| | SLO | ENG | Cookies and privacy

Bigger font | Smaller font

Search the digital library catalog Help

Query: search in
search in
search in
search in
* old and bologna study programme

Options:
  Reset


1 - 10 / 20
First pagePrevious page12Next pageLast page
1.
2.
3.
UGOTAVLJANJE ZADOVOLJSTVA ZAPOSLENIH Z IZOBRAŽEVANJEM IN DELOM V DOMU UPOKOJENCEV DANICE VOGRINEC
Marjetka Smolinger Galun, 2009, undergraduate thesis

Abstract: POVZETEK V stroki zdravstvene nege, ki se izredno hitro razvija, je potrebno permanentno strokovno izobraževanje in izpopolnjevanje izvajalcev zdravstvene nege, vendar pa razvoj lastne stroke od njih pričakuje tudi številna druga znanja, le tako bo zagotovljena učinkovita in kakovostna zdravstvena nega. Da bi to dosegli, potrebuje organizacija ne samo sposobne, ampak tudi motivirane kadre, ki so pripravljeni na permanentno pridobivanje strokovnega znanja. Diplomska naloga obravnava zadovoljstvo zaposlenih v Domu upokojencev Danice Vogrinec z izobraževanjem in delom, delovnimi pogoji in razmerami za delo. Predstavljene so teoretične osnove izobraževanja in usposabljanja zaposlenih, vrste motivov in motivacijski dejavniki za izobraževanje ter zadovoljstvo zaposlenih. Nato sledi predstavitev doma upokojencev in raziskava izvedena med zdravstveno negovalnim osebjem. V raziskavi smo ugotovili, da so zaposleni v splošnem zadovoljni z delom in delovnimi pogoji, manj pa so zadovoljni z izobraževanjem, ki jim ga nudi delovna organizacija. Rezultati raziskave pa se razlikujejo med posameznimi enotami, tako pri zadovoljstvu z delom kot z izobraževanjem. Ugotovimo pa, da bi se večina zaposlenih ponovno odločilo za poklic, ki ga opravljajo. Na osnovi rezultatov so predlagani tudi ukrepi za izboljšanje zadovoljstva z izobraževanjem in delom v delovni organizaciji.
Keywords: Ključne besede: zadovoljstvo zaposlenih, motivacija, izobraževanje, izvajalci zdravstvene nege.
Published: 17.07.2009; Views: 2602; Downloads: 626
.pdf Full text (16,80 MB)

4.
MOTIVACIJA ZAPOSLENIH ZA IZOBRAŽEVANJE IN IZPOPOLNJEVANJE NA ENOTI INTENZIVNE NEGE IN TERAPIJE NEDONOŠENČKOV V PORODNIŠNICI LJUBLJANA
Tadeja Keršmanec, 2009, master's thesis

Abstract: Izobraževanje je nujnost sodobnega časa. Učimo se vse življenje in to v različnih vlogah, lahko kot posameznik, zaposleni, družinski člani… Motivi za učenje lahko izhajajo iz lastne notranje motivacije, veselja do učenja ali pa zaradi želje po spoznavanju novega. Lahko so pa motivi zunanji, ki so neka zunanja nujnost in nas vrnejo v ponovno izobraževanje. Ti zunanji dejavniki so delodajalci, družinski člani, različne skupnosti, kajti vsi od nas pričakujejo neko znanje in usposobljenost.
Keywords: motivacija, izobraževanje, izpopolnjevanje, izvajalci zdravstvene nege
Published: 01.10.2009; Views: 2751; Downloads: 406
.pdf Full text (876,88 KB)

5.
Spreminjanje vrednot pri izvajalcih zdravstvene nege
Uroš Raščan, 2010, undergraduate thesis

Abstract: Diplomsko delo z naslovom Spreminjanje vrednot pri izvajalcih zdravstvene nege je empirično. V njem smo s pomočjo deskriptivne metode ter študija tuje in domače literature predstavili teoretične osnove, ki so vezane na pojem »vrednota«. Opisali smo, kako vrednote vplivajo na odločanje in obnašanje, predstavili smo razvoj in oblikovanje vrednot, opisali vrednote v zdravstveni negi ter predstavili izvajalce zdravstvene nege. Namen diplomskega dela je bil spoznati ali se vrednote pri izvajalcih zdravstvene nege spreminjajo z ozirom na spol, delovno dobo in stopnjo izobrazbe. V diplomskem delu smo zato na podlagi kvantitativne metodologije raziskovanja in dobljenih rezultatov primerjali povprečno oceno pomembnosti vrednot, glede na spol, delovno dobo in stopnjo izobrazbe in ugotovili, da je povprečna ocena pomembnosti posamezne vrednote oziroma hierarhična lestvica vrednot odvisna od spola, delovne dobe, stopnje izobrazbe in se glede na te parametre tekom življenja in profesionalnega razvoja posameznega izvajalca zdravstvene nege tudi spreminja in razlikuje. Razlike v vrednotnih usmeritvah sicer niso radikalne, a so kljub temu opazne.
Keywords: vrednote, izvajalci zdravstvene nege, zdravstvena nega, spreminjanje vrednot.
Published: 19.02.2010; Views: 2744; Downloads: 641
.pdf Full text (957,75 KB)

