| | SLO | ENG | Cookies and privacy

Bigger font | Smaller font

Search the digital library catalog Help

Query: search in
search in
search in
search in
* old and bologna study programme

Options:
  Reset


1 - 10 / 186
First pagePrevious page12345678910Next pageLast page
1.
Izkušnje študentov s šolanjem na daljavo v času epidemije covid-19
Taja Šilar, 2023, master's thesis

Abstract: Ob izbruhu bolezni covid-19 je prišlo na vseh področjih do velikih sprememb. V magistrskem delu smo se osredotočili na izobraževanje študentov na daljavo in na posledice tega, kako je šolanje na daljavo v času epidemije covida-19 vplivalo na čustvene vidike študentov in kakšne so njihove želje glede izobraževanja na daljavo v prihodnosti. Prvi del magistrskega dela se nanaša na izbruh bolezni covid-19 in predstavitev, kaj sploh je izobraževanje na daljavo. Izpostavili smo prednosti in slabosti, ki jih prinaša ta način izobraževanja. V drugem delu magistrskega dela smo izvedli spletno anketo. S pomočjo ankete smo lahko odgovorili na obe zastavljeni raziskovalni vprašanji. Ugotovili smo, da bi večina študentov želela, da bi se izobraževanje nadaljevalo kombinirano. To pomeni, da bi šolanje potekalo tako v klasičnih učilnicah kot tudi na daljavo. Ugotovili smo tudi, da je izobraževanje na daljavo vplivalo na čustvene vidike študentov.
Keywords: izobraževanje na daljavo, bolezen covid-19, študenti
Published in DKUM: 02.02.2024; Views: 75; Downloads: 17
.pdf Full text (889,96 KB)

2.
Doživljanje sprememb na področju učne motivacije in počutja pri študentih v času študija na daljavo : magistrsko delo
Anastasija Pongračič, 2023, master's thesis

Abstract: Kot večina učečih se v Sloveniji, so se tudi študenti v šolskih letih 2020/21 in 2021/22 prvič srečali s šolanjem na daljavo, pri čemer so nehote spoznali drugačen način učenja in usvajanja znanja, a hkrati so se spopadali s prej nepoznanimi spremembami na področju učne motivacije, počutja in doživljanja študijskega procesa. Skozi svoje magistrsko delo sem želela izvedeti, kako je šolanje na daljavo vplivalo na različne vidike študijskega procesa in življenja študentov, kakšne posledice je tak način šolanja pustil na področju učne motivacije in počutja ter katere pozitivne vidike je bilo moč zaznati in jih je možno implicirati na sedanje ter prihodnje oblike šolanja. V teoretičnem delu smo obravnavali stališča različnih avtorjev glede motivacije in njenih podvrst; učenja na daljavo ter doživljanja in izolacije. V empiričnem delu smo analizirali motivacijo učečih se med šolanjem na daljavo ter vzroke za spremembe na področju doživljanja, izolacije, motivacije in učenja. Ugotovili smo, da večini anketiranih študentov šolanje na daljavo ni predstavljala večje težave in so ga v splošnem dojemali kot dobrega, saj je bila znotraj fakultet vzpostavljena zelo dobra struktura poučevanja, hkrati pa so bili tudi profesorji dostopni in odzivni. Šolanje na daljavo je imelo svoje prednosti in slabosti, pri čemer so bile prednosti izražene v večjem obsegu. Študentom je ugajala večja količina prostega časa, kot negativno pa so dojemali pomanjkanje socialnih interakcij tako z vrstniki kot tudi s profesorji. Raven učne motivacije se je med posamezniki razlikovala: nekateri so izolacijo od šolanja v živo dojemali negativno, kar je vplivalo na znižanje ućne motivacije in tudi na druge vidike spremljanja učnega procesa na daljavo, pri posameznikih, ki do šolanja na daljavo niso čutili zadržkov ali jih je slednje celo ugajalo, pa je motivacija ostala enaka ali se je povečala v primerjavi s šolanjem v živo.
Keywords: Učna motivacija, študenti, šolanje na daljavo, počutje.
Published in DKUM: 19.12.2023; Views: 169; Downloads: 17
.pdf Full text (1,09 MB)

