| | SLO | ENG | Cookies and privacy

Bigger font | Smaller font

Search the digital library catalog Help

Query: search in
search in
search in
search in
* old and bologna study programme

Options:
  Reset


1 - 10 / 12
First pagePrevious page12Next pageLast page
1.
2.
KOPER: LIKOVNI VODNIK ZA OTROKE
Katarina Kleibencetl, 2009, undergraduate thesis

Abstract: Tema diplomskega dela se naslanja na prilogo z naslovom Koper: Likovni vodnik za otroke s priročnikom za učitelje. Z likovnim vodnikom smo želeli učence (od 3. do 5. razreda osnovne šole) in učitelje spodbuditi k drugačnemu načinu usvajanja znanja na področju likovne umetnosti ter na področju zgodovine umetnosti in kulture. Namen in cilj diplomskega dela je spodbujati otrokovo ustvarjalnost ter na njemu primeren način približati kulturo mesta Koper preko njegovega lastnega likovnega izražanja. S praktično raziskavo smo želeli ugotoviti, kako na učenčevo likovno izražanje in ustvarjalnost vplivata doživljanje izven učilnice in medpredmetno povezovanje vsebin. Zanimalo nas je tudi, ali je motivacija učencev pri likovnem pouku povečana ob likovnem izražanju na temo ogleda mesta in ali je vsa vsebina v likovnem vodniku (vključno z vsemi likovnimi nalogami) primerna psihomotoričnim sposobnostim učencev 3. razreda osnovne šole. V prvem delu diplomskega dela smo predstavili teoretična izhodišča značilnosti otrokovega ustvarjanja. V drugem delu smo predstavili ugotovitve in analizo likovnih del (učencev 3. razreda), nastalih na terenskem delu in pri urah likovnega pouka. Rezultati so pokazali, da so učenci zaradi drugačnega načina pouka oziroma usvajanja znanja pri rednem pouku likovne vzgoje veliko bolj motivirani, zato tudi bolj ustvarjalni na likovno izraznem področju, kar izpolnjuje cilj oz. namen raziskave.
Keywords: – Likovna vzgoja, – vodnik, – dan dejavnosti, – likovne naloge.
Published: 09.04.2009; Views: 2580; Downloads: 330
.pdf Full text (24,64 MB)

3.
JEZIK V KUHARSKIH KNJIGAH V 17. IN 18. STOLETJU
Vesna Tapajner, 2010, undergraduate thesis

Abstract: Cilj pričujočega dela je predstaviti, raziskati in primerjati kuharski knjigi: Kuharske bukve in Koch und Arzney-Buch. Najprej bo predstavljeno teoretično izhodišče, kjer bo predstavljen prehranjevalni sistem v 17. in 18. stoletju, kakor tudi ideologija prehrane zgodnje novoveške družbe, ki je vplivala na izbor in pripravo jedi. Nato sledi opis živil in prehranjevalnih navad takratne družbe. Tukaj bo predstavljena predvsem družba v časovnem okviru od 17. do 19. stoletja. Za temeljito ponazoritev kmečke, meščanske in gosposke kuhinje bodo uporabljeni jedilniki iz starejših kuharskih knjig. Nato sledi predstavitev starejših avstrijskih in slovenskih kuharskih knjig, predvsem so me zanimale kuharske knjige iz 17. in 18. stoletja, pri tem bo predstavljena ciljna skupina, kateri so bile te kuharske knjige namenjene. S pomočjo teh dveh kuharskih knjig (Kuharske bukve in Grazer Koch und Arzney-Buch) bo predstavljena gastronomija preteklih let, ki je odsev realnih življenjskih pogojev posameznika in družbe. Osrednji del diplomske naloge je raziskava in predstavitev živil in jedi, ki so uporabljena v zgodnje novoveški kuhinji in predvsem v teh dveh kuharskih knjigah. Pri tem bo raziskano, kako se navadna kuhinja revnejšega sloja prebivalstva razlikuje od kuhinje bogatejših meščanov. Vendar je pogled omejen na slovensko in avstrijsko kuhinjo 17. in 18. stoletja. Na koncu so prikazani skupni elementi slovenske in avstrijske kuhinje, ki se pojavljajo v teh dveh kuharskih knjigah.
Keywords: Prehrana, Živila, Kuharske knjige, Valentin Vodnik, Grazer Koch- und Arzneibuch, Slovenska in avstrijska kuhinja
Published: 21.10.2010; Views: 1638; Downloads: 169
.pdf Full text (570,68 KB)