6.
PRIPRAVA ZAGONA PROJEKTA ADAPTACIJE HOTELA OLINT
Katja Vavtar, 2010, undergraduate thesis

Abstract: Diplomska naloga predstavlja pripravo zagona projekta za adaptacijo Hotela Olint na otoku Šolta. Naročnik projekta je podjetje Rina Commerce, d. o. o. V diplomski nalogi sem izdelala podrobno analizo tržišča in konkurence, s čimer sem pridobila podatke, iz katerih držav prihaja največ turistov in kateri hoteli v Dalmaciji bodo največji konkurenti Hotelu Olint. Predstavila sem tudi različne ponudbe, ki pa se bodo spreminjale glede na letni čas. Izoblikovala sem tudi slogan, logotip in letak. Ob pomoči podjetja Stilless, d. d., inženiring in notranja oprema Sevnica in podjetja Durban, d. o. o, iz Splita sem pridobila potrebne cene dobaviteljev in izvajalcev in tako izdelala ekonomiko projekta. Ugotovila sem, da so bila predvidevanja napačna, saj je bil končni znesek vseh stroškov manjši, kot sem predvidevala na začetku diplomske naloge. Ob pomoči MS projecta sem prišla do ugotovitve, da bo adaptacija Hotela Olint trajala manj kot eno leto, ker pa se bodo po adaptaciji in tri mesece po odprtju izvajale analize glede zadovoljstva turistov, bo projekt trajal več kot eno leto.
Keywords: Ključne besede: • analiza tržišča, • strategija, • dobavitelji in izvajalci, • promocija projekta, • ekonomika projekta, • MS project.
Published: 01.09.2010; Views: 1678; Downloads: 106
.pdf Full text (7,07 MB)

7.
PRIDOBIVANJE IN IZBIRA KADROV V SLOVENSKIH BANKAH
Vildana Poznič Kralj, 2010, undergraduate thesis

Abstract: Uspeh podjetij je v sodobnem konkurenčnem poslovnem okolju odvisen predvsem od zaposlenih, zato je pridobivanje in izbira kadrov izrednega pomena. Dobro izbrani oz. pridobljeni kadri za podjetje predstavljajo konkurenčno prednost. Tako moramo pri postopku pridobivanja kadrov nameniti selekcijskemu procesu kar se da največ pozornosti. V svoji diplomski nalogi sem proučevala celoten postopek pridobivanja in izbire kadrov v sedmih slovenskih bankah. Ugotovila sem nekaj podobnosti, predvsem pa veliko razlik v postopkih kadrovanja v obravnavanih podjetjih. Analiza je bila primerljiva, saj gre za isto dejavnost. Iz podatkov, zajetih v tej raziskavi, omenjenih razlik ni mogoče zadovoljivo pojasniti. Morda so razlogi za pomembne razlike v ekonomiji obsega, morda pa v opravilih, ki jih ta raziskava ni zajela.
Keywords: Kadri, človeški viri, planiranje, pridobivanje in izbira kadrov, banke, zunanji izvajalci kadrovanja, metode izbirnega postopka.
Published: 05.01.2011; Views: 1903; Downloads: 137
.pdf Full text (1,02 MB)

8.
Prisotnost dejavnikov tveganja za zdravje pri izvajalcih zdravstvene nege
Ljubiša Pađen, 2011, master's thesis/paper

Abstract: V magistrskem delu so predstavljeni posamezni dejavniki tveganja in njihov vpliv na zdravje ter na nastanek in razvoj bolezni. Problematika dejavnikov tveganja je predstavljena epidemiološko med splošno populacijo in med izvajalci zdravstvene nege. Namen raziskave je bil oceniti prevalenco dejavnikov tveganja za zdravje pri izvajalcih zdravstvene nege v eni izmed slovenskih bolnišnic in izvesti primerjavo med posameznimi skupinami izvajalcev zdravstvene nege in primerjavo s splošno populacijo. Raziskovalna metodologija: Izvedli smo presečno pregledno populacijsko epidemiološko raziskavo, ki je bila narejena na vzorcu 355 izvajalcev zdravstvene nege. Raziskava je temeljila na samoporočanju njihovega zdravja, potekala pa s pomočjo prirejenega vprašalnika CINDI »Z zdravjem povezan vedenjski slog«. Z obseţnim sklopom vprašanj smo raziskali prisotnost dejavnikov tveganja za zdravje pri respondentih. Podatke smo analizirali z različnimi statističnimi metodatmi. Rezultati: Ugotovli smo, da obstajajo razlike med spoloma izvajalcev zdravstvene nege v ţivljenjskem slogu in razlike v ţivljenjskem slogu med medicinskimi sestrami/zdravstveniki in splošno populacijo. Prišli smo do ugotovitve, da delovnik vpliva na izbrane spremenljivke ţivljenjskega sloga in da ni statističnih razlik med prevalenco dejavnikov tveganja niti z vrsto oddelka, na katerem izvajalci delajo, niti z intenzivnostjo dela. Sklep: Medicinske sestre/zdravstveniki imajo vsa potrebna znanja, kako zdravje ohranjati in ga krepiti. Študije kaţejo na razmeroma visoko prevalenco dejavnikov tveganja, zaradi tega je potrebno posvetiti posebno skrb, kako v tej poklicni skupini varovati zdravje.
Keywords: zdravstvena nega, promocija zdravja, ţivljenjski slog, dejavniki tveganja, izvajalci zdravstvene nege, medicinska sestra
Published: 01.12.2011; Views: 3204; Downloads: 661
.pdf Full text (1,59 MB)