3.
Seznanjenost študentov zdravstvene nege s smernicami zdravega prehranjevanja in upoštevanje teh smernic v njihovi prehrani
Tjaša Šuligoj, 2023, master's thesis

Abstract: Uvod: Zdravo prehranjevanje je ključnega pomena, saj zagotavlja potrebne hranilne snovi za pravilno delovanje telesa. Z uravnoteženo prehrano študenti vzdržujejo zdravo telesno težo, krepijo imunski sistem in zmanjšajo tveganje za nastanek kroničnih bolezni. Zdrava prehrana spodbuja tudi dobro duševno zdravje ter kognitivne funkcije in s tem izboljša sposobnost učinkovitega učenja. Metode: Uporabili smo kvantitativno in opisno metodo dela. Kot raziskovalni instrument smo uporabili anketni vprašalnik. V raziskavi je sodelovalo 193 študentov dodiplomskega študija na eni izmed zdravstvenih fakultet iz severovzhodne Slovenije. Rezultate smo statistično obdelali in jih analizirali ter prikazali v obliki tabel in grafov v programu Excel. Rezultati: Ugotovili smo, da študenti zdravstvene nege dobro poznajo smernice zdrave prehrane. Rezultati so pokazali, da anketirani najbolje poznajo priporočila o dnevnem vnosu tekočine, maščob, nasičenih maščobnih kislin, ogljikovih hidratov in soli. 73,1 % študentov zaužije tri do pet obrokov dnevno in 73,6 % si jedi pri mizi ne dosoljuje. Ugotovili smo tudi, da poznavanje priporočene količine dnevno zaužite soli ne vpliva na to, da si študenti hrane ne dosoljujejo pri mizi (p = 0,396). Diskusija in zaključek: Ugotovili smo, da študenti najbolje poznajo priporočen dnevni vnos tekočine, nasičenih maščobnih kislin in maščob. Ugotovili smo tudi, da ne obstaja povezava med poznavanjem pravilnega dnevnega vnosa soli in dosoljevanjem jedi pri mizi. Večina študentov si hrane pri mizi ne dosoljuje.
Keywords: zdrava prehrana, študenti, znanje, smernice zdravega prehranjevanja
Published in DKUM: 06.12.2023; Views: 155; Downloads: 21
.pdf Full text (861,36 KB)

4.
Varnost pri dajanju zdravil na področju izobraževanja zdravstvene nege
Sara Šturm, 2023, undergraduate thesis

Abstract: Uvod: Varnost pri dajanju zdravil s strani študentov zdravstvene nege je izjemnega pomena. Pri pripravi in dajanju zdravil s strani študentov lahko pride do različnih napak. Napake je mogoče preprečiti in zmanjšati tudi z uporabo ustreznih pristopov poučevanja študentov zdravstvene nege. Namen zaključnega dela je bil raziskati poučevanje zagotavljanja varnosti pri dajanju zdravil na področju izobraževanja v zdravstveni negi. Metode: Izveden je bil pregled literature. Iskanje literature je bilo izvedeno v mednarodnih bazah podatkov ScienceDirect, PubMed, Medline, CINAHL in Cochrane Library. Postopek pregleda literature je prikazan v diagramu PRISMA. Moč dokazov je bila presojana s pomočjo hierarhije dokazov. Izvedena je bila vsebinska analiza. Rezultati: Obstajajo številni izobraževalni pristopi poučevanja na področju zagotavljanja varnosti pri dajanju zdravil. V literaturi so opisani tradicionalni pristopi, v katere sodijo poučevanje, problemsko učenje, seminarji in mentorstvo. Pomembno je tudi poučevanje s simulacijami, kjer imajo študenti možnost delati napake in se iz njih učiti, pri tem pa ne ogrožajo varnosti pacientov. Razprava in zaključek: Menimo, da bi s kombinacijo tradicionalnih pristopov in simulacij izboljšali varnost pri dajanju zdravil med študenti zdravstvene nege. Potrebno je nadaljnje raziskovanje in testiranje novih pristopov, ki vključujejo navidezno resničnost.
Keywords: dajanje zdravil, medikametozna terapija, študenti zdravstvene nege, preprečevanje napak, varnostni ukrepi
Published in DKUM: 26.10.2023; Views: 214; Downloads: 72
.pdf Full text (616,52 KB)