4.
NOTRANJE REVIDIRANJE PORABE SREDSTEV EVROPSKE KOMISIJE ZA IZVAJANJE PROJEKTA VSEŽIVLJENJSKEGA UČENJA
Mirjam Hancman, 2010, undergraduate thesis

Abstract: Vseživljenjsko učenje je naloga celotne družbe. Razvijati se morajo kakovostni izobraževalni programi, ki bodo vključili koncept vseživljenjskega izobraževanja. Znanje oziroma nevidni kapital, ki ga pridobimo v začetnem izobraževanju, ni dovolj za vse spremembe, ki se dogajajo kasneje, ko smo že zaposleni. Predvsem bi morali poudariti eno najpomembnejših in strateških jeder, ki se nanaša na vseživljenjsko izobraževanje človeka, njegove spodbude in dostopnost do izobraževanja. Program Vseživljenjsko učenje je osrednji program Evropske unije na področju izobraževanja in usposabljanja. Ustanovljen je bil za obdobje 2007—2013 s sklepom Evropskega parlamenta in Sveta in je naslednik programov Socrates in Leonardo da Vinci (2000—2006). Definicija notranjega revidiranja, zapisana v MSNR, prinaša novo kakovost v pojmovanju in opredelitvi notranjega revidiranja ter vlogi in poslanstvu notranjega revizorja. Poslanstvo notranje revizije je poskrbeti za neodvisno in nepristransko revidiranje in svetovanje z namenom, da se prispeva k dodani vrednosti podjetja. Ob tem mora biti notranji revizor neodvisen in nepristranski, kar pomeni, da revizor oblikuje sodbe, ki so bistvenega pomena za pravilno izvajanje poslov brez pristranskosti in predsodkov. Izvajanje notranje revizije se deli na naslednje postopke: načrtovanje, uresničevanje in poročanje. V procesu opravljanja notranje revizije programa Vseživljenjsko učenje (VŽU), smo opravili vse postopke, ki jih predvideva Vodnik za nacionalne agencije. Revizorjevi postopki so bili opravljeni s pripravo poročila. Revizija se še nadaljuje tudi po dostavljenem poročilu s prisotnostjo na kontrolnih obiskih pri upravičencih sredstev.
Keywords: Zunanje opravljanje notranje revizije, vseživljenjsko učenje, poraba sredstev, notranja revizija, tveganje, Vodnik za nacionalne agencije.
Published: 24.11.2010; Views: 1785; Downloads: 178
.pdf Full text (1,04 MB)