9.
Izvajanje požarnega varovanja
Mojca Zupan, 2009, published professional conference contribution

Abstract: Požarno varovanje spada med manj poznane in uporabljive splošne preventivne ukrepe varstva pred požarom. Izvajajo ga lahko pravne osebe, ki imajo licenco za varovanje premoženja skladno z zakonom, ki ureja zasebno varovanje in na podlagi Pravilnika o požarnem varovanju pridobljeno pooblastilo za izvajanje požarnega varovanja. Požarno varovanje požarno bolj ogroženih industrijskih in drugih poslovnih objektov, v katerih obstaja vsaj srednja do povečana požarna ogroženost po predpisih o ugotavljanju ocene požarne ogroženosti, lahko izvajajo na podlagi predpisov, ki urejajo gasilstvo in pogodb z gospodarskimi družbami, zavodi in drugimi organizacijami, ki so lastniki ali uporabniki takih objektov, tudi poklicne ali prostovoljne gasilske enote, ki morajo na območje požarno varovanega objekta priti z intervencijsko ekipo najkasneje v desetih minutah od trenutka alarma oziroma poziva, pri čemer sedež teh enot ne sme biti oddaljen od varovanega objekta več kot 5 km. Namen prispevka je predstaviti normativne novosti na področju izvajanja požarnega varovanja in rezultate iz letnih poročil izvajalcev požarnega varovanja o intervencijah. Rezultati večletnih analiz iz letnih poročil izvajalcev požarnega varovanja o intervencijah bodo služili kot pomoč pri nadaljnjem organizacijskem in strokovnem razvoju požarnega varovanja.
Keywords: požarno varovanje, izvajalci
Published: 04.06.2012; Views: 573; Downloads: 41
.pdf Full text (71,84 KB)
This document has many files! More...

10.
Umetna dihalna pot in mehanska ventilacija
Nataša Radovanović, 2012, undergraduate thesis

Abstract: V diplomskem delu smo opisali umetno dihalno pot in mehansko ventilacijo ter predstavili specifične naloge izvajalcev zdravstvene nege pri obravnavi bolnikov z umetno dihalno potjo in mehansko ventilacijo. Pri izdelavi diplomskega dela smo uporabili deskriptivno metodo dela. Pri tem nam je bila v pomoč slovenska in tuja literatura, s katero smo predstavili teoretična izhodišča. Raziskava je temeljila na kvantitativni metodologiji dela. Izvedli smo študijo, podatke smo zbrali s pomočjo anketnega vprašalnika. Anketirali smo izvajalce zdravstvene nege, ki so zaposleni na Oddelku za anestezijo, intenzivno terapijo in terapijo bolečin ter na Oddelku za internistično intenzivno terapijo Univerzitetnega kliničnega centra Maribor. Rezultati raziskave so potrdili, da izvajalci zdravstvene nege upoštevajo ukrepe za preprečevanje bolnišničnih okuţb povezanih z umetno dihalno potjo in mehansko ventilacijo ter standarde aktivnosti zdravstvene nege pri izvajanju zdravstvene nege ter da sta aspiracija sekreta iz dihalnih poti in nadzor nad umetno dihalno potjo najpomembnejši nalogi pri bolniku z umetno dihalno potjo in mehansko ventilacijo. Zapleti, povezani z umetno dihalno potjo in mehansko ventilacijo, se pojavljajo redko. Izvajalci zdravstvene nege so seznanjeni z uporabo vseh pripomočkov, namenjenih vzdrţevanju proste dihalne poti in mehanske ventilacije ter z najnovejšimi smernicami za vzdrţevanje umetne dihalne poti in mehanske ventilacije.
Keywords: umetna dihalna pot, endotrahealna intubacija, aspiracija, mehanska ventilacija, izvajalci zdravstvene nege.
Published: 02.10.2012; Views: 5849; Downloads: 2135
.pdf Full text (820,60 KB)

Search done in 0.21 sec.
Back to top
Logos of partners University of Maribor University of Ljubljana University of Primorska University of Nova Gorica