5.
Stališča študentov, ki študirajo v Avstriji, do spletnega zmenkovanja
Jelena Jeknić, Borut Milfelner, 2014, original scientific article

Abstract: Namen pričujočega prispevka je proučiti stališča študentov, ki študirajo v Avstriji, do spletnega zmenkovanja. Posebej nas zanima tudi uporaba portalov za spletno zmenkovanje študentov, ki študirajo v Avstriji, in razlike v stališčih med spoloma ter med uporabniki in neuporabniki. Rezultati empirične raziskave kažejo, da študenti, ki študirajo v Avstriji, nimajo pozitivnih stališč do spletnega zmenkovanja. Potrjene so tudi določene razlike v stališčih do spletnega zmenkovanja med spoloma ter glede na uporabniški status. Na podlagi rezultatov je narejeno profiliranje ciljne populacije glede na njihova stališča do spletnega zmenkovanja, kar je lahko v pomoč ponudnikom strani za spletno zmenkovanje ter oglaševalcem.
Keywords: splet, spletna mesta, študenti, stališča, merjenje
Published in DKUM: 06.09.2023; Views: 119; Downloads: 0

6.
Odnos študentov ekonomije do etičnosti davčnega utajevanja
Lidija Hauptman, 2014, original scientific article

Abstract: V prispevku proučujemo odnos do etičnosti davčnega utajevanja, ki se v literaturi pojasnjuje s tremi pogledi po Crowu (1944). Predstavljamo rezultate raziskave, ki smo jo izvedli med študenti ekonomije v Sloveniji. Z raziskavo smo želeli ugotoviti, kateri pogled o etičnosti davčnega utajevanja zastopajo študenti ekonomije in ali se odnos do etičnosti davčnega utajevanja razlikuje glede na spol. Raziskava je razkrila, da študenti ekonomije v Sloveniji zastopajo stališče, da je davčna utaja etična pod določenimi pogoji in v določenih okoliščinah, ugotovljene so bile tudi razlike v odnosu do etičnosti davčnega utajevanja po spolu.
Keywords: davki, davčna utaja, davčna morala, študenti, raziskave, Slovenija
Published in DKUM: 06.09.2023; Views: 179; Downloads: 0

7.
Doživljanje stresa v času izobraževanja na daljavo in njegov vpliv na učno uspešnost pri študentih pedagogike : magistrsko delo
Urška Žižek, 2023, master's thesis