5.
UPORABA MOBILNEGA TELEFONA PRI NUDENJU PRVE POMOČI
Sandra Bajde, 2011, undergraduate thesis

Abstract: Način življenja ljudi se je v novejšem času zelo spremenil in s seboj prinesel tudi spremembe v načinu aktivnega življenja, intenziviral prisotnosti stresa, neustrezno prehranjevanje, spremembe v navadah in delu ljudi, ... Zaradi omenjenih sprememb se na vrhu lestvice nevarnih vplivov na zdravje človeka pojavljajo najrazličnejše oblike bolezni srca in ožilja. Ideja obravnave problematike diplomskega dela izvira iz prepogoste situacije, ko se lahko na katerem koli mestu zgodi nenadno in akutno spreminjanje zdravstvenega stanja naključnega človeka. Diplomsko delo se omejuje v okvire aktivnega poseganja v protokol prve medicinske pomoči v primeru srčnega infarkta pri človeku. Namen diplomske naloge je bilo razviti e-vodnik uporabe temeljnih postopkov oživljanja, s katerim bi skrajšali čas začetka oživljanja prizadetega in s katerim bi pripomogli k bolj pravilni izvedbi postopkov oživljanja prizadetega. Zanimalo nas je, ali ljudje poznajo simptome srčnega infarkta in kako uspešni so pri nudenju temeljnih postopkov oživljanja. Posebno nas je zanimalo razmerje uspešne pomoči, ko naključni reševalec uporabi svoje dosedanje znanje prve pomoči in, ko reševalec pri izvedbi pravilnega postopka oživljanja uporabi možnosti, ki jih nudi mobilni telefon z ustreznim e-vodnikom uporabe temeljnih postopkov oživljanja. V raziskovalnem delu je bil izveden preizkus pravilnega poteka temeljnih postopkov oživljanja na lutki - z uporabo e-vodnika na mobilnem telefonu in brez njega. Odgovore o tem, koliko ljudje poznajo simptome srčnega infarkta in kako v takem primeru pravilno ukrepati, smo pridobili z anketnim vprašalnikom. Rezultati raziskave kažejo, da sta znanje in informiranost pomembna dejavnika pri pravilnem poteku temeljnih postopkov oživljanja. Pridobili smo rezultate, ki kažejo na to, da je bila izvedba temeljnih postopkov oživljanja z uporabo e-vodnika na mobilnem telefonu bolj pravilna, kot izvedba brez mobilnega telefona. Splošno znanje ljudi o srčnem infarktu, njegovih simptomih in ukrepih, ko pride do akutnih sprememb v tej smeri, je glede na raziskavo dokaj dobro, vendar pa je znanje nudenja temeljnih postopkov oživljanja dokaj slabo. Diplomska raziskava ugotavlja, da bi bilo izvajanje ustreznih delavnic zelo učinkovito. S tem bi ljudje svoje vedenje o vzrokih za nastanek infarkta, njegovem nastanku in o temeljnih postopkih oživljanja lahko osvežili ali izpopolnili in tako pridobili znanja in izkušnje, ki bi lahko človeku, ki doživlja srčni infarkt, ustrezno pomagali. Zelo pomembno je hitro prepoznavanje simptomov srčnega infarkta ter hitro in pravilno nudenje prve pomoči in temeljnih postopkov oživljanja v primeru zastoja srca in dihanja. Tako lahko človeku rešimo življenje s hitrim začetkom in pravilnim izvajanjem oživljanja. Ob hitrem prepoznavanju simptomov srčnega infarkta lahko preprečimo zaplete in izboljšamo prognozo bolezni.
Keywords: Srčni infarkt, temeljni postopki oživljanja, e-vodnik, mobilni telefon
Published: 30.01.2012; Views: 1882; Downloads: 115
.pdf Full text (1,34 MB)

6.
POKRITOST IN POSODOBITEV PLEZALNIH VODNIKOV ZA OBMOČJE SLOVENIJE
Laura Rauš, 2012, undergraduate thesis

Abstract: Plezalni vodniki so nepogrešljivi pri načrtovanju določenega vzpona ali ture. Njihova vsebina nam sporoča osnovne informacije za načrtovanje, organizacijo in izvedbo alpinistične dejavnosti oziroma plezanja. To je kraj, dostop, sestop, čas plezanja, slika, fotografija in skica smeri, težavnost smeri,… V teoretičnem delu diplomske naloge so strnjena teoretična izhodišča, najdena v literaturi. Podrobneje je predstavljena alpinistična dejavnost, še posebej plezanje, od začetka skozi zgodovino do danes na območju države Slovenije. Pri plezalnih vodnikih smo se osredotočili na njihovo nastajanje, vsebino in zasnovo. Sestavljen je bil seznam vseh vodnikov izdanih do danes na območju Slovenije. Ugotovljene in predstavljene so vse posodobitve, popravljene in nove izdaje plezalnih vodnikov ter potrebe po nastajanju novih. V empiričnem delu diplomske naloge je bila izvedena anketa za potrebe raziskovanja razširjenosti uporabe plezalnih vodnikov glede na plezalna območja in za ugotovitve, kje so ta področja s plezalnimi vodniki pomanjkljivo opisana. Ugotovljene so bile potrebe po izdajah novih vodnikov ali posodobitvah že obstoječih. Posodobitev plezalnih vodnikov je ključnega pomena za varno plezanje. Zaradi vse bolj množičnega obiska v plezališčih in nastajanja novih smeri potreba po novih vodnikih nedvomno obstaja.
Keywords: plezanje, alpinizem, plezalni vodnik, plezalni vodniček, posodobitev plezalnih vodnikov
Published: 04.01.2013; Views: 812; Downloads: 173
.pdf Full text (2,62 MB)

7.
OPTIMIZACIJA PARAMETROV PRENOSNEGA VODA
Uroš Srpčič, 2013, master's thesis

Abstract: V Sloveniji je gradnja daljnovodov zelo težavna, saj javnost temu nasprotuje, oziroma je nezaupljiva glede emisij, ki jih le ti povzročajo, zato se bolj zavzemajo za gradnjo kablovodov kot prostozračnih vodov. Daljnovodi v okolju povzročajo emisije elektromagnetnega polja ter hrupa, zato morajo biti načrtovani tako, da ustrezajo predpisom, ki določajo maksimalne vrednosti le teh. V magistrskem delu smo se posvetili izpeljavi izrazov za izračun parametrov voda, ki so potrebni za ovrednotenje emisij elektromagnetnega polja, hrupa in karakteristike voda. Izvedli smo optimizacijo razdalje med vodniki v snopu in višin obesišč vodnikov, ki zagotavljajo, da so povzročene emisije v skladu s predpisi. Pri tem naj bo naravna prenosna moč tem večja, kapacitivna polnilna moč pa tem manjša.
Keywords: parametri voda, snopasti vodnik, elektromagnetno polje, korona, optimizacija
Published: 30.08.2013; Views: 1394; Downloads: 153
.pdf Full text (3,83 MB)

