| | SLO | ENG | Cookies and privacy

Bigger font | Smaller font

Search the digital library catalog Help

Query: search in
search in
search in
search in
* old and bologna study programme

Options:
  Reset


1 - 10 / 11
First pagePrevious page12Next pageLast page
1.
Sinteza koordinacijskih spojin železa s piridinkarboksamidi (pikolinamid, nikotinamid, izonikotinamid)
Nejc Babič, 2018, master's thesis

Abstract: Namen magistrskega dela je bila sinteza in karakterizacija novih koordinacijskih spojin železa z izbranimi piridinkarboksamidi (pikolinamid, nikotinamid in izonikotinamid). Opravljenih je bilo 20 sintez, pri katerih smo spreminjali sintezne pogoje in izbrane reagente. Najpogosteje uporabljeno topilo je bilo metanol. Sintezne produkte smo karakterizirali z rentgensko praškovno difrakcijo, infrardečo spektroskopijo in strukturno analizo na monokristalu. Uspelo nam je sintetizirati novo koordinacijsko spojino s kemijsko formulo (isnH)2[Fe(isn)2(SO4)2(H2O)2]·H2O, katere struktura do sedaj še ni bila opisana. Spojina je bila produkt dveh sintez (NB19 in NB20), pri katerih smo kot reagenta uporabili izonikotinamid in železov(II) sulfat heptahidrat. Sintezi smo izvedli z mešanjem pod refluksom.
Keywords: koordinacijska spojina, ligand, železo, piridinkarboksamidi, izonikotinamid, rentgenska praškovna difrakcija, Fourierjeva transformacijska infrardeča spektroskopija, monokristalna analiza.
Published in DKUM: 13.12.2018; Views: 1797; Downloads: 124
.pdf Full text (8,04 MB)

2.
Optimizacija čiščenja realne industrijske odpadne vode : diplomsko delo
Primož Vouk, 2018, undergraduate thesis

Abstract: Vse ostrejši zakonodajni predpisi zahtevajo primerno in učinkovito predobdelavo in čiščenje industrijske odpadne vode. V ta namen je bila izvedena optimizacija čiščenja realne industrijske odpadne vode iz kovinsko predelovalne industrije tako, da je voda po postopku čiščenja primerna za ponovno uporabo v industrijskem procesu in ali vsaj za izpust v javno kanalizacijo. Cilj raziskave je bil iz industrijske odpadne vode odstraniti ione težkih kovin (aluminijeve-Al3+, bakrove-Cu2+ in železove Fe3+ ione). V raziskavi smo vzorcem industrijske odpadne vode analizirali fizikalno-kemijske parametre (temperaturo, pH vrednost, električno prevodnost, neraztopljene snovi, usedljive snovi, motnost, kemijsko potrebo po kisiku-KPK, biokemijsko potrebo po kisiku-BPK5 in koncentracijo Al3+, Cu2+ in Fe3+ ionov). Na vzorcih odpadne vode smo najprej preverili vpliv variiranja pH vrednosti, učinkovitost postopka nanofiltracije in flokulacije, ter na podlagi primerjave rezultatov pred in po čiščenju definirali optimalni postopek čiščenja. Eksperimenti so pokazali, da s postopkom nanofiltracije pri delovnem tlaku 10 bar, tangencialnem pretoku 1,6 L/min in izbrano NF2 membrano ter s predčiščenjem (7-12 µm filter) in variiranjem pH vrednosti s 5M HCl učinkovito odstranimo do 97% ionov Al3+, Cu2+ in Fe3+. Kot učinkovita metoda za čiščenje industrijske odpadne vode se je izkazala tudi flokulacija s flokulacijskim sredstvom CWL40 pri 160 obr/min in s 5 min končnim usedanjem. S postopkom flokulacije smo ione Al3+, Cu2+ in Fe3+ odstranil med 90-98%. Na podlagi rezultatov znižanja vrednosti fizikalno-kemijskih parametrov pod MDK za izpust v kanalizacijo, se je kot bolj zanesljiv proces čiščenja realne industrijske odpadne vode izkazal postopek nanofiltracije, s predčiščenjem in variiranjem pH vrednosti.
Keywords: industrijska odpadna voda, nanofiltracija, variiranje pH vrednosti, flokulacija, ioni težkih kovin, aluminij, baker, železo
Published in DKUM: 13.09.2018; Views: 1692; Downloads: 176
.pdf Full text (3,31 MB)