Abstract: Temeljni namen magistrskega dela je bil raziskati, kako so študenti pedagogike na Filozofski fakulteti Univerze v Mariboru doživljali stres v času izobraževanja na daljavo v obdobju epidemije covida-19 in kako je doživljanje stresa vplivalo na njihovo učno uspešnost ter ali obstajajo razlike med študenti glede na stopnjo študija. V teoretičnem delu magistrskega dela najprej opredelimo dejavnike, vrste in posledice stresa ter strategij spoprijemanja z njim. V drugem delu pozornost posvetimo izobraževanju na daljavo. Osredotočimo se na strategije učenja na daljavo, prednosti in slabosti izobraževanja na daljavo ter potek izobraževanja na daljavo v času epidemije covida-19. Posvetimo se tudi značilnostim učne uspešnosti študentov in vplivu stresa nanjo. Empirični del magistrskega dela temelji na empirični kvantitativni raziskavi, izvedeni z metodo anketiranja s pomočjo strukturiranega pisnega vprašalnika. Nanj je odgovorilo 54 študentov pedagogike prve in druge stopnje študija. Na osnovi odgovorov študentov zaključujemo, da so bili v času izobraževanja na daljavo izpostavljeni negativnemu stresu, ki je trajal kratkoročno. Kazal se je predvsem z emocionalnimi in mentalnimi znaki, ki so jih študenti obvladovali z različnimi strategijami, najpogosteje z načrtovanjem časa ali izdelavo časovnega razporeda dela ter s krepitvijo pozitivnih misli. Raziskava pokaže boljšo učno uspešnost v času izobraževanja v živo ter pokaže, da je stres vplival na učno uspešnost v času izobraževanja na daljavo, predvsem pri študentih na prvi stopnji visokošolskega študija.
Keywords: stres, covid-19, učna uspešnost, študenti, izobraževanje na daljavo, učenje na daljavo, e-izobraževanje
Published in DKUM: 16.06.2023; Views: 343; Downloads: 91
.pdf Full text (1,40 MB)

8.
Telesna aktivnost, sedentarno vedenje in učni dosežki študentov : magistrsko delo
Žaklina Vidović, 2023, master's thesis

Abstract: Namen naše raziskave je bil preučiti povezave med telesno aktivnostjo, sedentarnim vedenjem in akademsko uspešnostjo študentov. V raziskavo je bilo vključenih 105 študentov razrednega pouka Univerze v Mariboru, od tega 29 (27,6 %) 2. letnika, 15 (14,3 %) 3. letnika, 23 (21,9 %) 4. letnika in 38 (36,2 %) študentov 1. letnika magistrskega študija. Stopnjo telesne aktivnosti študentov smo ugotavljali s pomočjo standardiziranega vprašalnika o telesni aktivnosti IPAQ, ki smo ga prilagodili za študentsko populacijo ter izrednim razmeram, povezanih s COVID-19. S pomočjo standardiziranega vprašalnika SIT-Q-7d pa smo ugotavljali čas, ki ga študenti preživijo sedentarno. Preko spletne ankete, s pomočjo programa 1ka, smo pridobili podatke, potrebne za raziskavo, le-te pa smo analizirali z računalniškim programom SPSS 27. Najprej smo izračunali osnovne statistične kazalnike, nato smo z enosmerno analizo variance (ANOVA) izračunali, ali obstajajo razlike med skupinami. Statistično pomembne razlike smo ugotavljali na ravni tveganja p < 0,05. Ugotovili smo, da med stopnjo telesne aktivnosti študentov in njihovo povprečno oceno na fakulteti, ni statistično pomembne razlike, prav tako se ne opazijo razlike v relaciji med posameznimi letniki ter količino zmerne do visoke telesne aktivnosti. Čeprav smo predvidevali upad vključevanja v telesno aktivnost v višjih letnikih, se je pokazalo, da se, kljub temu da je 2. letnik v povprečju najbolj aktiven, napovedani upad telesne aktivnosti v višjih letnikih ne pojavlja. Ugotovili smo, da študenti največ časa preživijo sede, in sicer na fakulteti oz. ob študiju na daljavo, za opravljanje študijskih obveznosti (izven predavanj in vaj) ter med uporabo naprav z zasloni. Ob tako sedečem vsakdanu je zelo pomembno, da se študenti držijo smernic o telesni aktivnosti za odrasle, saj je redna telesna aktivnost eden najpomembnejših dejavnikov za preprečevanje bolezni in splošnega ohranjanja zdravja.
Keywords: telesna aktivnost, sedentarno vedenje, študenti, povprečna ocena, IPAQ
Published in DKUM: 08.06.2023; Views: 346; Downloads: 54
.pdf Full text (1,46 MB)