8.
Modeliranje in analiza daljnovoda
Matjaž Prišenk, 2015, undergraduate thesis

Abstract: V diplomskem delu so predstavljene osnove nadzemnih daljnovodov in opisani vsi potrebni koraki za modeliranje daljnovoda v programu Abaqus CAE. Osredotočil sem se na izdelavo daljnovoda, pri čemer sem opisal vsak korak modeliranja. Daljnovod je sestavljen iz stebra, vodnika in plošče, na katerem stoji steber. Na zmodeliranem daljnovodu je še določena mreža vsakega dela konstrukcije, material, robni pogoji in obremenitve žledu ter vetra. Kot rezultat danih obremenitev dobimo napetosti in pomike, ki vplivajo na zmodeliran daljnovod. Opisani so tudi rezultati, vplivni parametri in možnosti za optimiziranje.
Keywords: Elektrika, električna energija, električni tok, nadzemni daljnovod, plošča daljnovoda, vodnik daljnovoda, koraki modeliranja daljnovoda, mreža daljnovoda, material daljnovoda, material vodnika, aluminijasti vodnik, žled, veter, dobljene napetosti, dobljeni pomiki.
Published: 14.04.2015; Views: 912; Downloads: 112
.pdf Full text (3,43 MB)

9.
10.
Nastanek in razvoj slovenske porodniške terminologije
Urška Samec, 2016, master's thesis

Abstract: Magistrsko delo z naslovom Nastanek in razvoj slovenske porodniške terminologije prikazuje pregled nad oblikovanjem slovenskega strokovnega porodniškega izrazja od 2. polovice 18. stoletja naprej. Cilj te naloge je bil ugotoviti, na kakšen način je porodniško izrazje nastajalo in se razvijalo v prvih babiških priročnikih v slovenskem jeziku: Anton Makovic Prashanja inu odgovori zhes Vshegarstvu (1782), Anton Makovic Vshegarske bukve sa babize na desheli (1788), Janez Matošek Babishtvo ali Porodnizharski Vuk sa Babize (1818). Pokazali so se besedotvorni vzorci, ki so za slovenski strokovni in znanstveni jezik najprimernejši in najbolj produktivni. Nekateri germanizmi in izrazi, ki jih je Anton Makovic dobesedno prevajal, se niso obdržali in so bili nadomeščeni z ustreznejšimi, obdržali pa so se tisti, ki natančno in v duhu slovenskega jezika pojasnjujejo dano predmetnost. V razvoju terminologije se je izgubila kakšna rešitev, ki je bila pri Makovicu dobra, termin je bil narejen po vseh zakonitostih slovenskega besedotvorja in pomensko ustrezen, stroka pa ga je nadomestila z novimi, sodobnejšimi izrazi. Veliko strokovno delo na področju porodniške terminologije je opravil tudi Valentin Vodnik kot prevajalec babiškega priročnika Babishtvo ali Porodnizharski Vuk sa Babize (1818). Makovčeva dela so bila prvi zalet in so imela neizogibne pomanjkljivosti, Matoškov babiški priročnik v Vodnikovem prevodu pa je bil za prvo polovico 19. stoletja nadpovprečno delo in v nacionalnem pogledu močna kulturna stvaritev. V sklopu mojega raziskovalnega dela je nastal tudi slovarček Makovčevega porodniškega izrazja iz 2. polovice 18. stoletja, ki nam pokaže življenje strokovnih besed s tega področja na Slovenskem vse do današnjih dni.
Keywords: Anton Makovic, Valentin Vodnik, porodniška terminologija, strokovna terminologija, terminološki slovar, zgodovina jezika
Published: 05.10.2016; Views: 629; Downloads: 61
.pdf Full text (3,43 MB)

Search done in 0.15 sec.
Back to top
Logos of partners University of Maribor University of Ljubljana University of Primorska University of Nova Gorica