3.
ODSTRANJEVANJE ŽELEZA IZ PITNE VODE Z UPORABO IMOBILIZIRANIH ALG
Mojca Slanc, 2016, undergraduate thesis

Abstract: Namen diplomskega dela je bil učinkovita odstranitev železa iz pitne vode s pomočjo imobiliziranih alg. Uporabili smo raztopino alg Chlorella sorokiniana, ki smo jih imobilizirali na alginatne nosilce. Iz uporabljenih nosilcev smo desorbirali železo in nato regenerirali, ker nas je zanimalo, kakšen bo vpliv na učinkovitost po ponovni uporabi. Začetna koncentracija posameznih železovih ionov se je gibala med 1 in 100 mg/L. Pri začetni koncentraciji 20 mg/L Fe(II) smo dosegli najboljši rezultat po 1140 min, kjer je bila učinkovitost odstranitve železovih ionov iz pitne vode 99,8 % pri pH 9. Biosorpcijo kovinskih ionov samo preučevali v pH območju med 7 in 9. pH vpliva na absorpcijo alg, saj smo pri pH 7 dobili slabši rezultat po 1440 minutah, ko je bila učinkovitost 71,8 %. Pri pH 9 smo uporabili starejše alge po desorbciji z EDTA in je bila učinkovitost 84,0 %. Po dvakratni desorbciji se je učinkovitost zmanjšala na 62,0 %.
Keywords: železo, imobilizirane alge, pitna voda, odstranjevanje
Published in DKUM: 04.10.2016; Views: 19412; Downloads: 176
.pdf Full text (2,15 MB)

4.
Uravnavanje vsebnosti železa v Zn-fosfatni kopeli med procesom Zn-fosfatiranja
Matej Stupan, 2015, undergraduate thesis

Abstract: Namen diplomskega dela je bil uravnavati vsebnost železa med procesom cink-fosfatiranja v cink-fosfatni kopeli s temperaturo 55°C in pH 2. Cink-fosfatna prevleka se uporablja kot porozen medij in na surovcu služi kot podlaga, na katero se nanese milo. Milo deluje kot mazalno sredstvo pri hladnem preoblikovanju na stiskalnici, saj olja zaradi svojih fizikalnih lastnostih niso primerna in bi v najslabšem primeru lahko prišlo do zvara med orodjem in obdelovalcem. Prevleka ima značilno sivo barvo, po kateri se lahko tudi piše. Zaradi prevelike vsebnosti železa prihaja do napak pri nadaljnjih postopkih hladnega preoblikovanja na stiskalnicah. Obdelovanci imajo optimalne lastnosti pri koncentraciji železa okoli 4 g/L. Pri koncentracijah višjih od 7 g/L je potrebno fosfatno kopel izprazniti in nastaviti novo. Pri tem se pojavijo dodatni stroški, saj se celoten proces zaustavi, potreben je nakup novih kemikalij in obdelava odpadnih voda na čistilni napravi. Namen dela je bil uravnati koncentracijo železa na želen nivo. S tem bi dosegli višjo kvaliteto polizdelkov in znižali stroške za nakup kemikalij. Proces proizvodnje bi potekal brez večjih prekinitev, saj je pri previsoki koncentraciji potrebno fosfatno kopel prečrpati v čistilno napravo in nastaviti novo. S predlagano metodo bi se zmanjšal strošek čistilne naprave za obdelovanje težkih kovin, hkrati bi doseli nižjo stopnjo onesnaženosti reke z izpusti.
Keywords: cink-fosfat, železo, površinska zaščita, fosfatiranje
Published in DKUM: 29.10.2015; Views: 1206; Downloads: 128
.pdf Full text (1,96 MB)

