334
.pdf Full text (472,14 KB)

20.
ODŠKODNINSKOPRAVNO VARSTVO PRAVICE DO OSEBNEGA ŽIVLJENJA IN KOMUNIKACIJSKA ZASEBNOST
Simona Tekavec, 2010, undergraduate thesis

Abstract: Diplomska naloga obravnava varstvo pravice do zasebnosti z vidika civilnega prava, kjer se najbolj množično uporablja prav institut denarne odškodnine. Pomemben vidik zasebnosti predstavlja tudi pisemska tajnost, ki pomeni podlago za razvoj modernih načinov komuniciranja, kot je sporazumevanje preko telekomunikacijskih in internetnih omrežij. Tako se je začel že pojem pisem in drugih občil razširjati do te mere, da lahko v sodobnem hitro razvijajočem se tehnološkem napredku pravno zajamemo vse sedanje in bodoče oblike komuniciranja, v katere vdor bo povzročil kršitev pravice do t.i. komunikacijske zasebnosti. Pravica do zasebnosti je ustavno zavarovana človekova pravica, kakor tudi ena izmed temeljnih osebnostnih pravic civilnega prava in je priznana tudi v številnih mednarodnih dokumentih. Enotne definicije za pravico do zasebnosti ni mogoče podati, vzrok temu pa je, da ima vsakdo drugačna pričakovanja glede zasebnosti, pogledi nanjo pa se spreminjajo tudi glede na družbeno okolje, v katerem se osebe gibljejo. Ker je poseganje v to pravico v današnjem času relativno pogosto, je zelo pomembna ureditev njenega varovanja. Pričujoče delo nas tako popelje preko pojma pravice do zasebnosti in ureditve civilnopravnega varstva v drugih najpomembnejših svetovnih pravnih sistemih, kakor tudi v mednarodnem pravu, ki ima po zaslugi sodne prakse Evropskega sodišča za človekove pravice največji vpliv na pravno teorijo in prakso držav članic Sveta Evrope. Zasebnost je torej pomembna predvsem zato, ker ščiti svobodo posameznika ter mu omogoča svobodno odločanje brez posega tretjih, če pa slučajno kdo poseže v njegovo pravico, pa ima ta na voljo razna pravna sredstva, ki mu v določeni situaciji najbolj ustrezajo. Žal je sistem v današnjem svetu narejen tako, da pri ljudeh, ki se jim na kakršnikoli način poseže v zasebnost, najbolj zaleže denarna odškodnina, saj imajo v tem lahko vsaj delno zadoščenje in materialno povračilo za pretrpljene bolečine. Osrednji del naloge zato predstavlja odškodninskopravno varstvo pravice do zasebnosti pri nas, ki je podkrepljeno še s primeri iz slovenske in tuje sodne prakse. Eden izmed aspektov zasebnosti je prav gotovo tudi poseg v zasebna pisanja, katerih neupravičeno prebiranje je lahko razlog za sprožitev civilnopravnega postopka. Dandanes je vse bolj prisoten tudi tako imenovani virtualni svet, ki se je začel razširjati z množično uporabo interneta, kjer je sfera med zasebnim in javnim močno zabrisana. Dostop do podatkov in pošiljanje sporočil je neprimerljivo hitrejše kot v preteklosti, je pa zato veliko bolj nevarno in tvegano, saj omogoča številne nove načine zlorab zasebnosti, zlasti vdor v komunikacijsko zasebnost preko elektronske pošte. Ker je to danes zelo občutljiva tematika, s katero se je praktično srečal že skoraj vsak posameznik, sem drugi del naloge posvetila varstvu komunikacijske zasebnosti in njeni predhodnici, pisemski tajnosti. Ugotavljam, da se v praksi, zahvaljujoč tehnološkemu napredku in s tem poenostavitvi načinov vdora v človekovo zasebnost komunikacij, temeljna pravica do zasebnosti vse pogosteje krši. Tehnološkemu napredku se praktično ni mogoče izogniti, zakaj se mu tudi bi, saj prinaša dobrodošle spremembe in enostavnejšo uporabo na vseh področjih človekovega življenja, vendar pa to ne pomeni, da je treba s tem prezreti temeljne človekove pravice in se obnašati, kot da le-te sploh ne bi nikoli obstajale. Zato menim, da je treba toliko več truda vložiti v zaščito pred vdorom v zasebno življenje.
Keywords: osebnostne pravice, pravica do zasebnosti, odškodninskopravno varstvo, komunikacijska zasebnost, elektronska pošta, pisemska tajnost.
Published: 07.04.2010; Views: 2554; Downloads: 666
.pdf Full text (525,60 KB)

Search done in 0.19 sec.
Back to top
Logos of partners University of Maribor University of Ljubljana University of Primorska University of Nova Gorica