9.
Akademska nepoštenost študentov Fakultete za organizacijske vede Univerze v Mariboru
Gašper Gale, 2023, undergraduate thesis

Abstract: V diplomski nalogi smo analizirali, kaj je akademska nepoštenost, opredelili razloge in posledice ter predstavili njene oblike. Predstavili smo nekaj dosedanjih raziskav s tega področja ter primerjali pojav akademske nepoštenosti v različnih državah. Raziskavo smo opravili med študenti Fakultete za organizacijske vede Univerze v Mariboru. Preverjali smo, koliko študenti res vedo o akademski nepoštenosti in ali so bili oz. so akademsko nepošteni. Z analizo podatkov, zbranih s pomočjo anketnega vprašalnika, smo odgovorili na naša raziskovalna vprašanja. Ugotovili smo, da študentje poznajo definicijo akademske nepoštenosti; da se največ študentov poslužuje prepisovanja kot oblike akademske nepoštenosti; da sta največja razloga za akademsko nepoštenost prevelik obseg snovi ter pomanjkanje časa za učenje; da med študenti različnih letnikov prihaja do razlik v akademski nepoštenosti; da velika večina študentov še ni bila ujeta pri akademski nepoštenosti; ter da prihaja do razlik med moškimi in ženskami pri akademski nepoštenosti. Na koncu smo tudi napravili analizo vseh ugotovitev ter spisali sklepne ugotovitve na podlagi teoretičnega in raziskovalnega dela.
Keywords: akademska nepoštenost, plagiatorstvo, pogodbeno goljufanje, študenti
Published in DKUM: 06.06.2023; Views: 347; Downloads: 41
.pdf Full text (698,52 KB)

10.
Značilnosti prehoda na univerzo in študija osebe z Aspergerjevim sindromom: študija primera : magistrsko delo
Tina Gregurec, 2023, master's thesis

Abstract: V magistrskem delu obravnavamo šolanje osebe z Aspergerjevim sindromom. Osredotočili smo se na prehod iz srednje šole na univerzo ter prilagoditve med študijem. V teoretičnem delu najprej pojasnimo, kaj so motnje avtističnega spektra, med katere spada Aspergerjev sindrom. Podamo številne značilnosti za lažjo prepoznavo in sprejemanje teh motenj. Poudarek je na Aspergerjevem sindromu v odraščanju, saj je naša študija primera študent, ki bo kmalu prešel v svet odraslih. Teoretični del zaključimo s študenti na slovenskih univerzah in kako je za njih prilagojeno vso študijsko okolje ter se navežemo na navodila strokovnim delavcem na univerzah, ki jih v empiričnem delu dodatno obravnavamo. Osrednji del empiričnega dela predstavljajo rezultati, zbrani na podlagi intervjujev z obravnavanim fantom, njegovo mamo in pedopsihiatrinjo. Vsebina intervjujev je vezana predvsem na obdobje fantovega dosedanjega izobraževanja s poudarkom na prehodu iz srednje šole na fakulteto, ki za osebe z Aspergerjevim sindromom predstavlja še posebej težek prehod. Na podlagi analize obravnavanega primera povzamemo proces njegovega šolanja od osnovne šole do univerze ter podamo nekaj praktičnih usmeritev za strokovne delavce na področju vzgoje in izobraževanja, ki se pri svojem delu srečujejo z osebami z Aspergerjevim sindromom.
Keywords: motnje avtističnega spektra, Aspergerjev sindrom, študenti s posebnimi potrebami, prehod, univerza
Published in DKUM: 26.05.2023; Views: 299; Downloads: 42
.pdf Full text (1,04 MB)

Search done in 0.2 sec.
Back to top
Logos of partners University of Maribor University of Ljubljana University of Primorska University of Nova Gorica