5.
Določitev meje tečenja lotus poroznega železa z računalniškimi simulacijami
Anton Kočar, 2014, undergraduate thesis

Abstract: Diplomsko delo je del raziskave lotus poroznih gradiv s ciljem določitve meje tečenja lotus poroznega železa za širše območje poroznosti. V delu sta predstavljena razvoj in verifikacija ravninskih numeričnih modelov, s katerimi občutno zmanjšamo čase preračuna problemov. Opisan je postopek pridobitve materialnih lastnosti osnovnega materiala. V sklopu dela je bil izveden niz parametričnih računalniških simulacij s pomočjo programskega paketa Abaqus, s čimer je bila določena meja tečenja lotus poroznega železa. Analizirana so bila napetostna in deformacijska stanja v gradivu. Rezultati računalniških simulacij so primerjani in ovrednoteni z rezultati eksperimentalnih preizkusov.
Keywords: porozna gradiva z vzdolžnimi porami, lotus porozno železo, metoda končnih elementov, računalniške simulacije, meja tečenja poroznih gradiv
Published in DKUM: 20.10.2014; Views: 1468; Downloads: 186
.pdf Full text (3,59 MB)

6.
ČIŠČENJE ODPADNE VODE SKLADIŠČNO - PREDELOVALNIH CENTROV
Špela Tajnik, 2012, undergraduate thesis

Abstract: Predmet našega diplomskega dela je bilo čiščenje industrijske odpadne vode iz centrov za skladiščenje in predelavo odpadkov. Ponekod odpadna voda iz centrov ne teče v kanalizacijsko omrežje, ki je priključeno na čistilno napravo, ampak se izteka v vodotoke in tla, kar v primeru kršenja zakonodaje pomeni, da se centri lahko zaprejo. Vzorčno mesto smo izbrali v zbirnem centru PE Žalec, kjer naj bi bila odpadna voda najbolj obremenjena. Glede na poročila o obratovalnih monitoringih za obdobje od 2007 do 2010 smo ugotovili, da od kovin presega zakonsko predpisane mejne vrednosti železo, prav tako so presežene vrednosti KPK, BPK5 ter suspendiranih snovi. Z ustreznimi postopki smo želeli znižati koncentracije omenjenih parametrov pod zakonsko določene vrednosti, tako da bi vodo lahko spuščali direktno v vodotoke s čim manjšimi stroški. Preizkusili smo več kombinacij. Posebno pozornost smo posvetili odstranjevanju železa, ki smo ga odstranili preko piroluzita v kombinaciji s prepihovanjem. Organsko onesnaženje smo najbolj znižali s filtrom z aktivnim ogljem.
Keywords: odpadna voda, skladiščno-predelovalni center, železo, organsko onesnaženje
Published in DKUM: 01.03.2012; Views: 2064; Downloads: 159
URL Link to full text

7.
POMEN DOLOČANJA SERUMSKEGA ŽELEZA PRI SUMU NA MIKROCITNO ANEMIJO
Anja Nadelsberger, 2011, undergraduate thesis

Abstract: Namen diplomske naloge je proučiti krvne slike bolnikov s pomanjkanjem železa in kroničnih bolnikov ter oceniti natančnost metode določanja Fe. Ob tem bi opravili še določitev retikulocitov in koncentracijo feritina, vnetne pokazatelje (CRP) in ledvične teste (kreatinin). Tako smo preučili laboratorijske izvide desetih bolnikov z diagnozo anemija zaradi pomanjkanja železa in osmih bolnikov z diagnozo refraktorne anemije. Na ta način smo ocenili ali je določevanje serumskega železa dejansko metoda izbora pri sumu na anemijo in ali ti bolniki potrebujejo zdravljenje z železom. S pomočjo teh ocen smo lahko tudi predvideli natančnost metode in laboratorijskih testov.
Keywords: železo, retikulociti, feritin, kreatinin, CRP, anemija
Published in DKUM: 23.06.2011; Views: 3006; Downloads: 395
.pdf Full text (2,88 MB)

8.
KOPIČENJE PRESEŽKA ŽELEZA V ČLOVEŠKIH CELICAH IN VPLIV ZDRAVILA DEFERASIROX NA NJEGOVO IZPLAVLJANJE PRI LJUDEH, KI PREJEMAJO POGOSTE TRANSFUZIJE ERITROCITOV
Ingrid Pernat, 2010, undergraduate thesis

Abstract: Neželena posledica kroničnega zdravljenja s transfuzijami eritrocitov je čezmerno kopičenje železa v telesu, ki lahko povzroči okvaro srca, jeter in endokrinih žlez. Temu se lahko izognemo z zdravljenjem s helatorji. Za pravilno odločitev o začetku zdravljenja in za oceno uspešnosti so potrebne meritve obremenitve z železom. Najbolj običajen način merjenja je določitev koncentracije feritina v serumu. Ker vrsta stanj neodvisno od količine železa v telesu vpliva na koncentracijo feritina, preiskava pogosto ni natančna. Namen našega dela je bil oceniti obseg čezmernega kopičenja železa v telesu pri bolnikih na kroničnem zdravljenju s transfuzijami eritrocitov in oceniti vpliv zdravila deferasirox na njegovo izplavljanje iz telesa.
Keywords: Ključne besede: transfuzija, helatorji, feritin, železo, kopičenje, deferasirox
Published in DKUM: 17.11.2010; Views: 3123; Downloads: 267
.pdf Full text (813,87 KB)

9.
Obravnava mladih bolnic s pomanjkanjem železa
Ida Paradiž, 2010, undergraduate thesis

Abstract: Diplomsko delo z naslovom Obravnava mladih bolnic s pomanjkanjem železa zajema raziskavo med nosečnicami, ženskami v fertilni dobi in vegetarijankami. Opisali smo vzroke za nastanek anemije zaradi pomanjkanja železa in katere skupine so bolj občutljive, da se pri njih pojavi anemija. Predstavljeno je, kje se nahaja železo v človeškem organizmu, kje se skladišči in kako ga človek absorbira ter tudi kako se železo izloča iz telesa. Prav tako je predstavljeno, v kateri hrani je največ železa ter katere snovi zmanjšujejo absorpcijo v telesu in katere snovi jo povečujejo. Opisali smo, kako anemijo definira Svetovna zdravstvena organizacija (SZO), kako razvrstimo anemije, znake bolezni ter tudi diagnostiko in zdravljenje anemije. Metodologija je kvantitativna. Rezultati so bili pridobljeni s pomočjo delno strukturiranega anketnega vprašalnika. Ugotavljali smo, kako na nastanek anemije zaradi pomanjkanja železa vplivajo menstruacija, nosečnost in vegetarijanstvo. Zanimalo nas je tudi, kakšne znake so bolnice opazile, ko so zbolele, in v katerem življenjskem obdobju so zbolele. Prav tako nas je zanimalo, ali so bile zdravljene z železovimi preparati in ali so imele zaradi terapije z železovimi preparati kakšne stranske učinke. Dotaknili smo se še načina prehranjevanja, in sicer ali so zaradi bolezni spremenile način prehranjevanja. Zanimalo nas je še, kje so dobile bolnice največ informacij o svoji bolezni. Rezultati kažejo, da je večina bolnic opazila znake anemije, prav tako se je večina vprašanih že zdravila z železovimi preparati, skoraj vse pa so imele stranske učinke zdravljenja. Pri prehranjevanju smo ugotovili, da se nizek odstotek odloči za spremembo načina prehranjevanja. Največ informacij o svoji bolezni so bolnice dobile prek interneta.
Keywords: anemija, železo, nosečnost, menstruacija, vegetarijanstvo
Published in DKUM: 09.08.2010; Views: 3147; Downloads: 523
.pdf Full text (1,33 MB)

10.
Search done in 0.18 sec.
Back to top
Logos of partners University of Maribor University of Ljubljana University of Primorska University of Nova Gorica